Toate documentele din domeniul Energetica

 • Transportul si Distributia Energiei Electrice

  Să se proiecteze un post de transformare din care se alimentează receptori din categoria I,II şi III, ponderea receptoarelor de categoria I fiind de 30%. Postul de transformare (PT) este alimentat printr-o linie electrică subterană în cablu LEC, dintr-un punct de alimentatare (PA), având tensiunea nominalăUn1= 20kV, situat la distanţa L= 5,2 km şi prevăzut cu un sistem de bare colectoare. Puterea de scurtcircuit, pe barele punctului de alimentare este Ssc=260 MVA iar echivalentul energetic...

 • Reductor Cilindric cu Dantura Inclinata

  INTRODUCERE Studenţii specialităţilor nemecanice elaborează pe parcursul studiilor cîteva proiecte curs , care finalizează cu proiectul de licenţa. Proiectul de curs la disciplina „Mecanica Aplicată” este primul din acest lanţ, care pune bazele unor deprinderi de proictare la studenţi. Proiectul (lucrarea) de curs este elaborat conform programului de invăţămînt la disciplina „Mecanica Aplicată”. Tematica proiectului (lucrarii) curs depinde de specialitatea studentului şi prevede proiectarea...

 • Practica CET2 Chisinau

  INTRODUCERE În prezent energia electrică prezintă un rol deosebit de important pentru întreaga societate. Ea a cuprins practic toate domeniile de activitate, mai ales cele ce țin de industrie. Se poate afirma că energia electrică este energia viitorului, deoarece nu este poluantă. Este parte componentă a energeticii la baza căreea stau Centralele Electrice cu Termoficare (CET), a căror rol de conducător se va păstra încă mult timp din motiv ca nu depind de resursele naturale ca în cazul...

 • Consideratii Privind Obtinerea Hidrogenului Avand la Baza Energia Solara

  Rezumat Hidrogenul solar este una dintre cele mai promiţǎtoare tehnologii cheie, care poate contribui în mod semnificativ la obţinerea unei surse de energie durabilă. Articolul prezintă succint tehnologiile de producere a hidrogenului ecologic, evidenţiând principalele caracteristici şi particularităţi ale acestora, având la bază doar apa ca materie primă şi energia solară care intervin în procesul de obţinere a hidrogenului, tehnologii inovative care au înregistrat în ultimul timp progrese...

 • Analiza asupra Amenintarilor si Vulnerabilitatilor din Infrastructurile Inteligente de Contorizare

  1. Introducere Rețeaua electrica inteligentă promite numeroase avantaje comparativ cu tehnologia rețelelor de azi, inclusiv facturarea și citirea automată a contorului ,și stabilirea dinamică a prețurilor,detectarea penelor de curent iminente, și feedback-ul flexibil de energie produsă privat.Prin transformarea in mod eficient a rețelei publice de energie de azi într-o rețea inteligentă,sunt introduse caracteristicile noului sistem, cum ar fi monitorizarea cu granulație fină, servicii de...

 • Biomasa si Biocombustibilii

  Proiectul urmareste utilizarea unor surse regenerabile la nivel globalala al caror principal scop este de a inlocui sursele epuizabile de energie precum petrolul sau carbunii; centrala fiind amplasata intr-un loc potrivit pentru colectarea materiilor prime, avand o disponibilitate de acces marita astfel incat eficientizarea sa fie la nivelul cel mai ridicat. Abordarea proiectului se va face din mai multe puncte de vedere, cu scopul de a arata toate avantaje si dezavantajele pe care le au atat...

 • Producerea Energiei in Cogenerare

  Rezumat Cogenerarea înseamnă producerea combinată a două tipuri de energii, energie electrică şi energie termică. Principala caracteristică a tehnologiei de cogenerare este reprezentată de eficienţa energetică şi de economia de combustibil, spre deosebire de producerea separată a formelor de energie, de aici rezultă avantaje ecologice şi economice ale productiei. Energia electrică generată în unitătile de cogenerare poate fi folosită pentru consum în cladirea în care este situat...

 • Utilizarea Surselor Nepoluante de Energie. Energia Solara prin Conversie Fotovoltaica

  Memoriu justificativ Perspectiva epuizării într-un viitor nu prea îndepărtat a combustibililor fosili şi nesoluţionarea depozitării deşeurilor radioactive a îndreptat atenţia oamenilor de ştiinţă şi asupra unor resurse energetice neconvenţionale, cunoscute într-o accepţiune mai largă ca „resurse regenerabile”. Dintre acestea menţionăm: hidroenergia (energia hidraulică, energia termică a mărilor şi a oceanelor şi energia din hidrogen), energia eoliană, energia solară, energia geotermală şi...

 • Masurarea Marimilor Folosite in Calculul Bilanturilor Energetice in Vederea Dezvoltarii Durabile a Sistemelor Energetice in Conceptie Holistica

  Expresia “dezvoltare durabilă” (Sustainable Development) a fost folosită în anul 1987 în Raportul Comisiei Mondiale cu privire la Mediu şi Dezvoltare, cunoscut sub denumirea de Raport Brundtland. Raportul definea dezvoltarea durabilă ca fiind dezvoltarea ce asigură nevoile prezentului fără a compromite capabilitatea viitoarelor generaţii de a-şi asigura propriile nevoi. Modelul matematic al bilanţului energetic general trebuie să cuprindă atât partea de bilanţ electroenergetic (prin...

 • SCADA

  SISTEME DE CONDUCERE CU CALCULATOARE DE PROCES ÎN ENERGETICĂ Introducere. Scurt istoric. Prima categorie de calculatoare utilizată în coordonarea SEE a fost, prin anii 1930, reprezentată de calculatoare analogice, folosite ca analizoare de reţea. Calculatoarelor numerice (CN), au apărut în a doua jumătate a deceniului cinci, producătorii şi distribuitorii de energie electrică au fost primii utilizatori. În 1952, Compania Edison instalează un calculator numeric cu tuburi electronice...

 • Construirea unui Scuter Electric cu Motoare BLDC - Dotarea Campusurilor Universitare cu Astfel de Scutere pentru Inchiriat in Orasul Iasi

  1. Titlul complet al propunerii. Rezultatul. Construirea unui scuter electric cu motoare BLDC. Dotarea campusurilor universitare cu astfel de scutere pentru inchiriat. Domeniul de activitate este ingineria electrica, energetica in dezvoltarea urbana. Se doreste proiectarea si executia proiectului pe 3 planuri: -proiectarea motoarelor -proiectarea caroseriei -realizarea demersurilor necesare finantarii si inchirierii scuterelor Rezultatul finit va trebui sa fie un scuter performant, cu o...

 • Punerea in Functiune a Unei Turbine Eoliene in Functionare Hibrida

  Introducere Sistemele Hibride de Producere a Energiei Electrice (SHPEE) sunt sistemeautonome de generare a energiei electrice care includ mai mult de o sursa deenergie, care opereaza impreuna cu echipamentul auxiliar asociat (inclusiv stocarea)pentru a furniza energie electrica la retea sau la locul de interes. Prin aceastaintegrare adiferitelor surse de energie intr-un singur sistem de alimentare, tehnologiade hibridizare ofera o posibilitatea utilizarii locale a surselor de energie...

 • Proiectarea unui Sistem Alcatuit din Panouri Fotovoltaice, Termice si Sisteme de Cogenerare

  Având în vedere stabilirea dimensiunilor unui sistem alcătuit din panouri fotovoltaice, termice, centrală de cogenerare şi boiler ataşate unei locuinţe. Cu ajutorul programului RETScreen Plus realizăm localizarea proiectului de locuinţă, astfel: Localizarea locuinţei de la latitudine 45,4 N şi longitudine -75,7 E va returna parametrii metrologici dispuşi pe luni, astfel: Fig. 2 Parametrii metrologici pe întreg an Identificarea zonei de amplasare a sistemului generează parametrii...

 • Implementare Mini-Hidro

  Istoric Conversia energiei hidraulice în energie electrică nu este poluantă, presupune cheltuieli relativ mici de întreţinere, nu există probleme legate de combustibil şi constituie o soluţie de lungă durată. Centralele hidroelectrice au cele mai reduse costuri de exploatare şi cea mai mare durată de viaţă în comparaţie cu alte tipuri de centrale electrice. Există o experienţă de peste un secol în realizarea şi exploatarea CHE, ceea ce face ca ele să atingă niveluri de performanţă tehnică...

 • Analiza Romaniei Sub Aspect Energetic

  Romania dispune de o gama variata resurse de energie primara dar in cantitati reduse. Situatia rezultata din datele prezentate in Strategia energetica a Romaniei pentru perioada 2007-2020, document de referinta aprobat prin H.G. nr.1069/2007, arata ca potentialul (rezervele) resurselor neregenerabile, exclusiv uraniul, seridica la 929 tep. Dintre resursele energetice neregenerabile, cele de carbune sunt cele mai importante, acestea putand asigura o mentinerea productiei anuale actuale pe...

Pagina 7 din 66