Toate documentele din domeniul Drept

 • Drept bancar

  CAPITOLUL 1 CAPITOLUL 1. EVOLUȚIA OPERAȚIUNILOR BANCARE. CUPRINS: 1.1. Apariția banilor și primelor bănci. 1.2. Circulația monetară, apariția sistemului bancar și dreptului bancar Obiectivele capitolului 1 După studiul acestui capitol studenții vor fi capabili să demonstreze că au dobîndit suficiente cunoștințe pentru a putea: - să definească noțiunea de bani - să explice nevoia socială a apariției banilor și circulației monetare; - să prezinte apariția primelor bănci; 1.1. Apariția...

 • Particularitatile contractului maritim al marfurilor

  INTRODUCERE Actualitatea temei. În condițiile globalizării, comerțul internațional lato sensu îmbrățișează întreaga gamă a operațiilor economice, bancare, financiare și altele asemenea, prin care se realizează cooperarea economică și tehnico-științifică internațională. Dezvoltarea continuă a comerțului internațional, determinată de spectaculoasele evoluții ale sistemului de comunicații, de creșterea și extinderea mediilor de transport, precum și necesitatea urgentă de a depăși frontierele...

 • Analiza contractului de comodat ca novatiune in legislatia nationala

  INTRODUCERE Actualitatea temei. În vița cotidiană, zilnic au loc premize favorabile pentru nașterea raporturilor juridice civile, care pe lîngă norma juridică și subiectele de drept mai aduc cu sine și împrejurări de fapt, care sunt indicate în ipoteza normei de drept. Astfel pentru stabilirea unui raport de drept civil, trebuie neapărat să se producă anumite împrejurări, ce de multe ori pot fi prevăzute de lege, unde se concretizează atît persoanele cît și obiectele. Iar ca o urmare apar și...

 • Sistemul national de transport in Republica Moldova

  INTRODUCERE Actualitatea temei. Transportul reprezintă un elemet esențial al unei civilizații. Gradul de dezvoltare a infrastructurii transportului indică gradul de dezvoltare a unei societăți. La etapa actuală de dezvoltare social-economică transportul reprezintă unul din factorii de bază ce contribuie la circulația liberă a mărfurilor, a capitalului și a forței de muncă, a pasagerilor, la stabilirea și dezvoltarea relațiilor economice și culturale. Transportul este una dintre ramurile...

 • Particularitatile contractului comercial de transport international

  Introducere Actualitatea cercetării. Deplasarea mărfurilor de la producător la cumpărător și cumpărătorii din altă țară este asigurată prin cointractul de transport internațional. Contractul de transport internațional de mărfuri are următoarele caractere juridice: este un contract sinalagmatic, cu titlu oneros, este comutativ, consensual, are un caracter real si un conținui economic. Transportul de mărfuri si schimburile dintre țări se efectuează în conformitate cu o serie de convenții...

 • Capacitatea procedurala de folosinta si exercitiu a persoanei in procesul civil

  INTRODUCERE Actualitatea temei. Teza de față, este o prezentare teoretică normativă și practică a capacității procedurale de folosință și capacității de exercițiu a persoanei fizice, care, deși a fost cercetată de diverși autori în lucrări de specialitate, noi o facem în noile condiții socio-juridice, prezentînd informațiile privind cadrul legal în care se naște, trăiește și decedează omul, adică în privința statutului legal al persoanei fizice. S-a cercetat aceste probleme, în primul rind,...

 • Imoportul - Reimportul

  1. Importul. Noțiuni introductive Unul dintre cele mai vechi si cunoscute regimuri vamale este regimul vamal de import. Acesta se atribuie acelor marfuri si mijloace de transport care se introduc pe teritoriul vamal fara obligatia de a le scoate in afara acestiu teritoriu. Importul pentru circulatie libera este regimul vamal prin care marfurile sunt introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova si puse in libera circulatie cu respectarea urmatoarelor conditii: 1.Respectarea...

 • Inceputurile profesiei de avocat

  1. INTRODUCERE Eseul de față prezintă o viziune practică a începuturilor profesiei de avocat din perspectivă profesională, dar și cetățenească. Este binecunoscut faptul că profesia de avocat este liberă si independentă, cu organizare si funcționare autonomă, in conditiile legii 51/1995 republicata in 2001 si ale statutului profesiei. Voi susține în acest eseu rolul și atribuțiile profesiei de avocat aflat la începutul carierei. Eseul de față este împărțit în două părți. Prima parte...

 • Inchierea si revocarea donatiei

  INTRODUCERE Lucrarea „Încheierea și revocarea contractelor de donație” relevă contractele de donație care pot fi înfăptuite în diverse forme juridice, și anume: transmiterea nemijlocită a dreptului de proprietate asupra unui bun, plata unei sume de bani. Aceasta este structurată pe introducere, listă de abrevieri, patru capitole divizate în subparagrafe, studii de caz, concluzii și bibliografie, având la bază analiza teoretică a noțiunilor de donație și prevederile legale pentru încheierea...

 • Apararile in procesul civil din perspectiva noului cod de procedura civila

  ASPECTE INTRODUCTIVE Precizări prealabile Vechiul Cod de procedură civilă timp de 147 de ani a traversat mai multe epoci și sisteme politice diferite și contradictorii, suportând numeroase și variate modificări . Prin aceste modificări s-a încercat adaptarea reglementărilor de natură procedurală la cerințele momentelor istorice în care ele s-au făcut. Cu toate acestea, mai ales după 1990, s-a constatat că vechiul Cod de procedură civilă (VCPC) nu numai că nu a dat răspuns la multiplele...

 • Drept proprietate intelectuala

  OBIECTUL DREPTULUI PROPRIETĂȚII INTELECTUALE Dreptul proprietății intelectuale desemnează totalitatea drepturilor legate de protecția creației intelectuale, a autorilor de opere ale spiritului și a rezultatelor activității de creație sub formele cele mai variate, precum și protecția celor mai importante semne distinctive ale activității de comerț. Dreptul proprietății intelectuale reprezintă acea ramură de drept al cărei obiect îl constituie normele juridice care reglementează creațiile...

 • Formalitatile necesare constituirii societatilor reglementate de legea nr 31 din 1990

  Introducere Intocmirea actelor constitutive Prin intocmirea actelor constitutive avem in vedere redactarea, si dupa caz, autentificarea inscrisurilor actelor respective. Pentru cazul in care legea permite forma inscrisului sub semnatura privata, inscrisul actul consitutiv trebuie dat si semnat de catre toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori. Potirivit dispozitiilor art.5 alin.(7) din Legea nr 31/1990, actul constitutiv dobandeste data certa prin depunerea la...

 • Incluziunea sociala si lupta impotriva saraciei in contextul dreptului social european

  Sărăcia nu este un fenomen care se limitează doar la țările în curs de dezvoltare, ci este o realitate cu care se confruntă și societatea europeană. Este o problemă complexă, care îi împiedică pe mulți oameni să ducă o viață normală. Acest flagel social se explică prin diverse cauze: nivel de educație scăzut, dependență de droguri sau o copilărie marcată de un acces limitat la resurse culturale, sociale și materiale. În UE, o persoană este considerată săracă dacă venitul său este sub 60% din...

 • Drept penal - partea generala I

  1.Legea penala Notiune: prin lege penala se intelege orice dispozitie cu caracter penal cuprinsa in legi organice, ordonante de urgenta sau alte acte normative care la data adoptarii lor aveau putere de lege. APLICAREA LEGII PENALE IN TIMP: 1. Activitatea legii penale: - pricipiul activitatii este un principiu de baza al aplicarii legii penale in timp, ce da expresie si decurge din princiul legalitatii - legea penala se aplica infractiunilor savarsite in timpul cat ea se afla in vigoare...

 • Interpretarea si calificarea contractului civil

  1.Introducere In aceatsa luccrare vreau sa prezint interpretarea si calificarea contractului care sunt operatiuni juridice care ajuta partile contractate de a intelege continu si ajut interpretului contractului sa atribuie contractului un anumit tip sau neaga apartenenta lui la acest tip de contract. 2.Interpretarea contractului 2.1Consideratii generale Iterpretarea contractului este o operatiunie logico-juridica prin care se determina continutul concret al contractului,existenta,sensul...

Pagina 1 din 551