Toate documentele din domeniul Economie

 • Piata lemnului

  INTRODUCERE Lemnul este un material excelent din punct de vedere funcțional, ecologic și estetic. Este regenerabil, poate fi refolosit și reciclat în anumite aplicații și este biodegradabil în altele, fiind utilizat sub diferite forme în producția unei game largi de produse, precum și ca sursă de energie. Lemnul reprezintă o parte importantă din activitatea economică a comercianților cu amănuntul. Lemnul și fibrele pe bază de lemn sunt utilizate în produsele pe care aceștia le vând (de...

 • Formarea pretului, minimizarea costului si optimizarea profitului

  În aceasta lucrare vom dezbate tema despre formarea prețului, minimizarea costului și optimizarea profitului. Pentru început vom defini fiecare termen în parte. Ce este prețul, costul, profitul, minimizarea costului, dar și optimizarea profitului, precum și funcțiile, tipurile, conceptul și tipologia acestora. Prețul și formarea prețului Prețul este implicat în toate fenomenele care au loc pe piață. Acesta reprezintă cantitatea de bani ce trebuie plătită de către un cumpărător în schimbul...

 • Dezvoltarea economica a turismului sportiv in zona Cheile Turzii

  INTRODUCERE Turismul se manifestă astăzi ca un domeniu distinct de activitate, cu o prezența tot mai activă în viața economică și socială, cu o evoluție în ritmuri dintre cele mai înalte. Generator al unor transformări profunde în dinamica socială, turismul s-a afirmat totodată ca factor de progres și civilizație, ca promotor al relațiilor internaționale și, mai recent, ca argument al globalizării și dezvoltării durabile. Tipurile de turism de diferențiază de la țară la țară, asigurând...

 • Potentialului turistic rural al Comunei Agapia

  Capitolul I - Caracterizarea generală a comunei Agapia 1.1. Istoria și cultura comunei Agapia La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Filioara, făcea parte din plasa de Sus-Mijlocul a județului Neamț și era format din satele Filioara, Agapia, Văratec, Cehlăeștii-Gropii, Pârâul Târnovei și Zembești, având o populație totală de 3196 de locuitori. În comună existau 12 biserici. Anuarul Socesc din 1925 o consemnează in plasa Cetatea-Neamț a aceluiași județ, având 3185 de...

 • Etapele schimbarii

  1.NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Ce înseamnă schimbare? Conform Dicținarului explicativ al limbii române, termenul de schimbare este acțiunea de a schimba și rezultatul ei. Totodată, a schimba are mai multe sensuri: a înlocui un lucru cu altul, a da unui lucru altă formă, a modifica, a transforma. Conform dicținarului francez LAROUSSE, schimbarea se definește în termeni asemănători, și anume, acțiunea de a schimba, de a modifica ceva sau pe cineva. Mihail Dumitrescu (1995) în ,,Introducere în...

 • Caracteristicile inteprinderii inovative

  CARACTERISTICILE ÎNTEPRINDERII INOVATIVE Din ce în ce mai multe companii acordă o importanță tot mai mare inovării, cercetării fundamentale, cercetării aplicative și transferului tehnologic. În acest sens, în acordurile internaționale și în documentele europene se acordă un spațiu distinct inovării. Inovarea se află în centrul creșterii economice, fiind catalizatorul acesteia, și devenind totodată un factor al competitivității. Companiile care au succes și înregistrează creșterea cea mai...

 • Analiza macroeconomica Romania - Portugalia

  INTRODUCERE În cadrul acestui proiect de cercetare, ne-am ales drept subiect țările România și Portugalia. Am considerat că țările au lucruri în comun și acestea pot fi comparate și dezbătute. În rândurile ce urmează, vom face o scurtă descriere generală a celor 2 țări. DATE GENERALE PRIVIND ROMÂNIA Cu o suprafață de 238 397 km^2 situată în Sud-Estul Europei Centrale, cu deschidere la Marea Neagră în partea Sud-Estică și situată pe cursul inferior al Dunării, România este o țară care se...

 • Piata muncii

  Introducere O componentă importantă a pieței factorilor de producție este piața muncii. Ea deține o poziție centrala în sistemul de piețe. Piața muncii reprezintă spațiul economic de confruntare liberă a deținătorilor de capital (în calitate de cumpărători) și a posesorilor capacității de muncă (în calitate de vânzători), unde, prin mecanisme specifice, cererea si oferta de muncă se echilibrează. În raport cu celelalte piețe, piața muncii este mult mai organizată și mai reglementată ,...

 • Perceptia riscurilor si a nevoii de gestionare a acestora in intreprinderile din Romania

  INTRODUCERE Riscul în activitatea unei întreprinderi se referă la probabilitatea de a nu se respecta obiectivele stabilite în termeni de performanță (nerealizarea standardelor de calitate), program (nerespectarea termenului de execuție) și cost (depășirea bugetului). Nu putem spune că preocuparea pentru stăpânirea riscurilor este ceva nou. Fiecare organizație care urmărește atingerea unor obiective caută să identifice factorii de risc care ar putea influența realizarea obiectivelor propuse,...

 • Sisteme informatice financiar-contabile

  SRL”PROGRES” își desfășoară activitatea reglementată de lege cu privire la societățile cu răspundere limitată. Activitatea de bază a SRL”PROGRES” este comerț angro. Pe parcursul perioadei de gestiune (trimestrul IV) au avut loc următoarele operațiuni economice care sunt reflectate în tabelul 1. Se cere: 1. De înregistrat operațiunile economice în sistemul 1C Contabilitate. 2. De format rapoartele pentru perioada de gestiune conform Anexei 3. Registrul operațiunilor economice ale...

 • Analiza convergentei reale a economiei romanesti cu UE

  Ce înseamnă convergența reală? Prin convergență reală se înțelege convergența standardelor de viață sau a PIB real pe cap de locuitor către nivelul din zona euro. Convergența reală creează premisele sustenabilității convergenței nominale prin reducerea expunerii economiei la șocuri asimetrice și prin limitarea diferențelor în procesul de transmitere a șocurilor simetrice Dinamica PIB-ului per capita în România - evoluție- Produsul intern brut este o măsură a bunăstării obiective. Motivele...

 • Regimul juridic al aporturilor la capitalul social

  APORTUL Conceptul de aport social Aportul reprezintă una din condițiile de valabilitate specifice contractului de societate. Prin aport înțelegem obligația pe care o are fiecare asociat, în temeiul contractului de societate, de a contribui la constituirea sau la majorarea capitalului social prin aducerea unei anumite valori patrimoniale. Din punct de vedere etimologic, noțiunea de aport desemnează chiar bunul adus în societate de către asociat. Termenul ”aport” are un dublu sens:  Aport...

 • Finantarea sistemului de invatamant - ADSE

  1. 6% pentru educație Potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică (INS), în 2013 în sistemul public de învățământ au ajuns bani echivalent cu doar 2,5% din PIB, iar, potrivit legii bugetului, în 2014 sistemul educațional a primit 3,2% din PIB. Pentru 2015 bugetul alocat educației este echivalentul a 3,7% din PIB. Deși oamenii politici au promis și au și introdus în normele legislative un prag de 6% din PIB care să meargă de la bugetul de stat către educație, în ultimii ani...

 • Politica de agricultura comuna a Uniunii Europene

  I. Evolutia in timp a politicii agricole comune (PAC) In primul deceniu de activitate al Comunitatii, agricultura reprezenta unul din principalele domenii de activitate ale acesteia, motiv pentru care a fost inclusa in Tratatul de la Roma sau Tratatul instituind Comunitatea Economica Europeana, semnat de Germania, Franta, Italia, Belgia, Luxemburg si Olanda la 25 martie 1957 si intrat in vigoare la 1 ianuarie 1958. Prima abordare a PAC viza obiective precum: cresterea productivitatii prin...

 • Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia

  Cadru geografic regiune Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia este situată în sudul României. Are o suprafață totală de 34.453 km² (14,45% din suprafața țării) fiind creată în anul 1998. Grafic 1 -Suprafața regiunilor de dezvoltare în raport cu suprafața totală a țării (%) Regiunea are un relief variat dispus, în scări, în sud fiind cele mai mici altitudini, pe când la nord se pot găsi și altitudini de 2.500 de metri, relieful predominant fiind câmpia. Structura regiunii Regiunea are în...

Pagina 1 din 1297