Produse si Servicii Bancare

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Produse si Servicii Bancare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 35 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

Capitolul I. Intrebari cu raspuns multiplu (MULTIPLE CHOICE)

1. Functiile traditionale ale bancilor comerciale sunt:

A. inchiriaza casete de siguranta

B. emit bancnotele statului respectiv

C. emit garantii pentru asumarea unor angajamente

D. acorda consultanta financiar-bancara

E. administreaza portofolii ale clientilor in numele si pe riscul acestora

a) A+B+D

b) B+C+E

c) A+C+D+E

ANS: c)

2. Operatiunile de activ ale bancilor comerciale includ:

A. creante (restante indoielnice, atasate)

B. credite acordate clientelei persoane fizice

C. contul curent la banca centrala

D. casete de valori

E. conturi de corespondent la alte banci

a) A+B

b) A+B+C+E

c) C+D+E

ANS: b)

3. Operatiunile de pasiv ale bancilor comerciale includ:

A. conturile de depozit ale clientilor

B. imprumuturi primite de la clientela financiara

C. imprumuturi primite de la banci

D. depozitele primite de la banci

E. imprumuturi primite de la banca centrala

a) B+C+E

b) A+B+C+D+E

c) B+C

ANS: b)

4. Principalele caracteristici ale contului curent sunt:

A. permite oricand alimentarea cu sume in numerar sau prin virament

B. este destinat exclusiv persoanelor juridice

C. sumele depuse pot fi utilizate la data scadentei

D. permite oricand retragerea sumelor in numerar

E. este destinat exclusiv persoanelor fizice

a) A+D

b) A+C+E

c) A+B+C+D+E

ANS: a)

5. Depozitele la termen pot fi caracterizate prin urmatoarele:

A. pot fi constituite in lei sau valuta

B. sunt purtatoare de dobanda fixa pe intreaga peioada de valabilitate

C. retragerea sumei inainte de data scadentei nu afecteaza dobanda la termen acordata

D. sunt destinate exclusiv persoanelor fizice

E. au diferite forme de prezentare, cu caracteristici specifice

a) B+C+D+E

b) A+E

c) A+B+C

ANS: b)

6. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca activele eligibile pentru tranzactionare si pentru garantare sunt:

A. sa aiba cupoane scadente ulterior scadentei operatiunii efectuate

B. sa fie gajate in favoarea unui tert

C. sa nu fie proprietatea bancii prezentatoare

D. sa fie emise de banca prezentatoare

E. sa fie proprietatea bancii prezentatoare

a) A+D

b) A+E

c) B+C+D+E

ANS: a)

7. Operatiunile specifice pietei valutare interbancare privesc urmatoarele:

A. operatiuni de atragere/plasare de depozite la vedere/la termen in moneda nationala

B. operatiuni la vedere cu clientela

C. operatiuni la termen cu clientela

D. operatiuni de tranzactionate a titlurilor de stat

E. operatiuni la vedere si la termen cu banci partenere

a) A+B+D+E

b) C+E

c) A+B+C

ANS: b)

8. Principalele avantaje ale cumparatorului in cazul contractului forward pe cursul de schimb sunt:

A. obtinerea unui castig neconditionat

B. protejarea impotriva cresterii ratei de schimb pentru valuta de referinta

C. protejarea impotriva reducerii in viitor a ratei de schimb pentru valuta de referinta

D. fructificarea marjei pozitive prognozate

E. accesul la piata valutara interbancara

a) A+B+C+D+E

b) A+C+D

c) B+C

ANS: c)

9. Creditele pe termen scurt includ:

A. creditele pe descoperit de cont

B. creditele pentru activitatea de leasing

C. creditele de scont

D. creditele imobiliare

E. creditele ipotecare

a) A+C

b) A+D+E

c) B+C+E

ANS: a)

10. Documentatia necesara unei banci pentru analiza acordarii unui credit persoanelor juridice cuprinde:

A. planul de afaceri

B. bilantul, raportul de gestiune, contul de profit si pierdere incheiate pentru ultimii ani

C. situatia prognozata a incasarilor si platilor (cash flow) aferenta perioadei de creditare

D. extrasul de cont al contului curent

E. proiectul graficului de rambursare a creditului si de plata a dobanzilor

a) A+D+E

b) A+B+C+E

c) A+B+D+E

ANS: b)

11. Categoriile de clienti care pot contracte credite la bancile comerciale sunt:

A. societatile comerciale cu capital de stat sau privat

B. unitatile administrativ teritoriale organizate potrivit legii

C. asociatiile de proprietari

D. institutiile de credit

E. persoanele fizice si persoanele fizice autorizate

a) A+B+D+E

b) A+B+C+D

c) A+B+C+E

ANS: c)

12. Principiile contabile a caror respectare o verifica ofiterii de credite in analiza bilantului includ:

A. principiului prudentei

B. principiul intangibilitatii bilantului

C. principiul pragului de importanta specificata

D. principiul costului istoric

E. principiul necompensarii

a) A+B+C

b) A+D+E

c) A+B+C+D+E

ANS: c)

13. In categoria creditelor care functioneaza dupa sistemul revolving se numara:

a) creditele pe documentele de plata aflate in curs de incasare

b) utilizari din deschideri de credite permanente (linii de credit)

c) creditele ipotecare

d) creditele de scont

e) creditele pentru facilitati de cont

ANS: b)

14. Scontul reprezinta operatiunea prin care:

a) solicitantul obtine din partea unei institutii de credit finantarea stocurilor sezoniere

b) banca pune la dispozitia posesorului creantei, in schimbul unui efect de comert (cambie/ bilet la ordin), inainte de data scadentei, valoarea efectului mai putin agio

c) solicitantul unui credit obtine o facilitate de calcul a dobanzii la creditul contractat

d) solicitantul face dovada remiterii cecurilor la plata pe circuit bancar

e) banca pune la dispozitia clientului, esalonat, creditul contractat

ANS: b)

Fisiere in arhiva (1):

  • Produse si Servicii Bancare.doc