Toate documentele din domeniul Drept - pagina 7 din 563

Avocatul poporului și funcțiile lui în democrația românească actuală

I. Introducere Avocatul Poporului este o instituție centrală de stat românească. Este echivalentul instituției ombudsmanul european, instituție de origine suedeză (1766). În alte țări este cunoscută sub alte denumiri, precum: comisar parlamentar, apărător al poporului, apărător public, mediator public, procuror... citește mai departe

11 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Corelația dreptului penal cu dreptul civil

I. Introducere - Noțiuni generale Dintre toate elementele care definesc universul existenței dreptului, norma de drept este cea care se regăsește, în cea mai mare măsură, în organizarea vieții într-o comunitate. În sens strict tehnic, restrâns dreptul este privit ca o știință (un ansamblu de principii, concepte,... citește mai departe

18 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Răspunderea patrimonială a salariaților

Răspunderea patrimonială reprezintă una din importantele instituții juridice ale dreptului muncii, fiind o formă de răspundere juridică foarte des întâlnită având în vedere caracterul oneros al raporturilor juridice de muncă. Plecând de la dispozițiile legale care reglementează răspunderea patrimonială, în... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Preview

Abuzul de poziție dominantă

1. Noțiunea de poziție dominantă Una dintre condițiile de bază pentru existența unei economii de piață funcționale, alături de libertatea de mișcare a bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalului, o reprezintă un mediu concurențial nedistorsionat. Într-o economie de piață funcțională, respectarea normelor... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Transportul aerian

1.Concept și reglementare legală Dreptul transporturilor reprezintă ansamblul de norme juridice care reglementează totalitatea activităților profesionale organizată de orice tipuri de transportatori, cu vehiculele corespunzătoare , în vederea deplasării în condiții legale de persoane sau de bunuri. Astfel având... citește mai departe

10 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Reformele de stat și drept în timpul domniei lui Cuza

I. Introducere- Scurt istoric, originea, studiile, familia domnitorului Cuza Alexandru Ioan Cuza se naște pe 20 martie 1820 la Bârlad, fiind fiul ispravnicului Ioan Cuza și al Sultanei (sau Soltana) , primele studii urmându-le la pensionul condus de francezul Victor Cuenin din Iași, unde îi are colegi pe Mihail... citește mai departe

13 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Codul Silvic, legătura cauzală în dreptul mediului

I. Introducere. Noțiunea de mediu, noțiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur (doctor honoris causa al Universității de Ecologie din București în 2011) , cunoaște nenumărate semnificații și este folosită cu înțelesuri mai mult sau mai puțin diferite în numeroasele medii ale societății umane. Pentru... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Rolul instanțelor judecătorești în apărarea drepturilor Omului în Republica Moldova

INTRODUCERE Oamenilor, chiar de la apariția lor, conștient sau inconștient, le-a fost caracteristica tendința de a cunoaște cât mai mult, de a se realiza și de a obține cît mai multe libertați și drepturi. Societatea a tins sa se afirme prin dobândirea de cunoștinte, obținând astfel posibilitatea de a se debarasa... citește mai departe

15 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Luarea de mită și darea de mită

Sumar : Prevenirea și combaterea faptelor de corupție, promovarea standardelor de etică și integritate, trebuie să reprezinte unul dintre cele mai importante obiective ale justiției pentru realizarea unui climat juridic menit să orienteze societatea civilă și politică către noi căi de progres economic și social.... citește mai departe

15 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Sistemul legislativ și elementele lui structurale

1. Introducere Actualitatea subiectului abordat este evidentă prin faptul că orice student de la Facultatea de Drept are nevoie de a cunoaște legislația, sistemul legislativ fiind o totalitate a tuturor actelor normativ - juridice care sunt în vigoare într-un stat, amplasate într-o anumită consecutivitate logică.... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Restangerea unor Drepturi și Libertăți în contextul Pandemiei Covid-19

Listă de abrevieri - PE - Parlamentul European; - CE - Comisia Europeană - UE - Uniunea Europeană; - AUE - Actul Unic European; - TUE - Tratatul privind Uniunea Europeană; - TFUE - Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene; - CEDO - Curtea Europeană a Drepturilor Omului; - CJUE - Curtea de Justiție a... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

OSCE și Drepturile Omului

Listă de abrevieri - CSCE - Conferința pentru Securitate și Cooperare în Euopa; - OSCE - Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa; - CPC - Centrul de Prevenire a Conflictelor; - BIDDO - Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului; - ODIHR - Office for Democratic Institucions and Human... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Drept

1.1. Introducere Istoria fascinantă a unui petic de pământ de câteva hectare, hărăzit de mama natură cu mai puține daruri decât nenumărate alte locuri, care a devenit caput mundi, capitala lumii pentru mai multe secole ale Antichității, și a lăsat patrimoniului universal un tezaur de instituții juridice care... citește mai departe

147 pagini Gratis Extras Preview

Punerea sub învinuire și înaintarea acuzării

I. Condițiile și temeiurile punerii sub învinuire și înaintare a acuzării în contextul legislației RM Întrebarea referitoare la condițiile și temeiurile punerii sub învinuire și înaintare a acuzării este cercetată insuficient în literatura de specialitate. În mare parte, chestiunea privind condițiile învinuirii s-a... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Curtea penală internaționala - Rolul și valoarea activităților acesteia

INTRODUCERE Curtea Penală Internațională este o instituție de o importanță deosebită în materia unor grave încălcări ale drepturilor omului dar și ale dreptului internațional. Amintim că în data de 14 martie 2012 Curtea Penală Internațională a decis prima sa hotărâre într-o cauză judecată de această instituție.... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview