Managementul Proiectelor Test Grila

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Aceasta fituica rezuma Managementul Proiectelor Test Grila.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Extras din document

1. În managementul proiectelor, identificarea domeniului reprezintă :

A. Alegerea categoriei de activităţi economice în cadrul căruia va fi planificat viitorul

proiect ;

B. Stabilirea zonei teritoriale unde vor fi implementate activităţile din proiect;

C. Setul de acţiuni prin care se delimitează cadrul legal şi contextul planificării şi

implementării unui proiect.

2. „Atunci când vorbim despre proiecte în domeniul serviciului public de ocupare acestea sunt

finanţate din :

· surse interne – de la bugetul asigurărilor pentru şomaj;

· surse externe – prin atragerea de fonduri, în principal de la Uniunea

Europeană ( programele PHARE, ISPA, SAPARD, FSE). „

A. Adevărat

B. Fals

3. Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane are în compnenţa sa

:

A. 2 axe prioritare

B. 7 axe prioritare

C. 10 axe prioritare

4. O axă prioritară are în compnenţa ei ca structură :

A. Domenii majore de intervenţie şi operaţiuni indicative relevante

B. Proiecte

C. Programe

5. „Axa prioritară 4 din POS DRU cuprinde următoarele domenii majore de intervenţie:

· Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare de a furniza servicii de

ocupare ;

· Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare.”

A. Adevărat

B. Fals

6. Domeniul major de intervenţie „Formarea personalului propriu al SPO” are ca şi operaţiuni

indicative relevante :

A. Acţiuni referitoare la selectarea personalului SPO

B. Acţiuni referitoare la perfecţionarea personalullui SPO

C. Acţiuni referitoare la salarizarea personalului SPO

7. „Proiectul reprezintă o succesiune de activităţi desfăşurate întro

perioadă limitată de timp

cu scopul de a obţine un rezultat punctual în condiţiile încadrării în consumul de resurse

prevăzut.”

A. Adevărat

B. Fals

8. „Proiectul este definit ca fiind orice activitate care se desfăşoară în conformitate cu un plan

aprobat de cei în drept.”

A. Adevărat

B. Fals

9. Parametrii unui proiect sunt :

A. Oameni, idei, resurse

B. Timp, resurse, rezultate

C. Nevoi, fonduri, obiective

10. În managementul proiectelor prin resurse se înţelege :

A. Fondurile proprii ale celui care implementează proiectul ;

B. Fondurile puse la dispoziţie de finanţator ;

C. Resursele umane, financiare, materiale, informaţionale .

11. „Resursele alcătuiesc bugetul unui proiect şi sunt măsurabile în lei ; acestea pot fi resursele

umane, materiale, financiare, informaţionale.”

A. Adevărat

B. Fals

12. În managementul proiectelor „ programul este reprezentat de o serie de proiecte

intercorelate, ale căror obiective contribuie la îndeplinirea unui obiectiv comun relelvant”.

A. Adevărat

B. Fals

13. În managementul proiectului distincţia dintre „proiect” şi „program” este :

A. Nu este nici o distincţie ;

B. Programul este derulat la nivel naţional iar proiectul este derulat la nivel local ;

C. Programul este reprezentat de o serie de proiecte intercorelate, ale căror obiective

contribuie la îndeplinirea unui obiectiv comun relelvant.

14. „Un proiect este o sarcină inovativă, riscantă şi mai ales limitată în timp.”

A. Adevărat

B. Fals

15. Atributele unui proiect sunt :

A. Resurse, activităţi, rezultate ;

B. Obiective clare, cerinţa de tip nou, lipsa muncii de rutină, bugetul propriu, termen de

start şi de încheiere precis definite, colaboratori motivaţi cu cunoştinţe şi abilităţi

diferite ;

C. Finanţatorul, autoritatea de management, aplicantul.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Proiectelor Test Grila.pdf

Alte informatii

Contine raspunsurile