Toate documentele din domeniul Energetica

 • Surse speciale de energie regenerabila in vederea captarii energiei valurilor

  Introducere În acest proiect voi prezenta sursele regenerabile speciale din punct de vedere a captării energiei valurilor. Energia valurilor își are originea în energia solară care, prin încălzirea diferențiată a solului și a apei, produce mișcări ale maselor de aer. Urmare a acestui proces se nasc impulsuri de presiune la suprafața liberă a mărilor și oceanelor creându-se valurile. Valurile sunt cauzate atât de vânt (valuri călătoare) cat și de evenimente deosebite (valuri singulare) cum...

 • Managementul ariile marine protejate de la litoralul romanesc al Marii Negre

  Siturile Natura 2000 sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt conservarea, menținerea și, acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări și a habitatelor specifice, desemnate pentru protecția speciilor de păsări migratoare sălbatice, mai ales a celor prevăzute în anexele nr. 3 și 4 A la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei...

 • Reducerea emisiilor in tehnologiile de producere a energiei electrice si termice

  Introducere Emisiile globale în 2010 s-au apropiat de 30 de gigatone (Gt). Aproximativ 12 Gt (40%) sunt emise din sectorul de producere a energiei electrice prin arderea combustibililor fosili, cum ar fi cărbunele, petrolul și gazul natural, pentru a genera căldura necesară pentru a alimenta turbine cu abur. Arderea acestor combustibili are ca rezultat producerea de dioxid de carbon () - captarea termică primară, „gazul cu efect de seră” responsabil de încălzirea globală, pe lângă alte...

 • Instalatii electrice interioare

  Lucrarea nr. E-32 / 2017 Instalatie de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare Imobil - Localitate, str.Strada, nr.XX, jud.Judet Faza: PT + DDE MEMORIU TEHNIC 1. DATE GENERALE - enumirea proiectului: Instalatie de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare - Imobil - Numar proiect: E-32 / 2017 - Faza de proiectare: PT + DDE - Amplasamentul: Localitate, str.Strada, nr.XX, jud.Judet. - Beneficiar: BENEFICIAR S.R.L., Brașov, str. Munteniei nr. 11, 500209, jud.Brașov; - Proiectant de specialitate: S.C....

 • Analiza unei RE folosind programul NEPLAN

  Se consideră rețeaua electrică de distribuție cu tensiunea nominală 20 kV din figura 1 având configurația simplu buclată. Din rețea sunt alimentate cinci posturi de transformare 20/0,4 kV. Fig. 1. Schema rețelei electrice de distribuție. Caracteristicile consumatorilor și lungimile tronsoanelor liniilor de medie tensiune sunt prezentate în tabelul 1. P.T. pi [kW] Cos fi [-] li [km] LEA 1 834 0.89 4.5 2 450 0.90 6.7 3 2210 0.80 3.4 4 310 0.87 7.7 5 1330 0.75 3.5 6 1226...

 • Energia valurilor si a mareelor

  Importanța surselor de energie De la începutul dezvoltării tehnologice, economice, sursele de energie cele mai primitive au fost cele obținute din cărbune și petrol. Însă acestea sunt epuizabile și arderea acestora produce mari cantități de CO2. Efecte dezastruoase asupra mediului, suferite în urma acestora sunt mai mari decât orice activitate umană din istorie, acumularea de gaze nocive în atmosferă, au declanșat procese (poate ireversibile), precum subțierea stratului de ozon, încălzirea...

 • Legarea la pamant a instalatiilor electrice - Studiul influentei neutrului asupra calitatii energiei electrice

  Introducere Instalația de legare la pământ este ansamblul de conductoare și electrozi prin care se realizează legătura unor elemente dintr-o instalație cu solul. Instalațiile de legare la pământ sunt elemente componente importante ale instalațiilor electrice, de buna lor funcționare depinzând siguranța în exploatare a instalației pe care o deservește. Luând în considerare acest fapt, este necesară o bună cunoaștere a modului de dimensionare, aspectele constructive și funcțiile instalațiilor...

 • Radiografia in timp real

  1. INRTODUCERE Radiografia in timp real (RTR) sau radioscopia in timp real, este o metoda de examinare nedistructiva, in care imaginea este produsa electronic. De cele mai multe ori imaginea este obtinuta prin trecerea radiatiilor prin obiectul de inspectat si ajunge pe panoul flueorescent (ce inlocuieste filmul clasic) ce ofera o diferenta de luminozitate cand interactiounea radiatie-panou se produce. Elementele fluorescente ale ecranului intensificator formeaza o imagine mult mai clara...

 • Masurarea calitatii serviciilor furnizate de Compania Orange Romania SA

  INTRODUCERE În această lucrare voi prezenta o serie de măsuri ce pot contribui la îmbunătățirea calității serviciilor oferite de compania ORANGE. În urma aplicării unui chestionar SERVQUAL am identificat punctele slabe ale companiei și am propus câteva măsuri pentru îmbunătățirea situației actuale a companiei. În prima parte a lucrării am prezentat câteva date referitoare la companie, serviciile oferite, evolutia datelor finaciare, structura organizationala și o mică analiză a...

 • Proiectarea unei statii de epurare a apelor uzate

  ETAPA 1 DATE DE INTRARE: ALEGEREA TEHNOLOGIEI DE EPURARE ETAPA 2 PROIECTAREA CAMEREI GRATARULUI SI ALEGEREA ECHIPAMENTULUI Gratarele sunt alcatuite din bare metalice. După distanta dintre bare se deosebesc gratare rare si gratare dese. Distanta dintre bare este variabila: pentru gratare rare se recomandă distante între 2,5- 5,0 cm (chiar 8-10 cm), iar pentru cele dese 1,5-2,5 cm. Gratarele pot avea forme plane sau curbe. Grosimea barelor variază între 0,8 si 1,2 cm. Gratarele si...

 • Masini electrice

  Introducere Mașinile electrice asincrone în prezent au căpătat o foarte largă întrebuințare în aproape toate ramurile economiei naționale. Fiind lipsite de contacte electrice au utilizare variată, cuprinzând aproape toate domeniile de activitate a omului în diverse ramuri cum ar fi de exemplu în industrie, comerț ,agricultură, transport, în tehnica de uz casnic, medicină. Aceasta se explică prin faptul că au o construcție simplă care asigură funcționarea lor în cele mai grele condiții și că...

 • Actionarea electrica reglabila a sistemului de pompare

  INTRODUCERE 1.1 Elemente de teorie ale pompelor Pompa este o masina care transforma energia mecanica primita de la o sursa de antrenare in energie hidraulica. Astfel, energia transmisa lichidului poate fi utilizata potrivit in diferite scopuri: alimentare cu apa, transport hidraulic, actionare hidraulica, canalizare etc. In general pompele sunt destinate transportului de lichide la distante si nivele diferite, utilizarea lor s-a impus aproape pretutindeni unde s-a ivit necesitatea unui...

 • Proiectarea unei surse de energie regenerabila pentru Irigatii

  INTRODUCERE Timp de mii de ani, energia vântului a fost folosită în cele mai diferite scopuri. După criza petrolului o substanțială dezvoltare a avut loc și s-au realizat impresionante proiecte de parcuri eoliene. Utilizarea sistemelor eoliene cunoaște o dezvoltare deosebită începând cu Protocolul de la Kyoto referitor la reducerea poluării. În anul 1997, 161 de țări au semnat un acord prin care se impunea ca până în anul 2012 să se reducă gazele cu efect de seră cu 5,2% față de nivelul din...

 • Energia nucleara

  Scurt istoric Încercările de a folosi o reacție nucleară controlată pentru a produce energie electrică au început în anii 1940 în mai multe țări. În Uniunea Sovietică, în a doua jumătate a anilor '40, înainte de încheierea lucrărilor privind crearea primei bombe atomice sovietice (testul s-a desfășurat la 29 august 1949), oamenii de știință sovietici au început să dezvolte primele proiecte de utilizare pașnică a energiei nucleare, principala direcție fiind puterea electrică. În 1948, la...

 • Proiectarea unui recuperator de caldura tip clepsidra

  Tema de casă Să se proiecteze un recuperator de căldură tip clepsidră pentru care se cunosc : a) debitul de aer raportat la starea normală: b) debitul de gaze raportat la starea normală: c) temperatura aerului la intrare: d) temperatura aerului la ieșire: e) temperatura gazelor la intrare: f) compoziția gazelor de ardere: g) coeficientul de reținere al căldurii: ; h) viteza aerului în condiții normale prin țevi: ; i) viteza aerului în condiții normale prin spațiul inelar: ; j)...

Pagina 1 din 68