Toate documentele din domeniul Drept

 • Contractul de leasing

  Leasing-ul a apărut pentru prima dată în Statele Unite ale Americii, ca mai apoi, treptat, să pătrundă și în alte țări, îndeosebi în Europa. Leasing-ul a fost determinat în apariția sa de cauze obiective. Astfel, în S.U.A., în Marea Britanie și în alte țări erau întâmpinate greutăți în finanțarea afacerilor, ca urmare a rigidității formelor și procedeelor existente. Oamenii de afaceri simțeau nevoia dotării societăților lor comerciale cu echipamente moderne, în condițiile în care utilajele...

 • Contractul de transport maritim

  Transportul este o activitate care a apărut odată cu existența omului. Limitele fizice ale organismului uman în privința distanțelor ce puteau fi parcurse pe jos și a cantității de bunuri ce puteau fi transportate, au determinat, în timp, descoperirea unei game variate de căi și mijloace de transport. Toate activitățile omului sunt legate de transport. Semnificația economică poate fi cel mai bine apreciată dacă se urmăresc câteva direcții importante și puternic interconectate. Acestea sunt:...

 • Brevetul de inventie

  Invenția este definită în dicționarul explicativ al limbii române ca fiind o rezolvare sau realizare tehnică dintr-un domeniu al cunoașterii care prezintă noutate și progres față de stadiul cunoscut până atunci. Ca și celelalte drepturi de autor, și drepturile asupra invenției sunt recunoscute și apărate pe teritoriul României prin eliberarea unui titlu de protecție de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, în condițiile prevăzute de Legea nr. 64/1991. Brevetul de invenție aparține...

 • Cheltuielile bugetare

  Introducere Bugetul de stat reprezintă o categorie fundamentală a științelor finanțelor. Sub aspectul său juridic bugetul reprezintă un act prin care sunt prevăzute și autorizate veniturile și cheltuielile anuale ale statului. Bugetul de stat prevede și autorizează în formă legislativă cheltuielile și resursele statului, având caracter obligatoriu fiind supus aprobarii Parlamentului. Ca document oficial, bugetul de stat evidențiază nivelul aprobat al cheltuielilor ce se vor efectua în...

 • Protectia consumatorului

  a. Dreptul consumatorilor la o protecție din partea statului - protecția drep- turilor consumatorilor de către stat se realizează prin: - elaborarea și promovarea la nivel de stat a politicii în domeniul protecției drepturilor consumatorilor; - elaborarea și aprobarea legilor și altor acte normative în domeniu; - prin organizarea și exercitarea controlului și supravegherii de stat asupra respectării legislației în domeniu, precum și a cerințelor prescrise sau declarate referitor la...

 • Protectia consumatorilor - Prestarea serviciilor

  1. Introducere O categorie larga de definitii date conceptului de prestare de serviciu pun accent pe faptul ca producția de servicii are ca rezultat un produs care nu are existenta de sine statatoare. De exemplu, Asociatia Americana de Marketing defineste serviciile ca: activitate oferita de vanzare, care produce avantaje si satisfactii fara a antrena un schimb fizic sub forma unui bun. Ambiguitatea care se reproseaza acestei definitii provine din faptul ca o serie de servicii nemateriale se...

 • Falsificarea de monede

  Considerații generale privind infracțiunile de fals. Înainte de a putea discuta despre infracțiunea de falsificare de monede, așa cum este prevăzută în art. 310 din actualul Cod penal, este necesară o prezentare evolutivă a conceptului. Înfracțiunile de fals, în general, au suferit modificări prin introducerea noului Cod penal datorită nevoii de a transpune în dreptul intern dispozițiile Deziciei- cadru nr. 2000/383/JAI a Consiliului Uniunii Europene , privind întărirea, prin sancțiuni...

 • Penal

  Norma Obiectul juridic Obiectul material Subiectii Latura obiectiva Latura subiectiva Formele Sanctiune Art. 188 Cp. -prin incriminarea omorului se protejeaza viata individului; -pentru existent acestuia trebuie ca fapta sa se fi comis asupra unei personae in viata; -este reprezentat de corpul persoanei Subiectul activ: orice persoana. Participatia penala poate fi in toate formele ei. (pag 10) Subiectul pasiv: orice persoana a carei viata a fost surimata. Regula: persoana trebuie sa fie...

 • Neexecutarea si efectele neexecutarii contractului de comert international

  Introducere 1. Actualitatea cercetării și gradul de investigație a problemei Problema recunoașterii pe teritoriul Republicii Moldova a hotărârilor arbitrale pronunțate de instanțe străine cunoaște în ultimii ani noi dimensiuni datorate fenomenului globalizării. Diversificarea relațiilor juridice dintre diferite persoane fizice sau juridice care provin din jurisdicții diferite ridică noi provocări în materie, unul dintre cele mai serioase obstacole în procedura de executare a hotărârilor...

 • Extradarea cetatenilor RM

  I.. Introducere Creșterea semni ficativă a nivelului criminalității după cel de Al Doilea Război Mondial și proliferarea formelor de criminalitate organizată pe teritoriul mai multor state, înlesnite de dezvoltarea mijloacelor rapide de transport și de inten sificarea turismului internațional, au determinat o reacție de solidaritate din partea statelor pentru combaterea acestui fenomen. Totodată, dezvol tarea rapidă a tehnologiei a generat apariția unor noi forme de criminali tate,...

 • Drept adminitrativ

  Capitolul I ADMINISTRATIA PUBLICA, OBIECT CENTRAL DE STUDIU AL DREPTULUI ADMINISTRATIV Sectiunea 1. Consideratii generale privind administratia publica: 1. Definirea unor termeni uzuali; Cuvantul „administratie”, isi are originea in limba latina, „administro-are” semnificand a servi in antiteza cu „ad magistro-are”, care semnifica a dispune, a decide”. In opera lui Caius Iulius Caesar intalnim expresia „ut administarrent ea quae imperasset = trebuie dus la indeplinire ceea ce s-a...

 • Lipsa si retragerea plangerii prealabile

  În dreptul penal român, lipsa și retragerea plângerii prealabile sunt considerate drept cauze care înlătură răspunderea penală, iar în dreptul procesual penal, lipsa și retragerea plângerii prealabile sunt reglementate ca și cauze care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale. I. Aspecte generale privind plângerea penală Săvârșirea unei infracțiuni presupune tragerea la răspundere penală a infractorului. Acesta este un drept al statului de a trage la răspundere penală pe...

 • Contractul de antrepriza

  ARGUMENTUL LUCRĂRII Prin „drept” se înțelege totalitate normelor juridice adoptate de organele statului în scopul reglementării relațiilor dintre persoane, în cadrul societății, astfel, dreptul este definit în raport cu obiectul său, cu relațiile sociale supuse reglementării, alcătuind un ansamblu de reguli juridice (legi, decrete, decizii etc), care guvernează conduita oamenilor și asigură exercitarea drepturilor acestora. Un contract reprezintă acordul dintre două sau mai multe părți de a...

 • Dreptul uniunii europene

  UNIUNEA EUROPEANA Uniunea Europeană (UE) este o uniune politică și economică a 27 de state membre situate în principal în Europa. UE a dezvoltat o piață unică internă printr-un sistem standardizat de legi care se aplică în toate statele membre. Politicile UE vizează asigurarea liberei circulații a persoanelor, bunurilor, serviciilor și capitalurilor în cadrul pieței interne, adoptarea legislației în domeniul justiției și afacerilor interne și menținerea unor politici comune privind...

 • Garantiile generale ale respectarii dreptului la un proces echitabil - principiul contradictorialitatii

  I . INTRODUCERE Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, elaborată în cadrul Consiliului Europei, deschisă pentru semnare la Roma, la 4 noiembrie 1950, a intrat în vigoare în septembrie 1953. În spiritul autorilor săi, este vorba de luarea primelor măsuri menite să asigure garantarea colectivă a unora din drepturile enumerate în Declarația universală a drepturilor omului din 1948. Convenția consacră, pe de o parte, o serie de drepturi și libertăți civile și...

Pagina 6 din 565