Toate documentele din domeniul Energetica

 • Panouri solare cu tuburi vidate

  TIPURI DE PANOURI SOLARE; DESCRIERE; COMPARAȚIE; RANDAMENT. Odată cu dezvoltarea economiei la nivel global, în egală măsură a crescut și consumul de energie, nevoia de diversificare a soluțiilor de obținere a acesteia fiind la momentul de față o prioritate majoră în perspectiva faptului că parte din sursele folosite atât în trecut cât și în prezent sunt – cel puțin teoretic – epuizabile. Consecința directă a folosirii surselor menționate, în special a combustibililor fosili, a fost creșterea...

 • Comparatie Centrale BWR PWR CANDU

  1. Introducere SBO-Station Blackout = Pierderea alimentarii cu energie electrică, a liniilor de de curent “off-site”, urmată de pierderea generatorilor diesel, “on-site”. Termeni: CDF – Core Damage Frequency Plant CDF – Probabilitatea de deteriorare a ZA într-un an, luând în considerare doar scenariile reale. Cu alte cuvinte probabilitatea ca ZA să se deterioreze datorită unor probleme serioase, cum ar fi: PB-Pipe Break, SBO, oprirea neprogramată şi necontrolată a turbinei etc.. SBO CDF –...

 • Elemente de inteligenta artificiala

  Cap. 1. INTRODUCERE 1.1 Istoric al Inteligenţei Artificiale Inteligenţa Artificială - IA (engl. Artificial Intelligence - AI) a luat fiinţă odată cu apariţia sistemelor bazate pe cunoştinţe (KBS – Knowledge Based Systems – aplicaţii practice care simulează inteligenţa umană), cu ocazia prezentări în 1956 a lucrărilor teoretice denumite Logic Theorist realizate de autorii Newell, Shaw şi Simon, lucrări care demonstrau conceptele logicii propoziţiilor. Termenul de inteligenţă artificială...

 • Analiza asistata de calculator a efectului circulatiilor de putere reactiva asupra pierderilor de putere activa in retelele electrice de inalta tensiune

  REZUMAT: ACEASTĂ LUCRARE ARE CA OBIECTIV DETERMINAREA, INFLUENȚA COMPENSĂRII PUTERII REACTIVE ASUPRA PIERDERILOR DE PUTERE ÎN REȚELELE DE ÎNALTĂ TENSIUNE. ANALIZA A FOST ASISTATĂ DE UN PACHET DE PROGRAME SPECIALIZAT (POWERWORLD SIMULATOR V18 ACADEMICA) CU AJUTORUL CĂRUIA AU FOST PUȘI ÎN EVIDENȚĂ INDICATORII DE SENSIBILITATE A PIERDERILOR. ABSTRACT : THE PAPER PRESENTED THE COMPUTER-BASED ANALYSIS OF THE EFFECTS OF POWER REACTIVE INJECTIONS ON ACTIVE POWER LOSSES IN A HV RING NETWORK. THE...

 • Strategii de compensare a cuplului de frecare pentru o actionare electrica

  CAPITOLUL 1. GENERALITǍŢI (FENOMENOLOGIA FRECARII) Frecarea este prezentă în toate maşinile care încorporează părţi în mişcare relativă. Deşi frecarea poate fi un atribut dezirabil, ca la frânare de exemplu, ea este în general un impediment pentru servomecanisme. Literatura de specialitate relevantă pentru frecare şi controlul acesteia este, în mare măsură, dispersată şi eterogenă: idei importante se pot găsi în automatică, în tribologie, în acustică şi, în general, în orice ştiinţă...

 • Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea

  INTRODUCERE În ultimele două decenii, Republica Moldova se confruntă tot mai mult cu problemele de procurare a resurselor energetice, fiind dependentă aproape integral de importul de energie. Circa 97 % din necesitățile energetice sunt importate din Rusia, iar gazul natural, care constituie sursa principală de încălzire urbană, în proporție de 100 %. Prețurile de import sunt în permanentă creștere, astfel devenind o povară pentru populație și economia țării. Perspectiva unei dependențe din...

 • Majorarea Eficientei a Blocului de Inalta Presiune

  INTRODUCERE Complexul energetic al Republicii Moldova timp destul de îndelungat se află în stare de criză. Punctele slabe ale complexului energetic sunt: eficiența energetică redusă (este de 2.6 ori mai joasă decît în Uniunea Europeană, ceea ce echivalează cu pierderea a circa 600 milioane dolari anual); lip-sa de resurse energetice primare autohtone (gaze naturale, petrol, cărbune) și importul lor; importul de energie electrică; nivelul mai mult decît redus de utilizare a surselor de...

 • Managementul Accidentelor Nucleare

  Energia nucleară este pe larg folosită sub diferite forme,ȋn folosul omenirii.Cu toate beneficiile,riscurile la care ne expunem,datorate unor situaţii accidentale pot atinge nivele catastrofale.Deşi probabilitatea de apariţie este foarte mică accidentele la reactori nucleari au consecinţe extrem de grave pentru populaţie şi mediul ȋnconjurător.Conform Normelor Republicane de Securitate Radiologică accidentul nuclear se defineşte ca o ȋnlănţuire de evenimente care conduc la pierderea...

 • Prevenirea Poluarii prin Utilizarea Energiei Eoliene in Sectorul Romanesc al Marii Negre

  Introducere În contextul actual, caracterizat de cresterea alarmanta a poluarii cauzate de producerea energiei din arderea combustibililor fosili , devine din ce in ce mai importanta reducerea dependentei de acesti combustibili. Pentru prevenirea poluarii, energia eoliana s-a dovedit deja a fi o solutie foarte buna la problema energetica globala. Generarea energiei eoliene este atractivă şi pentru cercetare, punându-se accent pe creşterea, reînnoirea şi pe utilizarea ei ca o sursă de...

 • Aplicatii ale Unui Topitor Solar Parabolic

  Introducere Energia solara este un subiect foarte popular deoarece omenirea a realizat că energia constituie o componentă vitală a existenței noastre în condițiile civilizației moderne. Soarele oferă o alternativă posibilă la soluționarea crizei de energie, care devine din ce în ce mai accentuată odată cu creșterea populației globului, ridicarea standardului de viață, dezvoltarea tehnologică, simultan cu epuizarea rezervelor de combustibili convenționali (gaze naturale, petrol, cărbune...

 • Dimensionarea Panourilor Termosolare pentru Producerea Apei Calde Menajera de Consum

  Universitatea din Pitești Facultatea de Stiințe Departamentul IMSIA Masterat: Ingineria Mediului An universitar: 2013-2014 Titular: Lect.univ.dr.ing. Cicerone Marinescu Disciplina: Energii neconvenționale CURS nr.1 Dimensionarea panourilor termosolare pentru producerea apei calde menajeră de consum Proiectarea Instalatiilor Solare Dimensionarea termica a instalatiei solare *Vom lua in consideratie trei aplicatii solare tipice: - Panouri solare pentru incalzirea apei calde...

 • Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice

  PROBLEME ENERGETICE GENERALE ALE INSTALAŢIILOR ELECTROTERMICE 1.1. Instalaţii şi echipamente electrotermice 1.1.1. Forme de energie primară şi posibilităţi de transformare Diferitele forme disponibile de energie primară ca şi posibilităţile de conversie în energie electrică sunt indicate în fig.1.1. În aceeaşi figură pot fi identificate, într-o formă generală, corelaţiile dintre diferitele forme ale energiei: termică, chimică, mecanică şi electrică. Se observă faptul că energia ajunge la...

 • Studiu Fezabilitate Panouri PV

  CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Oportunitatea lucrării de disertaţie În prezent omenirea se confruntă cu o criză energetică datorată epuizăriii in viitorul apropiat a resurselor de combustibili fosili care stau la baza generării a circa 70% din energia electrică produsă in lume. Singura optiune viabilă pentru depăşirea acestei crize energetice este utilizarea surselor regenerabile de energie: energia hidraulică a cursilor de apă, energia eoliană şi energia solară. Energia solară are unele...

 • Actionari cu Turatie Variabila cu Convertizoare de Frecventa

  Datorită preţurilor energiei care cresc mereu, companiile sunt tot mai des nevoite să găsească modalităţi pentru a economisi energie şi costuri. Este de mirare însă că în acest domeniu, discuţia se învârte în principal în jurul temei surse alternative de energie şi tehnologii noi de economisire a energiei, în timp ce soluţiile tehnice care există deja, care oferă posibilităţi enorme de economisire, primesc relativ puţină atenţie. O soluţie economică şi care s-a impus în practică este...

 • Sisteme Manipulatoare

  În robotică, un manipulator este un dispozitiv folosit pentru a manipula materiale fără a avea contact direct. Inițial erau folosite pentru a manipula materialele radioactive sau periculoase, folosind brațe robotice, sau erau folosite in locuri inaccesibile. Mai nou, ele sunt au ajuns să fie folosite în aplicații ca chirurgia asistată robotic și în spațiu. Există mai multe modele de manipulatoare: Manipulator paralel Manipulator serie Manipulator mobil Manipulatorul paralel este un...

Pagina 5 din 66