Toate documentele din domeniul Finanțe

Abordări generale privind investițiile străine directe

Introducere O componentă importantă a economiei mondiale, încep să fie investițiile străine directe încă din anii 1980, fiind observate creșteri vizibile în comerțul mondial, iar din 1990 investițiile se axează pe o continuă ascensiune în țările dezvoltate. Așa se poate considera că investițiile străine directe... citește mai departe

17 pagini 5 puncte Extras Preview

Mutații în dezvoltarea sistemului financiar al Comunității Uniunii Europene după anul 2000

Capitolul 1. Sistemul financiar al Uniunii Europene 1.1 Conceptul de sistem financiar Conceptul de Sistem Financiar European a cunoscut mai multe abordări de-a lungul timpului, iar în literatura de specialitate este definit ca fiind: un sistem de relații financiare, un sistem al entităților financiare, un sistem... citește mai departe

20 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Finanțarea imobiliară comercială din Polonia

Capitolul 1. Cadrul general al pieței imobiliare din Polonia Piața imobiliară din Polonia se afla, după anul 1989, într-o stare relativă de imaturitate, dar aceasta s-a caracterizat mai târziu printr-o transformare substanțială. În procesul de dezvoltare al pieței au intervenit mai mulți factori, precum stimularea... citește mai departe

16 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cooperarea în vederea desfășurării auditului intern

Capitolul 1. Abordări conceptuale privind activitatea de audit intern 1.1 Apariția și evoluția activității de audit intern Termenul de “audit” își are originea din limba latină, de la cuvântul “audit-auditare”, ce semnifică “a asculta”, despre audit vorbindu-se și în perioada asirienilor, egiptenilor, în vremea... citește mai departe

15 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asigurări facultative ale locuințelor persoanelor fizice

Capitolul 1. Asigurările facultative privind locuințele persoanelor fizice Apariția asigurărilor are la bază nevoia de protecție a bunurilor și persoanelor față de riscurile la care pot fi supuse. Prin manifestarea acestor riscuri au loc pierderi atât de natură materială, cât și umană, ceea ce produce o... citește mai departe

21 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Funcțiile finanțelor și rolul lor în economia modernă

Introducere Toate relatiile economice dintre persoanele fizice si juridice, in masura in care se exprima in forma baneasca, reprezinta finantele. Relatia „bani - marfa, marfa - bani”, include suportul obiectiv al realizarii proceselor financiare, de acumulare a resurselor in forma baneasca si de distribuire,... citește mai departe

16 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza influenței mortalității asupra veniturilor fiscale

Rezumat: Această lucrare a examinat influența pe care mortalitatea o exercită asupra nivelului veniturilor fiscale din Germania pentru perioada 1978-2018, prin intermediul modelului simplu de regresie. Deși reprezintă un aspect negativ al stării de sănătate, mortalitatea constituie, alături de fertilitate, fenomenul... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Trecerea pieței de capital din România de la statutul de Piață de Frontieră la cel de Piață Emergentă Secundară

O piață emergentă(eng. emerging market) este, de obicei, considerată economia unei țări care se află într-un anumit stadiu de dezvoltare, are o piață de capital reglementată și eficientă, iar veniturile populației se află în continuare sub media țărilor dezvoltate. În prezent există 24 de piețe emergente... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiză comparativă a instrumentelor de politică monetară în diferite state (România vs. Germania)

In cadrul acestui studiu am ales sa analizez comparativ instrumentele de politica monetară prezente în Romania și o țară din zona euro (Germania). Introducere Politica monetara este unul dintre instrumentele de politică economică. Prin intermediul ei se poate acționa asupra ofertei și cererii demonedă dintr-o... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza surselor de finanțare ale MedLife SA

INTRODUCERE Finanțarea unei întreprinderi reprezintă una din cele mai importante decizii din gestiunea financiară a firmei și constă în obținerea și punerea la dispoziție a unor fonduri bănești din surse interne sau externe. Această decizie deține influență pe termen lung asupra dezvoltării ulterioare a firmei și... citește mai departe

21 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza surselor de finanțare ale OMV Petrom SA

INTRODUCERE Finanțarea unei întreprinderi reprezintă una din cele mai importante decizii din gestiunea financiară a firmei și constă în obținerea și punerea la dispoziție a unor fonduri bănești din surse interne sau externe. Această decizie deține influență pe termen lung asupra dezvoltării ulterioare a firmei și... citește mai departe

21 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Piața valutară

Relatiile comerciale si financiare dintre tarile care emit monede diferite fac necesare operatiuni de convertire intre acestea. Astfel, ofertele si cererile, pentru fiecare din devizele convertibile, sunt consecinta fireasca a schimburilor de bunuri si servicii, sau a miscarilor de capitaluri intre natiuni. Ele se... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Preview

Comerțul exterior

INTRODUCERE Cele trei mari diviziuni istorice ale muncii (separare creșterii animalelor de agricultură, separarea meșteșugarilor și apariția unui singur grup - cel a negustorilor) a condus la apariția comerțului exterior. Secole d-ea rîndul comerțul exterior s-a dezvoltat nu numai cantitativ, ci și calitativ.... citește mai departe

20 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Apariția și evoluția asigurărilor sociale pe plan internațional

Capitolul 1. Apariția asigurarilor sociale pe plan internațional 1.1 Originea asigurărilor sociale De-a lungul timpului, numeroși oameni înțelepți au făcut referiri, în cugetările lor, la asigurări. Motivul principal a fost legat de grija oamenilor pentru prezent, dar mai ales pentru viitor, deoarece mereu se... citește mai departe

15 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Economie europeană Italia

EUROPA 2020 RATA OCUPĂRII (15-64) Obiectiv UE: 75% Obiectiv național: 67-69% Rata ocupării în Italia este sub medie Uniunii Europene. Se poate observa o stagnare a ratei ocupării din 2020 până în 2012, iar în anul 2013 o scădere, urmată de o creștere. CHELTUIELI INTERNE BRUTE PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE... citește mai departe

16 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview