Toate documentele din domeniul Drept

 • Norma de drept administrativ

  Definiție Norma juridică reprezintă o regulă socială de conduit. Norma de drept administrativ este o regulă juridică ce reglementează relațiile sociale care fac obiectul Dreptului administrativ, ca ramură de drept. Aceste relații apar în procesul de executare a legii, de către organele administrației de stat, în care acestea se manifestă ca autorități publice, în realizarea puterii de stat. Structura internă sau logico-juridică a normelor juridice Ca orice normă juridică și în cazul...

 • Audierea prin videoconferinta si livrarile supravegheate

  1. Introducere Atunci când într-un dosar penal există elemente de extraneitate, statele își pot acorda asistență judiciară în materie penală, în vederea soluționării acelui dosar. Asistența se realizează urmând regulile prevăzute în tratate bilaterale sau multilaterale încheiate în acest sens. Aceste tratate sau convenții se supun logicii contractelor, devenind obligatorii numai dacă toate părțile implicate sunt de acord cu textul tratatului, prin ratificare sau aderare. Regulile de...

 • Contractul de concesiune

  A. Regimul juridic: - Ordonanța 54/2006 - contractul de concesiune a bunurilor proprietate publică - Ordonanța 34/2006 - contractul de concesiune de lucrări publice - Codul civil român - art. 867-875 - Constituția României - art. 136 Mijloc juridic de punere în valoare a (unui/unor) bun(uri) public(e). B. Definiție : - Legea prevede în art 1 al. 2 din Ordonanța 54/2006, următoarea definițe a Contractului de concesiune „Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică, denumit...

 • Masuri de prevenire a insolventei institutiilor de ceredit. Supravegherea si administrarea speciala a institutiilor de credit

  OUG nr. 99/2006 instituie două proceduri speciale care au obiective similare cu cele urmărite de reorganizarea judiciară prevăzută de Legea 85/2014. Astfel, reorganizarea judiciară reprezintă procedura ce se aplică debitorului, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform unui program de plată a datoriilor și în temeiul unui plan de reorganizare, care poate prevede: reorganizarea operațională și/sau financiară a debitorului, restructurarea cooperativă prin modificarea...

 • Pactele internationale ale drepturilor omului

  Am ales prezentarea acestei teme deoarece mi-a starnit interesul fata de aceasta noua materie, si anume „Notiuni de drept”, si de asemenea consider ca, cunoasterea drepturilor cuprinse in urmatoarele pacte este deosebit de importanta pentru fiecare individ. Pactul Internațional privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale (PIDESC) face parte din Carta Internațională a Drepturilor Omului alături de Pactul Internațional privind Drepturile Politice și Civile, protocoalele facultative și...

 • Evolutia sistemului de drept romanesc in timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza

  Situația europeană Înfrângerea Rusiei în Războiul Crimei va oferi un nou prilej de tratative între puterile europene, în cadrul Congresului de pace de la Paris, care s-a desfășurat între 13 februarie și 18 martie 1856, când puterile participante semnează Tratatul de pace. Din acest tratat, partea referitoare la Principatele române, prevedea înlăturarea protectoratului Rusiei, menținerea suveranității otomane și intrarea principatelor sub garanția colectivă a Puterilor europene. Cea mai...

 • Criminalitatea economico-financiara

  INTRODUCERE "Criminalitatea economico-financiară distorsionează mediul de afaceri prin atingerea gravă adusă concurenței loiale și este intim asociată cu corupția (...). Unul dintre dușmanii celor care doresc să combată acest fenomen este mentalitatea că fraierii sunt cei care plătesc, iar șmecherii reușesc să găsească portițe de scăpare", Ștefan D. Popa, fostul președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), 2005 Am ales această temă deoarece...

 • Vulnerabilitati psihologice din perspectiva fortei probante a marturiei si martorului

  I. Cadru general Psihologia judiciară are ca obiect studierea nuanțată și aprofundată a trăsăturilor ființei umane implicată în drama judiciară, propunându-și sa ofere științelor juridice premisele interpretării corecte a conduitelor umane cu finalitate criminogenă. Necesitatea studierii acestei discipline în contextul dreptului se justifică prin aceea că „înainte de a fi existat raporturile de drept, în societate s-au dezvoltat raporturi naturale, interumane, cu conținut și motivație...

 • Principiile descentralizarii, autonomiei locale si deconcentrarii serviciilor publice

  Principiile descentralizării, autonomiei locale și deconcentrării serviciilor publice 1. Administratia publica Definim administrația publică ca fiind ansamblul activităților desfășurate de către autoritățile administrației publice centrale, locale, precum și de către alte structuri prevăzute de lege care, în regim de putere publică, organizează și execută în concret legile, în vederea satisfacerii interesului public. Activitatea administrației publice se poate devfini prin 3 tipuri de...

 • Urmele de maini si picioare

  I: URMELE. CONSIDERAȚII PRELIMINARII A. Scurt istoric al apariției noțiunii de urmă în criminalistică. Prin activitațile desfășurate în timp si spatiu, prin mișcări de natură fizică, omul lasă în locul respectiv modificări diverse fată de situația inițială, care se păstreză în timp. Pornind de la aceste transformări, de la anumite aspecte caracteristice ale trensformărilor spatiului inițial, putem reconstitui in mod logic tabloul dinamic al faptei. În știința criminalsticii urmele ocupă...

 • Codul deontologic al medicilor raportat la problema avortului

  Introducere De-a lungul timpului, avortul privit ca o problemă de interes social a reprezentat permanent o controversă. Acest fenomen a luat amploare din momentul în care avortul a devenit o tehnică aprobată legal și efectuată de către medici, concretizându-se efectiv într-un act medical. Avortul, privit ca o dezbatere socială continuă, pune în balanță atât factori legați de ordin legal, medical, etic, religios, cât și factori legați de efectele pe care le are asupra grupurilor de persoane,...

 • Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (T.F.U.E.) - dreptul de stabilire

  Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (T.F.U.E) este versiunea consolidată a Tratatului de instituire a Comunității Europene, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Lisabona . La rândul său, Tratatul de instituire a Comunității Europene este versiunea Tratatului de instituire a Comunității Economice Europene semnat la Roma, pe data de 25 martie 1957, astfel cum a fost modificat succesiv, prin Tratatele de la Maastricht (1992),...

 • Opera de codificare din timpul lui Alexandru Ioan Cuza - Codul civil si Codul penal

  ASPECTE GENERALE: După plebicit și adoptarea Statutului dezvoltator s-a putut trece la înfăptuirea principalelor reforme. Deosebit de importante prin conținutul său au fost legile cu privire la organizarea judecătorească, cum a fost Legea pentru înființarea Curții de Casație și Justiție, din 24 ianuarie 1861. Potrivit ei se înființează o singură Curte de Casație și Justiție pentru întregul Stat al României. Curtea se compunea din 3 președinți și 22 de consilieri, fiind împărțită în 3...

 • Agentia Europeana pentru Drepturi Fundamentale

  Motivarea alegerii temei Tema proiectului meu este denumită Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi fundamentale. Motivul alegerii acestei teme derivă din dorința de documentare în legatură cu acest subiect, deoarece este unul extrem de important, atât la nivelul Uniunii Europene, al statelor membre, implicit și al României. Obiectivele Agenției Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (F.R.A.) Având în vedere acest lucru, subiectele abordate reprezintă teme extrem de importante și...

 • Achizitiile publice in Republica Moldova joaca un rol tot mai important in economie

  Achizițiile publice în Republica Moldova joacă un rol tot mai important în economie. Organizarea unor proceduri de achiziții transparente, nediscriminatorii, competitive și deschise este o condiție indispensabilă pentru servicii și investiții publice de calitate, mediu de afaceri sănătos, competitiv și dezvoltare economică durabilă. Pe lângă faptul că asigură entitățile publice cu bunuri, servicii și lucrări, achizițiile publice trebuie privite ca fiind o pârghie importantă în evaluarea...

Pagina 2 din 550