Toate documentele din domeniul Electrotehnica

 • Masina asincrona

  Maşina asincronă este cea mai raspândită maşină electrică. Ea se întâlneşte pe scara largă în acţionările electrice din toate sectoarele industriale şi sociale, îndeosebi în regimul de motor trifazat, pentru acţionarea maşinilor unelte, a pompelor, a compresoarelor, a morilor cu bile, a macaralelor electrice, a podurilor rulante, a aparaturii medicale, a aparaturii electrocasnice etc. Motoarele asincrone se construiesc pentru o gamă foarte largă de puteri (de la ordinul unităţilor de W până...

 • Instalatii electrotehnologice

  1. Notiuni generale. Clasificarea instalatiilor electrotehnologice. Instalațiile electrotehnologice sunt instalațiile în care energia electrică este transformată întro altă formă de energie concomitent efectuînd procesul tehnologic. După caracterul acțiunii asupra materialului prelucrat toate IET se înpart în: electrotermice ;electrochimice; electromecanice și electrocinetice. 2.Instalatii electrotermice. Notiuni generale. Clasificari. Electrotermia este un domeniu al ştiinţei care defineşte...

 • Studiul transformatoarelor pentru schimbarea numarului de faze, trifazat-bifazat

  MEMORIU JUSTIFICATIV Domeniul de utilizare al transformatoarelor electrice este foarte larg şi formele lor constructive sunt numeroase. După destinaţia lor, transformatoarele se împart în două mari clase: transfromatoare de putere şi transformatoare speciale. Deci pe langă transformatorul de putere de construcţie normală, care este cel mai răspandit tip de transformator, se mai întalnesc şi următoarele tipuri de transformatoare speciale, în funcţie de destinaţia pentru care sunt...

 • Alimentare cu energie, monitorizarea si anclansarea automata rapida a sectiei de Presaj din Automobile Dacia SA - Sistem SCADA

  Sectorul energetic este unul din sectoarele care necesita control si monitorizare la diverse nivele. Vom realiza in continuare o serie de aplicatii SCADA in domeniul energetic, in cadrul unui proiect numit "Sch_alim" . In cadrul acestui proiect vom realiza diverse scheme de alimentare cu energie carora le vom da functionalitate. Pentru a realiza scheme de alimentare, avem nevoie de o serie de simboluri cum ar fi simboluri pentru: separatoare, intreruptoare, transformatoare etc....

 • Energia eoliana

  1. VANTUL CA SURSA DE ENERGIE Energia eoliana a fost folosita de om pe parcursul a mii de ani. De peste 3000 de ani, morile de vant sunt folosite pentru macinat grau sau pentru pomparea apei. Inclusiv astazi, in era informaticii, al energiei nucleare si a electricitatii, mii de mori de vant sunt pe diferite continente pentru pomparea apei si a petrolului, pentru a iriga pamantul sau pentru producerea energiei mecanice in scopul actionarii mecanismelor de putere mica. Electricitatea poate fi...

 • Sistem de optimizare pentru un motor electric - convertizor de frecventa

  1.Ce este un convertizor de frecventa? Un convertizor de frecventa este o componenta electronica ce ajuta la ajustarea turatiei si puterii unui motor electric, prin varierea frecventei curentului si a voltajului acestuia. Convertizoarele de frecventa, de asemenea denumite si convertoare/variatoare de frecventa sau invertoare, pot ajusta automat turatia unui motor pana la viteza nominala ceruta de un anumit proces, producand o economie de energie de 10, pana la 50% din energia consumata de...

 • Flexmax

  1. Instalarea încărcătorului Notă: Instalaţi încărcătorul în poziţie verticală şi ferit de razele solare. Montarea directă a produsului FLEX in incinta de curent continuu: Îndepărtaţi capacul ventilatorului şi cel de jos al încărcătorului. Introduceţi un şurub metalic de #10x3/8” în gaura de sus a incintei de c.c.. Acesta are rolul de a agăţa încărcătorul de partea se sus centrală. Atârnaţi încărcătorul de şurubul de sus şi aliniaţi găurile de jos cu orificiile de pe incintă....

 • Proiectarea unei centrale electrice hibride de foarte mica putere

  I. CONVERTOARE FOTOELECTRICE 1. Lumina Lumina, cea care a reprezentat o mare necunoscută mii de ani, pentru om reprezintă o permanentă necesitate a vieţii şi activităţii acestuia. Oricine îi admitea existenţa şi putea să o producă cu uşurinţă dar nimeni nu ştia ce este. Cele mai vechi păreri despre lumină aparţin unor filozofi ai Greciei antice şi încă de atunci şi până în secolul al XVII-lea în domeniul opticii s-au aflat puţine lucruri noi. Optica dispunea de o noţiune clară şi anume raza...

 • Echipamente

  1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND APARATELE SI ECHIPAMENTELE ELECTRICE 1.1 DEFINIŢII ALE INSTALAŢILOR SI ECHIPAMENTELOR ELECTRICE Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul unei ţări, prin care se realizează producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice reprezintă sistemul energetic naţional (SEN). Energia electrica este produsa in centrale electrice la tensiune redusa (6-24 kV). Pentru a efectua transportul energiei electrice in...

 • Studiul privind analiza si simularea automobilelor hibride

  Introducere Creşterea economică, caracteristică civilizaţiei industriale se bazează pe resurse neregenerabile (petrol, cărbuni, gaze naturale). În plus apar reziduuri, care prin acumulare nu mai pot fi asimilate sau reintegrate în natură provocând alterarea mediului şi apariţia unor dezechilibre în biosferă. În secolul 20, societatea umană a traversat o perioadă de continuă dezvoltare, iar folosirea pe scară tot mai largă a ştiinţei şi tehnologiei în scopul dezvoltării industriale s-a făcut...

 • Indrumar laboratoar electrotehnica

  Lucrare de laborator 1 CUADRIPOLI scopul lucrării: Simularea cuadripolilor în EWB și determinarea experimentală a parametrilor cuadripolului. 1. Simulați în EWB cuadripolii în „T” și în “π”: cu parametrii: R1=(15*V) kΩ R4=(10*V) kΩ R2=(20*V) kΩ R5=(40*V) kΩ R3=(34*V) kΩ R6=(55*V) kΩ unde V este numarul de ordine conform registrului. 2. Determinați experimental (măsurați) în curent continuu pentru fiecare din cei doi cuadripoli impedanțele (rezistențele): Z10 (R10), Z20 (R20),...

 • Surse noi si regenerabile de energie

  1. ANALIZA CICLULUI CU AGENT DE LUCRU ORGANIC 1.1. Date iniţiale pentru calculul ORC Sarcina lucrării: Să se elaboreze argumentat schema de principiu a instalaţiei cu ORC pentru utilizarea căldurii gazelor evacuate cu temperatura dată la temperatura mediului de 20 0C. Pentru agentul propus să se studieze influenţa presiunii şi temperaturii asupra eficienţei ciclului, să se selecteze varianta favorabilă a instalaţiei. În calcule se vor considera următoarele date numerice: • coeficientul de...

 • Sisteme Electromecanice

  Lucrarea nr. 1 NOTIUNI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII IN INSTALATIILE ELECTRICE CU TENSIUNI PERICULOASE LA ATINGERE. PROTECTIA LA ATINGERI DIRECTE SI INDIRECTE ALE INSTALATIILOR ELECTRICE. CALCULUL PRIZEI DE PAMANT 1. SCOPUL LUCRARII Protectia muncii cuprinde ansamblul normelor de tehnica a securitatii si de igiena a muncii stabilite stiintific, care au drept scop asigurarea celor mai bune conditii de munca, prevenirea accidentelor si a imbolnavirilor profesionale pentru persoanele...

 • Autovehiculul hibrid

  Capitolul 1. Istoria autovehiculului hibrid Evoluţia autovehiculelor hibride între anii 1839 – 1900 Figura 1 – Evoluţia autovehiculelor hibride între anii 1839 – 1900. 1839 Robert Anderson din Aberdeen, Scoţia, a construit primul autovehicul electric. 1870 Sir David Salomon a construit o maşină electrică cu un motor electric uşor şi baterii foarte grele inventate în 1865 de Gaston Plante. Autonomia şi viteza erau foarte proaste. 1886 În Anglia apare primul taxi electric cu o baterie...

 • Strategia de comanda a unui vehicul hibrid electric bazata pe calculul pierderilor de energie

  1. Introducere 1.1 Nevoia de vehicule hibrid electrice Primul combustibil folosit la transport în Statele Unite a fost petrolul, un combustibil fosil. Combustibilii fosili nu sunt regenerabili, şi dau gaze de seră şi alte emisii dăunatoare în atmosferă când sunt arse. La Congresul Mondial din 2006 al Inginerilor în Automobile, Samuel Bodman, secretarul Departamentului de Energie, a spus că America este “dependentă de petrol” , importând 60% din petrolul pe care îl folosesc, în valoare de...

Pagina 1 din 117