Toate documentele din domeniul Finante

 • Evolutii si implicatii ale manifestarii acestuia - Societatea riscului

  1. Ce este riscul? Riscul este un eveniment incert, cu posibilitatea de a produce daune, pierderi și multe alte întamplări negative. Riscul este definit ca fiind: “danger, the possibility of loss or injury”, respectiv, “pericolul, posibilitatea de a pierde sau a suferi prejudicii” . “OHSAS (Sănătate Ocupațională Și Siguranță Servicii de Consultanță) definește riscul ca fiind combinația dintre probabilitatea unui pericol care rezultă într-un eveniment advers, și gravitatea evenimentului” ....

 • Analiza econometrica a unei actiuni in Eviews si R. Studiu Tesla Inc.

  Tesla, Inc. este un constructor de automobile electrice de înaltă performanță, din Silicon Valley (Palo Alto). Tesla a primit o atenție deosebită când au lansat modelul de producție Tesla Roadster, prima mașină sport 100% electrică. A doua mașina produsă de Tesla este Model S, 100% electric sedan de lux. Mai sunt inca 2 modele in dezvoltare: Model X si Model 3. In iunie 2015, vanzarile Model S au trecut pragul de 75,000. Problema 1: I. Indicați perioada acoperită de date, data descărcării...

 • Raport scris de investigatie - Studierea structurii sistemului cheltuielilor publice in RM

  Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească ce se manifestă între stat pe de o parte, și persoane fizice și juridice, pe de altă parte, cu ocazia repartizării și utilizării resurselor financiare ale statului în scopul îndeplinirii funcțiilor acestuia. Populația Republicii Moldova a scăzut de la proclamarea independenței. Scăderea populației s-a datorat în primul rând ratei scăzute a natalității și nivelului ridicat al migrației forței de muncă. Cu toate acestea,...

 • Inovatie financiara de produs pe piata Europeana si analiza indicatorilor inovarii

  Introducere Prezenta lucrare își propune să prezinte, în fază inițială, o analiza de ansamblu asupra stării inovației la nivel european prins prisma a doi indicatori selectați din baza de date interactivă European Innovation Scoreboard 2020. Cei doi indicatori aleși pentru analiză sunt: Venture capital (percentage of GDP) și Trademarks applications per billion GDP (in PPS). Totodată se dorește analizarea în dinamică, respectiv evoluția comparativă a Trademark applications, pe perioada...

 • Sisteme ficale comparate, Belgia vs Romania

  TVA-ul Astfel, raportându-ne la primul tip de impozit, rsepectiv TVA-ul observăm că minimul se înregistrează în cazul României în 2017 iar în Belgia în 2015, disociere ce se întâlnește și în cazul valorilor maxime. Acest aspect poate face trimitere la faptul că aceste perioade de creștere sau descreștere ale fiscalității se datorează unor politici de interes național și nu unele ce vizează o politică de interes european. Îndreptându-ne atenția înspre media acestui tip de impozit, pentru...

 • Sistemul de impozite si taxe in Republica Moldova

  INTRODUCERE Actualitatea și importanța: Actualmente, într-o economie de piață statul este prezent, atât în viața politică, cât și în viața economică și socială, având drept rol principal asigurarea bunurilor și serviciilor publice. Pentru buna desfășurare a activităților și pentru o continua dezvoltare a domeniului social-cultural (învățământ, sănătate, apărare națională, ordine publică), pentru buna funcționare a administrației publice și pentru dezvoltarea activității din sectorul economic...

 • Analiza surselor de finantare ale intreprinderii OMV Petrom

  Introducere SC OMV Petrom a fost înființată în anul 1956, cu scopul de a oferi pe piață produse de cea mai înaltă calitate și de a contribui pozitiv în viața acestora. Scopul proiectului dat este de a analiza metodele de finanțare a companiei, cât și de a scoate în evidență trăsătura care stă la baza acesteia, și anume diversitatea. Societatea OMV Petrom apelează la două metode de finanțare , pentru a-și asigura buna funcționare, și pentru a se menține piață, asigurând consumatorilor...

 • Managementul portofoliului

  Lucrare practică nr. 1. Rentabilitatea și riscul acțiunilor MedLife S.A. și S.N. Nuclearelectrica S.A. și indicele BET pentru luna noiembrie 2019 Tabel nr. 1.1. Prețurile de închidere (RON) ale acțiunilor Medlife, Nuclearelectrica, respectiv punctele indicelui BET pentru luna noiembrie 2019 Nr. Crt Ziua tranzacționare Pî MedLife Pî Nuclearelectrica BET 1 1/11/2019 33.300 14.300 9607.670 2 4/11/2019 33.300 14.300 9650.990 3 5/11/2019 33.400 14.440 9678.050 4 6/11/2019 33.300 14.400...

 • Analiza sistemului bancar din Rusia

  Introducere În fieacare zi, sute de mii de personae vizitează băncile, retrag și depun bani pe un card, deschid depozite și primesc dobânzi, iau împrumuturi. Într-o zi, banca efectuează milioane de tranzacții- la calcularea dobânzii, plata comisioanelor, transferuri către o altă bancă. Esența sistemului bancar este concentrarea resurselor bănești disponibile ale populației și organizațiilor în scopul utilizării lor ulterioare pentru împrumuturi. Sistemul bancar modern este pe două niveluri:...

 • Finantarea imobiliara comerciala din Franta

  Introducere Domeniul imobiliar este unul de interes pentru secolul în care trăim, fie că vorbim despre locuințele în care fiecare dintre noi trebuie să locuim, fie că vorbim de sectorul non-rezidențial în aria căreia se găsesc cele mai mari și cele mai complexe clădiri. Acest domeniu s-a dezvoltat tot mai mult de-a lungul vremurilor, acest lucru fiind influențat de numeroși factori cum ar fi creșterea numărului populației, dezvoltarea industrială, dezvoltarea tehnologiilor, comportamente...

 • Analiza comparativa a dimensiunii si structurii veniturilor si cheltuielilor in Romania si Ungaria

  Capitolul 1. Structura resurselor financiare publice conform clasificației oficiale Actualmente, economia modernă se bazează mai mult pe tendința rapidă a creșterii nevoii de resurse în comparație cu cea a procurării acestora. Resursele sunt utilizate în scopul desfășurării normale a multor activități precum: formarea brută de capital fix, export dar nu în ultimul rând pentru consum. Referitor la resursele financiare publice, sub aspect conceptual, se înțelege, în principiu totalitatatea...

 • Transformari in reglementarea pietei de capital din Romania in contextul integrarii europene (implementarea acquis-ului comunitar si analiza critica a legislatiei de dupa 1990)

  1. Ideea de integrare europeană Procesul integrării în cadrul Uniunii Europene își are ca începuturi luna septembrie a anului 1946 când Winston Churchill, Primul-ministru al Marii Britanii a lansat în discursul său ținut în Universitatea din Zurich ideea implementării Statelor Unite ale Europei, socotind faptul că mai întâi este nevoie de un parteneriat încheiat între Germania și Franța. Negocierile diplomatice dintre Danemarca, Belgia, Franța, Italia, Irlanda, Luxemburg, Marea Britanie,...

 • Resursele financiare publice a Republicii Moldova si rolul lor in asiguarea echilibrului bugetar

  Introducere Fenomenul financiar este un fenomen social care a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societății, și anume odată cu apariția și dezvoltarea economiei de schimb. Este perioada când statul sclavagist începe a utiliza și resursele bănești pentru acoperirea nevoilor publice. Din acest moment se poate vorbi de apariția primelor elemente de finanțe. Tema pe care am ales-o este intitulată „Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asigurarea...

 • Analiza structurii portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiare - Abordare comparativa (SIF1 Banat-Crisana si SIF4 Muntenia)

  Capitolul 1: Informații generale despre SIF1 Banat-Crișana și SIF4 Muntenia Introducere La început, Societățile de Investiții Financiare erau cunoscute sub denumirea de Fondurile Proprietății Private sau abreviat FPP-uri. Din anul 1995 Programul de Privatizare în Masă a realizat schimbarea denumirii în Societăti de Investiții Financiare. În anul 1999, acțiunile sale au fost regăsite la cota Bursei de Valori București, ajungând să fie într-un timp scurt cele mai lichide titluri ce sunt...

 • Imprumuturile si garantiile acordate de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare

  1.Despre Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare Grupul Băncii Mondiale este mai mult decât o bancă, este considerată cea mai mare sursă de cunoștințe în domeniul dezvoltării economice. Grupul Băncii Mondiale elaborează și publică: - Rapoartele anuale pentru fiecare instituție din cadrul grupului; - Furnizează informații despre proiectele aprobate; - Elaborează și distribuie aproximativ 200 de publicații pe an în format electronic sau printat. Banca Internațională pentru...

Pagina 1 din 517