Toate documentele din domeniul Electronica

 • Invertor monofazat

  Prezentare generala Invertoarele autonome sunt convertoare destinate alimentării sarcinilor de curent alternativ, plecând de la o sursă de curent continuu. Invertoarele sunt clasificate din punctul de vedere al numarului de faze, in general, monofazate sau trifazate. Se disting două mari familii de invertoare autonome: - invertoarele de tensiune - invertoarele de curent Diferenta dintre cele doua tipuri de invertoare este data de alimentarea in functie de parametru dorit la iesire:...

 • Studiul electromagnetului

  1. Considerații teoretice Electromagnetul este alcătuit din două armături magnetice, figura 1, în general una fixă și una mobilă. Pe armătura fixă se găsește o bobină alimentată în curent continuu sau în curent alternativ. Această bobină produce un câmp magnetic care se închide prin miezul magnetic. Presupunând că armătura mobilă se găsește la o distanță oarecare δ față de armătura fixă, câmpul magnetic este obligat să traverseze spațiul de aer, numit întrefier. Putem considera...

 • Sisteme si tehnici multimedia

  Modulație în frecvență (FM) este un sistem de transmisie radio în care unda purtătoare este modulată astfel încât frecvența sa variază în funcție de semnalul audio transmis. În modulația în frecvență (FM), spre deosebire de modulația în amplitudine (AM), amplitudinea undei purtătoare este menținută constantă, dar frecvența ei este modificată în conformitate cu variațiile semnalului audio transmis. Primul sistem viabil de comunicare radio prin modulația în frecvență a fost descris de...

 • Analiza fenomenelor de interferenta electromagnetica transmise prin cuplaj inductiv si metode de reducere a acestora

  Când între două sau mai multe sisteme sau electronice, mașini, este posibil un schimb de energie electromagnetica(EM), se spune că între acestea există un cuplaj electromagnetic. Interferențele electromagnetice (EMI) reprezintă orice semnal sau emisie, radiată în spațiul liber sau transmisă prin cabluri de alimentare sau de semnal, care periclitează funcționarea radionavigației sau a altor echipamente de siguranță sau care deteriorează grav, blochează sau întrerupe în mod repetat un serviciu...

 • Convertor cc-cc coborator de tensiune (BUCK)

  Date de proiectare: U_IN=18 V U_OUT=5 V I_OUT=2 A f_[kHz] =20 η=0.9 Convertor cc-cc coborâtor de tensiune (BUCK). Proiectarea convertorului BUCK Valoarea factorului de umplere D_max=U_out/(U_in*η)=5/18=0.3 Calculul curentilor din circuit Variatia curentului pe bobina ΔI_L=((U_(〖IN〗_Max )-U_out )*D)/(f_s*L) Valoarea variației curentului pe bobină nu poate fi calculată deoarece nu se cunoaște inductivitatea, o estimare in acest sens se poate face luând: ΔI_L=γ*I_(〖OUT〗_MAX...

 • Intretesere si turbo codare

  1 INTRODUCERE Introducere laborator CD4 Pentru a asigura comunicațiile pa canale puternic afectate de zgomot, au fost dezvoltate procedee noi de codare / decodare care permit rezistența la zgomotele în rafală (întrețeserea și concatenarea codurilor) sau care ajung cel mai aproape de limita Shannon , limita teoretică a ratei maxime de transfer a informației printr-un canal cu zgomot (turbo codarea). Obiective laborator CD4 În acest laborator se vor face experimente cu codoare și decodoare...

 • Senzori - Termostat de camera cu LM35

  1. Sinteza lucrării Această lucrare are ca scop realizarea unui dispozitiv cu ajutorul căruia putem să comandăm temperatura dintr-o încăpere. În realizarea proiectului am urmărit următoarele etape: - Documentarea cu privire la foaia de catalog a senzorului de temperatură LM35 - Aplicarea informațiilor obținute în schema electrică cu ajutorul programului Proteus și simularea acesteia - Scrierea codului pentru microcontroller-ul ales (PIC 18f452) în limbajul de programare C cu ajutorul...

 • Optimizarea protocolului OSPF pentru traficul de live video si voce

  1. Introducere Problema comis-voiajorului este una dintre cele mai vechi probleme de optimizare putând fi prezentă într-un număr foarte mare de feluri, în diverse domenii, existând diverse metode de rezolvare, optimizare după diverse criterii, în funcție de interesele domeniului și al implementării efective. Problema celui mai scurt drum între două noduri a fost rezolvată inițial prin atribuirea unei valori reprezentative, cuantizate, fiecărui drum posibil între cele două, însumarea...

 • Lucrare de laborator Matlab

  Exercițiul 1: Descrieți comenzile de bază în regimul de comandă a Programului MATLAB. a) Comenzile de redactare a rîndului (redactorul rîndului). Cînd se lucrează cu MATLAB în regim de comandă, se aplică comenzile de redactare a rîndului, indicate în tabel. Combinația de taste Destinare Ctrl+b Deplasarea cursorului în dreapta la un simbol Ctrl+f Deplasarea cursorului în stînga la un simbol Ctrl+r Deplasarea cursorului în dreapta la un cuvînt Ctrl+l Deplasarea cursorului în stînga...

 • Tehnici de recunoastere a obiectelor in miscare

  Capitolul 1 . Introducere. 1.2.1 Detectia miscarii. Detecția mișcării și urmărirea diferitelor obiecte aflate în mișcare este o operație frecvent utilizată în secvențele video. În general algoritmii sau soluțiile găsite sunt de obicei particulare unei probleme. De regulă, se face comparație (diferență) între mai multe cadre succesive sau între cadrul curent și un cadru de referință. O secventa video este doar o succesiune de imagini digitale (scene statice) care se redau în timp la un...

 • Metode de eliminare a unui semnal audio ambiental suprapus aditiv peste un semnal vocal de interes

  A. Definirea temei Se va face o captură de semnal audio, înregistrând propria voce într-un fişier wave (extensia .wav). Înregistrarea trebuie să respecte următoarele cerinţe:  înregistrare mono (un singur canal);  frecvenţa de eşantionare fe = 48 kHz;  numărul de biţi de cuantizare Nbits = 16;  durata totală a semnalului înregistrat: 8-10 secunde. Acest fişier se va citi cu funcţia MATLAB wavread/audioread şi se va supune următorilor paşi de preprocesare (Întrebare: În ce ordine...

 • Detector de fum DF-11M

  Beneficiați de pachetul promoțional care include un detector de fum Când DF-2112M iți este partener, poți sta liniștit - detectorul nostru te protejează zi și noapte. Detectorul de fum DF-2112M este o invenţie extraordinară, care salvează anual mii de vieţi şi bunuri a căror valoare este dificil de estimat. Diferența o face detectarea fumului mai rapid în comparație cu detectoarele obișnuite de pe piață, datorită senzorului de fum MQ2. Detectorul de fum este conceput să te protejeze în...

 • Termometrul TD-28

  1.1Descriere proiect: În acest proiect voi prezenta modul de funcţionare al unui termometru folosind temperatura masurată cu ajutorul unui senzor LM35. Totul se realizează folosind două microcontrolere Atmega32, cele două vor fi conectate prin intermediul unei mufe RS232. în primul se va scrie programul care va citi tensiunea senzorului și o va converti in grade Celsius. Cel de-al doilea microcontroler va afișa valorile temperaturii pe un LCD 16x2. Dacă valoarea temperaturii este mai...

 • Dare de seama - Dispozitive electronice

  Tema: Calculul şi cercetarea parametrilor amplificatoarelor de frecventa joasa. Scopul lucrării: Calcul, proiectare și cercetare amplificatorului de FJ cu ajutorul programului simulator circuitelor electronice NI Multisim. Sarcina: De calculat și de modelat etajul de amplificare cu următoarele parametrii : Nr.U_ccE_gR_gR_sU_sf_jC_s 912 V75mV910R1k1,5V80Hz300pF Mersul lucrarii: Calculul amplificatorului utilizind datele din sarcina si inocmirea schemei cu parametrii componemtelor...

 • Ceas digital folosind microcontroler 8051

  Capitolul 1. Proiectare hardware Date de proiectare: Sa se realizeze un ceas digital cu ajutorul microcontrolerului 8051. In acest ceas digital să se afișeze data si ora. De asemenea să ajusta data și ora după cum doriţi. Figura 1.Schema electrică a ceasului digital Capitolul 2. Proiectare software Proiectarea software cuprinde realizarea programului ce trebuie implementat în microcontroller. Microcontrollerul va primi semnale pe pinul de recepție al comunicației seriale, le va...

Pagina 1 din 147