Toate documentele din domeniul Drept

 • Actele jurisdictionale

  Conceptul de „justiţie constituţională", fără a se putea stabili cu certitudine când anume a apărut, este tot mai folosit în doctrina contemporană, dezvoltându-se şi delimitându-se prin trăsături specifice faţă de alte categorii juridice. În înţelesul său actual, termenul de „justiţie constituţională" a fost folosit de către H. Kelsen şi Ch. Eisenmann. Cel de-al doilea autor distinge între „justiţia constituţională", care „garantează repartizarea prerogativelor între legislaţia...

 • Contractul in dreptul mediului

  În perioada actuală, a regândirii unor factori care influenţează funcţionarea economiei de piaţă, studierea aprofundată a tuturor particularităţilor contractului , reprezintă o necesitate de prim rang. Necesitatea cunoaşterii mecanismelor juridice cu relevanţă atât de semnificativă face ca lucrarea de licenţă să reprezinte un studiu al contractului de vânzare-cumpărare începând cu caracterele sale juridice, continuând cu aspectele juridice legate de formarea consimţământului, de capacitatea...

 • Insolventa persoanelor fizice

  Reglementarea dată prin Legea nr. 151/2015 privind insolvenţa persoanelor fizice a intrat în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial nr. 464/2015. Legea prevede procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor, procedura judiciară de insolvenţă prin lichidare de active şi o procedură simplificată de insolvenţă. În primul rând este necesar să definim noțiunea de insolvenţă, așa cum o definește și legea în art. 3 punctul 12 ca fiind acea stare a...

 • Microurme

  Criminalistul român C. Turai este de părere că specialistul criminalist trebuie să aibă „răbdarea şi intuiţia unui mare artist” Pentru o mai bună soluţionare a cauzelor penale, aplicarea regulilor de drept nu este suficientă, astfel încât pentru conturarea obiectului probaţiunii „trebuie să se recurgă la diverse metode ştiinţifice de investigare a realităţii, precum şi la regulile tactice de efectuare a unor acte procedurale. Momentul apariţiei noii ştiinţe judiciare a fost în urmă cu un...

 • Institutia presedintelui in Romania si Italia

  România face parte din grupul statelor care, conform atribuţiilor Preşedintelui, a adoptat un regim semi-prezidențial. Regimul semi-prezidențial caută să suplinească o serie de dezavantaje ale sistemului prezidențial, dar şi de imperfecţiuni ale regimului parlamentar. Între un sistem care acordă preşedintelui prerogative foarte largi şi un sistem care nu îi acordă deloc, regimul semi-prezidențial imaginează o cale de mijloc, în care preşedintele ales de întregul popor devine un arbitru între...

 • Drepturile si obligatiile functionarului public

  Învestirea într-o funcție, indiferent de modalitatea ei de realizare, dă naștere unui raport tipic de serviciu sau de funcție care intră sub incidența regimului de drept public, administrativ având un conținut specific ce constă in totalitatea drepturilor si a obligațiilor specifice părților titulare participante la respectiva relație juridică Aceste drepturi și obligații morale și juridice sunt necesare pentru îndeplinirea misiunilor ce incumbă acestor funcții, considerate ca îndatoriri în...

 • Drept

  MULTIPLE CHOICE 1.Usus reprezenta in dreptul roman: a.o servitute personală care conferă uzuarului dreptul real de a se folosi de un bun al altuia cu condiţia de a-i păstra neatinsă substanţa. Este un drept mai puţin considerabil decât uzufructul, întrucât uzuarul nu culege dobândeşte fructele, ci le culege în limitele nevoilor sale personale. Dreptul de uz se putea constitui prin contract sau testament. b.o servitute nepersonală care conferă uzuarului dreptul de creanta de a se folosi de...

 • Dreptul muncii

  CODUL MUNCII L 53/2003 Art.1-2 Domeniul de aplicare Raporturi juridice Subiecte Raporturi de munca Rap.de munca Controlul aplicarii normelor de dr. muncii Jurisdictia muncii Subiectele raportului de munca-7 categorii Angajati a) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă în România; b) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă şi care prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator...

 • Simbolurile Uniunii Europene

  (EXAMEN) Simbolurile Uniunii Europene sunt specificate în proiectul de constituție al UE, în Partea IV, Dispoziții Generale și Finale, articolul 1. Majoritatea acestor simboluri au fost create de Consiliul Europei între anii 1950 - 1960 fiind adoptate de Uniunea Europeană. Drapelul european Drapelul european simbolizează atât Uniunea Europeană, cât și, în sens mai larg, identitatea și unitatea Europei.Drapelul prezintă un cerc format din 12 stele aurii pe fond albastru. Stelele...

 • Impactul ideilor religioase in contextul extinderii Uniunii Europene

  Cultele prezintă, în cadrul procesului de integrare europeană, o importanţă cu totul specială, datorită particularităţilor ce le disting de orice alte structuri statale şi nestatale. Ele constituie, totodată, şi o parte integrantă primordială a culturii europene. Europa pretinde că doreşte să ia în considerare în noua ei alcătuire tradiţiile constituţionale comune, dar şi tradiţiile şi culturile statelor membre, identitatea lor specifică naţională, în baza principiului subsidiarităţii, aşa...

 • Protectia copilului in legislatia romana si internationala

  Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naștere prima mișcare preocupată de aspecte referitoare la dezvoltarea copilului, care pleda pentru protecția copilului împotriva neglijării, exploatării și a violenței. În Europa, această perioadă s-a caracterizat prin deschiderea unui număr considerabil de instituții publice de ocrotire, școli și instituții separate pentru copii delincvenți, precum și de tribunale pentru minori. Spre...

 • Incheierea casatoriei in legislatia romana

  Introducere Codul civil în alin. (2) al art. 259 consacră faptul că „Bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie”. Textul are corespondent în prevederile art. 12 din Convenţia europeană a drepturilor omului (CEDO), potrivit căruia începând cu vârsta stabilită de lege, bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie conform legislaţiei naţionale ce reglementează exercitarea acestui drept. Există însă o deosebire între cele două...

 • Legalitatea incriminarii si a sanctiunilor de drept penal

  In literatura de specialitate, politica penala este definita ca ansamblul de procedee susceptibile sa fie propuse legiuitorului, sau care sunt efectiv folosite de acesta la un moment dat intr-o tara determinata, pentru combaterea criminalitatii. S-a afirmat de asemenea ca politica penala este in egala masura o stiinta si o arta, ce consta in a descoperi si organiza in mod rational cele mai bune solutii posibile pentru diferitele probleme de fond si de forma pe care le ridica fenomenul...

 • Protectia atmosferei

  1. Notiune: Etimologic cuvantul “atmosfera” provine din limba greaaca( athmos=aer si spherein=aer, invelis), iar daca am incerca sa o definim, am putea spune ca aceasta desemneaza invelisul gazos, alcatuit din aer, care inconjoara Pamantul, fara o limita superioara precisa, avand o compoitie si proprietati aproximativ constante pana la circa 3.000 m altitudine. Atmosfera actioneaza ca o patura protectoare, mentinand o temperature propice vietii pe Pamant si ecranand razele daunatoare ale...

 • Contractul individual de munca

  Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003, numită uzual Codul muncii, dar și Legea dialogului social nr.62/2011, reglementează totalitatea raporturilor individuale si colective de muncă, modul in care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum si jurisdictia muncii. Conținutul contractului individual de muncă a fost abordat prin aceste legi dintr-un punct de vedere diferit, clauzele specifice completându-se cu o serie de clauze facultative, asupra...

Pagina 1 din 527