Toate documentele din domeniul Economie

 • Consumul de servicii in Romania comparativ cu UE

  Principala destinație actuală a cheltuielilor gospodărești este consumul de bunuri și servicii, al cărui mărime a acoperit în ultimul deceniu în jur de trei sferturi din cheltuielile totale. În anii 2011 și 2012, acesta s-a ridicat la 73% din cheltuielile totale. Potrivit INS, cheltuielile de consum au reprezentat în anul 2002 în medie 4.744,7 mii lei pe gospodărie. Restricțiile majore care condiționează, în mod curent, exprimarea opțiunilor de consum ale populației din țara noastră, derivă...

 • Analiza cresterii economice in Romania

  Analiza creșterii economice din România România este o țară cu un potențial considerabil: bogate terenuri agricole, diverse surse de energie (cărbune, petrol, gaze natural, hidro și nucleare), o substanțială bază industrială care cuprinde întreaga gamă de activități de fabricare, o forță de muncă educată și oportunități pentru extinderea dezvoltării turismului la Marea Neagră și în Munții Carpați. Creșterea economică reprezintă procesul de sporire a rezultatelor economice, determinate în...

 • Economiile si investitiile

  Atât individul, cât și societatea pot să progreseze numai atunci când se produce mai mult decât se consumă. J. M. Keynes - „prin economii se înțelege surplusul venitului peste cheltuielile de consum”. A. Cotta - economiile sunt „toate reducerile costului de producție mediu pe care o unitate economică le înregistrează voluntar sau involuntar” Prin originea lor economiile sunt interne și externe. Economiile care provin din perfecționarea organizării producției se numesc economii de scară...

 • Cresterea macroeconomica

  Ce se înțelege prin mișcarea economică? mișcarea economică reprezintă modul de existență și de manifestare-funcționare, schimbare, transformare, evoluție a economiei privită în ansamblul său și a tuturor elementelor sale constitutive, în timp și spațiu Sursa mișcării economice o constituie interacțiunea dintre fenomenele, relațiile și procesele vieții economice. = trebuințele, interesele, dorințele și scopurile agenților economici Conceptul de - creștere- a fost împrumutat de știința...

 • Cultura organizationala si rolul ei in dezvoltarea institutiilor publice

  Introducere Cultura organizațională este un concept în care s-au afirmat recent și a influențat semnificativ modul de gândire și acțiune al cercetătorilor, a managerilor și întreprinzătorilor, a specialiștilor din diverse organizații, profesorilor și studenților, din toate zonele lumii. Acest interes a crescut exponențial, ca urmare a presiunilor venite din interiorul și exteriorul organizațiilor, presiuni ce solicitau o cunoaștere mai bună și o amplificare a competitivității organizațiilor...

 • Sectorul public si rolul lui in economia bazata pe cunostinte

  Factorul uman este cel mai important, deoarece managementul cunoștințelor depinde de disponibilitatea oamenilor de a răspândi și reutiliza cunoștințele. Introducere Am ales această temă întrucât am fost captivați de importanța resurselor umane, în special, a cunoștințelor acestora, fără de care nici o activitate nu și-ar îndeplini obiectivele. De asemenea, rolul jucat de economia bazată pe cunoștințe în instituțiile publice are o importanță deosebită. Cap. 1 Instituțiile publice...

 • Bune practici in utilizarea Fondurilor Structurale si de Coeziune

  1.Rezumat Instrumentele principale ale Uniunii Europene ce au un rol foarte important în promovarea coeziunii economice și sociale sunt reprezentate de Fondurile Structurale și de Coeziune. Fondurile Structurale sunt direct implicate în dezvoltarea armonioasă a Uniunii Europene și în promovarea principiilor de mediu. Fondul de coeziune are o importanță deosebită în proiectele de infrastructură a Statelor Membre a căror Produs Intern Brut este mai mic de 90% decât media PIB din Comunitate...

 • Analiza disparitatilor socio-economice la nivel regional in Romania

  1.Rezumat Începând cu anul 2007,când țara noastră a aderat la Uniunea Europeană,România a avut o serie de politici de dezvoltare națională în conformitate cu obiectivele,principiile,politicile comunitare în domeniu,urmărindu-se astfel o dezvoltare socială și economică europeană. Cu toate acestea,în România au continuat să existe zone cu diferite niveluri de dezvoltare,ca de altfel,în orice țară.Concurența specifică economiei de piață a făcut ca disparitățile deja existente in dezvotarea...

 • Reducerea resurselor energetice si impactul asupra preturilor

  In ultimii trei ani, pe fondul declinului general al economiei si, in mod deosebit a reducerii dramatice a productiei industriale, a avut loc si o scadere substantiala a principalelor resurse din economie (atat a celor din productia interna cat si a celor din import), cu exceptia energiei hidroelectrice si a energiei nuclearo-electrice. Evident, acest fenomen, privit mai ales din perspectiva reducerii productiei interne, avea sa se resfranga negativ si asupra nivelului costurilor la...

 • Terapie soc vs Terapie graduala - Cazul Ungariei si Poloniei - Ce drum alegem catre economia de piata

  I. Introducere Începutul anilor ’90, a adus cu caderea comunismului în statele din Europa Centrală si de Est, din motive economice în primul rând: lipsa proprietății private, lipsa contractelor economice voluntare, dar cel mai mare eșec al regimului socialist a fost neputința creării de avere. În același timp, faimosul filosof si sociolog Ralf Dabrendorf afirma, în ceea ce priveste durata si efectul tranzitiei, că “schimbarea politică va dura șase luni, cea economică, în liniile ei generale...

 • Culorile in afaceri

  Culorile ocupă un rol deosebit de important în viața noastră, meritând o atenție specială. Marile companii cheltuie milioane pentru cercetarea de piața privind culorile. Psihologii ne spun că impresia pe care o lasă culorile contribuie cu peste 60% la acceptare sau respingerea produsului sau a serviciului pe care îl oferă compania noastră. Indiferint dacă alegem obiectiv sau subiectiv cluoarea, trebuie să înțelegem efectul pe care aceasta îl are asupra afacerii noastre deoarece logoul firme...

 • Economia statului Singapore

  Introducere. Cu o suprafață mică, fără resurse naturale, această insulă/oraș/stat a reușit, multumiță în parte amplasării geografice în cadrul culoarelor maritime și aeriene din Asia, cu doar 5,6 milioane de locuitori, în cei peste 52 de ani de la independență, să devină unul dintre cele mai importante hub-uri comerciale, financiare și tehnologice din Asia de Sud-Est. Cu o economie de piață puternic dezvoltată, Singapore are unul dintre cele mai aglomerate porturi din lume, este cel de al...

 • Impozitele

  Introducere Actualitatea temei cercetării- În condițiile relațiilor de piață impozitele au un rol important în mecanismul dezvoltării economice a unei țări Ele determină mărimea înclinației de a economisi, investi și munci ,influențînd creșterea producției și ocuparea forței de muncă, ceea ce reprezintă elementele esențiale ale strategiei economice, făcînd din reforma fiscală o componentă importantă a reformei economice Problema cercetări- detectarea utilizarii impozitelor ca instrument de...

 • Locul si rolul taxelor vamale in cadrul impozitelor indirecte in contextul aderarii Romaniei la UE

  Locul taxelor vamale in resursele financiare publice : Taxele vamale reprezinta o parte specifica a categoriei de impozite indirecte ce sunt utilizate de catre stat atat in scopul procurarii de resurse financiare pentru alimentarea bugetului de stat, cat si pentru protejarea economiei nationale. Taxele vamale constituie o prezenta la fel de obisnuita in practica fiscala ca si impozitele generale sau cele specifice pe consum. Intre aceste doua categorii exista asemanari dar si deosebiri....

 • Politici Comunitare Interne - Economie Europeana

  Politici Comunitare : Uniunea Europeană numără 26 state membre. In UE nu există o majoritate, ci numai minorități. In ciuda diferențelor dintre acestea, la baza întregii construcții europene a stat voința de a lucra împreună, pe baza unor interese comune. Acestea au condus la convingerea că în unele domenii se pot obține rezultate mult mai bune la nivel european decât la nivel național. Așa s-a ajuns la politici comune tuturor statelor membre, elaborate si adoptate de instituțiile comunitare...

Pagina 6 din 1291