Grile asigurari comerciale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Grile asigurari comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 60 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Asigurari

Extras din document

1. În cazul asigurării de bunuri pot fi asigurate:

a) bunurile primite pentru a fi depozitate pe o perioadă de timp determinată;

b) bunurile care fac obiectul unor contracte de închiriere;

c) bunurile primite pentru reparare;

d) toate răspunsurile sunt corecte;

2. În cazul asigurării cargo se acordă despăgubiri pentru:

a) pagube produse ca urmare a ambalării necorespunzătoare;

b) pagube produse bunurilor de răsturnarea autovehiculului;

c) pagube produse de ger sau căldură atmosferică;

d) pagube produse din cauza unor însuşiri proprii ale naturii bunurilor transportate;

3. Un bun este proprietatea unei persoane X şi se află depozitat, în baza unui contract legal, într-un spaţiu aparţinând altei persoane. Depozitarul:

a) nu poate încheia un contract de asigurare având ca obiect bunul respectiv;

b) poate încheia un contract de asigurare având ca obiect bunul respectiv cu condiţia să aibă acordul proprietarului acestuia;

c) poate încheia un contract de asigurare având ca obiect bunul respectiv cu condiţia ca suma asigurată să corespundă valorii reale a bunului respectiv;

d) poate încheia un contract de asigurare având ca obiect bunul respectiv în limita interesului propriu;

4. Pentru a încadra un eveniment în riscul asigurat sunt necesare anumite condiţii şi anume (alegeţi varianta falsă):

a) producerea lui să fie posibilă;

b) să aibă caracter întâmplător;

c) producerea fenomenului să nu depindă de voinţa asiguratului;

d) riscul să lipsească în momentul încheierii contractului de asigurare, dar să fie posibilă producerea lui în momentul derulării acesteia.

5. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un eveniment generator de pagube pentru a constitui un risc asigurat sunt (indicaţi varianta falsă):

a) producerea evenimentului să nu depindă de voinţa asiguratului sau beneficiarului asigurării;

b) acţiunea evenimentului este necesar să poată fi înregistrată în evidenţa statistică;

c) evenimentul trebuie să aibă în toate cazurile un caracter întâmplător;

d) evenimentul să fie produs cu intenţie de către asigurat sau beneficiarul asigurării.

6. Formele de protecţie a oamenilor împotriva calamităţilor naturale sunt:

a) evitarea sau prevenirea riscului;

b) limitarea pagubelor provocate de riscurile produse;

c) trecerea riscului asupra altei persoane specializate;

d) toate variantele corecte.

7. Contractul de asigurare este un contract aleatoriu în sensul că:

a) părţile îşi asumă obligaţii reciproce şi independente;

b) se încheie prin simplul consimţământ al părţilor;

c) la încheierea lui nu se cunosc existenţa sau întinderea exactă a avantajelor patrimoniale ce vor rezulta din contract;

d) fiecare parte urmăreşte obţinerea unui câştig.

8. Următoarele afirmaţii cu privire la risc sunt adevărate (indicaţi varianta falsă):

a) evenimentul sau grupul de evenimente care odată produs(e) obligă pe asigurător să plătească despăgubirea sau suma asigurată;

b) este un eveniment viitor, posibil dar incert la care sunt supuse bunurile ori patrimoniul , viaţa ori sănătatea unei persoane;

c) producerea lui se realizează prin fapta intenţionată a beneficiarului asigurării;

d) este folosit în sensul de probabilitate a producerii fenomenului împotriva căruia se încheia asigurarea;

9. În cazul asigurării autocasco pot fi asigurate (indicaţi varianta falsă):

a) autovehicule destinate transportului de călători;

b) tractoare agricole;

c) remorcile trase de tractoare rutiere;

d) tractoare rutiere

10. În cazul asigurărilor de animale, se acordă despăgubiri în cazul în care:

a) animalele au pierit din cauza unei furajări insuficiente cantitativ şi calitativ;

b) animalele au fost sacrificate pentru necesităţile asiguratului;

c) pieirea animalelor a fost produsă de operaţii militare în timp de război;

d) animalele au pierit în urma unui accident;

11. Conform practicii privind asigurările din Uniunea Europeană prin „statul membru în care există riscul” se înţelege (indicaţi varianta falsă):

a) statul membru a cărui monedă naţională este moneda contractului de asigurare;

b) statul membru în care se află bunurile, dacă asigurarea are ca obiect bunurile imobiliare şi conţinutul lor;

c) statul membru în care s-a făcut înmatricularea, în cazul vehiculelor de orice natură;

d) statul membru în care contractantul asigurării a semnat contractul (pentru asigurările pe perioade mici de timp);

12. Contractul de asigurare este un contract cu titlu oneros în sensul că:

a) părţile îşi asumă obligaţii reciproce şi independente;

b) se încheie prin simplul consimţământ al părţilor;

c) la încheierea lui nu se cunosc existenţa sau întinderea exactă a avantajelor patrimoniale ce vor rezulta din contract;

d) fiecare parte urmăreşte obţinerea unui câştig.

13. Trăsăturile caracteristice ale asigurării sunt (indicaţi varianta falsă):

a) se constituie în mod centralizat pe seama primelor de asigurare;

b) se utilizează în mod centralizat pentru diverse destinaţii;

c) îmbracă forma bănească şi se constituie în vederea acoperirii pagubelor provocate de riscul asigurat;

d) presupune existenţa unei comunităţi de risc.

14. După domeniu asigurările se clasifică în:

a) asigurări de bunuri, persoane şi răspundere civilă;

b) asigurări de viaţă; persoane (altele decât cele de viaţă); de autovehicule; maritime şi de transport; de aviaţie; de incendiu; de răspundere civilă; de credite şi garanţii; de pierderi financiare; agricole;

c) asigurări obligatorii şi facultative;

d) asigurări directe şi reasigurări.

15. Care din următoarele afirmaţii referitoare la bunurile transportate pe căile ferate este adevărată:

a) răspunderea asigurătorului începe în momentul încărcării bunurilor în vagoane;

b) răspunderea asigurătorului începe în momentul achitării primei de asigurare către asigurat;

c) răspunderea asigurătorului încetează în momentul descărcării bunurilor la o altă destinaţie decât cea din contract;

d) răspunderea asigurătorului începe în momentul semnării contractului de asigurare.

16. Contractul de asigurare este un contract de adeziune în sensul că:

a) se încheie prin simplul consimţământ al părţilor;

b) la încheierea lui nu se cunosc existenţa sau întinderea exactă a avantajelor patrimoniale ce vor rezulta din contract;

c) deşi este redactat şi imprimat de asigurător, la el a aderat asiguratul;

d) fiecare parte urmăreşte obţinerea unui câştig.

17. În materie de asigurări, calitatea de asigurat o are:

a) persoana fizică care, în schimbul primei de asigurare, îşi asigură bunurile împotriva uzurii fizice şi morale;

b) persoana juridică care efectuează un export într-o ţară împotriva căreia s-a instituit un embargo;

c) persoana fizică şi/sau juridică care, în schimbul primei de asigurare plătite asigurătorului, îşi asigură bunurile împotriva unor evenimente a căror producere este certă;

Fisiere in arhiva (1):

  • Grile asigurari comerciale.DOCX