Auditul Financiar al Institutiilor de Credit

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Auditul Financiar al Institutiilor de Credit.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

1.Care sunt funcţiile fundamentale ale sistemului de control intern?

In vederea implementarii unui sistem de control intern eficace si cuprinzator pentru toate domeniile de activitate ale unei institutii de credit, aceasta trebuie sa organizeze, cu luarea in considerare a cel putin cele 3 functii fundamentale ale sistemului de control intern: functia de control al riscurilor, functia de conformitate si functia de audit intern.

1. Care sunt condiţiile care ne asigură că o funcţie a sistemului de control intern este independentă?

O functie a sistemului de control intern este considerata independenta daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) personalul care exercita functia sistemului de control intern nu are nicio atributie care sa cada in sfera activitatilor pe care functia sistemului de control intern urmeaza sa le monitorizeze si controleze;

b) functia sistemului de control intern este separata din punct de vedere organizational de activitatile atribuite pentru monitorizare si control, iar conducatorul functiei sistemului de control intern este subordonat unei persoane care nu are nicio responsabilitate pe linia conducerii activitatilor care urmeaza sa fie monitorizate si controlate;

c) conducatorul functiei sistemului de control intern raporteaza direct structurii de conducere si comitetului de audit si participa, cel putin o data pe an, la sedintele structurii de conducere careia ii raporteaza;

d) remunerarea personalului care exercita functia sistemului de control intern nu este legata de performanta activitatilor pe care functia sistemului de control intern urmeaza sa le monitorizeze sau controleze.

2. Care este scopul funcţiei de conformitate a controlului intern?

Functia de conformitate a unei institutii de credit trebuie sa asiste organele cu functie de conducere ale institutiei de credit in special prin oferirea de consultanta referitoare la conformitatea activitatii desfasurate cu prevederile cadrului de reglementare, ale normelor si standardelor proprii, precum si ale codurilor de conduita stabilite de piete sau industrie si prin furnizarea de informatii legate de evolutiile in acest domeniu.

3. Care sunt obiectivele funcţiei de audit intern?

Institutiile de credit trebuie sa dispuna de o functie de audit intern independenta, permanenta si eficace, care are drept obiective:

a) asigurarea că politicile si procesele institutiilor de credit sunt respectate in cadrul tuturor activitatilor si structurilor;

b) revizuirea politicilor, proceselor si mecanismelor de control astfel incat acestea sa ramana suficiente si adecvate activitatii desfasurate.

4. Care sunt responsabilităţile comitetului de audit?

Comitetul de audit este responsabil de:

a) supravegherea auditorilor interni si auditorilor financiari;

b) aprobarea sau propunerea de aprobare adresata organelor cu functie de supraveghere, remunerarea si revocarea auditorului financiar;

c) revizuirea si aprobarea sferei de cuprindere a auditului si a frecvenţei angajamentelor de audit;

d) primirea rapoartelor de audit;

e) asigurarea că organele cu functie de conducere iau masurile de remediere necesare pentru a solutiona deficientele identificate in activitatea de control si de conformitate, precum si a altor probleme identificate de auditori.

5. Care sunt lucrările pregătitoare pentru planificarea activităţilor de audit?

În această fază se stabileşte aria de aplicabilitate, cine va conduce auditul, perioada desfăşurării şi se stabilesc elementele generale ale planului de audit. Lucrările pregătitoare se referă la:

(a) stabilirea ariei de aplicabilitate (procedurile adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor auditului);

(b) evaluarea obiectivelor ce trebuie raportate de auditor, pentru a planifica perioada de desfăşurare a auditului, natura verificărilor şi momentul raportării concluziilor, comunicarea cu managementul şi cu cei însărcinaţi cu guvernanţa;

(c) identificarea factorilor importanţi care trebuie luaţi în considerare la orientarea activităţilor echipei de audit; sunt evidenţiate activităţile entităţii care pot fi afectate de riscuri cu expuneri semnificative, sunt surprinse activităţile de control intern care nu şi-au dezvoltat capacitatea de a evalua evoluţia şi manifestarea riscurilor relevante etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Auditul Financiar al Institutiilor de Credit .doc