Toate documentele din domeniul Drept

 • Caracteristica bugetului de stat al Republica Moldova

  Introducere Bugetul de Stat al Republicii Moldova constituie principala componentă a sistemului bugetar de care depinde toată activitatea statului. Deasemenea, bugetul de Stat reprezintă o parte integrate a științelor finanțelor , care este foarte abordată și studiată de specialiști înalt calificați în acest domeniu.[5] Bugetul de Stat este pregătit de către Guvernul Republicii Moldova prin legea bugetară anuală - lege anuală prin care Parlamentul aprobă bugetul de stat, care cuprinde...

 • Cercetarea la fata locului

  INTRODUCERE Cercetarea la fața locului este una dintre cele mai importante activități care se desfășoară de către organele judiciare în vederea realizării scopului procesului penal. Legiuitorul român reglementează cercetarea la fața locului în cadrul art. 129 din Codul de Procedură Penală, ca fiind activitatea desfășurată de către organul de urmărire penală sau instanța de judecată, atunci când este necesar să se facă constatări cu privire la situația locului săvârșirii infracțiunii, să se...

 • Criminalistica

  Noțiuni generale Cercetarea urmelor de incendii si de explozii este o activitate dificilă, deoarece în aceste situații devin prioritare acțiunile și măsurile de salvare a victimelor, dar și restrângerea pe cât posibil a pagubelor și înlăturarea pericolelor de extindere a dezastrului. Dificultățile devin și mai mari atunci când exploziile sunt urmate de incendii, deoarece se distrug un număr foarte important de urme pe baza cărora se poate stabii cauza incendiului și identificarea...

 • Sanctiunile in dreptul penal

  Dicționarul Explicativ al Limbii Române definește sancțiunea ca fiind o „măsură de constrângere cu rol educativ, aplicată ca o consecință a neexecutării unei obligații”. În sens penal, sancțiunile penale sunt acele măsuri de constrângere și de reeducare prevăzute în legea penală, aplicate persoanelor care au săvârșit fapte incriminate de această lege. Sunt sancțiuni, potrivit Legea nr. 286/2009 privind noul Cod Penal: - pedepsele (art. 53-106); - măsurile de siguranță (art. 107-112); -...

 • Drept constitutional

  Scurt Istoric : Impărțirea naturală a Peninsulei Iberice nu este de la vest spre est, ci de la sud spre nord, separând cultura și climatul atlantic de cel mediteranean. Totuși, Portugalia cu granițele aproape stabilite în secolul al XIII-lea, este una dintre cele mai vechi națiuni din Europa. A descoperit și a pierdut un imperiu, și-a abandonat și și-a recâștigat autonomia, iar de la revoluția din 1974, care a pus capăt perioadelor dictatoriale, și-a format noi legături cu fostele sale...

 • Falsuri in pasapoarte si metode de descoperire

  În ultima perioadă de timp, falsurile în documentele de trecere a frontierei au devenit tot mai sofisticate, datorită măsurilor de siguranță, de un nivel superior, luate de majoritatea statelor la confecționarea documentelor de identitate și în special a celor pentru trecerea frontierei. Se remarcă în prezent, falsurile totale de pașapoarte, confecționate la un înalt nivel, apropiate foarte mult de cele originale. S-a presupus că integrarea fotografiei în fila pașaportului, prin diferite...

 • Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui

  1.DEFINIȚIE Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui este acea operațiune de înlocuire a lor sau a unuia dintre ele, la cererea unei persoane, a celui interesat, cu un alt nume sau prenume printr-o dispoziție administrativă sau după ce a fost parcursă o anumită procedura administrativă. Numele unei persoane cuprinde numele de familie si prenumele.Numele de familie se dobandeste prin efectul filiatiei si se schimba de drept prin modificarea intervenita in statutul civil al persoanei...

 • Drept international privat

  Curs 1 DIP DIP - materie multidisciplinara - Este o ramura distincta a dreptului in Romania avand o specificitate proprie si unica in codul sistemului de drept national DIP mai este si sub numele de drept conflictual sau dreptul conflictelor, intelegand prin aceasta atat conflictele de legi cat si conflictele de jursidictie. In afara de aspectele introductive stiinta DIP se afla si la conditia juridical a strainului si la cetatenie.La acestea se mai adauga si procesul civil international...

 • Dreptul afacerilor

  În sens larg, romanii au definit dreptul ca obligația de a trăi onest, de a da fiecăruia ceea ce i se cuvine, de a nu dăuna altei persoane. Astfel, în limbajul obișnuit, termenul ,,drept” desemnează o valoare fundamental a societății, un ansamblu de reguli de conduit cu rol de stabilire a ceea ce este just sau injust, un mijloc de realizare a dreptății și echității . În sens juridic, termenul ,,drept” desemnează totalitatea regulilor de conduită emise de puterea publică, reguli a căror...

 • Notiunea, structura si temeiul aparitiei, modificarii si stingerii raporturilor juridice de drept fiscal

  1.Introducere Constituția Republicii Moldova statuează că „cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile publice”, în consecință, taxele și impozitele țin de realitatea cotidiană, iar importanța și procesul constituirii unor fonduri comune afectează întreaga societate. Dreptul fiscal, ca ramură a dreptului public, reglementează raporturile juridice care apar în procesul colectării și administrării impozitelor și taxelor de la persoanele fizice sau...

 • Tacticile si metodele investigativ-operative in combaterea coruptiei

  INTRODUCERE “ Caci cu cinstea nici un bine nu se aseamană” ( Învățăturile lui Neagoie Basarab ) La momentul dat, societatea este afectată, într-o mare măsură, de criminalitate. Dintre toate tipurile de criminalitate, corupția are actualmente, cea mai negativă influență asupra societății, fiind un obstacol major în dezvoltarea ei. Fenomenul corupției a existat din cele mai vechi timpuri constituind, pînă în prezent, o stare de abatere de la moralitate, de la datorie. Una din prioritățile...

 • Luarea si darea de mita - Infractiuni de coruptie savirsite in domeniul afacerilor

  INTRODUCERE Actualitatea temei investigate În condițiile în care Republica Moldova ține o poziție solidară față de cursul strategic spre integrare europeană, justiția, ca valoare socială, trebuie să urmeze acest vector în strînsă legătură cu valorile universale, concentrate prioritar pe ideea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei. Anumite experiențe ne demonstrează că pentru realizarea cu succes a aspirațiilor de integrare, nu este suficientă doar simpla...

 • Infractiunile de coruptie

  INTRODUCERE “ Caci cu cinstea nici un bine nu se aseamană” ( Învățăturile lui Neagoie Basarab ) Actualitatea temei cercetate. La momentul dat, societatea este afectată, într-o mare măsură, de criminalitate . Dintre toate tipurile de criminalitate, corupția are actualmente, cea mai negativă influență asupra societății, fiind un obstacol major în dezvoltarea ei. Fenomenul corupției a existat din cele mai vechi timpuri constituind, pînă în prezent, o stare de abatere de la moralitate, de la...

 • Transnistria

  1.Introducere 1.1. Proveniența istorică a poporului transnistrean Pentru a putea aborda acest subiect în toată complexitatea sa,v-om recurge la istoria acestui teritoriu,apariția și dezvoltarea sa,precum și proveniența și apartenența în diferite perioade la diferite mari puteri al platoului politic european. Istoria acestui teritoriu datează din perioada medievală.Potrivit unor surse istorice,pe la 1150 este atestat în analele rusești poporul,probabil slavo-român al Bolohovenilor,care...

 • Statul si dreptul

  1. INTRODUCERE In sens juridic, notiunea de 'drept' poate fi analizata in sensuri variate intrucat dreptul este, in primul rand, un fenomen sociologic cu o structura complexa si o fizionomie aparte care intruchipeaza, in gradul cel mai inalt posibil, viata juridica a unei societati umane (sistemul juridic). In al doilea rand, termenul de 'drept' concretizeaza acea componenta a sistemului normelor sociale care grupeaza reglementarile a caror respectare obligatorie este asigurata, la nevoie,...

Pagina 7 din 550