Toate documentele din domeniul Drept - pagina 4 din 563

Statul - subiect al dreptului internațional public

În sensul sau cel mai larg, dreptul internațional public, reprezintă totalitatea de norme juridice care legiuiește raporturile ce se stabilesc în cadrul comunității internaționale. Societatea internațională este formată, de state ce au suveranitate, care își însușesc în mod nemijlocit anumite drepturi și obligații... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Numirea și admiterea membrilor oficiului consular

Abstract Parcursul și dezvoltarea relațiilor între state s-a concretizat prin apariția oficiilor consulare ca o instituții tampon ce favorizează atât interacțiunea între țări, cât și între cetățeni și țara de origine sau de adopție. Lucrarea trece în retrospectivă progresul relațiilor internaționale și diplomatice... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Principiile stabilirii competențelor și sistemull distribuirii și al exercitării lor în comun între instituțiile Uniunii Europene

Structura sistemului instituțional a suferit diverse modificări, care, în principiu au fost datorate extinderii Uniunii Europene. Aceste modificări s-au concretizat prin tratate ce au contribuit la structura sistemului instituțional de astăzi, printre care exemplific: Tratatul de la Paris, Tratatul de la Roma,... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Determinarea legii aplicabile căsătoriei

Noțiuni preliminare În sens comun, căsătoria constituie pilonul de bază al întemeierii familiei, aceasta oglindind particularitățile sociale, politice ori religioase ale fiecărui stat în parte. Tocmai datorită acestei diversități umane și a creșterii mobilității la nivel global, întâlnim în practică o varietate de... citește mai departe

16 pagini 4 puncte Extras

Etapele execuției cheltuielilor bugetului de stat - analiza acestora, cu precizarea elementelor specifice fiecăreia

ETAPELE PROCESULUI BUGETAR Procesul bugetar este un fenomen economic complex ce se desfășoară etapizat pe baza unor analize și decizii de cea mai mare importantă. Tocmai de aceea, el este îndelung pregătit supus dezbaterilor și în cele din urmă aprobării organului legislativ. Sinteză acestor lucrări laborioase se... citește mai departe

11 pagini 3 puncte Extras Preview

Legitima apărare

Conform Articolului 23 din Constituția Republicii Moldova fiecare om are dreptul la viață și intergritate fizică și psihică, iar statul garantează acest drept fiecărui om în parte. Însă desigurstatul nu poate să garanteze aceste drepturi pe deplin fiecărui om în parte, deaceea au fost organizate anumite căi... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Extras Preview

Tratatul de la Maastricht

Construcția europeană a fost una din marile provocări ale sec. XX. După ce Europa a fost focarul unor mari civilizații, dar și teatrul de desfășurare a unor războaie devastatoare, europenii au înțeles în sfârșit că singura garanție a securității colective este o organizare supranațională. Această organizare socială... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Riscul întemeiat

A risca, adică a comite fapte în speranța unui final pozitiv în lipsa unei experiențe anterioare de comitere a unor astfel de fapte, este un element normal și necesar al activității vitale a oricărui organism social. Din acest punct de vedere, faptele, însoțite de risc, la fel ca și consecințele formal negative... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Împăcarea părților

Introducere Conform art.109 Cod penal RM: (1) Împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii penale pentru o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă, iar în cazul minorilor, și pentru o infracțiune gravă infracțiuni prevăzute la capitolele II - VI, la art.264 alin.(1) din Partea specială, precum și în cazurile... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecințele condamnării

Alături de prescripția executării pedepsei și amnistia după condamnare, grațierea reprezintă o cauză de înlăturare sau modificare a executării pedepsei. Cauzele de înlăturare sau modificare a executării pedepsei nu afectează existența răspunderii penale, ci fac numai ca pedeapsa să nu fie executată sau să fie... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Cooperarea pe plan internațional în domeniul protecției mediului

Protejarea mediului este esențială pentru calitatea vieții generațiilor prezente și viitoare. Provocarea actuală este reprezentată de combinarea protecției mediului cu creșterea economică continuă într-o manieră care să fie sustenabilă. Gestionarea si administrarea problemelor de mediu la nivel mondial au presupus... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Colocviu Practică de Specialitate - Procuror

”În orice societate, autoritatea judecătorească, judecătorii și procurorii au competențe pe care nicio altă autoritate constituțională sau publică nu le are. În orice societate vor exista conflicte, care trebuie rezolvate într-o manieră echilibrată și rezonabilă. Acest obiectiv poate fi realizat de profesioniști... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Violența în familie

I. Violența în familie art. 199 NCP : (1) Dacă faptele prevăzute în art. 188,art. 189 și art. 193-195 sunt săvârșite asupra unui membru de familie, maximul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime. (2) În cazul infracțiunilor prevăzute în art. 193 și art. 196 săvârșite asupra unui membru de... citește mai departe

36 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Arestul la domiciliu

DISPOZITII GENERALE: Masurile de preventie sunt institutii de drept procesual penal cu caracter de constrangere prin care inculpatul este impiedicat sa intreprinda anumite activitati care s-ar rasfrange negativ asupra desfasurarii procesului penal sau asupra atingerii scopului acestuia. Potrivit legii, masurile... citește mai departe

15 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Minoritatea făptuitorului - Cauză de neimputabilitate

I. Considerații generale privind răspunderea penală a minorilor Pe parcursul existenței sale, persoana fizică nu urmează o traiectorie caracterizată prin predictibilitate, ci urmează o linie de dezvoltare inițial ascendentă, ulterior descendentă și parcurge etape distincte cu particularități biopshihofizice... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview