Toate documentele din domeniul Drept

 • Concursul real de infractiuni

  Legea 286/ 2009 privind codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, defineste in art. 38 alin. 1 concursul real de infractiuni astfel “Există concurs real de infracțiuni când două sau mai multe infracțiuni au fost săvârșite de aceeași persoană, prin acțiuni sau inacțiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele. Există concurs real de infracțiuni și atunci când una dintre infracțiuni a fost comisă pentru săvârșirea sau ascunderea altei infracțiuni.”...

 • Camera preliminara

  Discutăm despre Camera preliminară în contextul necesității asigurării cerințelor de legalitate, celeritate și echitate a procesului penal, aceasta fiind creată cu scopul de implementa un sistem legislativ modern care să reducă durata excesivă a procedurilor legale în faza de judecată, aspect sancționat de către Curtea Europeana a Drepturilor Omului, și să asigure legalitatea trimiterii în judecată și administrarea corctă a probelor din proces. Luând în considerare art. 3 din Codul de...

 • Libera circulatie a persoanelor

  Discutăm despre libera circulație a persoanelor în contextul mai larg al liberei circulații a mărfurilor și persoanelor în interiorul Uniunii Europene, drepturi reglementate în numeroase reglementări comunitare, cum sunt dispozițiile Tratatului de funcționare a Uniunii Europene (TFUE): -Art. 26 (ex art. 4 TCE) privind piaţa internă, incluzând şi libera circulaţie a persoanelor; -Art. 20-25 TFUE (ex.art.17 - 22 TCE), referitor la cetăţenia Uniunii Europene; -Art. 45 TFUE (ex.art.39TCE)...

 • Teoriile criminologice - Orientarea biologica

  Teoriile criminologice reprezinta abordarile stiintei criminologiei pentru a putea explica anumite comportamente sau actiuni ale indivizilor si pentru a intelege in general fenomenele si procesele care se desfasoara intr-un anumit context infractional, in scopul identificarii unor solutii de tratament sau pentru prevenirea acestora pe viitor. In general, teoriile criminologice au fost studiate in functie de orientarea etiologica predominanta a acestora si astfel au reiesit mai multe tipuri...

 • Tentativa

  1.Introducere si definitie Pentru intelegerea notiunii de tentativa este necesara clarificarea notiunii de “infractiune” ca notiune a Dreptului Penal. Pentru aceasta trebuie sa precizam clar faptul ca “premisa de existenta a unei infractiuni este intotdeauna savarsirea unei fapte” Se va avea deci in vedere ca acolo unde nu exista sau nu se poate constata existenta unei fapte, nu putem discuta despre o infractiune. Trebuie insa sa mentionam ca “prin fapta se intelege in primul rand, un act, o...

 • Studiu comparativ privind autoritatile de justitie constitutionala in unele state europene

  Rezumat The study analyzes the functioning method and structure of the constitutional courts in states with an old democratic system and states with a new democratic system.Also this paper studies relations of the constitutional authorities with the other state powers.After the analysis we noticed how the constitutional authorities excersise control over the legal norms and effects of the decision they make. Cuvinte-cheie : constituție, controlul de constituționalitate, legilor, efecte,...

 • Diplomatie

  Introducere Stabilirea și dezvoltarea unor relații oficiale între state presupune desfășurarea de activități speciale din partea anumitor organe ale lor, activități ce poartă denumirea de diplomație și relații consulare. Aceste relații sunt tot atât de vechi ca și relațiile internaționale. Și sunt organic legate de politica externă a statelor. Organizarea și desfășurarea activității diplomatice și consulare, au trebuit să fie, în decursul timpului, reglementate. Unele dintre aceste reguli...

 • Analiza juridica a autonomiei locale din Republica Moldova

  Scopul lucrării: - analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova. Obiective: - Idendtificarea cadrului legal ce reglementează autonomia locală. - Definirea autonomiei locale reieşind din cadrul legal. - Evidenţierea principiilor descentralizării administrative, consacrate de legiuitor. - Domeniile proprii de activitate ale autorităţilor publice locale 1. Evoluţia cadrului legal ce reglementează autonomia locală în Republica Moldova. Putem identifica cel puţin 4 etape...

 • Studiul privind politica penala a legiuitorului roman in materia infractiunilor contra vietii

  Necesitatea de a pune la dispoziția acestui concept o definiție care ar fi aptă să răspundă obiectivelor și scopurilor, rezidă în depășirea dificultăților teoretice care presupune “nu atât crearea unei definiții noi care ar părea mai fundamentată sau mai «adevarată» decât cele care au precedat-o, ci mai degrabă o reflecție critică asupra tipului metodologic ce tinde să elucideze însăși natura demersului în cauza și limitele care îi sunt inerente” Astfel, în perspectiva metodologică sunt...

 • Casatoria - Act juridic, stare juridica, contract sau parteneriat

  1.Pentru a face deosebirea corectă dintre aceste 4 noțiuni am decis, în primul rînd că le voi da o definiție generală, pentru ca apoi să le raportăm la dreptul familiei și anume la o instituție foarte importantă din această ramură de drept- căsătoria. - Act juridic civil: conform art. 195 Cod Civil al Republicii Moldova, act juridic civil este manifestarea de către persoane fizice şi juridice a voinţei îndreptate spre naşterea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor civile. În...

 • Controlul fiscal

  § 1.Noţiuni generale despre controlul fiscal Reglementarea puterilor în stat, a aporturilor dintre acestea, organizarea administraţiei au contribuit la apariţia primelor forme de control. Ulterior, evoluţia sistemelor de impunere a diferitelor forme de manifestare a veniturilor şi instituirea unui system regulat de contabilitate va influenţa asupra modalităţilor de organizare a controlului fiscal. Sistemele fiscale moderne se bazează în mod essential pe regimul declarativ. Acesta presupune...

 • Metodologia cercetarii traficului si consumului de droguri

  Aflarea adevărului este cel mai anevoios proces într-o societate, mai ales cum este societatea de astăzi, în care oamenii amestecă în proporţii: binele cu răul, cinstea cu necinstea, nerespectarea legii cu infracţiunea. Criminalistica încearcă să se apropie de aflarea adevărului, fie el şi relativ, dar nu-şi impune să ajungă la esenţa adevărului relativ. Ea trebuie să - şi asume propriul dicton ,,sunt o ştiinţă şi nimic din ceea ce este ştiinţific nu-mi este străin”. Criminalistica -...

 • Hotararile si motiunile Parlamentului

  Cu toții am auzit de Parlament, de legile, hotărarile și de moțiunile emise de acesta. Dar ce este de fapt Parlamentul? Ce sunt hotărârile? Și ce sunt moțiunile? Și în ce fel se diferențiază acestea de legi? Cum ne afectează acestea pe noi ca și cetățeni ai României? În virtutea art. 61, alin. (1) din Constituția României, „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării.” În mod excepțional, prin intermediul procedurii de delegare...

 • Dreptul transporturilor - Contractul de transport feroviar in traficul international

  international. 1.1. Notiunea si definitia contractului de transport feroviar international. Deplasarea marfurilor de la producator la cumparatorii si consumatorii din alta tara este asigurata prin contractul de transport international de marfuri pe calea ferata. Acesta poate fi definit ca un contract prin care o parte , în calitate de caraus ,se obliga în schimbul unui tarif legal, sa transporte sub paza sa si înauntrul unui termen stabilit, anume cantitati de marfuri, pe care se obliga sa...

 • Istoria dreptului Romanesc

  Infracțiunea este fapta care întrunește, cumulativ, următoarele trei condiții: prezintă pericol social, este prevăzută de lege și este săvârșită cu vinovăție. În evul mediu, infracțiunea a purtat următoarele denumiri: vină, păcat, faptă, faptă rea, greșeală mare Dreptul penal din Țările Române, spre deosebire de cel germanic, făcea deosebirea între infracțiunile săvârșite cu intenție și cele săvârșite din culpă, acestea din urmă fiind sanționate mai blând. De asemenea, în cele trei Țări...

Pagina 1 din 528