Toate documentele din domeniul Economie

 • Analiza comparativa intre China si S.U.A. in ierarhia competitivitatii pentru anii 2005- 2015

  Analiza comparativă între China și SUA în ierarhia competitivității pentru anii 2005-2015 S.U.A. și China: sunt cele două mari puteri ale lumii, dar fiecare face parte dintr-o altă lume. Ele sunt aliate în anumite privințe, dar rivale în mult mai multe. Statele Unite și China se bat pentru dominație mondială, dar știu să fie aliate atunci când li se întâlnesc interesele, in lupta pentru combaterea efectelor încălzirii globale, de exemplu. Nici nu e de mirare, dacă ne gândim că S.U.A. și...

 • Cultura organizationala a unei firme

  O cultură organizațională a succesului reprezintă mai mult decât o tehnică a managementului, este un mod de viață. Charles B.Dyger INTRODUCERE Cultura organizațională a devenit o preocupare serioasă a cercetătorilor, mai cu seamă începând cu anii ’80, datorită „extrapolării” analizei efectuate asupra „miracolului japonez”. S-a constatat, în urma extinderii studiilor, că fiecare firmă funcționează sub influența, directă sau indirectă, a unor factori legați de resursa umană și care joacă un...

 • Comparatie Romania si Polonia asupra investitiilor straine dupa comunism

  România și Polonia sunt țări în curs de dezvoltare, ambele ieșind din comunism în 1989. România la aceea vreme cu o datorie publică mult mai mică și un pib pe cap de locuitor mai mare. Astăzi există însă un decalaj în favoarea Poloniei, datorită reacției politicii monetare din 2008, ambele țări având o mare parte din credite denominate în monedă străina. Astfel au fost implementate noi politici monetare precum: - Ambele au început să crească dobânda de politică monetară ăn 2007, România de...

 • Caiet pentru practica BCR-Banca Comerciala Romana

  Capitolul 1-PREZENTAREA BĂNCII Banca Comerciala Româna s-a înfiintat prin Hotarâre de Guvern la 1 decembrie 1990 ca societate pe actiuni, cu un capital subscris de stat de 12 miliarde lei. Banca îsi începea activitatea cu o parte din personalul transferat de la BNR, iar pe baza de protocol prelua un activ si pasiv de 273 miliarde lei.Capitalurile proprii ale B.C.R. însumeaza peste 9000 miliarde lei, reprezentând aproape 50% din totalul fondurilor proprii ale bancilor din România. Reteaua...

 • Studiu de fezabilitate IAMA (Initiere in Administrarea Micilor Afaceri)

  I. Descrierea generală a afacerii a. Descrierea afacerii în care se dorește să se intre Afacerea pe care ne dorim să o înființăm este o sală de jocuri Virtual Reality denumită VR Arcade al cărei domeniu de activitate va avea codul CAEN 9329( Alte activități recreative). Locația acesteia va fi în Municipiul Iași pe Bulevardul Carol I. b. Descrierea generală a produselor/serviciilor ce se vor vinde Scopul acestui business este de a oferi diferitelor categorii de persoane un spațiu de...

 • Recrutarea, selectarea si integrarea factorului uman in vederea obtinerii de performante organizationale

  Introducere "Orice aspect din activitatea unei firme este determinat de competență, motivație și eficiență în organizarea personalului. Dintre toate sarcinile managementului, conducerea componentei umane este cea mai importantă deoarece de ea depinde cât de bine este realizat totul într-o organizație." Rensis Likert Asa cum atatea eforturi sunt dedicate gasirii si utilizarii celor mai eficiente materii prime sau echipamente tehnice, de ce sa nu acorde si o grija cel putin...

 • Consecintele deficitului bugetar in Romania in contextul crizei actualef

  1. DEFICITUL BUGETAR - DEFINITIE SI CARACTERISTICI Activitatea economica a fiecarei tari se desfasoara potrivit unui mecanism economic, in care principala functie este cea de conducere si reglare a proceselor economice. Un rol important in realizarea acestei functii revine pietei concurentiale, pe care se regleaza raportul de interese prin participarea agentilor economici la formularea cererii si ofertei, la infaptuirea lor si a echilibrului economic. In acest context, statul participa atat...

 • Control financiar bancar

  Cap1. Funcția de control a finanțelor Controlul este privit ca fiind acea activitate de analiză și verificare perpetuă sau periodică a unei activități, în scopul de a controla desfășurarea acesteia și de ai îmbunătăți aspectele. Acesta se remarcă, ca o nevoie obiectivă și subiectivă și în mod concomitent un mijloc de perfecționare a activitații desfășurate,aceasta având ca principale direcții de acțiune: o mai bună organizare a activității, întărirea ordinii și disciplinei în organizarea și...

 • Fluxurile comerciale internationale

  1. Fluxuri comerciale internaționale - noțiuni generale Tranzacția desemnează fluxul economic care reflectă crearea, transformarea, schimbul, transferul sau stingerea unei valori economice și care presupune schimbarea de proprietate asupra bunurilor și/sau a drepturilor financiare, prestarea de servicii sau disponibilizarea de forță de muncă și capital În contextul interdependențelor economice internaționale, comerțul internațional se distinge printr-un rol essențial, care s-a manifestat...

 • Caiet de practica finante si banci - BRD

  1. PREZENTAREA DE ANSAMBLU A UNITĂȚII ECONOMICE 1.1. Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea și complexitatea activității BRD - Groupe Société Générale este a doua banca româneasca, dupa activele bancare si deține a doua capitalizare la Bursa de Valori Bucuresti. Este prezenta în toate judetele României printr-o retea de 900 de agentii. La 31 decembrie 2010, BRD numara 2,3 milioane clienti activi individuali si corporativi si peste 2 millioane de carduri incluse in sistemul 3D...

 • Salarizarea salariatilor

  1. Considerații generale cu priviгe la salarizarea personalului Decontăгile cu peгsonalul pгesupun, pe de o paгte, înгegistгaгea în contuгile de cheltuieli a dгeptuгiloг de peгsonal cuvenite angajatiloг si, pe de altă paгte, plata efectivă a acestoг sume peгsonalului. Stгuctuгal, salaгiile sunt foгmate din salaгiul de bază cuvenit salaгiatiloг, spoгuгile, adaosuгile, indemnizatiile si alte sume acoгdate (pentгu conduceгe, indexăгile de salaгii pentгu înlocuiгea cгesteгii pгetuгiloг, ...

 • Rolul si locul Germaniei in Uniunea Europeana

  Germania este o republică parlamentară federală cu un șef de guvern (cancelarul) și un șef de stat (președintele). Țara este formată din 16 state. Germania se întinde pe o suprafață de 357,3 mii km². Conform Recensământului din anul 2017. populația Germaniei este de 81,914.67, iar rata creșterii populației este de 0.25 % Conform datelor din anul 2016 PIB Germaniei în comerțul mondial constituie 3 466 639 $; PIB pe cap de locuitor este de 43 673 $; Soldul contului curent constituie 18 518 %...

 • Planul de afaceri a unui bun industrial (carnea de curcan)

  Introducere Actualitatea temei: Carnea de curcan se află, potrivit specialiștilor, în topul celor mai sănătoase tipuri de carne, motiv pentru care aceasta a început să câștige din ce în ce mai mult teren și pe piața românească. Gustoasă, sațioasă și dietetică, carnea de curcan este o carne slabă, ce conține cea mai mică cantitate de grăsimi saturate sau colesterol dintre toate tipurile de carne, fiind bogată în proteine bune și săracă în calorii. Creșterea curcanilor poate aduce un profit...

 • Economia mondiala

  1. Economia mondială - origini, esențe, tendințe. Econimia mondială a fost dezvoltată începând cu sec. XIII și a încercat să grupeze dezvoltarea economică a statelor lumii. Economia mondială este totalitatea economiilor naționale, indiferent de nivelul lor de dezvoltare privite prin legătura și interdependența dintre ele generate de participarea statelor la diviziunea internațională a muncii. 2. Economiile naționale ca parte componentă a economiei mondiale. Economie națională - totalitatea...

 • Riscurile pe piata de capital

  Introducere Riscurile asociate investiției pe piața de capital depind de instrumentele financiare tranzacționate de investitori și se pot materializa prin pierderea unei părți a sumei investite, a întregii investiții sau chiar a unei sume mai mari decât cea investită inițial în cazul unor instrumente care includ levier. Riscul este perceput diferit de la individ la individ, din acest motiv el reprezentând un factor important de luat în considerare de investitori, în momentul deciziei de a...

Pagina 1 din 1272