Toate documentele din domeniul Finante

 • Implicatii economico-financiare durabile ale investitiilor

  INTRODUCERE Termenului sau mai bine spus procesului de a investi i s-au atribuit pâna în acest moment o multitudine de definiții. Spre exemplu, una dintre definiții, prezintă investițiile drept achiziționarea unui activ în vederea producerii unui câștig de capital la momentul vânzării acestuia sau obținerea unui venit constant, putând fi și o combinație a acestora. Investițiile presupun totodată alocarea de fonduri bănești sau capital unei întreprinderi, având drept scop obținerea de profit....

 • Imaginea de ansamblu asupra masurilor guvernamentale si institutionale din intreaga lume, ca raspuns la Covid-19

  SINTEZA Administrațiile fiscale la nivel mondial pun în aplicare sau iau în considerare măsuri pentru a sprijini contribuabilii în ansamblul sau anumite clase de contribuabili afectați de focarul COVID-19. Măsurile destinate contribuabililor individuali se concentrează, în general, pe prevenirea greutăților și reducerea sarcinilor, având în vedere restricțiile în vigoare într-o serie de țări. Măsurile destinate întreprinderilor, atât persoanelor juridice, cât și persoanelor care desfășoară...

 • Studiu analitic moneda si credit

  INTRODUCERE Actualitatea temei investigate rezultă din importanța depozitului în sistemul bancar. Banca este o instituție financiară care primește de la persoane fizice sau juridice, depozite sau echivalentele lor, ce pot fi transferate prin intermediul diferitelor instrumente de plată, și care folosește total sau parțial aceste mijloace pentru acordarea de credite sau investire pe propriul său cont și risc. În acest mod, prin intermediul depozitului, banca creează posibilități de...

 • Economia mondiala 2020

  1. ECONOMIA NATIONALA- DEFINITIE, STRUCTURA DEFINITIE: EC.NATIONALA- ESTE O ENTITATE REZULTATA DIN DEZ-VOLTAREA SCHIMBULUI RECIPROC DE ACTIVITATI INTRE MEM-BRII UNEI COMUNITATI UMANE PE ANSAMBLUL TERITORIULUI UNUI STAT NATIONAL. - CUPRINDE: AGENTII EC. DIN TARA RESPECTIVA; - RAMURILE ECONOMICE; - INDUSTRIA,POPULATIA,INFRASTRUCTURA; - POPULATIA,TERITORIUL,PIATA NATIONALA. STRUCTURA: PE RAMURI SI SECTOARE. RAMURA- ANSAMBLUL DE ACTIVITATI ORGANIZATE INTR-UN MOD SPECIFIC SI DESFASURATE IN...

 • Raport privind starea finantelor publice in Austria din perioada 2006-2015

  - INTRODUCERE Austria, oficial Republica Austria, este o țară fără ieșire la mare, aflată în Europa Centrală. Ea se învecinează cu Cehia și Germania la nord, Ungaria și Slovacia la est, Slovenia și Italia la sud, și Elveția și Liechtenstein la vest. Astăzi, Austria este o democrație reprezentativă parlamentară, formată din nouă landuri federale. Capitala și cel mai mare oraș, cu o populație de peste 1,7 milioane de locuitori, este Viena. Austria este una dintre cele mai bogate țări ale...

 • Analiza sistemului bugetar al sectorului 4 Bucuresti

  Bugetul general centralizat (BGCUAT) este un ansamblu de bugete, agregate și consolidate într-un întreg, astfel încât să redea totalul veniturilor și cheltuielilor publice dintr-o comunitate locala. La rândul lor, toate bugete care formează Bugetul General Centralizat au propriile surse de venituri și cheltuieli. Comunitatea Sectorului 4 colectează și cheltuie bani din mai multe bugete diferite: - Bugetul local - are ca sursă veniturile locale, alocări de la Bugetul de Stat; - Bugetul...

 • Finante publice - Rezolvare aplicatii

  Aplicatia nr.1 Se dau urmatoarele date: Indicatori 2006 2009 Cheltuieli publice totale (mld. u.m. preturi curente) 4,890 5,250 Indicele preturilor constante (2002=100%) 90% 101.3% Populatie (mil.loc.) 2.8 2.82 PIB (mld. u.m. preturi curente) 9,600 11,540 Sa se calculeze: 1) Modificarea absoluta si relativa in expresie nominala si reala a cheltuielilor publice. 2) Ponderea cheltuielilor publice in PIB, in cele doua perioade si modificarea sa. 3) Nivelul mediu al cheltuielilor...

 • Moneda, credit, banci

  CAPITOLUL I. MONEDA - CONCEPT, FUNCTII, FORME 1.1. Aparitia si evolutia monedei Moneda apare de timpuriu în istoria societății omenești fiind prezentă la tranzacții sub forma unor mărfuri obișnuite și foarte variate. Astfel în Europa bunurile care au îndeplinit funcția de monedă au fost vitele, în Africa sarea și scoicile rare care serveau ca podoabe, iar în Tibet ceaiul. Odată cu folosirea acestor bunuri ca monedă s-a ieșit din sfera trocului și societatea a intrat în sfera economiei de...

 • Analiza evolutiei agregatelor monetare si ale contrapartidelor acestora in zona euro

  Definirea termenilor: agregatul monetar și contrapartidele acestora AGREGATUL MONETAR Acesta reprezintă un ansamblu omogen de active, care pot fi utilizate în calitate de mijloc de plată. Particularitea agregatelor monetare este de a se include unele în celelalte astfel că agregatul cel mai mic este inclus în agregatul de mărime imediat superioară ș.a.m.d. până când agregatul cel mai mare le conține pe toate celelalte. Prin construirea agregatelor monetare, autoritățile monetare urmăresc nu...

 • Audit intern

  Conceptul, evolutia si cadrul de reglementari ale auditului public intern Auditul public intern reprezinta o activitate functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, ajuta entitatea publica sa-si indeplineasca obiectivele, evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare. Auditul intern a...

 • Evaluarea intreprinderilor prin discontarea cashflow-urilor

  Introducere Această lucrare îsi propune să ilustreze două dintre cele mai folosite metode de evaluare și anume: metoda cash-flow-ului discontat sau al cash-flow-ului disponibil și metoda de evaluare bazată pe multipli. Informațiile despre evaluare sunt utile atât investitorilor care pentru un activ financiar nu doresc să plătească mai mult decât valorează acesta, cât și pentru orice cumpărător care ar trebui să încerce sa evalueze lucrul pe care urmează sa îl achiziționeze, îndiferent de...

 • Studiu de caz privind nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice (bugetare) in Romania si Malta

  Capitolul I. Abordări conceptuale asupra conceptului de cheltuială publică Evoluția actuală a economiei mondiale face ca gradul de implicare a statului în activități curente să fie destul de accentuat, prin intervențiile care au loc prin intermediul cheltuielilor publice. Perioada de după criza economică din anii 1930 a impus un mod aparte a mecanismelor de relansare economică, doctrina keynesistă- ca soluție practică la remedierea efectelor unei crize; a făcut ca statul să devină un pilon...

 • Management industrial

  Calculul planului de producție și a volumului vânzărilor nete pe sortimentul de producție În acest compartiment vom calcula volumul producției pe sortimente în înterprinderea de prelucrare a cârnii și produselor din carne. Sortimentul înterprinderii cuprinde următoarele produce: Pâine de carne Salam semi-afumat ,, Vânătoresc” Salam crud-afumat „Capitală” Salam fiert-afumat „De Moscova” calitatea I Tabelul 1.1. Planul de producție pe sortiment No Denumirea producției Unitatea de...

 • Aparitia asigurarilor in Romania

  INTRODUCERE Asigurările au apărut odată cu dezvoltarea unor evenimente probabile, dar nesigure, care pot amenința atât persoanele cât si bunurile materiale. Aceste evenimente care generează anumite pagube sunt datorate evoluției societății, a dezvoltării economiei, a urbanizării sau a intensificării transporturilor. De-a lungul timpului, orice om dobândește anumite bunuri cu o mare valoare financiară sau chiar sentimentală, care se pot pierde în urma unor evenimente nefavorabile, precum...

 • Gestionarea conflictelor de interese

  1. Introducere și definire Conform OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), conflictele de interese atât din sectorul public cât și din cel privat au devenit un motiv major de preocupare în întreaga lume. Recentele scandaluri au atras atenția asupra importanței evitării conflictelor de interese care pot deveni o problemă atunci când, de exemplu, un funcționar public pleacă din serviciul public pentru a se angaja în sectorul privat sau la un ONG sau când o firmă de...

Pagina 1 din 515