Toate documentele din domeniul Drept

 • Protectia internationala a drepturilor omului

  Unitatea de învățare I. Drepturile omului în sistemul Organizației Națiunilor Unite Titlul unității Cuprinsul unității Obiectivele învățării Conținutul unității (sinteze teoretice, exemple) Sarcini de învățare Bibliografie Cuprinsul unității Organizația Națiunilor Unite are un rol deosebit de important în ceea ce privește promovarea internațională a drepturilor, pe de o parte prin adoptarea unor documente esențiale în materie, iar, pe de altă parte, prin numeroasele organe...

 • Dreptul Proprietatii Intelectuale - Autoritatea vamala in cazul protejarii drepturilor de proprietate intelectuala-

  Drepturile de proprietate intelectuală Acestea, sunt drepturi juridice care au ca scop protejarea creațiilor minții umane, acestea includ o gamă largă de domenii de creativitate, precum desenele și diferite tipuri de expresie artistică, invențiile, aceste drepturi joacă un rol primordial în multe domenii comerciale, cum ar fi mărcile și secretele comerciale. Protejarea proprietății intelectuale are mai multe beneficii: În primul rând, protejează o invenție, de exemplu când este creat un...

 • Acordul de recunoastere a vinovatiei procedura

  INTRODUCERE În ceea ce privește acordul de recunoaștere al vinovăției, în prezenta lucrare vor fi analizați pașii procedurali ce trebuie parcurși de la momentul inițierii acordului și până la la momentul pronunțării unei hotărâri definitive, punându-se în vedere limitele competențelor organelor judiciare în cadrul acestui instrument de justiție negociată. În aceeași notă, lucrarea va pune accent pe ipotezele în care poate fi admis acordul, dar și situațiilor în care instanțele...

 • Infractiunile de coruptie in general

  Introducere Corupția este unssubiect constant dezbătuttîn mass-media, auzim deeea la radio sau la TV. Citimddespre ea peiinternet, în ziare, în reviste sau cărți. Știm căiacest fenomen a contaminat aproape fiecare stat din lume. De-a lungullanilor s-a extins subbdiferite forme și a devenit foarte greu de combătut. Corupția este unlfenomen care paraziteazălorice domeniu funcțional și este un inamic al eticii. Acest fenomenleste prezent și în România. Deșilexistă încercări delcombatere a...

 • Amanarea aplicarii pedepsei

  I. Noțiune Amânarea aplicării pedepsei reprezintă posibilitatea acordată judecătorului de a stabili o pedeapsă individuală unei persoane care a comis o infracțiune pentru care, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, se poate amâna până la împlinirea termenului de supraveghere. Termenul amânare apare ca relativ impropriu , deoarece în limbajul obișnuit acesta ar avea accepțiunea de prorogare, respectiv de aplicare și, implicit, de punere a pedepsei în executare la un moment...

 • Societatile de capital

  Societatile de captaluri se constituie dintr-un numar mare de asociati, implus de nevoile acoperirii capitatului social, fara sa prezinte interes calitatile personale ale asociatilor. Elementul essential il reprezinta cota de capital investita de asociat. Intra in aceasta categorie: societatea pe actiuni si societatea in comandita pe actiuni. Ca si in cazul societatilor de persoane, constituirea societatii cu raspundere limitata se bazeaza pe increderea si calitatile asociatilor. Acest fapt...

 • Leasing financiar vs Leasing operational

  Rezumat: Prezenta lucrare își propune să demonstreze care este cea mai bună variantă de leasing și daunele interese cu privire la acesta, în legătură cu limitarea răspunderii utilizatorului în contractul de leasing, prin modificarea O.G.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing. Modernizarea întreprinderilor a ridicat totdeauna probleme financiare deosebite, căpătând valențe noi în ajunul celui de-al doilea război mondial, în legătura cu necesitatea de a înlocui...

 • Parlamentul European

  INTRODUCERE Parlamentul European reprezintă organul legislativ al edificiului european. Apartiția acestei instituții vitale Uniunii Europene s-a înrădăcinat în concepția colectivă o dată cu dorința edificării unei uniuni care să înglobeze popoarele care s-au înrădăcinat pe bătrânul continent. Celebrul scriitor Victor Hugo a enunțat, la congresul de pace de la Paris din 1849, faptul că: “va veni ziua aceea când vom trăi ca cele două grupări imense Statele Unite ale Americii și Statele Unite...

 • Articolul 101 din tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE)

  Introducere Una din cheile succesului integrării economice europene a constituit-o existența, încă de la începutul construcției comunitare a unei politici comune în domeniul concurenței. Această politică continuă să fie o condiție necesară pentru existența Pieței Interne Unice ce asigură libera circulație a bunurilor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor. Libera concurență între firme favorizează inovația, reduce costurile de producție, crește eficiența economică și în consecință,...

 • Cercetarea la fata locului si reconstituirea

  NOȚIUNEA DE CERCETARE LA FAȚA LOCULUI Cercetarea la fața locului, asemenea celorlalte acte sau activități de investigare a faptelor penale se efectuează în strictă conformitate cu reglementările referitoare la acest procedeu probator. Astfel, potrivit art. 192 alin. (1) din Codul de Procedură Penală, cercetarea la fața locului se dispune motivat de către organul de urmărire penală, iar în cursul judecății de către instanța de judecată, dacă este necesară constatarea sau clarificarea unor...

 • Dreptul muncii

  Munca se poate desfășura în cadrul unor diverse categorii de raporturi juridice, și anume: a) civile (întemeiate pe un contract de mandat sau de antrepriză ori, formulat generic, pe un contract de prestări de servicii); b) de muncă (întemeiate pe un contract individual de muncă - salariații și cooperatorii, pe un contract de drept administrativ - funcționarii publici ori, generic, pe un contract de drept public - magistrații, demnitarii). Dintr o altă perspectivă, munca se poate desfășura:...

 • Feudalismul

  Dupa o indelungata perioada de trecere ce a durat din secolul al III-lea pana in secolului al X-lea, pe teritoriul patriei noastre, a aparut oranduirea feudala care a reprezentat o treapta mai inalta in dezvoltarea societatii. In dezvoltarea ei, oranduirea feudala a parcurs trei perioade: a) cea a feudalismului timpuriu, intre secolele IX - XIV cand s-au format si cristalizat relatiile feudale; b) perioada feudalismului dezvoltat, care dureaza pana la mijlocul secolului al XVIII - lea;...

 • Ocrotirea minorului si a bolnavului psihic

  OCROTIREA MINORULUI, A BOLNAVULUI PSIHIC PRIN INTERDICȚIA JUDECĂTOREASCĂ ȘI A PERSOANEI FIZICE PRIN CURATELĂ I. Capacitatea civilă a persoanei fizice. 1. Aspecte generale. Personalitatea juridică este acea aptitudine generală de a avea drepturi subiective civile și obligații corelative și de a le exercita. Personalitaea juridică este unică, adică una singură pentru fiecare subiect de drept; o parte a capacității juridice este capacitatea civilă . Capacitatea civilă aparține orcărei...

 • Contractul de leasing

  Leasing-ul a apărut pentru prima dată în Statele Unite ale Americii, ca mai apoi, treptat, să pătrundă și în alte țări, îndeosebi în Europa. Leasing-ul a fost determinat în apariția sa de cauze obiective. Astfel, în S.U.A., în Marea Britanie și în alte țări erau întâmpinate greutăți în finanțarea afacerilor, ca urmare a rigidității formelor și procedeelor existente. Oamenii de afaceri simțeau nevoia dotării societăților lor comerciale cu echipamente moderne, în condițiile în care utilajele...

 • Contractul de transport maritim

  Transportul este o activitate care a apărut odată cu existența omului. Limitele fizice ale organismului uman în privința distanțelor ce puteau fi parcurse pe jos și a cantității de bunuri ce puteau fi transportate, au determinat, în timp, descoperirea unei game variate de căi și mijloace de transport. Toate activitățile omului sunt legate de transport. Semnificația economică poate fi cel mai bine apreciată dacă se urmăresc câteva direcții importante și puternic interconectate. Acestea sunt:...

Pagina 5 din 565