Toate documentele din domeniul Electronica

 • Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri si panouri fotovoltaice

  INTRODUCERE Iluminatul exterior în comunitățile urbane este utilizat atât pentru orientarea și deplasarea în siguranță pe timp de noapte a pietonilor și a participanților la trafic cât și asigurarea unui mediu ambiant corespunzător în orele fară lumină naturală. Iluminatul exterior trebuie să îndeplinească aceste cerințe în condițiile utilizării raționale a energiei electrice, cu alte cuvinte a reducerii costului investițiilor și a cheltuielilor anuale de exploatare a instalațiilor. Astfel...

 • Analiza metodelor de planificare a proceselor in sisteme distribuite

  Introducere În cazul sistemelor care au un număr mare de resurse şi aplicaţii care urmează să fie executate, problema principală este planificarea acestora. Pentru ca aplicaţiile din sistem să fie cât mai bine planificate pentru resursele sistemului este nevoie de adoptarea unor algoritmi de planificare. Principala caracteristică a unui sistem distribuit este dinamicitatea acestuia, caracteristică ce influenţează în mod continuu algoritmii de planificare adoptaţi. Pentru ca aplicaţiile...

 • Proiectarea etajelor de amplificare de tensiune si putere in baza tranzistorului bipolar

  INTRODUCERE În dezvoltarea sa electronica, a cunoscut o furtunoasa evolutie datorită a patru tipuri de elemente, numele acestor elemente se aseamana cu functia pe care o indeplineste in circuitul electronic și anume: dielectrici, conductori, supraconductori și semiconductori. Un rol deosebit în tehnica radio o au semiconductorii, a căror rezistenţă se micşorează cu creşterea temperaturii şi depinde în mare măsură de prezenţa impurităţilor in ele. Întrucît conductibilitatea semiconductoarelor...

 • Electronica digitala - Exercitii

  Subiecte 1p 1. Sa secalculeze SPP(Speed-Power Product) pentru un circuitdespre care stim ICCL=10mA, Vcc=5V, tPLH=30ns si tPHL=10ns. Rezolvare: Speed-Power Product = S*P PD(medie)=ICC(mediu)*VCC ICC(mediu)=(ICCH+ICCL)/2 (tPLH +tPHL)/2(ns) SPP=(ICCL/2)*VCC*[(tPLH +tPHL)/2(ns)]=5mA*5V*[(30ns+10ns)/2]=5mA*5V*20ns=500 pJ 2. Daca frecventa la intrarea unui numarator MOD64 este 1mHz, cat este frecventa semnalului la iesirea celui de al 5-lea bistabil? (1p); Rezolvare: Frecventa...

 • Generator de semnal sinusoidal pentru domeniul de audiofrecventa

  Oscilatoarele sunt circuite care produc semnal periodic, de diverse forme, fără a primi vreun semnal de intrare. - Clasificare după principiul de funcţionare (ecuaţiile care guvernează producerea oscilaţiilor): 1. Oscilatoare armonice: -au funcţionare liniară sau cvasiliniară; -modelul este o ecuaţie diferenţială de ordin 2 sau superior; -soluţia ecuaţiei este un semnal sinusoidal (cuvantul armonic se referă la tipul de ecuaţie diferenţială care are soluţie o sinusoidă). Există două...

 • Electronica si informatica medicala

  1)Sa se genereze un semnal s format din sumarea a 3 sinusoide armonice cu frecvente diferite. Formule folosite: A=1,2,3,…,1000 Semnalul sinusoidal s-a fost realizat prin sumarea a 3 sinusoide de frecvente diferite: B = SIN1(A1*2*PI()/30) C = SIN2(A1*2*PI()/60) D = SIN3(A1*2*PI()/80) E= (SIN1 + SIN2 + SIN3) generat dupa formula :B1+C1+D1 2)Sa se adauge zgomot z1 generat de functia RANDOM (zgomot uniform )de amplitudine (N+P)/100 din amplitudinea varf la varf a semnalului (N+P fiind...

 • Studiul materialelor electrotehnice utilizate in constructia infasurarilor rotorice ale masinii asincrone cu rotorul in scurtcircuit

  Industria electrotehnica foloseste un numar mare de diferite metale si aliaje precum: oteluri pentru constructii, fonta si metale neferoase turnate si materiale cu intrebuintari speciale. Aceste materiale cu intrebuintari speciale, numite si materiale electrotehnice, au un rol important in functisinilor, aparatelor si instalatiilor electrice, la construirea liniilor de transport de energie electrica, datorita comportarii lor fata de curentul electric si de fluxul magnetic. Un circuit...

 • Intensitatea curentului electric

  Intensitatea curentului electric este definită ca fiind sarcina electrică ce trece prin unitatea de suprafaţă în unitatea de timp şi se notează cu I : I = Q/t I = 1 Coulomb [C] / 1 Secundă [s] = 1 Amper [A] Unitatea de măsură pentru intensitatea curentului electric, în sistemul internaţional SI, este amperul [A]. Multiplii şi submultiplii utilizaţi ai amperului sunt: - Kiloamperul kA. - Miliamperul mA; - Microamperul μA; Orice aparat electric are o anumită intensitate nominală (la...

 • Electronica aplicata I

  1. Noţiuni introductive 1.1.Semnale electrice Def: - semnal - orice variabilă în timp purtătoare de informaţie. Semnalul electric - orice semnal de natură electrică. - tipuri de semnale electrice : tensiunea electrică şi intensitatea curentului electric Semnale- pot fi continue sau variabile. Daca un semnal poate lua toate valorile posibile dintr-un interval finit sau infinit, el se numeste cu valori continue. Atat semnalele analogice cat si cele discrete pot avea valori continue....

 • Softstarter

  Procedeele de pornire şi de protecţie a motoarelor electrice sunt procedee principale în electrotehnică. Dacă un motor electric nu este protejat adecvat, poate apărea schimbarea spontană al cuplului motorului și al vitezei de rotaţie care apare în timpul proceselor de pornire și oprire, vor genera şocuri atât motorului, cât şi echipamentului acţionat de acesta. Cu timpul, aceasta va duce la uzarea mecanică prematură a cuplajelor, angrenajelor, benzilor rulante etc. Procesele de pornire sau...

 • Analiza si modelare tranzistoarelor bipolare si circuitelor in baza lor

  Tranzistorul KT602 reprezintă un tranzistor din siliciu (Si) de tip n-p-n. Realizarea tranzistorului necesită un proces tehnologic special, numit planar. Această tehnologie este specifică siliciului constând în efectuarea impurificărilor controlate numai pe o singură faţă a plachetelor semiconductoare folosind tehnica litografică şi ecranarea cu ajutorul straturilor protectoare şi în special a Si02. Tehnologia planară se caracterizează prin flexibilitate: posibilitatea de a realiza diferite...

 • Prelucrarea digitala a semnalelor

  PROBLEMA 8 a) Generati un semnal sinusoidal de frecventa F=900Hz, amplitudine 3, redresat dublu alternanta, | s(t) |, cu durata de generare 0.05 s, esantionat cu frecventa de esantionare Fs=16 kHz. o Reprezentati grafic cu functia plot semnalul in timp absolut (axa timp in milisecunde). o Reprezentati grafic cu functia stem semnalul esantionat (axa timp in functie de n). b) Calculati TFD in N=256 puncte puncte a semnalului generat. o Reprezentati spectrul de amplitudini in frecvente...

 • Dispozitive de navigatie prin satelit

  1.Istoria GPS-ului GPS-ul a fost proiectat iniţial pentru aplicabilitatea sa în domeniul militar la începutul Războiului Rece în anii 1960, deşi ideea a venit odată cu lansarea navei spaţiale sovietice Sputnik în 1957. Sistemul de poziţionare globală (GPS) - reţea de sateliţi care orbitează în jurul Pământului în puncte fixe deasupra planetei, transmiţând semnale tuturor receptorilor GPS de pe Pământ. Aceste semnale conţin un cod de timp şi un punct de date geografice care permit...

 • Rolul nivelului fizic - medii de transmisie, echipamente de transmisie a datelor

  INTRODUCERE Proiectul dat are ca scop analiza tematicii rolului nivelului fizic al modelului de referința OSI, rolul acestui nivel , mediile de transmisiune a informației cît și echipamentele pentru transmisie a informațiilor. Primele trei capitole sunt teoretice și divizează tema proiectului în trei părți pentru o mai bună înțelegere. Capitolul 1 – capitol introductiv ce conține informații generale/fundamentale despre rețelele de calculatoare cît și rolul nivelului fizic în cadrul...

 • Stabilizator cu convertor step-down (buck)

  Obiectivele lucrării: - studiul proprietăţilor statice ale stabilizatorului de tensiune care foloseşte convertor step-down - studiul procesului tranzitoriu în stabilizator (efectul perturbaţiilor rapide de la sarcină şi alimentare, nivelul zgomotului de comutaţie) - evidenţierea fenomenelor la epuizarea energiei din bobină şi la comutaţia diodei Aparate necesare: sursă stabilizată 15V, 1,5A, sursă nestabilizată 15V, 1,5A, ampermetru, voltmetru numeric 5 digiţi, platformă TPS54233-EVM...

Pagina 1 din 146