Toate documentele din domeniul Drept

 • Dreptul Transporturilor

  1. Aspecte generale privind activitatea de transport. 1.1. Obiectul, importanta si organizarea activitatii de transport Parte esentiala a activitatii economice, activitatea de transport consta în acele actiuni prin care se organizeaza si se realizeaza deplasarea calatorilor si marfurilor în spatiu si timp. Prin sistemul national de transport se realizeaza legatura între productie si consum si în general satisfacerea necesitatilor materiale si spirituale ale societatii. Prin urmare,...

 • Introducere In drept

  1. Definitie : Dreptul consta în ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii asigurate si garantate de stat reguli al caror scop îl constituie organizarea si disciplinarea comportamentului uman în cadrul relational uman cum si înfaptuirea acestui comportament într-un climat specific manifestarii coexistentei drepturilor esentiale ale omului si libertatilor lui cu justitia sociala. Ceea ce este caracteristic normelor de drept consta tocmai în faptul ca respectarea si aplicarea...

 • Identificarea Criminalistica a Armelor de Foc

  Armele de foc au aparut pentru prima data în Europa la începutul secolului al XIV- lea, odata cu utilizarea pulberii explozive, cunoscuta sub numele de praf de pusca. Elementul esential în evolutia armelor de foc a fost perfectionarea sistemului de aprindere si declansare. De-a lungul secolelor sunt cunoscute urmatoarele etape în evolutia armelor portative: armele cu fitil, cu cremene si rotita, cu capsa si cu percutie. Acest ultim sistem este folosit si în prezent. Primele arme de foc...

 • Confiscarea

  CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE PRIVIND CONFISCAREA BUNURILOR Ordonanta Guvernului nr.2/12 iulie 2001, privind regimul juridic al contraventiilor aprobata si modificata prin Legea nr180 din 11 aprilie 2002 constituie legea cadru prin care se stabilesc principiile si regulile procedurale generale ce se aplica în toate cazurile când s-a savârsit o contraventie. Conform acestei ordonante contraventia e fapta savârsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata ca atare prin lege, ordonanta,...

 • Bugetul UE

  Bugetul Uniunii Europene 1. Notiuni introductive privind Uniunea Europeana 1.1 Premisele aparitiei Comunitatilor Europene. În decembrie 1945 s-au pus bazele unei noi ordini monetare prin Tratatul de la Bretton Woods, iar în 1947 a aparut GATT. La 19 septembrie 1946, primul – ministru englez Winton Churchill a prezentat opiniile sale privind viitorul Europei dupa cel de-al doilea razboi mondial, afirmând necesitatea construirii Statelor Unite ale Europei. Ideea unei Europe unite nu era...

 • Consumul de Droguri

  1. INTRODUCERE Abuzurile de droguri, prin lege, sunt interzise publicului larg. Majoritatea tarilor restrâng uzul câtorva droguri recreationale, ceea ce este legal si nu variaza în limite largi. Pozitia legala în orice tara va depinde de atitudinile istorice si culturale fata de drogul respectiv, si în multe tari este o chestiune de continua controversa. În Marea Britanie aproape toate drogurile care afecteaza creierul sau schimba dispozitia sunt controlate, cu exceptia alcoolului....

 • Discriminarea in Raporturile Juridice

  1. Notiuni introductive Printre obiectivele fundamentale ale Organizatiei Internationale a Muncii se afla si acela al combaterii discriminarii, întemeiata pe orice criteriu si asigurarea egalitatii de sanse si tratament pentru toti salariatii. în legislatia noastra potrivit art. 2 alin. l din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 (aprobata si modificata prin Legea nr. 48/2002) si modificata prin Ordonanta nr. 77/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/ 2000 privind...

 • Elemente de Drept

  1. Sensurile si etimologia termenului 1.1 Sensul filozofic si juridic al termenului “drept” Dreptul este un fenomen deosebit de complex si dinamic, un fenomen social aflat în permanenta evolutie, ce poarta amprenta epocilor istorice pe care le traverseaza, dar si a particularitatilor spirituale ale popoarelor carora le apartine. Datorita complexitatii si importantei sale, dreptul a constituit înca de la aparitia sa obiect de cercetare si de reflectie pentru gândirea umana. De-a lungul...

 • Teoria Generala a Dreptului

  Cunoasterea cât mai deplina si cât mai exacta a realitatii interioare si a celei înconjuratoare constituie o preocupare constanta a fiintei umane. Atunci când aceasta cunoastere duce la acumularea unui anumit volum de notiuni reunite pe baza unor principii (legitati) fundamentale formînd un sistem unitar de concepte si de judecati (rationamente), respectiv la o teorie închegata, apare stiintai. Stiinta constituie un ansamblu sistematic si unitar de cunostinte veridice despre realitatea...

 • Bancruta Frauduloasa

  Falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor societatii sau arondarea unei parti din activul societatii, înfatisarea de datorii inexistente sau prevederea în registrele societatii a unui alt act sau bilant, a unei sume nedatorate constituie o modalitate a infractiunii de bancruta frauduloasa prevazuta si pedepsita în Legea societatilor comerciale. În aceasta forma nu este necesara existenta falimentului declarat, dar trebuie constatata o stare de nesolvabilitate comerciala a firmei,...

 • Jurisprudenta

  Constitutie, dispozitiile acestora urmând a se aplica numai cu privire la bunurile prevazute în art. 135 alin. (4) din Constitutie, bunuri ce fac obiectul exclusiv al proprietatii publice. Curtea Constitutionala, dec. nr. 36 din 27 aprilie 1994, M.Of. nr. 36 din 17 februarie 1995; vezi si dec. nr. 115 din 16 noiembrie 1994 Dispozitia „cu exceptia cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului”, prevazuta la art. 213 alin. (2) C. pen., este neconstitutionala. Curtea...

 • Curtea Europeana a Drepturilor Omului Cazul Albina

  Hotarârea din 28 aprilie 2005 în cauza Albina împotriva României (Cererea nr. 57808/00) (definitiva la 28 iulie 2005) În cauza Albina împotriva României, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Sectia a III-a), statuând în cadrul unei camere formata din: domnii B.M. ZUPAN I , presedinte; L. CAFLISCH, C. BÎRSAN, doamnele M. TSATSA-NIKOLOVSKA, R. JAEGER, domnii E. MYJER, DAVID THÓR BJÖRGVINSSON, judecatori Si de domnul . V. BERGER, grefier de sectie dupa ce a deliberat în camera de...

 • Dreptul Familiei

  Sectiunea 1 - Notiunea de familie Definirea exacta a notiunii de familie comporta, indiscutabil, dificultati determinate, pe de-o parte, de faptul ca acest fenomen social, familia, constituie obiect de cercetare pentru multiple stiinte ca: sociologia, dreptul, psihologia, medicina, stiintele istorice etc., fiecare încercând sa surprinda aspectele caracteristice din propriul unghi de vedere, iar, pe de alta parte, fiindca însusi legiuitorul nu este consecvent, dând, astfel cum vom arata...

 • Curtea Europeana a Drepturilor Omului

  1. Curtea Europeana a Drepturilor Omului: un instrument multifunctional dr. Bart Punt (Olanda) Originile Conventiei si impactul acesteia în Europa de Est Aceasta Conventie a fost semnata la Roma în data de 4 noiembrie 1950 si a intrat în vigoare în anul 1953. Preambulul acestei Conventii se refera la Declaratia Drepturilor Omului din 1948 a Organizatiei Natiunilor Unite, care – asa cum îi sugereaza si numele – nu este decât o declaratie, în sensul ca nu are nici un efect juridic pentru ca...

 • Introducere in Istoria Dreptului 1

  1) Responsabilitatea ministeriala consta în contrasemnarea tuturor actelor ministrilor de catre seful statului (monarh, presedinte)? 2) Raspundeti daca afirmatia este corecta : Notiunea de “proprietate devalmasa” a obstei satesti nu este o proprietate indivizibila MULTIPLE CHOICE 1) Învoielile între parti (contractele) îmbracau în dreptul dac forma: 1 juramântului 2 tablitelor cerate 3 întelegerii cu martori 2) Actul cu valoare de contract încheiat în societatea medievala româneasca...

Pagina 552 din 565