Toate documentele din domeniul Ecologie

 • Impactul poluarii asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator in judetul Botosani

  Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente străine, numite poluanţi, ca urmare a activităţii omului, şi care provoacă prin natura lor, prin concentraţia în care se găsesc şi prin timpul cât acţionează, efecte nocive asupra sănătăţii, creează disconfort sau împiedică folosirea unor componente ale mediului esenţiale vieţii. Actiunile pentru reducerea poluarii sunt esentiale daca vrem ca viata pe Pamant sa continue. Ele pot fi intreprinse numai de...

 • Analiza ecotoxicologica a probelor de apa

  Introducere Apa are o importanţă deosebită pentru existenţa vieţii. Calitatea apei este o coordonată importantă care depinde de domeniul în care este utilizată apa respectivă. Protecţia apelor de suprafaţă, subterane şi a ecosistemelor acvatice au ca obiectiv menţinerea şi ameliorarea calităţii productivităţii naturale a acestora si evitarea unor efecte negative asupra mediului,sănătăţii umane si a bunurilor materiale. Analiza apei În România apa potabilă este definită și reglementată...

 • Agricultura intensiva

  Cum arată agricultura viitorului: invenţia care a schimbat cursul civilizaţiei a devenit acum dăunătoare “Fără plug" este unul dintre principiile agriculturii conservative, care va înlocui agricultura clasică pe măsură ce seceta se va accentua . Condiţiile climatice dificile din ultimii ani au început să schimbe percepţia fermierilor români asupra agriculturii. Dacă în urmă cu câteva decenii mulţi nici nu puteau să-şi imagineze măcar că se poate semăna direct în mirişte sau că mai...

 • Controlul si prevenirea poluarii atmosferice

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător responsabilitatea privind monitorizarea calităţii aerului înconjurător în România revine autorităţilor pentru protecţia mediului. Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, valorile ținta, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute...

 • Studiu privind influenta poluarii factorilor de mediu asupra produselor agricole

  CAPITOLUL I INTRODUCERE POLUAREA IN LUME ȘI ÎN ROMÂNIA În ultimele decenii, poluarea a devenit o problemă des dezbătută de majoritatea cercetătorilor în domeniu. Problema raportului dintre om şi mediul ambiant nu este nouă. Ea a aparut o dată cu cele dintâi colectivităţi omeneşti, căci omul cu inteligenţa şi spiritul creator care îl definesc, nu s-a mulţumit cu natura aşa cum era ea, ci a pornit cu curaj şi tenacitate la opera de transformare a ei potrivit nevoilor sale. Problema majoră a...

 • Impactul poluarii asupra Pamantului

  ‘’Daca darami treptat peretii casei, vine o zi cand iti cade tavanul in cap” Victor Kernbach Termenul de poluare desemnează orice activitate care, prin ea însăşi sau prin consecinţele sale, aduce modificări echilibrelor biologice, influenţând negativ ecosistemele naturale şi / sau artificiale cu urmări nefaste pentru activitatea economică, starea de sănătate şi confortul speciei umane. Cele mai des întâlnite forme de poluare sunt: poluarea apei, poluarea solului, poluarea aerului. Aceste...

 • Calitatea solului, a erului si apei in judetul Buzau

  Buzău este un județ situat în sud-estul României. Se învecinează la nord-vest cu județele Brașov și Covasna, la vest cu Prahova, la sud cu Ialomița, la est cu Brăila, și la nord-est cu Vrancea. Fig. 1 - Localizarea judetului Buzau Buzău este municipiul de reședință al județului cu același nume, Muntenia, România. Având 115.494 de locuitori la recensământul din 2011, este al optsprezecelea oraș ca populație din România. Orașul se află pe malul drept al râului Buzău, în dreptul ieșirii...

 • Studiu de fezabilitate a investitiei la S.C. Embro S.R.L.

  Într-o accepţiune largă, financiară, noţiunea de investire este sinonimă cu orice acţiune de alocare şi plasare a unui capital în vederea obţinerii unui câştig (schimbarea unei sume prezente, certe pe speranţa obţinerii unor venituri mai mari, dar probabile). Într-un sens restrâns, contabil, investiţia reprezintă o cheltuială efectuată în vederea achiziţionării unor active cu valoare ridicată şi de folosinţă îndelungată. În concepţia modernă a gestiunii financiare a întreprinderii,...

 • Functii-ambalaje

  INTRODUCERE Aerul curat este esenţial pentru sănătatea noastră. Studiile arată că poluarea aerului, cauzată de activităţile industriale şi de traficul rutier, are un impact semnificativ asupra stării de sănătate a populaţiei, mai ales pentru persoanele care locuiesc în zonele urbane, adică pentru aproape 80% dintre europeni. Aerul poluat este cauza unor numeroase tipuri de alergii şi a unor probleme respiratorii grave, precum astmul. În fiecare an, în Europa, gradul de poluare a aerului...

 • Dezvoltare durabila

  Se porneşte de la constatarea că, la sfârşitul primului deceniu al secolului XXI, după o tranziţie prelungită şi traumatizantă la democraţia pluralistă şi economia de piaţă, România mai are de recuperat decalaje considerabile faţă de celelalte state membre ale Uniunii Europene, simultan cu însuşirea şi transpunerea în practică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în contextul globalizării. In data de 12 noiembrie 2008, Guvernul Romaniei, a intrunit o sedinta, unde a dezbatut si...

 • Resurse regenerabile

  Tipurile de surse reginerabile Energia eoliană (Turbinele Euliene) Energia solară (Panourile Fotovoltaice ) Energia apei Energia hidraulică Energia mareelor Energia geotermică Colectoare solare Panourile Fotovoltaice Tipuri : Panouri laminate sticla-sticla Panouri sticla-sticla utilizând rășini aplicate prin turnare Panouri cu strat subțire (CdTe, CIGSSe, CIS, a-Si) pe suprafețe de sticlă sau aplicate ca folie flexibilă Panouri concentrator Colector cu fuorescență- Acest tip...

 • Aspiratoare de frunze

  1.Scopul lucrarii Lucrarea urmareste cunoasterea constructiei si procesului de lucru efectuat de aspiratoarele de frunze. 2.Cerinţe impuse maşinilor (instalaţiilor) Curatarea spatiilor publice de frunze poate deveni destul de obositoare daca se utilizeaza uneltele clasice (matura, grebla, etc.), dar, odata cu timpul, acest proces a devenit mai simplu de facut. Printre instrumentele moderne disponibile, utilizate pentru a scapa de frunze, sunt aspiratoarele de frunze. Un aspirator...

 • Studiul fondului de protectie si productia arboretelor

  INTRODUCERE Din tot învelişul organic al planetei pădurea ocupă un loc aparte, datorită varietăţii atît vegetală cît şi animală. Pădurea este o grupare deasă de arbori care trăiesc în strînsă interdependență între ei şi cu celelalte plante şi animale. Pădurile constituie una din principalele bogăţii naturale, care contribiue la dezvoltarea ţării noastre, atît prin materia primă, masa lemnoasă pe care o furnizează, cît şi prin influenţele favorabile pe care le exercită asupra mediului...

 • Apele uzate si efectele acestora asupra mediului

  Cu globalizarea economiei, majoritatea întreprinderilor comerciale şi industriale au considerat necesar să se concentreze asupra îmbunătăţirii capacităţii lor competitive pentru a supravieţuii. Cerinţa pentru aceste organizaţii pentru a îmbunătăţi eficienţa lor operaţională urmează în mod natural. Organizaţiile cele mai bune sunt nevoite să identifice şi să satisfacă nevoile clienţilor lor pentru a supravieţui; cele care sunt mai puţin eficiente tind să fie achiziţionate sau să dispară de pe...

 • Studii privind poluarea apelor de suprafata in zonele cu activitati petroliere

  1.1 Aspecte generale Apa, componenta esentiala a biosferei, reprezinta circa 1,4 miliarde km³, din care circa 97% este apa marilor si a oceanelor. Materialale sau energia introduse în mediul ambiant sunt numite poluanti atunci cand sunt folosite în concentraţii ce depăsesc anumite limite şi care au efecte dăunatoare asupra sănatătii omului sau produc dezechilibre ecologice. Poluarea apelor este deteminată de următoarele grupe de agenţi: a) poluarea apelor datorată agenţilor biologici...

Pagina 1 din 209