Toate documentele din domeniul Electrotehnica

 • Effective communication course

  Unit 1 COMMUNICATION Objectives - To understand the meaning of communication - To discuss the process of communication - To study the importance of communication - To study the features and scope of communication - To study the various types of communication Introduction What is communication? Communication is not just an act. It is a process. The process of communication includes transmission if information, ideas, emotions, skills, knowledge by using symbols, words, pictures,...

 • Tehnici de masurare a rezistivitati de suprafata

  Introducere În cele ce urmează sunt prezentate metode si tehnici de masurare a rezistivității de suprafață , analizandu-se eficientizarea măsurătorilor. Sunt prezentate atat aspectele teoretice cat și cele practice , totodata cu aparatele de masură folosite in scopul obținerii unor măsurători de o acuratețe bună. Capitolul 1: Măsurări de rezistivitate de suprafată 1.1.1 Unitate de măsură Unitatea fizică pentru rezistivitatea de suprafață este ohm, Ω. Deseori, în practică, rezistivitatea...

 • Diagnoza unui redresor complet comandat

  Sistemele expert constituie o clasa particulara de sisteme informatice bazate pe inteligenta artificiala, avand ca scop reproducerea cu ajutorul calculatorului a cunostintelor si rationamentului expertilor umani. Sistemele Expert reprezinta o subclasa a sistemelor bazate pe cunostiinte.Un sistem expert este un program care urmareste cunostintele, rationeaza pentru obtinerea rezultatelor într-o activitate dificila întreprinsa uzual doar de experti umani. Un sistem expert este format din...

 • Testarea retelelor industriale Ethernet

  VERIFICAREA CABLURILOR DE REȚEA: Pentru verificarea cablurilor de rețea se utilizează testerul de rețea FLUKE networks. Specificațiile tehnice ale acestuia sunt prezentate în tabelul următor. Specificatii tehnice Fluke Networks - CableIQ Qualification Tester Tipuri de cablu suportate Autoteste de capacitate Teste suportate Wiremap Găsirea cauzei Principale funcții: - detectarea capatului cablului și afișarea vitezei, duplexului și a asocierii; - vizualizarea vitezei de cablare...

 • Masurarea parametrilor cablurilor electrice

  I.Notiuni teoretice Pentru măsurarea parametrilor cablurilor electrice se utilizează, generatorul DG 1062Z și osciloscopul DS 2302A. Acestea vor fi conectate serial cu calculatorul în vederea realizării automate a diverselor măsurări. Achiziția datelor se va realiza prin intermediul driverelor de comunicație scrise în limbaj SCPI pentru cele trei instrumente. I.1 GENERATORUL DG 1062Z Pentru generatorul DG 1062Z programul în limbaj SCPI arată astfel: “interfață” (Se configurează astfel...

 • Alegerea elementelor conductoare

  Aspecte teoretice Elementele conductoare au rolul de a alimenta receptoarele sau punctele de distribuție de la posturile de transformare sau din posturile de alimentare. Conductorul neizolat reprezintă materialul prin care se realizează transportul sarcinilor electrice. Materialele utilizate pentru realizarea conductoarelor electrice sunt: Cu, Al, oțel sau aliaje ale acestora. Clasificarea conductoarelor electrice: - Dpdv. al materialului conductorului: - Din Cu: rezistivitate electrică...

 • Rotirea unei fotografii

  „h Introducere Fisierul bibliotecii LabVIEW atasat con.ine un Rotate Pixmap VI, pe care il putem utiliza pentru a roti orice pixel 2D cu un anumit unghi. Ea face acest lucru prin generarea unei noi matrice pixmap si calcularea pixelului corect pentru fiecare index. Se utilizeaza o fotografie originala si o copie a acesteia. „h Prezentarea aplicatiei Fig.1 Meniul aplicatiei Meniul aplicatiei este constituit dintr-o imagine 2D si o zona de comanda. In folderul LabVIEW Library File a fost...

 • Sistem de actionare pentru scuterul electric

  1. Introducere Motoarele utilizate in general in aplicatii de vehicule electrice usoare , cum ar fi scuterele si bicicletele , sunt montate in interiorul rotii si, prin urmare , au o constructie tip rotor extern. Dimensiunea minima a motorului este cerinta principala a vehiculelor electrice cu motorul in roti. Avand in vedere aceasta constrangere , se demonstreaza in aceasta lucrare ca motorul ar trebui sa functioneze n principal in regiunea cuplului constant a caracteristicilor sale de...

 • Proiectarea unui cuptor de inductie cu creuzet

  - materialul de topit: fontă - capacitatea cuptorului, m = 3000 + 10- 23 [kg] = 3230 [kg] - temperatura de topire, θt = 1450 [0C] ; - temperatura de golire, θg = 1550 [0C]; - timpul de topire, tt = 3 [h]; - rezistivitatea, ρ2= =1,25- 10-6 [Ωm] = 0.00000125 [Ωm] - densitatea metalului, γ2 = 7200 [kg/m3] . În figura 1 sunt prezentate elementele constructive ale cuptorului și dimensiunile creuzetului, unde: h1 - lungimea inductorului; h2 - înălțimea băii de matal topit; h’2 - înălțimea...

 • Proiectarea unui regulator pentru controlul unui proces

  Date de proiectare Partea fixată: K=7 In cazul proiectului se observa ca numerul de ordine este 7, deci a). Să se proiecteze prin metoda de alocare a polilor - Performante impuse : =7x0.2=1,4[s] 1. 2. 3. Se verifică pentru că avem Număr de zerouri: m=0 Număr de poli: n=2 Secventa Matlab: num=[1]; denum=[1 1]; step(num,denum) Figura 1 Vizualizarea semnalului initial Schema realizata in Matlab care poate reda schema de transfer este: Figura 2 Schema in Maltab pentru...

 • Proiectarea tehnologiilor de fabricatie si intretinere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat

  1. Introducere Generalități Particularitatea principală a tehnologiei de fabricație a mașinilor electrice o constituie varietatea mare a proceselor tehnologice. Procesele tehnologice de fabricație a mașinilor electrice cuprind pe lângă prelucrările mecanice și de montaj general al mașinii și turnarea reperelor de formă complicată din metale feroase și neferoase, toate variantele de sudare, ștanțarea și împachetarea miezurilor magnetice, execuția colectoarelor și portperiilor, bobinarea,...

 • Cogenerarea, o solutie promitatoare si responsabila fata de mediu

  I. Introducere Prin cogenerare se înțelege producerea energiei termice și mecanice, plecând de la același combustibil, în aceleași instalații. Cogenerarea definește procesul tehnologic de producere simultană a energiei electrice folosită la alimentarea diverselor echipamente și a energiei termice utilizate sub formă de abur tehnologic, apă caldă sau căldură. Cogenerarea constituie o metodă de îmbunătățire a randamentului termic prin folosirea parțială sau totală a căldurii reziduale altfel...

 • Studiul comutatiei hibride

  Tehnici moderne în comutația de putere de joasă tensiune ( comutația hibridă ) Aparatele electrice de comutație servesc la închiderea și deschiderea circuitelor electrice, realizând sau suprimând legăturile electrice dintre bornele aparatelor, mașinilor sau echipamentelor electrice. Aparatele de conectare se consideră automate când cel puțin una dintre acționări poate avea loc automat. De obicei deschiderea este automată (eventual comandată de către protecții) iar închiderea este fie...

 • Electrotehnica

  Electrotehnica este cunoscută ca ramură a științelor tehnice, având ca obiect de studiu prezentarea principalelor aspecte, teoretice și aplicative ale fenomenelor electromagnetice din punctul de vedere al aplicațiilor lor tehnice. Rolul primordial pe care îl au aceste fenomene în tehnica contemporană face din electrotehnică una dintre ramurile principale ale științelor. În linii mari, problemele electrotehnicii se împart în: - probleme de electroenergetică (curenți tari), care se referă la...

 • Alimentarea cu energie electrica combinatul metalurgic

  1. Planul de situație a uzinei. 2. Informația despre puterile instalate a secțiilor - tabelul 1. 3. Lista puterilor nominale a receptoarelor electrice a secției de reparații mecanice (varianta 3). 4. Alimentarea cu energie electrică poate fi efectuată de la stația raională a sistemului electroenergetic, în care sânt instalate două transformatoare cu puterea 10000 kVA fiecare și cu tensiunea primară 110 kV, medie 35, 20 și 10 kV. 5. Puterea sistemului electroenergetic 900 MVA; reactanța...

Pagina 1 din 119