Toate documentele din domeniul Drept

 • Regimul parlamentar

  I. Începutul regimului parlamentar Istoria regimului parlamentar, începe in anul 1831 când are loc adoptarea Regulamentelor Organice, în Țara Româneasca (1831),în Moldova (1832). Regulamentele Organice conțineau o serie de prevederi moderne, cu ajutorul cărora au fost puse bazele regimului parlamentar(chiar dacă membrii adunării erau exclusiv boieri) și au introdus principiul separării puterilor în stat. Rusia (puterea protectoare a Principatelor Române) recunoaște necesitatea de a oferii...

 • Drept comercial

  1. Notiunea, obiectul si definitia dreptului comercial Notiunea de comert este folosita in mai multe sensuri: - sens etimologic: provine din cuvantul latin „comercium” care reprezinta justapunere a cuvintelor „cu” si „mertz”, care inseamna „cu marfa”, adica operatiuni cu marfuri. - sens economic: apare ca o activitate al carei scop este schimbul si circulatia marfurilor de la producator la consumator. - sens juridic: notiunea are un sens mai larg decat sensul economic al acestuia,...

 • Opera lui Cesare Beccaria - Despre infractiuni si pedepse

  Introducere Apariția lui Cesare Beccaria în istoria științelor juridice nu s-a produs pe un teren arid. Numeroasele preocupări în domeniul filozofiei dreptului din perioada Renașterii (Nicolo Machiavelli în Italia, Jean Bodin în Franța, B. Spinoza și H.Grotius în Olanda, J. Locke și Th.Hobbes în Anglia, Althusius și Pufendorf în Germania) și apoi cele din epoca modernă (J.J.Rousseau, Ch. Montesquieu, Leibnitz, Kant, Fichte, Schelling, Hegel) au atras atenția asupra necesității de a regândi...

 • Migratia din perspectiva pactului international de la Maarakech

  1. Migrația internațională O componentă importantă a fenomenului demografic, care exercită influență nemijlocită asupra forței de muncă și, totodată, o caracteristică fundamentală a populației zilelor noastre, o reprezintă mișcarea populației, deplasarea ei dintr-un loc in altul. Acest drept a fost recunoscut de mai bine de 50 de ani, odată cu adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, care stipulează faptul că orice persoană are dreptul să se mute și să trăiască in interiorul...

 • Administratia publica centrala in Vechiul Regat 1866-1918

  1. Administrația publică centrală În funcție de întinderea teritorială, administrația publică centrală desemna acele organe administrative a căror competență se întindea pe întreg teritoriul țării. Aceste organe aveau în vedere guvernul, ministerele și alte servicii publice autonome sau aflate în subordinea ministerelor, localizate în capitală. În acest înțeles, administrația centrală se opunea reprezentanților guvernului la nivel local - prefecți, subprefecți, primari, notari, a căror...

 • Scrutinul de lista si scrutinul uninominal

  Sistemul electoral Relațiile sociale care privesc alegerea prin vot a deputaților, senatorilor, șefului de stat și autorităților locale sunt reglementate de dreptul constituțional, deoarece prin conținutul lor sunt relații constitutionale, adică apar in procesul instaurării, menținerii și exercitării puterii. Normele juridice care reglementează aceste relații sociale, formează o instituție distinctă a dreptului constituțional, ele găsindu-se înscrise atât în Constițutie cât și în legea...

 • Montesquieu - Separatia puterilor in stat si spiritul legilor

  1. Separarea puterilor în stat Meritul de a fi cercetat pentru prima oară principiul separării puterilor îi revine filosofului și juristului englez John Locke (1632-1704). El a dat prima formulare acestei doctrine, atribuindu-i valoarea unui principiu de organizare a statului. Filosoful englez susținea existența a trei puteri în stat: legislativă, executivă și federativă. În concepția lui Locke, puterea legislativă trebuia să aparțină parlamentului și era considerată puterea supremă deoarece...

 • Analiza comparativa intre principalele forme de guvernamant

  “În sens constituțional, prin formă de guvernământ se înțelege modul de organizare a unui stat în funcție de condițiile specifice de constituire a organelor centrale ale statului, în special a organului care îndeplinește funcția de șef al statului.” Ea este raportată, în principiu, la trăsăturile definitorii ale șefului de stat și la raporturile sale cu puterea legiuitoare. Noțiunea de „formă de guvernământ” are în mod evident o semnificație juridică și ca atare formează obiectul de studiu, a...

 • Criminalitate informatica

  ASPECTE INTRODUCTIVE Evoluția științifică la care asistăm în prezent, explozia informațională din toate domeniile, complexitatea ridicată a anumitor domenii ce prezintă interes pentru știința criminalistică, dar și schimbarea radicală a realităților sociale într-un timp foarte rapid fac dificilă integrarea în spațiul social a unor direcții de cercetare standardizate. Dificultatea rezidă din evoluția foarte rapidă a mijloacelor de operare pe care le folosesc infractorii,din nivelul de...

 • Raspunderea disciplinara

  Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii este o condiție obiectivă, necesară și indispen sabilă desfășurării activității fiecărui angajator. Cerința respectării unei anumite ordini, a unor reguli, care să coordoneze conduita indivizilor, pentru atingerea scopului comun, se impune cu forța evidentă valabilă pentru orice activitate umană desfășurată în colectiv. În virtutea raportului de...

 • Opinie personala asupra Brexitului

  1. Introducere Uniunea Europeană este una dintre cele mai importante uniuni economice și politice din istorie, reunind un număr de 28 de state. Acest număr ar putea să scadă în curând la 27 de state, întrucât Regatul unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a votat prin referendum ieșirea din structura supranațională a Uniunii. Referendumul asupra menținerii Regatului Unit în Uniunea Europeană, care a avut loc la 23 iunie 2016, a primit denumirea prescurtată și omnicunoscută de „Brexit”...

 • Principiile dreptului vamal

  1. CONCEPTUL, ORIGINEA ȘI ESENȚA PRINCIPIILOR DREPTULUI Termenul de principiu își are originea în grecescul arhe care desemnează acțiunea de a conduce, dar și mișcarea de a începe. Substantivul arhon înseamnă ceea ce stă de conducător, de căpetenie, pe cînd arheic este începutul, temei logic al lucrurilor. Latinii au tradus din greaca veche verbul arhe cu principium, ceea ce înseamnă început, prim (ar), temei [III, 53, p.119]. Din latină principium își păstrează intact rădăcina în română...

 • Contractul de concesiune

  1. GENERALITĂȚI PRIVIND CONTRACTUL DE CONCESIUNE 1.1 Evoluția istorică a contractului de concesiune Ideea concesionării unui bun public apare încă în Antichitate, în dreptul public roman, dar fundamentele instituției concesionării pentru bunurile private se regăsesc în Evul Mediu. Concesiunile “bunurilor domeniului public” în Evul Mediu, erau surse de venituri pentru monarhi și mijloace de luptă politică, modalități de răsplătire a loialității. În secolul XX, în perioada interbelică, prin...

 • Onorariile avocatiale

  Etica ca sistem de principii și valori influențează numeroase domenii de activitate , fiind de netăgăduit importanța respectării principiilor sistematizate de aceasta. Plecând de la premisa încorporării acestor noțiuni de etică în exercitarea unor domenii de activitate putem afirma că la baza exercitării profesiilor juridice se găsesc numeroase principii de valoare. În prezenta lucrare vom proceda la o analiză punctuală a aplicării principiilor eticiiîn exercitarea profesiei de avocat ,...

 • Interzicerea taxelor vamale la nivelul Uniunii Europene

  1. Noțiunea de mărfuri Noțiunea de marfă nu este explicată de tratatul constitutiv al Uniunii Europene, astfel încât a fost definită de Curtea de Justiție. În accepțiunea jurisprudențială, prin marfă se înțelege orice bun cu valoare economică transportat peste o frontieră în scopul unei tranzacții comerciale. Este relevantă în acest sens speța Comisia c. Italia, delimitarea noțiunii fiind ocazionată de reglementarea italiană instituind taxarea la export a operelor cu valoare artistică,...

Pagina 3 din 550