Toate documentele din domeniul Drept

Cheltuielile angajate de procedura arbitrală

INTRODUCERE Cheltuielile angajate într-o procedură arbitrală pot reprezenta o parte semnificativă a costurilor totale implicate în rezolvarea unei dispute prin arbitraj. Procedura arbitrală implică adesea angajarea unor experți, consultanți juridici și arbitri, precum și plata taxelor de administrare și a altor... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Imparțialitatea organelor judiciare

Introducere Noțiunea de proces echitabil s-a impus în doctrina și legislația română după aderarea țării noastre la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în urma jurisprudenței CEDO. Înainte de acest moment, doctrina noastră analiza unele aspecte ale dreptului la un proces echitabil, însă nu le dădea acestora... citește mai departe

64 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Prevenirea consumului de droguri

Capitolul 1. Organisme internaționale și europene cu atribuții de prevenire și combatere a traficului și consumului ilicit de droguri Pe măsură ce criminalitatea organizată, în general, și traficul de droguri, în special, au câștigat și câștigă tot mai mult teren, a fost necesară intervenția tot mai hotărâtă a... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Mijloacele de probă

I. Aspecte generale 1. Proba: noțiune, clasificare și obiect Înfăptuirea justiției penale depinde covârșitor de sistemul probelor motiv pentru care de-a lungul timpului a existat o intensă preocupare pentru perfecționarea sistemelor de probațiune. Prin probă se înțelege orice element de fapt care servește la... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Expertiza criminalistică a scrisului

1. Introducere Istoria scrisului cuprinde diferite sisteme de scriere, primele fiind apărute în epoca bronzului (la sfârșitul mileniului al IV-lea î.Hr.). În general este acceptat faptul că adevărata scriere a limbii (nu doar a numerelor) a fost inventată în mod independent în cel puțin două locuri: Mesopotamia (în... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Principii fundamentale ale dreptului procesual penal

1. Introducere Infracțiunea este fapta săvârșită de om denumită pedeapsă, care este interzisă de lege sub o sancțiune specifică, represivă. Infracțiunea reprezintă una dintre cele mai grave abateri fiind sancționată de normele jurice penale. ocietatea este datoare să reacționeze în virtutea dreptului de a trage la... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Adevăr și valoare în teoria și practica dreptului - Eutanasia și suicidul asistat

Introducere in sfera eutanasiei Ar trebui să existe o modalitate prin care oamenii să-și aleagă singuri felul în care vor să moară? Dacă nu avem de ales când vine vorba de dreptul la viată, ar trebui să avem de ales atunci când este vorba despre dreptul la moarte? Cât de moral este să mori atunci când vrei? Ce se... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Căsătoria - Condițiile de fond și formă ale căsătoriei

I. INTRODUCERE Dreptul familiei reprezintă totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile personale și patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, rudenie, adopție și din alte raporturi asimilate de lege, sub unele aspecte, raporturilor de familie. Majoritatea normelor de dreptul familiei se găsesc în... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Formele controlului activității administrației publice

I Introducere În administrația publică reforma presupune schimbări radicale în aspect instituțional și funcțional, ale principiilor de guvernare, ale metodelor utilizate și naturii raporturilor dintre administrație și cei administrați. Statul tinde să-și atingă prin intermediul reformelor din administrația... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Funcționaea relațiilor diplomatice și rolul acestora

INTRODUCERE Pentru a putea înțelege în ce constau relațiile dipomatice este necesar, pentru început, a defini termenul de „relație”. Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române relația reprezintă „legătură între persoane, popoare, state”. Totodată, în terminologia conotativă a cuvântului relație, Dicționarul... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Izvoarele dreptului comerțului internațional

Introducere În era globalizării, un rol important în dezvoltarea oricărei economii naţionale îi revine comerţului. Potrivit conceptului de dezvoltare durabilă a societăţii, comerţul are o importanţă majoră în dezvoltarea echilibrată şi durabilă a sistemelor economice şi sociale din orice ţară. Comerţul... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Tratatul internațional - structura internă și clasificarea tratatelor

INTRODUCERE Tratatele reprezintă instrumentul de bază al diplomației. Prin funcțiile lor, tratatele internaționale prezintă un caracter interdisciplinar, având în vedere că elementele generale ale acestora nu țin numai de Dreptul Internțional Public. Prin urmare, tratatul internațional conține elemente specifice... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Dreptul la apărare

Dreptul la aparare, consacrat încă din dreptul roman, în care era înscrisă regula că nimeni nu putea fi judecat, nici măcar sclavul, fără a fi apărat, este considerat ca o cerință și o garanție necesare pentru realizarea unui echilibru între interesele persoanei și cele ale societății. El constă în ansamblul de... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Dreptul și statul

1.CATEVA CONSIDERAȚII PRIVIND APARIȚIA ȘI EVOLUȚIA STATULUI Asupra originii si aparitiei statului în literatura juridică au fost lansate o serie de teorii care pot fi grupate in trei categorii : a.Ipotezele claselor sociale ; b.Ipoteza ideii statului ; c.Ipoteza contractualistă. a.Ipotezele claselor sociale... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Bârfa și prostia

1.BÂRFA 1.1.SEMNIFICAȚII ALE TERMENULUI ,, BÂRFĂ “ Conform Dicționarului explicativ al limbii române - DEX (2012), ,, a bârfi “ are mai multe semnificații : -a vorbi de rău, a ponegri, a defăima, a calomnia, a cleveti ; -a îndruga verzi și uscate. ,, A ponegri “ ,, a defăima “ ,, a calomnia “ au, ca principiu,... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza psihologică a actului infracțional

1.COMPLEXITATEA CAUZALĂ A FENOMENULUI INFRACȚIONAL Fenomenul infracțional este un fenomen deosebit de complex, multideterminat care pentru a putea fi cunoscut, trebuie abordat multidisciplinar. Această abordare implică stăpânirea unor noțiuni de psihologie judiciară, criminologie, sociologie judiciară, biologie... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Constituțiile României

Constituția este legea fundamentală a unui stat ,in care sunt prevăzute principiile de bază ale conducerii statului,atribuțiile instituțiilor fundamentale ale statului și drepturile, libertățile și obligațiile cetățenilor. Necesitatea unei constituții ca fundament al organizării instituțional-politice a apărut in... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Comparatia între Agenda 21 si Green Deal

Din punct de vedere istoric, încă din Evul mediu au fost adoptate unele măsuri juridice, inclusiv pe calea cooperării internaționale, referitoare, de exemplu, la diminuarea efectelor unor poluări, precum fumul, zgomotul, poluarea cursurilor de apă etc. Este cazul, de exemplu, al Tratatului dintre Franța și Basel,... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Mari sisteme de drept contemporan

1. MODULUL 1 ÎMPĂRȚIREA LUMII CONTEMPORANE ÎN MARI SISTEME DE DREPT Scopul modulului: Înțelegerea de către studenți a criteriilor care stau la baza formării marilor sisteme de drept Obiectivele modulului: La finalul acestui modul, cursanții trebuie: - Să dovedească că au înțeles ce preseupune realizarea unor... citește mai departe

156 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Violul și actul sexual cu un minor. asemănări și delimitări

INTRODUCERE Infracțiunile de viol, agresiunea sexuală, act sexual cu un minor și coruperea sexuală a minorilor fac parte din categoria infracțiunilor contra persoanei, mai exact contra libertății sexuale a persoanei, reglementate în Codul penal în articolele 218-223 din Partea specială. Conceptul nu este... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Schimbarea socială și culturală în Europa în secolul al XX-lea

Introducere În secolul al XX-lea, Europa a fost martoră unor schimbări semnificative în ceea ce privește evoluția culturii si societatii. Antropologia europeana, ca disciplina care studiaza societatile si culturile umane, a fost afectata de aceste schimbari si a evoluat in functie de ele. La începutul secolului al... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Prezumția de nevinovăție

Desi au existat manifestări specifice acestui principiu înca din Antichitate, prezumția de nevinovație și-a câștigat autonomia , ca regulă de drept, abia în secolul al XVIII-LEA , pentru prima oară, ea fiind proclamata în Declarația franceză a drepturilor omului și ale cetățeanului din 1789. Mai târziu, simțindu-se... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Dreptul Uniunii Europene

I. Ideea de unitate europeană, instituirea și evoluția Comunităților Europene 1. Necesitatea unificării regionale 1.1. Lunga gestație a ideii de unitate a Europei Unificarea Europei este o operă în primul rând politică, care are la bază îndelungate tradiții intelectuale, morale, spirituale, rezultat al mai multor... citește mai departe

159 pagini Gratis Extras Preview

Principiul subsidiarității - fundament ideologic al descentralizării

1. Introducere - origine si evolutia istorica a principiului subsidiaritatii Istoricul si evolutia Principiului Subsidiaritatii a inceput inca din anul 1986, prin actul Unic si European, care a fost semnat in acelasi an, moment in care chiar daca nu era numit ca atare, in mod explicit, acesta era introdus ca si... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Administrația Publică Locală

1. Introducere La baza fiecarui stat exista doua tipuri de organe administrative, care din punct de vedere al intinderii in teritoriu al atributiilor pe care le exercita pot fi organe ale administratiei publice locale, care sunt organizate si functioneaza la nivelul unitatilor administrative-teritoriale (judet,... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview