Toate documentele din domeniul Drept

 • Sanctiunile aplicate de catre Consiliul Concurentei

  introducere Prin Legea concurenței nr.21/1996 sunt sancționate două categorii de acte si fapte: acte și fapte care afectează mediul concurențial normal - cele mai grave încălcări ale legii ; acte și fapte care împiedică îndeplinirea atribuțiilor Consiliului Concurenței Precizare Legea prevede un caz în care încălcarea legii atrage răspunderea penală a persoanelor fizice, și anume participarea cu intenție frauduloasă și în mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea...

 • Combustia umana spontana

  Teorii Unul dintre principalele argumente folosite de cei ce afirmă că combustia ar fi de cauză paranormală este faptul că o mare parte din corpul uman este alcătuită din apă, ceea ce nu favorizează aprinderea sau arderea. Cu toate acestea în unele cazuri de combustie umană spontană trupurile victimelor au devenit cenușă. Studiile arată că pentru a ajunge în așa stare corpurile ar avea nevoie de o temperatură de 1.700 grade Celsius iar în crematorii moderne se lucrează cu o temperatură...

 • Regimul juridic al traficulu maritim international - Regimul juridic al navei transportate

  Raporturile din domeniul transportului devin pe zi ce trece într-o creștere galopantă, iar elementul cheie al acestora îl prezintă contractul de transport, care, după părerea mea, este unul dintre fudamentele relațiilor comerciale, mai ales dacă acestea se practică în sfera transportului de mărfuri sau a pasagerilor. O varietate a contractului de transport îl constituie contractul de transport maritim. Cu toate că în literatura de specialitate îl putem întîlni și sub alte denumiri, cum ar fi...

 • Strategia anticoruptie in educatie

  INTRODUCERE Strategia anticorupție reprezintă o importantă însemnătate pentru reducerea și prevenirea fenomenului corupției la nivelul sectorului educațional și valorizarea rolului important al procesului educațional în demersurile de prevenire a corupției, la nivelui societății românești, pe termen mediu și lung. Am ales această temă, deoarece consider că prevenireaa, reducerea și combaterea corupției în cadrul sectorului educațional, unul dintre cele mai vulnerabile sectoare ale...

 • Mecanisme de protectie a drepturilor omului

  Drepturile omului pot fi definite ca fiind reprezentate de ansamblul de norme juridice internaționale prin care ii sunt recunoscute individului atribute si facultati care ii asigura demnitatea, libertatea si dezvoltarea personalitatii sale si care beneficiaza de garantii instituționale apropiate. Fiecare stat are obligatia respectarii drepturilor omului. In mod corelativ orice institutie a statului are obligatia de a nu face nimic de natura sa aduca atingere drepturilor recunoscute ale...

 • Eurojust si cooperarea Romaniei cu Eurojust

  1. Noțiuni introductive și scurt istoric al Eurojust Eurojust este un organism al Uniunii Europene, înființat în 2002, menit să promoveze și să amelioreze coordonarea investigațiilor și urmăririlor penale desfășurate de autoritățile judiciare competente din statele membre ale Uniunii Europene, atunci când acestea se confruntă cu forme grave de criminalitate organizată și transfrontalieră. În cazul investigațiilor și urmăririlor penale implicând două sau mai multe state membre, scopul...

 • Punerea in executare a masurilor educative

  1. Notiune Organizarea și dezvoltarea socială se infăptuiesc prin mijloace și reglementări juridice. Desfășurarea diferitelor activități sociale, a diferitelor relații sociale ce apar în cadrul acestor activități, la care participă persoanele fizice și juridice, trebuie sa aibă loc în anumite limite și să fie îndreptate în anumite direcții, conform unor exigențe sociale si individuale majore. Astfel în acest context, pentru prima dată, termenul de drept execuțional s-a folosit țn doctrina...

 • Organizarea profesiilor juridice liberale - Structurile organizatorice ale avocaturii

  1. Scurt Istoric Nicolae Iorga a folosit încă din perioada interbelică următorul motto : “Dreptatea e ca sănătatea lumii.” Subliniind prin acesta faptul că din acele vremuri intelectuali avea preocuparea de a-și dori ca societatea să tindă către garantarea dreptului de a fi asistat de un avocat în mod corect, doar acest lucru putea să susțină sănătatea juridică a societății și ocrotirea drepturilor omului. Avocatura este o instituție cu o îndelungată tradiție istorică. Se poate afirma că...

 • Determinarea legii aplicabile incheierii casatoriei

  Este bine cunoscut faptul că există trei categorii de norme, respectiv: norme materiale și norme de aplicare imediată și norme conflictuale. Dintre acestea, norma conflictuală - normă specifică dreptului internațional privat - prezintă interes deosebit pentru materia analizată în cadrul prezentului referat. În acest sens, putem defini norma conflictuală ca fiind o normă indirectă, formală care se limitează să indice alte reguli juridice menite să guverneze raportul juridic cu element de...

 • Inchiderea procedurii insolventei

  1. Necesitatea reglementării procedurilor de prevenție a insolvenței În alte legislații europene, măsurile de prevenție au fost reglementate timpuriu, fiind lăsate fie la inițiativa creditorilor, fie la inițiativa debitorilor. Insuficiența fondurilor necesare achitării creanțelor și supra-îndatorările poziționează întreprinderea într-o stare de dificultate, amplificându-i vulnerabilitatea din cauza dependenței față de băncile refinanțatoare, a presiunii creditorilor și, chiar a salariaților....

 • Contestatia in anulare

  Contestație în anulare Contestatia in anulare este o cale extraordinara de atac de retractare prin intermediul careia partile sau procurorul pot obtine desfiintarea unei hotarari judecatoresti in cazurile limitativ prevazute de lege. Ea poate fi exercitata in scopul retractarii hotararilor judecatoresti pronuntate cu nesocotirea unor norme procedurale, iar nu si pentru netemeinicie. Contestatia in anulare si-a dovedit utilitatea sa practica in pofida conditiilor restrictive in care ea poate...

 • Dreptul comertului international

  Introducere Comerțul este o activitate umană care ne privește pe toți și care ne implică pe toți în fiecare zi. Comerțul internațional include totalitatea schimburilor de bunuri și servicii dintre două sau mai multe state și ca orice activitate umană, ca oricare raport social, comerțul internațional este reglementat de norme juridice. Dreptul comerțului internațional reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează relațiile comerciale internaționale și de cooperare economică și...

 • Metodologia juridica

  I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND METODA DE CERCETARE Dacă natura operează spontan, gândirea, în mod special, cea științifică, acționează pe bază metodică. Metoda apare deci, ca un mijloc eficace al gândirii. Modul în care cugetarea omenească se desfășoară reproduce pe acela al procesului realității. În condițiile revoluției actuale științifice și tehnologice se produc profunde transformări: de structură, de metodă, de viziune, ce determină ca cercetarea științifică să treacă printr-o...

 • Rezolvarea diferendului dintre Romania si Ucraina privitor la delimitarea spatiilor maritime in Marea Neagra

  Istoric al încercărilor de soluționare a diferendului Diferendul dintre România și Ucraina a avut la bază delimitarea platoului continental și a zonelor economice exclusive ale celor două părți din zona de nord-vest a Mării Negre. Cele două state doreau stabilirea exactă a suprafeței de platou continental și de zonă economică exclusivă a României și, respectiv, a suprafeței de platou continental și de zonă economică exclusivă a Ucrainei. Inițial negocierile au fost purtate între România și...

 • Executia bugetului de stat

  1.Noțiuni introductive Locul cel mai important în cadrul actualului sistem bugetar al României îl deține bugetul de stat sau bugetul administrației centrale de stat care, de altfel îndeplinește un rol major în raport cu celelalte bugete componente. Situația se explică prin faptul că în bugetul de stat regăsim o pondere apreciabilă a veniturilor publice, prin intermediul acestuia finanțându-se importante sectoare și activități: sănătate, cultură, artă, învățământ, apărare, ordine publică,...

Pagina 1 din 554