Toate documentele din domeniul Drept

 • Monitorizarea institutionala al Tribunalului Bucuresti

  INTRODUCERE Sediul Judecătoriei București este situat pe Bulevardul Unirii, unde se află fostul magazin junior. Clădirea este sediul Clădirii Judecătoriei Sectorului 2 și a Judecătoriei, care a fost deschisă la 11 decembrie 2006. Suprafata dezvoltata a cladirii este de 27.000 mp, cu un total de 8 etaje, 6 etaje la suprafata si 2 etaje subterane. Construcția noului sediu al Tribunalului București a costat Ministerul Justiției peste 500 de miliarde de rooni, acești bani provin din împrumutul...

 • Protectia consumatorului

  Protecția Consumatorilor - Obiective Puterea publică sau diferite agenții guvernamentale trebuie să intervină pentru a asigura o anumită protecție socială într-o gamă largă de domenii de acțiune, iar caracterul deosebit de complex al relației dintre ofertanți și consumatori a stârnit vigilență socială și a dus la intervenția lor. Prin diferite programe de protecție a consumatorilor, are un impact larg asupra întregului sistem economic și social. În acest caz, pentru a controla principalele...

 • Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice

  Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice este prevăzută în Codul de procedură penală între articolele 489 - 503. Art. 489 (1) În cazul infracțiunilor săvârșite de persoanele juridice prevăzute la art. 135 alin. (1) din Codul penal în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice, dispozițiile prezentului cod se aplică în mod corespunzător, cu derogările și completările prevăzute în prezentul capitol. (2) Sunt aplicabile...

 • Curtea de Justitie a Uniunii Europene in raport cu suveranitatea si independenta statelor membre

  1.1. Curtea de Justiție a Uniunii Europene - instanță supranațională Timp de secole, în cazul conflictelor interstatale, conform principiului jus ad bellum (dreptul războiului), care a fost considerat exprimarea supremă a suveranității, statul era îndreptățit să-și asume rolul de arbitru în cazul unui conflict care îl viza. Datorită evoluției relațiilor interstatale și, respectiv, a conceptului de suveranitate, statele au sesizat efectul benefic al creării unor organe permanente de...

 • Suveranitatea statelor membre in raport cu constructia Uniunii Europene

  INTRODUCERE În ultimii ani a apărut o tendință de asociere a statelor la structuri mai mari sau de integrare în organizații regionale, internaționale, prin intermediul cărora acesta reușește să obțină un reprezentat care îi va promova și proteja interesele economice și sociale pe arena internațională. Ideea de asociere la o structură care oferă oportunități de dezvoltare și o guvernare mai eficientă devine atrăgătoare în condițiile în care statele mai influente își impun autoritatea...

 • Dezvoltarea sectorului energetic al Republicii Moldova in perspectiva aderarii la Uniunea Europeana

  Începând cu anul 2009, vectorul european de dezvoltare cu scopul declarat de inte grare în Uniunea Europeană (UE) este principala prioritate a politicii interne și externe a Republicii Moldova (RM). Evoluția cronologică a relațiilor Repub licii Moldova cu UE în perioada 2009-2019 pot fi divizate în două etape de bază: 1) 2009-2014 - pregătirea și semnarea Acor dului de Asociere (AA); 2) 2014-2019 - im plementarea de către Republica Moldova a AA. În acești ani natura relațiilor mol...

 • Legalitatea in administratia publica ca principiu de baza

  INTRODUCERE Un stat de drept este un stat guvernat de lege. Statul stabilește cu precizie limitele competențelor sale sub forma legii, așa cum se face în privința libertăților cetățenilor, astfel nimeni nu trebuie să acționeze mai mult decât ține de competența sa legală. Astfel cum este prevăzut expres la alin. (3) art. 1 din Constituția Republicii Moldova ” Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a...

 • Violenta domestica - comentariu jurisprudenta

  Circumstanțele de fapt ale cauzei Plângerea a fost formulată de Nahide Opuz care a fost victima violenței domestice împreună cu mama sa care în cele din urmă a fost omorâtă în ciuda plângerilor repetate la poliție. În 2002, în timp ce mama reclamantei încerca să o ajute pe aceasta să părăsească domiciliul familial, mama acesteia a fost lovită mortal de focuri de armă trase de soțul reclamantei. Pe parcursul anilor precedenți, acesta a comis acte de agresiune asupra persoanei reclamantei și a...

 • Violenta domestica

  Organizația Mondială a Sănătății (OMS) definește violența astfel: folosirea intenționtă a forței sau puterii, reală sau sub formă de amenințări, împotriva propriei persone, împotriva unei alte persone sau împotriva unui grup sau comunități, care rezultă sau are o probabilitate ridicată de a rezulta în rănirea, moartea, afectarea psihologică, afectarea dezvoltării sau deprivare. Violența contra femeilor este “orice act de violență bazată pe deosebirea de sex din care rezultă sau este posibil...

 • Tactica ascultarii suspectului, inculpatului

  Inculpatul sau suspectul este principalul răspunzător pentru aevenimentul negativ pe care l-a comis, prin acțiunile sau inacțiunile sale. În vederea aflării adevărului, dar și a respectării dreptului la apărare a inculpatului, o activitate importantă în ancheta penală este ascultarea acestuia. Prin prezența sa la locul și momentul săvȃrșirii faptei, inculpatul reprezintă o sursă de informații importantă în ancheta penală. Însă, ca o consecință a evoluției reglementărilor procesuale penale,...

 • Asistenta sociala

  Asistența socială este un element esențial al securității sociale reprezentat de un sistem de norme juridice prin care sunt aplicate măsurile de protecție și de conferire a unor prestații familiilor cu copii, unor categorii de minori și bătrȃni, persoanelor cu dizabilități și altor persoane îndreptățite, susținute de bugetul de stat sau de cel local. Potrivit Dicționarului explicativ al limbii romȃne, asistența socială este un sistem de ajutorare materială a celor inapți de muncă și fără...

 • Rolul si atributiile organelor de politie si jandarmerie in faza executarii silite conform reglementarilor din Codul de procedura civila

  În cazul în care debitorul nu își execută de bună voie obligația sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare, potrivit Noului Cod de Procedura Civil, daca prin lege specială nu se prevede altfel. Conform art. 623 executarea silită a orcicărui titlu executoriu , cu excepția celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii Europene și bugetului Comunității Europene a Energiei...

 • Subiecte drept administrativ

  1. Noțiunea de administrație publică în sens material și în sens formal. În sens material, prin administrație publică înțelegem acea activitate de organizare a executării și de executare în concret a legii, realizată prin acțiuni cu caracter de dispoziție sau acțiuni cu caracter de prestație. În sens formal, administrația publică poate fi înțeleasă ca un sistem de organe, de instituții cuprinzând diverse structuri administrative care realizează activitatea de organizare a executării și de...

 • Contractul de achizitie publica

  1.Noțiuni introductive: Dreptul administrativ reprezintă ramura de drept public care reglementează raporturile din sfera administrației publice, raporturile acesteia cu celelalte autorități publice, cu particulari, cele care privesc organizarea și funcționarea ei, precum și cele de natură conflictuală dintre administrație pe de o parte și cei vătămați în drepturile sau interesele lor legitime pe de altă parte. Dreptul administrative concretizează cele trei dimensiuni ale administrației...

 • Recidiva

  Recidiva 1.Noțiuni introductive: În doctrină, știința dreptului penal a fost definita ca acea ramură a științelor juridice care cuprinde totalitatea cunoștințelor privitoare la instituțiile juridice penale exprimate în concepțiile, teoriile, ideile, principiile menite să explice și să fundamenteze necesitatea, scopul și sarcinile dreptului penal, să stabilească metodele de investigație a fenomenelor juridice penale, să elaboreze mijloacele juridice de prevenire și combatere a fenomenului...

Pagina 1 din 564