Audit

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Aceasta fituica rezuma Audit.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Administratie Publica

Extras din document

1. Definiţi auditul în general şi identificaţi elementele fundamentale ale acestuia.

Prin audit se înţelege examinarea profesională a unei informaţii în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente prin raportarea la un criteriu (standard, normă) de calitate.

Elementele fundamentale care definesc auditul:

- examinarea unei informaţii trebuie să fie exclusiv profesională ;

- obiectul examinarii - orice tip de informatie din orice domeniu ;

- scopul este acela de a exprima o opinie asupra examinarii;

- calitatea opiniei trebuie să fie res ponsabilă, independentă si motivanta;

- examinarea trebuie să se facă după un criteriu de calitate.

2. Ce este auditul financiar?

Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu Standardele internationale de audit financiar ale Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC)".

Orice analiza, orice control, orice verificare si orice studiu asupra unei parti din contabilitate sau din situatiile financiare ale unei entitati poate fi calificata ca audit financiar.

3. Definiţi auditul statutar şi identificaţi elementele fundamentale ale acestuia.

Prin audit statutar se intelege examinarea efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati in ansamblul lor, in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clar si complete a pozitiei si situatiei financiare, precum si a rezultatelor obtinute de aceasta, prin raportarea la standardele nationale sau internationale de audit.

Elemente fundamentale:

- profesionistul competent si independent trebuie sa fie profesionist contabil, care poate fi o persoana fizica sau o persoana juridica;

- examinarea este exclusiva profesionala;

- obiectul examinarii efectuate de profesionistul contabil il constituie situatiile financiare ale entitatii, in totalitatea lor: bilant, cont de profit si pierdere si celelalte componente ale situatiilor financiare, in functie de referentialul contabil aplicabil;

- scopul examinarii: exprimarea unei opinii motivate, responsabile si independente;

- obiectul opiniei: imagine fidela, clara si completa a pozitiei financiare, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute de entitatea auditata;

- criteriul de calitate in functie de care se face examinarea si se exprima opinia il constituie standardele nationale sau internationale de audit si contabilitate.

4. Abordări privind metodologia auditului statutar.

Practica internationala de audit cunoaste doua moduri de abordare a unei misiuni de audit statutar:

- abordare pe faze si etape (didactica si mai teoretica);

- abordare pe cicluri de control (mai operationala).

A. Abordarea pe faze si etape, cuprinde 3 faze si 10 etape.

1. Faza initiala

- este faza cunoasterii entitatii controlate si a planificarii misiunii de audit;

- se caracterizeaza prin aceea ca majoritatea activitatilor sunt desfasurate la sediul auditorului.

2. Faza controlului propriu zis:

- este faza controlului intern si a verificarii conturilor;

- se caracterizeaza prin aceea ca activitatile sunt desfasurate in teren.

3. Faza finalizarii lucrarilor si elaborarii raportului:

- este faza lucrarilor de inchidere si a elaborarii raportului de audit;

- se caracterizeaza prin aceea ca activitatile se desfasoara la sediul auditorului.

B. Abordarea pe cicluri de control

Abordarea pe cicluri de control presupune succesiunea pricipalelor faze si etape ale auditului in cadrul fiecarui ciclu. Misiunea de audit cuprinde 14 cicluri, in cadrul fiecarui ciclu urmarind 3 faze succesice: cunoasterea operatiilor, evaluarea controlului intern si controlul conturilor: cumparari-furnizori, imobilizari corporale si necorporale, vanzari-clienti, stocuri si productie in curs, trezorerie, imobilizari financiare, imprumuturi si obligatii financiare, fonduri improprii, peersonal si sociale, impozite si taxe, alte pasivea, alte active, alte venituri si cheltuieli, estimari contabile.

5. Faze şi etape în executarea unei misiuni de audit de bază.

Toate activitatile si lucrarile ocazionate de realizarea unei misiuni de audit de baza asupra situatiilor financiare ale unei entitati pot fi grupate in 3 faze si 10 etape:

I. Faza initiala:

- Acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit;

- Orientarea si planificare auditului;

II. Faza executarii lucrarilor:

- Aprecierea controlului intern;

- Controlul conturilor;

- Examenul situatiilor financiare;

III. Faza finala:

- Evenimentele posterioare inchiderii exercitiului;

- Utilizarea lucrarilor altor profesionisiti;

- Alte lucrari necesare inchiderii;

- Raportul de audit;

- Documentare lucrarilor de audit;

6. Acceptarea mandatului şi contractarea lucrărilor de audit.

Inainte de a contracta o lucrare de audit al situatiilor financiare ale unei entitati, auditorul trebuie sa aprecieze posibilitatea de a indeplini aceasta misiune, trebuie sa tina seama de unele regului profesionale si de deontologie.

Actiunile intreprinse in aceasta etapa permit auditorului sa colecteze informatiile necesare fundamentarii deciziei de acceptare a misiunii:

- Cunoasterea globala a intreprinderii;

- Examenul de independenta si de absenta a incompatibilitatilor;

- Examenul competentei

- Contactul cu fostul auditor sau cenzor;

- Decizia de acceptare a mandatului;

- Fisa de acceptare a mandatului;

Normele legale romanesti prevad obligatia ca activitatea profesionistilor contabili sa se desfasoare pe baza de contracte de prestari servicii, fara a se face vreo distinctie intre misiunile de audit legal si misiunile de audit contractual.

Standardul International de Audit nr. 210 prevede ca auditorul si clientul trebuie sa convina termenii si conditiile de realizare a misiunii de audit care se vor consemna intr-o Scrisoare de misiunie de audit, sau in orice alt tip de contract adecvat.

Indiferent de forma pe care o imbraca relatia contractuala , din documentul respectiv nu trebuie sa lipseasca termenii si conditiile urmatoare:

- obiectivule auditului situatiilor financiare;

Fisiere in arhiva (1):

  • Audit.doc