Toate documentele din domeniul Drept - pagina 5 din 563

Administrarea probelor

În vederea constatării existenței faptelor, a împrejurărilor de fapt, cât și a vinovăției făptuitorului, organele judiciare desfășoară o activitate complexă de identificare și strângere a probelor prin intermediul mijloacelor de probă. Articolul 63 alin. (1) definește proba ca fiind orice element de fapt care... citește mai departe

10 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Contencios administrativ

CAPITOLUL I Noțiunea și rolul contenciosului administrativ în apărarea drepturilor fundamentale ale omului și cetățeanului Dreptul în general se grupează pe ramuri distincte în funcție de obiectul de reglementare. Studiul administrației publice ca și dreptul administrativ de altfel ocupă un loc primordial în... citește mai departe

36 pagini Gratis Extras Preview

Modelul european de control al constituționalității legilor

1. Bianca Selejan-Guțan, Drept constituțional și instituții politice, vol. I, editura Hamangiu 2015 2. Tudor Drăganu, Drept constituțional și instituții politice. 3. Tratat elementar, vol. I., Editura Lumina Lex, București, 1998; 4. Ioan Muraru, Curtea Constituțională a României,Editura Albatros, București,... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Delimitarea aplicării dreptului pe coordonatele timp spațiu și persoane

1. Conceptul de normă juridică Norma juridică sau regula de drept reprezintă o prescripție juridică adresată conduitei umane. Este celula de bază a dreptului cu ajutorul căreia se stabilește modelul de comportament și conține pretențiile și exigențele societății față de conduita membrilor săi în cadrul relațiilor... citește mai departe

22 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Izvoarele formale ale dreptului român

Izvoarele de drept sunt întelese în trei sensuri, mai exact în sens general, material și formal. La modul general, când vorbim despre izvoare de drept ne referim de fapt la izvoare documentare ale dreptului. O alta formă pe care o poate îmbrăca un izvor de drept este cea materială, ea reprezentând factorii externi... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Extras Preview

Bolnavul psihic în oglinda justiției sociale

INTRODUCERE Pentru a face față profesiei de asistent social, m-am pregătit timp de 4 ani în cadrul Universității Pitești , dar pentru a lucra ca asistent Social în cadrul Centrului de Sănăte Mintala a fost o adevărată provocare. Toți anii ce au urmat au insemnat pentru mine o interacțiune directă cu toate formele... citește mai departe

63 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Drepturi fundamentale

Pentru definirea drepturilor fundamentale cetățenești este necesar de ținut cont că acestea sunt drepturi subiective, esențiale pentru cetățeni, și datorită importanței lor sunt înscrise în acte deosebite, cum ar fi în Constituții. Drepturile fundamentale sunt acele drepturi subiective ale cetățenilor, esențiale... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Extras Preview

Dreptul consumatorului

Introducere: Dreptul consumatorului s-a afirmat prima dată în Statele Unite odata cu Amiscarea lui Ralph Nader împotriva producătorilor de mașini. Acesta a apărut cu scopul de a proteja consumatorul in legătura sa cu producătorii. La început în România masurile legislative erau nesigure și abia după ce a fost... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Dreptul Familiei - Adopția

Introducere Adopția este actul juridic prin care un copil provenit din familii cu situații precare sub aspect material sau moral ori din părinți necunoscuți este preluat de o altă familie, nouă. Adopția este o masura specială de protecție a copilului, prin care se creează o legătură de filiație între adoptator si... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza comparată a procedurii extrădării pasive în raport cu procedura executării în România a unui mandat european de arestare

În condițiile în care criminalitatea internațională a căpătat, odată cu deschiderea frontierelor, o amploare din ce în ce mai mare, cooperarea și implicit asistența judiciară internațională în materie penală, constituie mijloace eficiente de a răspunde acestui fenomen îngrijorător. România a fost și continuă să... citește mai departe

15 pagini 3 puncte Extras Preview

Dreptul proprietății intelectuale

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL DE AUTOR Noțiune Instituția dreptului de autor, astfel cum este reglementată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, modificată și completată1, se referă la protecția operelor litarare, artistice sau științifice și a creatorilor... citește mai departe

36 pagini Gratis Extras Preview

Status civitatis (Cetatenia)

Secțiunea I. Poziția juridică a cetățenilor romani A doua mare diviziune a persoanelor, în funcție de cetățenie( status civitatis), împarte oamenii în cetățeni( cives romani) și necetățeni( latini și preregrini). Cetățenii romani erau singurii care beneficiau plenar de drepturile publice și private ( jus civile)... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Extras Preview

Noțiunile fundamentale și istoricul dreptului succesoral roman

1.Noțiunile fundamentale ale dreptului succesoral Prin succesiune sau moștenire se înțelege transmiterea patrimoniului unei persoane decedate la una sau mai multe persoane în viață. Persoana decedată, al cărei patrimoniu se transmite, se numește de cujus, o prescurtare a expresiei de cujus succesione agitur( aceea... citește mai departe

12 pagini 3 puncte Extras Preview

Abuzul în serviciu

Capitolul I Aspecte generale și comune ale infracțiunilor de serviciu sau în legătură cu serviciul Autorii Codului Penal au cuprins în Titlul VI al părții speciale, infracțiunile care aduc atingere unor activitați de interes public sau altor infracțiuni reglementate de lege. Caracteristic infracțiunilor incluse... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Protecția copilului în legislația română și internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecționare la care a ajuns în prezent protecția ființei umane - atât pe plan mondial, cât și în Europa, este, fără îndoială, rezultatul parcurgerii mai multor etape, din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre. Astfel, încă din timpurile străvechi și parcurgând întreaga istorie a... citește mai departe

51 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview
''