Toate documentele din domeniul Electrotehnica

 • Metoda diferentelor si elementelor finite

  Introducere De ce metode numerice de calcul? - Ecuaţiile diferenţiale cu derivate parţiale sunt neliniare sau nu pot fi liniarizate fără a se afecta soluţia; - Domeniul pe care se face calcul este complex; - Condiţiile pe frontieră sunt de tip mixt şi/sau dependente de timp; - Mediul este neomogen şi/sau anizotrop. Rezolvarea unei probleme cu ajutorul metodei diferenţelor finite implică trei etape: - Discretizarea - divizarea domeniului analizat într-o reţea de noduri în care se...

 • Proiectarea semnalelor

  Sa se genereze un semnal dreptunghilar avand urmatoarea reprezentare grafica. Se cere sa se realizeze si o formatare a respectivei reprezentari. t=0:0.01:3; a1=find(~(t)); a2=find(~(t-1)) a3=find(~(t-2)); a4=find(~(t-3)); x(a1:a2)=2; x(a2+1:a3)=0; x(a3+1:a4)=1; plot(t,x); ylabel('Amplitudinea'); xlabel('t'); axis([0 3 0 3]); grid Ex: 2 Sa se genereze un semnal triunnghilar avand urmatoarea reprezentare grafica. Se cere sa se realizeze si o formatare a respectivei reprezentari....

 • Schimbul de caldura

  TRANSFERUL DE CĂLDURĂ Transferul de căldură este un fenomen complex,reprezentat de schimbul de energie termică între: – două corpuri solide, – două regiuni ale aceluiaşi corp, – două fluide, ca rezultat al existenţei unei diferenţe de temperatură (potenţial termic) între acestea. Existenţa unui potenţial termic determină transferul spontan de energie de la corpul cu temperatura mai ridicată la corpul cu temperatura mai scăzută. Legile transferului termic stau la baza conceperii şi...

 • Notiuni generale de electricitate

  Atom: cea mai mică componentă a unui element având proprietăţile chimice ale acestuia. Numărul de sarcini pozitive (protoni) este egal cu numărul de sarcini negative (electroni) în nucleul atomului. Atomul nu este încărcat electric (este neutru). Nucleul atomului şi învelisurile sunt poziţionate ca nişte sfere cu acelaşi centru dar diametre diferite. Electronii se învârt în jurul nucleului pe orbite proprii. Învelisurile sunt nişte sfere imaginare pe care sunt poziţionate orbitele...

 • Microeconomie

  1 De cine sunt determinate nivelul si evolutia preturilor si tarifelor? - Jocul liber al cererii şi ofertei - Intervenţia guvernamentală (nivelul impozitelor,taxelor,preţurilor administrate fixate autoritar sau prin convenţii cu organizaţii profesionale) - Politica marilor firme în situaţiile de concurenţă imperfect (monopol,monopsony,oligopol,oligopson) 2 Ce inseamna valoarea unui bun marfa? Valoarea unui bun marfă exprimă însuşirea acestuia de a satisfice o nevoie,de a fi util, de a...

 • Casa de vacanta

  Energia este o mărimea fizică care indică capacitatea unui sistem fizic de a efectua lucru mecanic când trece printr-o transformare din starea sa într-o altă stare de referinţă. Conform legii conservării energiei, aceasta reprezintă o funcţie de stare a sistemului fizic ce o caracterizează. Astfel lucrul mecanic nu reprezintă o formă de energie pentru că nu caracterizează sistemele fizice, ci transformările lor, respectiv interacţiunea dintre sisteme în cursul transformării lor. Efectul...

 • Intrebari bazele electrotehnicii

  1. Unitatea de masura pentru intensitatea campului electric (E) [..]....=..... (........ .... ..........) 2. Unitatea de masura pentru inductia magnetica (B)? [..].... = .. (..........) 3. Unitatea de masura pentru inductivitatea bobinei (L)? [..].... = .. (..........) 4. Unitatea de masura pentru capacitatea condensatorului (C)? [..].... = .. (..........) 5. Unitatea de masura pentru fluxul electric (ƒÕ)? [..].... = C (Coulomb) 6. Unitatea de masura pentru fluxul magnetic (ƒÓ)?...

 • Subiecte management

  C1 1.management stiintific, administrativ(a1 si a2) - STIINTIFIC - -Winslow Taylor (1856-1915), inginer mecanic american, părintele managementului științific - Principiile managementului științific, formulate de Taylor sunt: - 1.Pt. fiecare sarcină de muncă să se dezvolte o alternativă științifică de realizare; - 2.Angajații trebuie selectați în mod științific, instruiți și perfecționați; - 3.Dezvoltarea unui spirit de cooperare deschisă între manageri și angajați; - 4.Diviziunea...

 • Automate programabile - Program sistem de rotire a 4 pompe de apa intrun bazin de incantatie

  Tema de proiectare Să se construiască schema electrică a unei „sistem de pompe” constând din 3 3 senzori si 4 pompe .Odata ce senzorul Maxim, sau Avarie este activat de nivelul de apa in crestere la fel vor fi activate si pompele care ii revine senzorului respectiv. Butonul Minim este responsabil pentru oprirea intregului sistem de pompe . Odata ce nivelul de apa a scazut de senzorul Minim, se va oprii intreaga operatie pana iar la activarea priului senzor Maxim. Senzori Maxim si Avarie de...

 • Calculul transformatorului trifazat cu elei

  Întroducere Transformatorul electric este un aparat electromagnetic static funcţionînd pe baza inducţiei electromagnetice fiind destinat pentru modificarea parametrilor unui sistem de mărimi electrice alternative menţinînd nemodificată frecvenţa.Transformatorul este compus din două sau mai multe bobine (înfăşurări ) distincte amplasate pe un miez feromagnetic comun închis. Înfăşurarea conectată la sursa de alimentare se numeşte înfăşurare primară, iar cea care cedează energie electrică...

 • Sisteme moderne de comanda a masinilor de curent alternativ

  Un convertizor de frecventa este o componenta electronica ce ajuta la ajustarea turatiei si puterii unui motor electric, prin varierea frecventei curentului si a voltajului acestuia. Convertizoarele de frecventa, de asemenea denumite si convertoare/variatoare de frecventa sau invertoare, pot ajusta automat turatia unui motor până la viteza nominaăa cerută de un anumit proces, producând o economie de energie de 10, pana la 50% din energia consumată de motor la turația maximă. Convertizorul...

 • Traductoare pentru masurarea nivelului

  Nivelul unui lichid sau nivelul de interfaţă dintre două lichide nemiscibile poate fi determinat prin urmărirea suprafeţei de separaţie dintre faze, prin măsurarea presiunii hidrostatice, exercitate de coloana de lichid sau prin metode indirecte. Traductoare bazate pe urmărirea nivelului Acestea pot fi de tipul cu plutitor și de tipul cu imersor. Cele cu plutitor pot măsura nivele până la 20 m, pe când cele cu imersor pot măsura nivele până la 2-3 m. Traductoare cu plutitor Acestea...

 • Actionarea unui pod basculant

  1.Introducere În zilele noastre cea mai puternică evoluție in domeniul tehnologiei o întâlnim în zona sitemelor integrate (embedded systems). Aceste sisteme stau la baza tehnologiei informației și se regăsesc aproximativ în toate activitățile din viața de zi cu zi. Automatizarea unui sistem implică echiparea instalațiilor tehnologice cu componente tehnice speciale pentru a realiza în mod automat operațiile de comandă în condiții prestabilite. În cazul modelului propus se constuiește un pod...

 • Alcatuirea schemelor de iluminat si semnalizare optica si acustica

  1. Scopul lucrării Deprinderea studenţilor cu modalităţile de concepere, realizare şi citire a schemelor de iluminat şi semnalizare optică şi acustică. 2. Consideraţii teoretice În cadrul sistemului de iluminat se deosebeşte un sistem de iluminat exterior (SIE) şi un sistem de iluminat interior (SII). 2.1 Sistemul de iluminat exterior (SIE) are rolul de a asigura iluminarea drumului în condiţii de vizibilitate redusă. Elementele principale ale SIE sunt: sursele de iluminat (farurile,...

 • Elemente de baza privind alcatuirea schemelor electrice auto

  LUCRAREA NR. 1 ELEMENTE DE BAZĂ PRIVIND ALCĂTUIREA SCHEMELOR ELECTRICE AUTO 1. Scopul lucrării Deprinderea studenţilor cu modalităţile de alcătuire şi de citire a schemelor electrice din domeniul auto. 2. Consideraţii teoretice 2.1. Aparatele utilizate în schemele electrice auto, ca şi cele folosite în general, în schemele electrice, pot fi clasificate în: a). aparate de conectare; b). aparate de protecţie; c). aparate pentru modificarea parametrilor electrici; d). aparate de...

Pagina 1 din 118