Toate documentele din domeniul Drept

 • Exercitarea drepturilor si indatoririle parintesti

  INTRODUCERE Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare poziţie vizând participarea acestora la raporturi juridice. La această ocrotire participă în mod exclusiv, normele juridice ale dreptului civil, alături de normele si mijloacele de apărare proprii altor ramuri de drept (drept constituţional, drept civil, dreptul muncii şi securităţii sociale etc.) Pe lângă aceste mijloace juridice de ocrotire a...

 • Raspunderea juridica in dreptul mediului

  I. PREZENTAREA GENERALĂ A TEMEI Degradarea mediului înconjurător constituie astăzi una din marile probleme ale omenirii. Mediul este afectat atât de consecinţele subdezvoltării cât şi a celor dezvoltării excesive. În ţara noastră, protecţia mediului reprezintă o problemă de interes naţional, constituind o obligaţie a autorităţilor, administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice. Nevoia de exploatare, dar şi de protecţie a componentelor...

 • Traficul si consumul ilicit de droguri

  CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Secțiunea I. Traficul de droguri. Noțiune și Cadrul legal O sursă de insecuritate în sociatatea de astăzi o reprezintă proliferarea fenomenelor antisociale din sfera criminalității organizate. Una dintre formele de manifestare a crimei organizate o reprezintă traficul și consumul illicit de droguri care, pe lângă reacția socială în fața unui asemenea fenomen, implică și consecințe transfrontaliere fără precedent. Acțiunea fiziologică, toxică și curativă a...

 • Drept diplomatic

  NOȚIUNI INTRODUCTIVE Încă din cele mai vechi timpuri, există un principiu general de drept, care prevede că un stat își exercită suveranitatea asupra tuturor persoanelor, inclusiv străinii, care se află pe teritoriul său și nicio activitate nu se poate desfășura pe acest teritoriu fără permisiunea sau fără știrea sa, iar pentru aceste considerente, o misiune diplomatică nu și-ar mai exercita funcțiile și de asemenea, nu și-ar mai justifica existența, de unde rezultă că este necesar să...

 • Organizarea justitiei

  Curs I Consideratii generale asupra organizarii sistemelor judiciare. Jurisdictia si rolul ei in statul de drept. 1. Notiunea de jurisdictie 2. Jurisdictia ca functiune 3. Jurisdictia ca serviciu public 1. Notiunea de jurisdictie Conceptul de jurisdictie are mai multe acceptiuni, doua dintre acestea fiind relevante in procesul de infaptuire a justitiei in statul de drept. Intr-o prima acceptiune, termenul de jurisdictie desemneaza puterea de a decide asupra conflictelor ivite intre...

 • Politica de mediu a Uniunii Europene

  NOȚIUNI INTRODUCTIVE Apărută pe agenda de lucru europeană la începutul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu semnalarea, de către Clubul de la Roma, a diminuării resurselor naturale şi a deteriorării rapide a calităţii apei, aerului şi solului. Au trecut doi până la crearea politicii comunitare de mediu, în 1972 şi de aici la dezvoltarea acesteia ca una dintre cele mai importante politici comunitare.1 Importanţa sa nu este datorată anvergurii...

 • Drept executional penal 2015-2016

  Introducere Suportul de curs se adresează studenţilor Universităţii „Transilvania,Facultatea de Drept, frecventa redusa, având ca finalitate explicarea instituţiilor ce țin de domeniul Dreptului executional penal. Cursul este conceput în vederea tratării aspectelor fundamentale ale Dreptului executional penal, astfel încât studenţii să aibă posibilitatea de a-şi însuşi noţiunile şi termenii de specialitate din cadrul acestei discipline universitare. La elaborarea cursului au fost avut în...

 • Oferta de a contracta

  Noțiune. Reglementare Oferta (numită în limbajul tradițional “policitațiune”) este propunerea pe care o persoană o face unei alte personae sau publicului în general, de a încheia un contract în anumite condiții. Ea reprezintă o manifestare unilaterală de voință prin care emitentul face cunoscută terților intenția sa de a contracta și condițiile esențiale ale contractului. Oferta poate fi exprimată prin oricare din modalitațile de exteriorizare a voinței juridice: expres, în scris sau verbal,...

 • Arestul la domiciliu

  1. Faza procesuală în care se poate lua măsura și organul judiciar competent Arestul la domiciliu poate fi dispus în faza de urmărire penală de către judecătorul de drepturi și libertăți, în faza de cameră preliminară de către judecătorul de cameră preliminară, iar în cursul judecății de către instanța de judecată. Având în vedere că arestul la domiciliu este o măsură preventivă de libertate, aceasta poate fi luată numai de către judecător. Măsura arestului la domiciliu se ia prin...

 • Fabricarea si circulatia ilegala a productiei alcoolice

  Considerații generale privind dreptul contravențional Societatea modernă se caracterizează prin relaţiile sociale care sunt mereu înschimbare, în sensul că apar relaţii sociale noi, iar cele vechi sunt continuu înnoite şiamplificate, ceea ce are drept consecinţă diversificarea reglementărilor juridice şi, deaici, apariţia de noi ramuri şi discipline de drept. Elementul principal al sistemului de drept îl constituie ramura de drept, care este totalitatea normelor juridice ce reglementează...

 • Conditia juridica a strainului in Republica Moldova

  INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Migrațiile umane constituie un fenomen social major în lumea contemporană. Însă migrația nu este un fenomen nou, ea a însoțit omenirea cu mult înainte de timpurile în care se putea vorbi despre aceasta în mod corespunzător. Conform cercetărilor arheologice, mișcările populației au existat în toate regiunile lumii drept urmare a cuceririlor, invaziilor sau simplelor deplasări ale populațiilor. În prezent, fenomenul migrației, care a căpătat un...

 • Drept Uniunii Europene I

  Introducere Dreptul Uniunii Europene I s-a impus ca disciplina in planurile de invatamant ale programelor de studii Drept organizate si desfasurate de facultati din cadrul universitatilor din Romania, inca inainte de aderarea noastre la Uniunea Europeana, chiar si inainte de demararea efectiva de catre autoritatile romane a procedurilor de preaderare, iar ulterior a celor de aderare. Cu atat mai mult aceasta disciplina s-a impus in aceste planuri de invatamant ulterior momentului aderarii...

 • Particularitatile subiectului infractiunii de corupere pasiva

  Corupția în ansamblul formelor ei de manifestare reprezintă o amenințare reală pentru democrației, pentru supremația dreptului, echității sociale și a justiției care erodează principiile unei administrații eficiente, subminează economia de piață și pune în pericol stabilitatea instituțiilor statale. Fenomenul de corupție este probabil cel mai vechi fenomen social, care s-a dezvoltat treptat în societatea umană și a atins apogeul o dată cu apariția statalității. În prezent suntem martorii...

 • Timpul de odihna al salariatilor

  Introducere O revendicare istorică importantă a lucrătorilor încă din secolul al XlX-lea dar, de regulă, inaplicabilă chiar în prezent, credem, este „legea celor trei de opt” - „adică opt ore de muncă, opt ore de timp liber, opt ore de odihnă". De fapt, problema constă în lipsa unor soluţii concrete şi legale pentru normarea adecvată a muncii. De aceea, propunem un astfel de model stabilit prin negocieri colective pentru cadrele didactice universitare bugetare; se ştie complexitatea...

 • Dreptul informatiilor si al securitatii private

  Introducere Această temă Comunicarea virtuală este o tema foarte importantă din punctul meu de vedere deoarece este o modalitate de comunicare pe care majoritatea oamenilor o folosesc zilnic. Internetul este un mod foarte bun si rapid de a afla multe informaţii,de a vorbi cu prietenii tăi,de a-ţi face noi prieteni,de a comunica şi de a te simţi mult mai aproape de cei din alte ţări.Acesta are multe aspecte pozitive pe care noi le folosim zi de zi,minut de minut.Dar,de asemenea internetul...

Pagina 1 din 520