Toate documentele din domeniul Drept

 • Dreptul comertului international

  C1 Introducere Comerțul international= notiune completă care care e definita in 2 moduri: 1. Stricto sensu = cuprinde totaliattea operatiunilor de import si export cu marfuri lucrari si servicii care se desfasoara intre pers fizice sau juridice subiecte ale dreptului comertului international de nationaliatte romana, pe de o parte cu parteneri de nationalitate straina de cealalta parte sau cu bunuri care se afla in transit international. Din aceasta definitie sumara retinem ca: a. Comertul...

 • Cetatenia UE

  ”Cetățenia este statutul acordat tuturor celor care sunt membrii efectivi ai comunității.Cei care beneficiază de acest statut sunt egali în ceea ce privește respectarea drepturilor și obligațiilor consecutive.Cetățenia presupune un sens direct al apartenenței la comunitate bazat pe loialitate față de civilizația pe care o împărtășesc în comun.Este loialitatea unor persoane libere dotate cu drepturi și protejate de o legislație comună.” Marshall(1973) 1.Contextul cultural și istoric al...

 • Protectia juridica a apelor

  INTRODUCERE Apa reprezintă un element indispensabil existenței vieții pe planetă, o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă și limitată, materie primă pentru activități productive, sursă de energie și cale de transport și, nu în ultimul rând, un factor determinant în menținerea echilibrului ecologic. Leonardo da Vinci afirma că „Apei i-a fost dată puterea de a deveni seva vieții pe pământ”, afirmațíe cu care nu putem decât să fim de acord întrucât apa apare ca un element indispensabil...

 • Dreptul European al drepturilor omului - Tratamentele inumane in spatiile privative de libertate conform jurisprudentei CEDO

  Art. 3 al CEDO enunță cu valoare imperativă: Interzicerea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Nimeni nu poate fi supus nici torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante Articolul 3 din Convenție dispune clar și concis faptul că nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante. Deși aparent simplu și pe înțeles, la o analiză mai atentă vom putea observa faptul că art. 3 implică o serie de...

 • Politici comune ale UE - Sistemul monetar al UE Sistemul monetar al UE - Moneda Euro

  Moneda Euro Moneda euro a apărut pentru prima dată în 1999, înlocuind așa-numita unitate monetară europeană (ECU) și fiind pusă în circulație la începutul anului 2002. Numele euro a fost adoptat oficial la 16 decembrie 1995 la o reuniune a Consiliului European desfășurată la Madrid. Simbolul euro (€) provine de la litera grecească epsilon, având ca punct de reper leagănul civilizației europene, cele două linii paralele simbolizează stabilitatea. La nivel grafic este asemănător literei E,...

 • Etica si metodologia cercetarii stiintifice - Institutia familiei de la traditie la modernism

  Instituția familiei de la tradiție la modernism În această lucrare vă voi prezenta evoluția instituției familiei din prisma drepturilor și obligațiilor membrilor ei, începând cu primele reglementări din Codul Civil al Principatelor Române din anul 1865, continuând cu Codul Familiei din perioada comunistă, apoi cu Noul Cod Civil din anul 2011 și obiectivele Uniunii Europene pe linia Dreptului Familiei. Prof. dr. Ion Filipescu definește familia ca fiind grupul de persoane între care există...

 • Dreptul fiscal international

  INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei Dreptul fiscal internațional în ultimii ani a devenit un domeniu cu impact important pe plan intenațional, dat fiind faptul persistenței practicilor fiscale abuzive, ca de exemplu frauda fiscală și evaziunea fiscală. De asemenea, în prezent o preocupare cu impact major a statelor internaționale o constituie și paradisurie fiscale care sunt într-o continuă dezvoltare. Astfel, totul în jurul nostru indică faptul că, în fiscalitatea internațională,...

 • Analiza aspectelor criminologice ale traficului de fiinte umane

  INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei Fenomenul traficului de ființe umane sau al comerțului cu oameni a apărut pentru prima oară încă în perioada antică cunoscînd apogeul manifestării sale în epoca sclavagistă, perioada în care vînzarea și cumpărarea de oameni reprezenta o relație economică dominantă și caracteristică epocii date. În ultimul deceniu, fenomenul traficului de ființe umane reprezentînd una dintre cele mai extinse forme de manifestare a criminalității, a devenit o...

 • Pravila lui Vasile Lupu

  Introducere Pravila lui Vasile Lupu este o culegere de legi cunoscută sub numele de Carte românească de învățătură, tipărită la Iași în 1646. A fost scrisă de mitropolitul Varlaam Moțoc, având ca izvoare legea agrară bizantină de la sfârșitul secolului VII și începutul secolului VIII și o lucrare a lui Prospero Farinacci. Fiind o legislație caracteristic feudală, conținea norme prin care, apărându-se în general proprietatea și interesele feudalilor, se consfințea aservirea țăranilor și...

 • Comisiile rogatorii

  Introducere Republica Moldova este parte la numeroase instrumente internationale in materie si dispune de un cadru juridic national armonizat, care impreuna constituie o baza normativa adecvata pentru realizarea cu succes a activitatii de asistenta juridica internationala in materie penala. Asistenta juridica internationala poate fi solicitata sau acordata in executarea unor activitati procesuale prevazute de legislatia de procedura penala a Republicii Moldova si a statului strain...

 • Reglementarea accidentelor de munca - cercetare, comunicare, asigurarea sociala si indemnizatii

  SUMMARY As part of the study, aspects frequently encountered in specialized literature and in daily life regarding work accidents are investigated. With the employment of the employee in the field of work, the employer assumes responsibility for his life and health, creating more favorable working conditions, but with the creation of these conditions in the working environment, more automated machines for work efficiency appear and increase the production quantity for a higher profit. As a...

 • Regimul rezervelor minime obligatorii al Bancii Nationale a Romaniei

  Rezerve minime obligatorii - definiție Rezervele minime obligatorii (RMO) sunt reprezentate de disponibilități bănești ale instituțiilor de credit, în lei și în valută, păstrate în conturi deschise la Banca Națională a României. Funcțiile principale ale mecanismului RMO constituite în lei sunt cea de control monetar (aflată în strânsă corelație cu cea de gestionare a lichidității de către BNR) și cea de stabilizare a ratelor dobânzilor de pe piața monetară interbancară. Rolul major al RMO...

 • Forme de gestiune a serviciilor publice

  Prin noțiunea de gestiune se înțelege administrarea patrimoniului, a unor bunuri ale unei persoane, de către reprezentantul său, totalitatea operațiunilor efectuate de un gestionar cu privire la primirea, păstrarea sau eliberarea unor bunuri/materiale sau valori bănești. De asemenea, în Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, în art.23, termenul de gestiune este definit astfel ,, gestiunea serviciilor de utilități publice reprezintă modalitatea de organizare,...

 • Traficanti si consumatori de droguri - distingeri legislative, implicatii specifice in abordarea legislativa si asistentiala

  Capitolul I: Preliminarii Teoretico-Metodologice Ale Demersului De Cercetare I.1. Problematica abordată, motivarea alegerii temei și scopul lucrării Tema pe care am ales să o abordez este ”Traficanți și consumatori de droguri; distingeri legislative, implicații specifice în abordarea legislativă și asistențială.” Am ales această temă, pentru că având în vedere evoluția acestui fenomen în decursul ultimilor ani, am fost interesată să aflu care este cadrul legislativ și care sunt...

 • Victimele traficului de persoane

  Cartea „Alertă Roșie - Povestea prostituției și a traficului de persoane relatată din interior”, scrisă de Jane Lasonder a fost un deschizător de drumuri în ceea ce privește interesul nostru pentru domenul traficului uman. Prin intermediul cărții sale, autoarea ne-a introdus în lumea întunecată a dependenței de droguri, alcool și a traficului de persoane. Relatarea din interior a unor experiențe marcante a victimelor traficului uman au avut un impact semnificativ asupra noastră, făcând...

Pagina 1 din 556