Toate documentele din domeniul Electronica

 • Analiza si sinteza circuitelor si sistemelor

  Seminar 1. Reprezentarea sistemele dinamice. 1. Obiectiv: Reprezentarea sistemelor dinamice liniare simple prin modelel de baza: ecuatii diferentiale sau in difenrente, functii de transfer, calculul raspunsului la impuls si la semnal treapta. 2: Exercitii rezolvate E1: Sa se stabileasca diverse modele matematice (ecuatie diferentiale, functie de transfer, raspuns la impuls, raspuns la treapta unitara, etc) pentru circuitele fizice din figurile urmatoare cu valorile: R1=1 kOhm; R2 = 2 kOhm;...

 • Masini electrice

  Transformatorul electric Construcție, principiu de funcționare TRAFO: definiție & clasificare Transformatorul electric este un echipament static, fără componente în mișcare, alcătuit în mod uzual din două circuite electrice, primar și secundar, cuplate magnetic, care are rolul de a modifica valorile parametrilor puterii electrice de curent alternativ din primar (de obicei, tensiunea și curentul), la alte valori în circuitul secundar, păstrând nemodificată frecvența. Există și tipuri...

 • Intrebari examen sisteme de comunicatii

  1.Structura, clasificarea și funcțiile sistemelor de comunicații. C1 Structura : - Echipamentul de emisie - Echipamentul de receptive - Canalul de comunicatie, respective mediul de transmisie a informatiei intre emitator si receptor Clasificare: - Dupa mediul de transmisie (canalul de transmisie) - Dupa tipul semnalului - Dupa tipul sistemului de comunicare - Dupa tipul informatiei transmise - Dupa arhitectura - Dupa apicatii Functii: - Modularea semnalelor - Multiplexarea in...

 • Lab4 Sisteme Incorporate - Interfete

  Scopul lucrării - Înțelegerea interfețelor în sistemele incorporate - Implementarea I2C Sarcina Să se modifice partea practică a laboratorului precedent (senzori) astfel încât mesajele de afișare să nu fie transmise în Serial Port, dar să fie afișate pe LCD, conectat prin I2C. Totodată de modificat senzorul de temperatură și umiditate cu senzorul SHT25 (conectat la fel prin I2C). Exemplu de afisare: Fig 1 - LCD exemplu Interfata I2C Interfața I2C (Inter Integrated Circuits) este o...

 • Tehnici CAD

  Tema de proiectare În acest document noi am studiat și am proiectat un sistem de măsurare și transmitere a accelerațiilor printr-un modul 3G, format din : Schemă unitate centrală, Schemă sursă alimentare, Schemă achiziție date accelerație Z, Schemă achiziție date X,Y. Pentru a realiza acest proiect noi trebuie sa folosim documentația pusă la dispoziție pentru a realiza cele 3 puncte cerute, și anume: 1. Realizare schematicului, 75 de puncte; 2. Proiectarea PCB, 150 de puncte; 3....

 • Interactiunea cu utilizatorul

  Scopul lucrării: - Implementarea STDIO pentru controller; - Comunicarea serială. Sarcina: - Se citește un șir de caractere (maxim 30 de caractere) din terminalul virtual. Să se vizualizeze cu ajutorul unui LED prin codul morse acest șir. Analiza Standard IO. Acest fișier declară facilitățile standard IO implementate în avr-libc. Datorită naturii hardware-ului de bază, este implementat doar un subset limitat de standard IO. Nu există o implementare reală a fișierului disponibilă, deci...

 • Echipamente numerice

  Tema de proiect Se va proiecta un controler digital programabil care să evolueze după un ciclu de stări impuse, descris de o secvență digitală personalizată ce determină, prin forma binară canalele comandate la un moment dat, iar prin forma zecimală, duratele etapelor. Comanda sistemului condus se face prin intermediul a 8 canale binare (2 tetrade ≡1 octet), ce controlează eventuale elemente de execuție (bobinele unor relee/contactoare, bobinele unor distribuitoare hidraulice sau...

 • Metode de imbunatatire a unui aparat medical

  1.Introducere Prin multiplele sale funcții rinichiul este un organ vital al organismului uman. Acest lucru impune ca în cazul unei insuficiențe sau disfuncționalități a sistemului renal să existe posibilitatea suplinirii funcțiilor rinichilor. Procesul extrarenal în urma căruia se corectează tulburările metabolice, hidrice și electrolitice ce caracterizează insuficiența renală acută sau cronică (apărute ca urmare a instalării uremiei), adică se realizează suplinirea funcțiilor rinichilor...

 • Aplicatie client-server

  Sa se realizeze o aplicatie client-server bazata pe socket-uri. Serverul va accesa o baza de date (la alegere:fisier text, xml, access sau sql) si va transmite catre client info cerute. Baza de date va contine campurile nume produs, tip produs si numar bucati (ex:laptop,dell,45). Clientul va avea o interfata grafica si va face cereri catre server. Cererea se face prin nume produs, de ex: Client: laptop Server: dell 45 import java.io.BufferedReader; import java.io.InputStreamReader;...

 • Microsisteme cu microcontrolere si microprocesoare pentru control - Arduino

  Sa se realizeze un program care sa genereze un vector de 100 de culori la intamplare si apoi sa le proiecteze pe un LED RGB timp de jumatate de secunda pentru fiecare culoare, folosind Arduino. // acest program genereaza aleatoriu 100 de culori si le proiecteaza pe rand (cate 500ms fiecare) pe un led RGB // definim pinii digitali pe care se afla anodul ledurilor rosu, verde, respectiv albastru dintr-un led RGB #define R 9 #define G 10 #define B 11 // definim o structura numita culoare,...

 • Oscilator sinusoidal de audiofrecventa

  Cerința Să se proiecteze și realizeze un oscilator sinusoidal de audiofrecvență având următoarele caracteristici: Amplitudinea tensiunii de ieșire reglabilă în intervalul: 00,4 [V]; Tensiunea de alimentare unipolara de 7 [V]; Rezistența de sarcină la ieșire 50 []; Frecvența de lucru reglabilă în intervalul 2002000 [Hz]; Pentru rețeaua de reacție pozitivă se va utiliza unul dintre circuitele: Wien, dublu gama, dublu T, T podit, cu 3 celule RC de defazare; Se vor prezenta calculele...

 • Masurarea activitatii musculare

  Introducere Electronica medicală reprezintă o parte a inginerie electronice care se aplică în domeniul medical pentru diagnosticarea si tratarea unor afecțiuni. Electronica medicală are rolul de a integra principiile fizici,chimiei,matematici precum și cele inginerești pentru a putea studia în domeniul medical. Bioingineria realizează noțiuni generale,fundamentale de la nivelul molecular până la nivelul sistematic,pentru a putea extinde noi procese biologice,materiale pentru prevenirea...

 • Bazele mecatronicii

  Introducere Scopul lucrarii Scopul lucrarii este proiectarea si realizarea unei susrse de tensiune stabilizate, cu avertizari luminoase, care sa indeplineasca urmatoarele conditii : - Tenisiune de alimentare 220 VAC - Doua iesiri stabilizate de 5V, 12V - O iesire reglabila in domeniul 1.25V - 12V - Fiecare dintre iesiri este insotita de iluminare led Shema logica a sursei de tensiune proiectate : Fig. 1.1. Schema bloc a sursei de tensiune Stadiul actual 1. Sursa in comutatie AC-DC...

 • Sisteme de achizitii de date

  SUBIECTUL NR.1 Problema 1 Determinați parametrii celor două semnale măsurate cu osciloscopul în configurația de mai jos: C_X=20 ms/div C_Y1=1 V/div C_Y2=1 V/div Daterminarea parametrilor pentru primul semnal T_1=80 ms=0,08 s f_1=1/T_1 =1/(80∙〖10〗^(-3) )=12,5 Hz U_max1=1 V U_ef1=U_max1/√2=1/√2=0,707 V ω_1=2πf_1=2∙π∙12,5=78,5 rad/s u_1 (t)=U_max1∙sin(ω_1∙t)=1∙sin⁡(78,5∙t)=0,707∙√2∙sin⁡(78,5∙t) [V] Determinarea parametrilor pentru al doilea semnal T_2=60 ms=0,06 s f_2=1/T_2...

 • Electronica de putere

  Rezumat Aspectul energetic oferă o imagine elocventă asupra nivelului atins în dezvoltarea sa de o civilizație. Până în prezent programul s-a identificat cu o creștere continua a necesarului de energie. Datorită resurselor limitate și a problemelor ecologice (emanații de gaze, efectul de seră, deșeuri) viziunea strict cantitativă asupra energiei a lăsat loc unei viziuni calitative ce adduce în prim plan eficiența utilizării acesteia. Efortul creativ și tehnologic al societății are în vedere...

Pagina 1 din 152