Toate documentele din domeniul Finante

 • Metode alternative de finantare a investitiilor

  INTRODUCERE Actualitatea temei cercetării : Investițiile reprezintă factorul primordial în strategia dezvoltării economiei naționale, a tuturor ramurilor și domeniilor de activitate, a sporirii veniturilor, condiție a creșterii nivelului de trai. Investiția este o cheltuială sau plasament de sume bănești la un moment inițial, pentru a obține efecte în viitor. În urma definiției nominalizate,se afirmă că aceasta reprezintă o cheltuială sau un plasament de sume bănești. În momentul luării...

 • Prezentarea sistemului bancar din Belgia

  1.Introducere Regatul Belgiei este unul dintre statele ce se bucura de o economie sustenabila, fiind unul dintre membrii fondatori ai Uniunii Europene, ce găzduiește majoritatea instituțiilor acesteia precum și alte instituții internaționale importante. Insa, Belgia mai detine controlul asupra unui sector foarte important, fapt ce o claseaza din nou in varful tarilor din Uniunea Europeana, acesta fiind sectorul bancar. In ciuda faptului ca acesta a parcurs mai multe faze de-a lungul...

 • Procesul bugetar in Belgia

  Rezumat În prezentul proiect am hotărât să prezentăm câteva elemente semnificative ale sistemului bugetar din Belgia. Prezenta lucrare este structurată în 3 capitole. Primul capitol cuprinde o scurtă prezentarea a statului. În cel de al doilea capitol am prezentat ciclul bugetar, bugetul administratiei publice centrale, bugetul administratiilor publice teritoriale si bugetul protectiei sociale, iar in ultimul capitol am schitat cateva concluzii referitoare la tema abordata. Cuvinte-cheie...

 • Analiza performantei firmei

  Introducere Acest studiu are ca scop analiza impactului structurii capitalului asupra performanței firmei. Structura capitalului se referă la cadrul financiar al firmei, care constă în datorii și capitaluri proprii utilizate pentru finanțarea firmei. Structura capitalului este una dintre cele mai populare subiecte din domeniul financiar. Lucrarea este structurată în două capitole. Primul capitol cuprinde 5 articole științifice recenzate cu privire la impactul structurii capitalului asupra...

 • Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale

  CAPITOLUL I SOCIETATEA COMERCIALĂ - NOȚIUNI GENERALE Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui act constitutiv și beneficiind de personalitate juridică, în care acționarii societății se înțeleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comerț, în scopul realizării și împărțirii beneficiilor rezultate. Cadrul juridic general al societăților comerciale este dat în prezent de Legea nr. 31/1990, republicată, cu...

 • Analiza surselor de finantare a intreprinderii Electroputere SA

  1. Prezentarea generală a întreprinderii LECTROPUTERE SA 1.1. Cadru general de organizare și desfășurare a activității A. Obiect de activitate Electroputere S.A. este o companie cu sediul în municipiul Craiova care are ca și obiect de activitate producerea de aparataje electronice de tensiune ridicată (precum siguranțe fuzibile, reostate, transformatoare de măsură), mașini electrice rotative, transformatoare electrice de putere și autotransformatoare, vehicule feroviare (locomotive...

 • Analiza surselor de finantare ale intreprinderii

  CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII 1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității 1.1.1. Obiect de activitate În topul celor mai mari producatoare de medicamente generice din Europa, compania Zentiva ocupă a treia poziție, activitatea ei fiind caracterizată de creșteri masive în acest domeniu. Aceasta a întâmpinat mai multe transformări de-a lungul timpului. Fundamentele acestei companii datează încă din 1962, când a luat naștere Uzina de Medicamente...

 • Analiza surselor de finantare ale intreprinderii SC Teraplast SA

  CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALĂ A COMPANIEI S.C. TERAPLAST S.A. Compania TERAPLAST S.A. este o componentă a grupului Teraplast, care este cel mai mare procesator de PVC din România. Aceasta își are sediul în județul Bistrița Năsăud, în Parcul Industrial din Sărățel, cu numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului J06/735/1992, CUI 3094980 și cod CAEN 2221. Publicul are la dispoziție mai multe căi de comunicare cu firma, acestea sunt: telefon: 0374461529, fax: 0263-231221, email:...

 • Controlul financiar operativ-curent

  INTRODUCERE Controlul financiar în funcție de momentul exercitării Fig.1. Formele controlului în funcție de momentul exercitării Controlul financiar operativ curent se definește ca fiind activitatea de determinare a stării unor operațiuni economice reprezentate în documente financiare și contabile prin raportarea modului de manifestare a acestora, în momentul efectuării sau pe masura derulării în cadrul sistemelor din care fac parte, la prevederile și normele legale prin care au fost...

 • Strategii fiscal bugetare de contracarare a crizelor financiare

  INTRODUCERE În vederea redactării acestei lucrări, am decis să încep prin a răspunde la întrebarea „Ce este criza?” . În acest sens, criza se poate defini drept etapa de dificultate , de ordin economic, social, politic, ideologic sau militar, în cadrul căreia se desfășoară contradicții, acumulate de-a lungul perioadei într-o anumită societate. Cu alte cuvinte, putem vorbi despre o perioadă cu tensiuni și tulburări, care au efecte ce se răsfrâng asupra întregii comunități și societății umane....

 • Institutii ale Uniunii Europene - atributii financiare si modul de infaptuire a acestora

  1. Scurt istoric al Uniunii Europene Crearea unei Europe unite, practic crearea unei uniuni care să confere stabilitate, coerență și încredere pentru toți locuitorii de pe teritoriul acesteia, are la bază rațiuni care sunt greu de apreciat în timp. Cu toate că există precizări referitoare la faptul că se dorea constituirea unei confederații din Evul Mediu, aceste dorințe au evoluat treptat de-a lungul timpului, o dată cu ceea ce au presupus cuceririle romanilor, fapt ce a contribuit la...

 • Rolul sitemului monetar international in contextul crizei financiare

  Sistemul monetar international reprezintă un ansamblu de reguli, instrumente și organisme legate de crearea, circulația și valorificarea monedelor internaționale, determinate de schimburile comerciale, de mișcările de capital și de creșterea economică pe plan mondial. Înființarea sistemului monetar internațional (SMI) a reprezentat o încercare de cooperare între state și nu una de subordonare a sistemelor monetare naționale. Prima inițiativă de acest fel a constituit-o Uniunea Monetară...

 • Mangemnetul Strategic - societatea ROMGAZ

  1. Scurtă introducere a companiei. Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA ,cu sediul central în Mediaș, este cel mai mare producător de gaze naturale din România. Compania este admisă la tranzacționare din anul 2013 pe piața Bursei de Valori din București și a Bursei din Londra . Acționar principal este statul român cu o participație de 70%. Compania are o experiență vastă in domeniul explorării si producerii de gaze naturale, istoria sa începând acum mai bine de 100 de ani in...

 • Analiza surselor de finantare ale intreprinderii Prefab SA

  INTRODUCERE Realizarea acestui proiect constă în prezentarea și analizarea succintă a surselor de finanțare a unei întreprinderi în cazul acesta entitatea studiată este “PREFAB” S.A. Finanțele unei întreprinderi reprezintă relațiile economice în formă bănească cu care firma poate realiza ,utiliza și repartiza fondurile bănești pentru a putea produce și pentru a putea să își contiune activitatea ca în final să obțină un profit. Cele mai importante surse de finanțare pe care o întreprindere...

 • Cercetarea impactului obligatiilor fiscale ale intreprinderii asupra performantei financiare

  ABSTRACT Performanța financiară este obiectivul oricărei entități economice, indiferent de domeniul in care activează. Din perspectiva procesului de luare a deciziilor, taxa corporativă este inclusă în ecuația performanței financiare. Prin urmare,informatiile despre impozitul pe profit devin relevante pentru luarea deciziilor în ceea ce privește forma de organizare, reinvestire și altele. În acest context, planurile noastre de cercetare identifică o relație între impozitul pe profit și...

Pagina 1 din 501