Toate documentele din domeniul Drept

 • Mandatul ad-hoc

  1. Necesitatea reglementării procedurilor de prevenție a insolvenței În alte legislații europene, măsurile de prevenție au fost reglementate timpuriu, fiind lăsate fie la inițiativa creditorilor, fie la inițiativa debitorilor. Insuficiența fondurilor necesare achitării creanțelor și supra-îndatorările poziționează întreprinderea într-o stare de dificultate, amplificându-i vulnerabilitatea din cauza dependenței față de băncile refinanțatoare, a presiunii creditorilor și, chiar a salariaților....

 • Liberarea conditionata de pedeapsa inainte de termen

  Introducere Actualitatea și importanța problemei abordate. Criminalitatea întotdeauna a erodat valorile sociale, bunăstarea, amenințând viața sau sănătatea cetățenilor, fapt care, în consecință, determină o degenerare a calității vieții tuturor membrilor societății. Deși pedeapsa penală sub forma închisorii a dominat decenii la rând, aceasta nu a convins societatea că este unicul mijloc desăvârșit în corectarea și reeducarea persoanelor care au săvârșit fapte penale, pedepsite cu o astfel de...

 • Analiza statutului functionarului public in Romania in baza rapoartelor de activitate ale Agentiei Nationale a Functionarilor Publici 2015-2016

  INTRODUCERE Am ales să abordez tema „Statutul funcționarului public din România” deoarece am vrut să demonstrez că funcționarul public reprezintă una dintre cele mai importante instituții ale administrației publice. Acest Statut al funcționarilor publici cuprinde în esență drepturile și îndatoririle funcționarului public, atât față de instituția pe care o reprezintă, cât și față de interesele publice ale cetățenilor români. Scopul principal al acestei lucrări este misiunea funcționarilor...

 • Specificul starii de extrema neceistate in cazul infractiunilor militare

  Potrivit alin. (1) al art. 38 din CP al RM, nu constituie infracțiune fapta, prevăzută de legea penală, săvârșită în stare de extremă necesitate. „Este în stare de extremă necesitate - se arată în alin. (2) al art. 38 din CP al RM - persoana care săvârșește fapta pentru a salva viața, integritatea corporală sau sănătatea sa, a altei persoane ori un interes public de la un pericol iminent care nu poate fi înlăturat altfel.” În conformitate cu prevederile alin. (3) al art. 38 din CP al RM,...

 • Victima infractiunii economice

  Introducere Economia națională a Republicii Moldova este influențată, în principal, de modul de funcționare a diferitelor ramuri care ocompun. Pînă la începutul anilor '90 ai secolului trecut, economia națională a țării se caracteriza prin sistemul centralizat-birocratic de conducere a activității economice, prin proprietatea colectivă, ruptă de cei care produceau, factori negativi care au determinat rămînerea în urmă a dezvoltării economiei naționale. Tocmai de aceea, o dată cu...

 • Principiul ne bis in idem in dreptul Uniunii Europene

  I. CONCEPTUL Conform dispozițiilor art. 4 din Protocolul nr. 7 al Curții Europene a Drepturilor Omului, principiul non bis in idem definește dreptul unei persoane de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori de către jurisdicțiile aceluiași stat, pentru o infracțiune comisă de către o persoană, pentru care aceasta a fost deja achitată ori condamnată printr-o hotărâre definitivă. În acest sens, principiul non bis in idem este parte integrantă a tuturor procedurilor penale ale statelor membre...

 • Ordinul european de ancheta

  I. Aprecieri privind reglementarea ordinului eurpean de anchetă. Uniunea Europeană reprezintă organizația politică și economică care a evoluat după cel de-al doilea război mondial în direcția creării unor legături comune între statele membre pe toate palierele vieții sociale, iar evoluția uniunii a reprezentat o continuă încercare de armonizare a legislației din toate statele în vederea îmbunățățirii cooperării în toate domeniile. În acest context, domeniul cooperării judiciare de natură...

 • Medicina legala

  1. Cauzalitatea în medicina legală - Element cu valoare de cauză - Eveniment cu valoare de efect Cauza: fenomenul care precede și produce efectul. În lipsa cauzei nu se poate produce efectul chiar dacă există circumstanțe favorabile. Cauzalitate multiplă (concomitentă): se referă la două sau mai multe cauze ce acționează concomitent în producerea efectului. Cauze: - Convergente: - Cauze asociate (fiecare cauză în parte poate explica producerea efectului); - Cauze concurente (fiecare...

 • Studiu de caz privind capacitatea civila a minorului

  INTRODUCERE În prezent, capacitatea de a încheia acte juridice reprezintă o condiție de fond esențială, de validitate și generală a actului juridic civil. În prezenta materie, regula ori principiul îl constituie capacitatea de a încheia acte juridice, incapacitatea reprezentând excepție. Tema ,,Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului’’ este o temă importantă care tratează particularitățile capacității civile a minorului. Lucrarea este structurată pe patru capitole, iar fiecare...

 • Dreptul Uniunii Europene I

  ELEMENTE INTRODUCTIVE SI DELIMITARI CONCEPTUALE NOTIUNI DE DIP Organizatiile internationale sunt: nonguvernamentale (partile nu sunt state) sau interguvernamentale (partile sunt state). ELEMENTELE CONSTITUTIVE ale unei organizatii internationale interguvernamentale: - Partile (state): cel putin 3. - Acord de vointa liber si neviciat. - Act constitutiv/nascator al organizatiei, indiferent de denumirea sa. Prin actul constitutiv sunt exprimate: 1. Scopul si obiectivul organizatiei 2....

 • Drept Administrativ II

  Principala forma de activitate a autoritatilor administratiei publice se concretizeaza in adoptarea de acte administrative producatoare de efecte juridice. Spre deosebire de alte institutii fundamentale ale dreptului administrativ, teoria generala a actului administrativ a cunoscut cele mai putine modificari fata de analiza specifica doctrinei postbelice. Ca urmare a adoptarii unor acte normative favorabile cetatenilor (Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,...

 • Introducere in materia dreptului fiscal

  DEFINITIA DREPTULUI FISCAL „Dreptul fiscal este o ramura de drept in aparenta public, in realitate mixt public-privat, care reglementează raporturile juridice care se nasc în procesul administrării impozitelor și taxelor de la persoanele fizice sau juridice care obțin venituri sau dețin bunuri impozabile ori taxabile ori realizează cheltuieli care intră în sfera de aplicare a impozitelor.” „Ansamblul normelor juridice care privesc veniturile fiscale impuse si colectate” CARACTERISTICILE...

 • Institutii politice

  Institutiile sunt forme organizatorice create de oameni in vederea realizarii unor interese sau atingerii unor scopuri.Ele sunt modele de relatii sociale,relativ stabile si permanente. In sens general termenul de institutie isi are originirea in termenii latini de „institutio”= a intemeia,a organiza si in cel de „institutum”=principiu de organizare,asezamant. Sociologul E. Durkheim intelege prin institutie obiceiuri si practici sociale preexistente individului si care se impun in mod...

 • Drept administrativ

  Notiunea de administratie publica este o notiune centrala pentru dreptul administrativ. O problema care s-a ridicat de-a lungul vremii a privit corelatia dintre administratia publica si administratia de stat. S-a pus intrebarea daca este vorba despre notiuni identice, cu aceeasi semnificatie, sau despre notiuni cu semnificatii diferite. Raspunsul la aceasta intrebare trebuie dat prin raportare la perioada in care administratia este analizata. Astfel, din analiza regimurilor constitutionale...

 • Dreptul muncii

  I. Izvoarele dreptului muncii Izvoarele dreptului muncii sunt clasificate în: - izvoare generale (comune oricărei ramuri de drept); - specifice, adică anumite reguli care au valoare normativă numai în dreptul muncii. Referitor la izvoarele generale, acestea se subîmpart în izvoare principale pentru dreptul muncii, adică acele reglementări care stabilesc reguli cu putere de lege, în principal pentru instituțiile specifice dreptului muncii, și izvoare incidente, adică acele norme juridice...

Pagina 1 din 547