Toate documentele din domeniul Finante

 • Studiul contabil privind modalitatile de export derulate de firme

  INTRODUCERE Piața internațională este mult mai mare decât piața locală. Ratele de creștere în multe piețe de peste mări depășesc cu mult creșterea pieței interne. Întâlnirea și înfrângerea concurenților inovatori din străinătate poate ajuta companiile să-și păstreze avantajul de care au nevoie acasă. Există, de asemenea, costuri și riscuri reale asociate datelor de export. Fiecare firmă trebuie să cântărească angajamentul necesar împotriva beneficiului potențial. După părerea mea,...

 • Cheltuieli publice Republica Moldova

  Introducere În cadrul cheltuielilor publice un loc aparte ocupă cheltuielile privind activitatea economică. Aceste cheltuieli sunt destinate finanțării regiilor publice (autonome) sau societăților comerciale cu capital de stat, privat sau mixt, fermierilor și altor mici întreprinzători, sau vizează acțiuni sau obiective importante pentru fiecare țară. Se cunosc mai multe pârghii folosite de stat pentru a interveni în viața economică:cheltuielile publice ca mijloc de stimulare a activității...

 • Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura si dinamina cheltuielilor publice in Romania si Marea Britanie

  1.1. Conceptul de cheltuiala publica si structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare : Conceptul de cheltuiala publica este utilizat cu mai multe sensuri, dintre care se disting cel juridic si cel economic. În sens juridic, notiunea de cheltuiala publica semnifica o plata legata de functionarea institutiilor publice si, în general, de înfaptuirea activitatilor cu caracter public, inclusiv a întreprinderilor cu capital de stat. În aceasta prima acceptiune, apare în prim...

 • Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura si dinamina cheltuielilor publice in Romania si Malta

  Capitolul I : Cadrul conceptual si metodologic I.1 Conceptul de cheltuiala publica si structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare ,,Cheltuielile publice exprimă relaţii economico-sociale în formă bănească, care se manifestă între stat, pe de o parte, şi persoane fizice şi juridice, pe de altă parte, cu ocazia utilizării şi repartizării resurselor financiare ale statului, în scopul îndeplinirii funcţiilor acestuia”. (I. Văcărel, Finanţe publice, pag. 147). Cheltuielile...

 • Studierea imaginii Bancii Comerciale Romane in judetul Buzau

  I. Contextualizarea studiului In acest proiect am ales sa studiez imaginea BCR in judetul Buzau. II. Stabilirea obiectivelor cercetarii 1. analizarea imaginii bancii in randul utilizatorilor de servicii bancare. 2. aflarea gradului de satisfactie a clientilor BCR. III. Organizarea cercetarii a) Dimensiunea esantionului. Esantionul este de 50 de persoane, clienti si potentiali clienti. Aceste persoane sunt colegi, rude, prieteni. b) Modalitatea de esantionare : fata in fata si pe...

 • Sistemul bancar din Malta

  Capitolul 1 Sistemul bancar din Malta Sectorul bancar maltez însumează Banca Centrală, Autoritatea Serviciilor Financiare (Financial Services Authority Malta) și a instituțiilor de credit (cum ar fi băncile). Mai există si alte instituții financiare non-bancare care sunt autorizate să funcționeze în Malta. Banca Centrală răspunde pentru menținerea stabilității prețurilor prin hotărârea și implementare politicii monetare. De asemenea, este responsabilă pentru susţinerea sistemului financiar...

 • Procedee si tehnici de control financiar

  În epoca modernă, controlul capătă o importanță deosebită fiind exercitat în virtutea dreptului inalienabil al societății de a-și apăra interesele sale comune și fundamentale. Într-o manieră simplă, controlul poate fi definit prin aprecierea conformității cu un model, un standard și o normă. Într-o accepiune largă, controlul este o activitate.specific.umană constând în verificare și analiză permanentă, perioadică sau neașteptată a unor procese. Procedeul de control reprezintă totalitatea...

 • Bursa de valori Toronto

  1) Denumirea completă a bursei, simbolul și localizarea: Denumirea completă: Toronto Stock Exchange TSX - Bursa de valori din Toronto Simbolul: Localizarea: Toronto, Ontario, Canada; 2)Istoricul bursei de valori: Bursa de la Toronto a venit probabil din partea Asociației Brokerilor , un grup format din oameni de afaceri din Toronto, la 26 iulie 1852. Nu au existat înregistrări ale tranzacțiilor grupului. La 25 octombrie 1861, douăzeci și patru de oameni s-au adunat la Sala masonică...

 • Analiza structurii si dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat si din bugetele locale din Romania

  Introducere Dezvoltarea societății a condus la apariția unor noi necesități, cea mai intensă fiind aceea de consum, rezultând principiul fundamental al economiei din zilele noastre: schimbul. Finanţele publice sunt reprezentate de categoria relaţiilor financiare care sunt asociate statului, unităţilor administrativ-teritoriale; urmărind satisfacerea nevoilor publice, bazându-se pe legile dreptului public. Finanțele au aparut pe fondul imbunătățirii factorilor de producție și relațiilor...

 • Descrierea bancii Mizuho

  SCURT ISTORIC Mizuho își are bazele în trei dintre cele mai vechi bănci din Japonia: Dai-Ichi Bank (Dai-Ichi Kangyo Bank), Yasuda Bank (Fuji Bank) și Banca Industrială a Japoniei. Începând cu 1873, aceste instituții financiare au contribuit la construirea și reconstrucția Japoniei în perioada epocii moderne și postbelice, și au pus bazele conducerii financiare a Japoniei în secolul XXI. Mizuho moștenește spiritul conducătorilor celor trei bănci - trei bancheri japonezi cheie care au jucat un...

 • Asigurari inedite practicate pe plan international

  Asigurările reprezintă o formă de protecție, împotriva unor evenimente posibile,dar incerte, ce amenință viața oamenilor, bunurile materiale precum și integritatea corporală. Asigurările sunt bazate pe un contract, încheiate între asigurător și asigurat.Asiguratul cedează anumite riscuri persoanei juridice- asigurător, plătind o primă de asigurate, urmând ca în momentul apariției unui risc acesta să fie despagubit parțial sau total. Conceptul de risc, repezintă prima premisă care a stat la...

 • Sistemele fiscale din UE

  Cаpitolul I-Sistеmul fiscаl – cаdrul gеnеrаl dе аbordаrе 1.1Dеfinirеа sistеmului fiscаl Sistеmul fiscаl еstе, în mod normаl, еxprеsiе а voinţеi politicе а unеi comunităţi umаnе orgаnizаtе, fixаtă pе un tеritoriu dеtеrminаt şi dispunând dе o аutonomiе suficiеntă pеntru а putеа, prin intеrmеdiul progrаmеlor cаrе o rеprеzintă, să sе dotеzе cu o întrеgă sеriе dе rеguli juridicе şi, în spеciаl, fiscаl. În oricе pеrioаdă şi în oricе tip dе sociеtаtе ...

 • Tempo - Business plan

  Based on interviews we found out that potential customers want a detailed view on time spent on a specific project and time spent on a certain customer. Ideally for them is that they can get the data quick and in a simple way. They would like to have it on the mobile device and access it while they are “on the field”. The purpose of having this data available is to enhance decision making and final outcome is to optimizing the work of sales representatives. From their offices, sales manager...

 • Oltchim SA

  1. Prezentarea generala a intreprinderii OLTCHIM S.A. 1.1. Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii A. Obiect de activitate Societatea OLTCHIM S.A. a fost infiintata in data de 15 mai 1966 cu numele de Combinatul Chimic Ramnicu Valcea. In anul 1990, prin Hotararea de la Gurvern nr 1213/20 noiembrie 1990, acesta a devenit o societate comerciala bazata pe actiuni cu numele de OLTCHIM S.A. . Aceasta societate este cea mai mare companie de produse chimice din Romania si...

 • Misiunea si obiectivele Bancii Europene pentru reconstructie si dezvoltare

  Crearea băncii are loc în anul 1991, când un mare eveniment s-a produs - căderea comunismului, banca fiind întemeiată cu scopul de a asigura stabilitatea și extinderea economiilor în 30 de state (din Europa Centrală până în Asia Centrală și sud-estul Mării Mediteraneene). Cel care a venit cu ideea de a înființa banca europeană pentru dezvoltare a fost Francois Mitterand ( terminându-și mandatul de președinție în Franța în anul 1995), având intenția de a sprijini sectorul privat și de ajuta la...

Pagina 1 din 488