Toate documentele din domeniul Drept Comercial

 • Fuziunea si Divizarea Societatilor Comerciale

  1. Fuziunea 1.1 Conceptul de fuziune Fuziunea se realizează fie prin absorbția unei societăți de către o altă societate, fie prin contopirea a două sau mai multe societăți pentru a constitui o societate nouă. În dreptul românesc, instituția juridică a fuziunii societăților comerciale este reglementată, în principal, de Legea nr.31/1990, republicată. Legiuitorul detaliază procedura de fuziune a societăților comerciale, procedură care are ca act principal proiectul de fuziune. Sunt...

 • Reglementari Juridice Privind Franciza

  Introducere Am decis să abordez această temă deoarece consider că vin în ajutorul tuturor persoanelor ce doresc să încheie un asemenea contract şi să înceapă o afacere in acest regim, dar şi în ajutorul studenţilor, şi tuturor celor care doresc să dobândească cunoştinţe în această ramură. Această lucrare se poate dovedi extrem de folositoare deoarece în România, sistemul de franciză are o rată de succes de aproximativ 80% şi este din ce în ce mai raspândit. Voi prezenta principalele...

 • Procedura Reorganizarii Judiciare

  Procedura de reorganizare judiciară Noţiune Procedura de reorganizare este definită ca fiind procedura ce se aplică debitorului, persoană juridică, capabil de a-şi redresa afacerea în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată a creanţelor. Pentru a se ajunge la procedura reorganizării judiciare este necesar ca debitorul să se afle în stare de insolvenţă. Insolvenţa, defineşte un dezechilibru al patrimoniului debitorului, caracterizat prin prezenţa unui pasiv...

 • Sistemul Bancar din Romania si Evolutia Acestuia dupa Aderarea la Uniunea Europeana

  I. Sistemul bancar din România înainte de aderarea la UE Sistemul bancar include banca centrală, toate băncile comerciale, băncile de afaceri, de depozit, de credit, industriale, agricole şi alte instituţii de credit existente într-o ţară, diferenţiate prin atribuţiile şi particularităţile funcţionării lor prin prerogativele conferite prin lege. Sistemul bancar din România s-a constituit odată cu înfiinţarea Băncii Naţionale a României (1880). Apoi au apărut bănci mari şi mijlocii având...

 • Tematica Drept Comercial

  1.Obiectul dr comercial. Autonomia si corelatia cu alte ramuri de drept Obiectul in sens etimologic se identifica cu marfa, iar in sens juridic cuprinde toate operatiunile deproducere a marfurilor, de schimb, executare se lucrari si furnizari de servicii. Autonomia dr com permite corelarea cu alte ramuri de drept.Astfel dicpozitiile Codului Civ se adauga si subiectilor dr commercial, iar acolo unde Codul Civile nu dispune norme se aplica legislatie comerciala(Legea cambiei, CEC, Francizei)....

 • Spete

  DREPT COMERICAL 1. A.P. (persoanã fizicã) si SC „MM” SRL (persoanã juridicã) au hotãrât sã constituie societatea în nume colectiv „A.P.-MM”. A.P. s-a obligat sã aducã la capitalul social suma de 5.000 lei, iar SC „MM” SRL un teren în suprafatã de 5.000 m2, în valoare de 100.000 lei. În actul constitutive al societãtii, asociatii au prevãzut ca asociata SC „MM” SRL, fiind o societate cu rãspundere limitatã, sã rãspundã pentru obligatiile societãtii numai în limita capitalului social subscris....

 • Protectia Consumatorului - Eticheta si Produsul

  Scurt istoric O conturare a drepturilor consumatorilor a început să se întrevadă în secolul al XVIII-lea, dar acţiunile sociale şi eforturile legislative în vederea protejării intereselor consumatorilor se impun, în mod categoric, din a doua jumătate a secolului al XX-lea. Astfel, un rol decisiv în acest domeniu l-a avut preşedintele S.U.A., John F. Kennedy, care, la 15 martie 1962, în discursul ţinut „Asupra protecţiei intereselor consumatorului” a enunţat cele patru drepturi fundamentale...

 • Actiunea Cambiala

  1. Acţiuni de drept comun pentru recuperarea creanţei cambiale Urmare a refuzului indeplinirii obligaţiilor de plată legea oferă creditorului cambial posibilitatea de a-şi realiza creanţa impotriva obligaţilor (principali sau de regres). Pentru obţinerea prestaţiei legea a prevăzut pentru creditor două posibilităţi: a) Procedura unui proces cambial prin care dreptul este constatat de judecător care condamna pe debitor să execute prestaţia la care s-a obligat, proces ce debutează prin...

 • Contractul de Agentie

  Introducere În ziua de astăzi, populaţia exprimă la orice pas nevoia de cunoaştere a dreptului. Cunoaşterea dreptului nu este un lux, ci o necesitate socială care îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai des. Pentru acest lucru trebuie ca, în primul rând, să se cunoască legile. Un lucru esenţial în încheierea unui contract comercial este existenţa şi corespondenţa exprimărilor de decizie ale părţilor contractante, indiferent din ce rezultă acestea. De aceea legea comercială impune...

 • Conspect Dreptul Concurentei

  Noţiunea şi criteriile definirii formelor de concurenţă comercială Termenul de concurenţă se analizează ca liberă competiţie între agenţi economici care oferă pe o piaţă determinată mărfuri şi servicii prin care se satisfac nevoi asemănătoare sau identice ale consumatorilor, desfăşurată cu scopul de a asigura existenţa sau expansiunea comerţului lor. Concurenţa, care îşi are temeiul în două principii fundamentale ale economiei de piaţă: libertatea comercială şi libertatea concurenţei,...

 • Dreptul Comertului International

  TEMA I: GENERALITĂŢI PRIVIND DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL. O1: Noţiunea, caracterele şi importanţa dreptului comerţului internaţional. O2: Obiectul dreptului comerţului internaţional. O3: Raportul juridic de comerţ internaţional. O4: Subiectele raportului juridic de comerţ internaţional. O5: Izvoarele dreptului comerţului internaţional. O1: Noţiunea, caracterele şi importanţa dreptului comerţului internaţional. Dreptul Comerţului Internaţional constituie ansamblul normelor de drept...

 • Contractul de Vanzare-Cumparare Comercial - Regimul Juridic

  INTRODUCERE Scopul şi obiectivele tezei. Prezenta lucrare cuprinde rezultatele unei cercetări aprofundate a aspectelor de ordin teoretic referitoare la regimul juridic al contractului de vânzare-cumpărare comercial, interesul pentru acesta fiind determinat în special de adoptarea Noului Cod civil. Importanţa studiului evidenţiat pe parcursul lucrării constă în prezentarea sistematică şi comparativă a regimului juridic al contractului din perspectiva normelor juridice corespunzătoare...

 • Exercitarea Comertului in Limitele Concurentei Licite

  Capitolul I – Libertatea concurenţei in economia de piaţă 1.1 Noţiunea de concurenţă În economia de piaţa,forma modernă de organizare a activitaţii economice,agenţii economici acţionează în mod liber, pe baza proprietăţii private şi în concordanţă cu legea cereriii şi ofertei. Între agenţii economici care produc aceleaşi mărfuri ori servicii exista o lupta permanentă pentru atragerea clienteli pentru mărfurile şi serviciile oferite pe piaţă. Concurenţa este definită ca o confruntare între...

 • Contract de Leasing

  Contractul de leasing Contractul prin care o parte numita finantator-locator, proprietar al unui bun , il transmite in folosinta unei alte parti numita utilizator-locatar, in schimbul unei rate de leasing care include folisinta bunului, primele de asigurare, dobanda finantoatorului, si un coeficient de management al contractului. La finele contractului, utilizatorul are urmatoarele optiuni : -fie sa cumpere bunul, fie sa reinchirieze bunul, fie sa inceteze raporturile contractuale si...

 • Contractul de Know-How

  INTRODUCERE Tradiţional, ştiinţa economică a considerat trei factori de producţie ca fiind de bază – natura, munca şi capitalul. Această triadă clasică a fost acceptată de-a lungul timpului de diferite curente ale ştiinţei economice. În condiţiile actuale, ca factor de bază a producţiei tot mai des este privită informaţia. Acceptarea informaţiei ca factor de producţie a avut loc din momentul în care informaţia a devenit marfă, căpătând atribuţiile acesteia: utilitate, raritate,...

Pagina 5 din 53