Intrebari si Raspunsuri la RVFI

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Intrebari si Raspunsuri la RVFI.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 26 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

Intrebari:

1. Ce misiune are Banca Naţională a României pe piaţa valutară şi care sunt principalele sale atribui în administrarea regimului valutar?

BNR elaborează şi aplică politica de curs de schimb, componentă importantă a politicii valutare.

În vederea realizării politicii cursului de schimb, Banca Naţională a României este abilitată:

• să elaboreze balanţă de plăci şi alte lucrări privind poziţia investiţională internaţională;

• să stabilească cursurile de schimb pentru operaţiile proprii pe piaţa valutară, să calculeze şi să publice cursurile medii pentru evidenţa statistică.

• să păstreze şi să administreze rezervele internaţionale ale statului.

BNR are misiunea să organizeze şi să monitorizeze funcţionarea pieţei valutare din România, reglementează şi supraveghează funcţionarea pieţei valutare, autorizează şi supraveghează intermediarii pieţei valutare.

BNR poate elabora reglementări ce vizează controlul valutar pe teritoriul Ţării, care se referă la:

• autorizarea şi retragerea autorizaţiei, supravegherea persoanelor care au obţinut aprobarea de a efectua tranzacţii valutare;

• stabilirea de plafoane şi alte limite pentru deţinerea de active externe,

• stabilirea plafonului şi a condiţiilor îndatorării externe a persoanelor fizice şi juridice care intră sub incidenţa regimului valutar.

BNR elaborează reglementări privind monitorizarea, controlul tranzacţiilor valutare pe teritoriul Ţării şi emite autorizaţii pentru transferuri în străinătate, tranzacţii pe pieţele valutare.

2. Ce tranzacţii se încadrează în sfera operaţiunilor valutare?

Piaţa valutară din România reprezintă o piată pe care se efectuează operaţiuni de schimb valutar la cursuri de schimb determinate liber de către intermediarii autorizaţi de Banca Naţională a României.

Operaţiunile valutare cuprind încasările, plăcile, compensările, transferurile, creditările, precum şi orice alte tranzacţii exprimate în valute şi care se pot efectua prin transfer bancar, în numerar, cu instrumente de

plată sau prin alte modalităţi de plată, practicate de instituţiile de credit, în funcţie de natura operaţiuni respective. În sfera operaţiunilor valutare se cuprind operaţiunile valutare curente şi operaţiunile de capital.

Operaţiunile valutare curente si de capital – includ raporturile în valută dintre rezidenţii şi nerezidenţi .

Operaţiunile de capital cuprind raporturile în valută între rezidenţi şi nerezidenţi

3. Ce cuprind operaţiunile valutare curente?

Operaţiunile valutare curente – includ raporturile în valută dintre rezidenţii şi nerezidenţi care decurg din:

a) tranzacţii de comerţ internaţional cu bunuri şi servicii care presupun contraprestaţie imediată,care presupun o contraprestatie imediata,inclusiv operatiuni efectuate in acoperirea riscurilor rezultate din tranzactii de comert international.

b) alte operaţiuni care nu sunt de natura operaţiunilor de capital(plăti/încasări impozite şi taxe, comisioane, onorarii )

c) repatrierea veniturilor nete sub formă de dividende, dobânzi, chirii, provenind din operaţiunile curente şi de capital;

d) remiteri de sume reprezentând cheltuieli curente ce decurg din obligatile legale de intretinere a membrilor familiei.

e) cheltuielile care nu sunt de natura operaţiunilor de capital făcute de rezidenţii deplasau în străinătate în scop educaţional sau religios, de recreere, vacanţă, sport, afaceri, vizite la rude sau la prieteni, misiuni,

întâlniri, conferinţe, îngrijirea sănătăţii.

4. Prin ce se deosebesc operaţiunile de capital?

Operaţiunile de capital cuprind raporturile în valută între rezidenţi şi nerezidenţi care decurg din:

A. Investiţii directe în România ale nerezidenţilor şi investiţii directe în străinătate ale rezidenţilor;

B. Investiţii imobiliare în România ale nerezidenţilor şi în străinătate ale rezidenţilor;

C. Operaţiunile cu instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa de capital.

D. Operaţiuni cu instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetară

E. Operaţiunile cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv – OPT – au ca obiect titlurile de natură participativă la fonduri de investiţii,

F. Credite legate direct de comerţul internaţional la care participă un rezident şi care se acordă de nerezidenţi către rezidenţi sauinvers, de rezidenţi către nerezidenţi;

G. Credite şi împrumuturi financiare acordate de rezidenţi

nerezidenţilor sau invers;

H. Garanţii acordate de nerezidenţi către rezidenţi şi invers;

I. Operaţiuni în conturi curente deschise de nerezidenţi la instituţii de credit din România precum şi de rezidenţi la instituţii de credit din străinătate;

J. Operaţiuni în conturi de depozite deschise de nerezidenţi la nstituţii de credit din România,

K. Transferuri aferente derulării contractelor de asigurare, care constau din prime, anuităţi, sume asigurate,

L. Transferuri de capital cu caracter personal sub formă de împrumuturi, cadouri şi donaţii, dote, moşteniri

M. Import şi export fizic de active financiare, respectiv valori mobiliare şi alte titluri negociabile şi instrumente de plată.

N. Alte mişcări de capital reprezentate de: impozite şi taxe aferente moştenirilor; despăgubiri rezultate din operaţiuni de capital.

5. Ce operaţiuni se realizează pe piaţa valutară interbancară?

Operaţiunile de vânzare şi/sau cumpărare de valută se pot efectua pe piaţa valutară interbancară numai prin intermediari autorizaţi de BNR, respectiv, instituţiile de credit.

Tranzacţia valutară exprimă o vânzare sau cumpărare de valuă Contra monedei nationale sau contra altei valute.

Operatiunile la vedere (spot) reflectă vânzările si cumpărările de valută cu decontarea după două zile de la data încheierii tranzacţiei, la cursul de schimb stabilit între părţi.

Operatiunile la termen (forward) se referă la vânzările sau cumpărările de valute cu decontare după mai mult de două zile de la data incheierii tranzacţiei, la cursul de schimb negociat de părţi (curs forward).

Cotaţia pe piaţa valutară interbancară este directă si are la bază unitatea monetară a României, leul.

Data tranzacţiei reflectă data la care se încheie tranzacţia si poate fi diferită de data la care se decontează tranzacţia sau poate fi aceeaşi cu data decontării .

Operatiunile swap constau în tranzacţii simultane de cumpărare si vânzare a aceleiaşi sume în valută, cu aceiaşi contrapartidă, cu decontare la două date ,la cursuri de schimb diferite.

Cotaţia fermă presupune stabilirea unui prea ferm care angajează Banca, iar cotaţia orientativă fixează un prea orientativ.

6. Care sunt condiţiile specifice de autorizare a caselor de schimb valutar pentru schimbul de valută în numerar pentru persoane fizice şi ce operaţia se efectuează?

Operatiunile de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei pot fi efectuate de urmatoarele entitati: institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, case de schimb valutar organizate sub forma persoanelor juridice, conform prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, persoane juridice si alte entitati ce detin in administrare unitati hoteliere si au in obiectul de activitate cumpararea de valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar.

Instituţiile de credit si casele de schimb valutar pot efectua operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar prin intermediul punctelor de schimb valutar.

Organizarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice.

Instituţiile de credit si casele de schimb pot efectua următoarele operatiuni de schimb valutar:

• cumpărare de valute cotate sub formă de numerar si substitute de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice;

• vânzare de valute cotate sub formă de numerar si substitute de numera contra monedei nationale persoanelor fizice;

• cumpărare de valute cotate sub formă de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar.

Entităţile autorizate să desfăşoare operatiuni de schimb valutar au obligaţia să comunice clienţilor:

• cursul de schimb pentru operatiunile de vânzare si cumpărare de valută prin afişare în interior si exterior;

• cursurile de schimb afişate trebuie să includă si comisioanele practicate

Schimbul de valută în numerar de către persoane fizice se reflectă în buletinul de schimb ce se emite fiecărei persoane.

7. Care sunt măsurile de salvgardare prevăzute de Regulamentul valutar al BNR care pot atenua efectele unor factori pe piaţa valutară interbancară?

Măsurile de salvgardare ce se pot aplica de Banca Naţională a României, în situaţiile în care fluxuri de capital pe termen scurt de o mai mare amploare ar exercita presiuni puternice asupra pieţei valuare si ar provoca perturbări grave în aplicarea politicii monetare si a cursului de schimb, nu pot depăşi maxim 6 luni si include:

• obligarea rezidenţilor si nerezidenţilor de a notifica Bănci Nationale a României cu 10 zile înainte, intenţia de a efectua operatiuni valutare de capital pe termen scurt;

• stabilirea de plafoane si alte limite pentru operatiuni valutare de capital pe termen scurt ale nerezidenţilor/rezidenţilor, care generează intrări/ieşiri de capital.

• repunerea în cont la Banca Naţională a României, pe o perioadă determinată, a unei părţi din sumele în valută/monedă naţională, care provin din operatiuni valutare de capital pe termen scurt

Fisiere in arhiva (1):

  • Intrebari si Raspunsuri la RVFI.doc

Alte informatii

Relatii Valutar-Financiare Internationale