Toate documentele din domeniul Finante

 • Analiza surselor de finantare ale intreprinderii Teraplast

  Capitolul 1-Prezentarea generala a întreprinderii TERAPLAST 1.1. Organizarea și desfășurarea activității al companiei TERAPLAST 1.1.1. Obiectul de activitate Unitatea TERAPLAST a început să își desfășoare activitatea in anul 1896, reprezentând o firmă importantă din municipiul Bistrița, realizând producția placilor de ceramică. În anul 1917 fabrică produse ceramice si sobe astfel mai târziu, in anul 1977 devenind Compania de Materiale de Construcții Bistrița. Așadar, în anul 1990 s-a...

 • Analiza bugetului local al municipiului Iasi pe anii 2008-2010

  Capitolul 1 - Prezentarea generală a municipiului Iași Orasul Iași se numără printre cele mai vechi și mai importante așezări ale țării, în care a pulsat mereu, puternic, o autentică viață românească. Capitală a Moldovei, orașul a dat patrimoniului național inestimabile valori materiale și spirituale, a înscris în istoria țării pagini glorioase, rămase durabil în conștiința poporului. Cine vrea să descopere Iașul va intra aici ca pe o imensă poartă a istoriei noastre. La Iași "fiecare...

 • Analiza comparativa a dimensiunii structurii resurselor financiare publice (bugetare) in Romania si Belgia

  1. Structura resurselor financiare publice conform clasificației oficiale Resursele financiare publice sunt reprezentate prin totalitatea mijloacelor bănești ce se administrează de către autoritățile publice în vederea îndeplinirii funcțiilor și atribuțiilor ce le revin acestora, asigurând funcționarea instituțiilor publice centrale și locale, a întreprinderilor de stat etc. Structura resurselor financiare publice se diferențiază de la o țară la alta deoarece sunt înregistrate numeroase...

 • Evolutia cheltuielilor cu protectia mediului in Romania in perioada 2013 - 2017

  Poluarea mediului este una dintre importantele preocupări ale statului, din cauza impactului negativ a acesteia asupra calității vieții cetățenilor. Deoarece poluarea mediului este o problemă actuală care crește în intensitate și volum în ultimii ani, statele mediu și înalt dezvoltate acordă o minuțioasă atenție combaterii poluări, acordând în ultimii ani din ce în ce mai multe resurse financiare care ajută la aplanarea degradării mediului. Cheltuielile publice cu protecția mediului reflectă...

 • Banii si functiile lor

  1. Introducere Banii din zilele noastre reprezintă esența economiei, fiind un instrument mult studiat de-a lungul timpului de către oameni, în încercarea de a-i întelege natura, formele, rolul și funcțiile. În ceea ce privește natura banilor, există numeroase definiri ale acestei noțiuni, printre care, banii ar presupune în esență o marfă general acceptată de posesori prin care pot obține alte mărfuri. Banii au apărut, în concepția unor specialiști, ca urmare a unui proces în care a avut...

 • Cheltuielile publice

  Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească, care se manifetă între stat pe de-o parte și persoanele fizice sau juridice pe de altă parte, cu ocazia repartizării și utilizării resurselor financiare ale statului , în scopul îndeplinirii funcțiilor sale. Cheltuielile bugetare reprezintă cheltuielile care se acoperă din resursele prevăzute în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetele locale și în bugetul instituțiilor publice autonome....

 • Taxa pe valoare adaugata

  1.Generalitati privind fiscalitatea intreprinderii Impozitele si taxele, subventiile si alocatiile bugetare de fonduri, imprumuturile de stat si celelalte cheltuieli guvernamentale constituie componente tot mai importante ale vietii economice si sociale. Prin intermediul lor se acumuleaza si repartizeaza resursele financiare la dispozitia statului. Totodata, ele se delimiteaza si ca instrumente de gestiune macroeconomica si de asigurare a echilibrului general economic. Impozitele si...

 • Taxe si impozite datorate statului pe specificul societatii cu raspundere limitata

  Această lucrare are ca scop, cunoașterea taxelor și impozitelor unei societăți cu răspundere limitată datorate statului. “Societatea cu răspundere limitată este societatea comercială cu personalitate juridică al cărei capital social este divizat în părți sociale conform actului de constituire și ale cărei obligații sunt garantate cu patrimoniul societății. Acționarii, precum și asociații societății cu răspundere limitată poartă răspundere pentru obligațiile întreprinderii numai în limitele...

 • Analiza bugetelor judetelor din Regiunea Vest in perioada 2010-2016

  Vest este o regiune de dezvoltare a României, creată în 1998. Ca și celelate regiuni de dezvoltare, nu are puteri administrative, funcțiile sale principale fiind coordonarea proiectelor de dezvoltare regională și absorbția fondurilor de la Uniunea Europeană. Întinderea acestei regiuni de dezvoltare corespunde celei a Ținutului Timiș, introdus în cadrul reformei administrative din 1938. Regiunea de dezvoltare Vest cuprinde teritoriile a patru județe: Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara....

 • Eficienta investitiilor la S.C. Agritehnica Service S.R.L.

  Agritehnica Service este o companie furnizoare de mașini, utilaje și echipamente agricole înființată în anul 2006. Având agricultori la origine, pentru firmă pătrunderea pe acest segment de piață a reprezentat o provocare imensă, deoarece s-a cunoscut, din propria experiență, care sunt așteptările fermierilor în materie de utilaje agricole. În cadrul acestei organizații s-au stabilit parteneriate cu cei mai mari producători de utilaje agricole, asigurându-se că furnizează clienților utilaje...

 • Analiza comparativa a sistemelor fiscale din Romania si Irlanda

  Generalități Sistemul fiscal constituit în România după revoluție a fost conceput și organizat pe trei componente independente: a. Impozite, taxe și contribuții ca venituri ale statului b. Mecanismul fiscal c. Aparatul fiscal a) Impozitele, taxele și contribuțiile, reprezintă resurse financiare publice ce se constituie și se gestionează printr-un sistem unitar de bugete și anume: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul...

 • Control teorie

  Funcția de control este ”ansamblul proceselor prin care performanțele firmei, subsistemelor și componenților acesteia sunt măsurate și comparate cu obiectivele și standardele stabilite inițial, în vederea eliminării deficiențelor constatate și integrării abaterilor pozitive”. Controlul financiar are o triplă semnificație: - controlul pentru sine ; - controlul pentru alții ; - controlul pentru stat . Schematic controlul s-ar putea reduce la patru elemente: a. stabilirea standardelor...

 • Influenta concurentei asupra formarii pretului

  Din perspectiva originii sale, conceptul de concurență s-a format și s-a folosit încă din vremuri străvechi. Reglementările juridice moderne l-au preluat din limbajul uzual, completându-l cu noi caracteristici în scopul adoptării la cerințele vieții economice contemporane. În general, prin concurență se înțelege o confruntare, o luptă între tendințe adverse care converg spre același scop. În plan social, există uneori opoziție între interesele individuale și cele sociale generale, între...

 • Diagnosticul financiar al firmei Compa SA

  Denumirea firmei: SC COMPA SA Sediu social: Sibiu, 8 Henri Coanda, judetul Sibiu, Nr. de inregistrare in Registrul Comertului: J32 / 129/1991, Codul fiscal (TVA): RO 788767 Capitalul social: 21.882.103,8 lei Consiliu de Administratie: Deac Ioan - CEO si presedinte al consiliului Miclea Ioan - membru in consiliul de administratie / director financiar Maxim Mircea Florin - administrator / membru al Consiliului de Administratie Benchea Cornel - administrator / membru al Consiliului de...

 • Studiu de caz realizat la SC Hanul Domnitelor SRL - Societate imaginara

  CAPITOLUL I Prezentarea firmei S.C. HANUL DOMNIȚELOR S.R.L. este o societate comercială, înființată în anul 2015, în luna August, într-o zonă turistică bine cunoscută numită Valea Prahovei, mai exact în orașul Sinaia, strada Garofiței, numărul 48. Această firmă se ocupă cu activitățile de servicii privind alimentația, fiind un restaurant cu specific tradițional. Atracția principală a acestuia o reprezintă atmosfera unică ce te învăluie odată cu pătrunderea în incinta restaurantului. De la...

Pagina 1 din 497