Toate documentele din domeniul Drept

 • CIM versus Contract activitate sportiva

  Definitii: Contract de activitate sportivă - convenția încheiată pentru o durată determinată între structurile sportive și participanții la activitatea sportivă prevăzuți la art. 671 alin. (1), care are ca obiect desfășurarea unei activități cu caracter sportiv. Modelul-cadru al contractului de activitate sportivă se stabilește prin ordin comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului muncii și justiției sociale. Veniturile realizate din contractul de activitate sportivă se...

 • Raspunderea magistratilor

  Investirea în funcția de judecător și procuror presupune pe lângă dobândirea calității de magistrat și o anume conduită a celui învestit, care să justifice “ încrederea” acordată de societate în dreapta lui judecată. Calitatea de magistrat nu este un dat al naturii, un drept pe care îl dobândește odată cu dreptul la viață ori un drept conferit de rangul pe care îl ocupi într-o societate, ea reprezintă un cumul de principii sociale și morale pe care societatea îl conferă celui învestit, care...

 • Balistica armelor de foc

  CAPITOLUL I: Aspecte generale privind balistica judiciară. Cadrul legal pentru dovedirea infracțiunii și a vinovăției. Balistica judiciară, parte componentă a tehnicii criminalistice In accepțiunea obișnuita, prin noțiunea de balistica se înțelege acea ramura a fizicii aplicate care se ocupa cu studiul mișcării unui corp greu aruncat sub un anumit unghi fata de orizontala, mișcare determinată de impulsul primit inițial și de rezistența opusă de mediul in care se mișca corpul. Balistica...

 • Violenta impotriva femeii

  De-a lungul istoriei, într-o lume dominată de bărbați, femeile din România n-au avut decât un statut social inferior, în ciuda rolului important pe care l-au avut în familie, comunitate și societate. Drumul emancipării femeii începe în sec. XIX și ia amploare în sec. XX, odată cu afirmarea ideilor și mișcărilor feministe angajate în lupta pentru respectarea și promovarea drepturilor lor. În ciuda adoptării de legi în materie, încă mai există obstacole de natură administrativă,...

 • Impozitarea veniturilor persoanelor fizice

  Impozitarea veniturilor persoanelor fizice A. Definitia si trasaturile impozitelor. In doctrina fiscala au fost elaborate numeroase definitii ale impozitului insa, in general, in ciuda diversitatii de opinie, s-a reusit a se surprinde principalele sale caracteristici. Intr-o opinie, impozitul este apreciat ca fiind „plata baneasca obligatorie, generala si definitiva, efectuata de persoanele fizice si juridice in favoarea bugetului statului, in cuantumul si la termene precis stabilite de...

 • Sistemul O.N.U de protectie a drepturilor omului

  I. SISTEMUL O.N.U DE PROTECȚIE A DREPTURILOR OMULUI: CONSACRARE, DOCUMENTE RELEVANTE, MECANISM DE IMPLEMENTARE, PARTICULARITĂȚI, EVOLUȚIE Dreptul internațional modern al drepturilor omului este un fenomen posterior celui de-al doilea război mondial, constituind o consecință a monstruoaselor încălcări ale drepturilor omului din timpul lui Hitler și convingerii că aceste încălcări, poate chiar războiul, ar fi putut fi evitate dacă în perioada funcționării Ligii Națiunilor ar fi existat un...

 • Conditiile de valabilitate ale actelor administrative

  Rezumat: Actul administrativ-principala formă concretă de realizare a activității administrației publice care constă într-o manifestare unilaterală de voință a organelor administrației publice făcută în scopul de a da naștere,modifică sau stinge drepturi și obligații, în regim de putere publică. Actul administrativ, categorie juridica a deciziei administrative, urmează să îndeplinească o serie de condiții pentru a fi valabil. Condițiile reprezintă acel ansamblu de trăsături care trebuie să...

 • Locul si rolul dreptului in societatea contemporana

  Originea și apariția dreptului. Accepțiunile noțiunii de „drept” Cuvântul „drept” poate fi folosit în mai multe accepțiuni, în funcție de context. La originea sa se află latinescul directus, de la dirigo = drept (în sensul de orizontal sau vertical), direcție, linie dreaptă. In limba latina cuvântul jus era folosit pentru a denumi ansamblul regulilor statale (dreptul în sens juridic, legile). Indiferent care este explicația privind etimologia termenului „drept”, este unanim recunoscut că...

 • Expertiza medico-legala psihiatrica

  În literatură, expertiza medico-legală psihiatrică e definită ca fiind o activitate multidisciplinară de sinteză, integrare și avizare, corelând discernământul și responsabilitatea umană pentru faptele săvârșite cu starea psihică a persoanei și legea lato sensu la un anumit moment, însă aceasta activitate are rolul de a stabili și periculozitatea socială a persoanei, măsurile de psihopatologie secundară și terțiară, reglementate de normele legale si cele metodologice. Actele normative...

 • Formele infractiunii

  Desfășurarea activității infracționale. Infracțiunea este o manifestare a omului în sfera relațiilor sociale. Ca act de conduită exterior, infracțiunea presupune o desfășurare în spațiu și timp. Desfășurarea activității infracționale spre rezultatul socialmente periculos cunoaște mai multe etape, momente, care sunt cercetate de doctrina penală, întrucât de ele se leagă consecințe juridice. Doctrina penală este unanimă în a distinge două perioade în care se desfășoară activitatea...

 • Fondul forestier al Romaniei

  Pentru o mai bună înțelegere a celor ce urmează, consider că este necesară definirea noțiunilor de „fond forestier”și „pădure”, abordarea caracteristiclor, funcțiilor acestora, precum și stabilirea semnificațiilor și implicațiilor de natură juridică și legislativă ale acestora. - Fondul forestier național Potrivit Codului silvic , totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură, producție sau administrație silvică, a iazurilor, a albiilor...

 • Familia si casatoria

  Incă din cele mai vechi timpuri, istoria "a cules" și "a strâns in sânul ei" informații privitoare la tot ce ne inconjoară, oferind fiecăruia răspunsuri , intr-o anumită măsură, la unele din cele mai arzătoare intrebări, dând totodată un simț al identității, al scopului vieții.Istoria propriului neam, a propriului sistem de valori, a instituțiilor si orânduielilor de care ne legăm intreaga viața și existență, rămân cu precădere printre cele mai importante și interesante...

 • Cutuma este un mecanism de autoreglare sociala

  Ideea de dreptate își creează încă din cele mai îndepărtate vremuri loc de cinste, prinzând rădăcini trainice în comunitățile de oameni,și făcându-și resimțită prezența încă de la cea mai restrânsă formă a acestor comunități.Aumite realități sociale dau naștere treptat unor variate situații juridice, ale căror soluții au fost păstrate mai întâi prin intermediul tradițiilor și obiceiurilor (cutumelor) și mai apoi a legilor,devenind astfel surse de drept. Izvoarele sau sursele dreptului sunt...

 • Drept administrativ - Procedura de atribuire a contractului de concesiune

  Concesiunea reprezinta operațiunea juridică care are ca finalitate punerea în valoare a unor activități economice, servicii publice, unități de producție ale unor regii autonome și terenuri proprietate de stat. Actul juridic care stă la baza concesiunii domeniului public este contractul de concesiune, ce se intemeiaza pe ideea apărării interesului public și nu de realizare a unor beneficii, si care are ca obiect transmiterea dreptului și obligației de a exploata un bun proprietate publică...

 • Atributiile ministrului afacerilor externe din Romania

  Bazele arhivei diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe au fost puse în anul 1862, în cadrul unui unic Minister al Afacerilor Străine, cu sediul la București, organizat după Unirea Principatelor Române din 1859.Apariția statului național român modern, ca urmare a unirii Principatelor (Muntenia și Moldova), a făcut posibilă construirea unei politici care să urmărească, pe plan extern interesele noului stat. La jumătatea secolului al XIX-lea, în timpul Revoluției de la 1848, Secretariatul...

Pagina 1 din 569