Toate documentele din domeniul Energetica

 • Tratarea deseurilor solide

  INCINERAREA DESEURILOR IN BUCURESTI 1. Definitie : Incinerarea este un proces de oxidare uscata la temperaturi mari care reduce deseul organic combustibil la o materie anorganica necombustibila. Acest procedeu se aplica si deseurilor menajere care nu pot fi reciclate sau refolosite. Incinerarea este fezabila numai daca capacitatea calorica a deseurilor este mai mare decat 2000 Kcal/Kg (8370 KJ/Kg). Amplasament: Depozitul ecologic de deseuri Chiajna,Bucuresti Inaugurat la 13 aprilie 2006,...

 • Monitorizarea poluarii sonore in zone urbane

  1. Introducere Sunetele fac parte integrantă din viaţa noastră, cu ajutorul lor putem comunica, suntem avertizaţi în cazul unor pericole, obţinem informaţii sau ne relaxăm ascultând muzica preferată. Din punct de vedere fizic sunetele reprezintă "vibraţii ale particulelor unui mediu capabile să producă o senzaţie auditiv”. Sunetul este o formă de energie fizică creată de obiectele care vibrează. Aceste vibraţii se transmit sub forma unor unde de presiune crescută sau scăzută care...

 • Raport de practica - S.C.Metroul S.A.

  1.Secţiunea A - Informaţii privind Partenerul de practică: 1.1.Date de identificare (denumire, adresă, date de contact) Denumirea firmei: S.C.Metroul S.A. Adresa: Str. Gutenberg nr. 3 bis, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050027. E-mail: metroul@metroul.ro Telefon: +40 311 047 102 +40 21 315 1189 Fax: +40 21 312 4335 1.2.Poziţionarea geografică 1.3.Scurtă descriere a companiei, număr de angajaţi Metroul S.A. este compania care realizează proiectarea metroului din București. Fiind...

 • Statii si posturi de transformare

  Considerand cunoscute o serie de informatii de bazã, cum ar fi: profilul si amplasamentul obiectivului, nivelul de poluare, datele climaterice, precum si date referitoare la planificarea investitiilor, elaborarea proiectelor presupune parcurgerea unui sir de decizii privind alegerea unei solutii pentru: schema de principiu a instalatiei; schema de conexiuni a statiilor electrice; aparatele electrice; dispozitiile constructive etc. In cadrul acestui capitol, pe baza valorii sarcinii...

 • Costul energiei

  INTRODUCERE In prezent energia joaca un rol important in dezvoltarea civilizatiei umane. Energia reprezinta un serviciu universal ce trebuie gestionat in asa mod incat sa fie accesibil pentru consumatori in conditii de siguranta si echitate sociala. In acest scop sunt stabilite tarife pentru energie, ce includ o totalitate de cheltuieli efectuate si, respectiv, un anumit profit obtinut. In dependenta de cheltuielile totale si volumul total de energie termica produsa pe o perioada de studiu...

 • Sistem de alimentare cu caldura

  INTRODUCERE Consumul de energie se majoreaza permanent. Insa pentru economisirea energiei un rol important il are proiectarea justa a sistemului de incalzire ti exploatarea lui normala. Caile principale de producere a caldurii si de alimentare cu caldura sunt: o Producera caldurii in instalatiile locale care alimenteaza cu caldura una sau citeva incaperi (sobe), un apartament (o vila) sau o casa (ca in exemplu ce urmaza); o Producerea caldurii in centralele nu prea mari(CT) care...

 • Curs FPE.pdf

  1. PROIECTUL DE INVESTITII SI FAZELE ACESTUIA. STUDIILE DIN FAZA PREINVESTITIONALA 1.1. NOTIUNEA DE PROIECT DE INVESTITIE. Proiectul de investitii poate fi definit ca un ansamblu de actiuni, bazat pe o planificare coerenta si in urma caruia, o combinatie de resurse financiare, materiale si umane conduce la realizarea unui obiectiv dat cu valoare economica si/sau sociala. Proiectul de investitii nu trebuie sa fie confundat cu proiectul tehnic care este doar o etapa a acestuia si care se...

 • Proiectarea unei statii electrice de transformare

  1. Memoriu tehnic o Tensiunea nominala superioara U1= 110 kV. o Tensiunea nominala inferioara U2= 20 kV. o Statia de tensiune U1 este intercalata intr-o bucla,in reteaua electrica de transport sau repartitie din SEN, prin intermediul a doua LEA, avand fiecare sectiunea s= 300 mm2 si lungimile L1= 48 km, respectiv L2= 78 km. o Statia de tensiune U2 este alimentata cu energie electrica numai din statia de tensiune U1. o Aportul sistemului electroenergetic, in cazul unor scurtcircuite...

 • Politica energectica a Uniunii Europene - Implementarea sistemelor de masurare inteligenta

  Politica energectica a Uniunii Europene - Implementare sistemelor de smart metering (contoare inteligente) 1. Politica energetică la nivel european Provocările cu care se confruntă Europa în domeniul energiei includ aspecte cum ar fi creșterea dependenței de importuri, diversificarea limitată, nivelul ridicat al prețurilor la energie și volatilitatea acestora, creșterea cererii de energie la nivel global, riscurile de securitate care afectează țările producătoare și pe cele de tranzit,...

 • Pompa de caldura aer-aer

  Tema de proiect Sa se proiecteze instalatia frigorifica a unei pompe de caldura aer-aer ce deserveste o sala de birouri. Se considera ca instalatia functioneaza intr-o singura treapta de comprimare, iar condensatorul este răcit cu aer. Puterea frigorifica a instalatiei: 10+5j kW (unde j reprezinta numarul de ordine din grupa); j=22 (Q_0 ) ̇= 120 Kw , (Q_0 ) ̇ – puterea frigorifica Temperaturile sursei calde si a sursei reci se vor alege in functie de aplicatie. 1. Proiectarea...

 • Energie solara

  Capitolul nr.1. Generalități DE CE ENERGIE SOLARĂ? -Este gratuită! Nu este influenţată în nici un fel de creşteri de preţ. -Instalaţiile nu necesită practic nici un fel de întreţinere. -Este regenerabilă şi nepoluantă. - Nu implica instalaţii de prelucrare sau transport a resurselor, inainte de utilizare. Energia solară este practic inepuizabilă. Este cea mai curată formă de energie de pe pământ şi este formată din radiaţii calorice, luminoase, radio sau de altă natură emise de soare....

 • Centrele electrice geortermale

  Generalitati.. Energia geotermală se defineşte ca fiind caldura naturală provenită din interiorul Pamântului,captată pentru producerea de energie electrică, încălzirea spaţiilor sau a aburului industrial. Ea este prezentă oriunde sub scoarţa terestră, deşi cea mai mare temperatură, şi deci cea mai dorită resursă este concentrată în regiuni cu vulcani activi sau tineri din punct de vedere geologic. Sistem geotermal ideal Mecanismul care stă la baza sistemelor geotermale este guvernat în...

 • Panouri solare cu tuburi vidate

  TIPURI DE PANOURI SOLARE; DESCRIERE; COMPARAȚIE; RANDAMENT. Odată cu dezvoltarea economiei la nivel global, în egală măsură a crescut și consumul de energie, nevoia de diversificare a soluțiilor de obținere a acesteia fiind la momentul de față o prioritate majoră în perspectiva faptului că parte din sursele folosite atât în trecut cât și în prezent sunt – cel puțin teoretic – epuizabile. Consecința directă a folosirii surselor menționate, în special a combustibililor fosili, a fost creșterea...

 • Comparatie Centrale BWR PWR CANDU

  1. Introducere SBO-Station Blackout = Pierderea alimentarii cu energie electrică, a liniilor de de curent “off-site”, urmată de pierderea generatorilor diesel, “on-site”. Termeni: CDF – Core Damage Frequency Plant CDF – Probabilitatea de deteriorare a ZA într-un an, luând în considerare doar scenariile reale. Cu alte cuvinte probabilitatea ca ZA să se deterioreze datorită unor probleme serioase, cum ar fi: PB-Pipe Break, SBO, oprirea neprogramată şi necontrolată a turbinei etc.. SBO CDF –...

 • Elemente de inteligenta artificiala

  Cap. 1. INTRODUCERE 1.1 Istoric al Inteligenţei Artificiale Inteligenţa Artificială - IA (engl. Artificial Intelligence - AI) a luat fiinţă odată cu apariţia sistemelor bazate pe cunoştinţe (KBS – Knowledge Based Systems – aplicaţii practice care simulează inteligenţa umană), cu ocazia prezentări în 1956 a lucrărilor teoretice denumite Logic Theorist realizate de autorii Newell, Shaw şi Simon, lucrări care demonstrau conceptele logicii propoziţiilor. Termenul de inteligenţă artificială...

Pagina 1 din 63