Toate documentele din domeniul Electrotehnica

 • Actionarea unui pod basculant

  1.Introducere În zilele noastre cea mai puternică evoluție in domeniul tehnologiei o întâlnim în zona sitemelor integrate (embedded systems). Aceste sisteme stau la baza tehnologiei informației și se regăsesc aproximativ în toate activitățile din viața de zi cu zi. Automatizarea unui sistem implică echiparea instalațiilor tehnologice cu componente tehnice speciale pentru a realiza în mod automat operațiile de comandă în condiții prestabilite. În cazul modelului propus se constuiește un pod...

 • Alcatuirea schemelor de iluminat si semnalizare optica si acustica

  1. Scopul lucrării Deprinderea studenţilor cu modalităţile de concepere, realizare şi citire a schemelor de iluminat şi semnalizare optică şi acustică. 2. Consideraţii teoretice În cadrul sistemului de iluminat se deosebeşte un sistem de iluminat exterior (SIE) şi un sistem de iluminat interior (SII). 2.1 Sistemul de iluminat exterior (SIE) are rolul de a asigura iluminarea drumului în condiţii de vizibilitate redusă. Elementele principale ale SIE sunt: sursele de iluminat (farurile,...

 • Elemente de baza privind alcatuirea schemelor electrice auto

  LUCRAREA NR. 1 ELEMENTE DE BAZĂ PRIVIND ALCĂTUIREA SCHEMELOR ELECTRICE AUTO 1. Scopul lucrării Deprinderea studenţilor cu modalităţile de alcătuire şi de citire a schemelor electrice din domeniul auto. 2. Consideraţii teoretice 2.1. Aparatele utilizate în schemele electrice auto, ca şi cele folosite în general, în schemele electrice, pot fi clasificate în: a). aparate de conectare; b). aparate de protecţie; c). aparate pentru modificarea parametrilor electrici; d). aparate de...

 • Masurari in procese industriale

  1. Introducere În funcţie de precizia dorită, pentru măsurarea vitezei unghiulare (turaţiei) pe cale electrică, există o mare diversitate de mijloace. Tahometrul complet sau sistemul de măsură a turaţiei include traductorul de turaţie, circuitele auxiliare şi instrumentul de ieşire. Partea de traductor se compune dintr-un element sau mai multe, montate, ataşate sau incluse în dispozitivul a cărui mişcare de rotaţie se măsoară şi un element sau elemente situate în imediata apropiere a...

 • Masina asincrona

  Maşina asincronă este cea mai raspândită maşină electrică. Ea se întâlneşte pe scara largă în acţionările electrice din toate sectoarele industriale şi sociale, îndeosebi în regimul de motor trifazat, pentru acţionarea maşinilor unelte, a pompelor, a compresoarelor, a morilor cu bile, a macaralelor electrice, a podurilor rulante, a aparaturii medicale, a aparaturii electrocasnice etc. Motoarele asincrone se construiesc pentru o gamă foarte largă de puteri (de la ordinul unităţilor de W până...

 • Instalatii electrotehnologice

  1. Notiuni generale. Clasificarea instalatiilor electrotehnologice. Instalațiile electrotehnologice sunt instalațiile în care energia electrică este transformată întro altă formă de energie concomitent efectuînd procesul tehnologic. După caracterul acțiunii asupra materialului prelucrat toate IET se înpart în: electrotermice ;electrochimice; electromecanice și electrocinetice. 2.Instalatii electrotermice. Notiuni generale. Clasificari. Electrotermia este un domeniu al ştiinţei care defineşte...

 • Studiul transformatoarelor pentru schimbarea numarului de faze, trifazat-bifazat

  MEMORIU JUSTIFICATIV Domeniul de utilizare al transformatoarelor electrice este foarte larg şi formele lor constructive sunt numeroase. După destinaţia lor, transformatoarele se împart în două mari clase: transfromatoare de putere şi transformatoare speciale. Deci pe langă transformatorul de putere de construcţie normală, care este cel mai răspandit tip de transformator, se mai întalnesc şi următoarele tipuri de transformatoare speciale, în funcţie de destinaţia pentru care sunt...

 • Alimentare cu energie, monitorizarea si anclansarea automata rapida a sectiei de Presaj din Automobile Dacia SA - Sistem SCADA

  Sectorul energetic este unul din sectoarele care necesita control si monitorizare la diverse nivele. Vom realiza in continuare o serie de aplicatii SCADA in domeniul energetic, in cadrul unui proiect numit "Sch_alim" . In cadrul acestui proiect vom realiza diverse scheme de alimentare cu energie carora le vom da functionalitate. Pentru a realiza scheme de alimentare, avem nevoie de o serie de simboluri cum ar fi simboluri pentru: separatoare, intreruptoare, transformatoare etc....

 • Energia eoliana

  1. VANTUL CA SURSA DE ENERGIE Energia eoliana a fost folosita de om pe parcursul a mii de ani. De peste 3000 de ani, morile de vant sunt folosite pentru macinat grau sau pentru pomparea apei. Inclusiv astazi, in era informaticii, al energiei nucleare si a electricitatii, mii de mori de vant sunt pe diferite continente pentru pomparea apei si a petrolului, pentru a iriga pamantul sau pentru producerea energiei mecanice in scopul actionarii mecanismelor de putere mica. Electricitatea poate fi...

 • Sistem de optimizare pentru un motor electric - convertizor de frecventa

  1.Ce este un convertizor de frecventa? Un convertizor de frecventa este o componenta electronica ce ajuta la ajustarea turatiei si puterii unui motor electric, prin varierea frecventei curentului si a voltajului acestuia. Convertizoarele de frecventa, de asemenea denumite si convertoare/variatoare de frecventa sau invertoare, pot ajusta automat turatia unui motor pana la viteza nominala ceruta de un anumit proces, producand o economie de energie de 10, pana la 50% din energia consumata de...

 • Flexmax

  1. Instalarea încărcătorului Notă: Instalaţi încărcătorul în poziţie verticală şi ferit de razele solare. Montarea directă a produsului FLEX in incinta de curent continuu: Îndepărtaţi capacul ventilatorului şi cel de jos al încărcătorului. Introduceţi un şurub metalic de #10x3/8” în gaura de sus a incintei de c.c.. Acesta are rolul de a agăţa încărcătorul de partea se sus centrală. Atârnaţi încărcătorul de şurubul de sus şi aliniaţi găurile de jos cu orificiile de pe incintă....

 • Proiectarea unei centrale electrice hibride de foarte mica putere

  I. CONVERTOARE FOTOELECTRICE 1. Lumina Lumina, cea care a reprezentat o mare necunoscută mii de ani, pentru om reprezintă o permanentă necesitate a vieţii şi activităţii acestuia. Oricine îi admitea existenţa şi putea să o producă cu uşurinţă dar nimeni nu ştia ce este. Cele mai vechi păreri despre lumină aparţin unor filozofi ai Greciei antice şi încă de atunci şi până în secolul al XVII-lea în domeniul opticii s-au aflat puţine lucruri noi. Optica dispunea de o noţiune clară şi anume raza...

 • Echipamente

  1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND APARATELE SI ECHIPAMENTELE ELECTRICE 1.1 DEFINIŢII ALE INSTALAŢILOR SI ECHIPAMENTELOR ELECTRICE Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul unei ţări, prin care se realizează producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice reprezintă sistemul energetic naţional (SEN). Energia electrica este produsa in centrale electrice la tensiune redusa (6-24 kV). Pentru a efectua transportul energiei electrice in...

 • Studiul privind analiza si simularea automobilelor hibride

  Introducere Creşterea economică, caracteristică civilizaţiei industriale se bazează pe resurse neregenerabile (petrol, cărbuni, gaze naturale). În plus apar reziduuri, care prin acumulare nu mai pot fi asimilate sau reintegrate în natură provocând alterarea mediului şi apariţia unor dezechilibre în biosferă. În secolul 20, societatea umană a traversat o perioadă de continuă dezvoltare, iar folosirea pe scară tot mai largă a ştiinţei şi tehnologiei în scopul dezvoltării industriale s-a făcut...

 • Indrumar laboratoar electrotehnica

  Lucrare de laborator 1 CUADRIPOLI scopul lucrării: Simularea cuadripolilor în EWB și determinarea experimentală a parametrilor cuadripolului. 1. Simulați în EWB cuadripolii în „T” și în “π”: cu parametrii: R1=(15*V) kΩ R4=(10*V) kΩ R2=(20*V) kΩ R5=(40*V) kΩ R3=(34*V) kΩ R6=(55*V) kΩ unde V este numarul de ordine conform registrului. 2. Determinați experimental (măsurați) în curent continuu pentru fiecare din cei doi cuadripoli impedanțele (rezistențele): Z10 (R10), Z20 (R20),...

Pagina 1 din 117