Teste Grila

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Teste Grila.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI

1. Asigurarile, după forma juridică de realizare se clasifică în:

A. Asigurări de viaţă

B. Asigurări obligatorii

C. Asigurări de persoane

D. Asigurări facultative

E. Asigurări de bunuri

F. Asigurări de răspundere civilă

G. Asigurări maritime d) B, D

2. Beneficiul asigurarii este:

b) Persoana care are dreptul sa incaseze despagubirea sau suma asigurata fara insa ca aceasta sa fie parte la contractul de asigurare.

3. Atomizarea pieţei asigurarilor se caracterizeaza prin:

A. Piaţa asigurărilor este încă departe de a fi atomizată

B. Organizaţiile de asigurări iau decizii în limitele capacităţii lor financiare

C. Număr mare de ofertanţi şi solicitanţi astfel încât nici unul dintre participanţi sa nu

poata influenţa de o manieră sensibilă funcţionarea pieţei

D. Societăţile de asigurări pot intra sau ieşi oricând de pe piaţa d) A, C

4. Asigurarile, ca şi restul componentelor sistemului financiar, au urmatoarele funcţii:

A.Funcţia de control

B.Funcţia de distribuţie

C.Funcţia de repartiţiei

D.Funcţia de stabilizare c) A, C

5. Asigurarile, după sfera de cuprindere în profil teritorial, pot fi grupate în:

A. Asigurări interne

B. Reasigurări

C. Asigurări externe

D. Asigurări indirecte

E. Asigurări directe d) A, C

6. Care sunt categoriile de asigurari pe care societatile de asigurari din Romania nu le pot practica tinand cont de obiectul de activitate stabilit prin contractul de societate şi statut:

A. Asigurări de autovehicule

B. Asigurări de viaţă

C. Asigurări agricole

D. Asigurări de persoane, altele decât cele de viaţă

E. Asigurări de incendiu

F. Asigurări de aviaţie

G. Asigurări de credite şi garanţii

H. Asigurări maritime d) nici un răspuns nu este corect

7. Norma de asigurare reprezinta:

d) Suma asigurata stabilita prin lege, pe unitatea de obiect asigurat, ea fiind intalnita numai in cazul asigurarilor de bunuri obligatorii

8. Pentru ca un risc sa devina risc asigurat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele

conditii:

1. Producerea riscului sa fie posibila

2. Trebuie sa aiba un caracter intamplator

3. Actiunea riscului este necesar sa fie inregistrata intr-o evidenta statistica

4. Producerea riscului sa nu depinda de vointa asiguratului sau a beneficiarului asigurarii

d) 1, 2, 3, 4

9. În practica asigurărilor, pierderea totală prezumată se determina în funcţie de următoarele:

A. Nava este abandonată în mod deliberat datorita faptului ca pierderea ei totală reală

apare inevitabilă

B. Nava nu poate fi salvată de la o pierdere totală reală fără o cheltuială care ar depăşi

valoarea ei comercială

C. Nava este atât de avariată încât costul reparaţiilor ar depăşi valoarea ce ar avea-o după

reparaţie sau valoarea asigurată.

d) A, B, C

10. Principiul raspunderii proportionale coiencide cu principiul primului risc in urmatoarele cazuri:

A. Asigurarea nu este totala

B. Paguba nu este totala

C. Valoarea reala este egala cu suma asigurata

D. Paguba este egala cu valoarea reala

E. Paguba este mai mica ca suma asigurata

F. Paguba este mai mica ca valoarea reala b) C, D

11. Fenomenul sau evenimentul asigurat care a fost deja produs poarta denumirea de: d) Sinistru

12. Care dintre afirmaţiile de mai jos cu privire la omogenitatea produsului de asigurare este cea adevarata:

a. Cu excepţia câtorva produse, printre care asigurarea autovehicolelor şi asigurarea

locuinţelor, celelalte produse sunt lipsite de omogenitate

13. Dimensiunea pieţei asigurărilor este dată de: a) Cererea de asigurare

14. Cererea de asigurare vine din partea:

A. Personelor fizice

B. Persoanelor juridice

C. Societăţilor de asigurări

D. Societăţilor de reasigurări

E. Societăţilor de asigurări – reasigurări

a) A, D, E

15. Identificati afirmatia adevarata:

b) Asigurarea obligatorie oferă protecţie de asigurare anumitor categorii de persoane fizice sau juridice din considerente de ordin social şi economic naţional

16. Care dintre afirmatiile de mai jos, cu privire la transparenta pietei asigurarilor este corecta:

d. Fiecare societate de asigurări ia decizii în limitele capacităţii sale financiare

17. Se considera ca piaţa asigurărilor este perfectă dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

A. Libertatea de intrare-ieşire a participanţilor

B. Omogenitatea produselor

C. Transparenţa pieţei

D. Descentralizarea deciziilor

E. Atomizarea piaţei c) A, B, D, E

18. Contractul de asigurare este un contract:

c) De adeziune, adică deşi este redactat şi imprimat de asigurător, la el aderă asiguratul

19. Caracteristicile fondului de asigurare sunt:

a) Se formează în mod centralizat

b) Se poate constitui numai în natură

c) Se constituie în vederea acoperirii unor pagube provocate de fenomene viitoare şi nesigure

d) Se utilizează numai pentru indemnizarea pagubelor

20. Contractantul asigurari este:

a) Persoana fizica sau juridica care poate incheia o asigurare fara insa ca aceasta sa obtina

calitatea de asigurat

21. Indemnizaţia de asigurare este definita ca fiind:

a) Despăgubirea sau suma asigurată plătită de asigurător, asiguratului sau beneficiarului la producerea riscului asigurat

22. Cum se grupeaza asigurarile, după domeniul la care se referă,:

A. Asigurări de bunuri

B. Asigurări de viaţă

Fisiere in arhiva (1):

  • Teste Grila.doc