Toate documentele din domeniul Electrotehnica

 • Electronica digitala

  1Schema bloc GIFV - Generator de impulsuri cu frecventavariabila - furnizeazaimpulsurile de tact - este un circuit basculantastabil, amplitudinea 15 v. BC- Bloc de comenzi,preiasimemoreazacomenzile operator: DTART; STOP; RESET: INITIALIZARE; S -Secventiometrul - circuitul care genereazaetapeledescriese de codulpersonalizat. Vafolosicircuitebasculantebistabile de tip J-K. D- Driver -Interfatadintresecventiatorsiblocul de vizualizare plus elemental de executie. BV - Bloc de vizualizare cu...

 • Instalatia electrica pentru apartament cu o camera

  Argument În această lucrare mi-am propus să prezint realizarea instalației electrice a unui apartament cu o cameră, pentru că oricare ar fi mărimea unei case, instalația electrică asigură minimul de confort necesar. Construcția de locuințe s-a dezvoltat semnificativ în ultima perioadă. La marginea orașelor, acolo unde înainte erau terenuri virane,acum au apărut o mulțime de case, vile și blocuri. Având în vedere faptul că și în viitor aceste construcții nu vor înceta să apară, este necesar...

 • Bilant Termic - Cuptor de forje

  Definirea conturului Cuptorul de forjă are în acest caz suprafața vetrei de 6 m² , folosind pentru încălzirea aerului de ardere un recuperator cu convecție, montat în canalul de gaze de ardere subteran, alăturat cuptorului. Cuptorul utilizează combustibil gazul natural el fiind dotat cu un recuperator pentru preîncălzirea aerului de ardere, care reintroduce căldura recuperată în spațiul de lucru, s-au stabilit două contururi de bilanț (figura 1): -primul contur cuprinde atât cuptorul, cât...

 • Linii electrice in cablu - izolatia policlorura de vinil (PVC)

  Liniile electrice în cablu (LEC) au căpătat o largă extindere, în special în rețelele de distribuție publică din marile aglomerări urbane și în incinta societăților industriale. În cea mai mare parte, liniile în cablu se construiesc prin instalarea cablurilor direct în pământ. Există însă multe situații când cablurile se montează în tuneluri, canale, în construcții supraterane etc. Compunentele cablului sunt: o conductorul o izolatia o ecranarea o mantaua de protectie Izolatia se...

 • Proiectarea transformatorului electric de mica putere

  Se prezintă o metodică de calcul electromagnetic pentru transformatoare monofazate de mică putere, utilizate pentru alimentarea circuitelor electronice prin intermediul unui redresor, sau la interconectarea liniilor de transmisie la distanță a informației sau a unor comenzi. Date inițiale de calcul - Numărul de faze m = ... - Frecvența rețelei de alimentare f = .. Hz - Tensiunea rețelei de alimentare (tensiune primară) U1 = V - Tensiunea rețelei de sarcină (tensiunea secundară) U2 = .V...

 • Tema de casa T S R A

  n=21 Se da sistemul: 0 1 0 0 A = 0 0 1 B = 0 C = 84 7 1 5 1 21 1 Se cere: - Partea I a) Functia de transfer; b) O realizare; c) Sa se studieze stabilitatea; d) Sa se discretizeze cu pasul h=0.3s; e) Sa se determine o lege de comanda care plaseaza polii sistemului in {-1;-3;-21}; f) Sa se determine un estimator de stare cu valorile proprii {-1;-1;-21}. - Partea II Sa se simuleze: a) Comportamentul sistemului la aplicarea unei comenzi de amplitudine u=5V la momentul de timp...

 • Determinarea parametrilor motorului de curent continuu cu excitatie independenta

  I.Chestiuni de studiat 1. Determinarea rezistențelor și inductivităților indusului și ale înfășurării de excitație: Ra, La, Rf, Lf. 2. Determinarea constantei de flux, (kΦ)n. 3. Determinarea cuplului static de frecări, M0 și a coeficientului cuplului dinamic de frecări,F. 4. Determinarea momentului de inerție polar al rotorului, J. II.Scheme electrice 1. 2.-4. III.Date nominale: MCC cu excitație independentă - Pn = 2.5 kW - Un = 205 V - In = 15 A - nn = 1500 rot/min - Uen = 200...

 • Motorul de curent continuu cu excitatie independenta

  I.Chestiuni de studiat 1. Implementarea în MATLAB-Simulink a modelului de regim dinamic. 2. Simularea pornirii reostatice.Determinarea din simulare a treptelor reostatului de pornire și a momentelor de comutare a treptelor astfel încât pe parcursul pornirii curentul absorbit să varieze în intervalul impus [Imin, Imax]. 3. Simularea frânării dinamice.Determinarea valorii rezistenței de frânare pentru curent de frânare maxim impus (ISTOP_max) și pentru timp de frânare impus (tFrânare). 4....

 • Simularea functionarii transformatorului trifazat

  I.Chestiuni de studiat 1. Implementarea în MATLAB-Simulink a modelului de regim dinamic al transformatorului trifazat. 2. Determinarea caracteristicilor de funcționare pe sarcină RL cu redresor: 3. Analiza armonică a formei de undă a curenților de linie din primar. II.Schema electrică II.Schema electrică: puteri primar/secundar II.Schema electrică: curenți fază-linie; tensiuni fază-linie II.Schema electrică FFT

 • Efectul Joule Lenz - Surse de Energie

  Lucrarea incepe prin desenarea unui patrat cu latura de 1m(centrul de masa cu coordonate (0,0)) si unui cerc cu centrul in punctul (0,0). Adaugam urmatoarele valori : Se defineste functia : Se numeroteaza laturile : Pentru domeniul coeficientilor introducem valorile umatoare coeficientilor : Zona superioara si zona inferioara reprezinta zonele cu temperaturile cele mai ridicate, iar in zona din mijloc se poate observa cea mai scazuta temperatura. Scopul este observarea fluctuatiei...

 • Razele infrarosii

  1 Introducere 1.1 Scurt istoric Sir Frederick William Herschel (1738-1822) s-a născut la Hanovra, Germania și a devenit cunoscut ca muzician și astronom. În 1757 s-a mutat în Anglia împreună cu sora lui, Caroline,construind telescoape pentru a observa noaptea cerul. Munca lor a dus la descoperirea și catalogarea mai multor stele și nebuloase. Herschel este renumit pentru descoperirea planetei Uranus în 1781. Herschel a făcut o altă descoperire importantă în 1800. Studiind lumina soarelui...

 • Determinarea parametrilor modelului de regim dinamic al transformatorului monofazat

  I. Chestiuni de studiat 1. Calculul parametrilor modelului de regim dinamic al transformatorului monofazat. 2. Determinarea curbei de magnetizare Φ=f(iμ). II. Schema electrică III. Date nominale: - Sn= 1 kVA - U1n= 220 V - U2n= 114 V - fn= 50 Hz - I1n= 4,54 A - I2n= 8,77 A IV. Tabele de date și prelucrarea lor 1. Calculul parametrilor modelului de regim dinamic al transformatorului monofazat.

 • Procesarea arborelui unei masini electrice

  1.Notiuni de baza 1.1 PRELUCRARI MECANICE LA RECE In fabricatia sistemelor electrice intra diverse tipuri de piese si organe de masini construite din materiale metalice si electroizolante care necesita o prelucrare precisa la rece sau la cald. Metodele si procedeele de prelucrare mecanica la rece se pot clasifica dupa cum urmeaza: - Metode si procedee de prelucrare prin aschiere - Metode si procedee de prelucrare a materialelor prin taiere si deformare la rece - Metode si procedee de...

 • Controlul unui brat robotic industrial

  Capitolul I 1.1. Roboții industriali Robotul industrial este reprezentat printr-o mașină automată ce poate fi programată, pentru deplasarea anumitor piese sau scule, pentru executarea unor funcții de acționare cu cele realizate de mâna omului. Robotul industrial este un mânuitor comun cu un program ușor de modificat. Roboții industriali trebuie să raspundă necesităților mediului industrial: flexibilitate pentru a putea fi adaptați diferitelor serii de fabricație, productivitate mare,...

 • Electrotehnica

  Obiective educaționale În urma parcurgerii acestui modul veți avea posibilitatea de a cunoaște: - unele cunoștințe teoretice în domeniul ingineriei electrice, - sau cunoașterea de soluții adecvate pentru rezolvarea unor probleme existente în electrotehnica . Cuvinte cheie: Campul electromagnetic în regim electrostatic Cuprinsul Modului: 1.1. Sarcina electrică 1.2. Noțiunea de câmp electric. Intensitatea câmpului electrică. 1.3. Linii de câmp electric.Legea lui...

Pagina 1 din 121