Toate documentele din domeniul Economie

 • Sistemul economic al Chinei

  1. Prezentare generală Republica Populară Chineză este cea mai mare țară din Asia de est, iar din punct de vedere al numărului e locuitori China este cea mai populată țară din lume, aici concentrându-se aproximativ 19% din populația totală a globului. Cu privire la organizarea administrativă a statului chinez putem enunța că este compusă dintr-un număr de 22 de provincii. Capitala chineză se află la Beijing, iar cel mai întins oraș este Shanghai. Limba oficială vorbită este cea chineză....

 • Situatia financiara a Republicii Moldova in ianuarie - martie 2014

  INTRODUCERE Rezultatele activității economiei naționale se prezintă astfel: - Produsul intern brut în anul 2013 a însumat 99879 milioane lei (prețuri curente de piață), în creștere, în termeni reali, cu 8,9% față de anul 2012, preliminar. - Investițiile în active materiale pe termen lung din contul tuturor surselor de finanțare realizate în economia națională în ianuarie-martie 2014 au fost însușite în valoare de 2169,9 milioane lei (în prețuri curente), din care lucrările de...

 • Analiza indicatorilor economico - financiari pe baza bilantului la SC Raiffeisen Bank SA

  ARGUMENTUL Realitățile actuale ne arată că dezvoltarea economiei de piață și sporirea gradului de complexitate a acesteia necesită asigurarea unei informații economice operative si complete. Astfel de informații economice ne ofera bilanțul contabil și ne ajută să cunoaștem și să controlăm modul de utilizare a resurselor materiale și umane, în vederea luării deciziilor ce se impun. Toate informațiile contabilității rezultate din bilanț constituie suportul analizei acestuia și stau la baza...

 • Recrutarea si selectia personalului in SC Sephora Marinopolulos SA

  ARGUMENT Am ales ca temă de studiu pentru lucrarea mea de atestat „Recrutatea si selecția personalului” deoarece consider personalul ca fiind cea mai importantă parte a unei întreprinderi. Societatea modernă se prezintă ca o rețea de organizații care apar, se dezvolta sau dispar. În aceste condiții, oamenii reprezintă o resursă comună și, totodată, o resursă - cheie, o resursă vitală, a tuturor organizațiilor, care asigură supraviețuirea celelalte, dezvoltarea și succesul competițional al...

 • Contabilizarea taxei pe valoare adaugata la SC Metro Cash & Carry Romania SRL

  ARGUMENT Impactul taxei pe valoarea adăugată asupra economiei a avut loc pentru prima dată în Franța la inițiativa lui Maurice Laure în anul 1954. Ulterior acest impozit indirect a fost introdus și în alte țări din Europe, Asia, Africa și America Latină. Fundamentul introducerii taxei pe valoarea adăugată și-a găsit motivația în substituirea diverselor taxe practicate asupra cifrei de afacerii și folosirea ei ca taxa unica percepută în diferitele stadii ale producției de către producători....

 • Bazele economiei

  CAPITOLUL I ECONOMIA - FORMA A ACȚIUNII UMANE 1.1. Activitatea economică 1.2. Nevoile (trebuințele) economice 1.3. Interesele economice 1.4. Resursele economice 1.5. Producția, repartiția, schimbul și consumul 1.6. Agenții economici 1.1. Activitatea economică Societatea omenească s-a constituit, a existat și există datorită activității oamenilor. Activitatea economică este înainte de toate o activitate umană. Privită ca activitate umană, activitatea economică este o activitate...

 • Politica agricola comuna - Studiu comparativ Romania-Franta

  1. Scurtă prezentare a țărilor Franța este cel mai mai mare stat ca suprafața din Europa Occidentala, cu doua fațade maritime (Oceanul Atlantic și Marea Mediterană), cu o climă temperat-oceanică, un relief variat și o rețea hidrografică densă orientată către oceanul Atlantic. România este un stat situat în sud-estul Europei Centrale, pe cursul inferior al Dunării, la nord de peninsula Balcanică și la țărmul nord-vestic al Mării Negre, cu o climă temperat-continentala de tranziție, un relief...

 • Regiunea Vest

  1. Localizare geografica Regiunea Vest este situată în partea de Vest a României la granița cu Ungaria și Serbia&Muntenegru, fiind alcătuită din patru județe: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Regiunea Vest are următoarele puncte extreme: extremitatea sudică a regiunii se află în localitatea Berzasca, Caraș-Severin - 44ș35'12" latitudine nordică, extremitatea nordică în localitatea Berechiu, Arad - 46ș38' latitudine nordică, extremitatea vestică în localitatea Beba Veche,...

 • Situatiile de criza in Mass-Media

  1. Situația de criză-caracteristici generale Orice organizație se poate confrunta cu o situație de criză, în măsură să pună în pericol funcționarea ei normală și reputația de care se bucură într-o anumită comunitate.Unele crize sunt previzibile și pot fi prevenite, altele nu pot fi bănuite și nu pot fi anticipate în mod corect. Experiența a arătat că, în ciuda tuturor precauțiilor( de ordin tehnic, economic, financiar, educativ) luate pentru stoparea sau controlarea unei crize , ea poate...

 • Implicarea societatii in lupta impotriva coruptiei

  Istoria oferă nenumărate exemple de atitudini adoptate de guverne pentru a lupta împotriva corupției-cu angajamente spectaculoase și eșecuri flagrante. În cazul angajamentului sincer,dar insuficient, elementul care conduce invariabil la eșec este lipsa implicării societății civile. Acolo unde eforturile de combatere a corupției au avut succes,măsurile de reformă au fost susținute de un public exigent,care și-a împuternicit liderii să rezolve problema corupției. În lupta împotriva...

 • Politici antiinflationiste si politici antisomaj

  INTRODUCERE În general, inflația este definită ca o creștere dezordonată a nivelului general al prețurilor, cu precizări suplimentare privind o anumită perioadă de timp (Burda, 1997, Blanchard, 2000), respectiv ca o erodare a puterii de cumpărare a banilor (Walgenbach, 1973). În general conceptualizarea inflației face apel la patru mari izvoare teoretice: - Teoria clasică, reprezentată de David Hume (1751), explică inflația prin creșterea prețurilor cauzată de creșterea ofertei de bani....

 • Evolutia somajului in Romania - Politici antisomaj

  1. Introducere Motivul pentru care am ales să abordăm această tema în proiectul nostru este situația actuală a României, dar și cea a întregii lumi, în care criza generată de noul tip de coronavirus a „oprit” în loc întreaga planetă, afectând nu numai sănătatea populației, dar și sistemul economic. Astfel foarte mulți oameni au rămas fără locuri de muncă peste noapte, iar rata șomajului a atins cote istorice în foarte multe dintre statele lumii. Evoluția economică pozitivă pe ansamblu din...

 • Bugetul public al Frantei

  i.1.f. Comentarii Analizând totalul cheltuielilor bugetare, putem observa o evoluție ascendentă pe toată perioada analizată. Acesta înregistrează un minim de 763,723.0 în anul 2000, evoluând treptat până în anul 2017 când înregistrază valoarea de 1,294,015.0 mil euro. Cele mai mici cheltuieli bugetare au fost înregistrate în anul 2000, pentru servicii publice generale, apărare, ordine publică și siguranță, protecția mediului, amenajarea locuințelor și a comunității, sănătate, recreere,...

 • Semnificatiile vestimentatiei feminine in afaceri

  Introducere Felul în care ne îmbrăcăm ne poate deschide o ușă; competența ne ajută să rămânem în încăpere. Indiferent de domeniul în care oamenii activează, un lucru este cert: modul în care se îmbracă și tipul de vestimentație adoptat la serviciu comunică informații despre ceea ce sunt, dar și despre ceea ce vor să pară că sunt. Motivația alegerii temei de studiu își are originea în curiozitea personală asupra vestimentației feminine de afaceri, a semnificațiilor acesteia, a felului în...

 • Piata asigurarilor non-viata in Romania

  CAPITOLUL I. CARACTERISTICI ALE PIEȚEI ASIGURĂRILOR 1.1. Trăsăturile generale ale piețelor de asigurări și reasigurări Operațiile de asigurare, realizate pe baze contractuale, se desfășoară într-un cadru denumit piața asigurărilor. Aici se întâlnesc cererea de asigurare care vine din partea persoanelor fizice și juridice asigurabile, dornice să încheie diverse tipuri de asigurări, și oferta de asigurare, susținută de organizații specializate, autorizate să funcționeze în acest domeniu și...

Pagina 1 din 1305