Toate documentele din domeniul Finante

 • International monetary economics

  CHAPTER 1 CURRENCY: DEFINITION, COMPONENTS, INTERNATIONAL CURRENCIES 1.1. Currency: definition, components The definition of money is present in the work of many economists, being the results of some generalisations of the monetary practice in the era in question. As any other generalisation, the definition of money too tries to give the essence aspects, related, mainly, to the functions and the role of money within the economy, leaving aside aspects considered insignificant at that date...

 • Managementul riscului - OMV

  REZUMAT Asigurarea resurselor financiare necesare constituirii, funcţionării şi dezvoltării companiei reprezintă una din cele mai dificile probleme pentru aceasta. Politica de finanţare stă la baza formării capitalului şi determină structura acestuia. Structura capitalului unei companii este un amestec din trei surse de capital: datorii, capitaluri generate intern şi capitaluri noi, atrase prin emisiuni de acţiuni. O companie îşi alege modul de finanţare analizând efectele generate de...

 • Prima de control

  I. Introducere Mulți oameni preferă să mențină controlul asupra evenimentelor care le afectează viața. În ciuda unei literaturi psihologice robuste asupra "dorinței de control", consecințele economice au fost în mare parte neglijate. În măsura în care sentimentul de control contribuie la bunăstarea subiectivă, oamenii o vor urmări ca un obiectiv și vor fi dispuși să suporte costurile pentru a-l păstra. Ultimul deceniu a cunoscut o creștere extraordinară a interesului pentru...

 • Bugetul local si procesul bugetar local

  1.1. Conceptul de buget local şi locul său în cadrul finanţelor publice locale Pentru satisfacerea nevoilor generale ale societăţii este necesară constituirea unor importante fonduri băneşti la dispoziţia autorităţilor publice. Aceste fonduri se formează pe seama unei părţi din produsul intern brut şi sunt utilizate pentru finanţarea nevoilor sociale atât de interes naţional cât şi local. Fondurile la care ne referim se constituie pe seama transferului de valoare, de putere de cumpărare de...

 • Fundamentarea deciziei de creditare bancara a activitatii curente a unei intreprinderi mici si mijlocii - SC Moldomec SA

  Capitolul 1. Importanța economico-socială a IMM-urilor și resursele de finanțare 1.1.Conceptul de IMM Termenul de întreprindere este văzut ca reprezentând „orice formă de organizare a unei activități economice, autonomă patrimonial și autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte și fapte de comerț cu scopul obținerii de profit prin sealizarea de bunuri materiale, respectiv prestări de servicii, din vânzarea acestora pe piață, în condiții de concurență”. În ceea ce privește noțiunea...

 • Fundamentarea deciziei de finantare a unei intreprinderi mici si mijlocii prin fonduri structurale SC EDINFO SRL

  Capitolul 1. Aspecte generale privind IMM-urilor Întreprinderile mici reprezintă coloana vertebrală a economiei europene, în acelaşi timp semnificând o importantă sursă de creare a locurilor noi de muncă. Acestea sunt considerate a fi întreprinderi extrem de sensibile la modificările mediului de afaceri în care activează. Acesta este motivul, pentru care în anul 2000 în cadrul Consiliului European s-a adoptat Cartea Europeană pentru întreprinderile mici.Un astepct important este faptul că...

 • Analiza comparativa a dimensiunii si structurii resurselor financiare publice in Romania si Danemarca in perioada 2011-2015

  Capitolul 1. Structura resurselor financiare publice conform clasificației oficiale În toate țările nevoile sociale cresc într-un ritm mai alert decât evoluția PIB-ului, acest lucru generând o cerere sporită de resurse financiare. De asemenea, cererea de resurse financiare publice este influențată de mai mulți factori: economici, sociali, demografici, monetari, politici și militari, și factori de natură financiară care sintetizează influența celorlalți factori prin dimensiunea cheltuielilor...

 • Metode de stopare si combatere a evaziunii fiscale

  Evaziunea fiscala reprezinta sustragerea prin orice mijloace de la plata impozitelor,taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat de catre persoanele fizice si juridice,care realizeaza venituri impozabile,conform reglementarilor fiscale. Evaziunea fiscal „legală” sau tolerată reprezintă acţiunea contribuabilului de a ocoli legea, recurgând la o combinaţie neprevăzută a legilor scăpată din vedere de legiuitor. Se mai numeşte „evaziune fiscală la adăpostul legii”. În practică, situaţiile...

 • Management bancar

  În anul 1904 a început istoria Bank of America, în momentul în care Amadeo Giannini a realizat Bank of Italy în San Francisco pentru a interveni în avantajul imigranţilor cărora nu li se acceptau serviciile bancare. Giannini, în anul 1922 a hotărât ca Bank of Amrica şi Italia să se stabilească în Italia cumpărând „Banca dell Italia Meridionale” recent înfiinţată. Bank of Italy în anul 1927 deţinea 101 sucursale, iar Giannini obţine reunirea cu Liberty Bank of America, alcătuind 175 de...

 • Analiza lichiditatii in zona euro 2011-2014

  Banca Centrală Europeană (BCE) este banca centrală responsabilă de moneda unică europeană - euro. Principala atribuție a BCE constă în menținerea puterii de cumpărare a euro și a stabilității prețurilor în zona euro, formată din cele 19 țări din Uniunea Europeană care au adoptat euro începând cu anul 1999. Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale alcătuiesc Eurosistemul - sistemul băncilor centrale din zona euro. Obiectivul principal al Eurosistemului îl constituie menținerea...

 • Analiza unui proiect de investitii

  1) Pentru realizarea unui obiectiv de investitii , se au in vedere 3 variante de proiecte, cu indicatorii statici prezentati in urmatorul tabel. Variante Indicatori Investitii totale I_t (mil u.m.) Capacitate de productie q (buc/an) Pret de vanzare unitar p (u.m./buc) Cost de productie unitar c (u.m./buc) Durata (ani) I 150 4000 75,000 68,700 12 II 180 5500 75,000 68,700 10 III 164 4667 75,000 68,250 10 Vom calcula pentru fiecare proiect in parte rata rentabilitatii contabile (RRC)...

 • Evolutia indicatorului cheltuieli social-culturale in Romania in perioada 2008-2013

  Satisfacerea nevoilor cu caracter social reprezintă o componentă importantă a politicii sociale a statelor şi presupune folosirea pe scară largă a resurselor financiare în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a populaţiei. În România cheltuielile publice pentru acţiuni social-culturale se referă la : învăţământ; sănătate; cultură, recreere şi religie; asigurări şi asistenţă socială. În literatura de specialitate se întâlneşte termenul de securitate socială care cuprinde: asigurările...

 • Implicatiile adoptarii monedei euro de catre Romania

  În cadrul acestui eseu voi prezenta aspecte cu privire la implicațiile României pentru aderarea la zona euro și ce presupune acest demers. Adoptarea monedei euro reprezintă o condiție juridică obligatorie a tuturor statelor ce fac partea din Uniunea Europeană, însă momentul de adoptare este stabilit de fiecare stat în parte. Moneda unică a aparut la 1 ianuarie 1999 după deciziile luate de conducătorii Uniunii Europene. În prezent au aderat la zona euro 19 din cele 28 de state ce fac parte din...

 • Strategii monetare de contractare a efectelor crizei recente in tarile din Uniunea Europeana

  Criza economică mondială a început în luna decembrie 2007, iar motivul a fost faptul că investitorii americani si-au pierdut interesul de a mai contribui financiar la ipoteca securizată, fapt ce a dus la o criză a lichidității și tot odată la începerea împrumuturilor de la Rezerva Federală Americană, de la banca Angliei și de la Banca Central Europeană. Epicentrul crizei a fost în America, din cauza acordării unor credite ipotecare în contextul unor dobânzi promoționale și a unor garanții...

 • Sistemul asigurarilor sociale de pensii

  Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat și se exercită, prin sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde veniturile și cheltuielile sistemului public de pensii. Guvernul elaboreaza anual, pe baza propunerilor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) si ale instituțiilor care au în subordine case de pensii sectoriale, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat, pe care îl supune spre aprobare...

Pagina 1 din 487