Toate documentele din domeniul Economie

 • Danemarca

  - Infomații geografice: Suprafață totală: 43,094 km² - Populație: 5.580.516 (locul 109) - Vecini: Suedia Norvegia Regatul Unit Germania Uniunea Europeană - Capitala: Copenhaga De-a lungul istoriei numeroși factori pozitivi au modelat economia daneză. Din aceasta perspectivă nu este surprinzător ca în prezent Danemarca este una dintre cele mai bogate țări ale lumii. Localizarea geografică, în strânsă vecinătate cu cele mai dinamice națiuni ale Europei secolului 16, Olanda și Marea...

 • Colectarea impozitelor si taxelor - misiune de baza a serviciului fiscal de stat

  INTRODUCERE Serviciul Fiscal de Stat este principalul pilon responsabil de colectarea veniturilor la Bugetul Public Național, care are obligația să asigure atât îmbunătățirea procesului de colectare a veniturilor bugetare, cât și creșterea gradului de încredere publică în sistemul de administrare fiscală, prin schimbarea modului de abordare a relațiilor cu contribuabilii și prin creșterea gradului de transparență, ținând cont și de respectarea legislației în domeniul protecției datelor, din...

 • Lucrare aplicativa privind cresterea eficientei serviciilor prin reabilitare si modernizare

  1.PREZENTAREA PRINCIPALELOR CARACTERISTICI ALE SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE Serviciile publice de interes general fac parte din ansamblul valorilor recunoscute de toate țările membre ale Uniunii Europene și constituie un element esențial al modelului european de societate. Ele joacă un rol important pentru îmbunătățirea calității vieții tuturor cetățenilor, pentru lupta împotriva excluderii și izolării sociale, precum și pentru producerea altor bunuri și servicii....

 • Utilizarea tehnicilor de marchandising in amenajarea vitrinei la SC Live Imobiliare SRL

  1. Merchandising- Delimitari conceptuale Merchandising-ul este o notiune care se refera la adaptarea sistemului de servicii ante si post vanzare la nevoile consumatorilor, prezentarea marfii cat mai atractiva si lansarea ei pe piata in momentul cererii maxime. Merchandisingul a aparut ca rezultanta a unor modificari considerabile a principiilor de comercializare, odata cu nasterea „libre-service-ului” (autoservirii), constand intr-o serie de actiuni destinate a valoriza si anima...

 • Concurenta si preturi

  INTRODUCERE Piața, ca realitate economică cu un conținut complex, constituie cel mai bun mecanism de reglare economică cunoscut până in prezent. Reprezinta o categorie specifica economiei de schimb, care exprima ansamblul relațiilor generate de actele de vanzare - cumparare, impreuna cu fenomenele legate de manifestarea cererii si ofertei si in conexiune cu spațiul si timpul in care se desfasoara. Piață a aparut atunci cand funcția consumului s-a separat de funcția producției, ea fiind in...

 • Piata muncii

  Definiție: Piața muncii este spațiul economic în care se întâlnesc, se confruntă și negociază în mod liber cererea de forța de muncă, reprezentată de angajatori și oferta, reprezentată de posesorii de forță de muncă. Așadar, clientul de pe piața muncii este angajatorul care dispune de locuri de muncă, furnizorul este căutătorul de loc de muncă - salariatul, obiectul tranzacțional este forța de muncă, iar prețul este salariul complet, cunoscut și sub denumirea de fondul individual de...

 • Metode ale controlului intern - modelul American COSO si modelul Canadian COCO

  Motto: “Nimic nu este prea dificil,daca imparti in pasi mici ceea ce ai de facut” HENRY FORD CONCEPTUL DE SISTEM DE CONTROL INTERN Functia manageriala de control (controlling)consta in evaluarea si corectarea perfomantei activitatilor subordonatilor pentru a asigura ca obiectivele de la toate nivelurile si planurile elaborate pentru atingerea acestora au fost realizate. HENRI FAYOL SI BILLLY GOETZ În literatura de specialitate, controlul intern este definit în feluri diferite: - ca un...

 • Contabilitatea salariilor si studiu de caz la SC Tehno-rul SRL

  1.INTRODUCERE Forta de munca reprezinta totalitatea aptitudinilor fizice si intelectuale alaturi de experienta omului folosita in procesul muncii. Ea constituie factorul de productie motor in derularea activitatii de exploatare si comercializare a unei unitati patrimoniale. Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul colectiv sau individual de munca fiecare persoana are dreptul la un salariu in bani sau in natura, acest salariu reprezentand o cheltuiala pentru unitatea...

 • Piata de platina

  Platina este un metal tranzițional, dur, maleabil, ductil și prețios, de culoare gri-alb. Platina este un metal nobil rezistent la coroziune, și se găsește adesea asociat cu unele minereuri de cupru, de argint sau de nichel, și mai rar sub formă de depozite native (de exemplu, în Africa de Sud). Este folosit în confecționarea bijuteriilor, în echipamente de laborator, în medicina dentară și pentru realizarea protezelor dentare în aliaj cu aurul, pentru realizarea unor contacte electrice și...

 • Locul si rolul pietelor de capital in economia de piata

  1. Piața de capital Piața de capital este termenul general folosit pentru a desemna piața în cadrul căreia sunt vândute și cumpărate instrumente financiare. Această piață include toate entitățile și operațiunile care susțin aceste procese. Piața de capital din România include piețele de instrumente financiare și instituțiile specifice acestora, operațiunile, precum și organismele de plasament colectiv, stabilind un cadru adecvat de reglementare și supraveghere a investițiilor în instrumente...

 • Sisteme Informatice Integrate

  Cuprins Schimbarile tot mai rapide in mediul de afaceri si cresterea complexitatii activitatilor din cadrul unei firme necesita o adaptare permanenta, intr-un ritm alert, care adeseori pune la incercare capacitatile de efort si analiza ale factorului uman. Sistemele / aplicatiile integrate au fost create ca solutii la aceste provocari, fiind capabile sa proceseze volume mari de date si informatii agregate in scopul optimizarii si eficientizarii proceselor. Un sistem integrat de aplicatii...

 • Cercetare de marketing privind consumul de fast-food in rindul studentilor din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi

  1. Cercetări de marketing Creșterea rolului marketingului în activitatea economică a firmelor este posibilă numai prin buna fundamentare a deciziilor de marketing. Îmbunătățirea calității procesului decizional presupune utilizarea cercetărilor de marketing în mod eficace și eficient, pentru mai buna cunoaștere și înțelegere a mediului intern și extern al organizației, pentru alegerea celor mai adecvate variante de produs, preț, distribuție și promovare, precum și pentru evaluarea...

 • Analiza economica a Vietnamului si rolul acestuia in globalizare

  Prezentare Generală Republica Socialistă Vietnam este un stat in Asia de sud-est. Se învecinează cu Laos la Vest, cu Cambodgia la Sud-Vest, cu China la Nord și cu Marea Chinei de Sud la Est. Economia sa are unul dintre cele mai mari ritmuri de creștere din această regiune a continentului. Vietnam și-a propus să devină o națiune dezvoltată până în anul 2020. Nordul Vietnamului este muntos, aici aflându-se Fan Si Pan, cel mai înalt vârf al acestei țări (3147 m). Fluviul Roșu este principala...

 • Analiza datelor

  Descriere set de date Am construit o baza de date folosind informatiile gasite pe http://www.worldbank.org/. Baza de date contine 89 de tari pentru care am extras urmatoarele variabile reprezentative anului 2011: - PIB- Produsul Intern Brut - este un indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piață a tuturor mărfurilor și serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei în interiorul unei țări în decurs de un an. Acesta se poate calcula și la nivelul...

 • Gestiunea financiara a intreprinderii

  Abordarea sistemică a întreprinderii - Noțiuni - cheie - sistem - variabile - variabile de intrare - variabile de ieșire - variabile esențiale - variabile de acțiune - proces de transformare - conducător - Definiții - Sistem - un ansamblu de elemente în interacțiune între ele însele, dar egale ca dezvoltare în mediu și coordonate în funcție de o finalitate. - Variabile - elemente componente ale sistemului care determină dinamica acestuia. - Variabile de intrare - date...

Pagina 1 din 1278