Toate documentele din domeniul Finante

 • Organizarea si functionarea Bancii Centrale Europene

  SCURT ISTORIC AL BĂNCII CENTRAL EUROPENE La data de 1 iunie 1998 este înființată Banca Centrală Europeană, prin Tratatul CE. Banca Centrală Europeană a luat naștere ca și centru al Eurosistemului și al Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Aceasta este singura bancă autorizată să facă emisiune de monedă euro în Uniunea Europeană. Astfel de monede pot emite și alte bănci naționale împreună cu Banca Centrală Europeană. Monedele emise de Banca Centrală Europeană împreună cu celelalte...

 • Bugetul general consolidat al Ucrainei in perioada 2010-2016

  Abstract: In tara noastra, resursele financiare publice se constituie si se gestioneaza printr-un sistem unitar de bugete, si anume: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele locale care constituie bugetul public national, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului si bugetele altor institutii cu caracter autonom, in conditiile asigurarii echilibrului bugetar. Derularea procesului bugetar, financiar și de creditare presupune existența unor resurse...

 • Studiu de caz comparativ privind dimensiunile si structura resurselor financiare publice (bugetare) in Romania si Danemarca

  Capitolul 1 Cadrul conceptual și metodologie 1.1 Conceptul de cheltuială publică și structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare Conceptul de cheltuială publică este folosit având mai multe sensuri, astfel distingânduse sensul juridic și cel economic. In sensul juridic, noțiunea generală de cheltuială publica se refera la plațile legate de funcționarea instituțiilor publice dar și la realizarea activităților cu caracter public dar și a intreprinderilor ce au capital de...

 • Analiza cheltuielilor si veniturilor bugetului general consolidat al Spaniei

  1 Prezentare generală Spania este un stat în sud-vestul Europei, ocupând cea mai mare parte din Peninsula Iberică, precum și Insulele Baleare și Pityuse din Marea Mediterană și Insulele Canare din Oceanul Atlantic. Are ieșire la Oceanul Atlantic și Marea Mediterană, la vest se învecinează cu Portugalia, iar la nord-vest cu Franța și Andora. Strâmtoarea Gibraltar (14 km) o desparte de Africa, teritoriul Gibraltar fiind încă o posesiune a Marii Britanii (în luna ianuarie 2002, Tony...

 • Comertul international in conditii de criza

  I.Introducere În prezent, asistăm la schimbari structurale deosebit de dinamice și de mare amploare, care remodelează economia și comerțul mondial. Iar ceea ce particularizează aceste transformări față de alte experiențe similare din secolele precedente nu este doar ritmul alert în care se desfășoară, ci și sfera lor largă de incidență, afectând practic întreaga lume. Referindu-se la aceste schimbări, Angel Gurría, secretarul general al Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică...

 • Analyse comparative du Budget d'Etat de la Roumanie pour les annees 2005-2006

  Introduction Ce projet réalise une analyse comparative du budget de l’Etat pour la période 2005-2006. La plupart des informations nécessaires, les principales catégories de dépenses et de recettes publiques se trouvent dans la Loi du Projet du Budget de l’Etat sur 2005 et 2006. En effet le budget permet d’enregistrer les dépenses et les recettes, et pour les étudier mieux on a défini trois types d’indicateurs, ceux qui expriment le niveau, la structure et la modification ou la dynamique....

 • Controlul financiar operativ curent

  1. Controlul financiar operativ curent în instituții și întreprinderi În cadrul instituțiilor publice dar și al entităților economice, această formă a controlului financiar funcționează sub forma unui autocontrol. În prezent, nu există nici o precizare legală privind evoluția controlului financiar operativ curent la nivelul Ministerului Finanțelor Publice și al entităților economice, ceea ce înseamnă ca executarea și organizarea controlului financiar operativ curent ramâne la alegerea...

 • Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura, dinamica cheltuielilor publice (bugetare) in Romania si Grecia

  1. Cadrul conceptual și metodologic provind cheltuielile publice Evoluția societății umane a impus o delimitare a nevoilor de consum de bunuri și servicii a modalităților de satisfacere a lor pe două paliere ce corespund celor două componene majore ale sferei finanțelor, anume, finanțele publice și cele private. Prin urmare, s-a constatat că nevoile ce țin de interesul personal( hrană,îmbrăcăminte, încălțăminte, comunicare, informare) pot fi satisfăcute individual, situându-se în sfera...

 • Fundamentarea preturilor produselor pe exemplul Dorna

  1.SCURTĂ PREZENTARE A BRANDULUI DORNA Dorna reprezintă una din mărcile premium din portofoliul companiei Coca-Cola , aceasta inițial a avut denumirea de Dorna Apemin , fiind o companie de îmbuteliere a apei minerale naturale . A fost înființată în anul 1994 de către Jean Valvis , iar în 1999 s-a consolidat ca brand pe piața românească, aceasta deținea o cotă de piață de 30 % din totalul de apă minerală consumată în România la vremea respectivă . Apa din sticlele Dorna provin din fabrica...

 • Cota unica de impozitare in Estonia - Caracteristici si impact

  1. Caracteristici generale Cota unica de impozitare , presupune aplicarea unui procent unic asupra tuturor profiturilor obținute , indiferent de activitatea economica exercitată , fie de o persoană juridică sau fizică , astfel se impune o rată proporțională și se evită dubra impozitare .Această modalitate de impozitare este văzută ca și o modalitate alternativă pentru impozitarea în cote progresive , ce constă în creșterea procentului de impozitare pentru persoanele juridice și fizice , ce...

 • Fiscalitate si strategii de afaceri Medlife SA

  Introducere Prezentarea Societătii Med Life S.A. MedLife este o societate românească privată , ce are ca și obiect principal de activitate asistență medicală specializată , de asemenea aceasta poate să desfășoare și alte activităti secundare ce ajută la împlinirea scopului principal al societății Med Life , acela fiind posibilitatea de a oferi oportunitatea de a avea acces la servicii medicale profesionale la cele mai ridicate standarde ,astfel că : MedLife oferă asistență spitalicească ,...

 • Analiza activitatii economice Turbomecanica

  I. DESPRE TURBOMECANICA S.A. Consiliu de Administrație si Executiv Director General Radu VIEHMANN Denumire societate TURBOMECANICA S.A. Tipul Societatii 34 - Societate comerciala pe actiuni Cod fiscal / CUI 3156315 Cod Registrul Comerțului J40/533/1991 Adresa TURBOMECANICA S.A., 244 Iuliu Maniu, Sector 6, 061126 Bucuresti, Romania Localitate București Județ București Țara România Pagina internet https://turbomecanica.ro/ E-Mail corporate_actionariat@gdfsuez.ro Telefon...

 • Subiecte examen MFFAE

  Capitol 1: 1. Obiectivul fundamental al întreprinderii este: a) Echilibrul financiar; b) Plata de taxe și impozite către stat; c) Maximizarea valorii; d) Creșterea cotei de piață; e) Asigurarea solvabilității. 2. Gestionarul financiar al întreprinderii trebuie să asigure permanent trei condiții: 1) Diminuarea riscului asumat de acționari prin plasarea capitalurilor în întreprindere; 2) Solvabilitatea întreprinderii; 3) Armonizarea intereselor participanților (acționari, creditori,...

 • Analiza evolutiei bugetului public al Romaniei in perioada 2006 - 2016

  INTRODUCERE Prezentarea de față își propune în linii mari să realizeze o analiză a bugetului public al României în perioada cuprinsă între anii 2006 - 2016. În felul acesta am întocmit o trecere în revistă, punând accent pe aspectele esențiale, a următoarelor principii financiare: Conceptul de buget, Principiile bugetare, Conceptul de buget public și Conținutul bugetului public. Prin fiecare lege bugetară pomenită mai sus s-a încercat o cercetare cât se poate de exhaustivă, urmărind punctele...

 • Metode alternative de finantare a investitiilor

  INTRODUCERE Actualitatea temei cercetării : Investițiile reprezintă factorul primordial în strategia dezvoltării economiei naționale, a tuturor ramurilor și domeniilor de activitate, a sporirii veniturilor, condiție a creșterii nivelului de trai. Investiția este o cheltuială sau plasament de sume bănești la un moment inițial, pentru a obține efecte în viitor. În urma definiției nominalizate,se afirmă că aceasta reprezintă o cheltuială sau un plasament de sume bănești. În momentul luării...

Pagina 7 din 507