Toate documentele din domeniul Drept

 • Drept funciar

  A.STRUCTURA PROPRIETĂȚII AGRARE ȘI EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ ÎN PERIOADA 1863-1945 1.PRINCIPALELE ACTE DE REFORMĂ ÎN PERIOADA 1863-1945 1.1.Considerații preliminare Structura proprietății agrare în România la sfârșitul secolului XIX dar mai cu seamă în perioada interbelică a fost determinată de principalele reforme agrare care au avut loc. Până la începutul secolului al XlX-lea toate terenurile agricole din Moldova și Țara Românească erau considerate din punct de vedere juridic, sub...

 • Delimitarea aplicarii dreptului pe coordinatele timp-spatiu si persoane

  1. Privire generală Elaborarea normelor juridice nu are, evident, un scop în sine, ele fiind destinate să acționeze efectiv asupra raporturilor sociale pe care le reglementează. Expresia „acțiune a normei” are în acest context înțelesul juridic de „a produce efecte de drept” sau acela de „a fi aplicabilă”. Problema acțiunii, adică a aplicabilității lor concrete este legată de câteva condiții și anume: de determinarea momentului de la care începe să-și producă efectele acea normă; de...

 • Caracteristica contractului de locatiune

  Odată cu dezvoltarea mai complexă cu o avansare destul de considerabilă a relațiilor socio-economice în secolul în care ne aflăm se observă o dezvoltare mai amplă al relațiile juridico-contractuale, care cunosc o perfecționare continuă, menținând, totuși modelul stereotip și inovând, diversele modificări, reieșind din necesitățile, cu care ne lovim, fiind necesare pentru o accesibilitate mai lejeră a relațiilor contractuale, în conformitate cu viața mai modernă . Deaceiea prezenta lucrare...

 • Obtinerea de date privind situatia financiara a unei persoane

  Introducere In timpul celui de-al doilea război mondial, singurele organisme internaționale ce au asigurat controlul internațional al stupefiantelor au fost „Comitetul Central Pemanent al Opiului” și „Organul de Control al Stupefiantelor”, deoarece după ultima reuniune ce a avut loc în anul 1940 s-a autodesființat „Comisia Consultativă a traficului de opiu și altor droguri vătămătoare”. În pofida tuturor eforturilor depuse de comunitatea internațională, până la izbucnirea celui de-al doilea...

 • Reglementarea relatiilor de familie in dreptul medival

  Familia este cea mai elementară formă de organizare. Fiind prima comunitate de care se atașează un individ cât și prima autoritate sub care acesta învață să trăiască, familia este cea care stabilește valorile cele mai fundamentale ale unei societăți. Pornind de la acest punct de vedere al lui Charles Colson în ceea ce privește familia, ce reflectă importanța acesteia în raport cu individul și societatea este lesne de înțeles că, indiferent de epoca la care ne referim și în pofida diferenței...

 • Organizare si etica profesiilor juridice

  Notiunea de justitie poate fi privita sub aspectul a 2 functii: - de a judeca= de a stabili legea aplicabila atunci cand se prezinta anumite fapte - serviciu public - Justitia reprezinta o putere/functie a statului pe langa puterea legislatoare si executiva. Prin putere judecatoreasca intelegem exclusiv instantele judecatoresti, Inalta Curte de Casatie si Justitie si subinstantele ei. Nu fac parte din puterea judecatoreasca procurorii(agenti ai fortei executive), curtea...

 • Efectele contractului de transport de marfa pe caile rutiere in trafic intern

  Contractul de transport rutier de mărfuri în trafic intern nu cunoaște o definiție legală.Pe baza mai multor prevederi ale O.G. nr. 27/2011 poate fi configurată o definiție a acestui contract. Contractul de transport rutier de marfa în trafic intern este contractul încheiat între operatorul de transport rutier si expeditor,prin care operatorul de transport rutier efectueaza un transport rutier de mărfuri (o deplasare de marfă cu un autovehicul ori cu un ansamblu de vehicule rutiere, pe un...

 • Dreptul la invataura

  - Introducere Actualitatea și importanța problemei abordate. Dreptul fundamental la învățătură în Republica Moldova capătă o importanță deosebită în contextul reformării sistemului economic și politic, modernizării tuturor sferelor vieții sociale moderne. Pentru a face față provocărilor care stau în fața țării noastre, sunt necesare noi abordări privind conținutul dreptului fundamental la învățătură și nivelul de instruire și de investiții în „capitalul uman”. Aceasta va contribui la...

 • Contrabanda

  - (1) Introducerea în sau scoaterea din țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, constituie infracțiunea de contrabandă și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. - (2) Constituie, de asemenea infracțiunea de contrabandă și se pedepsește potrivit alin (1) : a) Introducerea în sau scoaterea din țară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul...

 • Dreptul fundamental la un mediu sanatos - Recunoasterea dreptului la un mediu sanatos in jurisdictiile europene

  1. Introducere. Noțiunea de ,,drept al omului la un mediu sănătos” Noțiunea de drept al mediului reprezintă o ramură autononă în cadrul sistemului de drept ce s-a dezvoltat ca urmare a tendinței de conturare a noi ramuri de drept, odată cu evoluția societății în ansamblul ei și, în consecință, a normelor de drept ce reglementează buna funcționare și organizare a acesteia. Odată cu expansiunea demografică, dezvoltarea tehnologică și dinamica socială aflată în continuă modificare, a apărut...

 • Organizarea si functionarea directiei de invesrigare a infractiunilor de criminalitate organizata si terorism

  Violența, teroarea și frica sunt tot mai des și mai profund desiminate în conștientul oamenilor. În prezent, societatea în care trăim deși se bucură de o evoluție ce accelerează amețitor, suntem totuși, martori la tragedii și nenorociri ce au loc aproape zi de zi chiar sub ochii noștri, iar cel mai înspăimântător este ca sunt comise chiar de către semeni de-ai noștri. Sute și mii de oameni devin victime din ce în ce mai des a unor organizații conduse după niște principii total contrare...

 • Normele sociale si juridice in raport cu sanctiunile

  1.Noțiuni introductive: Termenul de normă este o categorie general folosită de diferite științe, inclusive științele sociale, juridice. Termenul normă este asociat frecvent în abordările sociologice, cu cel de valoare mai ales în expresia sistemul de valori și norme. Mai mult, în deceniile din urmă, conceptul de valoare a fost abandonat de multi sociologi în valoarea celui de normă. Aceasta întrucât normele sociale par mult mai ușor de operaționalizat și de identificat în comportamentul...

 • Proceduri legislative speciale

  1.Noțiuni introductive: Dispozițiile constituționale prevăd că suveranitatea națională aparține poporului român care o exercită prin intermediul organelor sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și concrete, precum și prin referendum. Potrivit Constituției României, organele reprezentative ale poporului român sunt Parlamentul si Presedintele României. Parlamentul este, după cum prevede art.61, alin.1 din Constituție, organul reprezentativ suprem al poporului român și...

 • Asistenta sociala in cadrul serviciului de probatiune din Romania

  Introducere Probațiunea reprezintă un rezultat al evoluției societății omenești în domeniul sancționării celor care, sub diferite forme, încalcă regulile de comportament unanim acceptate. Practic, probațiunea a reprezentat punctul de trecere la un stadiu superior în domeniul sancționării, nu prin înlăturarea vechiului sistem bazat exclusiv pe principiul izolării infractorului față de comunitate, ci prin constituirea unui sistem alternativ, bazat pe principiul menținerii și sancționării...

 • Fotografia judiciara

  Capitolul I Aspecte introductive Fotografia judiciara deține o poziție particulară bine conturată în ansamblul investigațiilor criminalistice. Adaptarea tehnicii fotografice la specificul procesului judiciar a reprezentat, indiscutabil, o necesitate obiectivă, tot așa cum apariția Criminalisticii, în calitate de știință juridică, a fost impusă de nevoia combaterii eficiente a infracțiunilor. Investigația criminalistică a avut un prim suport tehnico-științific în metodele fotografice, deși...

Pagina 1 din 535