Toate fituicile din domeniul Asigurari

 • Grile asigurari comerciale

  1. În cazul asigurării de bunuri pot fi asigurate: a) bunurile primite pentru a fi depozitate pe o perioadă de timp determinată; b) bunurile care fac obiectul unor contracte de închiriere; c) bunurile primite pentru reparare; d) toate răspunsurile sunt corecte; 2. În cazul asigurării cargo se acordă despăgubiri pentru: a) pagube produse ca urmare a ambalării necorespunzătoare; b) pagube produse bunurilor de răsturnarea autovehiculului; c) pagube produse de ger sau căldură atmosferică;...

 • Grila Licenta Asigurari - Reasigurari

  1. Compensarea prejudiciilor prin sistemul asigurărilor presupune: a) efort individual b) efort colectiv c) efort al instituțiilor publice Varianta corectă: b 2. Cel mai vechi contract de asigurare păstrat a fost întocmit în: a) Marsilia b) Genova c) Londra Varianta corectă: b 3. În funcție de contextul specific al formelor sale generale, asigurările pot fi clasificate în: a) asigurări sociale și asigurări comerciale b) asigurări de viață și asigurări de bunuri c) asigurări și...

 • Asigurarea si Reasigurarea

  1. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţă, integritatea corporală şi bunurile omului. Forţele naturii, dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii şi activitatea omului sunt principalele cauze generatoare de pagube în economie. Putem grupa aceste cauze generatoare de pagube în două mari categorii: - independente de voinţa oamenilor, care au caracter obiectiv, - legate de comportarea oamenilor, acestea având un caracter subiectiv. Din prima categorie fac...

 • Asigurari Financiare

  Riscurile in cadrul asigurarilor financiare Tipurile de societati Problemele de asigurari a activitatii de asig au fost considerate o utopie prin prisma faptului ca pe de o parte activitatea de asigurari a fost slab dezvoltata si pe de alta parte deoarece sistemul bancar actiona in forma lui clasica. D.p.d.v. istoric, in perioada interbelica apar primele contracte de asig fin mai mult in legatura cu marile activitati financiare. Este perioada in care apare conceptul de “bank insurance”...

 • Bazele Asigurarii

  1.1.Necesitatea, conditiile aparitiei si evolutia asigurarilor Aparitia asigurarilor este legata de existenta unor evenimente posibile, dar incerte, care ameninta bunurile materiale precum si integritatea corporala si chiar viata oamenilor, asa cum sunt calamitatile naturale, bolile, accidentele, incendiile.Se bazeaza pe doua principii existente din antichitate, solidaritatea-care presupune acoperirea de colectivitate a pagubelor suferite de unii membri, dupa producerea sinistrului si...

 • Teste Grila

  ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI 1. Asigurarile, după forma juridică de realizare se clasifică în: A. Asigurări de viaţă B. Asigurări obligatorii C. Asigurări de persoane D. Asigurări facultative E. Asigurări de bunuri F. Asigurări de răspundere civilă G. Asigurări maritime d) B, D 2. Beneficiul asigurarii este: b) Persoana care are dreptul sa incaseze despagubirea sau suma asigurata fara insa ca aceasta sa fie parte la contractul de asigurare. 3. Atomizarea pieţei asigurarilor se...

 • Asigurari

  Conceptul de asig si abordari Asig reprez un sist de rel’ eco kre implică aportul unui nr mare d pers fz şi juridice în constituirea unui fond bănesc, în condiţiile în kre sunt ameninţate d aceleaşi pericole în existenţa şi activitatea lor, ericole probabile,posibile,dar nesigure. Dpdv juridic-pt a fi operantă,asig tre să kpete o formă juridică,fapt ce rezultă dintr-un contract k lege a părţilor şi din legea propriu-zisă emisă d put legislativă. Astfel,contractul d asig şi legea d org a...

 • Fituici Asigurari

  Conceptul de asigurare Ag ec au cautat modalitati de a asigura protectia persoanei supusa riscului prin prevenirea, asistenta si prevederea riscului. Prevenirea – cel mai bun mijloc de evitare a riscului; consta in luarea de masuri ce fac imposibila prod. Riscului Limitarea pagubelor – inseamna masuri immediate dupa aparitia evenimentului dar inainte de a lua sfarsit. Crearea unui fond – rep o suma de bani creata pt a reduce efectele negative ale dezastrelor sau a oricaror daune....

 • Teste Grila

  TESTE GRILĂ 1. Se fac următoarele afirmaţii legate de prima de asigurare: A) Prima de asigurare reprezintă suma de bani dinainte stabilită, plătită de asigurat asigurătorului, pentru ca acesta să-şi poată constitui fondul de asigurare necesar achitării despăgubirii la producerea riscului asigurat. B) Cota de primă tarifară este diferenţiată ca nivel, în funcţie de ramura de activitate, felul bunului, intensitatea producerii riscurilor etc. C) Prima netă este destinată formării fondului...

 • Cele mai Uzuale 20 de Cuvinte

  1 actuary n. a person who calculates risks for insurance companies 2 assessor n. a person who calculates the value of something [eg: a building, car etc] 3 claim n. an application for payment under an insurance policy - to make a claim v. 4 comprehensive n. [of an insurance policy] all-inclusive; providing complete protection 5 consequential loss n. a loss that happens as a consequence of or as a result of another 6 coverUK n. the protection given by an insurance policy [eg: public...

 • Asigurari si Transporturi in Afacerile Economice

  1. Conceptul de asigurare – esenta si functiile asigurarilor Asigurarea reprezinta un sistem de relatii economice care implica aportul unui numar mare de personae fizice si juridice in constituirea unui fond banesc, in conditiile in care sunt amenintate de aceleasi pericole in viata si activitatea lor. Elementele de esenta ale asigurarii: 1. existenta riscului asigyrabil – eveniment posibil, aleator, evaluabil, viitor, licit, 2. existenta comunitatii de risc – numarul de personae...

 • Asigurari de Viata

  6 Asigurari de viata Se pot incheia de pers in varsta de la 16 la 65 ani.Sumele asigurate se stabilesc de regula in f-ctie de cerintele asiguratilor si in limitele prevazute de actele normative care stau la baza contractarii asigurarii Marimea primei de asigurare se stabileste in raport cu suma asigurata varsta asiguratului in momentul contractarii asigurarii si durata de timp pt care se contracteaza asigurarea.Prima de asigurare se fala in raport direct proportional cu suma asigurata si...

 • Asigurari si Transporturi

  I. ASIGURAREA: 1.1.MODALITATI DE CEDARE A RISCULUI: a) Autoasigurarea: repr.o metoda de constituire descentralizata a unor fonduri de rezerva de catre ad.ec. Aceasta metoda nu foloseste principiul mutualitatii (metoda de constituire descentralizata a unui fond de asig.prin plata de la un nr cit mai mare de siguranta a primelor de asigurare si despagubirea numai a celor prejudiciati in mod centralizat). Rd= Pa x 100, unde Rd –rata daunei:50-60%-auto;5-10%-locuinte. Daune Pa –prime incasate...

 • Sistemul Public de Asigurari Sociale - Principii

  Unicitatea- este organizat şi funcţionează un singur sistem public naţional de asigurări sociale, garantat de stat. Obligativitatea- pers fiz şi jur care desfăşoară activităţi aducătoare de venit si îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege au obligaţia de a participa la sistemul public, drepturile de asigurări sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor. Garantarea de către stat a drepturilor de asigurări sociale- Statul este garantul drepturilor de asigurări sociale, el...

 • Pensiile

  Pensia pentru limită de vârstă Acordarea acestei pensii necesită îndeplinirea cumulativă a două condiţii: persoana să fi împlinit vârsta standard de pensionare şi să fi îndeplinit stagiul minim de cotizare în cadrul sistemului de asigurări. Conform noii legislaţii instituită prin Legea nr. 19 din 1 aprilie 2000, intrată în vigoare începând cu 1 aprilie 2001, vârsta standard de pensionare este de 60 ani pentru femei şi de 65 ani pentru bărbaţi. Trecerea la această vârstă de pensionare se va...

Pagina 1 din 2