Toate documentele din domeniul Finante

 • Raport de tara privind politica financiara in Finlanda

  Secțiunea 1: Analiza eficacității politicilor financiare publice în perioada crizei economice Toate statele cu economiile dezvoltate au fost afectate de criza financiară din perioada 2008-2011. Totusi impactul a variat, depinzând de vulnerabilitățile inițiale și modul cum politicile au reușit să atenueze și să contribuie la realizarea ajustărilor esențiale. Impactul a fost cu mult mai devastator, cand criza economică s-a instalat intr-un mediu economic cu o structura a serviciilor și a...

 • Proiect investitii directe Antibiotice SA

  Abstract Lucrarea noastră are drept obiectiv realizarea unui studiu de fezabilitate al societății Antibiotice S.A., în vederea realizării unei investiții. Din dorința de a-și îmbunătăți poziția pe piața farmaceutică din România și din străinătate, compania oferă un nou medicament antiinflamator, ce se poate cumpăra fără rețetă. Acesta va fi atât sub formă de gel, cât și sub formă de pastile, sub diferite concentrații sau chiar sub formă de plasturi. Se încearcă astfel acoperirea unor cerințe...

 • Moneda si sistemul monetar romanesc

  INTRODUCERE Schimbul de bunuri și servicii a fost printre primele nevoi pe care le-a simțit omul - trecând de la viața izolată primitivă la starea de viață socială și civilizată. Odată cu accentuarea diviziunii sociale a muncii, când omul, în mod conștient și cu voință, începe să producă bunuri cu intenția de a le duce la târg sau piață cu scopul de a fi schimbate, simte lipsa unui instrument de care să se folosească pentru efectuarea mai ușoară a schimbului. Accentuarea diviziunii muncii...

 • Transformari in sistemul financiar-bancar romanesc si in politica monetara in contextul integrarii europene

  Capitolul 1. Transformări în sistemul financiar-bancar Integrarea europeană constă într-un proces prin care se dorește o uniune între țări și un nivel comun de dezvoltare economică dar și socială, care să reprezinte interesele comune ale acestor state. 1.1. Adaptarea sistemului bancar la condițiile impuse de procesul integrării europene Baza integrării europene stă in principiile de piață unică europeană, având mari influențe asupra sistemului bancar din țările membre. Aceasta țintește...

 • Evolutia cheltuielilor publice pentru sanatate in Romania in perioada 2012-2017

  Pentru fiecare individ cât și pentru întreaga colectivitate, sănătatea reprezintă un factor important care asigură desfășurarea vieții și a activității. Organizația Mondială a Sănătății definește sănătatea ca fiind o stare de bunăstare fizică, mentală și socială și nu doar o absență a bolii și a infirmității. Cheltuielile pentru sănătate au o tendință de creștere datorită acțiunii unor factori, cum sunt: 1. amplificarea nevoilor de ocrotire a sănătății ca efect a creșterii numărului...

 • Organizarea gestiunii riscurilor financiare in cadrul Raiffaisen Bank

  Capitolul 1. Definirea conceptului de risc bancar Băncile comerciale nu se diferențiază cu mult față de oricare instituție cu activitate economică în momentul în care vorbim despre scopul principal urmărit și anume acela de a obține profituri cât mai ridicate. Pentru a se atinge aces obiectiv, instituțiile bancare recurc la asumarea anumitor riscuri care odată ce au o gestionare necorespunzătoare le pot afecta considerabil stabilitatea economică. Gestiunea riscurilor financiare a devenit un...

 • Modelul Social-Democrat de Securitate Sociala practicat de catre Danemarca si Suedia

  Capitolul 1. Statutul bunăstării (Walfare state) Atât apariția, cât și consolidarea statelor europene, întâlnite si sub denumirea de statutul bunăstării, reprezintă un esențial element în ceea ce privește transformarea Europei, acest proces întemeindu-se odată cu Revoluția Industrială și cea Franceză. În sens restrâns ”schițarea” instituțională a statului bunăstării a început abia în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ocupând astfel perioada dintre constituirea statelor naționale...

 • Analiza surselor de finantare ale unei intreprinderi

  I. Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii SC Palace SA Sinaia 1. Prezentarea generală a întreprinderii Hotelul Palace a fost construit în anul 1911, în numai opt luni de zile (între 26 noiembrie si 15 iulie), după planurile arhitectului Petre Antonescu. Situat în grădina orașului, chiar în Parcul Dimitrie Ghica, hotelul a fost recent renovat si readus la imaginea din zilele sale glorioase. Dincolo de eleganța clasică de secol XX, Hotelul Palace beneficiază de o poziție cu...

 • Analiza comparativa a dimensiunii si structurii resurselor financiare publice in Romania si Germania

  Cap 1 Structura resurselor financiare publice conform clasificatiei oficiale 1.1 Cadru conceptual Resursele financiare reprezintă totalitatea mijloacelor sub formă de bani, al căror scop este realizarea anumitor obiective sociale și/sau ecomomice într-un amumit interval de timp bine stabilit. Cererea din ce în ce mai mare de resurse financiare publice se datorează în principal creșterii nevoilor sociale desfășurate într-un timp mai alert față de creșterea produsului intern brut. În cadrul...

 • Asezarea si perceperea impozitului pe venitul microintreprinderilor

  Capitolul I Așezarea și perceperea impozitului pe venitul microîntreprinderilor 1.1. Cadru juridic și elementele tehnice ale impozitului pe venitul microîntreprinderilor Conform legii privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor, acesta este un impozit trimestrial, perceput de către stat asupra veniturilor persoanelor fizice și a celor juridice (unități agricole, unități comerciale, unități bancare, unități din domeniul culturii și artei, precum și instituții de cercetare științifică...

 • Analiza surselor de finantare ale intreprinderii OMV Petrom

  Capitolul 1: Prezentarea generală a întreprinderii pe care se face studiul 1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității A. Obiect de activitate: Societatea OMV Petrom S.A. are ca obiect de activitate principal producerea și procesarea țițeilor în rafinării și comercializarea gazelor prin intermediul diviziei de gaze naturale. B. Structură acționariat: Structura pe acțiuni a societii OMV Petrom S.A. este următoarea: Acționar Acțiuni Procent OMV Aktiengesellschaft...

 • Politica fiscala in Uniunea Europeana - prezent si perspective

  Capitolul 1. Considerații generale privind politica fiscală în cadrul UE 1.1 Noțiunea de politică fiscală și sistemul fiscal în UE Sistemul, conform Wikipedia, este conturat ca fiind un ansamblu de instituții atât abstracte cât și reale, ce are în componența sa, cuprinzând o colectivitate de componente, ce interacționează și servesc un întreg unui obiectiv comun. De asemenea, în dicționarul economic-financiar, sistemul financiar este privit tot ca un ansamblu, un întreg de principii și...

 • Organizarea si functionarea pietei financiare din Tokyo

  Capitolul 1. Sistemul financiar japonez 1.1. Caracteristicile și trăsăturile sistemului financiar japonez Sistemul financiar japonez are la bază structura organizatorică denumită ,,keiretsu”, formată din furnizori, societăți de asigurare, întreprinderi productive, bănci, întreprinderi de distribuție, ce au o legătură strânsă între acestea. Evaluarea titlurilor emise de entități nu este facilă în acest context, deoarece trebuie să aibă în vedere și potențialele acte de sprijin ale...

 • Evolutia cheltuielilor cu serviciile publice generale

  Introducere În România, cheltuielile cu serviciile publice generale sunt înscrise în bugetul administrației centrale de stat, și în bugetele locale, în două poziții distincte: cheltuieli cu ordinea publică și siguranță națională și cheltuieli pentru administrația statului, delimitate, la rândul lor, pe categorii ale instituțiilor (președinție, putere legislativă, organe judecătorești și procuratura, organe ale puterii executive s.a.). Întretinerea aparatului administrației de stat necesită...

 • Organizarea si functionarea pietei financiare New York Stock Exchange

  Introducere O piață, posibilități infinite. Acesta constituie sloganul pentru Bursa de Valori din New York, cunoscută și sub numele de The Big Board sau The Exchange, arătând importanța economică și financiară a bursei nu doar în Statele Unite ale Americii, cât și în întreaga lume. Lucrarea de față își propune să prezinte modul de organizare și de funcționare a Bursei de Valori din New York, prezentând un istoric, principalele organisme de decizii, sistemele și programul de tranzacționare,...

Pagina 1 din 507