MPP subiecte rezolvate

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma MPP subiecte rezolvate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 28 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Administratie Publica

Extras din document

1. Definiți conceptele si noțiunile fundamentale ale unui proiect

Proiectul se definește ca un proces nerepetitiv care realizează o cantitate nouă, bine definita, în cadrul unor organizații specializate. Proiectul se caracterizează ca o acțiune unică, specifică, compusă dintr-o succesiune 1ogică de activități componente coordonate și controlate, cu caracter inovațional de natură diferită, realizat într-o manieră organizată metodic și progresiv, având constrângeri de timp, resurse și cost, destinat obținerii cu succes de noi rezultate complexe, necesare pentru satisfacerea de obiective clar definite.

În anumite proiecte, obiectivele se pot perfecționa și, ca urmare caracteristicile proiectului se definesc și adaptează progresiv pe parcursul desfășurării proiectului.

Un proiect individual poate face parte dintr-o structură de proiecte mai amplă.

Fiecare activitate are următoarele caracteristici principale:

- rol bine determinat;

- consumă resurse bine determinate în timp;

- are un moment de început și de încheiere.

Proiectul se desfășoară în cadrul unei organizații care se creează doar pe durata existentei proiectului. Organizația nou creată se numește „consorțiu”. Performanța consorțiului se măsoară în funcție de adaptabilitatea lui la realizarea obiectivelor proiectului. Ceea ce are importanță în cadrul consorțiului, este viteza cu care angajații consorțiului își unesc abilitățile și cunoștințele pentru a găsi soluțiile la realizarea obiectivelor proiectului.

Odată realizat un obiectiv al proiectului, membrii consorțiului formează noi structuri pentru a realiza un nou obiectiv. Membrii consorțiului trebuie să aibă competențe profesionale în domeniul problematicii obiectivelor de abordat. Un proiect terminat conduce la desființarea consorțiului proiectului respectiv și regruparea membrilor consorțiului pentru noi proiecte.

Flexibilitatea și adaptabilitatea care caracterizează un consorțiu, permit permanent regruparea și recombinarea resurselor umane, fizice și informaționale, în scopul realizării obiectivelor.

Membrii consorțiu1ui fac parte din organizații de tip societăți și întreprinderi bine definite.

Proiectele devin puncte de stabilitate, iar organizațiile devin fluide și gravitează în jurul proiectelor. Orice propunere de proiect, poate fi definită în termeni de:

Obiectiv, Resurse, Activități, Rezultate (ORAR).

Conform definițiilor date, proiectul constă în “alocarea resurselor în vederea atingerii unor obiective specifice, urmărind o abordare planificată și organizată”. (Lientz și Rea, 1998)

Caracteristicile proiectului:

scop definit;

caracter realist;

localizare bine delimitată în timp și spațiu;

caracter complex;

caracter colectiv;

caracter unic;

caracter cuantificabil;

caracter multistadial.

2. Obiectivele si etapele unui proiect

Inainte de lansarea unui proiect, trebuie identificate foarte clar obiectivele acestuia. Nu exista proiecte fara obiectiv!

Obiectivele proiectului rezultă din tema acestuia și din obiectivele strategiei pe care acesta trebuie să o pună în aplicare.

Tema proiectului sau misiunea acestuia reprezintă motivul pentru care acesta a fost creat, adică tocmai rațiunea de a exista a proiectului.

Managementul proiectelor are ca primă sarcină interpretarea misiunii proiectului și transpunerea acesteia în obiective, direcții de acțiune, politici, strategii, planuri de acțiune care să permită realizarea acesteia și obținerea rezultatelor scontate.

Obiective:

1. Performanta si calitate (produsul finit al proiectului trebuie sa fie adecvat scopului vizat. Toate specificatiile trebuie realizate intr-un mod satisfacator.

2. Buget (proiectul trebuie finalizat fara a depasi nivelul autorizat de cheltuieli);

3. Timp de finalizare (evolutia reala a unui proiect trebuie sa fie mai rapida decat evolutia planificata. Toate etapele proiectului trebuie sa nu depaseasca datele planificate, astfel incat finalizarea proiectului sa se produca la data planificata sau mai devreme de aceasta. Un risc obisnuit in cazul proiectului este incapacitatea de a începe munca la timp. Intarzierile mari sunt produse de amanari, de dificultati juridice, sau de planificare, de lipsa de informatii, de fonduri sau de alte resurse. Toti acesti factori, il pot pune pe managerii de proiect intr-o situatie dificila sau imposibila. Daca proiectul este impiedicat sa inceapa la timp este putin probabil sa se termine la timp.

Obiectivele ce derivă din misiunea proiectului poartă denumirea de obiective, acestora li se alătură alte două categorii: obiective de costuri și obiective de timp.

Etapele ciclului de viata al unui proiect sunt:

1. identificarea si evaluarea initiala a proiectului (proces de informare, identificare si conceptie);

2. pregatirea proiectului (elaborarea planului proiectului);

3. aprecierea proiectului (evaluarea modului in care au fost concepute etapele proiectului, decizia finala fiind aprobarea trecerii proiectului in faza de implementare);

4. mobilizarea, implementarea si monitorizarea (etapa de executie);

5. finalizarea si evaluarea finala (la atingerea obiectivelor si acceptarea de catre beneficiar, autoritatea contractanta);

Proiectul nu se abordeaza numai “bloc”. Tema se propune, iar un proiect se imparte in faze corespunzatoare punctelor logice din ciclul de execuție al proiectului si nu unor criterii financiare sau de raportare.

3. Clasificați proiectele in funcție de tipologia acestora

Proiectele pot fi de mai multe tipuri în funcție de diferitele criterii, astfel:

1. în funcție de sursa de finanțarea:

- proiecte interne: din surse publice, locale, din surse private - nonprofit sau generatoare de profit;

- proiecte internaționale: din fonduri ale organizațiilor internaționale pentru sprijinirea reformelor sau dezvoltării din alte țări, sau din fonduri oferite de diferite guverne, pentru rezolvarea unor probleme comune sau sprijinirea reformelor din alte țări

- mixte: guvernamentale și private sau naționale și internaționale;

2. în funcție de procedurile de atribuire a fondurilor:

- prin licitație;

- prin competiție de proiecte;

- prin cereri în ordinea depunerii și acceptării;

- prin prioritizare;

- prin acceptare.

3. în funcție de natura obiectivului principal sunt:

- proiecte de investiții;

- proiecte de cercetare;

- proiecte de dezvoltare;

- proiecte de organizare;

- proiecte de restructurare;

- proiecte de consultanță;

- proiecte de informare și conștientizare a publicului.

4. in funcție de caracterul sectorului care beneficiază de rezultate:

- de afaceri

- economice

- sociale

- educaționale

- culturale

- de mediu

- de securitate

5. in functie de de mediul proiectelor:

- Mediul fizic: care este caracterizat de cadrul natural si de tehnologiile existente;

- Mediul economic si financiar: care este caracterizat de elemente aleatorii, cu un grad ridicat de risc;

- Mediul instituțional si public: caracterizat de tipul instituțiilor, cadrul politic si strategia acestuia;

- Mediul socio-cultural: care se refera la norme acceptate, valori locale, competentele decidenților.

Fisiere in arhiva (1):

  • MPP subiecte rezolvate.doc