Toate documentele din domeniul Economie

 • Analiza legaturii dintre Produsul Intern Brut si Investitiile Straine Directe

  Introducere În zilele noastre se acordă din ce în ce mai mult importanță problemei investițiilor străine directe(ISD), investiții ce constituie un factor principal de stimulare a creșterii economice.La nivel de stat, atragerea ISD a devenit o preocupare majoră de cele mai multe ori fiind bazată pe prezumția că fluxurile mai mari de ISD aduc anumite beneficii economiei țării primitoare. Ele contribuie la Produsul Intern Brut (PIB), la formarea brută de capital fix (total investiții în...

 • Piete, competitie, analize ale celor mai importanti competitori-microecoomie manageriala

  Obiectivul lucrării de față constă în analiza informațiilor furnizate de către bursă privind evoluția companiei Nike și a indicelui de piață corespunzător companiei și anume, S&P500.Sursa datelor o reprezintă site-ul Yahoo Finance, ce conține informații cu caracter economic și financiar. Scurta descriere a companiei aleasă: Nike este cel mai valoros brand de produse atletice din lume. Implicat în majoritatea sporturilor și prezent în aproape toate țările din lume, valoarea brandului...

 • Uniunea Europeana - Marea Britanie

  Capitolul I Repere generale Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord (engleză United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) este o țară insulară în Europa de Vest. COMPONENTA: Marea Britanie este un stat independent care are in componenta patru tari: Anglia, Scotia, Tara Galilor si Irlanda de Nord. In afara de cele 4 tari, mai exista un numar de teritorii dependente care apartin ei: Gibraltar, Insulele Cayman, Insulele Canalului, Anguilla, Bermude, Falkland, Man,...

 • Contractul de depozit

  Capitolul I Noțiunea, caractere juridice și felurile contractului de depozit 1. Noțiunea contractului de depozit Depozitul este contractul prin care depozitarul primește de la deponent un bun mobil, cu obligația de a-l păstra pentru o perioadă de timp și de a-l restitui în natură. Prin intermediul contractului de depozit se transmite de la deponent la depozitar detenția precară și paza bunului. Transferul pazei bunului implică firește și ransferul obligației de conversare a bunulu la...

 • Masa monetara

  I. Definirea masei monetare Pentru a putea ințelege masa monetară avem la dispoziție mai multe definiții si concepte economice. Astfel: - masa monetară reprezintă totalitatea activelor ce pot fi utilizate pentru procurarea de bunuri si servicii si pentru stingerea datoriilor. - masa monetară reprezintă ansamblul mijloacelor de plată existente în economie la un moment dat. - masa monetară poate fi pusă in evidentă ca un indicator determinat pe baza bilanțului centralizat al întregului...

 • Expertiza contabila - teste grila

  1. Care din urmatoarele enunturi nu reflecta definirea expertului contabil? a) persoana care ,prin profesiunea sa și cunoștințele sale speciale, este desemnată de organul juridic sau ales de părțile în litigiu să procure anumite informații și să constate anumite fapte b) persoana care a dobândit această calitate în condițiile legii și are competența profesională de a efectua expertize contabile; c) persoana care nu are experiență în întocmirea situațiilor financiare și în a conduce...

 • Finante publice - teste grila

  1. Aparitia finantelor publice a fost generata de: a) aparitia societatii; b) aparitia statului si scindarea societatii in clase antagoniste; c) aparitia comunei primitive; d) aparitia economiei de schimb; e) folosirea banilor. Raspuns: b) 2. Principiile de baza ale constituirii si repartizarii fondurilor financiare publice sunt: a) prelevarile de resurse la dispozitia statului au caracter obligatoriu; b) repartizarea cheltuielilor este uniforma; c) cheltuielile publice sunt...

 • Teste grila economie europeana

  1.Comunitatea Economică Europeană: a) a fost creată în baza Tratatului de la Roma b) are la baza planul Schuman c) a urmărit crearea Pieței Comune d) a urmărit crearea Uniunii Monetare e) are la bază planul Marshall 2.Consiliul Europei: a) este principala instituție comunitară b) promovează respectarea drepturilor și libertăților individuale c) fixează prioritățile Uniunii Europene d) este instituția cu drept decizional e) este instituția cu drept executiv 3. Banca Europeană de...

 • Unitatea monetara

  1. Definirea salariului Salariul- reprezintă suma de bani dată de patron salariatului în temeiul unui contract individual de muncă pentru munca efectuată sau ce trebuie efectuată și pentru serviciile indeplinite sau ce trebuie indeplinite.(A.Atanasiu) Salariu-o recompensă acordată fiecărui angajat în schimbul contribuției sale la succesul firmei”. În România, prin Legea 14/1991 s-a instituit principiul negocierii salariale in cadrul regiilor autonome și a societăților comerciale ceea ce...

 • Impactul factorilor de mediu in activitatea intreprinderii

  1. Mediul ambiant Întreprinderile sunt entități economice de bază ale economiei naționale, răspândite în teritoriu datorită răspândirii resurselor materiale, în special a resurselor primare limitate sau a accesului la acestea, a resurselor de muncă, a consumatorilor. Ca unitate economică, întreprinderea are rolul de a administra cu eficiență maximă resursele de care dispune în vederea realizării obiectivelor stabilite de managementul individual sau de grup și de proprietari . Ca agent...

 • Riscul de credit - Studiu de caz BCR

  Capitolul 1 . Delimitări conceptuale privind riscurile bancare Instituțiile bancare și toate societățile contemporane au ca și scop principal maximizarea profitului, aceasta însă presupune expunerea la un număr mare de riscuri. Operațiunile bancare sunt și mai riscante deoarece este vorba de un număr complex de clienți și operațiuni diferite și greu de controlat. Definirea riscurilor și a gestiunii riscului în domeniul bancar constituie punctul de plecare a gestiunii riscului. Astfel,...

 • Mecanisme de decizie in Uniunea Europeana

  CAP 1. PROCESUL DE DECIZIE CU PRIVIRE LA INTEGRAREA EUROPEANĂ În ceea ce privește cadrul Uniunii Europene față de instituțiile naționale, Parlamentul European este cel care deține forul legislativ, deciziile sunt cele care implică un proces cu diferite instituții și organe ale Uniunii, stând la bază procedurile legislative, fiind principalul echilibru instituțional și preupune participarea tuturor instituțiilor la procesul legislativ. Acest proces reprezintă totodată o formă de cooperare...

 • Parghii financiare prin care statul actioneaza asupra unei firme

  Introducere: Noțiunea de pârgie financiară are la origine semnificațiile pârghiei din fizica mecanică. Pârghia economică-financiară este instrument de natură economică sau financiară cu ajutorul căreia statul acționează asupra interesului economic al unei colectivități determinate sau al membrilor acestea luați în mod individual pentru realizarea unui obiectiv anumit sau stimulând evoluția în direcțiile dorite. Pârghiile sunt instrumente folosite de către stat pentru realizarea anumitor...

 • Fiscalitate

  I. FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND FISCALITATEA 1.1. Componentele sistemului fiscal Pentru a-și îndeplini rolul și funcțiile sale, statul trebuie să mobilizeze resurse și să facă cheltuieli bănești, procedând la repartiția sarcinilor publice între membrii societății, persoane fizice sau juridice. Instrumentul financiar și juridic prin care se înfăptuiește această repartiție îl constituie obligația fiscală sub forma impozitelor, taxelor și altor sarcini fiscale specifice fiecărei țări și...

 • Studiu la AEF

  Întreprinderea individuală ,,Scutari Petru” se ocupă cu producția și comercializarea produselor de panificație, în vederea apreciaerii costurilor de producție, a cheltuielilor dar și a identifica rezervele interne de reducere a costurilor și a cheltuielilor am dat curs unei analize a costurilor de producție și a cheltuielilor entității. Problema 1. Analiza structurii costului de producție Denumierea elementelor de cost Anul de gestiune Abaterea (+,-) programat efectiv Mii lei % Suma,lei...

Pagina 1 din 1284