Toate documentele din domeniul Energetica

 • Masurarea calitatii serviciilor furnizate de Compania Orange Romania SA

  INTRODUCERE În această lucrare voi prezenta o serie de măsuri ce pot contribui la îmbunătățirea calității serviciilor oferite de compania ORANGE. În urma aplicării unui chestionar SERVQUAL am identificat punctele slabe ale companiei și am propus câteva măsuri pentru îmbunătățirea situației actuale a companiei. În prima parte a lucrării am prezentat câteva date referitoare la companie, serviciile oferite, evolutia datelor finaciare, structura organizationala și o mică analiză a...

 • Proiectarea unei statii de epurare a apelor uzate

  ETAPA 1 DATE DE INTRARE: ALEGEREA TEHNOLOGIEI DE EPURARE ETAPA 2 PROIECTAREA CAMEREI GRATARULUI SI ALEGEREA ECHIPAMENTULUI Gratarele sunt alcatuite din bare metalice. După distanta dintre bare se deosebesc gratare rare si gratare dese. Distanta dintre bare este variabila: pentru gratare rare se recomandă distante între 2,5- 5,0 cm (chiar 8-10 cm), iar pentru cele dese 1,5-2,5 cm. Gratarele pot avea forme plane sau curbe. Grosimea barelor variază între 0,8 si 1,2 cm. Gratarele si...

 • Masini electrice

  Introducere Mașinile electrice asincrone în prezent au căpătat o foarte largă întrebuințare în aproape toate ramurile economiei naționale. Fiind lipsite de contacte electrice au utilizare variată, cuprinzând aproape toate domeniile de activitate a omului în diverse ramuri cum ar fi de exemplu în industrie, comerț ,agricultură, transport, în tehnica de uz casnic, medicină. Aceasta se explică prin faptul că au o construcție simplă care asigură funcționarea lor în cele mai grele condiții și că...

 • Actionarea electrica reglabila a sistemului de pompare

  INTRODUCERE 1.1 Elemente de teorie ale pompelor Pompa este o masina care transforma energia mecanica primita de la o sursa de antrenare in energie hidraulica. Astfel, energia transmisa lichidului poate fi utilizata potrivit in diferite scopuri: alimentare cu apa, transport hidraulic, actionare hidraulica, canalizare etc. In general pompele sunt destinate transportului de lichide la distante si nivele diferite, utilizarea lor s-a impus aproape pretutindeni unde s-a ivit necesitatea unui...

 • Proiectarea unei surse de energie regenerabila pentru Irigatii

  INTRODUCERE Timp de mii de ani, energia vântului a fost folosită în cele mai diferite scopuri. După criza petrolului o substanțială dezvoltare a avut loc și s-au realizat impresionante proiecte de parcuri eoliene. Utilizarea sistemelor eoliene cunoaște o dezvoltare deosebită începând cu Protocolul de la Kyoto referitor la reducerea poluării. În anul 1997, 161 de țări au semnat un acord prin care se impunea ca până în anul 2012 să se reducă gazele cu efect de seră cu 5,2% față de nivelul din...

 • Energia nucleara

  Scurt istoric Încercările de a folosi o reacție nucleară controlată pentru a produce energie electrică au început în anii 1940 în mai multe țări. În Uniunea Sovietică, în a doua jumătate a anilor '40, înainte de încheierea lucrărilor privind crearea primei bombe atomice sovietice (testul s-a desfășurat la 29 august 1949), oamenii de știință sovietici au început să dezvolte primele proiecte de utilizare pașnică a energiei nucleare, principala direcție fiind puterea electrică. În 1948, la...

 • Proiectarea unui recuperator de caldura tip clepsidra

  Tema de casă Să se proiecteze un recuperator de căldură tip clepsidră pentru care se cunosc : a) debitul de aer raportat la starea normală: b) debitul de gaze raportat la starea normală: c) temperatura aerului la intrare: d) temperatura aerului la ieșire: e) temperatura gazelor la intrare: f) compoziția gazelor de ardere: g) coeficientul de reținere al căldurii: ; h) viteza aerului în condiții normale prin țevi: ; i) viteza aerului în condiții normale prin spațiul inelar: ; j)...

 • Subiecte rezolvate - electronica

  1. Valoarea medie ????0 (componenta de curent continuu, sau componenta de frecvență zero) ????0=1????∫????(????)????????????0 , ????0=????0 Valoarea efectivă reală ???????????? (notată și ????????????????, de la prescurtarea RMS - Root Mean Square): ????????????=????????????????=√????????∫????2(????)????????????0 Dezvoltarea in serie Fourier : ????(????)=????(????+????) ????(????)=????0+Σ(????????cos????????????+????????sin????????????)∞????=1,...

 • Piata de energie electrica

  1. Introducere Peste tot în lume deschiderea piețelor de energie electrică a urmărit eliminarea monopolului natural și a integrării pe verticală a sectorului energetic și înlocuirea acestora cu mecanisme concurențiale, care să ofere consumatorilor posibilitatea de a-și alege în mod liber furnizorul. Astfel, piețele de energie se cristalizează de regulă în jurul unui nucleu format din doi actori principali, și anume operatorul de sistem - care asigură coordonarea tehnică a pieței - respectiv...

 • Bilantul electroenergetic al unei mori de ciment

  Procesul tehnologic In moara de ciment se introduce clincher, zgura, cenusa si ghips cu ajutorul unor dozatoare. Operatia de masurare a clincherului si adaosurilor pentru a obtine ciment se realizeaza in morile tubulare rotative in trei camere blindate umplute partial cu corpuri de macinare. In camere 1 si 2 macinarea se realizeaza in general prin lovire, iar in camera finisoare corpurile de macinat actioneaza prin lovire si in special prin frecare. Productia morii Pm := 21 t h -...

 • Transformatoare de putere

  INTRODUCERE Din teoria mașinilor electrice se cunoaște că transformatorul este elementul de bază al rețelelor electrice. Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe înfășurări cuplate magnetic, care prin fenomenul de inducție, transformă parametrii energiei electrice în curent alternativ (frecvența rămâne aceeași). Transformatorul are două funcții: - de transportare a energiei electrice - de distribuție a energiei electrice. Domeniul de aplicație a...

 • Studiul masuratorilor unui sistem de monitorizare a calitatii energiei electrice

  CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Calitatea energiei electrice este unul dintre obiectivele importante ale operatorilor de distribuție și de transport a energiei electrice. Calitatea energiei electrice vehiculată prin rețelele electrice influențează regimurile de funcționare ale acestora, cu implicații directe asupra consumului de energie electrică și asupra siguranței în funcționare a SEN. Principalele obiective urmăresc, în mod distinct , analiza problemelor legate de siguranța în alimentare dar...

 • Imbunatatirea calitatii energiei electrice intr-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrica neconventionala la sistemul de distributie a energiei electrice

  CAPITOLUL 1. INTRODUCERE. ASPECTE GENERALE PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE. Tema acestui proiect este actuală și pune în evidență efectele în punctul comun de cuplare produse de instalația de generare a energiei electrice cu panouri fotovoltaice asupra sistemului. Calitatea energiei electrice, are o prezență continuă în toate regimurile de funcționare ale SEE, în cele 4 componente: producere; transport; distribuție; consumator; fiind o componentă esențială, reprezintă o noțiune extrem...

 • Energie regenerabila utilizata la incalzirea casei cu ajutorul colectoarelor solare

  Rezumat Energia solară este energia radiantă produsă în Soare ca rezultat al reacțiilor de fuziune nucleară. Ea este transmisă pe Pământ prin spațiu în cuante de energie numite fotoni, care interacționează cu atmosfera și suprafața Pământului. Energia solară se referă la transferul energiei luminoase a radiației de Soare. Aceasta poate fi folosită pentru a genera energie electrică (panouri fotovoltaice) sau pentru încălzirea interiorului unei clădiri (panouri solare). Totodată, încălzind...

 • Comparatie intre sistemele de curatare a gazelor de ardere

  Introducere Arderea este procesul de oxidare rapidă a unor substanțe, în urma căruia se degajă căldură. Din punct de vedere termodinamic, procesul de ardere este analizat global, în sensul că nu se studiază mecanismul de desfășurare a arderii, denumit cinetica arderii, care este un fenomen chimic extrem de complex și nu se studiază nici produsele intermediare ale arderii. Combustibilii sunt substanțe care prin ardere, respectiv oxidare, produc o însemnată cantitate de căldură și deci pot...

Pagina 1 din 68