Teste Grila - Gestiune Bancara

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Teste Grila - Gestiune Bancara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

1. Cine poate realiza intermedierea financiară:

a) consiliul local;

b) primăriile;

c) societăţile de asigurare;

d) nicio variantă nu este corectă.

2. Care din următoarele structuri nu fac parte din blocul funcţional - operaţional al sistemului financiar:

a) băncile şi instituţiile asimilate;

b) banca centrală;

c) trezoreria publică;

d) piaţa financiară.

3. Care din următoarele operaţiuni se înscriu în latura clasică a activităţii bancare:

a) operaţiuni interbancare;

b) operaţiunile cu valori mobiliare;

c) operaţiunile extrabilanţiere.

d) nicio variantă nu este corectă.

4. Băncile care efectuează toate tipurile de operaţiuni bancare, pe termen scurt, mediu şi lung, asigurând o integrare a activităţilor bancare comerciale şi de afaceri (investiţii) sunt:

a) bănci de investiţii;

b) bănci de depozit;

c) bănci comerciale;

d) nicio variantă nu este corectă.

5. Dacă activele cu rată fixă sunt superioare pasivelor cu rată fixa, atunci poziţia băncii faţă de rata de dobânzii este:

a) în echilibru;

b) lungă;

c) scurtă.

d) nicio variantă nu este corectă.

6. Care din următoarele elemente de pasiv sunt încadrate ca pasive stabile:

a) provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli;

b) rezerva generală pentru riscul de credit;

c) primele legate de capital;

d) nicio variantă nu este corectă.

7. Care sunt factorii care limitează creşterea gradului de îndatorare:

a) prudenţa creditorilor;

b) salariile personalului;

c) volumul creditelor acordate;

d) nicio variantă nu este corectă.

8. Din ce se compun fondurile proprii la instituţiile de credit:

a) capital social şi capital suplimentar;

b) rezerve şi capital suplimentar;

c) capital propriu şi capital suplimentar;

d) nicio variantă nu este corectă.

9. Dacă la o bancă activul total corectat cu clasele de risc este de 400 u.m., iar fondurile proprii în valoare de 20 u.m. care este indicatorul de adecvare a capitalului , calculate în funcţie de valoarea capitalului propriu:

a) 6%;

b) 3%;

c) 5%;

d) 9,5%.

Argumentaţi:

10. Dacă un agent economic deschide un depozit în sumă de 400 u.m. pe o perioadă de 90 de zile, în condiţiile unei rate nominale a dobânzii de 12% pe an., care este dobânda pe care o va încasa agentul economic.

a) 10 u.m.;

b) 15 u.m.;

c) 12 u.m.;

d) 8 u.m.

Argumentaţi:

11. Care sunt componentele sistemului financiar?

a) piaţa de mărfuri şi instituţiile de credit;

b) piaţa muncii şi intermediarii financiari;

c) piaţa financiară şi intermediarii financiari;

d) instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare;

e) nicio variantă nu este corectă.

12. Cine poate realiza intermedierea financiară?

a) instituţiile publice,

b) băncile;

c) societăţile de schimb valutar;

d) societăţile de comisionariat;

e) nicio variantă nu este corectă.

13. Care din următoarele instituţii se încadrează în blocul de supraveghere şi reglementare aferent sistemului financiar?

a) Ministerul de justiţie;

b) Curtea de conturi;

c) Trezoreria publică;

d) Banca centrală;

e) nicio variantă nu este corectă.

14. Sistemul financiar românesc nu include următoarele instituţii de intermediere financiară:

a) casele de ajutor reciproc;

b) casele de amanet;

c) societăţile de leasing financiar;

d) societăţile de asigurări;

e) nicio variantă nu este corectă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Teste Grila - Gestiune Bancara.doc

Alte informatii

Teste grila licenta 2008 Gestiune Bancara Facultatea de Stiinte Economce