Asigurari

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Asigurari.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

ASIGURĂRI

China – mileniul III Î.C.

Babilon – mileniul II Î.C.

Perşii – 10 000 monezi de aur

Rhodos – avaria comună

Genova – asig. Maritime (1385)

Grecii – asigurări de viaţă (prin bresle)

1680 – asig. imobiliare

1752 – B.Franklin (Philadelphia Contributionship for the Insurance of Houses from Loss of Fire)

1780 – Lloyd’s deschide o cafenea în port

1863 – prima soc. de reasig.

ASIGURĂRI ÎN ROMÂNIA

Bresle - sec. Al XIV-lea

Braşov -1744 – “casă a incendiilor”

“Transilvania” – 1868

“Dacia” – 1871

”România” – 1873

1930 – 1940 - 24 societăţi de asigurare

1948 – 1990 – socităţi de stat

După 1990 – piaţa asig. este deschisă pătrunderii capitalului privat

ASIGURAREA

- PREVENIREA

- ASISTENŢA

(limitarea pagubelor)

- PREVEDEREA

(crearea unui fond)

ASIGURARE

- ECONOMIC

- CREAREA UNUI FOND

- ACOPERIREA PAGUBELOR

- JURIDIC

- UN CONTRACT

FUNCŢIILE

- COMPENSARE

- PREVENIRE

- FINANCIARĂ

CLASIFICARE

- RAPORTURI JURIDICE

- PRIN EFECTUL LEGII

- FACULTATIVE

- DOMENIU

- PERSOANE

- BUNURI

- RĂSP.CIV.

- TERITORIU

- INTERNE

- EXTERNE

- NATURA RAPORTURILOR

- DIRECTĂ

- INDIRECTĂ

- OBIECTUL ASIGURAT

- FONDURI FIXE

- MIJLOACE CIRCULANTE

- OBIECTE UZ CASNIC

- CULTURI AGRIC. ANIMALE

- PERSOANE

- RISCUL ASIGIURAT

- CATACLISME

- ACŢIUNEA FORŢELOR NATURII

- ACCIDENTE

- SĂNĂTATE

- RĂSPUNDERE CIVILĂ

CONTRACTUL DE ASIGURARE

Contract de asigurare este o înţelegere între două părţi: asiguratul care se obligă să plătească o primă şi asigurătorul, care se obligă ca, la producerea unui anume risc, să plătească asiguratului sau beneficiarului, despăgubirea sau suma asigurată, denumită şi indemnizaţie, în limitele şi la termenele convenite.

TRĂSĂTURILE CONTRACTULUI DE ASIGURARE

- CONTRACTUL DE

ASIGURARE

- consensual

- unic

- Cu executare succesivă

- De bună credinţă

- oneros

- aleatoriu

- sinalagmatic

- de adeziune

PĂRŢILE CONTRACTULUI DE ASIGURARE

- Părţile

contrac-tului de

asigurare

- Asigurătorul

- Beneficiar

- Contractant

- Asiguratul

- BROKER DE ASIGURARE

ELEMENTELE DEFINITORII

1. RISCUL

esenţial, specific

- Probabilitate de producere a unui eveniment sau posibilitatea de distrugere a bunurilor de către unele fenomene imprevizibile.

- Caracter întâmplător

- Un anumit grad de periculozitate

- Să nu depindă de voinţa asiguratului

- Să aibă un caracter licit

- Să aibă o anumită regularitate pentru a fi înregistrat în statistică

- CATEGORII DE RISCURI

- PURE

- FUNDAMENTALE

- PARTICULARE

- SPECULATIVE

- PREVIZIILE

- IMPREVIZIBILE

- INTERNE

- EXTERNE

- ECONOMICE

- SOCIALE

- POLITICE

- GENERALE

- SPECIALE

2. INTERESUL

- Natură economică

- Evaluabil în bani

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari.doc