Toate documentele din domeniul Drept

 • Dreptul International in perioada conflictelor armate

  I. Introducere. Dreptul aplicabil în perioada conflictelor armate Obiectul de reglementare a acestei ramure de drept internațional sunt relațiile internaționale care se dezvoltă între părțile aflate în conflict în perioada desfășurării luptei armate. Conflictul este confruntarea între diverse grupuri sociale, societăți, state în tendința de a realiza interesele contradictorii. Conflictul estre definit ca o situație în care coexistența dintre ființe cu scopuri și orientări incompatibile sau...

 • Note de curs drept penal si procesual

  I. Definiția dreptului penal Omenirea, în decursul istoriei sale, a parcurs etape interesante prin prisma evoluției fenomenului criminalității, dar și a măsurilor de apărare socială pe care le-a adoptat pentru a bloca, diminua și preveni unul dintre acele flageluri care, în decursul veacurilor, au produs însemnate pagube umane, morale și materiale. Secolul XX și începutul secolului XXI, cu progrese remarcabile pe plan tehnico-științific și sub raportul nivelului de dezvoltare al...

 • Nulitatile absolute rezultate din incalcarea dispozitiilor relative la participarea procurorului, atunci cand participarea sa este obligatorie potrivit legii

  INTRODUCERE Premisa majoră avută în vedere la construcția noului Cod de procedură penală a fost aceea că un proces penal echitabil, desfășurat într-un termen rezonabil, nu poate fi asigurat fără așezarea acestuia pe pilonii unor noi principii care, alături de cele clasice, să oblige organele judiciare la înfăptuirea unei justiții penale independente și imparțiale, în măsură să instaureze în opinia publică respectul și încrederea în actul de justiție . Așa fiind, observăm că principiul...

 • Autorizarea si supravegherea societatilor de asigurari in Romania

  INTRODUCERE Nevoia omului de a se proteja împotriva eventualelor riscuri ce pot aparea în viața de zi cu zi au dus la apariția asigurărilor, iar dezvoltarea acestei ramuri s-a realizat treptat, odata cu evoluția societății. Un aspect esențial în viață și evoluția omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija față de viitor, teama combătută cu precauție și înțelepciunea cu siguranța unui lucru împlinit Asigurarea exprimă, în principal, o protecție financiară pentru pierderile...

 • Constrangerea

  1. Constrângerea fizică 1.1. Noțiune și caracterizare O primă cauză de imputabilitate este constrângerea fizică. Constrângerea fizică, denumită și forță majoră, există atunci când o persoană este silită, obligată de o energie fizică externă, căreia nu-i poate opune rezistență, să săvârșească o faptă prevăzută de legea penală. Prin urmare, constrângerea fizică este o cauză care răpește persoanei constrânse posibilitatea de a-și determina și dirija liber voința și acțiunile (inacțiunile)...

 • Victimizarea - Introducere in sistemul de justitie penala

  Mendelsohn (1963) descrie victimizarea ca fiind opusul criminalității. Criminalitatea se referă la starea, calitatea sau fapta de a fi criminal. Prin urmare, victimizarea se referă la starea, calitatea sau fapta de a fi victimă. Scopul acestui capitol este de a descrie ce înseamnă acest lucru într-un sens aplicat - ce implică victimizarea, victimele ce intră în sistemul de justiție penală și crearea unei evidențe a dovezilor. Pentru înțelegerea acestei fațete a victimizării sunt necesare...

 • Analizati in oglinda principalele dispozitii penale care incrimineaza faptele savarsite de gruparile infractionale

  Conținutul legal al infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat Înțelegerea și posibilitatea realizării unei analize in oglinda corecte a principalelor dispozitii penale care incriminează faptele săvârsite de grupările infractionale și în final efectuarea unor observații, depind în mare măsură de cunoașterea conținutului incriminator. De aceea, prin dispoziția art. 367 C. pen. infracțiunea în discuție se definește astfel: (1) Inițierea sau constituirea unui grup...

 • Bugetul - istoric, notiune, importanta

  I. Istoricul bugetului Bugetul apare odată cu statul din necesitatea de a reflecta nevoile publice sub forma cheltuielilor publice și sursele de venit sub forma veniturilor publice. Expresia “buget” provine de la cuvântul “bouge”, de origine franceză, care are semnificația unei pungi de piele în care se țin bani. În Anglia să folosit pentru prima dată aceasta instituție odată cu venirea normanzilor. Cancelarul tezaurului obișnuia să deschidă în fața Camerei Comunelor o mapă de piele în...

 • Omorul savarsit in stare de afect (art. 146 din Codul Penal al Republicii Moldova)

  INTRODUCERE Omul, singura ființă înzestrată cu conștiință este creatorul tuturor bunurilor materiale și spirituale, care fiind transmise din generație în generație asigură progresul continuu al societății. Numai el este capabil să se perfecționeze continuu, să-și examineze critic comportarea, să se lase influențat de regulile de conduită din societate și să acționeze cu devotament și pasiune pentru realizarea marelor idealuri ale omenirii. Viața este ca un fenomen complex, ca formă de...

 • Criminalistica

  Actele scrise au o importanta deosebita in toate domeniile de activitate deoarece ele servesc la fixarea aparitiei, modificarii sau stingerii raporturilor juridice de tot felul. Ele atesta fapte si evenimente de mare insemnatate pentru activitatea unei societati publice sau private precum si pentru apararea drepturilor legale ale persoanelor (testamente, succesiuni, acte si dovezi sub semnatura privata, chitante, etc.). În accepția sa largă, scrisul reprezintă un mijloc de comunicare, care...

 • Principiul subsidiaritatii in legislatia Uniunii Europene

  INTRODUCERE Principiile fundamentale acționează în diferite ramuri ale dreptului prin principiile (principii de ramură) specifice ale acestora. Între principiile fundamentale, generale ale dreptului și principiile specifice fiecărei ramuri există o legătură foarte strânsă, explicată prin faptul că principiile generale nu au o existență abstractă, ruptă de realitatea juridică, ci rezultă din această realitate, sintetizând și generalizând experiența, pentru a contribui, apoi, la orientarea...

 • Drept executional penal (Ciclul I)

  Tema 1 : Noțiuni generale privind dreptul execuțional penal. Autor: Ceban V., drd, lector universita 1. Obiectivele: - să elucideze noțiunile dreptului execușional penal ca știință și ca ramură de drept; - să formuleze sarcinile dreptului execuțional penal; - să clasifice principiile dreptului execuțional penal; - să estimeze importanța delimitării diferitor tipuri de norme de drept execuțional penal; - să evalueze eficiența dreptului execuțional-penal în RM. 2. Tezele principale:...

 • Asigurari

  1. Aspecte generale Asigurarile au aparut in mod firesc din nevoia de protecție a omului împotriva calamitaților naturii și împotriva consecințelor accidentelor, precum și din nevoile unor mijloace de existența in cazul limitării sau pierderii capacitații de munca ca urmare a îmbolnavirii sau bătrâneții. Calea de urmat pentru evitarea efectelor păgubitoare ale calamităților naturale este solidarizarea prin constituirea pe baza de contribuție a unor fonduri care sa fie utilizate pentru...

 • Teoria generala a statului si dreptului

  Informații generale - Date de identificare a cursului Cursul „ Elemente de teoria generală a statului și dreptului” se adresează studenților din anul I ai programului de studii universitare de licență, învățământ la distanță, al Facultății de Administrație Publică din cadrul SNSPA. Date de contact ale titularului de curs: Nume: Prof.univ.dr. Ioan VIDA Telefon : 021/318 08 97 E-mail : ioan.vida@ccr.ro Consultații: marți, orele 16-18, sediul Facultății Date de identificare curs...

 • Asigurarea dreptului omului in penitenciar

  INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate. Problema drepturilor omului a fost, este și va fi mereu în atenția tuturor și va constitui obiect de preocupare a minților luminate ale juriștilor, politologilor, sociologilor, politicienilor, dar și a întregii societăți. Astăzi ca niciodată, o atenție deosebită este acordată problemelor ce țin de respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Edificarea și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale...

Pagina 1 din 541