Toate documentele din domeniul Drept

 • Delicventa

  În ultimii ani, delincvența juvenilă a devenit una din problemele sociale de mare importanță a societății noastre, dar și a celor moderne contemporane. Astăzi, ea nu mai este un fenomen minor care se referă numai la anumite categorii sociale, ci unul extrem de important, însă, deterioararea standardelor de viață, declinul economic, creșterea ratei șomajului, a inegalităților și nedreptăților sociale precum și generalizarea sărăciei accentuate generează confuzie, lipsă de speranță și de...

 • Drept roman - Casatoria

  Din antichitate și până în prezent, căsătoria a fost una dintre cele mai importante instituții sociale. Ea a cunoscut însă și o anumită evoluție, fiind influențată de transformările produse în societate dar și de schimbarea normelor și valorilor. Căsătoria se definește prin uniunea liber consimțită dintre un bărbat și o femeie, care se încheie potrivit dispozițiilor legale, având ca scop principal întemeierea unei familie. Pentru Balzac, căsătoria este o instituție esențială de care...

 • Istoria gandirii juridice

  Sfântul Toma d`Aquino provine dintr-o familie seniorală influentă, care ar fi dorit să facă din el abatele celebrei și puternicei mănăstiri benedictine de la Monte Cassino, din apropierea castelului ei. Împotriva voinței familiei, devine, la 19 ani dominican. Acest ordin, numit și ”frații predicatori”, fusese instituit cu scopul de a-i converti pe eretici prin predică, prin discuție (disputatio) și prin exemplul sărăciei. Și-a făcut studiile și a predat mai ales la Universitatea din Paris, pe...

 • Concurenta neloiala

  1.Cuvânt-înainte: Conform articolului 2 din Legea nr.11/1991 constituie concurență neloială „practicile comerciale ale întreprinderii care contravin uzanțelor cinstite și principiului general al bunei-credințe și care produc sau pot produce pagube oricăror participanți la piață.” Așa cum putem observa din definiția legiuitorului, fapta de concurența neloială are un cadru vast de aplicabilitate, practic orice practica ce contravine principiului bunei-credințe între concurenții pe piața putând...

 • Divortialitate, recasatorie si alternative non-maritale

  Există o distincție între destrămarea oficială (juridică/de drept) și cea neoficială (informală/în fapt) a grupului familial. Se pot deosebi trei tipuri de disoluție maritală: despărțirea în fapt, dar cu locuință comună; separarea totală cu locuințe diferite dar fără divorț; divorțul Prima situație se întâlnește în țările mai puțin dezvoltate unde locuința este o problemă, ce-a de-a doua situație se întâlnește în țările dezvoltate dar divorțul și consecințele lui întâmpină dificultăți. Pe ...

 • Organizarea sitemului judiciar in Germania

  1.Istoria si evolutia dreptului german Dreptul german reprezinta cea de a doua sursa principala a sistemelornaionale pe care le putem numi si romaniste, al doilea canal prin care s-aalimentat marele sistem de drept romano-germanic.Cercetarea istoriei dreptului german pune foarte lesne în evidena unitateafundamentala dintre acestia si dreptul francez, unitate ce îndreptaeste încadrarealor într-unul si acelasi mare sistem de drept.Exista, desigur, astfel cum am mai aratat, între sistemul...

 • Drept

  Una dintre cele mai timpurii semne de civilizaţie este practica de a acorda azil persoanelor care fug de persecuţie în ţări străine. Menţiuni ce aduc în discuţie această practică au fost găsite, pentru prima dată, în texte scrise acum 3.500 de ani, în timpul înfloririi marilor imperii în Orientul Mijlociu, precum hitiţii, babilonienii, asirienii, şi egiptenii antici. Trei milenii mai târziu, protecţia refugiaţilor a devenit mandatul de bază a Agenţiei ONU pentru Refugiaţi, creată pentru...

 • Parlamentul european

  Ideea unei Comunităţi europene nu este nouă, statele şi cetăţenii Europei subliniind de-a lungul timpului, în diferite forme şi prilejuri,necesitatea strângerii rândurilor, pe baza unor tradiţii şi valori comune, înfaţa unor provocări diverse, începând de la spectrul unor conflicte armateşi terminând cu necesitatea armonizării dezvoltării economice şi sociale. Între 10-13 septembrie 1950, în cadrul CECO (Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului) a avut loc prima sedință a unei Adunări...

 • Notiunea de infractiune internationala

  Dreptul internaţional penal (sau dreptul penal internaţional) este o ramură relativ nouă a dreptului internaţional public. Dreptul internaţional penal a apărut şi s-a conturat în legătură cu cerinţa respectării legilor de purtare a războiului, a respectării tratatelor internaţionale şi a necesităţii pedepsirii persoanelor vinovate de încălcarea lor (în calitate de organe de stat sau de particulari). Dreptul internaţional penal cunoaşte o dezvoltare, mai ales sub egida O.N.U., ca urmare a...

 • Ordinea publica si efectele invocarii ei in dreptul international privat

  În trecut, înlăturarea aplicării legii străine era rar întâlnită, deoarece, conflictele între cutume apăreau mai ales în relaţiile interprovinciale, iar cutumele diferitelor cetăţi cuprindeau reguli relativ asemănătoare. În secolul al XII-lea, atunci când persoane aparținând unor entități feudale diferite, invocau cutume diferite, judecătorul trebuia să aplice cutuma pe care o considera “superioară și totodată mai profitabilă”, însă în secolul XIV, se face distincția între statutele...

 • Dreptul comertului international

  Dreptul comerțului interațional constituie ansamblul normelor de drept care reglementează raporturile de comerț internațional și de cooperare economică și tehnico-științifică stabilite între participanții la comerțul internațional. Dreptul comerțului internațional este o materie juridică interdisciplinară, care cuprinde mai multe norme juridice, aparținînd mai multor ramuri de drept, în principal de drept comercial, drept civil, drept procesual-civil, drept internațional privat. Prin...

 • Delincventul minor

  1. INTRODUCERE COPILUL reprezintă pentru orice popor, bunul său cel mai de preţ care, certificând valoarea culturală şi spirituală, înnobilează prin însăşi existenţa sa, generaţii după generaţii, strânse-n codici, norme şi reguli pentru ca EL, să cunoască în acelaşi timp şi demnitatea, respectul, dorinţa şi dreptul de a trăi, greşeala, împăcarea, bucuria, iubirea, certitudinea, teama şi tot ce-l face să se prezinte şi reprezinte ca simbol al întregului Univers. Pornind de la aceste...

 • Drept constitutional si institutii politice

  Dreptul reprezintă totalitatea normelor juridice concepute sau recunoscute de stat, care are ca scop reglementarea conduitei sociale a cetățenilor, care stabilesc obligații juridice și, la nevie, poate fi adusă la îndeplinire cu ajutorul forței de coerciție a statului. Dreptul a luat ființă odată cu statul. Nu există stat fără drept, dar nici drept fără stat. Sistemul dreptului cuprinde totalitatea normelor juridice dintr-un stat, grupate în instituţii de drept şi ramuri de drept. În...

 • Curtea de conturi

  Introducere Dupa Dan Drosu Șaguna dreptul financiar poate fi definit ca fiind format din totalitatea actelor normative care reglementeaza relatiile de constituire, repartizare si utilizare a fondurilor banești ale statului și ale instituțiilor publice, destinate satisfacerii sarcinilor social-economice ale societații, dat fiind faptul că această ramura de drept operează cu finanțele publice este indispensabilă și instituirea unui sau unor organe de control pentru înfaptuirea acestuia, înca...

 • Insolvency

  Workouts Preconditions to a workout Significant amount of debt owed to variety of large creditors (banks) Present or imminent inability to service the debt Acceptance of principle that workout may be preferable Relatively sophisticated refinancing, security and other commercial techniques Swift and effective resort to bankruptcy if workout fails Greater benefit to all parties from negotiation process Workouts Workout procedures Commencement of negotiations Coordination of...

Pagina 1 din 525