Toate documentele din domeniul Drept

 • Dreptul Uniunii Europene I

  ELEMENTE INTRODUCTIVE SI DELIMITARI CONCEPTUALE NOTIUNI DE DIP Organizatiile internationale sunt: nonguvernamentale (partile nu sunt state) sau interguvernamentale (partile sunt state). ELEMENTELE CONSTITUTIVE ale unei organizatii internationale interguvernamentale: - Partile (state): cel putin 3. - Acord de vointa liber si neviciat. - Act constitutiv/nascator al organizatiei, indiferent de denumirea sa. Prin actul constitutiv sunt exprimate: 1. Scopul si obiectivul organizatiei 2....

 • Drept Administrativ II

  Principala forma de activitate a autoritatilor administratiei publice se concretizeaza in adoptarea de acte administrative producatoare de efecte juridice. Spre deosebire de alte institutii fundamentale ale dreptului administrativ, teoria generala a actului administrativ a cunoscut cele mai putine modificari fata de analiza specifica doctrinei postbelice. Ca urmare a adoptarii unor acte normative favorabile cetatenilor (Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,...

 • Introducere in materia dreptului fiscal

  DEFINITIA DREPTULUI FISCAL „Dreptul fiscal este o ramura de drept in aparenta public, in realitate mixt public-privat, care reglementează raporturile juridice care se nasc în procesul administrării impozitelor și taxelor de la persoanele fizice sau juridice care obțin venituri sau dețin bunuri impozabile ori taxabile ori realizează cheltuieli care intră în sfera de aplicare a impozitelor.” „Ansamblul normelor juridice care privesc veniturile fiscale impuse si colectate” CARACTERISTICILE...

 • Institutii politice

  Institutiile sunt forme organizatorice create de oameni in vederea realizarii unor interese sau atingerii unor scopuri.Ele sunt modele de relatii sociale,relativ stabile si permanente. In sens general termenul de institutie isi are originirea in termenii latini de „institutio”= a intemeia,a organiza si in cel de „institutum”=principiu de organizare,asezamant. Sociologul E. Durkheim intelege prin institutie obiceiuri si practici sociale preexistente individului si care se impun in mod...

 • Drept administrativ

  Notiunea de administratie publica este o notiune centrala pentru dreptul administrativ. O problema care s-a ridicat de-a lungul vremii a privit corelatia dintre administratia publica si administratia de stat. S-a pus intrebarea daca este vorba despre notiuni identice, cu aceeasi semnificatie, sau despre notiuni cu semnificatii diferite. Raspunsul la aceasta intrebare trebuie dat prin raportare la perioada in care administratia este analizata. Astfel, din analiza regimurilor constitutionale...

 • Dreptul muncii

  I. Izvoarele dreptului muncii Izvoarele dreptului muncii sunt clasificate în: - izvoare generale (comune oricărei ramuri de drept); - specifice, adică anumite reguli care au valoare normativă numai în dreptul muncii. Referitor la izvoarele generale, acestea se subîmpart în izvoare principale pentru dreptul muncii, adică acele reglementări care stabilesc reguli cu putere de lege, în principal pentru instituțiile specifice dreptului muncii, și izvoare incidente, adică acele norme juridice...

 • Aspecte generale privind cauzele justificative

  Conceptul de cauze justificative și rațiunea de a fi. Textul art. 18 NCP consacră instituția cauzelor justificative, prevăzând că nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă există vreuna dintre cauzele justificative prevăzute de lege. Aceasta înseamnă că o infracțiune poate să nu existe nu numai dacă lipsește una dintre trăsăturile esențiale ale acesteia, dar și atunci când fapta concretă, deși prezintă toate aceste trăsături, este comisă în situații care îi conferă un...

 • Infractiunile de evaziune fiscala

  CAPITOLUL I NOȚIUNE ȘI REGLEMENTARE Secțiunea 1 Noțiunea de evaziune fiscală Aderarea țării noaste la structurile economice comunitare a impus o serie de modificări la nivelul legislației fiscale naționale, în scopul armonizării acesteia cu reglementările europene din domeniu. Modificarea conținutului normativ al unor reglementări deja existente sau introducerea altora noi a vizat, în special legislația privind taxa pe valoare adăugată, deoarece aceasta avea mai mult caracterul unei...

 • The Criminal Trial in Romania

  Introduction Unlike the private lawsuit, the criminal trial has its own legal nature and specific particularities and nature of its own, entailed by the importance of legal relationships it implies. Currently, the trial model that circumscribes the Romanian criminal trial, which is on the verge of a radical change, may be classified in a certain general typology. Establishing the correct legal nature and identifying the specific particularities allows the orientation of the trial type...

 • Actele guvernului Republicii Moldova

  INTRODUCERE Dreptul în general se grupează pe ramuri distincte în funcție de obiectul de reglementare. Studiul administrației publice ca si dreptul administrativ de altfel ocupă ocupă un loc primordial în studiul dreptului. Întelegerea și cunoașterea științifică a oricărei materii este înlesnită de identificarea noțiunilor de bază, prin acesta putându-se descoperi esența fenomenului cercetat. În contextul prezentei lucrări devine deosebit de importantă conturarea mecanismului de control al...

 • Conexiunea arbitraj comercial - insolventa

  Abstract:,, It is well known that insolvency and arbitration, as legal processes, regimes and procedures, are prone to conflict because they pursue or respond to generally different objectives. Because of this if referring to the policies pursued, the main elements to highlight in this paper are: universality, namely the territoriality of the effects of insolvency, the protection of the debtor's patrimony in insolvency through imperative laws, influencing the principle of the autonomy of the...

 • Rolul bancilor centrale in gestionarea crizelor financiare

  Introducere Confruntându-se cu crizele financiare, autoritățile publice, inclusiv cele monetare sunt nevoite să întreprindă măsuri menite să contribuie și să înlăture efectele crizelor concretizate în creșterea semnificativă a neîncrederii în rândul participanților, în perturbații în sectorul economiei reale și altele. Criza succită o amplă și intensă dezbatere cu privire la rolul și responsabilitățile băncilor centrale. În această lucrare am încercat să prezint rolul pe care băncile...

 • Traficul de persoane

  Noțiune. Infracțiunea constă în recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane, în vederea exploatării ei. Potrivit art. 182 din Codul penal, prin exploatarea unei persoane se înțelege: supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forțat; ținerea în stare de scalvie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire; obligarea la practicarea prostituției, la manifestări pornografice în vederea producerii și...

 • Inceperea urmaririi penale si punerea in miscare a actiunii penale

  Introducere Dacă nu poate exista o infracțiune fară incalcarea unei norme de incriminare ( nullum crimen sine lege ), nu poate exista nici pedeapsă fară judecată ( nulla poena sine judicio). În structura tipică a procesului penal distingem trei faze: - urmarirea penală; - judecata; - punerea în executare a hotărârilor penale; Această compartimentare a procesului penal corespunde specificului activităților ce se impun a fi desfășurate în vederea bunei rezolvări a cauzei penale....

 • Vechi si noi in identificarea comportamentului simulat

  Scriitorul irlandez Oscar Wilde spunea că „adevărul pur și simplu este rareori pur și niciodată simplu”. Dezvoltarea capacității de a înțelege și de a face predicții privind comportamentul oamenilor a fost susținută deopotrivă de interese personale imediate, dar și de interese sociale mai generale. Căutarea unor relații clare între unele atribute fizice ale individului și caracteristicile personalității sale își are originea în teorii mai vechi privind relația dintre spirit și corp. Amintim...

Pagina 7 din 552