Sinteza Tehnici Bancare

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Sinteza Tehnici Bancare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Banci, Management

Extras din document

1. De cate feluri sunt sistemele bancare? Particularitati Dpv istoric economia a cunoscut 2 tipuri de sisteme: sistemul monobancar specific economiilor centralizate şi care se caracterizează prin faptul că o singură bancă îndeplineşte cumulativ atît funcţia de emisiune monetară cît şi funcţia comercială; sistemul dual se caracterizează prin faptul că băncile au funcţii specifice astfel: pe primul nivel se află Banca Centrală care are funcţii de emisiune monetară şi de coordonare a băncilor comerciale; pe al 2 lea nivel se situează Băncile Comerciale - au funcţii operative (operează direct cu clienţii).

2. Care este rolul bancilor in economie? Moneda produsă de bănci îmbracă doua forme : moneda efectivă (numerar) - care este pusă în circulaţie de banca centrală ; moneda scripturală (decont sau contabilă) - este pusă în circulaţie de către băncile comerciale. În economie, băncile au rol intermediar în relaţia economisire-investire, astfel ele colectează sub forma depozitelor, lichidităţile de la persoanele care înregistrează excedente ( surplus) financiare şi le redistribuie sub forma creditelor persoanelor care înregistrează deficite financiare. Băncile se implică în efectuarea plăţilor din economie prin instrumentele şi modalităţile de plată, oferite agenţilor economici, sau prin intermediul unor canale care ajută la realizarea viramentelor.

3. Enumerati functiile Bancii Centrale. Care sunt intelesurile functiei de banca de stat? Banca centrală (Banca de emisiune, Banca Naţională) este principala entitate din sistemul bancar şi cea mai importanta deoarece are funcţii cu caracter de unicitate :

• funcţia de emisiune monetară Banca Centrală este singura instituţie care poate emite monedă efectivă sub forma bancnotelor şi a monedei metalice;

• funcţia de creditare - este o derivată a primei funcţii, constă în faptul că Banca Centrală acordă Băncilor Comerciale credite pentru a stimula dezvoltarea economică sau pentru a evita posibilele falimente bancare;

• funcţia de centru valutar - funcţia în virtutea căreia Banca Centrală stabileşte cursul de schimb al monedei naţionale; constituie rezerva valutară şi reprezintă statul în materie monetară internaţională, funcţia de bancă a băncii - are următoarele înţelesuri: cea mai importanta entitate din sistemul bancar, motiv pentru care se ocupă cu autorizarea, reglementarea şi supravegherea celorlalte bănci;Banca Centrală joacă acelaşi rol pentru B. Comerciale pe care acestea din urmă îl au pentru economie,

• funcţia de bancă de stat - are următoarele sensuri :este proprietate de stat; Banca Centrală creditează statul şi îl împrumută; Banca Centrală stabileşte şi pune in aplicare politica monetară a statului român.

4. Care sunt operatiunile bancare, active si pasive? Băncile comerciale - sunt acele entităţi din sistemul bancar care realizează activitatea operativă comercială (ţine. conturile agenţilor economici ) şi emit monedă scripturală sau de cont. Operaţiunile prestate de băncile comerciale se împart în 2 mari categorii: operaţiuni pasive de atragerea resurselor - Depozitele primite, Împrumuturile primite, Capitalul propriu, operaţiuni active de utilizare a resurselor -Numerar şi disponibil în conturi la alte bănci; Plasamente în titluri (ex.: bon tezaur); Credite acordate economiei.

5. De cate feluri sunt depozitele bancare? Descrieti-le. Depozitele sint principala resursă (60-70% din resurse). Ele pot fi privite din 2 p.d.v.: sânt o formă de existenţă a monedei (sub forma banilor din cont) şi sume temporar disponibile în economie. Au 2 forme:

• la vedere - sînt reprezentate de conturile de disponibilităţi ale ag. ec. şi de conturile curente ale populaţiei din care aceştia fac plăţi respectiv în care înregistrează încasările. Ptr că depozitele la vedere oscilează de la o zi la alta urmare a operaţiunilor dispuse de titular, băncile utilizează într-o proporţie scăzută aceste depozite în operaţiuni aducătoare de venit precum cele de creditare şi prin urmare băncile vor bonifica dobânzi foarte reduse la acest tip de depozite;

• la termen - sunt reprezentate de conturile de economii ale populaţiei sau conturile de acumulări ale întreprinderii. Depozitele la termen sunt reprezentate de nişte convenţii, contracte, încheiate între depozitar (banca) şi deponent (o-firmă sau persoană fizică) prin care deponentul pune la dispoziţia băncii o sumă determinată de bani pe un anumit termen iar banca se obligă să restituie la scadenţă suma, şi sa-i plătească o anumită dobândă. Depunerile la termen sunt utilizate pe scară largă de către bănci în operaţiunile de plasament (creditoare) deci încasează venituri şi deci pot plăti deponenţilor o dobândă mare, apropiată de media pieţei. în cazul în care deponentul solicită restituirea depozitului înaintea scadenţei, banca va onora solicitarea dar îl va penaliza plătindu-i dobânda la vedere.

6. De ce investesc bancile comerciale in numerar si titluri?

Numerarul şi disponibilul în conturi la alte bănci au o pondere de 3-5% in activul b.comerciale. Banca-păstrează o parte din resurse sub formă de numerar pentru a putea răspunde solicitărilor de retragere de depozite formulate de clientelă; sau pt a putea răspunde solicitărilor de numerar a întreprinderii (ex.: plata salariilor). Numerarul si disponibilităţile in conturi la alte banci au lichiditate, dar ele nu au rentabilitate, motiv ptr care băncile isi gestionează cu mare atenţie trezoreria.

Plasamente în titluri au o pondere de 20-30% din activul băncii - acţiuni, obligaţiuni, bonuri de tezaur, alte titluri publice, hârtii de comerţ (cambii). Băncile preferă plasamente în titluri pentru ca au 2 caracteristici importante: sunt rentabile - banca câştigă dividende de pe urma acţiunilor, respectiv dobânzi de pe urma obligaţiunilor; sunt lichide - fiind tranzacţionate la bursă pe pieţele de capital, dacă banca are nevoie de bani le va vinde imediat.

7. Ce sunt cvasibancile? Enumerati principalele tipuri si subtipuri de cvasibanci. Cvasibăncile (semibăncile) - sunt instituţii care prestează una sau mai multe operaţiuni bancare dar nu emit monedă, ele doar utilizează moneda creată în sistem bancar. în categoria cvasibăncilor includem :

• Instituţiile de economisire - lucrează în special cu populaţia şi operaţiunea predilectă este atragerea de resurse,. Aici includem: case de economii (au caracter public- se adresează întregii populaţii), bănci populare (cooperative de credit) şi CAR-uri (au caracter mutual, privat - se adresează doar membrilor).

• Societăţile financiare - sînt o categorie mai nouă, dar a căror activitate e fie apropiată de cea bancară fie e o prelungire a activităţii bancare.

• Banci de afaceri - nu au dreptul să atragă depozite pe termene scurte sub un an respectiv să acorde credite (finanţări) pe termene mai mici de un an; operaţiunile se fac pe pieţele de capital la bursa de valori, de aici atrag resursele emitînd propriile titluri de valoare, acţiuni sau obligaţiuni respectiv tot pe piaţa de capital îşi utilizează resursele de unde cumpără titluri emise de alte întreprinderi. Băncile de afaceri conţin: b. de investiţii; b. ipotecare; soc. de portofoliu; soc. de investiţii; fonduri mutuale; cluburi de afaceri.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sinteza Tehnici Bancare.doc

Alte informatii

examen 2009