Toate documentele din domeniul Drept

 • Capacitatea procedurala de folosinta si exercitiu a persoanei in procesul civil

  INTRODUCERE Actualitatea temei. Teza de față, este o prezentare teoretică normativă și practică a capacității procedurale de folosință și capacității de exercițiu a persoanei fizice, care, deși a fost cercetată de diverși autori în lucrări de specialitate, noi o facem în noile condiții socio-juridice, prezentînd informațiile privind cadrul legal în care se naște, trăiește și decedează omul, adică în privința statutului legal al persoanei fizice. S-a cercetat aceste probleme, în primul rind,...

 • Imoportul - Reimportul

  1. Importul. Noțiuni introductive Unul dintre cele mai vechi si cunoscute regimuri vamale este regimul vamal de import. Acesta se atribuie acelor marfuri si mijloace de transport care se introduc pe teritoriul vamal fara obligatia de a le scoate in afara acestiu teritoriu. Importul pentru circulatie libera este regimul vamal prin care marfurile sunt introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova si puse in libera circulatie cu respectarea urmatoarelor conditii: 1.Respectarea...

 • Inceputurile profesiei de avocat

  1. INTRODUCERE Eseul de față prezintă o viziune practică a începuturilor profesiei de avocat din perspectivă profesională, dar și cetățenească. Este binecunoscut faptul că profesia de avocat este liberă si independentă, cu organizare si funcționare autonomă, in conditiile legii 51/1995 republicata in 2001 si ale statutului profesiei. Voi susține în acest eseu rolul și atribuțiile profesiei de avocat aflat la începutul carierei. Eseul de față este împărțit în două părți. Prima parte...

 • Inchierea si revocarea donatiei

  INTRODUCERE Lucrarea „Încheierea și revocarea contractelor de donație” relevă contractele de donație care pot fi înfăptuite în diverse forme juridice, și anume: transmiterea nemijlocită a dreptului de proprietate asupra unui bun, plata unei sume de bani. Aceasta este structurată pe introducere, listă de abrevieri, patru capitole divizate în subparagrafe, studii de caz, concluzii și bibliografie, având la bază analiza teoretică a noțiunilor de donație și prevederile legale pentru încheierea...

 • Apararile in procesul civil din perspectiva noului cod de procedura civila

  ASPECTE INTRODUCTIVE Precizări prealabile Vechiul Cod de procedură civilă timp de 147 de ani a traversat mai multe epoci și sisteme politice diferite și contradictorii, suportând numeroase și variate modificări . Prin aceste modificări s-a încercat adaptarea reglementărilor de natură procedurală la cerințele momentelor istorice în care ele s-au făcut. Cu toate acestea, mai ales după 1990, s-a constatat că vechiul Cod de procedură civilă (VCPC) nu numai că nu a dat răspuns la multiplele...

 • Drept proprietate intelectuala

  OBIECTUL DREPTULUI PROPRIETĂȚII INTELECTUALE Dreptul proprietății intelectuale desemnează totalitatea drepturilor legate de protecția creației intelectuale, a autorilor de opere ale spiritului și a rezultatelor activității de creație sub formele cele mai variate, precum și protecția celor mai importante semne distinctive ale activității de comerț. Dreptul proprietății intelectuale reprezintă acea ramură de drept al cărei obiect îl constituie normele juridice care reglementează creațiile...

 • Formalitatile necesare constituirii societatilor reglementate de legea nr 31 din 1990

  Introducere Intocmirea actelor constitutive Prin intocmirea actelor constitutive avem in vedere redactarea, si dupa caz, autentificarea inscrisurilor actelor respective. Pentru cazul in care legea permite forma inscrisului sub semnatura privata, inscrisul actul consitutiv trebuie dat si semnat de catre toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori. Potirivit dispozitiilor art.5 alin.(7) din Legea nr 31/1990, actul constitutiv dobandeste data certa prin depunerea la...

 • Incluziunea sociala si lupta impotriva saraciei in contextul dreptului social european

  Sărăcia nu este un fenomen care se limitează doar la țările în curs de dezvoltare, ci este o realitate cu care se confruntă și societatea europeană. Este o problemă complexă, care îi împiedică pe mulți oameni să ducă o viață normală. Acest flagel social se explică prin diverse cauze: nivel de educație scăzut, dependență de droguri sau o copilărie marcată de un acces limitat la resurse culturale, sociale și materiale. În UE, o persoană este considerată săracă dacă venitul său este sub 60% din...

 • Drept penal - partea generala I

  1.Legea penala Notiune: prin lege penala se intelege orice dispozitie cu caracter penal cuprinsa in legi organice, ordonante de urgenta sau alte acte normative care la data adoptarii lor aveau putere de lege. APLICAREA LEGII PENALE IN TIMP: 1. Activitatea legii penale: - pricipiul activitatii este un principiu de baza al aplicarii legii penale in timp, ce da expresie si decurge din princiul legalitatii - legea penala se aplica infractiunilor savarsite in timpul cat ea se afla in vigoare...

 • Interpretarea si calificarea contractului civil

  1.Introducere In aceatsa luccrare vreau sa prezint interpretarea si calificarea contractului care sunt operatiuni juridice care ajuta partile contractate de a intelege continu si ajut interpretului contractului sa atribuie contractului un anumit tip sau neaga apartenenta lui la acest tip de contract. 2.Interpretarea contractului 2.1Consideratii generale Iterpretarea contractului este o operatiunie logico-juridica prin care se determina continutul concret al contractului,existenta,sensul...

 • Raportul juridic de drept al afacerilor

  Raportul juridic este o relație socială stabilită între două sau mai multe persoane, fizice sau juridice, reglementată de o normă juridica specifică (de exemplu: vânzarea-cumpărarea, schimbul de bunuri,prestarea de servicii, executarea de lucrări etc.). Având în vedere particularitățile dreptului afacerilor, considerăm că, dintre definițiile raportului juridic întâlnite în literatura de specialitate, o foarte mare adaptabilitate pentru definirea raportului juridic de drept al afacerilor este...

 • Dreptul la proprietate privata in jurisprudenta CEDO

  INTRODUCERE Apariția conceptului de drepturi ale omului este rezultatul evoluției ideilor umaniste și a receptării acestora din ce în ce mai intense. Debutul, din punct de vedere cronologic poate fi poziționat în antichitatea preocupată de definirea omului și a poziției sale în societate și de formularea înaltelor principii morale, a ideii de justiție. În timp, concepții noi au fost cristalizate, datorită în principal evoluției societății, a mutațiilor produse în plan politic și juridic, a...

 • Perimarea executarii silite

  Noțiuni generale Perimarea este o sancțiune procedurală aplicabilă nu doar fazei de judecată propriu-zise a procesului civil, ci și fazei de executare silită. Astfel, în această materie, sancțiunea perimării constă în stoparea executării silite în faza în care se află la momentul constatării, deoarece se apreciază că lipsa de stăruință a părții dovedește dezinteresul în soluționarea cererii sale, iar ca efect al perimării, se con sideră că executarea nici nu a fost începută. Potrivit art....

 • Studiu de caz - procedura darii in urmarire

  Introducere Prezenta lucrarea de disertație analizează o temă ce constituie parte integrantă a dreptului procesual penal, partea specială, mai exact procedura dării în urmărire. Am ales această temă datorită importanței deosebite pe care o are atât din punct de vedere teoretic, cât mai ales practic, dar și din interesul de a-mi aprofunda cunoștințele în legătură cu procedura exactă la care este supusă persoana ce urmează să fie adusă în fața organelor judiciare. De-a lungul timpului, în...

 • Dreptul la viata, la integritate fizica si psihica, libertatea individului si siguranta persoanei

  Dreptul la viață, la integritate fizică și psihică. În Constituția României, în art. 22 se prevede: „Dreptul la viață, precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate"; „Nimeni nu poate fi supus torturii și niciunui fel de pedeapsă sau de tratament inuman sau degradant"; „Pedeapsa cu moartea este interzisă." Dreptul la viață ocrotește un atribut inerent al ființei umane.. Nimeni nu poate fi privat de viața sa în mod arbitrar. în articolul...

Pagina 2 din 552