Contencios administrativ rezumat subiecte pt examen

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Contencios administrativ rezumat subiecte pt examen.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 2 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Administratie Publica

Extras din document

I. CONDITIILE ACTIUNII DIRECTE IN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

1. actul atacat sa fie un act adm. in forma tipica sau asimilata

2. actul sa emane de la o autoritate publica

3. actul sa vatame un drept sau un interes legitim

4. indeplinirea procedurii plangerii administrativ- prealabile

5. termenul ptr formularea actiunii.

1. Actul atacat sa fie act administrativ in forma tipica sau asimilata

Actul adm tipic este actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica in regim de putere publica ce da nastere, modifica sau stinge drepturi sau obligatii in vederea organizarii si executarii legii.

Actul adm asimilate sunt contractele administrative incheiate de autoritatea publica care au ca obiect:

a) punerea in valoare a bunurilor

b) executarea lucrarilor de interes public

c) prestarea de servicii publice

d) achizitiile publice

Actele asimilate sunt :

- contractele

- tacerea administrativa

- tardivitatea

- refuzul de a efectua o anumita operatiune adm.

2. Actul sa emane de la o autoritate publica.

Autoritatea publica este orice organ de stat sau al unitatilor administrativ-teritoriale care

actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unor interese legitime publice.

3. Actul sa vatame un drept sau interes atat privat cat si public

Interesul legitm privat = posibilitatea de a pretinde o anumita conduita in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil.

Interesul legitim public = emana ordinea de drept, democratia constitutia, garantarea

respectarii drepturilor, liberatiilor si indatoririlor fundamentale, satisfacerea

nevoilor comunitare si realizarea competentelor autoritatii publice.

4.Indeplinirea proceduri. Plangerea prealabila in Contencios administrativ are 2 forme:

-recurs ierarhic

-recurs gratios

Recursul gratios = persoana vatamata se adreseaza autoritatii publice emitente a actului adm. si solicita sa-l revoce.

Recursul ierarhic = persoana vatamata solicita org ierarhic superior sa revoce actul administrativ emis de autoritatea publica emitenta inferioara.

Plangerea prealabila = persoana vatamata, ca regula, mai inainte de a se adresa

instantei de contencios adm., este obligata sa solicite autoritatii publice emitente sau

organului ierarhic superior daca acesta exista, sa revoce actul administrativ.

Exceptii!

Nu sunt obligate sa parcurga procedura plangerii prealabile:

- Avocatul Poporului

- Prefectul

- ANFP

- Ministerul Public

- precum si cererile care privesc persoanele vatamate prin ordonante de guvern

Termenul de indeplinire a plangerii prealabile.

Plangerea prealabila se formuleaza in termen de 30 de zile de la comunicarea actului

administrativ , dar nu mai mult de 6 luni de la emiterea lui pentru motive temeinice.

5. Termenul de formulare a actiunii

Cererile prin care se solicita anularea unui act administrativ individual sau recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei se introduce in termen de 6 luni de la data primirii raspunsului la plangerea prealabila sau de la data comunicarii refuzului nejustificat de solutionare a cererii.

Pentru motive temeinice cererea poate fi introdusa si peste termenul de 6 luni, dar nu mai tarziu de un an de la data emiterii actului.

Ordonantele de guvern considerate neconstitutionale si actele administrative cu caracter

normativ considerate nelegale pot fi atacate oricand.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contencios administrativ rezumat subiecte pt examen.docx