Toate documentele din domeniul Drept

 • LFX - executarea actiunilor ofensive de catre grupa de infanterie

  1. TEMA: Executarea acțiunilor ofensive de către grupa de infanterie 2. OBIECTIVE: Pentru grupă: antrenarea efectivelor subunității pentru rezolvarea unor situații ce pot să apară pe câmpul de luptă; Pentru comandantul de grupă: Perfecționarea cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice pentru organizarea și conducerea acțiunilor grupei în ofensivă; Perfecționarea deprinderilor teoretice și practice privind parcurgerea algoritmului de luare a deciziei(TLP); Evaluarea...

 • Tactica efectuarii cercetarii la fata locului

  Având în vedere faptul că în soluționarea procesului penal se utilizează în prezent cele mai avansate metode și mijloace tehnico-științifice, iar posibilitățile de cercetare ale laboratoarelor criminalistice sunt extrem de avansate, organele judiciare au obligația profesională și deontologică de a utiliza în mod corect metodele științifice de investigare a faptelor penale, de a aprecia și valorifica în deplină cunoștință de cauză rezultatele expertizelor criminalistice. În consecință,...

 • Infractiuni privind regimul drogurilor - Legea 143 pe 2000

  1. Analiza infracțiunilor reglementate În încercarea de a defini conceptul de drog, observăm că nu există o definire unanim acceptată. Însă în doctrină se vehiculează idea că pentru definirea conceptului de drog, trebuie să existe anumite criterii precum: - Psiho-activitatea: reprezentată de capacitatea substanței de influențare a psihicului uman; - Utilitatea medicală: reprezentată de acceptarea substanțelor din punct de vedere medical pentru a fi folosite în vederea vindecării...

 • Hotarari ale CEDO in cauze impotriva Romaniei - (Cauze privind incalcarea articolului 3 din Conventie)

  1. Cauza Bragadireanu împotriva României La originea cauzei se află o cerere îndreptată împotriva României, prin care un cetățean al acestui stat, domnul Alexandru Bragadireanu (reclamantul), a sesizat Curtea la data de 25 mai 2004, pretinzând că detenția sa continuă, în ctive n l gravelor sale ctive de sănătate, și standardul îngrijirilor medicale ctive în închisoare ar reprezenta o încălcare a articolului 3 din Convenție. În fapt, la 9 iunie 1993, reclamantul (născut în anul 1954) a fost...

 • Aspecte crimonologice ale infractiunilor savarsite cu violenta

  Introducere: Am decis să redactez lucrarea de licență folosindu-mă de o temă de actualitate și bazându-mă pe un subiect care poate provoca multiple discuții, dezbateri și dispute lăuntrice. Violența nu constituie un fenomen nou, apariția și evoluția ei fiind strâns legată de evoluția indivizilor, grupurilor, organizațiilor, instituțiilor și societăților umane.Nimic nu mă frapează mai mult decât suferința indivizilor, a semenilor, într-o societate condusă de ură, indiferență și lipsă de...

 • Politica externa si de securitate comuna - Identitatea europeana de aparare

  Introducere Pe măsură ce UE s-a extins și a inițiat noi domenii politice, aceasta și-a intensificat eforturile pentru a juca un rol diplomatic internațional și de securitate pe măsura puterii sale economice. Pînă la semnarea Tratatului de la Maastricht (1992) cooperarea politică europeană consta în consultări periodice între miniștri afacerilor externe și în contacte permanente dintre administrațiile acestora. Ei conveniseră să se informeze reciproc cu privire la orice problemă importantă...

 • Forme de guvernamant si evolutia acestora in istoria Romaniei

  Primele personalități din istorie care și-au exprimat opinia legat de formele de guvernământ, urmând să alcătuiască o clasificare, au fost istoricul Herodot și filosofii Platon și Aristotel. Această clasificare a fost realizată pe criteriul numărului de persoane care dețineau „ puterea politică”- fenomen ce a dat naștere termenului „ formă de guvernământ” ce va urma a fi explicat pe larg în cuprinsul acestui referat. După Planton, în lume există mai multe forme de guvernământ: -...

 • Partidele politice - principalii pioni ai exercitiului puterii

  Introducere Relația popor - putere politică- stat - putere de stat are nu doar un caracter simbolic ci și unul juridic deoarece raporturile juridice create din acest context implică o serie de interferențe între organisme politice, instituții ale puterii si nu în ultimul rând cetățeni. Apariția partidelor politice este în corelație cu apariția și dezvoltarea parlamentarismului și a raporturilor de reprezentare. Partidele politice sunt motorul vieții politice. Din acest motiv reglementarea...

 • Libertatea din punct de vedere social si teologic

  Când vine vorba de conceptul de libertate există multe înțelegerii eronate. De asemenea o să vedem că există o diferență între libertatea socială și cea creștină. De exemplu într-o societa unde există diferite tipuri de persoane cu job-uri diferite, unele care solicită un efort fizic, altele care solicită un efort psihic. Să spune că în acestă societate o persoană dorește după lungi ore de muncă să vină acasă, să se odihnească, dar dintr-o dată alt tip de persoană se hotărăște ca înclipele...

 • Marea Unire de la 1918, circumstante politice si juridice

  Conflagrația mondială găsise o foarte mare parte a poporului român sub stăpânirea străină a imperiului austro-ungar și a imperiului rus, care supuseseră pe români unei asupriri sistematice și unei politici de deznaționalizare. La rândul lor, toți românii, legați prin unitatea de limbă și cultură, prin preocupările economice, relațiile sociale milenare și o îndelungată luptă pentru libertate, tindeau în mod natural și tot mai energic spre realizarea unității lor politico-statale. Marea Unire...

 • Femeia in Roma antica

  Sistemul de drept aplicat de către romani era același pentru întreg teritoriul Imperiului. În perioada romană, educația femeilor reprezenta un subiect extrem de sensibil și controversat. Apreciem însă că o imagine a femeii nu poate fi una completă fără a avea în vedere ceea ce decurgea din aplicarea dreptului, respectiv ceea ce i se permitea și ce nu să realizeze din poziția pe care o avea din punct de vedere juridic. Dreptul este o noțiune cu două înțelesuri. Pe de o parte, există un sens...

 • Situatiile care pot forma obiectul actiunii in contencios administrativ

  administrativ Termenul "contencios" derivă din latinescul contendo, contendere, care evocă ideea unei înfruntări prin luptă. Este vorba de o luptă în sens metaforic, o luptă a unor interese contrarii, dintre două părți, din care una va ieși învingătoare. Înțelegerea noțiunii de contencios administrativ trebuie să pornească de la faptul că funcționarea celor trei puteri în stat presupune, pe lângă separarea lor, potrivit clasicului principiu al separației puterilor, și o colaborarea...

 • Argumente pro si contra compatibilitatii intre mandatul de parlamentar si functia de membru al Guvernului

  Potrivit Constituției României, Parlamentul este organul repre zentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării. Acesta are în alcătuire două Camere: Camera Deputaților și Senatul, care au puteri egale. Cele două Camere ale Parlamentului sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, potrivit Legii nr. 373/2004 , iar numărul deputaților și al senatorilor se stabilește în raport cu populația țării. Deputații și senatorii se aleg în cele 42 de...

 • Analiza comparativa a scrutinului de lista si scrutinului uninominal

  Sistemul electoral desemnează ansamblul normelor juridice, dreptul de a alege reperezentanții în corpul electoral și dreptul de a fi ales în corpul electoral. De asemenea noțiunea de sistem electoral cuprinde și dreptul de ai revoca pe cei aleși, modul de organizare a alegerilor precum și stabilirea rezultatelor votului. Într-o democrație reprezentativă alegerile ocupă o poziție importantă.Alegerile conferă legitimitate politică, caracteristică în lipsa careia o democrație nu poate...

 • Dreptul la libera exprimare

  1.Introducere. Dezvoltarea democratică a unei societăți presupune existența unui pluralism politic, deci și pluralismul ideilor și concepțiilor despre lume și viață, despre organizarea socială, despre raporturile dintre membrii societății. Cetățenii protejează democrația prin a-și exprima protestul împotriva oricărei violări a drepturilor omului, iar dreptul la libera exprimare este, fără îndoială, cel mai prețios dar al democrației. Evoluția democrației nu este nimic altceva decât o...

Pagina 3 din 555