Toate documentele din domeniul Drept Comercial - pagina 7 din 52

Contract de Leasing

Contractul de leasing Contractul prin care o parte numita finantator-locator, proprietar al unui bun , il transmite in folosinta unei alte parti numita utilizator-locatar, in schimbul unei rate de leasing care include folisinta bunului, primele de asigurare, dobanda finantoatorului, si un coeficient de management... citește mai departe

23 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Contractul de Know-How

INTRODUCERE Tradiţional, ştiinţa economică a considerat trei factori de producţie ca fiind de bază – natura, munca şi capitalul. Această triadă clasică a fost acceptată de-a lungul timpului de diferite curente ale ştiinţei economice. În condiţiile actuale, ca factor de bază a producţiei tot mai des este privită... citește mai departe

44 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contractul de Vanzare Cumparare Comerciala - Notiune, Conditii de Validitate si Efecte

CAPITOLUL 1. Noțiunea contractului de vânzare-cumpărare comercială 1.1. Noțiunea și definiția contractului de vânzare – cumpărare comercială Cadrul legal al contractului de vânzare comercială este oferit de art. 1294 – 1404 Codul civil, art. 60 – 73 Codul comercial și alte dispoziții speciale. Contractul de... citește mai departe

21 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Legislație și Protecția Consumatorului

Curs de Legislație și Protecția Consumatorului Tema: Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în România 1. Obiective, excepţii de aplicare şi termini definiţi Cadrul legislative care reglementează comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă este Ordonanţa Guvernului nr. 99 din 29 august 2000.... citește mai departe

74 pagini Gratis Extras Preview

Contractul de Franciza

1. Definiţia contractului de franciză Într-o primă definiţie, „contractul de franciză constă în acordarea de către comerciantul producător, numit francizor a dreptului de a vinde anumite bunuri sau de a presta anumite servicii şi de a beneficia de un sistem de relaţii care conţine marca, renumele, know-how-ul şi... citește mai departe

14 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Operatiuni Bancare de Credit

Obiectivele prezentei lucrări - Operaţiunile bancare de credit - constau in realizarea unei imagini de ansamblu asupra sistemului de creditare şi a corelaţiei dintre principalele ramuri ale creditului ce participă la definirea cadrului legal in care se derulează activitatea agenţilor economici. Totodată alegerea... citește mai departe

27 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Administrarea Societatilor in Sistem Dualist

Distingem astfel dupa anumite criterii: Dupa elementul care prevaleaza, respectiv elementul subiectiv sau cel obiectiv a)Societati de persoane Societatea in nume colectiv Societatea in comandita simpla b)Societati de capitaluri Societatea pe actiuni Societatea in comandita pe actiuni 2) Dupa numarul de... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras

Acreditivul Documentar

Capitolul I. Definiţie, caracteristici, părţile participante la acreditivul documentar şi principalele etape în derularea acestuia Riscurile implicate de derularea afacerilor în plan internaţional a condus în timp la dezvoltarea unor modalităţi de plată mai complexe şi mai sigure pentru toate părţile implicate în... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Contracte Comerciale

Capitolul 1. Caracterizare generală 1.1. Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere, care inseamna „a trage impreuna”. Juridic, contractul reprezintă, conform prevederilor articolului 942 Cod civil, acordul de voinţă dintre două sau mai... citește mai departe

16 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Fuziunea si Divizarea Societatilor Comerciale

I. REGULI GENERALE 1) Definitii: Fuziunea – este operatiunea prin care doua societati se unesc pentru a forma una singura. Aceasta permite consolidarea si cresterea capacitatii concurentiale a intreprinderilor, fiind si un mijloc de reorganizare a unui grup. Divizarea – este operatiunea prin care intreg... citește mai departe

14 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Rapunderea Administratorilor Societatilor Comerciale

CAPITOLUL I. Răspunderea administratorilor societăţilor comerciale 1.1 Reglementarea juridică a răspunderii administratorilor Conform art. 72 din Legea nr. 31/1990, obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele special prevăzute de legea... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Dreptul Afacerilor

OBIECTIVE Disciplina Dreptul Afacerilor isi propune sa introduca studentii facultatilor cu profil economic in problematica complexa a aspectelor juridice privind schimburile de marfuri, cooperariea economica si tehnico-stiintifica, domeniu deosebit de actual si care necesita o abordare atenta a principiilor,... citește mai departe

45 pagini Gratis Extras Preview

Drept Comercial

Consideraţii generale Prin „fapte de comerţ” trebuie să înţelegem „comerţul în mişcare”. În ce priveşte comerţul, cum a fost definit de profesorul Virgil Madgearu, este un “ inel în lanţul funcţiilor economice ale societăţii modern întemeiate pe diviziunea muncii şi pe circulaţia mărfurilor ”. În aceste condiţii o... citește mai departe

29 pagini 3 puncte Extras

Adunarea Generală a Acționarilor

Cap 1. Adunarea generală a acţionarilor (AGA ) Noţiuni generale Societăţile comerciale pe acţiuni au drept organ suprem de deliberare Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA). Aceasta este convocată de către consiliul de administraţie, respectiv directorat, sau de către acţionarii societăţii, atât timp cât aceştia... citește mai departe

30 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Legea Insolvenței

Capitolul I Introducere Insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile: a) insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă... citește mai departe

16 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview