Teste Grila

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Teste Grila.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

TESTE GRILĂ

1. Se fac următoarele afirmaţii legate de prima de asigurare:

A) Prima de asigurare reprezintă suma de bani dinainte stabilită, plătită de asigurat asigurătorului,

pentru ca acesta să-şi poată constitui fondul de asigurare necesar achitării despăgubirii la

producerea riscului asigurat.

B) Cota de primă tarifară este diferenţiată ca nivel, în funcţie de ramura de activitate, felul bunului,

intensitatea producerii riscurilor etc.

C) Prima netă este destinată formării fondului necesar achitării despăgubirilor şi sumelor asigurate.

D) Adaosul serveşte la formarea resurselor băneşti necesare acoperirii cheltuielilor privind

constituirea şi administrarea fondului de asigurare, a fondurilor de rezervă etc.

E) Cota de primă tarifară este compusă din: prima netă şi adaos (supliment) de primă.

Identificaţi varianta adevărată:

a) toate variantele sunt false;

b) toate variantele sunt adevărate;

c) toate variantele sunt incomplete;

d) A+B+C;

e) C+D+E.

2. Despăgubirea (indemnizaţia) de asigurare reprezintă:

a) pierderea în expresie bănească, intervenită la un bun asigurat, ca urmare a producerii

fenomenului împotriva căruia s-a încheiat asigurarea;

b) indemnizaţia de asigurare ce nu poate depăşi 80% din pagubă;

c) se calculează în mod unitar, cu principiul răspunderii proporţionale;

d) se plăteşte de asigurător la casieria acestuia;

e) asigură întotdeauna acoperirea pagubei survenite ca urmare a producerii riscului asigurat.

3. Prima de asigurare reprezintă:

a) o sumă de bani dinainte stabilită, pe care asiguratul o plăteşte asigurătorului, pentru ca acesta săşi

poată constitui fondul de asigurare;

b) din primele de asigurare încasate, asigurătorul îşi poate constitui şi alte fonduri prevăzute de lege;

c) prima de asigurare se calculează înmulţind suma asigurată cu cota de primă tarifară;

d) cota de primă tarifară se mai numeşte şi primă brută;

e) toate variantele de mai sus.

4. Contractul de asigurare este un contract consensual, deoarece:

a) se încheie valabil prin simplul consimţământ al părţilor;

b) părţile îşi asumă obligaţii reciproce şi interdependente;

c) la încheierea acestuia părţile nu cunosc existenţa sau întinderea exactă a avantajelor patrimoniale

ce vor rezulta pentru ele din contract;

d) toate clauzele se eşalonează în timp;

e) toate variantele de mai sus.

44

5. Contractul de asigurare prezintă următoarele trăsături caracteristice:

a) consensual;

b) sinalagmatic;

c) aleatoriu;

d) oneros;

e) securitate individuală.

Indicaţi trăsătura falsă.

6. Durata asigurării reprezintă în asigurări:

A. perioada de timp în care rămân valabile raporturile de asigurare stabilite prin contractul de

asigurare;

B. un element specific asigurărilor facultative;

C. durata asigurării diferă după cum este vorba de asigurări facultative de bunuri (generale) sau

asigurări facultative de viaţă;

D. la asigurările de bunuri (generale), durata este cuprinsă de regulă între 3 şi 12 luni;

E. la asigurările de viaţă, durata asigurării este mai îndelungată.

Se cere varianta corectă şi completă.

a) A+B+C+D+E;

b) A+B+C+D;

c) A+B+C;

d) A+B;

e) A.

7. La asigurarea sub aspect economic:

a) fondul de asigurare îmbracă forma bănească;

b) fondul de asigurare se formează în mod descentralizat pe seama primelor de asigurare;

c) asigurarea presupune existenţa unei comunităţi de risc;

d) toate cele trei variante de mai sus;

e) asigurarea îmbracă forma unei ramuri prestatoare de servicii.

Se cere varianta corectă de răspuns.

8. Definiţia reasigurării este următoarea:

a) Un mijloc de egalizare, prin divizare, a răspunderilor între mai mulţi asigurători dispersaţi pe arii

geografice cât mai întinse, de menţinere a unui echilibru între primele încasate şi despăgubirile

datorate la fiecare asigurător în parte.

b) Reasigurarea avantajează nu numai pe asigurător, dar şi pe asigurat.

c) Reasigurarea se încheie numai între societăţi de asigurări.

d) Reasigurarea produce efecte numai între reasigurat şi reasigurător.

e) Contractul de asigurare are caracter confidenţial şi se bazează mai mult pe cutumă şi mai puţin pe

prevederi legislative.

Se cere răspunsul corect şi complet.

9. Contractul de reasigurare poate avea:

a) caracter facultativ, obligatoriu sau mixt;

b) caracter strict legiferat prin norme uniforme emise de CSA;

c) avantaje numai pentru asigurător;

d) efecte numai pentru o parte, de regulă asigurător;

e) avize din partea CSA, conform Normelor acesteia.

Fisiere in arhiva (1):

  • Teste Grila.doc