Toate documentele din domeniul Finante

 • Raport de tara privind starea finantelor publice in perioada 2012-2017 pentru Austria

  INTRODUCERE Acest proiect constă în realizarea unei analize a nivelului, structurii și dinamicii cheltuielilor și veniturilor bugetare pentru statul Austria pe o perioadă de 6 ani (2012-2017). Obiectivele acestei analize este de a descoperi nivelul la care se află statul Austria din perspectiva cheltuielilor și veniturilor bugetare . Poiectul este structurat, astfel: - Capitolul I intitulat “Analiza cheltuielilor publice ale statului Austria în perioada 2012-2017” care cuprinde analiza...

 • Activitatea de creditare a bancilor comerciale din Republica Moldova

  Tabelul 1 Analiza comparativă a condițiilor de acordare a creditului de consum Criterii de comparație Banca “EuroCeditBank” Banca „VictoriaBank” Banca „ComerțBank” Suma (minim / maxim), lei De la 5 000 MDL până la 1 000 000 MDL Pînă la 200 000 MDL 1 000 lei - 30 000 lei Termenul creditului (minim / maxim) de până la 60 luni 61 zile până la 5 ani 6-24 luni Rata anuală a dobânzii, % De la 8,5% Pentru persoanele care primesc salariul la card Victoriabank: 13.00% anual (flotantă)...

 • Impozitarea veniturilor persoanelor fizice in Republica Moldova

  Introducere Tema acestui studiu se intitulează: ”Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova”. Actualitatea temei. Pe parcursul a mai multor ani, sistemul fiscal din Republica Moldova s-a modificat considerabil, chiar și dacă s-au luat decizii nechibzuite, după părerea a mai multor experți, statul încearcă să înterprindă măsurile necesare pentru a îl stabiliza. În Republica Moldova se aplică cele mai mici cote ale impozitului pe venit pentru persoanele fizice nu doar...

 • Relatii monetar financiare internationale

  1.Importare în Eviews a 3 serii de curs de schimb, cu observații zilnice (5 zile / săpt), minim 1000 de obs, ale unor monede care cotează în raport cu aceeași monedă de bază, respectiv EURRON, GBPRON și USDRON. 2.Generarea unor serii a căror observații să reprezinte variația procentulă zilnică(în raport cu ziua anterioară). Variație EURRON: Variație GBPRON: Variație USDRON: 3. Regresie multiplă Forma regresiei: GENR_EUR= c + β0*GENR_LIRA+ β1*GENR_USD, unde GENR_EUR este variabila...

 • Plan de afacere - Comercializarea de mobilier prin intermediul unei platforme de e-commerce

  1. DATE GENERALE 1. Numele complet al firmei: Mobilier A.A.G. București 2. Coordonatele firmei: - Sediul social (Sediu operațional și Birourile): București, Strada Teiului, Nr.56 , tel. 0761622934/ fax: 021 411 13 31, e-mail: mobilieraag@gamail.com - Puncte de lucru (Secții de producție): București, Strada Câmpina, Nr. 13 3. Codul unic de înregistrare: - 4. Forma juridică de constituire: Societate cu răspundere limitată 5. Data înființării/Număr Registrul Comerțului: J23/2675/2020...

 • Fezabilitatea si eficienta investitiilor

  Etapa 1. PREZENTAREA SITUAȚIEI CARE CERE DEFINIREA UNUI PROIECT DE INVESTIȚIE Motto STB: “Ținem orașul în mișcare.” 1.1. Descrierea societății Societatea de Transport București este principala companie de transport public de persoane din București și județul Ilfov. A fost creată prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport București în septembrie 2018. Transportul public de suprafață în București este responsabilitatea Societății de Transport București (STB) și include o rețea întinsă...

 • Test examen pentru studentii care au punctaj sub 7

  1. Tehnicile contabilității de gestiune: 0,50 PUNCTE a. garantează profitabilitatea întreprinderii; b. răspund tuturor cerințelor de ordin fiscal; c. răspund nevoilor informaționale ale managementului; d. reprezintă principalul element al contractului de muncă negociat cu sindicatele; e. răspund nevoilor de informare ale băncii, la solicitarea de credite de acoperire a necesarului de trezorerie. 2. Care din afirmațiile următoare despre calculul coeficientului suplimentării este...

 • Analiza cheltuielilor intreprinderii

  Rezumat În cadrul acestei lucrări, am abordat tema “Analiza Cheltuielilor Întreprinderii”, deoarece consider că în aprecierea performanței și poziției financiare a unei întreprinderi, un rol semnificativ îl reprezintă analiza cheltuielilor. Pentru început am răspuns întrebării “ce reprezintă cheltuielile întreprinderii”, pentru a evidenția aspectele teoretice din literatura de specialitate. În continuare am precizat câteva informații importante despre principiile contabilității de gestiune...

 • Sistemul monetar european II

  Capitolul 1. Aspecte generale privind SME În anul 1978, în cadrul Consiliului European de la Breman, s-a luat inițiativa creării Sistemului Monetar European, urmând ca pe 13 martie 1979 să intre și în vigoare, bazându-se pe același mecanism ca al „șarpelui monetar”, dar într-o variantă îmbunătățită. Ca element de noutate, ce îl diferențiază de „șarpele monetar”, apare o unitate valutară nouă, compusă din cantități fixe ale tuturor monedelor comunitare, numită ECU ( European Currency Unit )....

 • Politicile si facilitatile speciale de finantare oferite tarilor membre de catre Fondul Monetar International

  Capitolul 1. Aspecte generale privind Fondul Monetar Internațional 1.1 Rolul și obiectivele Fondului Monetar Internațional Fondul Monetar Internațional (F.M.I) reprezintă o instituție financiară internațională, înființată în cadrul Conferinței Națiunilor Unite de la Bretton Woods (SUA), având sediul la Washington. Statutul Fondului Monetar Internațional a fost adoptat la 22 iulie 1944 de către statele participante la Conferința Monetară și Financiară Internațională de la Bretton Woods,...

 • Analiza relatiilor Romaniei cu Fondul Monetar International

  INTRODUCERE Evoluția relațiilor monetare internaționale reprezintă, în accepțiunea multor autori, istoria unor repetate eșecuri.în decursul timpului, niciunul din sisteme nu a reușit să se impună cu adevărat, fără a stârni critici, controverse sau proiecte de reformă. Sistemul etalonului-aur, bazat inițial pe convertibilitatea deplină a monedelor naționale în metalul prețios, a fost la început solid și stabil.. Dacă avem, însă în vedere evoluțiile spectaculoase ale sistemului...

 • Modalitati de constituire a resurselor financiare ale Fondului Monetar International

  Introducere Fondul Monetar Internațional (FMI) este o organizație internațională care promovează creșterea economică globală și stabilitatea financiară, încurajează comerțul internațional și reduce sărăcia. Această lucrare a fost realizată cu scopul de a indentifica și de a prezenta modalitățile principale prin care Fondul Monetar Internațional își poate constitui resursele ce îi sunt necesare îndeplinirii scopului pentru care a fost creată. În primul capitol, am realizat o scurtă...

 • Analiza situatiei financiare a SA Aqua Prut pentru anul 2015

  Introducere „Aqua Prut” SA este o societate de acțiuni de tip deschis cu administratorul Iamanji Eduard a fost fondată la la 7 septembrie 1995. Se ocupă cu lucrări de construcții a proiectelor utilate pentru fluide. Activități nelicențiate: Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții inginerești, construcții civile; alte lucrări de construcții; transporturi rutiere de mărfuri; intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri; întreținerea și repararea...

 • Impozitele si taxele locale

  INTRODUCERE Finanțele publice reprezintă o componentă foarte importantă a vieții social-economice a fiecărei țări. Problemele fiscale au un rol foarte important în economia de piață. Impozitul este acel instrument care are implicații în sfera economico-socială, reprezentând întotdeauna un mod de constituire a veniturilor statului. O problemă importantă avută în vedere de administrațiile locale din România reprezintă crearea unui sistem de gestiune a finanțelor publice locale și...

 • Inspectia fiscala la societatea SC Mmconstruct SRL

  Inspecția fiscală “Inspecția fiscală reprezintă activitatea ce are ca obiect verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor în legătură cu stabilirea obligațiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislației fiscale și contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt aferente, stabilirea diferențelor de obligații fiscale principale.”...

Pagina 1 din 520