Toate documentele din domeniul Finante

 • Fondul Monetar International

  Fondul Monetar Internațional (FMI) este cel mai important organism de cooperare în domeniul valutar-financiar. Este un organism interstatal ce joacă rol major în lumea contemporană în sprijinul țărilor care se confruntă cu dificultăți economice și de asigurare a echilibrului balanței de plăți. Prezentare generală A fost înființat ca urmare a Conferinței de la Bretton- Woods din iulie 1944 Activitatea sa a început la 01.03.1947 Membrii: 189 țări Scopul său: promovarea cooperării...

 • Moneda euro in contextul integrarii monetare europene

  INTRODUCERE Istoria monedei euro a început aproape acum 50 de ani în urmă, prin semnarea a Tratatului de la Roma în anul 1957 de către cele șase state: Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg și Olanda, prin care se fundamentează realizarea Comunității Economice Europene. În momentul acela, poate puțini au fost cei care s-a gândit că de la acest tratat vor urma mult mai multe altele care vor pune principiile și va avansa Uniunea Economică și Monetară la care participăm și în ziua de...

 • Analiza financiara

  1.Prezentarea societatii comerciale Societatea SC Auto-Teile SRL CUI 6972407, J04/104/1995 Informatii generale Societatea SC Auto-Teile SRL_ CUI 6972407,J04/104/1995 cu sediul in Brasov, str. Soarelui ,nr. 5, cod postal 500340, Telefon: 040/268/438/899, Fax : 040/268/438/899, E-mail: auto-teile@web.ro. Societatea are ca obiect principal de activitate CAEN 4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule si ca activitati secundare detine o Cafenea si o Spalatorie...

 • Fiscalitate

  1.0. SCURT ISTORIC Societatea SC. “TECRIDO TRANS” SRL,al carei obiectiv principal de activitate este importarea si distribuirea la nivel national al unei game largi de produse cosmetice,a luat fiinta in anul 2006.Firma ce isi are sediul in comuna Blejoi,str.Inului,nr.11,Jud.Prahova,este condusa in prezent de catre Vasile Mitrea in calitate de director general si Adina Dumitrescu,directorul comercial. SC.”TECRIDO TRANS”SRL,este inregistrata la Registrul comertului sub numarul...

 • Finante

  CAPITOLUL 1 CONCEPTE PRIVIND FINANȚELE ȘI CADRUL SPECIFIC MANIFESTĂRII ACESTORA 1.1. Noțiunea de finanțe și premisele existenței finanțelor Apariția și cristalizarea noțiunii de “finanțe” se înscrie în amplul proces evolutiv al societății omenești. Semnificațiile sale s-au conturat pe fundalul exprimării valorice prin bani a proceselor și relațiilor economice, sub impactul dezvoltării schimbului de mărfuri și organizării sociale a comunităților umane. Sub aspect etimologic, studiile...

 • Analiza comparativa a dimensiunii si structurii resurselor financiare publice (bugetare) in Romania si Danemarca

  Capitolul 1 Structura resurselor financiare publice conform clasificatiei oficiale Resursele financire publice reprezinta totalitatea mijloacelor banesti care se administreaza de catre autoritatule publice in scopul indeplinirii functiilor si sarcinilor ce revin acestora, asigurand functionarea structurilor organizatorice corespunzatoare cum ar fi institutii publice centrale, locale, intreprinderi de stat. o caracteristica definitorie a resurselor financiare publice o reprezinta faptul ca...

 • Analiza structurii si dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat si din bugetele locale din Romania

  INTRODUCERE Prin acest proiect se urmărește analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România. Astfel, se are în vedere realizarea unei clasificări a cheltuielilor publice (conform clasificației bugetare) și analiza mutațiilor ce au loc în nivelul și structura funcțională a cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetul centralizat al unităților administrativ - teritoriale, în perioada 2011-2014. Pentru a întelege mai...

 • Analiza structurii si dinamicii resurselor financiare publice din bugetul consolidat al Romaniei

  INTRODUCERE Resursele financiare din puctul meu de vedere, reprezintă totalitatea mijloacelor bănesti ele având un rol economic și social menționat într -un interval de timp stabilit. Prin urmare, resursele financiare publice sunt reprezentate prin mijloacele bănesti care sunt alocate autorităților publice, cu scopul de a îndeplini regulile care revin statului, reprezentând o bună funcționare a structurii organizatorice de tip statal. Pentru a putea fi realizată o activitate economică și...

 • Analiza surselor de finantare ale Interprinderii Biofarm SA

  Introducere: Scopul acestei teme este de a analiza sursele de finanțare ale întreprinderii Biofarm.SA în perioada 2013-2015. Pentru realizarea studiului de caz s-au preluat date de pe site-ul www.bvb.ro, urmând a se analiza toate formele de finanțare a întreprinderii chiar si evoluția acestora în perioada precizată. În capitolul I se prezintă în mare parte date de identificare ale firmei Biofarm.SA Capitolul II- cuprinde structura surselor de finanțare, urmărindu-se atât descrierea cât și...

 • Banca Africana de Dezvoltare (BAfD)

  Capitolul I: Funcționalitatea și organizarea băncii Africane de Dezvoltare Crearea băncii Africane de Dezvoltare a fost la 4 august 1963, în crearea băncii au fost implcați guvernatori africani unde au semnat actul de constituire la Khartum, în Sudan. Banca Africană de Dezvoltare a fost create pesntru susținerea dezvoltării economice, dar și pentru susținerea progresului social din grupul Financiar bancar, alăturându-se și Fondul African de Dezvoltare și Fondul Special Nigerian. 1.1...

 • Metodologia de exercitare a controlului financiar bancar

  INTRODUCERE Controlul este un proces esențial în derularea unei activități economice și financiare deoarece contribuie la protejarea acesteia și a intereselor proprii. Ca expresie a funcției finanțelor,cea de control, această activitate se desfășoară pe întregul sistem având forme specifice diferite date de particularitățile structurii acestuia. Indiferent de departamentele sistemului financiar, controlul financiar, este un process unitar, concretizat într-o grupare de procedee,...

 • Formarea deficitelor bugetare publice si factori determinanti ai acestora

  INTRODUCERE Am analizat această temă, pentru a identifica situațiile în care apare deficitul bugetar public,care sunt factorii determinanți ai aparației acestuia dar și evoluția lui, atât în statele europene cât și în țara noastră. De-a lungul timpului,echilibrul bugetar a constitit o preocupare a specialiștilor din mediul economic,urmărind întotdeauna un raport optim între cantitatea de venituri și cea de cheltuieli. Așadar,pentru a nu exista un deficit bugetar,teoreticienii clasici susțin...

 • Sistemul monetar bazat pe etalonul aur

  De-a-lungul anilor, indivizii au simțit necesitatea stabilirii precise a unui etalon monetar. Această necesitate s-a accentuat cu dezvoltarea economică. Etalonul reprezintă valoarea sau materia unanim acceptată prin care se definește unitatea monetară. Cu toate că, aurul a jucat de-a-lungul timpului un rol foarte important, nu a fost unicul etalon monetar. Au mai existat si alte etaloane, dar eu voi vorbi în principal despre aur. Etalonul-aur a reprezentat baza sistemelor monetare unde aurul...

 • Analiza surselor de finantare ale intreprinderii Teraplast

  Capitolul 1-Prezentarea generala a întreprinderii TERAPLAST 1.1. Organizarea și desfășurarea activității al companiei TERAPLAST 1.1.1. Obiectul de activitate Unitatea TERAPLAST a început să își desfășoare activitatea in anul 1896, reprezentând o firmă importantă din municipiul Bistrița, realizând producția placilor de ceramică. În anul 1917 fabrică produse ceramice si sobe astfel mai târziu, in anul 1977 devenind Compania de Materiale de Construcții Bistrița. Așadar, în anul 1990 s-a...

 • Analiza bugetului local al municipiului Iasi pe anii 2008-2010

  Capitolul 1 - Prezentarea generală a municipiului Iași Orasul Iași se numără printre cele mai vechi și mai importante așezări ale țării, în care a pulsat mereu, puternic, o autentică viață românească. Capitală a Moldovei, orașul a dat patrimoniului național inestimabile valori materiale și spirituale, a înscris în istoria țării pagini glorioase, rămase durabil în conștiința poporului. Cine vrea să descopere Iașul va intra aici ca pe o imensă poartă a istoriei noastre. La Iași "fiecare...

Pagina 1 din 498