Toate documentele din domeniul Economie

 • Operatiunile bursiere si scopurile realizarii lor

  1. Definirea, structura tranzacţiilor bursiere. La modul general, tranzacţia este definita ca o convenţie intre doua sau mai multe părţi,prin care se transmit anumite drepturi, se face un schimb comercial. O tranzacţie bursieră reprezintă o operaţiune comercială având la bază un contract de vânzare-cumpărare de valori mobiliare, în baza căruia se realizează transferul dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare tranzacţionate pe o piaţă reglementată de capital sau în cadrul...

 • McDonalds

  1. Realizați o scurtă introducere a companiei (evoluție, domeniu de activitate, etc) McDonald's Corporation este cel mai mare lanţ de restaurante de tipul fast-food din lume, vânzând cu prioritate hamburgeri, pui, cartofi prăjiţi, amestecuri de băuturi răcoritoare pe bază de lapte (aşa numitele milkshake-uri) şi băuturi carbo-gazoase. Mai recent, a început să ofere şi salate, fructe, snack wraps şi carrot sticks. Afacerea a început în 1940, cu un restaurant deschis de fraţii Dick şi Mac...

 • Plan de reorganizare judiciara

  Capitolul 1 Cadrul legal. Autor. Obiective. Planul de reorganizare este propus Adunarii Creditorilor, in vederea aprobarii, de catre debitoarea Blazer srl Braila prin administrator special, dl.Marian Radoi, in conformitate cu prevederile hotararii adunarii generale a asociatilor Blazer srl din data de 16.03.2016, si are ca temei legal art.132, alin. 1, lit. a si art. 67 alin. 1 lit. g, din Legea 85/2014 privind procedura insolventei. Prin prisma acestor prevederi legale debitorul Blazer...

 • Teoria avantajului absolut

  „Fiecare individ urmăreşete numai avantajul sau, astfel în acest caz, ca şi în multe altele, el este condus de o mână invizibilă, ca să promoveze un scop ce nu face parte din intenţia lui” Adam Smith Teoria comerțului internațional a lui Adam Smith este extinderea concepției sale despre diviziunea muncii. În virtutea ei fiecare țară trebuie să se specializeze în producerea acelor bunuri pentru care are cele mai abundente și ieftine resurse „Dacă o țară străină ne poate furniza bunuri mai...

 • Inventarierea patrimoniului

  Argument Inventarierea patrimoniului reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa tuturor elementelor de activ si de pasiv,cantitativ-valoric sau numai valoric,după caz,în patrimoniul unităţii la data la care aceasta se efectuează. Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de natura activelor,datoriilor şi capitalurilor proprii ale fiecărei entităţi, precum şi a bunurilor şi a valorilor deţinute cu orice titlu, aparţinând...

 • Sistemul de vanzari

  1.1 Analiza organizaţiei și a contextului în care activează SC PIN IMPEX SRL este o firma infiintata in anul 1995 avand sediul social in Iasi si punct de lucru la Neamt. Aceasta firma se ocupa cu comert, avand doua spatii comerciale la punctul de lucru in care are un depozit de materiale de constructii si in celalalt spatiu un minimarket. Nr. crt. Caracteristici Detalii privind caracteristicile 1. Obiect de activitate, forma de organizare juridică, tipul proprietăţii Obiectul de activitate...

 • Ecosistemele startup

  I. Ecosistemul antreprenorial 1. Notiunea/conceptul de ecosistem antreprenorial Noțiunea de "ecosistem antreprenorial" se referă la interacțiunea ce are loc între o serie de părți interesate instituționale și individuale, astfel încât să se încurajeze spiritul antreprenorial, inovația și creșterea IMM-urilor. Acesta a fost adus în evidență în 2010 de către profesorul Daniel Isenberg de la Babson College, printr-un articol apărut în Harvard Business Review (Isenberg 2010). Însă...

 • Piete financiare - teoria instabilitatii financiare Minsky

  Introducere Crizele reprezintă situații caracterizate de o instabilitate pronunțată, fiind însoțite de o volatilitate și incertitudine din ce în ce mai mari. Nu există anumiți parametri exacți în care să se încadreze această volatilitate sau cădere a piețelor, ca o evoluție de acest gen să fie considerată o criză. Este greu de precizat care anume ar trebui să fie nivelul inflației, ratei șomajului sau scăderii PIB-ului pentru unei țări astfel încât această să se regăsească în plină criză...

 • Analiza productiei de legume - Comparatie Romania cu principalele tari UE

  INTRODUCERE În lucrarea de față ne-am propus să analizăm producția anumitor legume în România și în alte state membre ale Uniunii Europene pentru anii 2012, 2013 și 2014, cu scopul de a verifica dacă există o corelație între suprafața cultivată și producția obținută. Am ales să prezentăm producția de legume, întrucât aceasta prezintă o însemnătate deosebită, prin faptul că este una din cele mai intense ramuri a agriculturii, țara noastră având un potențial mare de producție și forță de...

 • Indicatori privind veniturile din activitatea comercial

  1. Structura generala a veniturilor intreprinderii reyultata din fisa contlui de profit si pierdere Veniturile întreprinderii reflectă o arie largă de fenomene economico financiare legate, în esenţă, de consumul şi utilizarea factorilor de exploatare (de producţie): natura, munca şi capitalul, respectiv de recuperarea resurselor utilizate. I. Venituri din exploatare, în care se includ: 1. Cifra de afaceri (mărfuri vândute, plus producţia vândută). 2. Producţia stocată (soldul debitor se...

 • Obiectivele activitatii de audit public intern

  1.OBIECTIVELE ŞI SFERA DE ACTIVITATE A AUDITULUI INTERN Auditul intern este o funcţie a organizaţiei al cărei rol şi importanţă depind în mare măsură de dimensiunea şi structura entităţii auditate dar şi de înţelegerea de către conducerea entităţii a calităţii de sursă de informaţii şi suport decizional pe care auditul intern le are. Auditul intern este o activitate funcţional independentă şi obiectivă care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi...

 • Cercetari privind strategia de dezvoltare a Comunei Denta, judetul Timis

  INTRODUCERE Dezvoltarea agrar-rurală a satului românesc a devenit o realitate şi o necesitate pentru economia naţională. Problematica mediului rural a fost abordată de foarte mulţi cercetători din diverse domenii care au dat soluţii de îmbunătăţire bune sau mai puţin bune pentru problemele din mediul enunţat. Cercetarea privind dezvoltarea mediului rural este de actualitate deoarece populaţia care locuieşte în mediul rural se confruntă cu foarte multe probleme care necesită găsirea unor...

 • Organizarea misiunii de audit intern la SC Todi SA

  CAP.1.Auditul Public Intern – definirea conceptului de audit intern, rolul, sfera de activitate, tipuri de audit si obiective ale auditului public intern. 1.1.Definirea si rolul auditului intern Carta auditului intern fixează drepturile şi obligaţiile auditorilor interni şi urmareste: - să informeze despre obiectivele şi metodele de audit; - să clarifice misiunea de audit; - să promoveze regulile de conduită. Auditul intern este activitatea funcţional independentă şi obiectivă, care...

 • O incercare de integrare a teoriilor privind teoria preturilor

  Abstract: Atât timp cât, privite izolat, fiecare teorie a valorii nu este în măsură să ofere o explicaţie completă a mecanismului de formare şi evoluţie a preţurilor, pare inevitabil un demers ştiinţific în direcţia îmbinării tezelor esenţiale pe care acestea se bazează. Preţul se dovedeşte a fi expresia raportului de schimb, care, din punctul de vedere al producătorului, este un raport între doi timpi de muncă socialmente necesari. Pe de altă parte, dacă judecăm lucrurile din punctul de...

 • Analiza si planificarea afacerilor

  1. Explicaţi caracteristicile principale ale unui antreprenor Trăsăturile de caracter precum independenţa, încrederea şi perseverenţa. Independenţa este extrem de râvnită de întreprinzători, fiind, poate, cea mai de preţ trăsătură de caracter a acestora. Întreprinzătorii sunt de cele mai multe ori siguri pe ei şi încrezători în viitorul afacerii create, iar perseverenţa acestora vine din convingerea că succesul nu va apărea imediat, că trebuie să depună eforturi îndelungate pentru a ajunge...

Pagina 1 din 1229