Toate documentele din domeniul Finante

 • Analiza financiara a companiei - Antibiotice SA din Iasi

  Introducere Compania Antibiotice Iasi, fondata in decembrie 1955, este producatorul roman cu cea mai complexa structura de fabricatie ce detine si un Centru de Cercetare si Dezvoltare creat special sa reduca timpul necesar testarii si lansarii generice pentru medicamentele inovatoare a caror patente expira.. A fost listata la Bursa de Valori Bucuresti în aprilie 1997 si de atunci se distinge ca una dintre cele mai importante companii cu capital integral romanesc. Pentru a reda o imagine mai...

 • Raport de analiza a companiilor financiare listate la BVB - Evaluarea performantelor unor portofolii de actiuni - Prezentarea unor studii de caz diverse

  PARTEA I 1. Analiza contextului macroeconomic general În ultimii 5 ani România a avut o creștere economică puternică, iar în ultimile 3 trimestre având cea mai rapidă creștere economică din UE (+4,8% în 2016). PIB-ul este de așteptat să crească în acest an, deși într-un ritm mai moale (3,8% în 2017, și o creștere de 3,3% pentru 2018). Unul dintre factorii cei mai importanți pentru creșterea PIB-ului va continua să fie consumul intern, ca rezultat al măsurilor de majorare a salariului...

 • Analiza bugetului privind performanta invatamantului universitar din Germania

  Rezumat : Prin această analiză am urmărit să evidențiez eficiența fondurilor alocate de la bugetul federal și de la bugetele statelor în vederea finanțării studiilor universitare la nivelul Germaniei. Precum orice altă investiție, sumele alocate acestui sector al economiei trebuie să își regăsească utilitatea în economia reală. Astfel, am analizat provocările pe care le întâmpină statul în ceea ce privește efortul financiar depus pentru a finanța locurile bugetare. Cuvinte cheie: buget,...

 • Analiza finanziara a intreprinderii Johnson&Johnson

  Introducere Lucrarea de fata are ca obiectiv analiza evolutiei financiare a companiei Johnson&Johnson, un jucator important in industria farmaceutica. Scopul acestei analize urmareste identificarea echilibrului financiar pe termen lung si surt si a starii de performanta financiara a firmei Johnson&Johnson.fundamentarea unor decizii viitoare ale firmei avand in vedere importanti factori determinati macroeconomici si trendurile industriei din care face parte. Pentru a atinge acest...

 • Fiscalitate si strategii de afaceri - Transelectrica SA

  Cap1. Noțiuni generale privind compania Prima central electrică a apărut, în anul 1882. Era folosită strict în vederea iluminatului Teatrului Național și Respectiv a Grădinii Botanice. În anul 1884 Timișoara este recunoacut ca fiind primul oraș din Europa care a aut parte de iluminatul stradal electric. În perioada 15 și respective 30 noiembrei, s-a realizat o probă în vederea funcționării acestei centrale electrice. RENEL(Regia Autonomă de Electricitate) a fost înființată în anul 1990...

 • Impactul fiscalitatii asupra constructiei europene

  Rezultatul politicilor naționale este reprezentat de către statele membre ale Uniunii Europene și respectiv al coordonării politicilor respective pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de către Uniunea Europeană, dar și a cerințelor pieței unice și, după caz, a uniunii economice și monetare. Studiul referitor la impactul fiscalității europene implică perceperea impactului pe care Uniunea Europeană și respectiv creșterea acesteia îl are potrivit politicilor fiscale din statele membre ale...

 • Consiliul Fiscal si rolul sau in promovarea politicilor fiscal-bugetare

  Capitolul I: Membrii Consiliului Fiscal Membrii Consiliului fiscal sunt numiți prin hotărâre a Parlamentului pentru o perioadă de 9 ani. După ce mandatul membrilor s-a finalizat, aceștia nu mai pot fi din nou aleși. Doar în cazul în care mandatul unui membru al Consiliului fiscal încetează mai repede de 3 ani, acea persoană mai poate fi aleasă doar o singură dată. Următoarele instituții au dreptul de a nominaliza câte o persoană pentru a deveni membrii ai Consiliului: BNR, Academia Română,...

 • Abordari comparative privind impozitarea intreprinderilor mici si mijlocii

  CAPITOLUL I: NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII (IMM-URI) 1.1. Definirea întreprinderilor mici și mijlocii Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă un segment foarte deosebit în ceea ce privește economia Uniunii Europene (fiind reprezentat peste 80% din totalul întreprinderilor din Uniunea Europeană), 2/3 în ceea ce privește totalul locurilor de muncă (din sectorul privat) și peste jumătate din valoarea adăugată. “Micile afaceri reprezintă catalizatorul...

 • Finantari externe private in Romania

  I. Caracteristici ale finanțărilor externe private în România 1. Fluxul investiției străine directe în ultimii 10 ani Tabel nr. 1: Fluxul ISD în perioada 2009-2018 (milioane euro) An 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fluxul ISD -total 3.357 2.263 1.700 2.489 2.712 2.421 3.461 4.517 4.797 5.266 Participații la capital 1.730 1.832 1.505 830 2.427 2.846 3.595 4.341 3.968 5.546 Credite nete 1.627 431 195 1.659 285 -425 -134 176 829 -280 Sursa: Raport anual al BNR pentru...

 • Nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice in Romania si Suedia

  1.1. Conceptul de cheltuială publică și structura cheltuielilor bugetare conform clasificației bugetare Cheltuiala publică se poate defini ca un concept financiar cu un ansamblu ce cuprinde exprimarea în formă bănească a relațiilor economico - sociale atât dintre state, cât și a relațiilor dintre persoanele fizice și juridice, în contextul folosirii resurselor financiare cu scopul exercitării atribuțiilor statului, care le alocă. În consecință, cheltuiala publică este direct legată de...

 • Analiza surselor de finantare ale intreprinderii SC Turism Felix SA

  CAPITOLUL I: Prezentarea generală a întreprinderii TURISM FELIX 1.1. Cadrul general de organizare și de desfășurare a activității A. Obiect de activitate Compania TURISM FELIX este considerată cea mai mare companie de turism balnear din România, având drept obiect de activitate prestarea de servicii hoteliere, servicii de alimentație publică și agrement, servicii de tratament balnear și de recuperare, vânzarea de pachete turistice prin Tur-operatorul S.C TRANSILVANIA TRAVEL SA, vânzarea de...

 • Analiza structurii activului unei intreprinderi SC Compa SA

  CAPITOLUL I. Prezentarea generală a întreprinderii SC COMPA SA Societatea comercială COMPA SA ce are sediul în județul Sibiu, a reușit să devină cunoscută pe piața din România și nu numai, datorită calității și diversificării produselor sale ce se împart în mai multe categorii: - Utilaje tehnologice; - Arcuri și remorci auto; - Subansamble auto și feroviare. Prin fuziunea a două firme Uzina Automecanică Sibiu ce provine din Arsenalul Artileriei Sibiu și Uzina Elastic Sibiu care este...

 • Analiza cheltuielilor nationale pentru aparare

  1.INTRODUCERE În fiecare stat există institutii publice chemate să asigure funcționarea în bune condiții a administrației publice, care asigură ordinea publică internă, securitatea civilă etc. Existența lor reprezintă un raspuns la necesitațile publice de asigurare a structurilor și aparatului de stat care, pentru activitatea specifică, contribuie la dezvoltarea economică, socială, la desfașurarea activităților în toate domeniile. Integrarea României în structurile euro-atlantice...

 • Daimler

  INTRODUCERE Lucrarea de fata are ca obiectiv analiza evolutiei financiare a companiei Daimler AG, un jucator important in topul companiilor producatoare de automobile. Scopul acestei analize urmareste fundamentarea unor decizii viitoare ale firmei avand in vedere importanti factori determinati macroeconomici si industria din care face parte. Pentru a atinge acest obiectiv am efectuat o analiza pe baza a trei documente contabile relevante: bilant, cont de profit si pierdere si situatia...

 • Finantarea imobiliara rezidentiala din Germania

  Capitolul I-Prezentare generală a Germaniei Germania este una dintre cele mai dezvoltate economii, situându-se pe locul trei din lume ca mărime, după Statele Unite și Japonia, a cincea din lume ca puterea de cumpărare și prima din Uniunea Europeană. Reprezintă o mare putere, plasându-se pe locul patru după economia PIB nominal și a cincea după PPC. Se remarcă ca fiind cel mai mare exportator și al doilea importator de bunuri. Economia țării depinde în mare parte de industrie. Aceasta s-a...

Pagina 1 din 509