Grile Banci

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Grile Banci.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 34 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

TESTE DE EVALUARE

1.„Băncile comerciale adună informaţii asupra subiecţilor economici (persoane fizice sau juridice) care solicită

împrumuturi, încercând să limiteze expunerea la riscurile selecţiei adverse, în plus menţinând legăturile cu clienţii

împrumutaţi, ele limitează riscul generat de hazardul moral.”

Precizaţi daca enunţul este adevărat (A) sau fals(F)

R :A

2. Băncile comerciale operaţiuni de lombardare (operaţiuni de împrumut garantate cu efecte publice - obligaţiuni, bonuri de tezaur - operaţiuni prin care banca comercială obţine de la Banca Centrală, de emisiune resurse pe termen scurt).

a) Lombardarea este o operatiune bancara de pasiv

b) Lombardarea este o operatiune bancara de refinantare a activitatii

c) Lombardarea este o operatiune bancara de activ

Ce fel de operaţiune este lombardarea ?

R : b)

3.Bilanţul unei bănci reprezinta un tablou ce cuprinde imaginea activelor şi pasivelor sale.Enumerăm cateva

posturi bilanţiere :

a) Alte credite

b) Alte imprumuturi

c) Alte titluri

Care dintre acestea sunt posturi de Pasiv in bilantul unei banci :

R. : b)

4.Profitul net (PN) este evidenţiat după deducerea tuturor cheluielilor şi taxelor. Acest indicator este utilizat la

determinarea performanţelor băncii.

a) rata rentabilitatii financiare

b) rata profitului

c) rata rentabilitatii economice

Ce exprimă profitul net raportat la totalul activelor ?

R. : c)

5.Indicatorii utilizaţi in analiza performanţelor unei bănci sunt măsuri retrospective ale profitabilităţii, oferind informaţii

referitoare la trecut. Pentru determinarea performanţelor profitabilităţii curente sau viitoare, se foloseşte un indicator prospectiv. Prezentăm mai jos câţiva indicatori.

a) Rata utilizarii activelor

b) Levierul financiar

c) Marja dobanzilor nete

Care dintre aceşti indicatori este utilizat in determinarea profitabilităţii curente ?

R. : c)

6.Bancile efectueaza mai multe tipuri de operaţiuni. Totusi in funcţie de tipul băncii ele se specializează in

efectuarea cu precădere a unei anumite categorii de operatiuni. Enumerăm câteva tipuri de bănci.

a)Bancilor ipotecare

b)Bancilor de afaceri

c)Bancilor de comert exterior

d)Bancilor de trezorerie

e)Bancilor agricole

Pentru ce tip de banca operatiunile cu titluri constituie de regula principală de activitate

R. : d)

7.Costurile unei bănci pot fi implicite şi explicite. Prezentam mai jos cateva categorii de costuri.

a)costul cu dobanda

b)costul de oportuniate

c)costurile cu resurse reale aferente depozitelor

d)costurile cu resurse reale aferente împrumuturilor

Care dintre costurile unei banci enumerate nu reprezinta un cost explicit :

R. : b)

8.Funcţiile principale ale băncii sunt :

1. oferă servicii financiare ;

2. gestionează mijloacele de plată ;

3. conecteză fluxurile bancare ;

4. acoperă riscurile financiare ;

5. asigură lichidităţile în economie ;

6. realizează operaţiuni cu titluri ;

Alegeţi varianta corectă de răspuns :

a) 1, 4, 6

b) 1, 2, 6

c) 3, 4, 5

R. :b)

9.Banca comercială realizează următoarele operaţiuni active :

a. operaţiuni cu aur şi devize;

b. operaţiuni cu titluri ;

c. operaţiuni de trezorerie;

Precizaţi care este varianta incorectă de răspuns.

R. :a)

10. Bilanţul enumeră sursele fondurilor băneşti (pasivele) şi utilizările (activele) pentru care acestea sunt alocate.

Prezentăm mai jos câteva dintre elementele ce compun bilanţul unei bănci.

a) Depozite netranzacţionate

b) Imprumuturi de la banca centrală

c) Imprumuturi de la corporaţii

d) Imprumuturi de la instituţii financiare

e) Numerar in curs de incasare

f) Depozite operate prin cecuri

Care dintre aceste elemente nu face parte din componentele pasivului unei banci ?

R.: e)

11.«Băncile obţin profituri prin vanzarea activelor cu anumite caracteristici şi cumpărarea pasivelor cu caracteristici diferite ».

Precizati daca afirmaţia este adevărată (A) sau falsă (F)

R.: A

12 .“Managementul lichidităţii presupune existenţa lichidităţilor suficiente pentru a dispune de numerarul necesar pentru a plăti……”

a) creditorii

b) salariaţii

c) deponenţii

d) acţionarii

Alegeţi varianta corectă ca afirmaţia să fie corectă

R.: a)

13. Activităţile extrabilanţiere implică instrumente financiare comercializabile care generează profit din onorarii

(taxe) şi din vânzări de împrumuturi. Aceste activităţi afectează veniturile, dar nu apar în bilanţ, ele crescând în importanţă pentru bănci. Enumerăm mai jos operatiuni efectuate de bănci.

a) Generarea de comisioane din comisioane şi onorarii

b) Colectarea de numerar

c) Vânzarea de credite

d) Activităţi de comercializare

Care dintre aceste activităţi nu este extrabilanţieră pentru o bancă?

R. : b)

14.«Rezerva minimă obligatorie este o taxă asupra depozitelor ».

Precizati daca enunţul este adevărat (A) sau fals(F).

R. : A

15.«Principala particularitate a managementului bancar rezidă în dependenţa puternică a cifrei de afaceri de riscurile asumate »

Precizaţi dacă afirmaţia este adevărată (A) sau falsă (F)

R. : F

16.Componentele definitorii ale managementului financiar al băncii sunt :

a) managementul lichidităţii ;

b) managementul creditului ;

c) managementul activelor ;

Precizaţi care este varianta incorectă de răspuns.

R. :b)

17.Se dau următoarele elemente de bilanţ :

1. depozite operate prin cecuri ;

2. rezerve la Banca Centrală.

Fisiere in arhiva (2):

  • +Credit banci stanciu III ZI.doc
  • PSB.doc