Toate documentele din domeniul Energetica

 • Analiza statistica a proceselor insotite de histerezis cu ajutorul modelului Ising - Implementare numerica de inalta performanta pe procesoare grafice

  Introducere Cu mult timp în urmă oamenii au utilizat busola în scopuri practice, pentru a se orienta pe oceane și mări, crezînd că acul busolei se direcționează spre un punct de pe cer, adică spre steaua polară. W. Gilbert a demonstrat că Pămîntul însuși este un magnet permanent și că acul busolei se orientează dea lungul liniilor de cîmp magnetic terestru după cum putem observa în fig.1.1. El a fost primul care a stabilit definiția de pol magnetic și a descoperit fenomenul de atracție și...

 • Energia eoliana

  Energia eoliana este energia continuta de forta vantului ce bate pe suprafata pamantului. Vantul este miscarea aerului dartorata maselor de aer cu temperaturi diferite. Temperaturile diferite sunt cauzate de masele de apa si pamant care, absorb diferit caldura soarelui. La scara globala miscarile masive sunt cauzate de diferenta de temperatura, intre pamantul de la ecuator si cel apropriat de poli. Deoarece vantul va bate, cat timp soarele va incalzi Pamantul, este o sursa de energie...

 • Statii de compresoare a gazelor

  I. INTRODUCERE Un câmp de gaze naturale produce inițial prin sonde de extracție gaze, la presiuni în general superioare presiunii necesare transportului și de aceea sub aspectul debitelor, presiunilor și factorului final de recuperare este suficientă energia de zăcământ. După o perioadă de expluatare, în funcție de intensitatea acestuia și de caracteristicile fizico-geologice ale zăcământului, presiunea dinamică de extracție scade sub valoarea necesară transportului către consumatori și se...

 • Biomasa si producerea de biogaz

  Biomasa este considerată una din principalele forme de energie regenerabilă, datorită marelui său potențial, viabilității sale economice și a numeroaselor beneficii aduse pe plan social și în ceea ce privește calitatea mediului înconjurător. Biogazul este un gaz combustibil obținut prin fermentația anaerobă a reziduurilor organice agricole sau a altor culturi de biomasă; prin biogaz se asigură recuperarea energiei primare (solare) înglobate în acestea. Energia obținută din lanțul biomasă -...

 • Integration of micro-cogenerations systems into existing buildings

  1.Abstract Because of the growing environmental awareness and the ratification of the Kyoto Protocol, combined heat and power receives again more attention as a way to contribute to the reduction of energy use and emissions. Buildings account for 40 % of total energy consumption in the European Union. The sector is expanding, which is bound to increase its energy consumption.Nowadays, micro-cogeneration systems became a true and good solution to sustain the energy demand of industrial and...

 • Sisteme de conversie a energiei

  INTRODUCERE O societate modernă,cu o dezvoltare economică și socială stabilă,nu poate fi concepută fără un conplex energetic eficient și capabil să asigure țara cu resurse energetice și energie în mod fiabil și de lungă durată. Energia în deosebi electricitatea, a penetrat în profunzime viața noastră cotidiană, jucând un rol fundamental în calitatea vieții, oferindu-ne confort și mobilitate și, în acelaș timp, contribuind esențial la dezvoltarea economică. Dependența societății și a...

 • Securitatea cibernetica in retelele electrice

  1. Introducere Astăzi producerea, transportul, și distribuția energiei electrice sunt tot mai dependente de sistemele digitale, inclusiv sistemele de informații și rețele de comunicații. Această evoluție introduce noi vulnerabilități in fiabilitatea alimentării cu energie electrică, bazate pe introducerea și expunerea de vulnerabilități în sistemele digitale, și de comunicații . Sistemele de automatizare, protecție și control din stații s-au schimbat în mod semnificativ în ultimul deceniu și...

 • Statii si posturi de transformare

  Tema proiectului : Să se proiecteze o stație de transformare, un post de transformare industrial, un post de transformare urban și un post de transformare rural dintr-un sistem de alimentare cu energie electrica a unei zone . Stația de transformare se racordeaza la SEE prin două LEA de lungime D [km] , tensiunea in punctul de racord fiind de 110 sau 220kV. Stația de transformare va cuprinde bara de inalta tensiune , o bara de distributie de 20kV si o instalatie de distributie de 6 kV . La...

 • Impactul producerii energiei eoliene asupra mediului

  I. Introducere Energia eoliană este energia vântului, o formă de energie regenerabilă. Vânturile se formează deoarece Soarele nu încălzește Pământul uniform, fapt ce creează mișcări de aer. [1] Turbinele eoliene sunt produse care transforma energia cinetica a vantului in energie mecanica, iar energia mecanica este transformata in mai departe in energie electrica. Energia electrica este produsa de un sistem cu ajutorul unui regulator de incarcare. [8] Aceasta este inmagazionata in diferite...

 • Alimentarea cu energie electrica si termica a unei case izolate, din surse regenerabile de energie

  Rezumat Lucrarea a aavut ca scop demonstrarea posibilității de alimentare cu energie electrică și termică a unei case izolate, folosind numai surse regenerabile de energie. S-a calculat necesarul de energie electrică și termică si s-au propus soluții de alimentare. Ca și soluții pentru alimentarea cu energie electrică s-au propus soluții individuale cum ar fi alimentarea numai pe bază de panouri fotovoltaice sau turbină eoliană sau turbină hidroelectrică. O altă soluție care va asigura o...

 • Analiza asupra functionarii unei microretele

  Introducere Conceptul de "microgrid", în traducere ad literam înseamnă microrețea electrică. Aceste microrețele cu comandă automată există de mai multe decenii acolo unde condițiile tehnologice și economice ale unei anumite zone nu permit conectarea consumatorilor la rețeaua principală de electricitate a comunitații. Datorită flexibilității și a costurilor competitive, principala resursă energetică pentru aceste microrețele este reprezentata de combustibilii fosili, dar în același...

 • Stabilirea functiei de transfer a procesului de reglare a nivelului in degazor

  Reprezentarea schematică a obiectului supus automatizării este redată în figura S-au folosit următoarele notații: - Dcb - debit de condensat de bază [kg/s]; - Dcs - debit de condensat secundar [kg/s]; - Dab - debit abur da la priză [kg/s]; - Daa - debit de apă de alimentare [kg/s]; Mărimea de execuție pentru reglarea nivelului în rezervorul de apă de alimentare este debitul de condensat de bază Dcb. Variația debitului de condensat de bază se realizeză prin intermediul unui ventil de...

 • Exploatarea Secundara a Zacamintelor

  Capitolul 1 ZĂCĂMINTE DE HIDROCARBURI 1.1. Energia de zăcământ. Mecanisme de exploatare Zăcământul reprezintă o acumulare de hidrocarburi fluide într-o rocă porospermeabilă, închisă de ecrane impermeabile, exploatabilă industrial în condiții tehnice și economice eficiente, actuale sau viitoare. In condițiile existente în zăcământ, hidrocarburile se pot afla : - în stare gazoasă - zăcământ de gaze naturale; - în stare lichidă - zăcământ de țiței - în stare solidă - sub forma...

 • Calculul termic al unei instalatii de cogenerare cu turbina cu gaze

  Date de intrare Puterea electrică la bornele generatorului: PB=1000+500∙n [kW] n=2 PB=1000+500∙n=2∙103[kW] Presiunea atmosferică: p0=1.013 [bar] Temperatura atmosferică: t0=15 [oC] Umiditatea relativă: φ0=60 [%] Raportul de compresie: Ɛk=16 Temperatura superioară a ciclului termodinamic: t3=1200 [oC] Combustibil: gaz metan cu puterea calorifică inferioară: Hi=51100 [kJ/Kg] Densitatea gazului metan: ρ CH 4=0.68 [kg/m] Debitul masic specific de aer introdus în camera de...

 • Electronica de putere

  Obiectiv: însușirea elementelor fundamentale legate de conversia statică a energiei electrice. Sunt studiate cu precădere structuri elementare care asigură o conversie statică directă, utile în aplicațiile moderne din domeniul energetic. Se pune accent pe: studiul funcționării redresoarelor de putere monofazate/ trifazate, în diferite condiții de sarcină; înțelegerea principiilor de bază pentru diferite tipuri de variatoare de tensiune continuă (convertoare continuu-continuu) care să...

Pagina 1 din 66