Toate documentele din domeniul Drept

 • Statul si administratia publica in societatea moderna - Norma juridica

  NOTIUNE Norma juridica poate fi definita ca fiind rezultatul procedeelor tehnicilor legislative pentru a concretiza principiile politicii legislative. Insa pentru a putea o defini concret ,trebuie mai intai sa vedem care sunt particularitatile si trasaturile sale esentiale. TRASATURI 1. Norma juridica are un caracter general si impersonal. Acesta se deduce din faptul ca normele juridice sunt un standard de conduita care se aplica în mod egal și continuu tuturor, fara a se intelege ca toate...

 • Protectia spatiului extraatmosferic

  1. Definiție, terminologie, subiecte Dreptul internațional cosmic, ramură a dreptului internațional public, reprezintă un ansamblul de norme juridice și principii de drept destinate reglementării relațiilor dintre subiectele sale, relații care iau naștere ca urmare a exploatării și folosirii spațiului cosmic și a corpurilor cerești. Această sub-ramură de drept are un puternic caracter de universalitate, fiind aplicabil tuturor statelor, precum și un caracter umanist, promovând pacea și...

 • Analiza SWOT a DGASPC Sector 4 Bucuresti

  1.Prezentarea instituției Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 (DGASPC4) are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie. Instituția s-a format în baza HG 1434/2004, prin unirea Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului și a Direcției Asistență Socială...

 • Dreptul la viata

  1. Premise istorice Ideea egalității naturale a oamenilor o întâlnim exprimată de Aristotel - celebrul elev al marelui Platon - în cunoscuta sa lucrare "Politica": "Numai prin lege devine cineva sclav ori este liber, dar prin natură oamenii nu se deosebesc cu nimic". Totodată, în concepția sa, cetatea reprezintă o realitate naturală, iar omul fiind prin natura sa destinat să traiască în cetate este "un viețuitor politic". Tot astfel, filozofii stoici susțineau...

 • Prezentarea si analiza pandemiei de covid 19 din perspectiva dreptului international public

  INTRODUCERE ÎN DREPTUL INTRENAȚIONAL PUBLIC Dreptul internațional public reprezintă o ramură a dreptului , un ansamblu de norme juridice și principii , ce au fost elaborate de către state și de către alte subiecte de drept internațional , cu scopul de a reglementa raporturile juridice internaționale , acordul de voință fiind exprimat multilateral adică de către toate părțile participante. Este un sistem ce se află în continuă dezvoltare , adaptându-se și promovând valorile socotite...

 • Psihologia privarii de libertate si a recuperarii sociale a infractorului

  1. Specificul privării de libertate Comunitatea umană împărtășește anumite atitudini în raport cu comportamentul deviant. Normele penale se referă la comportamentele, care provoacă un real pericol valorilor sociale. În cadrul pedepselor penale se înscrie și privarea de libertate, de această sancțiune preocupându-se domeniul distinct al psihologiei judiciare - psihologia penitenciară. Psihologia penitenciară atrage în atenția sa, o serie de probleme importante: - Cercetarea personalității...

 • Autoritatea judecatoreasca

  1. AUTORITATEA JUDECĂTOREASCĂ Autoritatea judecătorească este compusă din Instanțele Judecătorești, Ministerul Public și Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit Legii de organizare judiciară. Potrivit Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, aceasta are ca obiectiv de bază asigurarea respectării drepturilor la un proces echitabil și judecarea proceselor de către instanțe judecătorești în mod imparțial și independent de orice influențe extranee. Organizarea judiciară se...

 • Ontologia

  . Conceptul fiintei in filosofie. Orice raționament filosofic începe cu conceptul de ființă. Întrebarea despre ceea ce se află este constant prezentă în orice filozofie. Și adâncimea conținutului său este inepuizabilă. Problema ființei este întotdeauna discutată de filosofi. Mulți gânditori i-au considerat punctul de plecare pentru fundamentarea sistematică a realității. Ființa este existența în toate formele ei diferite. Doctrina Ființei se numește ontologie. Categoriile ființei sunt unite...

 • Drepturile si obligatiile expeditorilor

  Introducere Codul civil reglementează prin norme cu caracter general contractul de transport de bunuri în art.1955-2008. Contractul reglementat de Codul civil are în vedere transportul de bunuri și de persoane. Normele din codul civil referitoare la contractul de transport în general au caracter supletiv, acestea fiind edictate pentru a suplini voința părților, în lipsa clauzelor expreseîn contract. Conform art.1955 Cod civil o parte, numită transportator, se obligă, cu titlu principal, să...

 • Implicarea Organizatiei Natiunilor Unite in mentinerea pacii si securitatii internationale

  Organizația Națiunilor Unite, înființată în anul 1945, după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, de către un grup compus din 51 de state care sau angajat să mențină pacea și securitatea internațională, să sprijine dezvoltarea relațiilor prietenești dintre națiuni, să promoveze progresul social, standardele mai bune de viață și drepturile umane. Menținerea păcii (Peacekeeping-PK) presupune măsurile de păstrare a păcii fragile, după oprirea ostilităților, și obținută în urma...

 • Monitorizarea institutionala al Tribunalului Bucuresti

  INTRODUCERE Sediul Judecătoriei București este situat pe Bulevardul Unirii, unde se află fostul magazin junior. Clădirea este sediul Clădirii Judecătoriei Sectorului 2 și a Judecătoriei, care a fost deschisă la 11 decembrie 2006. Suprafata dezvoltata a cladirii este de 27.000 mp, cu un total de 8 etaje, 6 etaje la suprafata si 2 etaje subterane. Construcția noului sediu al Tribunalului București a costat Ministerul Justiției peste 500 de miliarde de rooni, acești bani provin din împrumutul...

 • Protectia consumatorului

  Protecția Consumatorilor - Obiective Puterea publică sau diferite agenții guvernamentale trebuie să intervină pentru a asigura o anumită protecție socială într-o gamă largă de domenii de acțiune, iar caracterul deosebit de complex al relației dintre ofertanți și consumatori a stârnit vigilență socială și a dus la intervenția lor. Prin diferite programe de protecție a consumatorilor, are un impact larg asupra întregului sistem economic și social. În acest caz, pentru a controla principalele...

 • Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice

  Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice este prevăzută în Codul de procedură penală între articolele 489 - 503. Art. 489 (1) În cazul infracțiunilor săvârșite de persoanele juridice prevăzute la art. 135 alin. (1) din Codul penal în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice, dispozițiile prezentului cod se aplică în mod corespunzător, cu derogările și completările prevăzute în prezentul capitol. (2) Sunt aplicabile...

 • Curtea de Justitie a Uniunii Europene in raport cu suveranitatea si independenta statelor membre

  1.1. Curtea de Justiție a Uniunii Europene - instanță supranațională Timp de secole, în cazul conflictelor interstatale, conform principiului jus ad bellum (dreptul războiului), care a fost considerat exprimarea supremă a suveranității, statul era îndreptățit să-și asume rolul de arbitru în cazul unui conflict care îl viza. Datorită evoluției relațiilor interstatale și, respectiv, a conceptului de suveranitate, statele au sesizat efectul benefic al creării unor organe permanente de...

 • Suveranitatea statelor membre in raport cu constructia Uniunii Europene

  INTRODUCERE În ultimii ani a apărut o tendință de asociere a statelor la structuri mai mari sau de integrare în organizații regionale, internaționale, prin intermediul cărora acesta reușește să obțină un reprezentat care îi va promova și proteja interesele economice și sociale pe arena internațională. Ideea de asociere la o structură care oferă oportunități de dezvoltare și o guvernare mai eficientă devine atrăgătoare în condițiile în care statele mai influente își impun autoritatea...

Pagina 1 din 565