Toate documentele din domeniul Drept Comercial

 • Fuziunea si Divizarea Societatilor Comerciale

  I. REGULI GENERALE 1) Definitii: Fuziunea – este operatiunea prin care doua societati se unesc pentru a forma una singura. Aceasta permite consolidarea si cresterea capacitatii concurentiale a intreprinderilor, fiind si un mijloc de reorganizare a unui grup. Divizarea – este operatiunea prin care intreg patrimoniul unei societati este impartit in mai multe fractiuni transmise simultan la mai multe societati deja existente sau noi. Divizarea se realizeaza in general in profitul societatii...

 • Rapunderea Administratorilor Societatilor Comerciale

  CAPITOLUL I. Răspunderea administratorilor societăţilor comerciale 1.1 Reglementarea juridică a răspunderii administratorilor Conform art. 72 din Legea nr. 31/1990, obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele special prevăzute de legea societăţilor comerciale. În art. 73 din aceeaşi lege se precizează că administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru: a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;...

 • Dreptul Afacerilor

  OBIECTIVE Disciplina Dreptul Afacerilor isi propune sa introduca studentii facultatilor cu profil economic in problematica complexa a aspectelor juridice privind schimburile de marfuri, cooperariea economica si tehnico-stiintifica, domeniu deosebit de actual si care necesita o abordare atenta a principiilor, conceptelor si aspectelor legale. Spre deosebire de studentii facultatilor de drept, beneficiarii unui bagaj suficient de cunostinte juridice care le permite sa patrunda mai usor in...

 • Drept Comercial

  Consideraţii generale Prin „fapte de comerţ” trebuie să înţelegem „comerţul în mişcare”. În ce priveşte comerţul, cum a fost definit de profesorul Virgil Madgearu, este un “ inel în lanţul funcţiilor economice ale societăţii modern întemeiate pe diviziunea muncii şi pe circulaţia mărfurilor ”. În aceste condiţii o definire a “ faptelor de comerţ” nu pare a creea dificultăţi. Din ansamblul reglementărilor legale, putem defini faptele de comerţ ca find acte şi fapte juridice de drept...

 • Adunarea Generala a Actionarilor

  Cap 1. Adunarea generală a acţionarilor (AGA ) Noţiuni generale Societăţile comerciale pe acţiuni au drept organ suprem de deliberare Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA). Aceasta este convocată de către consiliul de administraţie, respectiv directorat, sau de către acţionarii societăţii, atât timp cât aceştia deţin o parte semnificativă din capitalul social. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României. Pot participa...

 • Legea Insolventei

  Capitolul I Introducere Insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile: a) insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori; b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile...

 • Contractul de Prestare de Servicii de Investitii Financiare

  1. Definiţie. Caractere juridice 308. Manifestarea de voinţă a fiecăruia dintre participanţii la piaţa de capital rezultă în încheierea a numeroase contracte între aceştia. Cele mai des ăntâlnite manifestări de voinţă se realizează între emitenţii de instrumente financiare sau de valori mobiliare pe piaţă şi persoanele juridice abilitate prin intermediul cărora instrumentele şi valorile pot circula. Cum însă dintre aceste persoane juridice, intermediarii au constituit prin lege un monopol,...

 • Constituirea si Functionarea Societatii pe Actiuni

  Introducere Prin unire cresc lucrurile mici, Prin dezbinare se prăbuşesc cele mai mari. (Concordia parvae res crescent, discordia maximae dilabuntur ) SALLUSTIUS Evenimentele din ultimii ani au determinat multipe şi profunde mutaţii în toate sferele vieţei sociale. Impactul acestora s-au produs, după cum era şi firesc, şi asupra sistemului de drept, deoarece dreptul nu este altceva decît „viaţa socială în tiparele normelor juridice”. Pornind de la ideea că: „Piaţa şi cadrele sunt...

 • Administratorul Judiciar vs Lichidatorul

  INTRODUCERE Potrivit definiţiei legale cuprinsă în art. 3 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei “insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile”. Dispoziţia normativă la care ne referim face distincţie între insolvenţa vădită şi insolvenţa iminentă. Cea dintâi este forma cea mai pregnantă a insolvenţei actuale. Insolvenţa este vădită “atunci când debitorul,...

 • Patromoniul Societatilor Comerciale

  INTRODUCERE Premisa constituirii şi funcţionării unei societăţi comerciale o reprezintă patrimoniul său. Sub acest aspect, patrimoniul constituie fundamentul personalităţii juridice a societăţii comerciale şi în consecinţă, fundamentul juridic al activităţii şi al răspunderii societăţii pentru obligaţiile contractate. Ca subiect de drept autonom, societatea comercială are dreptul de a participa în nume propriu la raporturile juridice, prin dobândirea de drepturi şi asumarea de obligaţii,...

 • Procedura de Reorganizare Judiciara

  INTRODUCERE În contextul actualei situaţii economice se anticipează ca o parte a agenţilor economici să întâmpine dificultăţi în desfăşurarea activităţii şi chiar să ajungă în stare de insolventa. În continuare este prezentată procedura reorganizării judiciare ca măsură de redresare a activităţii economice a unei societăţi aflate în insolventa sau într-o stare iminenta de insolventa . În plus, referatul vine cu o perspectivă comparativă asupra procedurii reorganizării în legislaţia romana...

 • Hotararea Arbitrala

  CUPRINS Introducere Capitolul I. Considerații generale 1. Noțiunea de hotărâre arbitrală 2. Natura juridică a hotărârii arbitrale 3. Obligativitatea deliberării arbitrilor 4. Secretul deliberării arbitrilor 5. Participarea arbitrilor la deliberare 1. Noțiunea de hotărâre arbitrală Hotărârea arbitrală a reprezentat fundamentul teoriei jurisdicţionale a arbitrajului, datorită similitudinilor pe care le prezintă cu hotărârile instanţelor de drept comun. Între hotărârile...

 • Contractul de Tranzactie

  CAPITOLUL I. NOŢIUNEA, REGLEMENTAREA LEGALĂ, CARACTERELE JURIDICE, CONDIŢIILE DE VALIDITATE ŞI NULITATEA CONTRACTULUI DE TRANZACŢIE. Noţiunea şi reglementarea legală a contractului de tranzacţie. Contractul de tranzacţie este definit de Codul civil, în art. 1704, ca fiind „un contract prin care părţile termină un proces început sau preîntâmpină un proces ce poate să se nască. Astfel, potrivit literaturii de specialitate, contractul de tranzacţie este acel contract prin care părţile...

 • Suspendarea Contractelor de Munca

  I.SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Din art. 10 contractul individual de munca estecontractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa pastreze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu. Suspendarea contractului de munca este in realitate o suspendare a principalelor sale efecte – prestarea muncii si plata acestuia – ce se manifesta printr-o incetare temporara a...

 • Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

  Curs de Legislație și protecția consumatorului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor Actul normative în vigoare care reglementează organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor este Hotărârea Guvernului României nr. 882 din 18 august 2010, care practice din punct de vedere legislativ modifică și completează cadrul legislativ existent, asigurând corelarea acestuia cu cel existent în Uniunea Europeană pe acest domeniu. Autoritatea...

Pagina 7 din 54