Toate documentele din domeniul Energetica

 • Piata de energie electrica

  1. Introducere Peste tot în lume deschiderea piețelor de energie electrică a urmărit eliminarea monopolului natural și a integrării pe verticală a sectorului energetic și înlocuirea acestora cu mecanisme concurențiale, care să ofere consumatorilor posibilitatea de a-și alege în mod liber furnizorul. Astfel, piețele de energie se cristalizează de regulă în jurul unui nucleu format din doi actori principali, și anume operatorul de sistem - care asigură coordonarea tehnică a pieței - respectiv...

 • Bilantul electroenergetic al unei mori de ciment

  Procesul tehnologic In moara de ciment se introduce clincher, zgura, cenusa si ghips cu ajutorul unor dozatoare. Operatia de masurare a clincherului si adaosurilor pentru a obtine ciment se realizeaza in morile tubulare rotative in trei camere blindate umplute partial cu corpuri de macinare. In camere 1 si 2 macinarea se realizeaza in general prin lovire, iar in camera finisoare corpurile de macinat actioneaza prin lovire si in special prin frecare. Productia morii Pm := 21 t h -...

 • Transformatoare de putere

  INTRODUCERE Din teoria mașinilor electrice se cunoaște că transformatorul este elementul de bază al rețelelor electrice. Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe înfășurări cuplate magnetic, care prin fenomenul de inducție, transformă parametrii energiei electrice în curent alternativ (frecvența rămâne aceeași). Transformatorul are două funcții: - de transportare a energiei electrice - de distribuție a energiei electrice. Domeniul de aplicație a...

 • Studiul masuratorilor unui sistem de monitorizare a calitatii energiei electrice

  CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Calitatea energiei electrice este unul dintre obiectivele importante ale operatorilor de distribuție și de transport a energiei electrice. Calitatea energiei electrice vehiculată prin rețelele electrice influențează regimurile de funcționare ale acestora, cu implicații directe asupra consumului de energie electrică și asupra siguranței în funcționare a SEN. Principalele obiective urmăresc, în mod distinct , analiza problemelor legate de siguranța în alimentare dar...

 • Imbunatatirea calitatii energiei electrice intr-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrica neconventionala la sistemul de distributie a energiei electrice

  CAPITOLUL 1. INTRODUCERE. ASPECTE GENERALE PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE. Tema acestui proiect este actuală și pune în evidență efectele în punctul comun de cuplare produse de instalația de generare a energiei electrice cu panouri fotovoltaice asupra sistemului. Calitatea energiei electrice, are o prezență continuă în toate regimurile de funcționare ale SEE, în cele 4 componente: producere; transport; distribuție; consumator; fiind o componentă esențială, reprezintă o noțiune extrem...

 • Energie regenerabila utilizata la incalzirea casei cu ajutorul colectoarelor solare

  Rezumat Energia solară este energia radiantă produsă în Soare ca rezultat al reacțiilor de fuziune nucleară. Ea este transmisă pe Pământ prin spațiu în cuante de energie numite fotoni, care interacționează cu atmosfera și suprafața Pământului. Energia solară se referă la transferul energiei luminoase a radiației de Soare. Aceasta poate fi folosită pentru a genera energie electrică (panouri fotovoltaice) sau pentru încălzirea interiorului unei clădiri (panouri solare). Totodată, încălzind...

 • Comparatie intre sistemele de curatare a gazelor de ardere

  Introducere Arderea este procesul de oxidare rapidă a unor substanțe, în urma căruia se degajă căldură. Din punct de vedere termodinamic, procesul de ardere este analizat global, în sensul că nu se studiază mecanismul de desfășurare a arderii, denumit cinetica arderii, care este un fenomen chimic extrem de complex și nu se studiază nici produsele intermediare ale arderii. Combustibilii sunt substanțe care prin ardere, respectiv oxidare, produc o însemnată cantitate de căldură și deci pot...

 • Proiectarea tehnologiilor de fabricatie si intretinere

  1. Introducere Energia eoliană este una din cele mai vechi surse de energie nepoluanta. Ele au inceput sa fie folosite pe scara larga abia prin anii '70-'80, cand SUA a adoptat mai multe programe destinate sa incurajeze folosirea lor. In California, la sfarsitul lui 1984, funcționau deja 8469 de turbine eoliene. Capacitatea totală ale acestor unitati era de aproximativ 550 MW. Ele erau construițe in locuri cu vant puternic, grupate in asa-numitele "wind farms". Turbinele de vant...

 • Modelarea si simularea sistemelor electromecanice

  1. Modelul matematic al motorului de curent continuu În figura 1 este prezentată o instalație de acționare electrică cu motor de curent continuu având excitația separată. Mărimea de ieșire este turația n, iar mărimile de intrare sunt tensiunea UA la bornele motorului și cuplul rezistent mr. Una din acumulările de energie din sistem rezultă ca urmare a variației în timp a energiei cinematice a maselor în mișcare de rotație. Ecuația de stare corespunzătoare se obține scriind relația...

 • Partea electrica a statiei 50 MW

  INTRODUCERE Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică, fapt dovedit și de creșterea continuă a ponderii energiei primare transformată în energie electrică (peste 40%, în prezent). Avantajele deosebite pe care le prezintă energia electrică în raport cu alte forme de energie - poate fi obținută, cu randamente bune, din oricare altă formă de energie, poate fi transmisă rapid și economic la distanțe mari, se poate distribui la un număr mare de...

 • Tema UE Energetica

  Subiectul 1 - Analiza și evaluarea eficienței economice a proiectelor de investiții în domeniile producerii și consumului de energiei (AE) Realizarea unui proiect de investiții se poate realiza în două variante. Varianta A presupune o investiție efectivă inițială estimată la (100.000 + N - 5.000) €. Încasările anuale sunt estimate la (40.000+ N- 2.200) €/an, iar cheltuielile totale anuale la (12.500 + N - 625) €/an. Politica financiară a investitorului este exprimată printr-o rată de...

 • Proiectarea unei statii electrice 110 pe 400kV

  ETAPA 1 1. Principalele date ale temei: a) Puterea instalata in Centrala Hidroelectrica - Numarul de generatoare: nG = 4 - Puterea nominala a generatoarelor: PnG = 200 MW b) Centrala va fi interconenctata cu Sistemul Energetic National (SEN) si grupurile vor avea un numar mediu de ore de utilizare a puterii instalate: Tpi = 6200 h/an c) Energia electrica va fi debitata in retea prin doua statii functionand la tensiunile: U1 = 110 kV U2 = 400 kV d) Aportul sistemului electroenergetic...

 • Energia electrica produsa din surse regenerabile

  Sursele regenerabile de energie se refera la forme de energie rezultate din procese naturale regenerabile, la care ciclul de producere are loc in perioade de timp comparabile cu perioadele lor de consum. Astfel, energia luminii solare, a vanturilor, a apelor curgatoare, a proceselor biologice si a caldurii geotermale pot fi captate utilizand diferite procedee. Sursele de energie neregenerabile includ energia nucleara precum si energia generata prin arderea combustibililor fosili, asa cum ar...

 • Analiza schemei electrice monofilare a unei statii electrice reale

  1. PREZENTAREA STAȚIEI: Numele stației: Stația 110/20/10 kV CÂMPINA Localizare: Stația electrică de 110/20/10 kV CÂMPINA este amplasată in Municipiul Câmpina, Județul Prahova, Muntenia, România. Destinție: Principalii consumatori alimentați de către stația 110/20/10 kV CÂMPINA sunt locuitorii Municipiului Câmpina. Nivelul de tensiune: Stația electrică de 110/20/10 kV CÂMPINA este împărțită pe 3 niveluri de tensiune: 110 kV, 20kV, 10kV. Tip de schemă: Schema este formată dintr-un dublu...

 • Asigurarea calitatii proceselor energo-nucleare

  1. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE ASIGURĂRII CALITĂȚII 1.1. ÎNCADRAREA PROBLEMELOR DE CALITATE ÎN LEGISLAȚIE Pe baza analizei procesului de producție, s-au stabilit principiile fundamentale ale asigurării calității. Apoi au fost analizate standardele internațonale de referință din seria ISO 9000 și s-a ajuns la concluzia că principiile stabilite elimină caracterul birocratic imprimat de această serie. În final, s-a analizat și standardul european EN 45012 și s-a ajuns la concluzia că acesta...

Pagina 1 din 67