Toate documentele din domeniul Finante

 • Sistemul public de pensii

  Partea I Indicatorii utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2019 Valorile înregistrate mai jos, sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative: - Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019; - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; - OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte...

 • Aplicarea criteriilor VAN, RIR, IP si PRr pentru selectia eficienta a investitiilor directe - finantarea proiectelor

  1. Descrierea proiectului și dimensionarea investiției necesare Totul a început dintr-o joacă și s-a transformat în pasiune. Am îmbinat crearea unor dulciuri de casă din cele mai bune ingrediente cu un aspect frumos. Cea mai mare bucurie pe care o am este atunci când văd oameni fericiți atunci când gustă produsele mele. Îmi place să pun suflet în ceea ce fac și sunt mereu în perfecționare și căutare de noi rețete , ingrediente, decoruri și tendințe. Îmi doresc să acopăr o gama cât mai...

 • Analiza surselor de finantare ale intreprinderii Digi Communications NV

  INTRODUCERE Sursele de finanțare ale unei companii reprezintă propriile fonduri sau fondurile împrumutate, care au rolul de a face o întreprindere să funcționeze și să se dezvolte. Finanțarea poate fi de două feluri : finanțare internă și finanțare externă. Tema proiectului prezentat este denumită : Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii DIGI Communications N.V. Proiectul este structurat pe 4 capitole în care sunt prezentate și analizate sursele de finanțare a companiei conform...

 • Analiza surselor de finantare ale intreprinderii Medlife SA

  Introducere Viața economico-financiară a unei întreprinderi nu poate fi concepută în afara mediului în care funcționează și evoluează. Din acest mediu întreprinderea își colectează resursele și tot în cazul lui efectuează plăți, restituiri de fonduri etc. În economia de piață, stabilirea mijloacelor de finanțare exercită un impact asupra activității agenților economici. De obicei întreprinderile nu se finanțează în totalitate din fonduri proprii, ele apelează și la resurse externe. De...

 • Analiza comportamentului financiar al intreprinderii

  INTRODUCERE Studiul comportamentului financiar al întreprinderii reprezintă, alături de studiul mecanismelor pieței de capital, obiectul finanțelor întreprinderii. Orice firmă, fie că aceasta e mare sau mică, orientată spre obținerea de profit, are preocupări financiare majore și în consecință succesul sau eșecul acestor firme depinde în mare măsură de calitatea deciziilor financiareluate în cadrul acestora. Aproape toate deciziile mojore, cu caracter strategic, asumate de către managerii...

 • Participarea Romaniei la fondurile si programele comunitare inainte si dupa aderarea la Uniunea Europeana

  Introducere Uniunea Europeană are ca scop promovarea păcii, instituirea unui sistem economic și monetar unificat, promovarea incluziunii și combaterea discriminării, spargerea barierelor din calea comerțului și a frontierelor, încurajarea dezvoltărilor tehnologice și științifice, promovarea protecției mediului și, printre altele, să promoveze obiective precum o piață globală competitivă și progres social. UE este o coaliție formată din 28 de țări europene (care vor fi în curând 27, după ce...

 • SC OMV Petrom SA

  Capitolul 1 - Prezentarea generală a întreprinderii În cadrul studiului de caz despre "Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii" am optat pentru societatea OMV Petrom S.A. În primul capitol, pentru o mai bună înțelegere a surselor de finanțare voi realiza o prezentare generală a companiei. Cod Fiscal/CUI - 1590082 Cod Registrul Comerțului - J40/8302/1997 Adresa - București, 22 Coralilor Street, Sector 1, 013329, România Website - www.omvpetrom.com E-mail -...

 • Sisteme europene de plati

  CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMELOR DE PLĂȚI Sistemul electronic de plăți a fost expus unei ample denotări atât în practică, cât și în literatura de specialitate, fiind definit în diverse moduri, dintre care unele au fost mai complexe, iar altele mai sintetice. După părerea mea definițiile aduse sistemul de plăți fiind reconsiderate permanent datorită evoluției monedei și dezvoltării continue a tehnologiei de înregistrare și transmisie. Indiferent de cum este definit sistemul de...

 • Ropharma SA

  Capitolul 1 - Prezentarea generală a întreprinderii În acest capitol vă voi prezenta cum se desfășoară activitatea în cadrul întreprinderii ROPHARMA SA, câteva concepte legate de obiectul de activitate, structura acționariatului, piața pe care aceasta își desfășoară activitatea și concurenții. 1.1Cadrul de organizare și desfășurare a activității Ropharma SA este o companie ce are ca obiect de activitate, distribuția de produse farmaceutice pe piața din România. Compania, este deținută de...

 • Bios

  Sarcina lucrării Dezvoltarea nucleului se va efectua conform condițiilor de mai jos: - sectorul unde va fi înscris nucleul se va seta conform numărului de ordine din registrul grupei; - se vor utiliza întreruperile: int 10h, 13h, 16h, 20h. La citirea sectorului de boot de pe dischetă, pe ecran vor fi afișate 2 mesaje ce vor cere efectuarea următoarei operațiuni: - încărcarea nucelului cu butonul ENTER; - restartarea sistemului la tastarea butonului ESC. După evenimentul de încărcare a...

 • Analiza creantelor si datoriilor, a riscului de faliment pentru SC compa SA

  I. Prezentarea generală a entității 1. Denumirea, sediul, forma juridică, capitalul social și modul de constituire Denumire entitate S.C. COMPA S.A. Sediul Strada Henri Coandă, nr. 8, Localitatea Sibiu, Județul Sibiu Telefon E-mail 0269239400 office@compa.ro Forma juridică - Persoană juridică romană - Societate pe acțiuni Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 788767 Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului J32/129/1991 Capitalul...

 • Ungaria - Raport de tara pentru perioada 2014-2018

  PARTEA I :Ungaria Ungaria are o economie mixtă OCDE cu venituri ridicate, cu un indice foarte ridicat de dezvoltare umană și o forță de muncă calificată, cu cea de-a 13-a cea mai mică inegalitate a veniturilor din lume; în plus, este cea de-a 14-a cea mai complexă economie, conform Indicelui complexității economice. Economia maghiară este cea de-a 57-a economie din lume (din 188 de țări măsurate de FMI) cu o producție anuală de 265,037 miliarde USD și se situează pe locul 49 în lume în...

 • Politica monetara Malta

  Capitolul I-Aspecte generale privind Malta Malta este o destinație turistică populară, cu o climă caldă, numeroase zone de agrement și monumente arhitecturale și istorice, între care trei situri din Patrimoniul Mondial UNESCO: Hipogeul Ħal-Saflieni , orașul Valletta și șapte Temple Megalitice, care sunt unele dintre cele mai vechi structuri din lume. Malta este clasificată ca economie avansată potrivit Fondului Monetar Internațional (FMI). Economia este dependentă de comerțul exterior...

 • Politica monetara din Italia

  Principalele funcții ale Băncii Italiei sunt concepute pentru a asigura stabilitatea monetară și financiară, condiții indispensabile pentru o creștere economică de durată. Banca contribuie la deciziile privind politica monetară unică a zonei euro și îndeplinește sarcinile încredințate ca bancă centrală națională în Eurosistem. Poate efectua operațiuni de schimb valutar în conformitate cu normele stabilite de Eurosistem. Gestionează propriile rezerve în valută și o parte din cele din BCE în...

 • Politica monetara din Franta

  Capitolul 1 Prezentare generală Franța este o țară situată în Europa de Vest, dar care cuprinde și diverse insule și teritorii situate pe alte continente. Are o largă ieșire atat la Oceanul Atlantic, cat si la Marea Mediterana. Țărmurile sale sunt puțin crestate si, în unele locuri, joase și nisipoase. În afară de limitele maritime, Franța are și opt vecini tereștri: Luxemburg (N-E), Germania și Elveția (E), Italia și Monaco (S-E), Marea Mediterana, Spania și Andora (S), Oceanul Atlantic...

Pagina 1 din 512