Toate documentele din domeniul Economie

 • Analiza diagnostig a mediului de afaceri SC Moara Cibin SA

  1. Prezentare generală a agentului economic Denumire: SC Moara Cibin SA; Domeniul de activitate : "Fabricarea și comercializarea produselor de morărit " Cod CAEN : 1061 Codul fiscal: RO 785205 Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J32/89/1991 Adresa: Șos. Alba Iulia, nr. 70, Localitatea Sibiu, județul Sibiu Date contact: Tel: 0269.229.651; Fax: 0269.229.650 Adresa de e-mail: office.sibiu@boromir.ro Pagina de internet: www.moaracibin.ro Numele...

 • Romania intre agenda Lisabona si Strategia 2020 Realitati si perspective

  Strategia Lisabona (Agenda Lisabona/Procesul Lisabona) reprezintă un set de obiective, domenii prioritare de acțiune, ținte și măsuri, pentru orientarea politicilor europene de creștere economică și ocupare a forței de muncă pentru realizarea obiectivului strategic al Uniunii Europene de a deveni cea mai competitivă și dinamică economie bazată pe cunoaștere. Strategia Lisabona a fost adoptată pe o perioadă de 10 ani de către Consiliul European extraordinar de la Lisabona, din 23 - 24 martie...

 • Macroeconomia si principalii indicatori macroeconomici

  Evidentierea nivelului de dezvoltare economica, a tendintelor acesteia si a modului in care sunt utilizate resursele unei economii nationale, necesita masurarea rezultatelor activitatii economice. Evaluarea, fizica si valorica, a rezultatelor agentilor economici in ansamblu permite reflectarea evolutiilor favorabile si nefavorabile in economia nationala. 2.1. Sistemul Contabilitatii Nationale (S.C.N.) din tara noastra reprezinta un sistem de evidenta valorica a fluxurilor economice, in...

 • Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor

  CAPITOLUL 1. EVIDENTA PERSOANELOR ÎN ROMÂNIA 1.1.ISTORICUL EVIDENȚEI PERSOANELOR ÎN ROMÂNIA In România,evidenta persoanelor a luat ființă in anul 1949,prin înscrierea în evidență a tuturor românilor care au împlinit vârsta de 15 ani. Inscrierea in evidența persoanelor s-a realizat prin întocmirea unor fișe personale, care au constituit evidenta locală și centrală. Astfel pentru fiecare cetațean român au fost întocmite doua fișe,una pentru evidența locală și alta pentru cea centrala,aceste...

 • Studiul privind perceptia asocierii de catre producatorii agricoli din localitatea Barabant, judetul Alba

  REZUMAT Tema proiectului de diplomă este “Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba.” În urma cercetărilor efectuate în cadrul prezentei lucrări s-a urmărit percepția pe care o au micii producători agricoli din localitatea Bărăbanț cu privire la asociațiile agricole. Așadar prima parte a lucrării prezintă istoricul și importanța cooperativelor agricole românești, felul în care aceastea au luat naștere în 1905 prin prisma...

 • Marketing

  Esența și Evoluția Marketingului - Contextul apariției și promovării marketingului - Conceptul de marketing - Evoluția practicii și teoriei marketingului - Consumatorul-element central de referință al marketingului - Funcțiile marketingului - Locul marketingului în familia științelor economice - Instituții și organisme de marketing - Universalitatea marketingului - Specializarea marketingului în activitățile economice - Marketingul în domenii noneconomice Marketingul are o istorie...

 • Managementul calitatii in comert, turism, servicii

  1.Generalitați PepsiCo este o companie americană din industria băuturilor răcoritoare și alimentară, înființată în 1898 sub numele de Pepsi-Cola. Compania este al doilea producător mondial de răcoritoare, după The Coca-Cola Company. Pe piata romaneasca a intrat abia in 2004. Este una dintre cele mai importante companii de produse alimentare și băuturi răcoritoare cu peste 63 de miliarde dolari în venituri nete în 2016 și un portofoliu global de branduri diverse și foarte apreciate. Cele...

 • Datoria publica

  INTRODUCERE Creșterea economică este una din țintele pe care fiecare țară în parte și-o propune. În felul acesta este atrasă creșterea venitului pe locuitor, care indică nivelul de bunăstare al populației. Un alt efect pe care creșterea economică îl are se referă la dezvoltarea în ansamblu a economiei, la final, putându-se observa progresul economic. O țară în curs de dezvoltare, cum este România nu poate să-și construiasă o democrație solidă, decât prin apelarea la alternative temporare,...

 • Banca Europeana de Investitii - organizare, functionare, rol, proiecte finantate

  Introducere Banca Europeană de Investiții (BEI) este un organism financiar ce face parte din sistemul instituțional comunitar actual. BEI este banca Uniunii Europene.Banca Europeană de Investiții este unica bancă deținută doar de statele membre ale UE, reprezentând interesele acestora. Mai mult decât atât, BEI colaborează îndeaproape și cu alte instituții ale Uniunii Europene cu scopul de a pune în aplicare politica Uniunii Europene, adaptându-și continuu activitatea în dependență de...

 • Asigurari informationale

  TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIEI IN ASIGURARI Dezvoltarea internetului a fost exploziva in ultimii ani. Numărul de utilizatori aiinternetului se dublează la fiecare câteva luni, existând în acest moment sute de milioanede utilizatori. Este cunoscut faptul că tranzacțiile pe internet se clasifică din punct devedere al utilizatorilor, tranzacțiile pe internet putand fi împărțite în: tranzacții în caresunt implicate personae fizice și juridice și tranzacții în care sunt implicate doar...

 • Tendinte separatiste in Europa

  Separatismul politic Ce este separatismul politic? Separatismul este o mișcare politică ce caută să despartă o regiune, o provincie sau un stat, de țara sau ansamblul mai vast căruia aceasta aparține. Scopul este obținerea, pe o bază teritorială, a unei recunoașteri politice și crearea unui nou stat independent. Această mișcare se referă explicit și în mod sistematic la independența unui anume teritoriu ce, în prezent, este componenta altui stat. În acest sens, separatismul se poate defini...

 • Consumul de servicii in Romania comparativ cu UE

  Principala destinație actuală a cheltuielilor gospodărești este consumul de bunuri și servicii, al cărui mărime a acoperit în ultimul deceniu în jur de trei sferturi din cheltuielile totale. În anii 2011 și 2012, acesta s-a ridicat la 73% din cheltuielile totale. Potrivit INS, cheltuielile de consum au reprezentat în anul 2002 în medie 4.744,7 mii lei pe gospodărie. Restricțiile majore care condiționează, în mod curent, exprimarea opțiunilor de consum ale populației din țara noastră, derivă...

 • Analiza cresterii economice in Romania

  Analiza creșterii economice din România România este o țară cu un potențial considerabil: bogate terenuri agricole, diverse surse de energie (cărbune, petrol, gaze natural, hidro și nucleare), o substanțială bază industrială care cuprinde întreaga gamă de activități de fabricare, o forță de muncă educată și oportunități pentru extinderea dezvoltării turismului la Marea Neagră și în Munții Carpați. Creșterea economică reprezintă procesul de sporire a rezultatelor economice, determinate în...

 • Economiile si investitiile

  Atât individul, cât și societatea pot să progreseze numai atunci când se produce mai mult decât se consumă. J. M. Keynes - „prin economii se înțelege surplusul venitului peste cheltuielile de consum”. A. Cotta - economiile sunt „toate reducerile costului de producție mediu pe care o unitate economică le înregistrează voluntar sau involuntar” Prin originea lor economiile sunt interne și externe. Economiile care provin din perfecționarea organizării producției se numesc economii de scară...

 • Cresterea macroeconomica

  Ce se înțelege prin mișcarea economică? mișcarea economică reprezintă modul de existență și de manifestare-funcționare, schimbare, transformare, evoluție a economiei privită în ansamblul său și a tuturor elementelor sale constitutive, în timp și spațiu Sursa mișcării economice o constituie interacțiunea dintre fenomenele, relațiile și procesele vieții economice. = trebuințele, interesele, dorințele și scopurile agenților economici Conceptul de - creștere- a fost împrumutat de știința...

Pagina 5 din 1291