Toate documentele din domeniul Finante

 • Rolul sitemului monetar international in contextul crizei financiare

  Sistemul monetar international reprezintă un ansamblu de reguli, instrumente și organisme legate de crearea, circulația și valorificarea monedelor internaționale, determinate de schimburile comerciale, de mișcările de capital și de creșterea economică pe plan mondial. Înființarea sistemului monetar internațional (SMI) a reprezentat o încercare de cooperare între state și nu una de subordonare a sistemelor monetare naționale. Prima inițiativă de acest fel a constituit-o Uniunea Monetară...

 • Mangemnetul Strategic - societatea ROMGAZ

  1. Scurtă introducere a companiei. Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA ,cu sediul central în Mediaș, este cel mai mare producător de gaze naturale din România. Compania este admisă la tranzacționare din anul 2013 pe piața Bursei de Valori din București și a Bursei din Londra . Acționar principal este statul român cu o participație de 70%. Compania are o experiență vastă in domeniul explorării si producerii de gaze naturale, istoria sa începând acum mai bine de 100 de ani in...

 • Analiza surselor de finantare ale intreprinderii Prefab SA

  INTRODUCERE Realizarea acestui proiect constă în prezentarea și analizarea succintă a surselor de finanțare a unei întreprinderi în cazul acesta entitatea studiată este “PREFAB” S.A. Finanțele unei întreprinderi reprezintă relațiile economice în formă bănească cu care firma poate realiza ,utiliza și repartiza fondurile bănești pentru a putea produce și pentru a putea să își contiune activitatea ca în final să obțină un profit. Cele mai importante surse de finanțare pe care o întreprindere...

 • Cercetarea impactului obligatiilor fiscale ale intreprinderii asupra performantei financiare

  ABSTRACT Performanța financiară este obiectivul oricărei entități economice, indiferent de domeniul in care activează. Din perspectiva procesului de luare a deciziilor, taxa corporativă este inclusă în ecuația performanței financiare. Prin urmare,informatiile despre impozitul pe profit devin relevante pentru luarea deciziilor în ceea ce privește forma de organizare, reinvestire și altele. În acest context, planurile noastre de cercetare identifică o relație între impozitul pe profit și...

 • Probleme ale adoptarii Euro de Romania

  Încă din cele mai vechi timpuri statele au dezvoltat un sistem de schimb al bunurilor și serviciilor bine definit. În diferite epoci, din diferite motive, popoarele și civilizațiile au acceptat diferiți mijlocitori ai schimbului. De-a lungul timpului aceștia au evoluat odată cu dezvoltarea statelor, ajungându-se în punctul în care și-au stabilit propria moneda de schimb. În urma unor convenții, este stabilită la nivel european moneda oficială a 19 state din cadrul Uniunii Europene, și anume...

 • Impozitele directe - Studiu de caz privind evolutia acestora in Romania in perioada 2015-2017

  Introducere Impozitul capătă din ce în ce mai multă importanță pentru stat, având un rol important pe plan financiar, social și economic. Impozitele sunt plăți care se fac către stat cu titlu definitiv și nerambursabil. Cu cât cresc impozitele cu atât puterea de cumpărare a cetățenilor scade, iar o putere de cumpărare mai mică, reprezintă o cantitate mai mică de produse vândute, ceea ce se va reflectă în reducerea profitului. Rolul cel mai important al impozitelor se manifestă pe plan...

 • Moneda si credit

  INTRODUCERE Banca Transilvania este una dintre cele mai importante întreprinderi din țara noastră, aceasta se poziționează pe locul doi în funcție de activele existente în clasamentul băncilor. Fundamentele care au stat la baza creării băncii au fost puse în Cluj, de către anumiți oameni de afaceri ce aparțineau orașului. Scopul acestei initiative a fost de a forma o bancă locală mai exact un brand de Cluj. Evoluția băncii a fost foarte rapidă, initial a fost situată pe teritoriul Clujului,...

 • Principiile planificarii fiscale internationale

  Generalitati privind Politica Fiscala la Nivel International Uniunea Europeană este o uniune economică și politică, dezvoltată în Europa ce este compusă din 28 state. Uniunea funcționează printr-un sistem de instituții supranaționale independente și interguvernamentale care iau decizii prin negociere între statele membre. Întrucât procesul de elaborare a normelor UE în domeniul fiscal este orientat spre funcționarea lipsită de impedimente a pieței unice, armonizarea normelor privind...

 • Analiza bugetelor Municipiilor din Regiunea S-E in perioada 2005-2010

  Capitolul 1. Prezentarea generală a regiunii SUD-EST 1.1. Cadrul geografic și istoric Regiunea de Sud-Est este situată în partea de sud-est a României și se învecinează la nord cu Regiunea Nord-Est, la vest cu Regiunea Centru, la sud-vest cu Regiunea Sud-Muntenia și Regiunea București-Ilfov, la sud cu Bulgaria, la est cu Republica Moldova, Ucraina și țărmul Mării Negre. Regiunea de Sud-Est aparține provinciei fizico-geografice a Europei răsăritene, subprovincia ponto-danubiană și are...

 • Impozit pe venit

  I Dispoziții generale - Contribuabili Următoarele persoane datorează plata impozitului conform prezentului titlu și sunt numite în continuare contribuabili : a) persoanele fizice rezidente; b) persoanele fizice nerezidente care desfășoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România; c) persoanele fizice nerezidente care desfășoară activități dependente în România; d) persoanele fizice nerezidente care obțin venituri - Sfera de cuprindere a impozitului...

 • Analiza creantelor si datoriilor - SC OMV Petrom

  Scurt istoric Petrom SA a fost înființată în anul 1991 sub forma Regiei Autonome a Petrolului RA. În anul 1996 a fost înființată Compania Română de Petrol, ca societate comercială pe acțiuni, constituită prin reorganizarea RAFIROM, PECO și PETROTRANS, care au fost comasate și și-au încetat activitatea. În anul 1997 Compania Română de Petrol, care deținea toate cele zece rafinării din România, a fost împărțită, 8 dintre rafinării funționând pe cont propriu, restul activelor intrând în...

 • Analiza cheltuielilor pentru Stiinta si Inovare in Republica Moldova in perioada 2011-2015

  Introducere Activitățile științifice și cele inovaționale constituie, în condițiile contemporane, cea mai importantă forță motrice a creșterii economice, ceea ce necesită integrarea științei cu producerea, pretutindeni în lume, știința este condusă de ministere, departamente, agenții, comitete, adică de organe publice centrale. Știința si Inovatia constituie doi factori substanțiali în evoluția societății, nivelul cercetărilor științifice care reflectă, într-un fel, gradul de dezvoltare...

 • Proiect de investitii Avicola Bucuresti

  1. Introducere Avicola București este o societate de tradiție in domeniul aviculturii fiind un producator de oua de consum obtinute exclusiv de la gaini crescute la sol. Tehnologia de crestere a gainilor cat si liniile de ultima generatie de sortare si ambalare a oualor asigura garantia unui produs de calitate obtinut conform normelor si standardelor europene de calitate si siguranta alimentara. Din ianuarie 2005, Avicola Bucuresti este unic importator de parinti si unic producator de...

 • Sistemul cheltuielilor publice

  1. Conținutul economic al politicilor publice. Savantul român I. Văcărel consideră cheltuielile publice "relații economico-sociale în formă bănească, ce se manifestă între stat și persoane fizice și juridice, cu ocazia repartizării și utilizării resurselor financiare ale statului, în scopul îndeplinirii funcțiilor acestuia." Peggy și Richard A. Musgrave definesc cheltuielile publice drept “utilizarea direcționată a resurselor sectorului public pentru satisfacerea necesităților în...

 • Impactul digitalizarii asupra stabilitatii financiare

  1. Aspecte teoretice privind digitalizarea Potrivit dicționarelor, digitalizarea este definită ca fiind o ”transformare a semnalelor analogice în semnale digitale”. Aceasta este o definiție foarte tehnică și simplă, ce nu poate surprinde complexitatea procesului și nici implicațiile pe care acesta le are asupra noastră. Fenomenul este de o complexitatea foarte mare întrucât transformarea digitală afectează fiecare firmă precum și societatea în ansamblu. Digitalizarea este un megatrend ce...

Pagina 7 din 506