Toate documentele din domeniul Filologie

 • Stylistic Analysis of Epithets and its Function in The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde

  INTRODUCTION The proposed work is an analytical research in stylistic field. It is called ''The Function of the Epithet in the novel “The Picture of Dorian Gray” by ''Oscar Wilde'' The topicality of chosen by us theme lies in the fact that a human being perceives the reality by means of various images. These images exist everywhere: in art, in nature, in thoughts, and in speech in particular. It is a novel about a young man who is in love with his own portrait. The young handsome man...

 • Caderea lui Lucifer

  „La început a fost Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul.” Apariţia păcatului şi căderea lui Lucifer Păcatul : faptă vinovată, greşeală, vină. În ziua a 4 a, Dumnezeu „făcu soarile, luna şi stelile. Aceste trei lucruri făcu Dumnezeu a patra zi”. Văzând toate cele ce Dumnezeu înfăptuise, Lucifer cade în păcat şi doar gândindu-se ,,Pune-voiu scaunul mieu spre norii ceriului şi voiu fi asemene Dumnezeului de sus!“, este aruncat în Iad. Lucifer -- nume dat Satanei în...

 • Introducere in Stiintele Comunicarii

  I. Comunicarea. Noţiuni introductive Denumirea cursului propus, Introducere în ştiinţele comunicării, are nevoie de anumite precizări, deoarece, după cum veţi constata chiar din titlurile unor lucrări recente, unii cercetători vorbesc de o ştiinţă a comunicării (Flaviu Călin Rus, Introducere în ştiinţa comunicării şi a relaţiilor publice, Institutul European, 2002), în timp ce alţii au în vedere ştiinţele comunicării (Daniel Bougnoux, Introducere în ştiinţele comunicării. Traducere de...

 • Le Langage Chez Pascal Quignard

  Dans ses petits traités, Pascal Quignard réfléchit sur le langage et ses rapports avec le réel, le sexe et la nature. J’analyserai la transformation substantialiste de la perception du langage à travers la métaphore du bout de la langue dans les traités publiés en 1993 (Le nom sur le bout de la langue), 1994 (Le sexe et l’effroi) et 1995 (Rhétorique spéculative): de forme à substance, de défaillance à maîtrise, de logos à physis. Dans cette transformation, qui implique aussi l’écriture, Le...

 • Proiect Didactic - Limba Romana

  Data: 15.05.11 Clasa: a V-a “C” Scoala: Liceul “Miguel de Cervantes” Disciplina: Limba romana Diriginte: Studenta: Tema: “Propozitia” Timpul: 45 min. Tipul lectiei: Comunicare si insusire de cunostinte Competente specifice: - Aplicarea conceptelor şi a terminologiei lexicale, fonetice, morfologice şi sintactice în structurarea mesajelor comunicative Subcompetente: - Utilizarea eficientă a elementelor de construcţie a comunicării în procesul de învăţare activă a limbii şi...

 • Proza Scurta a lui Ion Luca Caragiale

  Introducere I. L. Caragiale a strălucit în arta comediei, aşa încât tentaţia de a lăsa proza autorului în umbra teatrului a dăinuit o perioadă îndelungată. Cu toate acestea, chiar de la început a existat o atracţie către proza lui, atracţie ce se explică prin universul creat de autor, prin ineditul formulei epice, prin problematica abordată, prin viziunea asupra lumii sau prin crezul artistic. Complexitatea universului epic al scriitorului, deschiderea către multiplele perspective de...

 • Germanofilii - Elita Intelectuala Romaneasca in Anii Primului Razboi Mondial

  Cartea „Germanofilii: elita intelectuală româneascã în anii Primului Rãzboi Mondial” a fost scrisă de reputatul istoric Lucian Boia și a apărut la editura Humanitas în 2009. Lucian Boia, s-a nãscut în București la 1 februarie 1944, este profesor la Facultatea de Istorie a Universității din București. Opera sa, întinsă și variată, cuprinde numeroase titluri apărute în România și în Franța, precum și traduceri în engleză, germană și în alte limbi. Boia este preocupat îndeosebi de istoria...

 • Trei Destine Umane si Literare Nefericite - Stefan Octavian Iosif

  1. St. O. Iosif. S-a născut, în octombrie 1875, la Braşov. Cronologic, a fost al cincilea din cei unsprezece copii (şase băieţi şi cinci fete), ai profesorului Ştefan Iosif şi ai Paraschivei (Erfilia) Mihălţeanu – fiică de preot şi nepoată a dascălului - cărturar Gavril Munteanu (1812 - 1869), autorul primei traduceri în limba română a Suferinţelor tânărului Werther de Goethe şi al unor valoroase manuale şcolare, dicţionare şi gramatici, membru al Academiei Române După absolvirea ciclului...

 • Regimul Nocturn al Imaginii

  Regimul nocturn al imaginii 1.Gilbert Durand- Scurtă prezentare. Imaginarul Gilbert Durand cunoscut antropolog şi cercetator este autorul unei impunătoare opere.Totodată este autorul cîtorva studii fundamentale din spaţiul gîndirii europene specifice anilor ’60-’70 ai secolului XX. Profesor emerit de antropologie culturală şi de sociologie la Universitatea din Grenoble, Gilbert Durand a pus bazele, împreuna cu Leon Cellier şi Paul Deschamps, unui Centru de cercetări asupra imaginarului....

 • L`avillissement de la Femme

  « L'avilissement de la femme, le rachitisme de l'enfant, la décadence de la race » Le livre de M. Perrot, Les Femmes ou les silences de l’histoire , rassemble une série d’articles. Ils constituent autant de jalons d’une réflexion désormais très riche, étalée sur moins d’une vingtaine d’années. Sans suivre le découpage proposé, l’ouvrage présente une série de figures féminines. Certaines très connues, comme Flora Tristan ou Georges Sand, d’autres beaucoup moins, voire parfaitement...

 • Riflessioni Sulla Vita di un Frammassone Fugente

  „Potrebbesi forse trovare strano che io, apostolo della pace, cerchi di facilitare l’istruzione militare: ma la pace per quale lavoro, è condizionata all’unione degli Stati europei.” Ancora dal titolo del libro apprendiamo il suo soggetto e l`intenzione dell`autore nell`ellaborazione del tema. Apparentemente è molto facile di dedurre quello che contiene il volume e soprattutto in che categoria si inquadra. Tutto sembra estremamente semplice, ma dopo aver dato un`occhiata sulla copertina del...

 • Fiziologia Slujnicarului - N. Filimon

  Nicolae Filimon este scriitorul care prin poziţia critică şi înclinarea vădită spre satiră realizează prima “ fiziologie” a unei categorii social- umane, cea a “slujnicarului”, pe care o vede ridicându-se din lumea mahalalelor şi o transmite sub forma unei nuvele realiste în “Nenorocirile unui slujnicar sau gentilomii de mahală”.De remarcat este că pe parcursul nuvelei întâlnim poate pentru întâi dată în literatura română şi definiţia “mitocanului”, personaj pe care îl găsim în preajmă “ ...

 • Los Mongoles en la Cultura

  A. LA CONQUISTA DE LOS MONGOLES Y LA CREACION DEL IL-JANATO EN PERSIA Tras la conquista y destrucción de las estructuras sociales y culturales iraníes, los mongoles llegaron a desarrollar la cultura persa en todos sus aspectos con elementos nuevos de la tradición de los pueblos asiáticos. Después de un periodo de guerra y devastación los mongoles adoptaran al islam como religión y también numerosos aspectos de la vida y tradición persa. Bajo el mando de esta dinastía se vivió una época de...

 • Pervertirea Inocentei in Romanul lui Golding

  Începutul genului utopic îşi are rădăcinile în opera lui Platon, Republica, iar mai târziu, atât termenul de utopie cât şi societatea utopică apar, în scrierea lui Thomas Morus apreciată ca reprezentând o lume perfectă cu o organizare impecabilă din toate punctele de vedere. Se poate spune că aceste creaţii urmăresc să reprezinte tot ceea ce în realitate lipseşte şi este imposibil de realizat. În lucrarea lui A. Ciorănescu termenul „utopie” este definit din mai multe perspective. Un prim sens...

 • Femeia in Opere ale Lui Balzac si Stendhal

  Honoré de Balzac s-a născut la Tours, în 1799, într-o familie burgheză. Studiază dreptul la Paris, având un prim contact cu mediul birourilor de avocatură, al afacerilor, pe care îl va zugrăvi atât de pregnant în romanele sale. Cu asentimentul familiei, renunţă la cariera juridică pentru a se consacra literaturii şi publică, fără succes, romane „negre” sau romane „vesele” în gustul epocii, pe care le semnează cu pseudonimele Lord R’hoone, Horace de Saint-Aubin. (Honoré Balzac) „Le Dernier...

Pagina 7 din 25