Toate documentele din domeniul Finante

 • Creditarea persoanelor fizice si a agentilor economici la banca BRD si BCR

  În prima parte a eseului voi realiza o prezentare succintă a Băncii Române pentru Dezvoltare respectiv a Băncii Comerciale Române, dar și a creditelor pentru persoane fizice aferente acestor bănci, întrucât în continuarea caracterizării doresc să realizez o comparație între creditele pentru persoanele fizice, de la cele două bănci. 1. SCURT ISTORIC ISTORIC BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE (BRD) Banca a luat naștere în anul în anul 1923 odată cu crearea Societății Naționale de Credit...

 • Finante Internationale

  Curs 1 Cum rezultă dintr-o definiție clasică valuta este moneda natională a unei țări în măsura în care îndeplinește: -Funcția de instrument de plată și de rezervă pe plan internațional. -Așadar valutele sunt monedele emise de autorități monetare anume și folosite în operațiuni de decontări și tranzacții internaționale. Valutele pot apărea -în cont -ca valute efective Cele în cont = disponibilități la o bancă din țara emitentă Ca valute efective = numerar propriu zis, mai puțin...

 • Analiza structurii pozitiei financiare a firmei OMV Petrom

  Introducere 1. Prezentarea generala a entitatii A.Denumirea, sediul, forma juridică, capitalul social și modul de constituire Denumire entitate OMV Petrom S.A. Sediul Str. Coralilor, nr. 22, sector 1,București Forma juridica Societate pe actiuni Forma de proprietate Privata Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 1590082 Numarul si data inregistrarii la OficiulRegistrului Comertului J40/8302/1997 Cod CAEN 061 Categora, Tipul, Numarul si caracteristicile...

 • Sailing in the storm in 2020 the business to consumer case

  This chapter analyses factors that add value to the businesses in 2020, especially the new businesses from the digital economy. The aim is to underline the success factors of the e-commerce business as there are businesses that have found continued success (Ryan Holiday). The factors of the value of the business in 2020 are the main concerns of this chapter, considering that many businesses are still ‘seeking a lifeline to save the business’ (Ed Kaplan). Many firms are struggling, not...

 • Situatia veniturilor si cheltuielilor unitatilor administrativ-teritoriale in perioada 2011-2015 Romania

  1. Introducere. Termenul de buget presupune estimarea veniturilor si cheltuielilor pe o perioada de timp, in general pe un an, pentru ca mai apoi lista veniturilor si cheltuielilor sa fie supuse de către Guvern autorizării Parlamentului. Termenul de buget își are originile in latina veche, unde avea semnificația de sac sau punga cu bani. Cu timpul, acest termen se răspândește, ajungând ca englezii sa-l folosească cu sensul de mapa din piele unde erau puse documentele privitoare la...

 • Finante publice

  Introducere Instituirea statului modern s- a înfăptuit prin implimentarea impozitului sau mai exact, prin reglamentările legale privind dreptul de a încasa aceste plăți. Sistemele fiscale evoluează continuu spre o aspirație râvnită de umanitate de milenii - echitatea. Această ascensiune este anevoiasă, uneori întâmplându-se și alunecări înapoi. La atingerea obiectivului justeței, dreptății, corectitudinii în fiscalitate contribuie impunerea directă. Impozitele directe în prezent s-au...

 • Macroeconomie

  Introducere Sistemul bancar care are ca obiect instrumentele și tehnicile de plată reprezintă un domeniu important în desfășurarea operațiunilor economice și financiare în economia de piață. Evoluțiile în domeniu, care au fost determinate atât de creșterea considerabila a dimensiunilor fluxului de plăți și respectiv de eforturi organizatorice de a opera cu maximă eficiență, dar și cu tehnologii noi angajate în domeniu au condus la constituirea unui segment independent de abordare științifică...

 • Lichidarea persoanei juridice cu scop lucrativ

  Lichidarea persoanelor juridice cu scop lucrativ Persoana juridică se constituie pentru a desfășura o activitate comercială (numită și activitate lucrativă, economică, comercială, de antreprenoriat), de a realiza beneficii și a le împărți între ei, pe durata stabilită în actul de constituire. Conform prevederilor art.59, alin.(2) al Codului civil din Republica Moldova, persoanele juridice cu scop lucrativ sunt: - societatea comercială (societatea pe acțiuni, societatea cu răspundere...

 • Caracteristica generala a Bancii Europene de Reconstructie si Dezvoltare

  Scurt istoric Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a fost creată într-un timp scurt pentru a rezolva problemele care au apărut la un punct de cotitură din istoria Europei: momentul prăbușirii comunismului în estul continentului. Din ziua în care președintele Franței, Francois Mitterrand, a prezentat pentru prima dată ideea creării unei bănci europene în octombrie 1989. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare este o organizație internațională și o instituție...

 • Abordari comparative privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice in tari din Europa Occidentala (si analiza de impact)

  Impozitarea veniturilor persoanelor fizice Aspecte generale Impozitarea a fost întotdeauna un subiect de dezbatere aprinsă. Deși opiniile privind politicile fiscale diferă uneori puternic, impozitele sunt esențiale pentru sustenabilitatea finanțelor publice și reprezintă o pârghie politică importantă pentru transformarea societății. Calitatea și datele comparabile, colectate în mai multe țări în timp, sunt esențiale pentru o dezbatere în cunoștință de cauză. Impozitarea se află în...

 • Armonizare versus competitie fiscala

  Introducere Armonizarea fiscală este în general înțeleasă ca un proces de ajustare a sistemelor fiscale ale diferitelor jurisdicții în atingerea unui obiectiv de politică comună. Armonizarea fiscală presupune eliminarea denaturărilor fiscale care afectează mișcările mărfurilor și ale factorilor pentru a realiza o alocare mai eficientă a resurselor pe o piață integrată. Armonizarea fiscală poate servi unor obiective alternative, precum echitatea sau stabilizarea. De asemenea, poate fi inclus,...

 • Societatea Conpet SA

  Organizarea și funcționarea S.C. Conpet S.A Scurt istoric Ideea de conductă a apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea când inginerul Anghel Saligny susținea următoarea afirmație: „Albia prin care petrolul să meargă singur ziua și noaptea de la izvorul lui până la Cernavodă și Constanța”. În anul 1901 s-a pus bazele transportului de țiței prin intermediul conductelor în România construind-se prima conductă de transport țiței între gara CF Băicoi din județul Prahova și Buștenari. Din moment...

 • Evolutia finantelor publice in perioada 2018-2020

  EVOLUȚII CICLICE ȘI PERSPECTIVE ECONOMICE ACTUALE În anul 2019, dinamica reală a PIB-ului a fost de 4,1%, una dintre cele mai ridicate din rândul statelor membre UE (la nivel agregat, PIB a avansat cu 1,4% în UE și cu 1,2% în zona euro). Totuși, încetinirea creșterii din zona euro și în special a cererii externe din partea Germaniei, a avut un impact semnificativ asupra industriei prelucrătoare și exporturilor românești. Pe partea cererii, consumul privat, principalul determinant al...

 • Standarde internationale de raportare financiara IAS2 - standardul stocurilor

  1. Obiectivul standardului Obiectivul standardului IAS 2 este acela de a prescrie tratamentul contabil pentru stocuri. Acesta prezintă prevederile și dispozițiile privind recunoașterea și evaluarea stocurilor ca active respectiv ca venituri în momentul vânzării sau în calitate de cheltuieli în cazul materialelor consumabile. Altfel spus, IAS 2 analizează problema valorii costului ce urmează a fi recunoscută drept activ și reportată până când veniturile aferente sunt recunoscute. Totodată,...

 • analiza structurii activului companiei Prefab SA

  Capitolul 1 : Prezentarea generală a întreprinderii Cod Fiscal / CUI 1916198 Cod Registrul Comertului J40/9212/2003 Adresa str. Dr. Iacob Felix nr. 17-19, et. 2, sector 1, Bucuresti, BUCURESTI, România Website www.prefab.ro E-mail office@prefab.ro Telefon +4021-3315116 Fax +4021-3305980 Domeniu de activitate Fabricarea produselor din beton pentru constructii Cod CAEN 2361 Cod LEI 549300M3U2IZYP60UW32 1.1 Cadrul general de organizare si desfășurare a activității Înființată în anul...

Pagina 1 din 519