Toate documentele din domeniul Finante

 • Transferoviar Grup - Investitii directe

  SCURT ISTORIC Prima linie de cale ferată a fost deschisă în data de 20 ausgust 1854 fiind folosită doar pentru transportul de cărbune colectat din Mina Anina. Capetele liniei sunt Oravița (în Banat) și Bazias, un port la Dunăre. Cea de a doua cale ferată construită pe teritoriul României de atunci a fost realizată de o companie engleză Barkley-Stanisforth făcând legătura dintre Cernavodă și Constanța, între anii 1855-1860. Capitalismul reprezintă pragul de unde diversificarea tipurilor...

 • Cum sa convertim cresterea economica in prosperitate

  Introducere Prin această lucrare îmi propun să realizez o sinteză cu privire la progresul economiei Românești. Țara noastră dacă dorește să prospere are necesitatea de a adopta instituții și politici cu misiunea de a nu încălca libertatea economică și a nu bloca energiile creatoare ale locuitorilor. În prima parte a acestei teme voi încerca să prezint, teoria și politica de creștere economică,obiectivele, instrumentul de bază a creșterii economice și beneficiile întrucât acestea privesc...

 • Finante comportamentale si preturi ale activelor

  Această lucrare conține un studiu al anomaliilor identificate în literatura de comportament, cu un accent deosebit pe cele care ar putea afecta prețurile de pe piață. Anomaliile sunt grupate în cinci categorii, și anume: (i) heuristica deciziei, (ii) factorii emoționali și viscerali, (iii) alegerea bracketing, (iv) preferințe necunoscute (v) dependență de referință. Aceste anomalii sunt discutate pe fondul ipotezelor menținute în mod normal în abordarea standard pe baza maximizării...

 • Analiza structurii pozitiei financiare la S.N.G.N. ROMGAZ SA

  Introducere În acest proiect ne-am propus să prezentăm și să analizăm situația firmei “ SNGN ROMGAZ SA”cu sediul în Municipiul Mediaș, strada Piața C.I. Motas, nr. 4 care este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/392/2001 și are codul unic de înregistrare RO14056826, din punct de vedere financiar pe parcursul a trei ani consecutivi și anume 2015, 2016 și 2017. Romgaz este cel mai mare producator si principal furnizor de gaze naturale din Romania. Compania este admisa la...

 • Antibiotice SA - proiect finante

  În aceasta prezentare a companiei Antibiotice SA Iasi, voi încerca să prezint sursele de finanțare pentru ultimele trei exerciții financiare. 1.Prezentarea generală a societății de antibiotice 1.1Organizarea și desfășurarea activității Prezentarea firmei Antibiotice SA-Iasi : Antibiotice SA-Iasi a luat ființă in anul 1990 ca fiind societate comercială pe acțiuni conform Legii numarul 15/1990 si a Hotarârii Guvernului numarul 1200/1900, activitatea sa făcând parte din domeniul „farmaceutic...

 • Organizarea si functionarea Bancii Centrale Europene

  SCURT ISTORIC AL BĂNCII CENTRAL EUROPENE La data de 1 iunie 1998 este înființată Banca Centrală Europeană, prin Tratatul CE. Banca Centrală Europeană a luat naștere ca și centru al Eurosistemului și al Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Aceasta este singura bancă autorizată să facă emisiune de monedă euro în Uniunea Europeană. Astfel de monede pot emite și alte bănci naționale împreună cu Banca Centrală Europeană. Monedele emise de Banca Centrală Europeană împreună cu celelalte...

 • Bugetul general consolidat al Ucrainei in perioada 2010-2016

  Abstract: In tara noastra, resursele financiare publice se constituie si se gestioneaza printr-un sistem unitar de bugete, si anume: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele locale care constituie bugetul public national, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului si bugetele altor institutii cu caracter autonom, in conditiile asigurarii echilibrului bugetar. Derularea procesului bugetar, financiar și de creditare presupune existența unor resurse...

 • Studiu de caz comparativ privind dimensiunile si structura resurselor financiare publice (bugetare) in Romania si Danemarca

  Capitolul 1 Cadrul conceptual și metodologie 1.1 Conceptul de cheltuială publică și structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare Conceptul de cheltuială publică este folosit având mai multe sensuri, astfel distingânduse sensul juridic și cel economic. In sensul juridic, noțiunea generală de cheltuială publica se refera la plațile legate de funcționarea instituțiilor publice dar și la realizarea activităților cu caracter public dar și a intreprinderilor ce au capital de...

 • Analiza cheltuielilor si veniturilor bugetului general consolidat al Spaniei

  1 Prezentare generală Spania este un stat în sud-vestul Europei, ocupând cea mai mare parte din Peninsula Iberică, precum și Insulele Baleare și Pityuse din Marea Mediterană și Insulele Canare din Oceanul Atlantic. Are ieșire la Oceanul Atlantic și Marea Mediterană, la vest se învecinează cu Portugalia, iar la nord-vest cu Franța și Andora. Strâmtoarea Gibraltar (14 km) o desparte de Africa, teritoriul Gibraltar fiind încă o posesiune a Marii Britanii (în luna ianuarie 2002, Tony...

 • Comertul international in conditii de criza

  I.Introducere În prezent, asistăm la schimbari structurale deosebit de dinamice și de mare amploare, care remodelează economia și comerțul mondial. Iar ceea ce particularizează aceste transformări față de alte experiențe similare din secolele precedente nu este doar ritmul alert în care se desfășoară, ci și sfera lor largă de incidență, afectând practic întreaga lume. Referindu-se la aceste schimbări, Angel Gurría, secretarul general al Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică...

 • Analyse comparative du Budget d'Etat de la Roumanie pour les annees 2005-2006

  Introduction Ce projet réalise une analyse comparative du budget de l’Etat pour la période 2005-2006. La plupart des informations nécessaires, les principales catégories de dépenses et de recettes publiques se trouvent dans la Loi du Projet du Budget de l’Etat sur 2005 et 2006. En effet le budget permet d’enregistrer les dépenses et les recettes, et pour les étudier mieux on a défini trois types d’indicateurs, ceux qui expriment le niveau, la structure et la modification ou la dynamique....

 • Controlul financiar operativ curent

  1. Controlul financiar operativ curent în instituții și întreprinderi În cadrul instituțiilor publice dar și al entităților economice, această formă a controlului financiar funcționează sub forma unui autocontrol. În prezent, nu există nici o precizare legală privind evoluția controlului financiar operativ curent la nivelul Ministerului Finanțelor Publice și al entităților economice, ceea ce înseamnă ca executarea și organizarea controlului financiar operativ curent ramâne la alegerea...

 • Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura, dinamica cheltuielilor publice (bugetare) in Romania si Grecia

  1. Cadrul conceptual și metodologic provind cheltuielile publice Evoluția societății umane a impus o delimitare a nevoilor de consum de bunuri și servicii a modalităților de satisfacere a lor pe două paliere ce corespund celor două componene majore ale sferei finanțelor, anume, finanțele publice și cele private. Prin urmare, s-a constatat că nevoile ce țin de interesul personal( hrană,îmbrăcăminte, încălțăminte, comunicare, informare) pot fi satisfăcute individual, situându-se în sfera...

 • Fundamentarea preturilor produselor pe exemplul Dorna

  1.SCURTĂ PREZENTARE A BRANDULUI DORNA Dorna reprezintă una din mărcile premium din portofoliul companiei Coca-Cola , aceasta inițial a avut denumirea de Dorna Apemin , fiind o companie de îmbuteliere a apei minerale naturale . A fost înființată în anul 1994 de către Jean Valvis , iar în 1999 s-a consolidat ca brand pe piața românească, aceasta deținea o cotă de piață de 30 % din totalul de apă minerală consumată în România la vremea respectivă . Apa din sticlele Dorna provin din fabrica...

 • Cota unica de impozitare in Estonia - Caracteristici si impact

  1. Caracteristici generale Cota unica de impozitare , presupune aplicarea unui procent unic asupra tuturor profiturilor obținute , indiferent de activitatea economica exercitată , fie de o persoană juridică sau fizică , astfel se impune o rată proporțională și se evită dubra impozitare .Această modalitate de impozitare este văzută ca și o modalitate alternativă pentru impozitarea în cote progresive , ce constă în creșterea procentului de impozitare pentru persoanele juridice și fizice , ce...

Pagina 5 din 506