Toate documentele din domeniul Drept

 • Eurojust si cooperarea Romaniei cu Eurojust

  1. Noțiuni introductive și scurt istoric al Eurojust Eurojust este un organism al Uniunii Europene, înființat în 2002, menit să promoveze și să amelioreze coordonarea investigațiilor și urmăririlor penale desfășurate de autoritățile judiciare competente din statele membre ale Uniunii Europene, atunci când acestea se confruntă cu forme grave de criminalitate organizată și transfrontalieră. În cazul investigațiilor și urmăririlor penale implicând două sau mai multe state membre, scopul...

 • Punerea in executare a masurilor educative

  1. Notiune Organizarea și dezvoltarea socială se infăptuiesc prin mijloace și reglementări juridice. Desfășurarea diferitelor activități sociale, a diferitelor relații sociale ce apar în cadrul acestor activități, la care participă persoanele fizice și juridice, trebuie sa aibă loc în anumite limite și să fie îndreptate în anumite direcții, conform unor exigențe sociale si individuale majore. Astfel în acest context, pentru prima dată, termenul de drept execuțional s-a folosit țn doctrina...

 • Organizarea profesiilor juridice liberale - Structurile organizatorice ale avocaturii

  1. Scurt Istoric Nicolae Iorga a folosit încă din perioada interbelică următorul motto : “Dreptatea e ca sănătatea lumii.” Subliniind prin acesta faptul că din acele vremuri intelectuali avea preocuparea de a-și dori ca societatea să tindă către garantarea dreptului de a fi asistat de un avocat în mod corect, doar acest lucru putea să susțină sănătatea juridică a societății și ocrotirea drepturilor omului. Avocatura este o instituție cu o îndelungată tradiție istorică. Se poate afirma că...

 • Determinarea legii aplicabile incheierii casatoriei

  Este bine cunoscut faptul că există trei categorii de norme, respectiv: norme materiale și norme de aplicare imediată și norme conflictuale. Dintre acestea, norma conflictuală - normă specifică dreptului internațional privat - prezintă interes deosebit pentru materia analizată în cadrul prezentului referat. În acest sens, putem defini norma conflictuală ca fiind o normă indirectă, formală care se limitează să indice alte reguli juridice menite să guverneze raportul juridic cu element de...

 • Inchiderea procedurii insolventei

  1. Necesitatea reglementării procedurilor de prevenție a insolvenței În alte legislații europene, măsurile de prevenție au fost reglementate timpuriu, fiind lăsate fie la inițiativa creditorilor, fie la inițiativa debitorilor. Insuficiența fondurilor necesare achitării creanțelor și supra-îndatorările poziționează întreprinderea într-o stare de dificultate, amplificându-i vulnerabilitatea din cauza dependenței față de băncile refinanțatoare, a presiunii creditorilor și, chiar a salariaților....

 • Contestatia in anulare

  Contestație în anulare Contestatia in anulare este o cale extraordinara de atac de retractare prin intermediul careia partile sau procurorul pot obtine desfiintarea unei hotarari judecatoresti in cazurile limitativ prevazute de lege. Ea poate fi exercitata in scopul retractarii hotararilor judecatoresti pronuntate cu nesocotirea unor norme procedurale, iar nu si pentru netemeinicie. Contestatia in anulare si-a dovedit utilitatea sa practica in pofida conditiilor restrictive in care ea poate...

 • Dreptul comertului international

  Introducere Comerțul este o activitate umană care ne privește pe toți și care ne implică pe toți în fiecare zi. Comerțul internațional include totalitatea schimburilor de bunuri și servicii dintre două sau mai multe state și ca orice activitate umană, ca oricare raport social, comerțul internațional este reglementat de norme juridice. Dreptul comerțului internațional reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează relațiile comerciale internaționale și de cooperare economică și...

 • Metodologia juridica

  I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND METODA DE CERCETARE Dacă natura operează spontan, gândirea, în mod special, cea științifică, acționează pe bază metodică. Metoda apare deci, ca un mijloc eficace al gândirii. Modul în care cugetarea omenească se desfășoară reproduce pe acela al procesului realității. În condițiile revoluției actuale științifice și tehnologice se produc profunde transformări: de structură, de metodă, de viziune, ce determină ca cercetarea științifică să treacă printr-o...

 • Rezolvarea diferendului dintre Romania si Ucraina privitor la delimitarea spatiilor maritime in Marea Neagra

  Istoric al încercărilor de soluționare a diferendului Diferendul dintre România și Ucraina a avut la bază delimitarea platoului continental și a zonelor economice exclusive ale celor două părți din zona de nord-vest a Mării Negre. Cele două state doreau stabilirea exactă a suprafeței de platou continental și de zonă economică exclusivă a României și, respectiv, a suprafeței de platou continental și de zonă economică exclusivă a Ucrainei. Inițial negocierile au fost purtate între România și...

 • Executia bugetului de stat

  1.Noțiuni introductive Locul cel mai important în cadrul actualului sistem bugetar al României îl deține bugetul de stat sau bugetul administrației centrale de stat care, de altfel îndeplinește un rol major în raport cu celelalte bugete componente. Situația se explică prin faptul că în bugetul de stat regăsim o pondere apreciabilă a veniturilor publice, prin intermediul acestuia finanțându-se importante sectoare și activități: sănătate, cultură, artă, învățământ, apărare, ordine publică,...

 • Publicitate imobiliara

  1. Consideratii generale Prin notiunea de publicitate imobiliara se intelege totalitatea mijloacelor juridice prevazute de lege prin care se reglementeaza si se evidentiaza in mod public situatia materiala si juridica a imobilelor, in vederea ocrotirii intereselor titularilor de drepturi reale imobiliare. Publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta al cadastrului general are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din...

 • Rolul sefului statului conform constitutiilor din Romania, Franta si Italia

  Instituția prezidențială și implicit rolul șefului statului in cadrul sistemelor constituționale reprezintă un subiect controversat in materia dreptului comparat. Lucrarea de față iși propune o analiză comparativă a atribuțiilor șefului statului in sistemele constituționale român, francez și italian având ca scop evidențierea asemănărilor si deosebirilor între aceste sisteme. În cadrul sistemului instituțiilor constituționale juridice și politice, șeful de stat ocupă un rol si o poziție...

 • Raspunderea juridica - Privire speciala asupra raspunderii penale

  INTRODUCERE Obiectul prezentei lucrări îl reprezintă răspunderea juridică, cu accent asupra răspunderii penale, o tema de perpetua actualitate, în contextul schim bărilor so cial-politice curente. Dreptul este indisolubil legat de evoluția generală a societății, ca insti-tuție ce derivă de la societate și își găsește suportul în relațiile interumane. Conștiința juridică apare ca o premisă a dreptului, iar funcția sa normativă este mijlocită de ipostazele conștiinței prin care omul, devine...

 • Incheierea casatoriei si efectele acesteia

  INTRODUCERE Ca formă de conviețuire ce a fost recunoscută încă din cele mai vechi timpuri, familia nu a putut rămâne în afara sferei de reglementare normativă ca element fundamental în buna dezvoltare și organizare a unei societăți. La baza familiei ca celulă a unei societăți se află moravurile, tradițiile și religia, normele legale nefiind altceva decât o expunere rigidă a regulilor împământenite după care oamenii și-au organizat viața. Căsătoria este în fapt rezultatul unei lungi...

 • Conditiile de fond si de forma ale contractului de vanzare

  INTRODUCERE Vânzarea, ca și contract civil, a apărut relativ târziu in evoluția omenirii. Înaintea sa a fost schimbul, trocul, care era practicat la scară largă, deși nu corespundea în integralitate cerințelor economice și sociale, valoarea bunurilor fiind de cele mai multe ori inegală, de natură a crea inechități în circuitul civil. Contractele au apărut ca necesitate într-un anumit stadiu de dezvoltare a societății spre a înlocui formele arhaice și greoaie de schimb. Nevoia de a asigura...

Pagina 2 din 555