Toate documentele din domeniul Energetica

 • Costul energiei

  INTRODUCERE In prezent energia joaca un rol important in dezvoltarea civilizatiei umane. Energia reprezinta un serviciu universal ce trebuie gestionat in asa mod incat sa fie accesibil pentru consumatori in conditii de siguranta si echitate sociala. In acest scop sunt stabilite tarife pentru energie, ce includ o totalitate de cheltuieli efectuate si, respectiv, un anumit profit obtinut. In dependenta de cheltuielile totale si volumul total de energie termica produsa pe o perioada de studiu...

 • Sistem de alimentare cu caldura

  INTRODUCERE Consumul de energie se majoreaza permanent. Insa pentru economisirea energiei un rol important il are proiectarea justa a sistemului de incalzire ti exploatarea lui normala. Caile principale de producere a caldurii si de alimentare cu caldura sunt: o Producera caldurii in instalatiile locale care alimenteaza cu caldura una sau citeva incaperi (sobe), un apartament (o vila) sau o casa (ca in exemplu ce urmaza); o Producerea caldurii in centralele nu prea mari(CT) care...

 • Curs FPE.pdf

  1. PROIECTUL DE INVESTITII SI FAZELE ACESTUIA. STUDIILE DIN FAZA PREINVESTITIONALA 1.1. NOTIUNEA DE PROIECT DE INVESTITIE. Proiectul de investitii poate fi definit ca un ansamblu de actiuni, bazat pe o planificare coerenta si in urma caruia, o combinatie de resurse financiare, materiale si umane conduce la realizarea unui obiectiv dat cu valoare economica si/sau sociala. Proiectul de investitii nu trebuie sa fie confundat cu proiectul tehnic care este doar o etapa a acestuia si care se...

 • Proiectarea unei statii electrice de transformare

  1. Memoriu tehnic o Tensiunea nominala superioara U1= 110 kV. o Tensiunea nominala inferioara U2= 20 kV. o Statia de tensiune U1 este intercalata intr-o bucla,in reteaua electrica de transport sau repartitie din SEN, prin intermediul a doua LEA, avand fiecare sectiunea s= 300 mm2 si lungimile L1= 48 km, respectiv L2= 78 km. o Statia de tensiune U2 este alimentata cu energie electrica numai din statia de tensiune U1. o Aportul sistemului electroenergetic, in cazul unor scurtcircuite...

 • Politica energectica a Uniunii Europene - Implementarea sistemelor de masurare inteligenta

  Politica energectica a Uniunii Europene - Implementare sistemelor de smart metering (contoare inteligente) 1. Politica energetică la nivel european Provocările cu care se confruntă Europa în domeniul energiei includ aspecte cum ar fi creșterea dependenței de importuri, diversificarea limitată, nivelul ridicat al prețurilor la energie și volatilitatea acestora, creșterea cererii de energie la nivel global, riscurile de securitate care afectează țările producătoare și pe cele de tranzit,...

 • Pompa de caldura aer-aer

  Tema de proiect Sa se proiecteze instalatia frigorifica a unei pompe de caldura aer-aer ce deserveste o sala de birouri. Se considera ca instalatia functioneaza intr-o singura treapta de comprimare, iar condensatorul este răcit cu aer. Puterea frigorifica a instalatiei: 10+5j kW (unde j reprezinta numarul de ordine din grupa); j=22 (Q_0 ) ̇= 120 Kw , (Q_0 ) ̇ – puterea frigorifica Temperaturile sursei calde si a sursei reci se vor alege in functie de aplicatie. 1. Proiectarea...

 • Energie solara

  Capitolul nr.1. Generalități DE CE ENERGIE SOLARĂ? -Este gratuită! Nu este influenţată în nici un fel de creşteri de preţ. -Instalaţiile nu necesită practic nici un fel de întreţinere. -Este regenerabilă şi nepoluantă. - Nu implica instalaţii de prelucrare sau transport a resurselor, inainte de utilizare. Energia solară este practic inepuizabilă. Este cea mai curată formă de energie de pe pământ şi este formată din radiaţii calorice, luminoase, radio sau de altă natură emise de soare....

 • Centrele electrice geortermale

  Generalitati.. Energia geotermală se defineşte ca fiind caldura naturală provenită din interiorul Pamântului,captată pentru producerea de energie electrică, încălzirea spaţiilor sau a aburului industrial. Ea este prezentă oriunde sub scoarţa terestră, deşi cea mai mare temperatură, şi deci cea mai dorită resursă este concentrată în regiuni cu vulcani activi sau tineri din punct de vedere geologic. Sistem geotermal ideal Mecanismul care stă la baza sistemelor geotermale este guvernat în...

 • Panouri solare cu tuburi vidate

  TIPURI DE PANOURI SOLARE; DESCRIERE; COMPARAȚIE; RANDAMENT. Odată cu dezvoltarea economiei la nivel global, în egală măsură a crescut și consumul de energie, nevoia de diversificare a soluțiilor de obținere a acesteia fiind la momentul de față o prioritate majoră în perspectiva faptului că parte din sursele folosite atât în trecut cât și în prezent sunt – cel puțin teoretic – epuizabile. Consecința directă a folosirii surselor menționate, în special a combustibililor fosili, a fost creșterea...

 • Comparatie Centrale BWR PWR CANDU

  1. Introducere SBO-Station Blackout = Pierderea alimentarii cu energie electrică, a liniilor de de curent “off-site”, urmată de pierderea generatorilor diesel, “on-site”. Termeni: CDF – Core Damage Frequency Plant CDF – Probabilitatea de deteriorare a ZA într-un an, luând în considerare doar scenariile reale. Cu alte cuvinte probabilitatea ca ZA să se deterioreze datorită unor probleme serioase, cum ar fi: PB-Pipe Break, SBO, oprirea neprogramată şi necontrolată a turbinei etc.. SBO CDF –...

 • Elemente de inteligenta artificiala

  Cap. 1. INTRODUCERE 1.1 Istoric al Inteligenţei Artificiale Inteligenţa Artificială - IA (engl. Artificial Intelligence - AI) a luat fiinţă odată cu apariţia sistemelor bazate pe cunoştinţe (KBS – Knowledge Based Systems – aplicaţii practice care simulează inteligenţa umană), cu ocazia prezentări în 1956 a lucrărilor teoretice denumite Logic Theorist realizate de autorii Newell, Shaw şi Simon, lucrări care demonstrau conceptele logicii propoziţiilor. Termenul de inteligenţă artificială...

 • Analiza asistata de calculator a efectului circulatiilor de putere reactiva asupra pierderilor de putere activa in retelele electrice de inalta tensiune

  REZUMAT: ACEASTĂ LUCRARE ARE CA OBIECTIV DETERMINAREA, INFLUENȚA COMPENSĂRII PUTERII REACTIVE ASUPRA PIERDERILOR DE PUTERE ÎN REȚELELE DE ÎNALTĂ TENSIUNE. ANALIZA A FOST ASISTATĂ DE UN PACHET DE PROGRAME SPECIALIZAT (POWERWORLD SIMULATOR V18 ACADEMICA) CU AJUTORUL CĂRUIA AU FOST PUȘI ÎN EVIDENȚĂ INDICATORII DE SENSIBILITATE A PIERDERILOR. ABSTRACT : THE PAPER PRESENTED THE COMPUTER-BASED ANALYSIS OF THE EFFECTS OF POWER REACTIVE INJECTIONS ON ACTIVE POWER LOSSES IN A HV RING NETWORK. THE...

 • Strategii de compensare a cuplului de frecare pentru o actionare electrica

  CAPITOLUL 1. GENERALITǍŢI (FENOMENOLOGIA FRECARII) Frecarea este prezentă în toate maşinile care încorporează părţi în mişcare relativă. Deşi frecarea poate fi un atribut dezirabil, ca la frânare de exemplu, ea este în general un impediment pentru servomecanisme. Literatura de specialitate relevantă pentru frecare şi controlul acesteia este, în mare măsură, dispersată şi eterogenă: idei importante se pot găsi în automatică, în tribologie, în acustică şi, în general, în orice ştiinţă...

 • Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea

  INTRODUCERE În ultimele două decenii, Republica Moldova se confruntă tot mai mult cu problemele de procurare a resurselor energetice, fiind dependentă aproape integral de importul de energie. Circa 97 % din necesitățile energetice sunt importate din Rusia, iar gazul natural, care constituie sursa principală de încălzire urbană, în proporție de 100 %. Prețurile de import sunt în permanentă creștere, astfel devenind o povară pentru populație și economia țării. Perspectiva unei dependențe din...

 • Majorarea Eficientei a Blocului de Inalta Presiune

  INTRODUCERE Complexul energetic al Republicii Moldova timp destul de îndelungat se află în stare de criză. Punctele slabe ale complexului energetic sunt: eficiența energetică redusă (este de 2.6 ori mai joasă decît în Uniunea Europeană, ceea ce echivalează cu pierderea a circa 600 milioane dolari anual); lip-sa de resurse energetice primare autohtone (gaze naturale, petrol, cărbune) și importul lor; importul de energie electrică; nivelul mai mult decît redus de utilizare a surselor de...

Pagina 5 din 67