Toate documentele din domeniul Drept Comercial

 • Administratorul Judiciar vs Lichidatorul

  INTRODUCERE Potrivit definiţiei legale cuprinsă în art. 3 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei “insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile”. Dispoziţia normativă la care ne referim face distincţie între insolvenţa vădită şi insolvenţa iminentă. Cea dintâi este forma cea mai pregnantă a insolvenţei actuale. Insolvenţa este vădită “atunci când debitorul,...

 • Patromoniul Societatilor Comerciale

  INTRODUCERE Premisa constituirii şi funcţionării unei societăţi comerciale o reprezintă patrimoniul său. Sub acest aspect, patrimoniul constituie fundamentul personalităţii juridice a societăţii comerciale şi în consecinţă, fundamentul juridic al activităţii şi al răspunderii societăţii pentru obligaţiile contractate. Ca subiect de drept autonom, societatea comercială are dreptul de a participa în nume propriu la raporturile juridice, prin dobândirea de drepturi şi asumarea de obligaţii,...

 • Procedura de Reorganizare Judiciara

  INTRODUCERE În contextul actualei situaţii economice se anticipează ca o parte a agenţilor economici să întâmpine dificultăţi în desfăşurarea activităţii şi chiar să ajungă în stare de insolventa. În continuare este prezentată procedura reorganizării judiciare ca măsură de redresare a activităţii economice a unei societăţi aflate în insolventa sau într-o stare iminenta de insolventa . În plus, referatul vine cu o perspectivă comparativă asupra procedurii reorganizării în legislaţia romana...

 • Hotararea Arbitrala

  CUPRINS Introducere Capitolul I. Considerații generale 1. Noțiunea de hotărâre arbitrală 2. Natura juridică a hotărârii arbitrale 3. Obligativitatea deliberării arbitrilor 4. Secretul deliberării arbitrilor 5. Participarea arbitrilor la deliberare 1. Noțiunea de hotărâre arbitrală Hotărârea arbitrală a reprezentat fundamentul teoriei jurisdicţionale a arbitrajului, datorită similitudinilor pe care le prezintă cu hotărârile instanţelor de drept comun. Între hotărârile...

 • Contractul de Tranzactie

  CAPITOLUL I. NOŢIUNEA, REGLEMENTAREA LEGALĂ, CARACTERELE JURIDICE, CONDIŢIILE DE VALIDITATE ŞI NULITATEA CONTRACTULUI DE TRANZACŢIE. Noţiunea şi reglementarea legală a contractului de tranzacţie. Contractul de tranzacţie este definit de Codul civil, în art. 1704, ca fiind „un contract prin care părţile termină un proces început sau preîntâmpină un proces ce poate să se nască. Astfel, potrivit literaturii de specialitate, contractul de tranzacţie este acel contract prin care părţile...

 • Suspendarea Contractelor de Munca

  I.SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Din art. 10 contractul individual de munca estecontractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa pastreze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu. Suspendarea contractului de munca este in realitate o suspendare a principalelor sale efecte – prestarea muncii si plata acestuia – ce se manifesta printr-o incetare temporara a...

 • Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

  Curs de Legislație și protecția consumatorului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor Actul normative în vigoare care reglementează organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor este Hotărârea Guvernului României nr. 882 din 18 august 2010, care practice din punct de vedere legislativ modifică și completează cadrul legislativ existent, asigurând corelarea acestuia cu cel existent în Uniunea Europeană pe acest domeniu. Autoritatea...

 • Notiuni Introductive in Dreptul Comercial

  1.Notiunea dreptului comercial Dreptul comercial cuprinde un ansablu de norme juritice care reglementeaza comertul intr-o mai clara si concisa definitie, se impun sa clarifice notiunea de comert. Notiunea de comert are mai multe sensuri: a)Etimologie- notiunea de comert provine de la LATINESCUL „COMERCIUM”, care la randul sau provine de la alaturarea a doua cuvinte: CUM- MERX – care traductibil inseamna „cu marfa”. b)Economic- notiunea de comert reprezinta o activitatea ce presupune...

 • Contractul de Agentie

  Contractul de agentie Contractul de agentie a fost reglementat anterior intrarii in vigoare a noului cod civil prin legea 509/2002privind agentii comerciali permanenti. Reglementarile privind contractul de agentie au (avut) la baza Directiva Consiiului din 18 decembrie 1986,privind coordonarea statelor member referitoare la agentii comerciali independenti (86/653/CEE) Contractul de agentie este contractul prin care o parte,denumita comitent,imputerniceste in mod statornic o alta part,...

 • Leasing-ul

  INTRODUCERE Literatura de specialitate în domeniu şi practica din ultimii 20 de ani au evidenţiat că sistemul bancar se găseşte într-o schimbare continuă în încercarea de a se adapta transformărilor majore care au loc pe plan mondial. Schimbările din sistemul bancar au loc sub influenţa anumitor factori, cum ar fi: - aplicarea extrem de rapidă a noilor tehnologii în cele mai multe zone ale finanţelor; - concurenţa din ce în ce mai acută; -descentralizarea, ce determină dereglementări în...

 • Dizolvarea si Lichidarea unei Societati Comerciale

  Capitolul I Noţiuni introductive cu privire la societăţile comerciale 1.Noţiunea şi formele de societăţi comerciale 1.1.Generalităţi În planul dreptului,conceptul de societate comercială implică asocierea unor persoane fizice sau juridice,care pun în comun anumite valori patrimoniale în vederea desfaşurării unei activităţi economice şi a împarţirii beneficiilor rezultate. Concepută ca un organism autonom căruia legea i-a conferit personalitate juridică,societatea comercială a apărut ca...

 • Societatea cu Raspundere Limitata

  Capitolul I Societăţile comerciale - Prezentarea generală a societăţilor comerciale Noţiunea şi formele societăţii comerciale Reglementarea legală 1. Legea nr. 31/1990. Legea care se aplică in mod general societăţilor comerciale in Romania, este Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale1 republicată, act normativ care stabileşte cadrul juridic general aplicabil tuturor societăţilor comerciale infi inţate in Romania, indiferent de obiectul lor de activitate2. Această lege o mai...

 • Procedura Falimentului privind Preluarea Bunului Societatii Comerciale Falite in Contul Creantei, Suportarea Cheltuielilor de Procedura

  INTRODUCERE Cuvinte cheie: procedura falimentului, societate comercială, cheltuieli de procedură, insolvenţă. Am ales să analizez procedura falimentului privind preluarea bunului societăţii, deoarece activez în domeniul contabil, astfel am ocazia să asimilez noi cunoştinţe cu privire la tema analizată. Abordarea temei proiectului a stârnit interesul multor economişti, dar şi magistraţi, de-a lungul timpului. Totodată, trebuie menţionat că această temă prezintă un interes deosebit şi la...

 • Cursuri Drept

  Disciplina “Elemente legislative privind proiectarea si managementul afacerilor” are ca functie esentiala dezvoltarea capacitati studentilor de a intelege cadrul legislativ aferent economiei de piata. Disciplina, predata in anul III de studiu, are drept obiective specifice: intelegerea si insusirea conceptelor juridice, raportarea acestora la situatii concrete (spete), insusirea notiunilor de baza privind legislatia comerciala si financiar–fiscala, utile in perioada post-educationala. De...

 • Libera Circulatie a Lucratorilor

  Libertatea de circulaţie a muncitorilor reprezintă una dintre principiile de bază ale funcţionării pieţei interne a Uniunii Europene. Acest lucru înseamnă că, cetăţenii Uniunii îşi pot căuta de lucru şi se pot angaja în altă ţară membră pe aceleaşi principii, ca şi cetăţenii ţării respective. Străinii-cetăţeni ai UE-îşi pot căuta de lucru prin intermediul Oficiilor de Muncă ale altor ţări, iar în cadrul procesului de angajare este interzisă discriminarea pe motiv de cetăţenie. Alături de alte...

Pagina 7 din 53