Fundamentele Profesiunii Bancare

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Fundamentele Profesiunii Bancare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

Subiectul nr.1

Definiti urmatoarele concepte :

a) Exigibilitatea surselor de finantare

Un agent economic isi procura de regula, mijloacele economice necesare desfasurarii activitatii sale prin finantare proprie, fie prin finantare straina.

Exigibilitatea surselor de finantare are in vedere perioada de decontare sau de rambursare. In functie de provenienta, exigibilitatea surselor poate fi :

- la desfiintare prin lichidare a societatii, in cazul surselor proprii (capital social)

- la diverse termene (luna, trimestru, semestru si/sau an), in cazul surselor straine.

In functiie de gradul de exigibilitate, sursele de finantare pot fi :

- surse permanente sau capital permanent (capital social, rezerve, subventii pentru investitii, rezultatul reportat, provizioane reglementate, prime de capital, diverente din reevaluare si surse straine pe termen lung) ;

- surse curente sau datorii pe termen scurt (sume datorate furnizorilor, salariatilor, bugetului public national, imprumuturi sub un an de la banci sau diversi creditori)

b) Rationamentul – procedeu comun tuturor stiintelor

Formularea de judecati logice si pe baza acestora emiterea de concluzii noi, cu valoare superioara. Prin rationament s-a concluzionat ca activul si pasivul patrimonial sunt intodeauna egale, intrucat exprima aceeasi entitate (bunuri economice) privite ca mijloace economice si ca surse de provenienta.

c) Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale sunt tratate si prezentate conform IAS 38 “Active necorporale”. Acest standard abordeaza in principal aspecte legate de: recunoasterea ca active, determinarea valorii contabile si a pierderilor din depreciere, tratamente contabile folosite, cat si cerinte de prezentare in situatiile financiare a imobilizarilor corporale.

IAS 38 se aplica tuturor activelor necorporale care nu sunt tratate expres in cadrul altui standard. Exemple: marci de comert, programe informatice, licente, francize, imobilizari necorporale in curs, fond comercial etc.

Un activ necorporal este un activ nemonetar identificabil fara substanta fizica, detinut pentru utilizarea in productie sau pentru furnizarea de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriate sau in scopuri administrative.

Se cuprind in cadrul imobilizarilor necorporale :

- Cheltuielile de constituire (costuri de infiintare, cum ar fi costurile de secretariat si cele juridice suportate la infiintarea unei entitati juridice, cheltuiala pentru a deschide o noua afacere, sau cheltuiala pentru inceperea a noi operatii sau lansarea de noi produse sau procese).

- Cheltuielile de cercetare-dezvoltare (incepând cu exercitiul financiar al anului 2003, potrivit OMFP nr. 306/2002 cheltuielile de cercetare nu au mai fost recunoscute in categoria activelor necorporale). Cercetarea este definita ca o investigatie originala si planificata, efectuata in perspectiva castigului de noi cunostinte stiintifice sau tehnologice, precum si a unei mai bune intelegeri. Dezvoltarea este faza urmatoare cercetarii si consta in aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte intr-un proces de planificare sau proiectare, in scopul productiei de materiale, aparate, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau imbunatatite substantial, inaintea stabilirii productiei de serie sau utilizarii.

- Fondul comercial (reprezinta partea din fondul de comert care nu figureaza in cadrul celorlalte elemente de patrimoniu, dar care concura la mentinerea sau la dezvoltarea potentialului unitatii, cum sunt: clientela, vadul, debuseele, reputatia si alte elemente necorporale si se inregistreaza in contabilitate intr-un cont distinct de imobilizari necorporale).

- Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale si alte drepturi si valori similare

- Alte imobilizari necorporale sunt inregistrate, de regula, programe informatice.

d) efecte de comert

Cambia (trata) si biletul la ordin sunt in acelasi timp efecte de comert, titluri de credit negociabile si instrumente de plata – prin care se constata obligatia asumata de catre debitor de a plati la vedere sau la o scadenta fixata, beneficiarului sau la ordinul acestuia, o suma de bani determinata.

CAMBIA (trata) – efect de comert, sub semnatura privata, pune in legatura in procesul crearii sale trei persoane: tragatorul, trasul si beneficiarul.

Titlul este creat de tragator in calitate de creditor care da ordin debitorului sau, numit tras, sa plateasca o suma fixata la o data determinata in timp, fie unui beneficiar, fie la ordinul acestuia din urma.

Cambia trebuie sa indeplineasca conditiile de forma si de fond obligatorii stabilite de Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin

Denumirea de cambie trebuie sa figureze in textul ordinului de a plati, dat prin intermediul cambiei, utilizând formula consacrata "platiti in schimbul acestei cambii". Denumirea de cambie nu va putea fi trecuta pe marginea, in diagonala sau in partea de jos a titlului chiar daca este insotita de semnatura tragatorului. In orice situatie, denumirea de cambie va figura deasupra semnaturii tragatorului.

Din redactarea textului cambiei trebuie sa reiasa obligatiile partilor si natura juridica stricta a raporturilor dintre acestea. Lipsa denumirii de cambie atrage nulitatea titlului.

Ordinul de a plati dat de tragator in calitate de creditor, debitorului sau, adica trasului, trebuie sa fie clar, precis si neconditionat. El reprezinta un ordin de a plati pur si simplu reflectând o obligatie care nu este afectata in nici un fel de conditiile stipulate prin mentiunile din textul cambiei, fie ele obligatorii sau facultative (termen, eventuale indicatii asupra provizionului sau depozitului cambiei etc.).

Cambiile vor purta mentiuni clare privind ziua, luna si anul emiterii pentru a permite :

- calculul datei scadentei (in cazul scadentei la o anumita perioada de la data emiterii);

Fisiere in arhiva (1):

  • Fundamentele Profesiunii Bancare.doc

Alte informatii

subiecte rezultate, sub 1