Toate fituicile din domeniul Birotica

  • Teste Grila Birotica

    1) Care este numărul maxim de funcţii care pot fi imbricate în Excel? a) 7 b) 2 c) nu există o astfel de limitare d) nu se pot imbrica mai multe funcţii 2) Adăugarea unei liste particularizate in Excel se face cu ajutorul comenzii: a) Simbol din meniul Inserare b) Validare din meniul Date c) Opţiuni din meniul Instrumente d) Stil din meniul Format 3) În Excel transformarea literelor mari in litere mici se face cu: a) funcţia Lower b) nu se poate face c) comanda Modificare după...

  • Teste Grila Birotica Profesionala

    1. Care dintre următoarele echipamente de birotică realizează copii ale documentelor tipărite: a) faxul b) scanerul c) fotocopiatorul 2. Destinaţia principală a aparatului fax este pentru: a) realizarea unor copii în format electronic ale documentelor tipărite b) transmiterea - recepţionarea unor copii ale documentelor tipărite c) crearea de copii ale unor documente 3. Care din următoarele tipuri de imprimante fac parte din categoria celor cu impact: a) laser b) jet de cerneală şi...