Toate documentele din domeniul Economie

 • Eficienta investitiilor directe

  OBIECTIVE: →însuşirea conceptelor fundamentale - fezabilitate, studiu de fezabilitate, analiză de risc, analiză de senzitivitate, indicatori de evaluare a fezabilităţii etc.; →cunoaşterea şi înţelegerea obiectivelor şi funcţiilor studiului de fezabilitate; →înţelegerea semnificaţiei indicatorilor de apreciere a fezabilităţii unui proiect de investiţii; →însuşirea cunoştinţelor necesare realizării unui studiu de fezabilitate. CUVINTE CHEIE: Investiţie Analiză financiarăRată internă de...

 • Poluarea

  1 Pentru economiști, eficiența este o relație între scopuri și mijloace. Când numim o situație ineficientă, susținem că am putea atinge scopurile dorite cu mai puține mijloace sau că mijloacele folosite ar putea produce mai multe dintre scopurile dorite. "Mai puțin" și "mai mult" în acest context se referă în mod necesar la o valoare din ce în ce mai mică. Astfel, eficiența economică nu este măsurată de relația dintre cantitățile fizice ale scopurilor și mijloacelor, ci de...

 • Cum influenteaza pretul petrolului, aurului si al materiilor prime modificarea politicii de investitii, cu referire la conditiile actuale

  I. Introducere 1.1. Petrolul Datorită evenimentelor politice din ultimul secol şi datorită crizei financiare severe care a avut originea în Statele Unite ale Americii în 2007, a fost realizat un număr foarte mare de studii având ca tematică legătura dintre preţul petrolului, piaţa de capital şi alte variabile macroeconomice (Lee, Chiou, 2010). Preţurile valorilor mobiliare sunt văzute ca sumă a viitoarelor fluxuri de capital, deci relaţia dintre preţul petrolului şi preţurile acţiunilor...

 • Expertiza contabila

  Expertizele contabile judiciare au o tradiție mai îndelungată. De altfel, înseși conceptele de bază ale expertizei contabile au luat ființă și s-au cristalizat în domeniul judiciar. În țara noastră primele referiri la necesitatea expertizei contabile sunt conținute în Codul Comercial din 1887, care prevedea dreptul judecătorului de a ordona cercetarea scriptelor de către un specialist în materie de societăți, asigurări, falimente, litigii comerciale. Dar asemenea prevederi erau mai puțin...

 • Monografia sistemului bancar din Germania

  1.1. Istoric Sistemul bancar din Germania a luat naştere în anul 1619, odată cu apariţia Băncii din Hamburg formată după modelul Băncii din Amsterdam. Mai întâi, aceasta a fost doar o bancă de depozite, mai târziu, începând să efectueze şi operaţiuni de virament. Datorită grijii deosebite cu care se realizau operațiunile bancare, dar și datorită apariției unei monede specifice numită "Marko-Banco“, sistemul bancar german a început să se contureze semnificativ. Sistemul bancar german...

 • Economia mondiala si integrarea economica

  Economia mondială, ca proces economic, reprezintă totalitatea economiilor naţionale legate între ele printr-un complex de relaţii economice internaţionale, generate de participarea statelor la diviziunea mondială a muncii, la circuitul economic mondial şi guvernate de o ordine economică mondială specifică etapei istorice date. Aşadar, noţiunea de economie mondială cuprinde : - totalitatea economiilor naţionale, reunite între ele prin sisteme internaţionale; - un sistem de interdependenţe...

 • Economie rurala

  Obiectivul acestei unităţi de învăţare ????l constituie însuşirea conceptelor de muncă, importanţa economică a muncii, delimitarea particularităţilor muncii în agricultură şi înţelegerea noţiunilor privind oferta, cererea şi preţul muncii, resursele de muncă, productivitatea muncii precum şi însuşirea factorilor de creştere ai productivităţii muncii. După finalizarea studiului din această unitate de învăţare, studentul va dispune de competenţe pentru: - Explicarea noţiunii de muncă, ca...

 • Rationalizarea pozitiei financiare a firmei

  Prezenta lucrare intitulată „Raționalizarea poziției concurențiale a firmei față de disponibilitatea pieței” aduce în atenţia cititorului un studiu amplu privind concurența și poziția concurențială a firmei. Toate acestea se oglindesc într-un amplu studiu de caz efectuat cu multă acurateţe la societatea ADIDAS. În vederea realizării acestei lucrări am folosit surse din cadrul societăţii precum şi date cu privire la vânzări, furnizori, intermediari. Lucrarea este structurată pe trei capitole....

 • Guvernanta corporativa

  În literatura de specialitate, guvernanța corporativă cuprinde ansamblul de reguli și principii după care funcționează o întreprindere, modul de relaționare dintre manageri și contabili, felul în care aceștia fac față diverselor provocări ce apar în desfășurarea activității economice în cadrul întreprinderii. În condiţiile lumii de astăzi, aflată sub efectul crizei economice este nevoie de oameni cu o viziune completă asupra realităţii înconjurătoare care să poată identifica problemele cu...

 • Diagnosticul riscului

  Introducere Diagnosticul riscului urmareste masura variabilitati rezultatelor intreprinderii la modificarea pozitiei intreprinderii( a cifrei de afaceri si a structurii cheltuielilor fixe si mobile) la modificarea structurii capitalurilor(proprii si imprumutate). Prin intermediul unei analiza retrospective, diagnosticul fianciar detecteaza stari de dezechilibru financiar. Riscul este posibilitatea de a putea sa apara rezultate nedorite, respective posibilitatea ca o actiune viitoare sa...

 • Determinarea strategiei optime de aprovizionare cu materie prima in cadrul lantului de restaurante KFC

  Prin lucrarea prezentă, ne propunem studierea strategia optimă de aprovizionare cu materie primă în cadrul lanțului de restaurante de tip fast food KFC. Scurtă descriere companie aleasă Cu o prezență activă pe piața romanească de peste 19 ani, succesul companiei se datorează relației dintre brand și oameni – clienți, angajați și partenerii locali – precum și calității ridicate a produselor oferite. De la intrarea pe piața romanească, KFC a dezvoltat oferte, a lansat produse și a...

 • Analiza legaturii dintre Produsul Intern Brut si Investitiile Straine Directe

  Introducere O importanţă din ce în ce mai mare este acordată astăzi problemei investiţiilor străine directe (ISD), acestea fiind văzute ca factor principal de stimulare a creşterii economice. Atragerea ISD a devenit o precupare majoră la nivelul unui stat, de cele mai multe ori fiind bazată pe prezumţia că fluxurile mai mari de ISD aduc anumite beneficii economiei ţării primitoare. Ele contribuie la Produsul Intern Brut (PIB), la formarea brută de capital fix (total investiţii în economia...

 • Indicatori utilizati in procesul de dezvoltare al unei societati comerciale SC PatiPan SA

  PARTEA I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. DATE DE IDENTIFICARE - Numele firmei: SC Patipan SA - Codul unic de înregistrare: 1145077 - Forma juridică de constituire: SA - Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN al activităţii principale: Fabricarea produselor de morărit 1061 - Valoarea capitalului social: 98.321.329 - Natura capitalului social: subscris şi vărsat: 24.372.188,0lei Natura capitalului social (%) Public Privat Român 94,95% Străin (ţara) 5,05% ( Estonia ) - Conturi...

 • Inteligenta computationala

  Tabela Theoph conține 132 de rânduri și 5 coloane de date corespunzătoare unui experiment asupra farmacocineticii teofilinei. Aceasta conține următoarele coloane: -Subject: tip factor ce poate avea nivelele 1, 2, 3, , 12 ce corespund subiecților pe care s-a facut experimentul. Ordonarea se face prin creșterea concentrației maxime de teofilină observate; -Wt: tip numeric (kg) ce exprimă greutatea subiectului pe care s-a facut experimentul; -Dose: tip numeric - doza de teofilină administrată...

 • Factorii care influenteaza devalorizarea unui autoturism

  Introducere Odată cu trecerea timpului multe lucruri au norocul de aș crește valoarea, acestea ajungând să fie mai scumpe, cum ar fi: aurul, tablourile, vinul. Pe de altă parte, sunt si bunuri care odată cu trecerea timpului ajung să se devalorizeze, să le scadă valoarea, să se deprecieze. Printre aceste enumerăm: autovehiculele, instalațiile,rețelele tehnologice, utilaje și instalații de lucru. Maşinile, echipamentele şi instalaţiile reprezintă active corporale care sunt deţinute de o...

Pagina 1 din 1240