Toate documentele din domeniul Energetica

 • Evaluarea consumului propriu tehnologic in retele de joasa tensiune

  Pierderile de putere in retelele electrice reprezinta o problematica de interes major pentru furnizorii si distribuitorii de energie electrica. Transportul si distributia de energie electrica sunt insotite de pierderi de energie in toate elementele retelei. Nivelul acestor pierderi oscileaza intre 10% si 15% din energia produsa in centrale, in functie de structura retelei, de conditiile de exploatare etc. Pierderile in retelele electrice se pot imparti in: - Pierderi prin consum propriu...

 • Reprezentarea si analiza consumatorilor complecsi la perturbatii de tip gol de tensiune in retea

  Consumatorii complecşi (CC), sunt definiţi ca acele porţiuni de sistem care nu sunt reprezentate explicit la nivelul sistemului, şi care pot fi tratate ca un singur consumator de putere conectat într-unnod de sistem1, denumit nod de racord al CC. Preocupările privind reprezentarea generatorului sincron încă de la începutul secolului trecut, ca şi caracteristicile acestei categorii de elemente de sistem au condus la o reprezentare matematică relativ bună pentru generatoarele sincrone din...

 • Corp de pompa

  Pompa de ulei ca element functional: Pompa este destinata transportului de fluid cu viteza si presiune relativ mica ( pompe de presiune sunt cele cu piston si supape de admisie si evacuare.) Transportul de ulei se face prin intermediul golurilor dintre dinti pe partea dinspre exterior Pentru asigurarea unei bune etanseitati , deci a unei presiuni a uleiului cele 2 roti dintate - pinioane nu au joc radial si nici axial. Utilizare pompa dse ulei la tractoare precum si la alte...

 • Modelarea proceselor biologice din statiile de epurare

  Procedeele biologice sunt considerate de specialiştii în domeniul epurării apelor uzatecele mai eficiente şi economice metode de îndepărtare a substanţelor organice prezente înapele uzate. Prin epurarea biologică se înţelege complexul de operaţiuni şi faze tehnologice prin care materiile organice existente în apele uzate provenind din cele mai diverse activităţiantropice sunt transformate cu ajutorul unor culturi de microorganisme în produşi dedegradare fără nocivitate (CO2, H2O şi altele) şi...

 • Modelarea proceselor de sedimentare in statiile de epurare

  Sistemele de epurare a apelor uzate au un istoric care depăşeşte 100 de ani, dar modalitatea de funcţionare şi, mai ales, de construcţie a acestor sisteme s-a bazat vreme îndelungată pe dat exclusiv empirice. În a doua jumătate a secolului trecut, o serie de cercetători şi, ulterior, institute de cercetare sau grupuri de lucru s-au ocupat cu definirea, concretizarea şi optimizarea unor sisteme de modelare, care să poată fi utilizate în designul şi controlul staţiilor de epurare, fie în...

 • Partea electrica a statiei 25 MW

  Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică, fapt dovedit şi de creşterea continuă a ponderii energiei primare transformată în energie electrică (peste 40%, în prezent). Avantajele deosebite pe care le prezintă energia electrică în raport cu alte forme de energie - poate fi obţinută, cu randamente bune, din oricare altă formă de energie, poate fi transmisă rapid şi economic la distanţe mari, se poate distribui la un număr mare de consumatori de...

 • Tratarea deseurilor solide

  INCINERAREA DESEURILOR IN BUCURESTI 1. Definitie : Incinerarea este un proces de oxidare uscata la temperaturi mari care reduce deseul organic combustibil la o materie anorganica necombustibila. Acest procedeu se aplica si deseurilor menajere care nu pot fi reciclate sau refolosite. Incinerarea este fezabila numai daca capacitatea calorica a deseurilor este mai mare decat 2000 Kcal/Kg (8370 KJ/Kg). Amplasament: Depozitul ecologic de deseuri Chiajna,Bucuresti Inaugurat la 13 aprilie 2006,...

 • Monitorizarea poluarii sonore in zone urbane

  1. Introducere Sunetele fac parte integrantă din viaţa noastră, cu ajutorul lor putem comunica, suntem avertizaţi în cazul unor pericole, obţinem informaţii sau ne relaxăm ascultând muzica preferată. Din punct de vedere fizic sunetele reprezintă "vibraţii ale particulelor unui mediu capabile să producă o senzaţie auditiv”. Sunetul este o formă de energie fizică creată de obiectele care vibrează. Aceste vibraţii se transmit sub forma unor unde de presiune crescută sau scăzută care...

 • Raport de practica - S.C.Metroul S.A.

  1.Secţiunea A - Informaţii privind Partenerul de practică: 1.1.Date de identificare (denumire, adresă, date de contact) Denumirea firmei: S.C.Metroul S.A. Adresa: Str. Gutenberg nr. 3 bis, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050027. E-mail: metroul@metroul.ro Telefon: +40 311 047 102 +40 21 315 1189 Fax: +40 21 312 4335 1.2.Poziţionarea geografică 1.3.Scurtă descriere a companiei, număr de angajaţi Metroul S.A. este compania care realizează proiectarea metroului din București. Fiind...

 • Statii si posturi de transformare

  Considerand cunoscute o serie de informatii de bazã, cum ar fi: profilul si amplasamentul obiectivului, nivelul de poluare, datele climaterice, precum si date referitoare la planificarea investitiilor, elaborarea proiectelor presupune parcurgerea unui sir de decizii privind alegerea unei solutii pentru: schema de principiu a instalatiei; schema de conexiuni a statiilor electrice; aparatele electrice; dispozitiile constructive etc. In cadrul acestui capitol, pe baza valorii sarcinii...

 • Costul energiei

  INTRODUCERE In prezent energia joaca un rol important in dezvoltarea civilizatiei umane. Energia reprezinta un serviciu universal ce trebuie gestionat in asa mod incat sa fie accesibil pentru consumatori in conditii de siguranta si echitate sociala. In acest scop sunt stabilite tarife pentru energie, ce includ o totalitate de cheltuieli efectuate si, respectiv, un anumit profit obtinut. In dependenta de cheltuielile totale si volumul total de energie termica produsa pe o perioada de studiu...

 • Sistem de alimentare cu caldura

  INTRODUCERE Consumul de energie se majoreaza permanent. Insa pentru economisirea energiei un rol important il are proiectarea justa a sistemului de incalzire ti exploatarea lui normala. Caile principale de producere a caldurii si de alimentare cu caldura sunt: o Producera caldurii in instalatiile locale care alimenteaza cu caldura una sau citeva incaperi (sobe), un apartament (o vila) sau o casa (ca in exemplu ce urmaza); o Producerea caldurii in centralele nu prea mari(CT) care...

 • Curs FPE.pdf

  1. PROIECTUL DE INVESTITII SI FAZELE ACESTUIA. STUDIILE DIN FAZA PREINVESTITIONALA 1.1. NOTIUNEA DE PROIECT DE INVESTITIE. Proiectul de investitii poate fi definit ca un ansamblu de actiuni, bazat pe o planificare coerenta si in urma caruia, o combinatie de resurse financiare, materiale si umane conduce la realizarea unui obiectiv dat cu valoare economica si/sau sociala. Proiectul de investitii nu trebuie sa fie confundat cu proiectul tehnic care este doar o etapa a acestuia si care se...

 • Proiectarea unei statii electrice de transformare

  1. Memoriu tehnic o Tensiunea nominala superioara U1= 110 kV. o Tensiunea nominala inferioara U2= 20 kV. o Statia de tensiune U1 este intercalata intr-o bucla,in reteaua electrica de transport sau repartitie din SEN, prin intermediul a doua LEA, avand fiecare sectiunea s= 300 mm2 si lungimile L1= 48 km, respectiv L2= 78 km. o Statia de tensiune U2 este alimentata cu energie electrica numai din statia de tensiune U1. o Aportul sistemului electroenergetic, in cazul unor scurtcircuite...

 • Politica energectica a Uniunii Europene - Implementarea sistemelor de masurare inteligenta

  Politica energectica a Uniunii Europene - Implementare sistemelor de smart metering (contoare inteligente) 1. Politica energetică la nivel european Provocările cu care se confruntă Europa în domeniul energiei includ aspecte cum ar fi creșterea dependenței de importuri, diversificarea limitată, nivelul ridicat al prețurilor la energie și volatilitatea acestora, creșterea cererii de energie la nivel global, riscurile de securitate care afectează țările producătoare și pe cele de tranzit,...

Pagina 1 din 63