Toate documentele din domeniul Economie

 • Analiza riscului de creditare la o persoana juridica pentru un credit de dezvoltare

  Riscul poate fi definit ca o combinaţie între probabilitatea producerii unui eveniment şi consecinţele sale. Termenul de "risk managment", este un termen relativ nou, domeniul de activitate fiind recunoscut abia prin anii 1929, 1930, când conceptul de risc management şi termenii de referinţă asociaţi au fost defniţi pentru prima dată. Nu credem ca necesitatea dezvoltǎrii acestei ramuri de management a afacerilor a fost direct influenţatǎ de crizele economice ale anilor 30. Însă abia...

 • Creditarea persoanelor fizice la BRD

  În activitatea bancară o importanţă deosebită o are relaţia de încredere care se stabileşte între bancă şi clienţii ei. Când se vorbeşte de încredere se vorbeşte de cinste adică de calitatea şi de performanţa clientului. Obiectivul fundamental al documentelor de sinteză şi al raportului financiar este acela de a oferi informaţii relevante, de încredere, inteligibile şi care se supun principiului comparabilităţii. Fundamentele care stau la baza obţinerii de performanţe ridicate în sistemul...

 • Auditul intern al activitatii de creditare in contextul crizei economice

  În prezent, sistemul bancar este în plină schimbare. Principalul motiv al acestui proces îl reprezintă criza economică actuală, însă există și o serie de alți factori care afectează această schimbare, cum ar fi: inerția şi obişnuința din cadrul organizației, echilibrul dificil între minimizarea riscului şi încetinirea procesului de schimbare, conflictele dintre departamente sau diferite persoane cu răspunderi în cadrul organizației, interesele personale, stresul cauzat de schimbare etc....

 • Finantare credite BCR

  În economia oricărei ţări investiţiile reprezintă fundamentul pentru dezvoltarea economico-socială. Prin investiţii se asigură creşterea gradului de utilizare a resurselor materiale şi de muncă ale societăţii. Este important de subliniat că toate ţările din Europa de Est care au beneficiat de investiţii masive (Ungaria, Cehia, Polonia) au înregistrat o dezvoltare semnificativă a activităţii economice. Cu toate că în prezent economia naţională traversează o perioadă dificilă, în care...

 • Organizarea contabilitatii la Inspectoratul Teritorial de Munca Alba

  Inspecţia Muncii este un organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. Instituţia este înfiinţată şi organizată în baza legii Sediul Inspecţiei Muncii este în Bucureşti iar instituţia are personalitate juridică. Instituţia s-a format prin fuziunea Camerelor de Muncă din cadrul Direcţiilor Generale de Muncă şi Protecţie Socială (DGMPS) cu Inspectoratele Teritoriale pentru Protecţia Muncii. Înfiinţarea Inspecţiei...

 • Studiu privind creditul de investitii la Piraeus Bank

  Importanta creditului in economia de piata dezvoltate este atat de mare si de complexa incat se poate spune ca el a devenit o practica de rutina atat pentru firme, cat si pentru persoanele fizice. Zilnic activitati le economice trec prin filtrul operatiunilor de creditare si aceasta deoarece creditul, este o parte integranta a mecanismului economiei de piata. De la 1850 incoace importanta creditului este in continua crestere, capatand forme si implicatii cu totul speciale in derularea...

 • Tendinte si strategii e-business - Aplicatii, componente si portaluri e-business

  INTRODUCERE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIONALE 1.1. CONTEXTUL SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE. SCURT ISTORIC Încă de la începutul anilor 1990, termenul de “Societate Informaţională” a început să fie utilizat pentru a descrie numeroasele şi variatele schimbări în economie, politică, cultură şi, în general, în ansamblul societăţii, de dezvoltarea rapidă a tehnologiilor moderne de informaţii şi comunicaţii. Semnalată de mai multă vreme, era informaţională ia treptat locul celei industriale şi...

 • S.C. Mesagerul de Bistrita-Nasaud Impex SRL

  Legitimitatea demersului jurnalistic se bazează pe echilibrul dintre drepturile şi îndatoririle presei, în care scop se cuvine a fi amintit unul dintre cele mai temeinice studii privind libertatea presei, realizat de Comisia Regală Britanică a Presei, din care rezultă următoarele: Drepturi: - a publica ştiri şi opinii; - a edita ziare; - a refuza publicarea unor articole; - a participa la adunările publice; - a colecta şi sintetiza informaţii de orice fel; - a transmite publicului mai...

 • Creditarea

  1.1 CREDIT EUROPE BANK in sistemul bancar romanesc Credit Europe Bank (Romania) S.A. este activa pe piaţa romaneasca din Februarie 2000. Banca, in calitate de institutie financiara universala, deserveste toate segmentele economice cu o gama variata de produse si servicii, cum ar fi credite de consum, carduri, conturi de economii, certificate de depozit, credite pentru IMM-uri, finantarea capitalului de lucru, finantarea de proiecte si a comertului international. Credit Europe Bank se...

 • Creditare bancara pe termen scurt

  Evoluţia sistemului bancar românesc în perioada 2005-2006 1.1 Repere importante ale evoluţiei activităţii băncilor româneşti şi ale creditului neguvernamental în perioada 2005-2006 Sistemul bancar actual din România este într-o continuă dezvoltare şi transformare, generate de dezvoltarea mediului economic, de cerinţele unei clientele sporite, cu nevoi in creştere şi diversificare, ceea ce presupune soluţii de finanţare moderne şi flexibile. Această necesitate este satisfăcută de caracterul...

 • Principalele probleme macroeconomice

  Analiza macroeconomică se concentrează asupra economiei naţionale, a elementelor de structură ale acesteia sau asupra economiei mondiale. Fenomenele şi procesele economice sunt rezultatul interacţiunii dintre deciziile milioanelor de agenţi economici (întreprinderi, menaje, administraţii, instituţii financiare etc.) care trebuie să ierarhizeze şi să aleagă din multitudinea de variante pe care le au la dispoziţie pentru cheltuirea (utilizarea) resurselor lor. De asemenea, deciziilor unor...

 • Analiza rentabilitatii

  Sub 1. Noțiunea de rentabilitate, indicatori și metoda lor de calcul Rentabilitatea reprezintă un indicator al eficienţei, care exprimă capacitatea întreprinderii de a câştiga profit. Rentabilitatea se determină ca raportul dintre efectele economice şi financiare obţinute de întreprindere şi eforturile depuse pentru obţinerea acestora. Formula de bază a calculului rentabilităţii este: În practica economică, rentabilitatea poate căpăta diferite forme, după cum se schimbă părţile componente...

 • Specificul metodelor de gestiune logistica a stocurilor in cadrul stocurilor de materii prime

  1) Metoda MRP 1 Primele soluţii informatice de planificare a resurselor organizaţiei (întreprinderii) au apărut la mijlocul anilor ’60, atunci când a fost dezvoltată tehnica MRP, ca metodă de planificare orientată pe reducerea stocurilor de materii prime, materiale şi produse finite. Pe baza acestei tehnici de management au fost proiectate sistemele informatice de tip MRP 1 (Material Requirements Planning), care operau folosind următorii parametri: - Necesarul de fabricat, bazat pe...

 • Banca Centrala Europeana

  Actualitatea temei Cercetarea Băncii Centrale Europene este actuală deoarece are un impact colosal atît asupra Uniunii Europene, cît și la nivel internațional. Banca Centrală Europeană participă atît direct, cît și indirect la majoritatea fluxurilor economice și financiare din lume. Astfel, o studiere riguroasă și complexă este necesară pentru a stabili un vector de dezvoltare și rectificare în viitor. Scopul și obiectivele cercetării Scopul şi obiectivele prezentei lucrări sunt...

 • Analiza categoriilor de preturi in contextul liberei concurente

  Rolul fundamental în mecanismul economiei de schimb şi al liberei iniţiative îl joacă preţurile. Deciziile membrilor societăţii din economia de piaţă se manifestă prin preţuri, care, la rândul lor, se bazează pe norme ale societăţii. Aceasta înseamnă că între diferitele ramuri şi interiorul fiecăreia dintre ele, producţia trebuie organizată şi se realizează cu ajutorul sistemului de preţuri format din interacţiunea a două serii de preţuri, preţuri ale produselor şi preţuri ale resurselor şi...

Pagina 1 din 1244