Toate documentele din domeniul Finante

 • Contabilitatea imobilizarilor necorporale

  INTRODUCERE Actualitatea temei Entitate ocupă o poziție centrală în societatea contemporană. Contabilitatea dusă în cadrul acesteia este un pilon indispensabil. Obiectul contabilității include elementele patrimoniale: activele, pasivele, venitul, cheltuielile și rezultatele financiare. O importantă parte a activelor, dar care sunt înregistrate doar în mică parte în bilanț, este formata de Imobilizările Necorporale. Valorificarea imobilizărilor necorporale poate crește productivitatea...

 • Investitii in IMM

  INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei de cercetare este determinată de nevoia dezvoltării sectoruluiîntreprinderilor micului business din Republica Moldova și perfecționarea proiectelor de finanțare, de investiție în Întreprinderile Mici și Mijlocii. Importanța întreprinderilor mici și mijlocii este determinată, în primul rînd, de valoarea sarcinilor, pe care acestea sunt în stare de a le soluționa în economie și în alte sfere ale activității sociale. Dezvoltarea ÎMM-urilor...

 • Analiza surselor de finantare ale intreprinderii

  CAPITOLUL 1 Prezentarea generala a întreprinderii Societatea „NUCLEARELECTRICA S.A. (“SNN”)” este cel mai important producător de energie nucleară din România, combustibil aferent tehnologiei utilizate, CANDU 6, companie care a fost înființată în anul 1998. În anul 2013, această companie a pun la dispoziție, pe Bursa de Valori București, un pachet de 25.368.236 de acțiuni, valoare nominală a acțiunii fiind de 10 RON, care a reprezentat dor 10% din capitalul social al companiei. Acțiunile...

 • Produse si servicii bancare

  Raiffeisen Bank 1.1. Scurt istoric Prezența Raiffeisen Zentralbank Oesterreich (RZB) in Romania a inceput in anul 1994 prin deschiderea unei reprezentanțe la Bucuresti. In 1998, reprezentanța a fost transformata intr-o subsidiara a RZB, oferind servicii si produse pentru companii. In acelasi timp, una dintre cele mai mari banci deținute de statul roman - Banca Agricola - se afla intr-o situație financiara dificila. Datorita masurilor luate de autoritațile romane - precum preluarea...

 • Politici fiscale - Austria

  Secțiunea 1: Analiza eficacității politicilor financiare publice în perioada crizei economice. Programul de strabilitate actualizat al Austriei pentru perioada 2008-2013 Impactul direct al crizei financiare mondiale asupra economiei Austriei a fost relativ limitat, cu toate ca sectorul financiar a fost afectat de scaderea masiva a profitului in special din activitatile externe din 2008 ale Bancilor din Europa Centrala de Est. Având o economie de dimensiuni reduse, puternic orientată către...

 • Transferoviar Grup - Investitii directe

  SCURT ISTORIC Prima linie de cale ferată a fost deschisă în data de 20 ausgust 1854 fiind folosită doar pentru transportul de cărbune colectat din Mina Anina. Capetele liniei sunt Oravița (în Banat) și Bazias, un port la Dunăre. Cea de a doua cale ferată construită pe teritoriul României de atunci a fost realizată de o companie engleză Barkley-Stanisforth făcând legătura dintre Cernavodă și Constanța, între anii 1855-1860. Capitalismul reprezintă pragul de unde diversificarea tipurilor...

 • Cum sa convertim cresterea economica in prosperitate

  Introducere Prin această lucrare îmi propun să realizez o sinteză cu privire la progresul economiei Românești. Țara noastră dacă dorește să prospere are necesitatea de a adopta instituții și politici cu misiunea de a nu încălca libertatea economică și a nu bloca energiile creatoare ale locuitorilor. În prima parte a acestei teme voi încerca să prezint, teoria și politica de creștere economică,obiectivele, instrumentul de bază a creșterii economice și beneficiile întrucât acestea privesc...

 • Finante comportamentale si preturi ale activelor

  Această lucrare conține un studiu al anomaliilor identificate în literatura de comportament, cu un accent deosebit pe cele care ar putea afecta prețurile de pe piață. Anomaliile sunt grupate în cinci categorii, și anume: (i) heuristica deciziei, (ii) factorii emoționali și viscerali, (iii) alegerea bracketing, (iv) preferințe necunoscute (v) dependență de referință. Aceste anomalii sunt discutate pe fondul ipotezelor menținute în mod normal în abordarea standard pe baza maximizării...

 • Analiza structurii pozitiei financiare la S.N.G.N. ROMGAZ SA

  Introducere În acest proiect ne-am propus să prezentăm și să analizăm situația firmei “ SNGN ROMGAZ SA”cu sediul în Municipiul Mediaș, strada Piața C.I. Motas, nr. 4 care este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/392/2001 și are codul unic de înregistrare RO14056826, din punct de vedere financiar pe parcursul a trei ani consecutivi și anume 2015, 2016 și 2017. Romgaz este cel mai mare producator si principal furnizor de gaze naturale din Romania. Compania este admisa la...

 • Antibiotice SA - proiect finante

  În aceasta prezentare a companiei Antibiotice SA Iasi, voi încerca să prezint sursele de finanțare pentru ultimele trei exerciții financiare. 1.Prezentarea generală a societății de antibiotice 1.1Organizarea și desfășurarea activității Prezentarea firmei Antibiotice SA-Iasi : Antibiotice SA-Iasi a luat ființă in anul 1990 ca fiind societate comercială pe acțiuni conform Legii numarul 15/1990 si a Hotarârii Guvernului numarul 1200/1900, activitatea sa făcând parte din domeniul „farmaceutic...

 • Organizarea si functionarea Bancii Centrale Europene

  SCURT ISTORIC AL BĂNCII CENTRAL EUROPENE La data de 1 iunie 1998 este înființată Banca Centrală Europeană, prin Tratatul CE. Banca Centrală Europeană a luat naștere ca și centru al Eurosistemului și al Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Aceasta este singura bancă autorizată să facă emisiune de monedă euro în Uniunea Europeană. Astfel de monede pot emite și alte bănci naționale împreună cu Banca Centrală Europeană. Monedele emise de Banca Centrală Europeană împreună cu celelalte...

 • Bugetul general consolidat al Ucrainei in perioada 2010-2016

  Abstract: In tara noastra, resursele financiare publice se constituie si se gestioneaza printr-un sistem unitar de bugete, si anume: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele locale care constituie bugetul public national, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului si bugetele altor institutii cu caracter autonom, in conditiile asigurarii echilibrului bugetar. Derularea procesului bugetar, financiar și de creditare presupune existența unor resurse...

 • Studiu de caz comparativ privind dimensiunile si structura resurselor financiare publice (bugetare) in Romania si Danemarca

  Capitolul 1 Cadrul conceptual și metodologie 1.1 Conceptul de cheltuială publică și structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare Conceptul de cheltuială publică este folosit având mai multe sensuri, astfel distingânduse sensul juridic și cel economic. In sensul juridic, noțiunea generală de cheltuială publica se refera la plațile legate de funcționarea instituțiilor publice dar și la realizarea activităților cu caracter public dar și a intreprinderilor ce au capital de...

 • Analiza cheltuielilor si veniturilor bugetului general consolidat al Spaniei

  1 Prezentare generală Spania este un stat în sud-vestul Europei, ocupând cea mai mare parte din Peninsula Iberică, precum și Insulele Baleare și Pityuse din Marea Mediterană și Insulele Canare din Oceanul Atlantic. Are ieșire la Oceanul Atlantic și Marea Mediterană, la vest se învecinează cu Portugalia, iar la nord-vest cu Franța și Andora. Strâmtoarea Gibraltar (14 km) o desparte de Africa, teritoriul Gibraltar fiind încă o posesiune a Marii Britanii (în luna ianuarie 2002, Tony...

 • Comertul international in conditii de criza

  I.Introducere În prezent, asistăm la schimbari structurale deosebit de dinamice și de mare amploare, care remodelează economia și comerțul mondial. Iar ceea ce particularizează aceste transformări față de alte experiențe similare din secolele precedente nu este doar ritmul alert în care se desfășoară, ci și sfera lor largă de incidență, afectând practic întreaga lume. Referindu-se la aceste schimbări, Angel Gurría, secretarul general al Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică...

Pagina 6 din 507