Toate documentele din domeniul Drept

 • Omor calificat si uciderea la cererea victimei

  I ABSTRACT This license work is structurated in 4 chapters, each chapter being structured on many sections and subsections. In the first chapter of this license work there were introduced general the right to life, the rules of domestic criminal law and regulations of international criminal law, which protected this. The rules of domestic criminal law and regulations of international criminal law protect the most important of fundamental human rights approved and guaranteed...

 • Cauzele de nulitate ale casatoriei

  CAPITOLUL I INTRODUCERE Căsătoria este uniunea între un bărbat și o femeie, încheiată potrivit dispozițiilor legale, cu scopul de a întemeia o familie, și care este reglementată de normele imperative ale legii. Actul juridic prin care se încheie căsătoria nu poate fi considerat un contract, deoarece în cazul unui contract fiecare parte urmărește un scop diferit pe când în cazul căsătoriei ambele părți urmăresc un scop comun, acela de a întemeia o familie. Se face distincția dintre...

 • Drepturile si indatoririle parintesti

  CAPITOLUL I INTRODUCERE Familia este o formă de relații sociale dintre oamenii legați între ei prin căsătorie sau rudenie. Definirea exactă a noțiunii de familie comportă dificultați determinate, pe de o parte, de faptul că acest fenomen social, familia, constituie obiect de cercetare pentru multiple științe ca : sociologia, dreptul, psihologia, medicina, științele istorice etc., fiecare încercând să surprindă aspectele caracteristice din propriul unghi de vedere, iar pe de altă parte,...

 • Cauzele de nulitate ale casatoriei

  I ABSTRACT As the Roman family was at the centre of the Roman Civilization, the status of women relating to the institution of Marriage needed to be well established in order to bring order to the vast scope of social realities from within the Empire. Comprised of a complex social and juridical set of norms, the status of women within the institution of Marriage instilled life into diverse social realities, from aspects like inheritance law to the role of the female figure in the mystic...

 • Definitia si principiile dreptului civil

  CAPITOLUL I INTRODUCERE Pentru studentul în drept, dreptul civil este, cel puțin la început, o simplă materie de studiu, la fel ca oricare alta. Pentru cercetătorul în domeniul dreptului, dreptul civil este o ramură a științelor juridice și, implicit, un obiect al activității sale de cercetare, al cărei primii rezultat este tocmai dezvăluirea înțelesurilor noțiunii de drept civil. Astfel, într-o primă accepțiune, dreptul civil are înțelesul de drept subiectiv, adică înțelesul de putere...

 • Sistemul public de pensii din Romania - Pensiile speciale

  1.Noțiuni introductive Sistemul unitar de pensii publice este prevăzut de Legea nr. 127/2019, privind sistemul public de pensii. Potrivit acestui act normativ, dreptul la asigurări sociale este garantat de stat ( art. 1), iar sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale se organizează și funcționează având ca principii de bază: a) principiul unicității, potrivit căruia statul organizează și garantează sistemul public de pensii, bazat pe aceleași norme de drept pentru...

 • Prevederile aplicabile obligatiei legale de intretinere in noul cod civil

  INTRODUCERE De-a lungul timpului, obligația de întreținere a făcut obiectul diferitelor studii și cercetări, precum și numeroaselor reglementări în legislație. De la bun început trebuie subliniat faptul că există mai multe categorii de persoane care au nevoie de întreținere, și aici putem exemplifica vârstnicii, așa cum este definită această categorie în Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice , precum și de copiii minori, așa cum aceștia sunt definiți în Legea...

 • Institutia raspunderii contractuale in materia civila

  INTRODUCERE Contractul, ca izvor de drepturi și obligații, este actul juridic cu cele mai frecvente și importante consecințe pentru activitatea de zi cu zi. Acesta reprezintă „legea cuvântului dat” de fiecare dintre părți și premisa răspunderii contractuale a celui vinovat de nerespectarea lui. Această lucrare de disertație este concepută în patru capitole care vor încerca să ofere o analiză doctrinară și jurisprudențială a instituției juridice a răspunderii civile contractuale, prin...

 • Spete - Drept Privat Roman, invamamant la distanta

  SPEȚA I. În anul 50 î.Hr., fiul cavalerului Marcus(pater familias), Sabinus, administrând un peculium, dă în chirie lui Brasus, peregrin obișnuit, o casă la Mediolanum, pentru o perioadă de 1 an, începând cu a 5-a zi din luna ianuarie, urmând ca suma totală de plată, în cuantum de 100 desesterți, să fie plătită în 4 tranșe. Prima la mutarea în casă (5 ianuarie 40 de sesterți), iar celelalte plăți, în cuantum de 20 desesterți fiecare, la interval de 4 luni, ultima plată având ca...

 • Principii de baza ale administratiei publice locale

  Constituția României în art. 119 prevede că administrația publică din unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiul autonomiei locale și pe cel al descentralizării serviciilor publice. Legea administrației publice locale nr. 69/1991 a fost adoptată înainte de intrarea în vigoare a noii Constituții a României. În art. 1 al legii, în varianta inițială, se precizează că administrația publică din unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe patru principii și anume:...

 • Teoria Relatiilor Internationale - Perestroika si Glasnost

  1. Contextul istoric și importanța temei alese Ca și alte secole, secolul XX se termină înainte de termenul calendaristic. Se încheie la sfârșitul anilor '80, lăsând anii '90 unei perioade total diferite de profilul său, aparținând mai degrabă și constituind puntea spre secolul și mileniul deschis de anul 2000. Linia despărțitoare o procură un eveniment epocal: destrămarea URSS, după șapte decenii de existență și de copleșitoare prezență în treburile lumii. Se încheie Războiul rece care...

 • Temeiurile de dizolvare a persoanelor juridice cu scop lucrativ

  I. Dizolvarea persoanei juridice.Precizări prealabile. Incetarea activită ii unei persoane ț juridice impune parcurgerea a două faze: dizolvarea și lichidarea. Dizolvarea se reglementează de art. 86 - 89 din Codul civil și intervine la o anumită dată de la care persoana juridică nu mai poate contracta prin activitatea obișnuită, iar lichidarea este o procedură de durată care se deschide imediat după dizolvare și pe parcursul căreia se săvîrșesc un șir de operațiuni juridice. Faza...

 • Drept procesual penal

  Acțiunea penală este mijlocul prin intermediul căruia se realizează tragerea la răspundere penală și pedepsirea celui vinovat de săvârșirea unei infracțiuni. Actul prin care se pornește acțiunea penală împotriva cuiva, se numește act de inculpare. Ordonanța procurorului sau rechizitoriul sunt cele mai uzuale acte de inculpare. Obiectul acțiunii penale îl constituie tragerea la răspundere penală a infractorului. Acțiunea penală se exercită în tot cursul procesului penal. Subiectul activ...

 • Regimul juridic de protectie si conservare a rezervatiei biosferei Delta Dunarii

  I. NOȚIUNI GENERALE Delta Dunării este cea mai mare și mai puțin afectată zonă umedă a Europei, constituind o regiune de importanță internațională. Ea este în același timp deosebit de fragilă, mediul deltaic fiind supus în ultimele decenii unei degradări grave, ca urmare a supradezvoltării navigației, exploatării neraționale a resurselor piscicole, agriculturii și operațiunilor de regularizare, poluării sub diferite forme. Într-o asemenea situație, în ultimii ani s-au adoptat o serie de...

 • Criminalul si criminalitatea

  Criminalul Asa cum am vazut, crima este inainte de toate un fapt uman si de aceea orice crima presupune existenta unui criminal. In general, termenul de criminal este folosit in acelasi inteles cu termenii de infractor si delicvent fara a se face vreo distinctie intre cei doi termini. Trebuie spus insa ca in criminologie notiunea de criminal are o semnificatie proprie, motiv pentru care se impun anumite precizari, astfel: - In sens general, infractorul sau delicventul este persoana care a...

Pagina 4 din 561