Toate documentele din domeniul Finanțe

Serviciile bancare la distanță și utilitatea acestora

Introducere Termenul de e-banking (operațiuni bancare de la distanță) se referă la serviciile bancare ce pot fi accesate de pe telefon sau calculator. Inovația tehnologică și concurența au dat naștere unei game largi de produse și servicii bancare. Dezvoltarea accelerată a posibilităților oferite de electronic... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Impactul guvernanței corporative asupra structurii capitalului - Studiu de caz Elveția

INTRODUCERE Obiectivul lucrării este de a examina impactul guvernanței corporative asupra structurii capitalului firmelor din Elveția în perioada 2002-2021. Această lucrarea contribuie la literatura de specialitate oferind dovezi directe ale importanței guvernanței corporative pentru investitori și companiile în... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Execuția bugetului de stat

1. Introducere Executia bugetului de stat sau executia bugetara face parte din procedura bugetara,pe langa celelalte elemente componente ale acesteia:elaborarea,aprobarea,incheierea contului anual la executie si controlul executiei bugetului.Totodata,executia bugetara reprezinta o etapa importanta si... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA

Introducere O firmă, pentru a putea să-și desfășoare activitatea economică, are neapărată nevoie de mijloace și resurse pentru a putea efectua diferite operațiuni pe piața de capital. În acest studiu de caz, scopul principal este analiza activelor întreprinderii „SC BERMAS SA”, în perioada 2017-2020, acestea fiind... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii - studiu de caz Argus S.A. Constanța

Capitolul 1: Prezentarea generală a întreprinderii S.C. ARGUS S.A. cu sediul în Constanța, str. Industrială nr.1, este o unitate reprezentativă în industria uleiurilor vegetale din România, atât în ceea ce privește cota de piață, capacitățile de producție, cât și dotarea tehnică, recunoscută fiind calitatea... citește mai departe

21 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evaluarea financiară a companiei Vodafone Group PLC

1. PREZENTAREA COMPANIEI VODAFONE GROUP PLC 1.1. Obiect de activitate Vodafone Group plc este o companie multinațională britanică de telecomunicații. Sediul său social și sediul global se află în Newbury, Berkshire , Anglia. Oferă în principal servicii în Asia, Africa, Europa și Oceania. În noiembrie 2020 ,... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii SC Cemacon SA

Capitolul 1. Prezentarea generală a întreprinderii Societatea CEMACON S.A. s-a înființată in anul 1969 în municipiul Zalău sub numele de Întreprinderea de Produse Ceramice.În anul 1991 a devenit societate pe acțiuni, iar in anul 1999 a devenit societate cu capital integral privat. Compania se ocupă cu fabricarea... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza județului Constanța

Judetul Constanta este situat in extremitatea sud-estica a Romaniei, in jumatatea sudica a Dobrogei, apartinand Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. Se invecineaza la nord cu judetul Tulcea, la est cu Marea Neagra, la sud cu Bulgaria si la vest cu fluviul Dunarea, care il separa de judetele Calarasi,Ialomita si Braila.... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview

Piețe de capital - Acțiuni

În literatura de specialitate, noțiunea de piață de capital este definită drept ansamblul relațiilor și mecanismelor prin intermediul cărora capitalurile disponibile și dispersate din economie sunt dirijate către orice entități publice și private, solicitatoare de fonduri. Existența pieței de capital este... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Rentabilitatea capitalurilor întreprinderii

Rentabilitatea este unul dintre obiectivele principale ale firmei și un indicator de măsurare a performanței firmei. Rentabilitatea demonstrează capacitatea unei întreprinderi de a realiza profit, ceea ce presupune acoperirea cheltuielilor din veniturile proprii și obținerea unui venit net sub forma profitului.... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Piața financiară - conținut, structură, funcții

Pentru o înțelegere cât mai clară a temei referitoare la piața financiară, se consideră necesară incursiunea în definirea conceptului de sistem financiar, pentru determinarea noțiunii de piață financiară și aspectele generale referitoare la aceasta. Discuțiile legate de sistemele financiare se subscriu unor arii... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Green Finance

1. Introduction The term “green finance” describes financial operations that promote investments and are socially and environmentally responsible. It seeks to advance sustainable growth while reducing the damaging effects of economic activity on the community and the environment. Accelerating the shift to a... citește mai departe

24 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii TeraPlast

Capitolul 1. Prezentarea generală a companiei TeraPlast S.A. 1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității Grupul Teraplast a pornit de la un meșter sas (Walter Schuster) care înființează în Bistrița un atelier de prelucrare a plăcilor ceramice. În 1924, meșterul înființează Fabrica de sobe și... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii activului companiei Electrica SA

Capitolul 1. Prezentarea generală a societății Electrica S.A. În cadrul acestui capitol sunt prezentate informații cu privire la prezentarea companiei Electrica S.A. prin cadrul general de organizare și desfășurare a activității dar și concureții existenți pe piață. 1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

Introducere Resursele financiare publice reprezintă totalitatea mijloacelor bănești necesare îndeplinirii funcțiilor și sarcinilor ce revin autorităților publice, asigurând funcționarea structurilor organizatorice adecvate. Resursele financiare publice sunt utilizate pentru satisfacerea nevoilor de consum public și... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Bugetul Uniunii Europene

Tema si ipoteza Tema cercetării noastre este “Bugetul Uniunii Europene.Aspecte specifice”.În cercetarea noastră ne vom raporta la bugetul Uniunii Europene si bugetul României, iar ipoteza este: in urma integrării la Uniunea Europeana, România a cunoscut schimbări pe plan economic beneficiind de bugetul Uniunii... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul portofoliului de 15 titluri

CAPITOL 1 INTRODUCERE Lucrare dorește să abordeze crearea unui portofoliu eficient de 15 titluri, prezentând pașii necesari. Portofoliul este compus din 15 acțiuni listate la Bursa de Valori din București, criteriile de selecție ale acestor acțiuni fiind prezentate pe larg în capitolul următor. Portofoliul a fost... citește mai departe

26 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Sustainable Finance and Green Financing

REVISION QUESTIONS 1. What is the definition of Sustainable Finance? Sustainable finance is the application of the concept of sustainable development to financial activity. Sustainable finance aims to create value in the long term by directing capital towards activities that, in addition to generating economic... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

The use of AI in Banking

Introduction The origins of AI concept In 1956 the term artificial intelligence was born thanks to computer scientist John McCarthy and the help of Marvin Minsky and Claude Shannon. This concept designated at the Dartmouth conference defined the word as the science and engineering of "making intelligent... citește mai departe

28 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza structurii activului întreprinderii SOCEP SA

Capitolul 1 - Prezentarea generală a companiei Socep S.A. Compania Socep S.A. este o companie ce oferă servicii de asistență portuară pentru afacerile ce își desfășoară activitatea în sectorul transporturilor cu tranzitarea portului Constanța. Compania funcționează ca și societate pe acțiuni, acțiuni ce sunt... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii activului înterprinderii S.N.G.N Romgaz SA

1. Prezentarea generală a înterprinderii “S.N.G.N. ROMGAZ S.A.” S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (Societatea Natională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.) , este cel mai mare producator de gaze din Romania, situat cu sediul central in Medias. Producția si inmagazinarea gazelor naturale este realizată, prin exploatarea a peste 3600... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul fiscal din România

Fiscalitatea a fost și va fi o componentă esențială în existența oricărei națiuni, în cele mai multe țări, resursele financiare publice se formează pe baza veniturilor fiscale și astfel modul de acoperire a nevoilor publice depinde foarte mult de taxe, implicit de componenta fiscală, iar în acest context diferiți... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii DIGI COMMUNICATIONS NV

Capitolul 1. Prezentarea generală a DIGI COMMUNICATIONS N.V. 1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității Digi Communications N.V. reprezintă un operator de servicii de telecomunicații din România, acesta s-a înființat în anul 1994. RCS a cunoscut o dezvoltare avansată pe piața din statul nostru,... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii activului a SIF HOTELURI SA

Capitolul 1. Prezentarea generală a societății SIF Hoteluri SA În cadrul acestui capitol se vor regăsi informații în legătură cu prezentarea companiei precum și structura de orgnizare și desfășurare a activității dar și concurenții existenți pe piață 1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza nevoii de asigurare a vieții în condițiile demografice contemporane

Capitolul 1: Asigurarea de viata 1.1. Conceptul de asigurare de viata O asigurare de viata este modalitatea de a ne proteja financiar, pe noi sau familia noastra, in cazul producerii unor riscuri specifice, in schimbul platii unei polite de asigurare. Politele de asigurare ofera protectie pentru o gama variata de... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview