Toate documentele din domeniul Drept

 • Evolutia sistemului de drept romanesc in timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza(1859-1866)

  1.Situație politico-administrativă Unirea Moldovei cu Țara Românească s-a realizat prin dubla alegere a lui Al.I.Cuza, la 24 ianuarie 1859. Încălcarea Convenției de la Paris, prin alegerea unui singur domn, demonstra hotărârea românilor când era vorba de viitorul lor. Principalele obiective ale mișcării naționale erau în interior unificarea și centralizarea aparatului de conducere a statului la București printr-un program de reforme, iar în exterior recunoașterea de către marile puteri...

 • Efectele poluarii atmosferice asupra climei si a mediului inconjurator

  Capitolul 1:Probleme introductive 1.1 Surse de poluare atmosferică Chiar dacă din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să schimbe natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supraviețui, în ultimele două secole s-a făcut însă simțită, prin comportament și concepție, încercarea omului de a o domina, de a utiliza în folos propriu toate bogățiile naturale, accentuându-se conflictul dintre procesele ciclice naturale ale ecosferei și cele liniare ale tehnologiilor create și...

 • Profilajul criminal in investigatia criminalistica

  INTRODUCERE Prezenta lucrare de licență prezintă sub diferite aspecte metodologia specifică investigării criminalistice pe baza profilajului criminal. Suportul teoretic al licenței se constituie din lucrări variate, relevante pentru o abordare a fenomenelor analizate; astfel, pentru fundamentarea conceptelor de bază utilizate în lucrare am făcut recurs la câteva lucrări care reflectă activitatea supusă analizei și la actele legislative care reglementează domeniul. Actualitatea temei alese....

 • Discriminarea pe piata muncii din Romania

  Piața muncii este cadrul de confruntare dintre cererea și oferta de forță numită muncă, într-un anumit interval de timp și într-un anumit spațiu, care se finalizează prin vânzarea-cumpărarea de forță de muncă în schimbul unui preț numit salariu, funcționând în fiecare țară, pe diferite grupuri de țări și la scara mondială. Conform Ordonanței nr. 137/2001 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, discriminarea reprezintă orice deosebire, excludere, restricție sau...

 • Drept penal - procedura

  Prin savarsirea unei infractiuni se incalca o norma juridica edictata de catre legiuitor, luand nastere un raport juridic de conflict intre faptuitor si stat (care prin puterea legiuitoare a edictat normele care incrimineaza ca infractiuni faptele savarsite de o anumita persoana, raport care este adus in fata organelor judiciare si care se transforma intr-un raport juridic de drept procesual penal. Se face diferentiere intre procesul penal si justitia penala. Procesul penal reprezinta...

 • Ramurile sistemului de drept contemporan

  Teoria generală a dreptului este o disciplină ce oferă o vedere de ansamblu asupra fenomenului juridic și a realității juridice cu particularitățile și abstractizările acesteia. Aceasta este reprezentată în mare parte de un sistem național de drept ce o definește și care uneori se suprapune teritorial sau temporar cu alte sisteme de drept. O încercare de clasificare este datorată comparatistului francez Marc Ancel. Acesta distinge trei grupe „esențiale”, în regimuri juridice și două grupuri...

 • Curtea Internationala de Justitie

  Necesitatea instituirii unui organ de justiție internațional in formele unei instanțe propriu-zise s-a impus dupa primul razboi mondial. Ororile războiului și dorința de a preveni repetarea lor au fost determinante pentru acceptarea, de catre marea majoritate a statelor, a instituirii unei instanțe internaționale, in scopul menținerii pacii in lume prin mijloace juridice. Asa a luat fiinta Curtea Permanenta de Justiție, a carei activitate a adus o contributie importanta in dezvoltarea...

 • Cateva particularitati ale sezinei

  Abstract În dispozițiile Codului Civil există multe elemente cu efect de noutate în ceea ce privește dobândirea de drept a posesiunii moștenirii, respectiv a sezinei. De aceea am considerat de bun augur să facem o lumină în ceea ce privește această instituție în dreptul civil românesc și care sunt caracteristicile ei. Sezina este acel beneficiu conferit de lege unor categorii de moștenitori legali ai defunctului care pot intra singuri în stăpânirea bunurilor succesiunii și pot exercita...

 • Plagiatul

  Plagiatul este un subiect delicat și de întindere mare, care se poate regăsi în mai multe domenii, continuând să fie o problemă majoră în lumea academică. Conform DEX: „PLAGIÁT1, plagiate, s. n. Acțiunea de a plagia; plagiere. - (Concr.) Operă literară, artistică sau științifică a altcuiva, însușită (integral sau parțial) și prezentată drept creație personală. [Pr.: -gi-at] - Din fr. plagiat.”. În articolul 4 alin. (1) lit. d din Legea privind buna conduită în cercetarea științifică,...

 • Ordonanta presedintiala

  Conform unei teorii , originea ordonanței președințiale s-a afla în ius vocatio ab torto din Legea celor XII table (anul 449 î.e.n), ius vocatio fiind o creație a edictelor pretoriene, în baza cărora persoana interesată să obțină concursul justiției aducea pârâtul de guler „cu gâtul sucit” - torto collo - în fața judecătorului . Potrivit unei alte teorii , ordonanța președințială și-ar avea originea în cutuma clameur de harp, apărut la început în Normandia și răspândit apoi în tot Regatul...

 • Pluralismul politic

  În orice societate, dreptul este pus în aplicare în conformitate cu anumite principii generale, cele care reprezintă nevoile obiective, fiind regăsite în conținuturile normelor juridice. Principiile dreptului sunt definite ca fiind „idei fundamentale pentru conținutul tuturor normelor juridice, călăuzitoare sau directoare, care justifică întregul sistem de drept dintr-o țară, orientând reglementările juridice și aplicarea dreptului respectiv” . Principiile dreptului pot fi considerate ca...

 • Expertiza balistica judiciara

  1. Examinarea tehnică generală a armelor de foc Expertiza balistică judiciară “este una dintre cele mai complexe examinări la care sunt supuse armele de foc, muniția și urmele acestora precum și împrejurările legate de folosirea lor” . Problemele pe care expertiza criminalistică a armelor de foc și le propune să le rezolve sunt complexe și pot viza determinarea modelului,seriei și calibrului armei, identificarea armei cu care s-a tras, stabilirea stării tehnice a acesteia, tipul de muniție...

 • Libera circulatie a marfurilor in Uniunea Europeana

  1.Notiuni introductive privind Uniunea Europeana 1.1Premisele apariției Uniunii Europene Uniunea Europeană a fost creată in decembrie 1945, cu scopul de a se pune capăt numărului mare de războaie sângeroase duse de țări vecine, care au culminat cu cel de-al Doilea Război Mondial. Începând cu anul 1950, țările europene încep să se unească, din punct de vedere economic și politic, în cadrul Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, propunându-și să asigure o pace durabilă. 1.2.Evolutii...

 • Mjloacele financiare ale organizatiilor internationale

  I. Introducere Odată cu amplificarea relațiilor dintre state, alături de efectele benefice, a crescut și riscul apariției unor divergente economice si politice, conflicte de interese între state. Pentru evitarea acestora si asigurarea unor relații de colaborare avantajoasa între state a fost nevoie de stabilirea unor 'reguli de conduita' a statelor în relațiile lor externe, care sa fie adoptate prin consens si recunoscute, pe un plan cît mai larg, ca avînd caracter echitabil. Asemenea reguli...

 • Legislatie si protectia consumatorului

  INTRODUCERE Aderarea la Uniunea Europeană a României impune standarde stricte privind protecția mediului . Una din măsurile pe care țara noastră a trebuit să le adopte a fost și cea care se referă la stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice. Scopul acordări etichetei ecologice este acela de a promova produsele ecologice, care nu pot afecta mediul pe parcursul întregului ciclulu de viață , astfel încât de resursele mediului înconjurător să se profite o perioadă cât mai...

Pagina 1 din 540