Teste Grila Birotica

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Teste Grila Birotica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Birotica

Extras din document

1) Care este numărul maxim de funcţii care pot fi imbricate în Excel?

a) 7

b) 2

c) nu există o astfel de limitare

d) nu se pot imbrica mai multe funcţii

2) Adăugarea unei liste particularizate in Excel se face cu ajutorul comenzii:

a) Simbol din meniul Inserare

b) Validare din meniul Date

c) Opţiuni din meniul Instrumente

d) Stil din meniul Format

3) În Excel transformarea literelor mari in litere mici se face cu:

a) funcţia Lower

b) nu se poate face

c) comanda Modificare după caz (Change case) din meniul Format

d) comanda Obiect (Object) din meniul Insert

4) Care este extensia unui fisier Excel?

a) doc b) exe c) ppt d) xls

5) Care dintre următoarele referinţe este o referinţă absolută?

a) A4 b) $A$4 c) $A4 d) A$4

6) In Excel se poate face sortarea datelor după mai multe chei de sortare?

a) Da b) Nu

7) Validarea datelor in Excel se refera la:

a) salvarea datelor

b) sortarea datelor

c) introducerea de restricţii din meniul Date, comanda Validare

d) formatarea tabelelor

8) Formatarea condiţională se refera la:

a) aplicarea anumitor formate textului afişat sau formulelor, în funcţie de valorile datelor

b) validarea datelor

c) tipărirea foii de calcul

d) totalizarea datelor

9) Următorul tip de date nu exista in Excel:

a. număr b. data c. text d. Logic

10) În mediul MS-Excel, care dintre următoarele afirmaţii este falsă:

a) Actualizarea datelor dintr-un tabel pivot se realizează dinamic;

b) Se poate modifica funcţia utilizată pentru sintetizarea datelor cuprinse într-un tabel pivot;

c) Modificarea structurii tabelului pivot se poate realiza prin tragerea cu mouse-ul a etichetelor tabelului pivot;

d) Datele sintetizate în tabelele pivot pot servi ca sursă pentru diagrame.

11) În mediul MS-Excel, care dintre următoarele afirmaţii este falsă:

a) Argumentele funcţiilor pot fi precizate prin valori sau prin adresa celulelor;

b) Argumentele funcţiilor pot fi obligatorii sau opţionale;

c) Argumentul unei funcţii nu pot fi o altă funcţie;

d). La copierea sau mutarea celulelor care conţin funcţii, are loc actualizarea argumentelor.

12) Care dintre următoarele elemente nu aparţin unei diagrame realizată în mediul MS - Excel:

a) DataSeries (grupurile de date);

b) ChartWizard (expertul diagramă);

c) PlotArea (zona graficului);

d) ChartArea (zona diagramei).

13) În contextul mediului MS-Excel, care dintre următoarele afirmaţii este falsă:

a) Tabelul pivot prezintă informaţia în mod organizat în vederea analizei sau listării;

b) Tabelul pivot se aplică unor liste numai după efectuarea subtotalurilor automate;

c) Formatul unui domeniu de celule se poate copia folosind butonul Format Painter (Descriptor de format) aflată pe bara cu instrumente;

d) Comanda Data / Consolidate (Date Centralizare) se aplică asupra datelor aflate în mai multe domenii de celule.

14) Care din următoarele afirmaţii este adevărată:

a) În mediul MS - Excel o formulă sau funcţie începe cu caracterele Fx ;

b) Inserarea înseamnă alegerea datelor care se vor supune unei operaţii de copiere, mutare, ştergere, formatare;

c) Funcţiile sunt elemente care se aplică unor operanzi şi returnează o valoare;

d) În mediul MS – Excel, adresele relative se marchează prin caracterul '$ '.

15) În mediul MS - Excel cu ajutorul butonului AutoSum nu se poate efectua:

a) Alipirea mai multor celule adiacente;

b) Adunarea datelor numerice dintr-un grup de celule adiacente;

c) Adunarea valorilor din oricare domeniu de celule;

d) Calcularea unui total general pentru valorile din mai multe coloane.

16) Care din următoarele cuvinte cheie nu reprezintă o funcţie în sens Excel:

a. SUM b. SORT c. AVERAGE d. IF

17) Care dintre următoarele expresii nu reprezintă o formulă, în sens Excel:

a) =100+A1

b) =sum(A1:A10)

c) A1+A2

d) =1+1

18) Folosind mediul MS-Excel, care din următoarele afirmaţii este falsă:

a) Apăsarea tastei Delete este echivalentă cu EditClearAll;

b) O formulă sau funcţie începe cu caracterul " = ";

c) Se pot desena obiecte grafice utilizând butoanele barei de desenare;

d) Adresele absolute se actualizează prin copiere.

19) Care dintre următoarele afirmaţii este falsă:

a) Celula este elementul foii de calcul care se află la intersecţia unei linii cu o coloană;

b) Excel permite utilizarea datelor de tip numeric, şir de caractere, dată calendaristică;

c) O agendă Excel (Workbook) poate conţine una sau mai multe foi de calcul;

d) O foaie de calcul poate conţine mai multe agende.

20) Pentru a centra un tabel într-o pagină realizată în mediul MS-Excel, se foloseşte:

a) Butonul Merge and Center (Îmbinare şi centrare) de pe bara de instrumente după selectarea tabelului;

b) Comanda Page Setup (Iniţializare pagină) din meniul File şi bifarea opţiunilor Horizontal şi Vertical din dialogul Margins;

c) Butonul Center de pe bara de instrumente după selectarea tabelului;

d) Comanda Conditional Formating (Formatare condiţionată) din meniul Format.

Fisiere in arhiva (1):

  • Teste Grila Birotica.doc