Toate documentele din domeniul Electronica

 • Studiul materialelor electrotehnice utilizate in constructia infasurarilor rotorice ale masinii asincrone cu rotorul in scurtcircuit

  Industria electrotehnica foloseste un numar mare de diferite metale si aliaje precum: oteluri pentru constructii, fonta si metale neferoase turnate si materiale cu intrebuintari speciale. Aceste materiale cu intrebuintari speciale, numite si materiale electrotehnice, au un rol important in functisinilor, aparatelor si instalatiilor electrice, la construirea liniilor de transport de energie electrica, datorita comportarii lor fata de curentul electric si de fluxul magnetic. Un circuit...

 • Intensitatea curentului electric

  Intensitatea curentului electric este definită ca fiind sarcina electrică ce trece prin unitatea de suprafaţă în unitatea de timp şi se notează cu I : I = Q/t I = 1 Coulomb [C] / 1 Secundă [s] = 1 Amper [A] Unitatea de măsură pentru intensitatea curentului electric, în sistemul internaţional SI, este amperul [A]. Multiplii şi submultiplii utilizaţi ai amperului sunt: - Kiloamperul kA. - Miliamperul mA; - Microamperul μA; Orice aparat electric are o anumită intensitate nominală (la...

 • Electronica aplicata I

  1. Noţiuni introductive 1.1.Semnale electrice Def: - semnal - orice variabilă în timp purtătoare de informaţie. Semnalul electric - orice semnal de natură electrică. - tipuri de semnale electrice : tensiunea electrică şi intensitatea curentului electric Semnale- pot fi continue sau variabile. Daca un semnal poate lua toate valorile posibile dintr-un interval finit sau infinit, el se numeste cu valori continue. Atat semnalele analogice cat si cele discrete pot avea valori continue....

 • Softstarter

  Procedeele de pornire şi de protecţie a motoarelor electrice sunt procedee principale în electrotehnică. Dacă un motor electric nu este protejat adecvat, poate apărea schimbarea spontană al cuplului motorului și al vitezei de rotaţie care apare în timpul proceselor de pornire și oprire, vor genera şocuri atât motorului, cât şi echipamentului acţionat de acesta. Cu timpul, aceasta va duce la uzarea mecanică prematură a cuplajelor, angrenajelor, benzilor rulante etc. Procesele de pornire sau...

 • Analiza si modelare tranzistoarelor bipolare si circuitelor in baza lor

  Tranzistorul KT602 reprezintă un tranzistor din siliciu (Si) de tip n-p-n. Realizarea tranzistorului necesită un proces tehnologic special, numit planar. Această tehnologie este specifică siliciului constând în efectuarea impurificărilor controlate numai pe o singură faţă a plachetelor semiconductoare folosind tehnica litografică şi ecranarea cu ajutorul straturilor protectoare şi în special a Si02. Tehnologia planară se caracterizează prin flexibilitate: posibilitatea de a realiza diferite...

 • Prelucrarea digitala a semnalelor

  PROBLEMA 8 a) Generati un semnal sinusoidal de frecventa F=900Hz, amplitudine 3, redresat dublu alternanta, | s(t) |, cu durata de generare 0.05 s, esantionat cu frecventa de esantionare Fs=16 kHz. o Reprezentati grafic cu functia plot semnalul in timp absolut (axa timp in milisecunde). o Reprezentati grafic cu functia stem semnalul esantionat (axa timp in functie de n). b) Calculati TFD in N=256 puncte puncte a semnalului generat. o Reprezentati spectrul de amplitudini in frecvente...

 • Dispozitive de navigatie prin satelit

  1.Istoria GPS-ului GPS-ul a fost proiectat iniţial pentru aplicabilitatea sa în domeniul militar la începutul Războiului Rece în anii 1960, deşi ideea a venit odată cu lansarea navei spaţiale sovietice Sputnik în 1957. Sistemul de poziţionare globală (GPS) - reţea de sateliţi care orbitează în jurul Pământului în puncte fixe deasupra planetei, transmiţând semnale tuturor receptorilor GPS de pe Pământ. Aceste semnale conţin un cod de timp şi un punct de date geografice care permit...

 • Rolul nivelului fizic - medii de transmisie, echipamente de transmisie a datelor

  INTRODUCERE Proiectul dat are ca scop analiza tematicii rolului nivelului fizic al modelului de referința OSI, rolul acestui nivel , mediile de transmisiune a informației cît și echipamentele pentru transmisie a informațiilor. Primele trei capitole sunt teoretice și divizează tema proiectului în trei părți pentru o mai bună înțelegere. Capitolul 1 – capitol introductiv ce conține informații generale/fundamentale despre rețelele de calculatoare cît și rolul nivelului fizic în cadrul...

 • Stabilizator cu convertor step-down (buck)

  Obiectivele lucrării: - studiul proprietăţilor statice ale stabilizatorului de tensiune care foloseşte convertor step-down - studiul procesului tranzitoriu în stabilizator (efectul perturbaţiilor rapide de la sarcină şi alimentare, nivelul zgomotului de comutaţie) - evidenţierea fenomenelor la epuizarea energiei din bobină şi la comutaţia diodei Aparate necesare: sursă stabilizată 15V, 1,5A, sursă nestabilizată 15V, 1,5A, ampermetru, voltmetru numeric 5 digiţi, platformă TPS54233-EVM...

 • Structuri de date

  Curs 1. Structuri de date 1.1. Conceptul de structură de date Prin structură de date vom înţelege ansamblul de date (mulţimea cu un număr variabil de noduri) caracterizat prin relaţiile existente între ele şi prin operaţiile care pot fi efectuate cu datele respective. Un nod este o variabilă de un tip oarecare care conţine o informaţie specifică şi, eventual, o informaţie de legătură (informaţia şi adresa următorului element). Cele mai des utilizate structuri de date sunt: tablourile,...

 • Stabilizator cu convertor inverter

  Obiectivele lucrării: - verificarea relaţiei între mărimea de comandă şi tensiunea de sarcină - studiul proprietăţilor dinamice ale stabilizatoarelor care folosesc convertor inverter - evidenţierea strategiilor de reglare PWM şi current-mode PWM - evidenţierea efectelor nedorite: conductoare lungi, decuplare insuficientă, condensator înfăşurat, tranzistor cu rezistenţă internă mare (în conducţie) Aparate necesare: sursă stabilizată 5-10V, 1A, osciloscop, voltmetru, platforme cu MAX635,...

 • Calculul etajelor de amplificare dupa tensiune si putere

  Introdocere Ca şi celelalte dispozitive electrice şi electronice, tranzistorul bipolar a găsit o răspîndire largă în dispozitivele tehnico–electronice, mai ales în etajele de amplificare. Funcţia de amplificare este cea mai importantă caracteristică a tranzistorului, ea rezultînd din însăşi funcţionarea sa. S-a observat că un tranzistor polarizat în regiunea activă normală a caracteristicilor se comportă în circuitul emitor-colector ca un generator de curent constant. Dacă însă peste...

 • Hardware

  Ce este un Sistem de Calcul Electronic? Sistemul de Calcul Electronic (calculator) este o mașina de prelucrat date și informații conform unei liste de instructiuni. Aceste sisteme de calcul pot prelucra orice fel de date și pot facilita comunicația între doi sau mai mulți utilizatori sub mai multe forme (comunicare text, video, transfer de date și fișiere etc.). Ele mai sunt numite și calculatoare și pot avea diverse forme (datorită evoluției, putem spune că anual apar sisteme de calcul de...

 • Bazele sistemelor de achiztie de date

  Tema 1: O termorezistenta de platina avand caracteristica din figura b) este conectata la circuitul de masurare din figura a): Sa se exprime analitic R_θ(θ). Daca E=6.25V sa se determine R1 si R2 astfel incat Vo(0℃)=0V si ΔVo/Δθ=-10V/℃. Cunoscand rezistenta termica a termorezistentei fata de mediul ambiant R_Th=1℃ sa se calculeze eroarea in temperature la extremitatile domeniului. Rezolvare: Termorezistenta este o rezistenta electrica folosita pentru masurarea temperaturii....

 • Sisteme domotice - sisteme de achizitii de date

  Capitolul 1 Introducere 1.1. Definiții. Generalități La modul cel mai general prin “achiziţie de date” înţelegem procesul de obţinere a datelor de la o altă sursă de obicei una exterioară a sistemului. Sunt nenumărate situaţii în care datele (informaţia), provenite din mai multe puncte simultan, trebuie memorate, transmise sau prelucrate în vederea folosirii sale ulterioare ca date de comandă (control). Prelucrarea informaţiei poate consta în operaţii simple (comparări), până la...

Pagina 1 din 146