Toate documentele din domeniul Finante

 • Asigurarea de raspundere profesionala

  1. Asigurarea de răspundere profesională Asigurarea de răspundere profesională are ca scop despăgubirea celor ce suportă diverse pagube (materiale, financiare etc.) din vina anumitor profesioniști. Această formă de asigurare a apărut ca o necesitate impusă de implicațiile practicării anumitor profesii care pot produce altora pagube create din neglijență în practicarea profesiei. Aici se încadrează profesile care oferă consultanță sau prestează un serviciu specializat, cum ar fi : arhitecții,...

 • Piete de capital - Barings Bank

  Banca Barings Bank a fost înființată ca bancă comercială cu sediul în Londra în mijlocul secolului XIIX, mai exact în anul 1762. 1. CONTEXT Un instrument financiar derivat reprezintă un contract a cărui valoare depinde de valoarea unei alte variabile care, de cele mai multe ori este reprezentată de pretul unui activ care a fost sau va fi tranzacționat. În alte cuvinte, un instrument derivat mai poate fi definit și ca un contract stabilit între doi contractanți ce va stabili condițiile...

 • Organizarea si functionarea pietei financiare din Frankfurt

  Capitolul I. PIAȚA FINANCIARĂ DIN FRANKFURT Piețele financiare internaționale garantează redistribuirea și mobilizarea capitalurilor disponibile la nivel mondial și ramificarea investițiilor la nivel internațional. Piața financiară internațională se caracterizează prin următoarele: operatorii asigură activitatea pe piața financiară, structurile de care aceasta dispune acoperă toate categoriile de titluri, autoritățiile își asumă responsabilitatea de a asigura transparența, lichiditatea și...

 • Mutatii in dezvoltarea sistemului financiar al comunitatii Uniunii Europene dupa anul 2000

  I. SISTEMUL FINANCIAR AL UNIUNII EUROPENE I.1. Introducere Pentru a înțelege cert noțiune de sistem financiar European, este necesar ca în mod primordial să fie definită noțiunea în sine, acesta din urmă, fiind raportată la nivelul literaturii de specialitate ca ilustrând: sistemul de relații financiare, sistemul entităților financiare, sistemul fondurilor financiare, sistemul instrumentelor de reglare și conducere a activității de ordin economic, sistemul de finanțare și reglare a...

 • Evolutia cheltuielilor cu transportul feroviar in Romania in perioada 2012-2017

  Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în expresie bănească care se manifestă între stat pe de-o parte și persoane fizice și juridice pe de altă parte, cu ocazia repartizării și utilizării resurselor financiare ale statului în scopul îndeplinirii funcțiilor acestuia. Cheltuielile publice se manifestă sub forma plăților efectuate de stat din resurse mobilizate pe diferite căi pentru achiziții de bunuri sau prestări de servicii necesare îndeplinirii obiectivelor politicii...

 • Moneda Bitcoin - evolutie si riscuri

  Bitcoin este o monedă nouă, creată în anul 2009 de către o persoană cunoscută prin alias-ul Satoshi Nakamoto și este una din primele implementări a conceputului numit „criptomonedă”, prima dată descris în 1998 de Wei Dai pe mailing listul Cyperpunk. Această monedă utilizează tehnologia peer-to-peer, care înseamnă ,,de la egal la egal, pentru a funcționa fără autoritate centrală sau bănci, gestionarea tranzacțiilor dar și emiterea se realizează în mod colectiv prin rețea. Deși alte...

 • Practica Banca Romaneasca

  Introducere Obiectivul principal al practicii îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă necesare ale studenților sau masteranzilor, cu scopul creșterii șanselor de ocupare și integrării cu succes a acestora pe piața muncii. Efectul pozitiv pe termen lung este dat de dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale persoanelor aflate în procesul de tranziție de la școală la viața activă, ce duce în mod direct la îmbunătățirea inserției studenților pe piață muncii. Astfel, facilitarea inserției...

 • Analiza structurii si dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat si din bugetele locale din Romania

  CAPITOLUL 1. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale- criterii și componente 1.1. Sinteza clasificației bugetare a cheltuielilor publice Cheltuielile publice putem spune că sunt ca un concept financiar al căror conținut este reprezentat de exprimarea in formă băneasca a relațiilor economico-sociale apărute între stat dar și persoane fizice și juridice cu ocazia folosirii unor resurse financiare ale statului și în scopul exercitării funcțiilor și...

 • Analiza structurii si dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat si din bugetele locale din Romania

  Capitolul 1. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale- criterii și componente 1.1. Clasificația bugetară a cheltuielilor publice - În raport cu modul de finanțare a cheltuielilor publice, se delimitează 3 componente majore: - Cheltuielile bugetare, adică cheltuielile înscrise în bugetul public și se finanțează din fondul bugetar. - Cheltuielile extrabugetare sunt acele cheltuieli care se realizează din resursele acumulate și utilizate direct de către...

 • Politica monetar-creditara

  Introducere Fenomenele monetare sunt supravegheate și gestionate prin intermediul politicii monetare. Această activitate este relativ nouă, în curs de cunoaștere și dezvăluire. Științele care studiază cele mai diverse domenii oferă multiple tratări ale noțiunii de politică. În prezenta expunere, prin politică se subînțelege comportarea unui subiect orientat la realizarea unui scop sau ceea ce, în esență, este aceeași activitate de realizare a intereselor. Pornind de la faptul că politica...

 • Perspective si implicatii ale aderarii Romaniei la zona euro

  La data de 1 ianuarie 2007, România devine membră a Uniunii Europene. Relațiile României cu Comunitatea Europeană s-au format încă din anul 1974, România fiind prima țară din Europa Centrală și de Est care a semnat acorduri cu Comunitatea Economică Europeană pentru a facilita schimburile comerciale. În anul 1990, România semnează Acordul de Comerț și Cooperare, stabilind relații diplomatice cu Uniunea Europeană. La 1 februarie 1993, România a semnat Acordul European, ceea ce a...

 • Exigente ale aderarii Romaniei la Uniunea Europeana - implicatii ale aderarii asupra economiei nationale

  1. Exigențe ale aderării României la Uniunea Europeană 1.1. Scurt istoric al României cu Uniunea Europeană Uniunea Europeană a fost creată la data de 1 Noiembrie 1993, pe baza Tratatului de la Maastricht și este în prezent alcătuită din 19 state. O necesitate de unire se conoaște însă după cele două mari războaie-Primul si Al Doilea Război Mondial, când țările europene încep să se unească, atât din punct de vedere economic, cât și politic prin înființarea CECO(Comunitatea Europeană a...

 • Analiza financiara a companiei Kraft Heinz

  Introducere Kraft Foods este lider în produse deciocolată și brânzeturi cu un venit net în1994 de mai mult de 31 de miliarde de dolari. Firma Kraft are o experiență de peste 100 de ani în calitatea și lansarea de produse alimentare. În prezent este cea mai mare companie producătoare de aceste tipuride produse din America de Nord și a doua din lume, comercializând multe mărci de produse în peste 150 de țări. În cadrul produselor alimentare intră produse zaharoase și producție dulciuri....

 • Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice bugetare in Romania si Germania

  Capitolul I Cadru conceptual și metodologic 1.1 Cheltuielile publice și structura cheltuielilor publice 1.1.1. Cheltuielile publice - se referă la cheltuielile realizate prin intermediul instituțiilor publice, care se pot acoperi de la bugetul de stat pe plan central sau local, prin fondurile extrabugetare sau prin propriile fonduri ale instituției în baza veniturilor obținute. Conceptul de cheltuieli publice este legat de sectorul public, și poate fi privit reflectând tranziții bugetare,...

 • Analiza resurselor de finantare ale intreprinderii - Biofarm SA

  Capitolul 1- Prezentarea generală a întreprinderii „Echilibru între știință și natura”- prin intermediul acestui citat, compania își caracterizează activitatea, dar și misiunea acesteia. 1.1. Cadrul general de organizare și desfașurare a activității Compania BIOFARM S.A este una dintre primii producători români de medicamente și suplimente alimentare. A fost fondată în anul 1921 și s-a concentrat pe dezvoltarea, producerea, cât și comercializarea unor branduri puternice, dar și a unor...

Pagina 3 din 507