Toate documentele din domeniul Electronica

 • Semnale numerice - Mijloace de masurare

  Exemplu de schemă bloc a unui aparat digital (aparat bazat pe procesarea numerică a semnalelor achiziționate) Dispozitiv de eșantionare + Convertor Analog/Digital Memorie Procesor Semnal de intrare analogic Semnal discret Semnalul purtător al informației de măsurare (semnal metrologic) este de cele mai multe ori semnal analogic. Aparatele de măsurare numerice (digitale) și sistemele de calcul, procesează informațiile numai sub formă numerică, motiv pentru care după o eventuală...

 • Sisteme de senzori

  Descriere: FS 100A este un senzor de debit de apa care consta intr-o carcasa de plastic, un rotor si un senzor. Cand apa curge prin rotor acesta incepe sa se roteasca. Viteza se modifica in functie de debit. Specificatii: - Voltajul de lucru: + 3.3V- +24V - Curent maxim: 8 mA - Debit: 0.15~2.5 L/min; - Temperatura de lucru: -10°C~120°; - Acuratete: ±0.5% - Intrare: 2mm - Iesire: 4 mm Utilizari - Masini de spalat automate; - Distribuitoare de apa; - Purificatoare de apa; -...

 • Ohmmetrul digital

  Proiectul de fata are ca scop realizarea unui OHMETRU Digital cu scarile de 2KΩ ,20KΩ, 200KΩ ,2MΩ , 20MΩ. Ohmmetrul este un aparat electric de măsură, folosit pentru a măsura rezistența electrică, adică opoziția față de trecerea curentului electric printr-un circuit electric sau printr-un mediu conductor. Unitatea de măsură pentru rezistență electrică este în SI ohm-ul. Simbolul folosit pentru ohm este Ω. Un ohm (1Ω) este o valoare de rezistență a unui conductor, ce permite trecerea prin el...

 • Proiectarea unui circuit digital automat in regim sincron si asincron

  Să se proiecteze un circuit digital automat care să controleze procesul care respectă organigrama de mai jos (pe liniile care precizează tranzațiile dintre stări sunt trecute intrările, iar în cadrul stărilor sunt înscrise ieșirile). Circuitul va fi proiectat atât în regim asincron, cât și în regim sincron. 2. Sinteza circuitelor secvențiale asincrone Etapele sintezei sunt următoarele: a. Întocmirea diagramei de stări b. Codificarea stărilor c. Întocmirea matricilor de tranziție 2.a...

 • Punti si traductoare tensometrice

  Structura generala a unui aparat electronic pentru masurarea unei marimi neelectrice este indicat in figura 1. In cazul puntilor tensometrice blocurile indicate in schema din figura 1 se particularizeaza astfel: - Obiectul masurat este efortul mecanic intr-un corp elastic sau alungirea sa relativa; - Traductorul este un tensometru cu fir metallic sau cu filament semiconductor; - Elementul de prelucrare este fie o punte tensometrica de c.c. (pentru tensometrele cu filament semiconductor),...

 • Preamplificator audio

  1.Cerință Să se proiecteze un preamplificator audio, cu 3 etaje de amplificare. Tensiunea de alimentare este Vcc = ±40V, semnalul de intrare este Vin = 100uV, iar etajele de amplficare sunt urmatoarele: - Banda joaca: 20-250Hz cu o amplificare de ±20dB - Banda medie: 250-4kHz cu o amplificare de ±15dB - Banda inalta: 4k-16kHz cu o amplificare de ±10dB 2.Introducere Un preamplficator audio amplifica semnalul de intrare in tensiune si il pregateste pentru intrare in amplificator, pentru...

 • Invertor monofazat

  Prezentare generala Invertoarele autonome sunt convertoare destinate alimentării sarcinilor de curent alternativ, plecând de la o sursă de curent continuu. Invertoarele sunt clasificate din punctul de vedere al numarului de faze, in general, monofazate sau trifazate. Se disting două mari familii de invertoare autonome: - invertoarele de tensiune - invertoarele de curent Diferenta dintre cele doua tipuri de invertoare este data de alimentarea in functie de parametru dorit la iesire:...

 • Studiul electromagnetului

  1. Considerații teoretice Electromagnetul este alcătuit din două armături magnetice, figura 1, în general una fixă și una mobilă. Pe armătura fixă se găsește o bobină alimentată în curent continuu sau în curent alternativ. Această bobină produce un câmp magnetic care se închide prin miezul magnetic. Presupunând că armătura mobilă se găsește la o distanță oarecare δ față de armătura fixă, câmpul magnetic este obligat să traverseze spațiul de aer, numit întrefier. Putem considera...

 • Sisteme si tehnici multimedia

  Modulație în frecvență (FM) este un sistem de transmisie radio în care unda purtătoare este modulată astfel încât frecvența sa variază în funcție de semnalul audio transmis. În modulația în frecvență (FM), spre deosebire de modulația în amplitudine (AM), amplitudinea undei purtătoare este menținută constantă, dar frecvența ei este modificată în conformitate cu variațiile semnalului audio transmis. Primul sistem viabil de comunicare radio prin modulația în frecvență a fost descris de...

 • Analiza fenomenelor de interferenta electromagnetica transmise prin cuplaj inductiv si metode de reducere a acestora

  Când între două sau mai multe sisteme sau electronice, mașini, este posibil un schimb de energie electromagnetica(EM), se spune că între acestea există un cuplaj electromagnetic. Interferențele electromagnetice (EMI) reprezintă orice semnal sau emisie, radiată în spațiul liber sau transmisă prin cabluri de alimentare sau de semnal, care periclitează funcționarea radionavigației sau a altor echipamente de siguranță sau care deteriorează grav, blochează sau întrerupe în mod repetat un serviciu...

 • Convertor cc-cc coborator de tensiune (BUCK)

  Date de proiectare: U_IN=18 V U_OUT=5 V I_OUT=2 A f_[kHz] =20 η=0.9 Convertor cc-cc coborâtor de tensiune (BUCK). Proiectarea convertorului BUCK Valoarea factorului de umplere D_max=U_out/(U_in*η)=5/18=0.3 Calculul curentilor din circuit Variatia curentului pe bobina ΔI_L=((U_(〖IN〗_Max )-U_out )*D)/(f_s*L) Valoarea variației curentului pe bobină nu poate fi calculată deoarece nu se cunoaște inductivitatea, o estimare in acest sens se poate face luând: ΔI_L=γ*I_(〖OUT〗_MAX...

 • Intretesere si turbo codare

  1 INTRODUCERE Introducere laborator CD4 Pentru a asigura comunicațiile pa canale puternic afectate de zgomot, au fost dezvoltate procedee noi de codare / decodare care permit rezistența la zgomotele în rafală (întrețeserea și concatenarea codurilor) sau care ajung cel mai aproape de limita Shannon , limita teoretică a ratei maxime de transfer a informației printr-un canal cu zgomot (turbo codarea). Obiective laborator CD4 În acest laborator se vor face experimente cu codoare și decodoare...

 • Senzori - Termostat de camera cu LM35

  1. Sinteza lucrării Această lucrare are ca scop realizarea unui dispozitiv cu ajutorul căruia putem să comandăm temperatura dintr-o încăpere. În realizarea proiectului am urmărit următoarele etape: - Documentarea cu privire la foaia de catalog a senzorului de temperatură LM35 - Aplicarea informațiilor obținute în schema electrică cu ajutorul programului Proteus și simularea acesteia - Scrierea codului pentru microcontroller-ul ales (PIC 18f452) în limbajul de programare C cu ajutorul...

 • Optimizarea protocolului OSPF pentru traficul de live video si voce

  1. Introducere Problema comis-voiajorului este una dintre cele mai vechi probleme de optimizare putând fi prezentă într-un număr foarte mare de feluri, în diverse domenii, existând diverse metode de rezolvare, optimizare după diverse criterii, în funcție de interesele domeniului și al implementării efective. Problema celui mai scurt drum între două noduri a fost rezolvată inițial prin atribuirea unei valori reprezentative, cuantizate, fiecărui drum posibil între cele două, însumarea...

 • Lucrare de laborator Matlab

  Exercițiul 1: Descrieți comenzile de bază în regimul de comandă a Programului MATLAB. a) Comenzile de redactare a rîndului (redactorul rîndului). Cînd se lucrează cu MATLAB în regim de comandă, se aplică comenzile de redactare a rîndului, indicate în tabel. Combinația de taste Destinare Ctrl+b Deplasarea cursorului în dreapta la un simbol Ctrl+f Deplasarea cursorului în stînga la un simbol Ctrl+r Deplasarea cursorului în dreapta la un cuvînt Ctrl+l Deplasarea cursorului în stînga...

Pagina 5 din 152