Toate documentele din domeniul Energetica

 • Sustinerea dezvoltarii durabile de catre S.C. Ista S.R.L. prin activitati de responsabilitate sociala

  Procesele energetice la nivel mondial se bazează în mare parte pe consumul de compustibili fosili, epuizabili, ce reprezintă principala sursă de poluare. Eforturile actuale sunt îndreptate spre alocarea responsabilă a resurselor și spre găsirea unor soluții optime cu impact asupra omului și implicit asupra mediului. Monitorizarea, analiza și responsabilitatea individuală privind consumul de energie este o temă care ne preocupă pe toți. Preocuparea pentru creșterea eficienței utilizării...

 • Proiect de practica

  Cu scopul de a aprofunda cunoștințele teoretice, de a forma niște deprinderi practice în specialitatea aleasă, de a crea condiții favorabile de integrare mai rapidă în activitatea de producție am participat la stagiul de practică în cadrul Întreprinderii de Stat “Moldelectrica”. În urma repartizării studenților, am urmat să-mi petrec 3 săptămîni în inima întreprinderii, la filial Centru din or. Vatra, la Serviciul Operativ de Dispecerat. Industria energetică în economia Republicii Moldova...

 • Energetica

  Scopul reţelei de transport este să conecteze centralele şi centrele de sarcină pentru a alimenta sarcina cu o fiabilitate cerută şi eficienţă maximă, la un preţ scăzut. Pe măsură ce creşte puterea transferată, sistemul electroenergetic poate deveni tot mai încărcat şi mai nesigur pentru circulaţiile de puteri neprogramate şi piederile mari. În acest context, a fost introdus un concept denumit sistem flexibil de transmitere a curentului alternativ. Conceperea dispozitivelor [2] FACTS ca o...

 • A performance improving of a typical transcritical CO2 refrigeration cycle

  Together with the care for our environment, the natural refrigerant CO2 is seen as an attractive solution due to its excellent advantages in refrigeration application. In some cases transcritical vapor compression cycles are used instead of the conventional vapor compression cycles (air conditioning). Transcritical CO2 refrigeration cycles present low efficiencies because of losses encountered during expansion processes. In this paper, an ejector expansion transcritical CO2 refrigeration...

 • Tema

  In cadrul acestei teme am analizat un sistem test pe baza a trei scenarii: 1. Regimul de baza; 2. Regimul înrăutatit; 3. Regimul de baza cu doua tipuri de contingente:  deconectarea unei laturi;  deconectarea unui generator. In urma acestei analize, am urmarit evolutia sistemului prin conectarea sau deconectarea dispozitivelor de compensare a puterii reactive, dispozitive de tip FACTS. Sistemul test initial (reteaua electrica initiala) nu are in componenta sa dispozitive FACTS...

 • Evaluarea consumului propriu tehnologic in retele de joasa tensiune

  Pierderile de putere in retelele electrice reprezinta o problematica de interes major pentru furnizorii si distribuitorii de energie electrica. Transportul si distributia de energie electrica sunt insotite de pierderi de energie in toate elementele retelei. Nivelul acestor pierderi oscileaza intre 10% si 15% din energia produsa in centrale, in functie de structura retelei, de conditiile de exploatare etc. Pierderile in retelele electrice se pot imparti in: - Pierderi prin consum propriu...

 • Reprezentarea si analiza consumatorilor complecsi la perturbatii de tip gol de tensiune in retea

  Consumatorii complecşi (CC), sunt definiţi ca acele porţiuni de sistem care nu sunt reprezentate explicit la nivelul sistemului, şi care pot fi tratate ca un singur consumator de putere conectat într-unnod de sistem1, denumit nod de racord al CC. Preocupările privind reprezentarea generatorului sincron încă de la începutul secolului trecut, ca şi caracteristicile acestei categorii de elemente de sistem au condus la o reprezentare matematică relativ bună pentru generatoarele sincrone din...

 • Corp de pompa

  Pompa de ulei ca element functional: Pompa este destinata transportului de fluid cu viteza si presiune relativ mica ( pompe de presiune sunt cele cu piston si supape de admisie si evacuare.) Transportul de ulei se face prin intermediul golurilor dintre dinti pe partea dinspre exterior Pentru asigurarea unei bune etanseitati , deci a unei presiuni a uleiului cele 2 roti dintate - pinioane nu au joc radial si nici axial. Utilizare pompa dse ulei la tractoare precum si la alte...

 • Modelarea proceselor biologice din statiile de epurare

  Procedeele biologice sunt considerate de specialiştii în domeniul epurării apelor uzatecele mai eficiente şi economice metode de îndepărtare a substanţelor organice prezente înapele uzate. Prin epurarea biologică se înţelege complexul de operaţiuni şi faze tehnologice prin care materiile organice existente în apele uzate provenind din cele mai diverse activităţiantropice sunt transformate cu ajutorul unor culturi de microorganisme în produşi dedegradare fără nocivitate (CO2, H2O şi altele) şi...

 • Modelarea proceselor de sedimentare in statiile de epurare

  Sistemele de epurare a apelor uzate au un istoric care depăşeşte 100 de ani, dar modalitatea de funcţionare şi, mai ales, de construcţie a acestor sisteme s-a bazat vreme îndelungată pe dat exclusiv empirice. În a doua jumătate a secolului trecut, o serie de cercetători şi, ulterior, institute de cercetare sau grupuri de lucru s-au ocupat cu definirea, concretizarea şi optimizarea unor sisteme de modelare, care să poată fi utilizate în designul şi controlul staţiilor de epurare, fie în...

 • Partea electrica a statiei 25 MW

  Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică, fapt dovedit şi de creşterea continuă a ponderii energiei primare transformată în energie electrică (peste 40%, în prezent). Avantajele deosebite pe care le prezintă energia electrică în raport cu alte forme de energie - poate fi obţinută, cu randamente bune, din oricare altă formă de energie, poate fi transmisă rapid şi economic la distanţe mari, se poate distribui la un număr mare de consumatori de...

 • Tratarea deseurilor solide

  INCINERAREA DESEURILOR IN BUCURESTI 1. Definitie : Incinerarea este un proces de oxidare uscata la temperaturi mari care reduce deseul organic combustibil la o materie anorganica necombustibila. Acest procedeu se aplica si deseurilor menajere care nu pot fi reciclate sau refolosite. Incinerarea este fezabila numai daca capacitatea calorica a deseurilor este mai mare decat 2000 Kcal/Kg (8370 KJ/Kg). Amplasament: Depozitul ecologic de deseuri Chiajna,Bucuresti Inaugurat la 13 aprilie 2006,...

 • Monitorizarea poluarii sonore in zone urbane

  1. Introducere Sunetele fac parte integrantă din viaţa noastră, cu ajutorul lor putem comunica, suntem avertizaţi în cazul unor pericole, obţinem informaţii sau ne relaxăm ascultând muzica preferată. Din punct de vedere fizic sunetele reprezintă "vibraţii ale particulelor unui mediu capabile să producă o senzaţie auditiv”. Sunetul este o formă de energie fizică creată de obiectele care vibrează. Aceste vibraţii se transmit sub forma unor unde de presiune crescută sau scăzută care...

 • Raport de practica - S.C.Metroul S.A.

  1.Secţiunea A - Informaţii privind Partenerul de practică: 1.1.Date de identificare (denumire, adresă, date de contact) Denumirea firmei: S.C.Metroul S.A. Adresa: Str. Gutenberg nr. 3 bis, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050027. E-mail: metroul@metroul.ro Telefon: +40 311 047 102 +40 21 315 1189 Fax: +40 21 312 4335 1.2.Poziţionarea geografică 1.3.Scurtă descriere a companiei, număr de angajaţi Metroul S.A. este compania care realizează proiectarea metroului din București. Fiind...

 • Statii si posturi de transformare

  Considerand cunoscute o serie de informatii de bazã, cum ar fi: profilul si amplasamentul obiectivului, nivelul de poluare, datele climaterice, precum si date referitoare la planificarea investitiilor, elaborarea proiectelor presupune parcurgerea unui sir de decizii privind alegerea unei solutii pentru: schema de principiu a instalatiei; schema de conexiuni a statiilor electrice; aparatele electrice; dispozitiile constructive etc. In cadrul acestui capitol, pe baza valorii sarcinii...

Pagina 4 din 67