Toate documentele din domeniul Drept - pagina 6 din 563

Reținerea - masura preventivă privativă de libertate

Măsurile procesuale sunt mijloace de privațiune ori de constrângere pe care legea le pune la dispoziția organelor judiciare și prin care se asigură normala desfășurare a procesului penal. Cu alte cuvinte, ori de câte ori starea de libertate a învinuitului sau inculpatului ar îngreuna sau produce eventuale deficiențe... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Profilul psihologic al Vitoriei Lipan

REZUMAT Personajul princial al operei ”Baltagul”, Vitoria Lipan, după cum bine știm este un personaj complex din toate punctele de vedere. Fiind un personaj complex aceasta trece prin anumite etape astfel conturându-se profilul acesteia. Așadar, într-o scurtă analiză psihologică a gândurilor și sentimentelor putem... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Desfășurarea urmăririi penale

1. Noțiunea desfășurării urmării penale ________________________________________ Desfășurarea urmăririi penale presupune efectuarea tuturor actelor procesuale și procedurale necesare pentru realizarea obiectului urmăririi, motiv pentru care majoritatea activităților se concentrează în jurul strîngerii și... citește mai departe

9 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Reațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeana

Introducere Relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană au fost formal lansate odată cu semnarea la 28 noiembrie 1994 a Acordului de Cooperare și Parteneriat, care a intrat în vigoare la 1 iulie 1998. În prezent UE și RM dezvoltă o relație din ce în ce mai strânsă, aceasta mergând dincolo de cooperare,... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Caracteristica generală componentei de infracțiune

I. Introducere Infracțiunea este o acțiune ilegală, o faptă ce prezintă un pericol social sporită și constă în săvîrșirea cu vinovăție a unei abateri de la legea penală, care este sancționată de lege. Infracțiunea este singurul temei pentru răspundearea penală. Conform Codului Penal al Republicii Moldova:... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dreptul de proprietate privată în dreptul român față de dreptul contemporan

Capitolul 1. Proprietatea în dreptul roman În dreptul roman proprietatea desemna dreptul care aparținea unei persoane de a se folosi de un lucru (utendi), de a-i culege fructele (fruendi) și de a dispune de acel lucru (abutendi) în limitele legii. Dreptul de proprietate era denumit de romani dominium ex jure... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Alegerea și atribuțiile președintelui Turciei

Introducere Republica Turcia (limba turcă: Türkiye)Ltspkr.pngTürkiye Cumhuriyeti este o țară întinsă pe două continente. 97% din suprafața țării se află în Asia de Sud-Vest (peninsula Anatolia) și 3% în Europa (peninsula Balcanică). Turcia are granițe cu opt țări: Grecia și Bulgaria la nord-vest; Georgia, Armenia... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Numirea și admiterea membrilor Oficiului Consular

REZUMAT: Lucrarea își propune o prezentare a aspectele relevante privind numirea și admiterea membrilor oficiului consular în conformitate cu realitățile contemporane, potrivit practicii internaționale și în limitele admise de normele și principiile dreptului internațional. Abstract: The paper aims to present the... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Conspect dreptul muncii

1. Dreptul muncii. Noțiune și obiect - munca și forța de muncă - munca prestată în afara (A) și în cadrul (B) unor raporturi juridice de muncă Dreptul muncii= este acea ramură de a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează relațiie individuale și colective de muncă,... citește mai departe

61 pagini Gratis Extras Preview

Conspect drept succesoral

-SUCCESIUNI- Moștenirea = transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă. FELURILE MOȘTENIRII: 1. legală= transmisiunea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii la persoanele, în ordinea și în cotele determinate de lege. intervine atunci când... citește mai departe

31 pagini Gratis Extras Preview

Efectele tratatelor asupra parților

Conform definitiilor date tratatului se poate concluziona că acesta constituie unul din instrumentele principale ale relatiilor internationale si principalul izvor al drepturilor si obligatiilor statelor semnatare, el fiind actul juridic ce exprimă acordul de vointă liber consimtit intervenit intre state ori alte... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Comerțul electronic

a) Comerțul electronic. Soluții din practica judiciară. Pentru marea majoritate, termenul “comerț electronic” reprezintă efectuarea cumpărăturilor online, în World Wide Web. Totuși, comerțul electronic (Electronic Commerce sau E-Commerce) este mai mult decât procesul de cumpărare/vânzare de produse și servicii.... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Preview

Jura obligationumm

1. Definiție Obligațiile fac parte integrantă din jus rerum, deoarece pentru romani acestea sunt doar niște varietăți ale drepturilor cu privire la bunuri( res, rei), rostul lor fiind acela de a produce o modificare în structura patrimoniului unei persoane. Definițiile și clasificările obligațiilor au reprezentat... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Individualizarea persoanei fizice prin domiciliu

Cap. I Introducere Normele juridice reglementează statutul legal al omului în calitatea sa de persoană, căreia îi aparține orice drept. În viața juridică, oamenii apar în raporturile dintre ei, ca titulari de drepturi și purtători de obligații, fie individual, - când vorbim de persoana fizică, fie organizat - în... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Tipuri de discurs juridic - Discursul juridic persuasiv - Pledoaria

Introducere În actul de justiție, procesul de comunicare în cadrul căruia se formulează și se transmite dicursul juridic este complex. El presupune o diversitate de competențe, o adecvare situațională și stilistică. Competențele profesionale includ cunoștințe de specialitate, dar și de cultură juridică, de cultură... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview
''