Toate documentele din domeniul Filologie

 • Societatea Junimea si renasterea constiintei nationale

  Introducere Studiul de față are ca obiect de cercetare subiectul Societatea “Junimea” și renașterea conștiinței naționale. Motivaţia alegerii temei. M-аm fоcusаt pе аcеst subiеct аvând în vеdеrе rоlul dеcisiv pе cаrе l-а аvut Titu Mаiоrescu cа întеmеiеtоr аl Sоciеtății ”Junimеа”, dеоаrеcе а fоst prеоcupаt dе întrеgul fеnоmеn culturаl rоmânеsc și а pus prоblеmа dеschidеrii culturii rоmânе sprе Eurоpа, impunând о dirеcțiе nоuă în cultură, аprеciаt ...

 • Personajul feminin in opera lui Ioan Slavici

  „La începutul tuturor lucrurilor mărețe se află o femeie.” Alphonse de Lamartine Femeia, eterna poveste, a constituit de-a lungul vremii, direct sau indirect, un subiect de anvergură, dar și de studiu favorit pentru artiști, scriitori, istorici și sociologi. Literatura, la fel ca oricare ramură a artei, a devenit un spațiu de cunoaștere a femeii universale, ilustrând teme ce sunt în strânsă legătură cu condiția femeii: iubirea, căsătoria, familia, idealul, căutarea propiei identități etc....

 • Psihologia personajului feminin in literatura romana

  Literatura, de-a lungul timpului, a exploatat subiecte bogate, subiecte care au conferit viață operelor, iar dintre aceste subiecte, femeia s-a numărat, poate, printre cele preferate. Poezia a considerat-o muză, un izvor de inspirație nesecat, în timp ce proza a avut de oferit, pe lângă observații sociologice și analize psihologice asupra celor care, de multe ori, au ocupat scena principală a povestirilor, nuvelelor, romanelor. Poate, datorită unor vremuri trăite în patriarhat, femeia,...

 • Balada culta

  Un moment important al poeziei moderne românesti îl constituiecreatia poetului, eseistului si traducătorului de exceptie Stefan AugustinDoinas, care „s-a impus si s-a diferentiat în peisajul nostru literar printr-oformulă poetică de o rară finete si precizie, complexă si armonioasă înacelasi timp. (Felea, 1977, p. 60). Credincios naturii talentului său, poetul tinde mai peste tot lasupunerea eposului baladesc necesitătilor cerute de reflectia lirică, maimult sau mai putin directă. Poezia de...

 • Ioan Slavici - Reprezentantul directiei noi in literatura din epoca junimista

  „Noua direcţie”, animată de Titu Maiorescu continua, într-un plan superior, mişcările literare anterioare. Profund naţională, „noua direcţie” a îndrumat literatura către realitatea autohtonă pe care o dorea transpusă într-o haină artistică originală. Refractar spiritului provincial, mentorul Junimii a militat pentru o largă deschidere către cultura europeană, cerînd însă o receptare critică şi nu o imitaţie servilă. Ca factori de referinţă, recomanda atît tradiţia artistică (pe care o limita...

 • Doina si semnul crucii - cuvinte reprezentative pentru poporul roman

  Cuvinte reprezentative pentru poporul roman Prof.inv.primar Ciobanu Ionela-Cristina(Busuioc) Printre cuvintele nemuritoare si piloni ai spiritualitatii neamului romanesc se numara doina, iar un altul care intareste idea spiritualitatii poporului roman este semnul crucii, simbol al crestinatatii. Primul termen- doina- reprezinta comuniunea omului cu natura, iar cel de-al doilea termen- semnul crucii- reprezinta comuniunea omului cu divinitatea. Acesti termeni sunt simbolurile vietii...

 • Simbolismul bacovian

  INTRODUCERE Actualitatea temei. Vreme îndelungată simbolismul a fost perceput în poezia română în plan general, într-un orizont mai relaxat, fără a corela mişcarea literară europeană cu insistenta căutare a unor caracteristici esenţiale, comune specificului unei poezii regionale. Polemica dintre tradiţionalişti şi modernişti, proprie tuturor literaturilor, nu s-a axat la noi pe autohtonizarea în mediul cultural a unui curent înnoitor, cum ar fi simbolismul, sau a derivatului său -...

 • Familia de limbi amerindiene

  Lingvistica, după cum se ştie, este ştiinţa care studiază limba şi regulile ei de dezvoltare. Limba, la rându-i, are o importanţă majoră, ea fiind mijlocul prin care oamenii comunică, îşi exprimă gândurile, sentimentele, deci îi ajută să se integreze în societatea din care fac parte. Datorită limbii, se perpetuează până în zilele noastre, din generaţie în generaţie, experienţa bogată a strămoşilor care, dacă acest factor vital nu ar exista, ar trebui refăcută şi retrăită odată cu fiecare...

 • Dezvoltarea creativitatii prescolarilor prin activitatile practice

  ARGUMENT Prin activităţile practice, copilul pătrunde în lumea reală, ia contact cu materiale naturale, descoperă că există materiale care aparent nu mai au întrebuinţare, dar că le poate folosi pentru a crea jucării, poate contribui la amenajarea spaţiului educaţional. Activităţile practice dezvoltă copiilor spiritul de observaţie, pentru că obişnuiesc preşcolarul să fie atent la detalii, să analizeze modalitatea de a lucra. Se îmbină acţiunea mentală cu cea fizică. Copilul trebuie să işi...

 • Structura retetei - Cuvinte si semne auxiliare utilizate in reteta

  Rețeta. Definiție Reţeta (ordonanţa medicală) este un act ştiinţific medical şi oficial eliberat de către medic. Reprezintă ordinul scris al medicului către farmacist referitor la prepararea şi/sau eliberarea medicamentelor. Este un mijloc de legătură între medic şi farmacist. Este şi un document medico-legal, care implică responsabilitate juridică. Reprezintă şi un act de justificare şi contabilizare a medicamentelor (în cazul regimurilor speciale). Rețeta Rețeta reprezintă legătura...

 • Frazeologie

  Introducere Coşeriu afirma că „imperativul categoric al culturii, ca ştiinţă, ca artă, este acela de a nu face concesii unui subiect particular, acela de a respecta ori subiectul universal, ori obiectul universal, ori comunitatea, în cazul limbajului" (Coşeriu 1994: 174-175). Structurile frazeologice, ca formă de manifestare a culturii în perimetrul limbii, sunt „acele tiparuri neschimbate care se formează în curs de mii de ani şi dau fiecărei limbi fizionomia ei proprie" (Eminescu...

 • Ortografia

  Cap. I GRAMATICA LIMBII ROMÂNE – CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII LEXICOLOGIA Lexicologia este disciplina lingvistică care se ocupă cu studiul vocabularului, sub diferite aspecte: organizare, schimbare, îmbogăţire. Vocabularul sau lexicul unei limbi este totalitatea unităţilor lexicale(cuvintelor). Unitatea lexicală este un cuvânt simplu (om, casă, cer, harnic), un cuvânt compus(untdelemn, câine-lup), o locuţiune(de treabă, a băga de seamă). Tot unităţi lexicale, de un tip special, trebuie...

 • Mit, istorie si legenda in operele lui mirolad pavic si ivo andric

  Romanul balcanic pornește de la modele occidentale, dar reprezintă un model distinct la nivelul fiecărei literaturi, originalitatea acestuia datorându-se tehnicii narative, personajelor care vin din zona fondului popular și dorinței vii a scriitorilor de a-și asuma acest spațiu. În numeroase opere circumscrise balcanismului literar pot fi identificate viziuni și atitudini artistice comparabile, metode și procedee literare apropiate în organizarea lumii prezentate. Se conturează cele două...

 • Lingvistica, Limbajul si Limba

  I.LINGVISTICA 1.1Delimitarea domeniului Intr-o acceptiune simpla si de cea mai mare generalitate,lingvistica poate fi definita drept,,studiul stiintific al limbii``(LYONS,Introducere.,p 11) sau ,,studiul stiintific al limbajului omenesc`` (MARTINET,Elemente., p.25),aceasta stiinta avand a studia ,,toate manifestarile limbajului uman``(SAUSSURE,Curs,p.33). Dificultatile de intelegere justa apar atunci cand dorim sa aprofundam aceasta definitie,caci va trebui sa definim mai intai ce inseamna...

 • Particularitati ale Nuvelei Fantastice - Sarpele, de Mircea Eliade

  Naraţiunea “Şarpele” – „romanul scurt sau nuvela lungă” - a apărut în anul 1937. Mircea Eliade declara ca e singura carte scrisă fără plan, fără să ştie cum se va desfăşura acţiunea şi fără să-i cunoască finalul: „Când am început această povestire, ştiam un singur lucru: că un grup de bucureşteni, fără nicio aplecare către fantastic, s-au dus să petreacă noaptea lângă o mănăstire şi că un necunoscut, Andronic, întâlnit pe drum, le va spune la un moment dat: „Vă rog să nu vă speriaţi, ...

Pagina 1 din 24