Toate documentele din domeniul Drept Comercial - pagina 6 din 52

Procedura Insolvenței

1.Participanţii la procedura insolvenţei Organele care aplică procedura sunt: • instanţele judecătoreşti; • judecătorul-sindic; • administratorul judiciar; • lichidatorul. Pentru buna desfăşurare a procedurii conducerea statutară a debitorului persoană juridică va desemna un administrator special care să... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Faptele de Comerț

Capitolul I 1.1 Noţiunea şi caracteristicile faptelor de comerţ Operaţiunile de comerţ pot fi, din punc de vedere terminologic, atȃt ,,fapte de comerţ’’ , cȃt şi ,, acte de comerţ’’. Adesea, termenul ,,fapt’’ de comerţ este folosit de legiuitor pentru a desemna toate operaţiunile de comerţ, fie că acestea sunt... citește mai departe

13 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Fuziunea și Divizarea Societăților Comerciale

1. Fuziunea 1.1 Conceptul de fuziune Fuziunea se realizează fie prin absorbția unei societăți de către o altă societate, fie prin contopirea a două sau mai multe societăți pentru a constitui o societate nouă. În dreptul românesc, instituția juridică a fuziunii societăților comerciale este reglementată, în... citește mai departe

15 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Reglementări Juridice Privind Franciza

Introducere Am decis să abordez această temă deoarece consider că vin în ajutorul tuturor persoanelor ce doresc să încheie un asemenea contract şi să înceapă o afacere in acest regim, dar şi în ajutorul studenţilor, şi tuturor celor care doresc să dobândească cunoştinţe în această ramură. Această lucrare se poate... citește mai departe

22 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Procedura Reorganizării Judiciare

Procedura de reorganizare judiciară Noţiune Procedura de reorganizare este definită ca fiind procedura ce se aplică debitorului, persoană juridică, capabil de a-şi redresa afacerea în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată a creanţelor. Pentru a se ajunge la procedura reorganizării... citește mai departe

21 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul Bancar din România și Evoluția Acestuia după Aderarea la Uniunea Europeană

I. Sistemul bancar din România înainte de aderarea la UE Sistemul bancar include banca centrală, toate băncile comerciale, băncile de afaceri, de depozit, de credit, industriale, agricole şi alte instituţii de credit existente într-o ţară, diferenţiate prin atribuţiile şi particularităţile funcţionării lor prin... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tematica Drept Comercial

1.Obiectul dr comercial. Autonomia si corelatia cu alte ramuri de drept Obiectul in sens etimologic se identifica cu marfa, iar in sens juridic cuprinde toate operatiunile deproducere a marfurilor, de schimb, executare se lucrari si furnizari de servicii. Autonomia dr com permite corelarea cu alte ramuri de... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Spețe

DREPT COMERICAL 1. A.P. (persoanã fizicã) si SC „MM” SRL (persoanã juridicã) au hotãrât sã constituie societatea în nume colectiv „A.P.-MM”. A.P. s-a obligat sã aducã la capitalul social suma de 5.000 lei, iar SC „MM” SRL un teren în suprafatã de 5.000 m2, în valoare de 100.000 lei. În actul constitutive al... citește mai departe

55 pagini Gratis Extras Preview

Protectia Consumatorului - Eticheta si Produsul

Scurt istoric O conturare a drepturilor consumatorilor a început să se întrevadă în secolul al XVIII-lea, dar acţiunile sociale şi eforturile legislative în vederea protejării intereselor consumatorilor se impun, în mod categoric, din a doua jumătate a secolului al XX-lea. Astfel, un rol decisiv în acest domeniu... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Preview

Acțiunea Cambială

1. Acţiuni de drept comun pentru recuperarea creanţei cambiale Urmare a refuzului indeplinirii obligaţiilor de plată legea oferă creditorului cambial posibilitatea de a-şi realiza creanţa impotriva obligaţilor (principali sau de regres). Pentru obţinerea prestaţiei legea a prevăzut pentru creditor două... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contractul de Agenție

Introducere În ziua de astăzi, populaţia exprimă la orice pas nevoia de cunoaştere a dreptului. Cunoaşterea dreptului nu este un lux, ci o necesitate socială care îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai des. Pentru acest lucru trebuie ca, în primul rând, să se cunoască legile. Un lucru esenţial în încheierea... citește mai departe

10 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Conspect Dreptul Concurentei

Noţiunea şi criteriile definirii formelor de concurenţă comercială Termenul de concurenţă se analizează ca liberă competiţie între agenţi economici care oferă pe o piaţă determinată mărfuri şi servicii prin care se satisfac nevoi asemănătoare sau identice ale consumatorilor, desfăşurată cu scopul de a asigura... citește mai departe

51 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul Comerțului Internațional

TEMA I: GENERALITĂŢI PRIVIND DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL. O1: Noţiunea, caracterele şi importanţa dreptului comerţului internaţional. O2: Obiectul dreptului comerţului internaţional. O3: Raportul juridic de comerţ internaţional. O4: Subiectele raportului juridic de comerţ internaţional. O5: Izvoarele... citește mai departe

48 pagini Gratis Extras Preview

Contractul de vânzare-cumpărare Comercial - Regimul Juridic

INTRODUCERE Scopul şi obiectivele tezei. Prezenta lucrare cuprinde rezultatele unei cercetări aprofundate a aspectelor de ordin teoretic referitoare la regimul juridic al contractului de vânzare-cumpărare comercial, interesul pentru acesta fiind determinat în special de adoptarea Noului Cod civil. Importanţa... citește mai departe

53 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Exercitarea Comerțului în Limitele Concurenței Licite

Capitolul I – Libertatea concurenţei in economia de piaţă 1.1 Noţiunea de concurenţă În economia de piaţa,forma modernă de organizare a activitaţii economice,agenţii economici acţionează în mod liber, pe baza proprietăţii private şi în concordanţă cu legea cereriii şi ofertei. Între agenţii economici care produc... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview
''