Ingineria Calitatii

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Ingineria Calitatii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 2 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Automatica

Extras din document

Efectele aleatoare sunt consecinþe ale mai multor categorii de cauze. Douã categorii

sunt mai importante:

1. proprietãþile componentelor ºi materialelor folosite în fabricaþie;

2. condiþiile de utilizare: de operare; mediul de lucru; agenþii utilizaþi în

lucru.

Analiza statisticã a caracteristicilor de performanþa continue

Este necesarã atât pentru cazul unor produse de serie micã cât ºi pentru cazul

unor produse de serie mare.

Considerãm o caracteristica x care pentru diferitele produse ia valorile ,

i=1,2,… . Numãrul de produse (populaþia) poate sã fie redus, dar poate sã fie ºi

foarte mare. În al doilea caz lucrãm cu eºantioane, adicã cu un numãr limitat

de produse asupra cãrora facem mãsurãtori. Numãrul produselor cu care se lucreazã

se noteazã cu N. Principalele mãrimi definite în acest context sunt:

1. Media (media unei populaþii de valori)

4. Probabilitatea ºi densitatea de probabilitate

Conceptul de probabilitate se referã la maniera numericã de descriere a producerii

unui eveniment. Se atribuie valoarea 0 situaþiilor când este imposibilã producerea

evenimentului ºi valoarea 1 situaþiilor când producerea evenimentului

este certã. Statistic, ansamblul situaþiilor este denumit încercãri ºi spunem cã

într-o încercare evenimentul poate sã aparã sau poate sã nu aparã. Dacã se

noteazã cu numãrul total de încercãri ºi cu Na numãrul de apariþii ale

evenimentului, atunci probabilitatea evenimentului este prin definiþie raportul:

NConsiderãm un proces în care o încercare ce constã din mãsurarea unei mãrimi

poate duce la apariþia unuia dintre urmãtoarele evenimente: valoarea este în

intervalul [0, 1), valoarea este în intervalul [1, 2) º.a.m.d. Rezultatul privitor la

probabilitatea acestor evenimente poate fi consemnat ca în figurã:

O funcþie de densitate de probabilitate des folositã este distribuþia lui Gauss:

µ = valoarea medie sau centrul distribuþiei;

ó = deviaþia standard (împrãºtierea).

Fiabilitatea R, asociatã unui interval de timp dat, este probabilitatea ca un produs

sã satisfacã specificaþiile asociate (specificaþii de utilizare) în mod continuu

pe intervalul de timp dat funcþionând în condiþii de mediu date. Disponibilitate

Spunem despre o entitate (un produs) cã este disponibilã atunci când ea lucreazã

între limitele admise de caracteristicile de performanþã. Atunci când ea

lucreazã în exteriorul lor, nu mai este utilizabilã ºi trebuie sã fie reparatã ºi în

consecinþã este indisponibilã.

Am denumit în secþiunile anterioare timp de testare intervalul de ore pe care

este urmãrit un anumit produs. Pe acest interval alterneazã subintervalele de

disponibilitate cu subintervalele de indisponibilitate. In acest context folosim

urmãtoarele relaþii de definiþie:

Fisiere in arhiva (1):

  • Ingineria Calitatii.doc

Alte informatii

fitzuica complexa a cursului