Toate documentele din domeniul Finante

 • Sistemul bugetar si procesul bugetar

  Sectorul bugetulului public reprezintă o categorie fundamentală a finanțelor. Bugetul public cunoaște două abordări : pe de o parte una economico-financiară , pe de altă parte una juridică. Cu ajutorul bugetului public se proiectează și se desfășoară activitatea financiară, bazându-se pe faptul că bugetul public reflectă activitatea privind finanțele publice ale unui stat. Din punct de vedere financiar, conform art.137 alin.(1) din Constituția României „conceptul de buget public național...

 • Impozitul pe profit - aspecte contabile si fiscale

  Câteva cuvinte de început... De-a lungul timpului, impozitul pe profit a suferit poate cele mai multe schimbări pe plan fiscal și contabil. Aș putea spune că reprezintă o temă de interes general, iar aspectele pe care am încercat să le pun în valoare țin de desfășurarea normală și legală a oricărui tip de întrepindere. De asemenea, colectarea eficace a impozitelor influențează și dezvoltarea economică a unei țări. Am ales acest subiect pentru că este unul de mare amploare și preocupare...

 • Analiza situatiei financiare a firmei

  INTRODUCERE Lucarea de disertație are ca temă ”Analiza echilibrului financiar”, iar studiul de caz este realizat pentru societatea SC GABIANCA BOCA SRL Oradea. Am optat pentru această firmă întrucât îmi desfășor activitatea în cadrul societății. Analiza echilibrului financiar reprezintă o componentă a analizei financiare, importanța acesteia fiind dată de faptul că dacă în urma analizei sunt evidențiate aspecte și situații negative de dezecilibru, ele reprezintă un semnal pentru apariția...

 • Evaziunea fiscala si incidenta ei asupra economiei

  Introducere Statul este o instituție dinamică și de mare complexitate cu nenumărate funcții. Îndeplinirea acestor funcții este asigurată de existența banului public, astfel pentru a-și constitui mijloace bănești proprii, statul a instituit și introdus concepția potrivit căreia orice persoană fizică sau juridică care realizează un venit sau deține un bun din categoria celor impozabile, pe teritoriul statului, datorează și are obligația de a plăti anumite taxe sau impozite. În prezent...

 • Analiza acordurilor de finantare a Romaniei de catre FMI in perioada 1990-2017

  Introducere Fondul Monetar Internațional ( FMI) este o instituție financiară internațională ce reunește 186 de tări membre , aceasta a fost înființată în urma Conferinței Națiunilor Unite care a avut loc la Bretton Wooods în anul 1945 . Resursele financiare ale Fondului Monetar Internațional sunt împărțite în două categorii : - Resurse ordinare : reprezintă cotele de participare a statelor membre , venituri din dobânzi și comisioane , respectiv venituri din fondurile administrate de Fondul...

 • Asigurarea de raspundere profesionala

  1. Asigurarea de răspundere profesională Asigurarea de răspundere profesională are ca scop despăgubirea celor ce suportă diverse pagube (materiale, financiare etc.) din vina anumitor profesioniști. Această formă de asigurare a apărut ca o necesitate impusă de implicațiile practicării anumitor profesii care pot produce altora pagube create din neglijență în practicarea profesiei. Aici se încadrează profesile care oferă consultanță sau prestează un serviciu specializat, cum ar fi : arhitecții,...

 • Piete de capital - Barings Bank

  Banca Barings Bank a fost înființată ca bancă comercială cu sediul în Londra în mijlocul secolului XIIX, mai exact în anul 1762. 1. CONTEXT Un instrument financiar derivat reprezintă un contract a cărui valoare depinde de valoarea unei alte variabile care, de cele mai multe ori este reprezentată de pretul unui activ care a fost sau va fi tranzacționat. În alte cuvinte, un instrument derivat mai poate fi definit și ca un contract stabilit între doi contractanți ce va stabili condițiile...

 • Organizarea si functionarea pietei financiare din Frankfurt

  Capitolul I. PIAȚA FINANCIARĂ DIN FRANKFURT Piețele financiare internaționale garantează redistribuirea și mobilizarea capitalurilor disponibile la nivel mondial și ramificarea investițiilor la nivel internațional. Piața financiară internațională se caracterizează prin următoarele: operatorii asigură activitatea pe piața financiară, structurile de care aceasta dispune acoperă toate categoriile de titluri, autoritățiile își asumă responsabilitatea de a asigura transparența, lichiditatea și...

 • Mutatii in dezvoltarea sistemului financiar al comunitatii Uniunii Europene dupa anul 2000

  I. SISTEMUL FINANCIAR AL UNIUNII EUROPENE I.1. Introducere Pentru a înțelege cert noțiune de sistem financiar European, este necesar ca în mod primordial să fie definită noțiunea în sine, acesta din urmă, fiind raportată la nivelul literaturii de specialitate ca ilustrând: sistemul de relații financiare, sistemul entităților financiare, sistemul fondurilor financiare, sistemul instrumentelor de reglare și conducere a activității de ordin economic, sistemul de finanțare și reglare a...

 • Evolutia cheltuielilor cu transportul feroviar in Romania in perioada 2012-2017

  Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în expresie bănească care se manifestă între stat pe de-o parte și persoane fizice și juridice pe de altă parte, cu ocazia repartizării și utilizării resurselor financiare ale statului în scopul îndeplinirii funcțiilor acestuia. Cheltuielile publice se manifestă sub forma plăților efectuate de stat din resurse mobilizate pe diferite căi pentru achiziții de bunuri sau prestări de servicii necesare îndeplinirii obiectivelor politicii...

 • Moneda Bitcoin - evolutie si riscuri

  Bitcoin este o monedă nouă, creată în anul 2009 de către o persoană cunoscută prin alias-ul Satoshi Nakamoto și este una din primele implementări a conceputului numit „criptomonedă”, prima dată descris în 1998 de Wei Dai pe mailing listul Cyperpunk. Această monedă utilizează tehnologia peer-to-peer, care înseamnă ,,de la egal la egal, pentru a funcționa fără autoritate centrală sau bănci, gestionarea tranzacțiilor dar și emiterea se realizează în mod colectiv prin rețea. Deși alte...

 • Practica Banca Romaneasca

  Introducere Obiectivul principal al practicii îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă necesare ale studenților sau masteranzilor, cu scopul creșterii șanselor de ocupare și integrării cu succes a acestora pe piața muncii. Efectul pozitiv pe termen lung este dat de dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale persoanelor aflate în procesul de tranziție de la școală la viața activă, ce duce în mod direct la îmbunătățirea inserției studenților pe piață muncii. Astfel, facilitarea inserției...

 • Analiza structurii si dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat si din bugetele locale din Romania

  CAPITOLUL 1. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale- criterii și componente 1.1. Sinteza clasificației bugetare a cheltuielilor publice Cheltuielile publice putem spune că sunt ca un concept financiar al căror conținut este reprezentat de exprimarea in formă băneasca a relațiilor economico-sociale apărute între stat dar și persoane fizice și juridice cu ocazia folosirii unor resurse financiare ale statului și în scopul exercitării funcțiilor și...

 • Analiza structurii si dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat si din bugetele locale din Romania

  Capitolul 1. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale- criterii și componente 1.1. Clasificația bugetară a cheltuielilor publice - În raport cu modul de finanțare a cheltuielilor publice, se delimitează 3 componente majore: - Cheltuielile bugetare, adică cheltuielile înscrise în bugetul public și se finanțează din fondul bugetar. - Cheltuielile extrabugetare sunt acele cheltuieli care se realizează din resursele acumulate și utilizate direct de către...

 • Politica monetar-creditara

  Introducere Fenomenele monetare sunt supravegheate și gestionate prin intermediul politicii monetare. Această activitate este relativ nouă, în curs de cunoaștere și dezvăluire. Științele care studiază cele mai diverse domenii oferă multiple tratări ale noțiunii de politică. În prezenta expunere, prin politică se subînțelege comportarea unui subiect orientat la realizarea unui scop sau ceea ce, în esență, este aceeași activitate de realizare a intereselor. Pornind de la faptul că politica...

Pagina 1 din 506