Toate documentele din domeniul Filosofie

 • Frege vs Kripke

  Introducere Pe la începutul secolului XX, atunci când apar la lumină pentru prima dată cercetările unor filosofi precum Russell sau Frege, avea loc o adevărată revoluție în domeniul logicii. Frege este cel care a inventat logica predicatelor, o formă care avea să surclaseze toate încercările precedente și care a rezolvat probleme care pentru predecesori reprezentau capete de drum. Matematician iscusit, Frege a încercat în prima parte a operei sale, prin utilizarea simbolizării să demonstreze...

 • Este metafizica o intreprindere sterila

  Metafizica este o preocupare intelectuală ce urmărește să pătrundă substratul presupuzițiilor care determină ceea ce gândim în mod efectiv, adică în cel mai adânc domeniu aparținând cunoașterii. Această definiție merge în continuarea unei linii de interpretare kantiene prin care condițiile de posibilitate ale judecății sunt extrase din principii apriori, însă nu se mărginește la acestea. În acest eseu îmi propun să răspund la întrebarea vehiculată în titlu, încercând o confruntare a...

 • Semnificatia semantica a metaforei

  Partea I: Introducere. Contextualizarea problemei principale. Teza Problema metaforei este una foarte „încâlcită”, aducând o mulțime de încercări de rezolvare din partea filosofilor din toate timpurile, începând cu Aristotel și până în secolul XX odată cu revoluția semantică (semantic twist - Max Black) și cea pragmatică (Davidson, Martinich) din filosofia limbajului. Consider că studiul acestei probleme este unul relevant întrucât limbajul natural de zi cu zi este împânzit cu ocurențe ale...

 • Dialogul Phaidon si adevarul ca paideia

  Motto: „Singură gândirea originarâ ascunde în sine acea bogăție care nu poate fi epuizată, ci doar înțeleasă de fiecare dată „mai bine”, adică altfel decât o spun nemijlocit cuvintele. În mediocritate nu există, în schimb, decât ceea ce poate fi înțeles, deci nici un lucru care să cheme mereu la o înțelegere și interpretare mai originare, nici un lucru care ar putea el însuși să provoace timpurile să recunoască și să traducă iar ceea ce de multă vreme părea a fi cunoscut. (...) Numai un...

 • Acte de vorbire - intre emitator si receptor

  Introducere În acest eseu îmi propun să tratez problema „actelor de vorbire” din următoarea perspectivă: actele de vorbire sunt ca atare acțiuni adică ele angajează atât vorbitorul cât și lumea în care are loc actul în sine. Înțeleg aici conceptul de „lume” într-un sens minimal, ca teren comun (common ground) împărțit de un emițător și un receptor. Între mine, cel care înfăptuiesc actul vorbirii și cel care mă ascultă, se află în vigoare ceva de felul unei „aceeași lumi” compuse atât din ...

 • Rezolvarea dilemei lui Benacerraf prin argumentul indispensabilitatii

  Introducere Lucrarea lui Paul Benacerraf, „Mathematical truth”, a avut un efect răsunător asupra publicului, schimbând traiectoria gândirii bazelor matematicii, dar având de asemenea și aplicații importante în alte domenii de activitate. Ea nu mai poate fi ignorată dacă discutăm problema adevărului, întrucât reprezintă un atac la adresa realismului platonic, doctrină pe care încă ne fundamentăm adesea concepțiile, matematice sau nu . Platonismul este întemiat pe o teorie a numerelor ca...

 • Problema limbajului privat in perioada tarzie a gandirii lui Ludwig Wittgenstein

  În acest eseu îmi propun să prezint teoria târzie a lui Ludwig Wittgenstein cu privire la limbajul privat, cu precizarea că această teorie este o critică a oricarui internalism. Pentru Wittgenstein, limbajul privat este un concept ce desemnează un limbaj pe care îl înțelege și îl folosește o singură persoană într-o anumită situație, dar acest fapt ridică o întrebare despre natura semnificației, căci nu putem depista un criteriu de verificare al judecăților într-un limbaj privat, odată ce el...

 • Atestare la filosofie

  1.Numiti perioada elenistă-romana si caracteristicile ei Perioada elenista romana sau mai numită( postclasica)din istoria filosofie antice grecesti este ceamai lungă perioadă(sec4-6)cca850 ani.În aceasta perioadă vevhile invataturi filosofice antice sunt imbinate in diferite moduri , avind drept scop intemeerea unei veti morale, fie izbăvirea sufletului prin creatia în divinitate. Datorităacestui fapt problematica filosofică are un caracter moral si religios. 2.Învățăturile din perioada...

 • Sensul vietii

  Omul se naște, crește, trăiește si in cele din urmă, fara drept de alegere - moare. Dar care este sensul vieții noastre? Are viața noastra un sens? Daca privim superficial, putem gasi raspunsul simplu- traim in scopul de a muri in cele din urma. Dar nu este asa! Nu moartea este sensul vietii noastre. Viata ne este data pentru a o trai, altfel de ce ne-am mai naste!? În viziunea lui Richard Taylor ideea sensului vieții este dificil de înteles, însă orice persoană rațională recunoaște că...

 • Hip-Hop, Rap si Flow

  1. INTRODUCERE - O ANALIZĂ A SUBCULTURILOR Această lucrare își are ca scop principal însumarea și analiza fenomenului subcultural Hip - Hop și micro sau macrofenomenelor cu impact cultural - social derivate din acesta, prin prisma schimbărilor și influențelor produse inițial de acest fenomen și evoluția acestor schimbări în cadrul întregului cultural modern. Ca scop secundar, lucrarea urmărește să analizeze cum elemente revoluționare în cadrul fenomenului Hip - Hop au ca urmări în decursul...

 • Elita politica

  Noțiunea de elită politică Termenul ,,elită,, provine de la ,,elite,, care în traducere din limba franceză înseamnă distins, select, ales. În primul rînd elita politică a societății o constituie persoanele,care se ocupă profesional de activitatea politică. În al doilea rînd sus pomenite constituie un grup, relativ izolat de restul societății. În al treilea rînd, există o recunoaștere,o acceptare socială a acestui grup de politicieni,ceea ce le conferă o anumită legimitate. Factorii...

 • Emil Cioran - exilul parizian intre eliberare si regret

  În 1937 Cioran este posesorul unei mult râvnite burse de doctorat, aceasta reprezentând o modalitate de ieşi din granţele limitative ale ţării şi limbii natale. Acest an este considerat de către Cioran începutul rupturii şi „lichidării trecutului” , precum afirmă într-o scrisoare către Arşavir Acterian din acea vreme. Cioran a putut să rupă cu trecutul, dar nu putut face ca acesta să nu fi existat niciodată. Oare într-adevăr această plecare în Franţa, reprezintă vindecarea acestei boli,...

 • Intalnirea lui Emil Cioran cu temele legionare

  Masca temelor legionare sau înşelarea prin idealitate Unul dintre primii tineri intelectuali care este fascinat de ideile legionare este Mihail Polihroniade (1932), în noiembrie 1933 urmează Cioran, apoi Eliade (1936) şi Noica în 1938. Prinre alţii se numără Haig Acterian, Petre Ţuţea, Arşavir Acterian, Traian Herseni ect. Ca urmare a acestei fascinaţii, a acestei întâlniri fatale cu legionarismul, aceşti tineri „se revarsă ca nişte pârâiaşe într-un râu, aducând cu ei <aluviuni>...

 • Sarbatoarea ca structura simbolica

  Abstract. În această lucrare îmi propun să analizez urmatoarea sintagmă: “În sărbatoare este negată izolarea. Sărbătoarea este forma cea mai deplină a comuniunii. Ea este întotdeauna pentru toți.” O primă întrebare în dezvoltarea tezei este dacă am putea gândi timpul sacru al sărbătorii ca la participarea/celebrarea timpului liturgic și în acelasi timp ca la reactualizarea unui eveniment. O a doua întrebare este strâns legată de această sintagmă. De ce trebuie să fie sărbătoarea celebrată în...

 • Conceptul de adevar

  Întroducere Preocuparea omului pentru aflarea importanţei cunoaşterii, a rolului şi locului ei în ansamblul activităţilor şi valorilor umane fundamentale, a conferit conceptului de adevăr o poziţie centrală în gnoseologie. Istoria reflecţiei asupra conceptului de adevăr se opreşte insistent asupra lui Aristotel, care îi conferă o interpretare de tip corespondenţă. Filosoful din Stagira face distincţia dintre realitatea ideală şi cea ontică, precizând pentru totdeauna că adevărul nu aparţine...

Pagina 3 din 44