Toate documentele din domeniul Electronica

 • Termometrul TD-28

  1.1Descriere proiect: În acest proiect voi prezenta modul de funcţionare al unui termometru folosind temperatura masurată cu ajutorul unui senzor LM35. Totul se realizează folosind două microcontrolere Atmega32, cele două vor fi conectate prin intermediul unei mufe RS232. în primul se va scrie programul care va citi tensiunea senzorului și o va converti in grade Celsius. Cel de-al doilea microcontroler va afișa valorile temperaturii pe un LCD 16x2. Dacă valoarea temperaturii este mai...

 • Dare de seama - Dispozitive electronice

  Tema: Calculul şi cercetarea parametrilor amplificatoarelor de frecventa joasa. Scopul lucrării: Calcul, proiectare și cercetare amplificatorului de FJ cu ajutorul programului simulator circuitelor electronice NI Multisim. Sarcina: De calculat și de modelat etajul de amplificare cu următoarele parametrii : Nr.U_ccE_gR_gR_sU_sf_jC_s 912 V75mV910R1k1,5V80Hz300pF Mersul lucrarii: Calculul amplificatorului utilizind datele din sarcina si inocmirea schemei cu parametrii componemtelor...

 • Ceas digital folosind microcontroler 8051

  Capitolul 1. Proiectare hardware Date de proiectare: Sa se realizeze un ceas digital cu ajutorul microcontrolerului 8051. In acest ceas digital să se afișeze data si ora. De asemenea să ajusta data și ora după cum doriţi. Figura 1.Schema electrică a ceasului digital Capitolul 2. Proiectare software Proiectarea software cuprinde realizarea programului ce trebuie implementat în microcontroller. Microcontrollerul va primi semnale pe pinul de recepție al comunicației seriale, le va...

 • Simularea convertorului Buck-Boost pentru panourile solare utilizand PID Controler

  Abstract În prezent, există o mulțime de aplicații tehnologice care utilizează surse de energie naturale, ecologice. Cu toate acestea, un dezavantaj adesea întâlnit în sursele naturale de energie este că intensitatea produsă este incertă. Această apariție se regăsește și în panourile solare, în care intensitatea luminii care intră nu este întotdeauna egală. Intensitatea luminii poate fi afectată de diferiți factori, cum ar fi cele pe vreme uimitoare sau însorită. Această neregularitate a...

 • Teoria transmisiunii informatiei

  Scopul lucrării: Analiza şi sinteza semnalelor periodice şi aperiodice. Mersul lucrării: 1.Să se efectueze calculul spectrului discret a succesiunii periodice de impulsuri dreptunghiulare cu ajutorul programului fourier2. >> delta_tau = 0.1; % durata relativa a impulsurilor >> imax = 50; % numarul armonicilor calculate >> flag = 1; >> d_ik = imax/200; % pasul de esantionare >> i = 0:imax; % diapazonul de armonici >> ik = 0:d_ik:imax; % formarea...

 • Cititor de taguri prin tehnologie RFID si afisaj LCD

  1.Tehnologia RFID RFID este prescurtarea termenului englez Radio-Frequency Identification (Identificare prin frecvență radio. Este o metodă de identificare automată care se bazează pe stocarea și regăsirea datelor fără atingere, la distanță, prin unde radio, folosind dispozitive numite etichete RFID (engleză: RFID tag) și transpondere RFID. Tehnologia necesită o cooperare a unui aparat cititor de RFID cu eticheta RFID. O etichetă RFID este un obiect mic sau foarte mic (chiar sub 1 mm x 1...

 • Circuite Digitale - Numarator

  TEMA: Sa se proiecteze un numarator modulo 22 folosind circuite integrate din familia 40xx si 74xx. Introducere: Numaratoarele sunt circuite care evolueaza periodic (ciclic) între anumite stari. Numarul starilor distincte dintr-un ciclu se numeste modulul numaratorului. Clasificarea numaratoarelor: • Dupa modul de aplicare a impulsurilor de tact: - asincrone: tactul se aplica numai bistabilului celui mai putin semnificativ, urmatoarele bistabile au semnalul de tact provenit de la...

 • Proiectarea unui circuit de alimentare si comanda, al unui motor trifazat

  Date de proiectare: Vmotor= [V] Smotor= [VA] Δf= [Hz] Tip redresor: Schema bloc a circuitului de alimentare şi comandă al unui motor trifazat este dată în figura 1. Fig 1 R : redresor I : Invertor Tr : transformator M : motor CCR : circuit comanda redresor CCI : circuit comanda invertor R,S,T : fazele sistemului de tensiune trifazat 2 2 ETAPA I Dimensionarea componentelor redresorului În figura 2 este prezentată forma de undă de la ieşirea invertorului( forma de undă cu...

 • Conversia energiei luminoase in energie electrica

  Energia fotovoltaica Energia radiatiei solare: este forma de energie care, la scara timpului, conceputa in raport cu viata pe Pamant, este inepuizabila. Cantitatea de energie primita de la soare corespunde anual cifrei de 1,5 miliarde de milioane de MWh, ceea ce reprezinta circa 23 000 de ori consumul actual de energie, sau de 5 - 10 ori ansamblul tuturor rezervelor de combustibili fosili cunoscuti, inclusiv minereul de uraniu. Disponibilitatea acestei energii depinde de ciclul zi-noapte, de...

 • Masurarea temperaturii dintr-o incinta cu senzor integrat de tip lm 35

  Traductorul, numit şi elementul sensibil sau senzor, este un element cu ajutorul căruia valoarea unei variabile (temperatură, debit, concentraţie ş.a) este transpusă pe un semnal purtător de informaţie (tensiune electrică, curent, presiune ş.a) în vederea utilizării sale în aparate de vizulizare a informaţiei sau în diverse dispozitive de semnalizare, de reglare, de protecţie. La baza concepţiei şi funcţionării unui astfel de element stă o anumită proprietate sau fenomen care permite să se...

 • Determinarea parametrilor unui semnal OFDM

  Determinarea are ca punct de plecare următorii parametrii: ◦ banda ocupată, ◦ rata de transmitere a informatiei, ◦ împrăștierea întârzierii. ıSe va constata că unele cerinte sunt contradictorii. a. Determinarea intervalului de gardă Se face funcţie de împrăstierea întârzierii. O soluţie: intervalul de gardă se alege de la de două ori la de patru ori mai mare decât radical din valoarea medie pătrată a împrăstierii întârzierii. Durata acestui interval depinde si de tipul de modulaţie si...

 • Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri si panouri fotovoltaice

  INTRODUCERE Iluminatul exterior în comunitățile urbane este utilizat atât pentru orientarea și deplasarea în siguranță pe timp de noapte a pietonilor și a participanților la trafic cât și asigurarea unui mediu ambiant corespunzător în orele fară lumină naturală. Iluminatul exterior trebuie să îndeplinească aceste cerințe în condițiile utilizării raționale a energiei electrice, cu alte cuvinte a reducerii costului investițiilor și a cheltuielilor anuale de exploatare a instalațiilor. Astfel...

 • Analiza metodelor de planificare a proceselor in sisteme distribuite

  Introducere În cazul sistemelor care au un număr mare de resurse şi aplicaţii care urmează să fie executate, problema principală este planificarea acestora. Pentru ca aplicaţiile din sistem să fie cât mai bine planificate pentru resursele sistemului este nevoie de adoptarea unor algoritmi de planificare. Principala caracteristică a unui sistem distribuit este dinamicitatea acestuia, caracteristică ce influenţează în mod continuu algoritmii de planificare adoptaţi. Pentru ca aplicaţiile...

 • Proiectarea etajelor de amplificare de tensiune si putere in baza tranzistorului bipolar

  INTRODUCERE În dezvoltarea sa electronica, a cunoscut o furtunoasa evolutie datorită a patru tipuri de elemente, numele acestor elemente se aseamana cu functia pe care o indeplineste in circuitul electronic și anume: dielectrici, conductori, supraconductori și semiconductori. Un rol deosebit în tehnica radio o au semiconductorii, a căror rezistenţă se micşorează cu creşterea temperaturii şi depinde în mare măsură de prezenţa impurităţilor in ele. Întrucît conductibilitatea semiconductoarelor...

 • Electronica digitala - Exercitii

  Subiecte 1p 1. Sa secalculeze SPP(Speed-Power Product) pentru un circuitdespre care stim ICCL=10mA, Vcc=5V, tPLH=30ns si tPHL=10ns. Rezolvare: Speed-Power Product = S*P PD(medie)=ICC(mediu)*VCC ICC(mediu)=(ICCH+ICCL)/2 (tPLH +tPHL)/2(ns) SPP=(ICCL/2)*VCC*[(tPLH +tPHL)/2(ns)]=5mA*5V*[(30ns+10ns)/2]=5mA*5V*20ns=500 pJ 2. Daca frecventa la intrarea unui numarator MOD64 este 1mHz, cat este frecventa semnalului la iesirea celui de al 5-lea bistabil? (1p); Rezolvare: Frecventa...

Pagina 5 din 151