Toate documentele din domeniul Drept

 • Vulnerabilitati psihologice din perspectiva fortei probante a marturiei si martorului

  I. Cadru general Psihologia judiciară are ca obiect studierea nuanțată și aprofundată a trăsăturilor ființei umane implicată în drama judiciară, propunându-și sa ofere științelor juridice premisele interpretării corecte a conduitelor umane cu finalitate criminogenă. Necesitatea studierii acestei discipline în contextul dreptului se justifică prin aceea că „înainte de a fi existat raporturile de drept, în societate s-au dezvoltat raporturi naturale, interumane, cu conținut și motivație...

 • Principiile descentralizarii, autonomiei locale si deconcentrarii serviciilor publice

  Principiile descentralizării, autonomiei locale și deconcentrării serviciilor publice 1. Administratia publica Definim administrația publică ca fiind ansamblul activităților desfășurate de către autoritățile administrației publice centrale, locale, precum și de către alte structuri prevăzute de lege care, în regim de putere publică, organizează și execută în concret legile, în vederea satisfacerii interesului public. Activitatea administrației publice se poate devfini prin 3 tipuri de...

 • Urmele de maini si picioare

  I: URMELE. CONSIDERAȚII PRELIMINARII A. Scurt istoric al apariției noțiunii de urmă în criminalistică. Prin activitațile desfășurate în timp si spatiu, prin mișcări de natură fizică, omul lasă în locul respectiv modificări diverse fată de situația inițială, care se păstreză în timp. Pornind de la aceste transformări, de la anumite aspecte caracteristice ale trensformărilor spatiului inițial, putem reconstitui in mod logic tabloul dinamic al faptei. În știința criminalsticii urmele ocupă...

 • Codul deontologic al medicilor raportat la problema avortului

  Introducere De-a lungul timpului, avortul privit ca o problemă de interes social a reprezentat permanent o controversă. Acest fenomen a luat amploare din momentul în care avortul a devenit o tehnică aprobată legal și efectuată de către medici, concretizându-se efectiv într-un act medical. Avortul, privit ca o dezbatere socială continuă, pune în balanță atât factori legați de ordin legal, medical, etic, religios, cât și factori legați de efectele pe care le are asupra grupurilor de persoane,...

 • Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (T.F.U.E.) - dreptul de stabilire

  Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (T.F.U.E) este versiunea consolidată a Tratatului de instituire a Comunității Europene, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Lisabona . La rândul său, Tratatul de instituire a Comunității Europene este versiunea Tratatului de instituire a Comunității Economice Europene semnat la Roma, pe data de 25 martie 1957, astfel cum a fost modificat succesiv, prin Tratatele de la Maastricht (1992),...

 • Opera de codificare din timpul lui Alexandru Ioan Cuza - Codul civil si Codul penal

  ASPECTE GENERALE: După plebicit și adoptarea Statutului dezvoltator s-a putut trece la înfăptuirea principalelor reforme. Deosebit de importante prin conținutul său au fost legile cu privire la organizarea judecătorească, cum a fost Legea pentru înființarea Curții de Casație și Justiție, din 24 ianuarie 1861. Potrivit ei se înființează o singură Curte de Casație și Justiție pentru întregul Stat al României. Curtea se compunea din 3 președinți și 22 de consilieri, fiind împărțită în 3...

 • Agentia Europeana pentru Drepturi Fundamentale

  Motivarea alegerii temei Tema proiectului meu este denumită Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi fundamentale. Motivul alegerii acestei teme derivă din dorința de documentare în legatură cu acest subiect, deoarece este unul extrem de important, atât la nivelul Uniunii Europene, al statelor membre, implicit și al României. Obiectivele Agenției Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (F.R.A.) Având în vedere acest lucru, subiectele abordate reprezintă teme extrem de importante și...

 • Achizitiile publice in Republica Moldova joaca un rol tot mai important in economie

  Achizițiile publice în Republica Moldova joacă un rol tot mai important în economie. Organizarea unor proceduri de achiziții transparente, nediscriminatorii, competitive și deschise este o condiție indispensabilă pentru servicii și investiții publice de calitate, mediu de afaceri sănătos, competitiv și dezvoltare economică durabilă. Pe lângă faptul că asigură entitățile publice cu bunuri, servicii și lucrări, achizițiile publice trebuie privite ca fiind o pârghie importantă în evaluarea...

 • Regimul parlamentar

  I. Începutul regimului parlamentar Istoria regimului parlamentar, începe in anul 1831 când are loc adoptarea Regulamentelor Organice, în Țara Româneasca (1831),în Moldova (1832). Regulamentele Organice conțineau o serie de prevederi moderne, cu ajutorul cărora au fost puse bazele regimului parlamentar(chiar dacă membrii adunării erau exclusiv boieri) și au introdus principiul separării puterilor în stat. Rusia (puterea protectoare a Principatelor Române) recunoaște necesitatea de a oferii...

 • Drept comercial

  1. Notiunea, obiectul si definitia dreptului comercial Notiunea de comert este folosita in mai multe sensuri: - sens etimologic: provine din cuvantul latin „comercium” care reprezinta justapunere a cuvintelor „cu” si „mertz”, care inseamna „cu marfa”, adica operatiuni cu marfuri. - sens economic: apare ca o activitate al carei scop este schimbul si circulatia marfurilor de la producator la consumator. - sens juridic: notiunea are un sens mai larg decat sensul economic al acestuia,...

 • Opera lui Cesare Beccaria - Despre infractiuni si pedepse

  Introducere Apariția lui Cesare Beccaria în istoria științelor juridice nu s-a produs pe un teren arid. Numeroasele preocupări în domeniul filozofiei dreptului din perioada Renașterii (Nicolo Machiavelli în Italia, Jean Bodin în Franța, B. Spinoza și H.Grotius în Olanda, J. Locke și Th.Hobbes în Anglia, Althusius și Pufendorf în Germania) și apoi cele din epoca modernă (J.J.Rousseau, Ch. Montesquieu, Leibnitz, Kant, Fichte, Schelling, Hegel) au atras atenția asupra necesității de a regândi...

 • Migratia din perspectiva pactului international de la Maarakech

  1. Migrația internațională O componentă importantă a fenomenului demografic, care exercită influență nemijlocită asupra forței de muncă și, totodată, o caracteristică fundamentală a populației zilelor noastre, o reprezintă mișcarea populației, deplasarea ei dintr-un loc in altul. Acest drept a fost recunoscut de mai bine de 50 de ani, odată cu adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, care stipulează faptul că orice persoană are dreptul să se mute și să trăiască in interiorul...

 • Administratia publica centrala in Vechiul Regat 1866-1918

  1. Administrația publică centrală În funcție de întinderea teritorială, administrația publică centrală desemna acele organe administrative a căror competență se întindea pe întreg teritoriul țării. Aceste organe aveau în vedere guvernul, ministerele și alte servicii publice autonome sau aflate în subordinea ministerelor, localizate în capitală. În acest înțeles, administrația centrală se opunea reprezentanților guvernului la nivel local - prefecți, subprefecți, primari, notari, a căror...

 • Scrutinul de lista si scrutinul uninominal

  Sistemul electoral Relațiile sociale care privesc alegerea prin vot a deputaților, senatorilor, șefului de stat și autorităților locale sunt reglementate de dreptul constituțional, deoarece prin conținutul lor sunt relații constitutionale, adică apar in procesul instaurării, menținerii și exercitării puterii. Normele juridice care reglementează aceste relații sociale, formează o instituție distinctă a dreptului constituțional, ele găsindu-se înscrise atât în Constițutie cât și în legea...

 • Montesquieu - Separatia puterilor in stat si spiritul legilor

  1. Separarea puterilor în stat Meritul de a fi cercetat pentru prima oară principiul separării puterilor îi revine filosofului și juristului englez John Locke (1632-1704). El a dat prima formulare acestei doctrine, atribuindu-i valoarea unui principiu de organizare a statului. Filosoful englez susținea existența a trei puteri în stat: legislativă, executivă și federativă. În concepția lui Locke, puterea legislativă trebuia să aparțină parlamentului și era considerată puterea supremă deoarece...

Pagina 6 din 554