Teste Grila Organizarea Resurselor Umane din Administratia Publica

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Teste Grila Organizarea Resurselor Umane din Administratia Publica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

1. Conform cu prevederile Statutului funcţionarului public, poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte şi următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 20 ani împliniţi;

d) are capacitate restrânsă de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate.

2. Admiterea funcţionarului public în urma reuşitei la concursul organizat cu respectarea reglementărilor în vigoare este urmată de depunerea:

a) garanţiei – conform legii;

b) jurământului;

c) declaraţiei pe proprie răspundere privind cariera publică.

3. Intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici se face prin concurs naţional. Recrutarea se face de către o comisie permanentă, independentă, formată din 7 membri, numiţi prin decizie a:

a) Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

b) Preşedintelui ţării;

c) Primului-Ministru.

4. Concursul de recrutare pentru funcţiile publice vacante din autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală este organizat de către:

a) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru funcţiile publice de conducere din următoarele domenii: protecţia copilului, evidenţa informatizată a persoanei, audit public intern, financiar-contabilitate, urbanism şi arhitectură, resurse umane, integrare europeană, pentru secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru funcţiile publice de execuţie din domeniul auditului public intern;

b) de către autorităţi şi instituţii publice, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, altele decât cele prevăzute la lit. a);

c) comisia prevăzută la art. 18 alin. (1) pentru înalţii funcţionari publici.

5. Legea nr.188/1999 republicată stabileşte o serie de principii fundamentale care stau la baza organizării şi desfăşurării concursurilor. Acestea sunt:

a) principiul competiţiei deschise;

b) transparenţa;

c) meritul profesional;

d) competenţa;

e) principiul şanselor diferenţiate după multiple criterii reglementate de Legea 18881/2008.

6. În alcătuirea unui CV funcţional/structurat trebuie urmărite printre principalele elemente – de abordat – şi următoarele:

a) pregătire profesională (educaţie, specializări nefinalizate, abandonate sub diverse motive);

b) experienţă profesională (funcţii, posturi, sarcini, responsabilităţi);

c) premii;

d) nereuşite;

e) activităţi şi realizări extraprofesionale.

7. Conform experienţei managerilor de la Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), la elaborarea CV-urilor trebuie să se ţină seama de următorul aspect:

a) Constrângerile privind redactarea unui CV sunt paradoxale; de regulă, pe o singură pagină trebuie să se sintetizeze şi să se ilustreze parcursul deja trecut, activitatea prezentă şi opţiunile pentru viitor;

b) Constrângerile privind redactarea unui CV sunt paradoxale; de regulă, pe trei pagini trebuie să se sintetizeze şi să se ilustreze parcursul deja trecut, activitatea prezentă şi opţiunile pentru viitor;

c) Constrângerile privind redactarea unui CV sunt paradoxale; de regulă, pe patru pagini trebuie să se sintetizeze şi să se ilustreze parcursul deja trecut, activitatea prezentă şi opţiunile pentru viitor.

8. Precizaţi erorile făcute la prezentarea unui CV.

9. Scrisoarea de intenţie/motivaţie. Structură.

10. Tehnicile de intervievare folosite:

a) trebuie să urmărească prinderea în impas a candidaţilor;

b) nu trebuie să urmărească evaluarea cât mai generală a răspunsurilor şi a gradului lor de sinceritate;

c) nu trebuie să urmărească prinderea în impas a candidaţilor, ci evaluarea cât mai exactă a răspunsurilor şi a gradului lor de sinceritate.

11. În procesul de selecţie se folosesc mai multe tipuri de teste:

a) testele de abilitate şi aptitudini, care sunt utilizate la evaluarea dexterităţii candidaţilor;

b) testele de inteligenţă, care permit măsurarea cunoştinţelor generale, cât şi a capacităţii de judecată a unui individ;

c) testele de personalitate, care măsoară caracteristicile personalităţii fiecărui candidat (motivaţii, intenţii).

12. Actul administrativ de numire are formă scrisă şi trebuie să conţină, printre altele:

a. temeiul legal al numirii;

b. denumirea funcţiei publice;

c. data de la care urmează să se aplice funcţia publică, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale;

d. drepturile salariale;

e. locul de desfăşurare a activităţii.

13. Publicarea condiţiilor de desfăşurare a concursului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a se face:

a) cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării concursului;

b) cu cel puţin 20 de zile înainte de data desfăşurării concursului;

c) cu cel puţin 40 de zile înainte de data desfăşurării concursului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Teste Grila Organizarea Resurselor Umane din Administratia Publica.doc

Alte informatii

teste grila pentru licenta FSEAP, Administratie publica, contine raspunsurile